Nauki ścisłe

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Geolog detektywem. Na tropach ludzi, kultur (Stefan Z. Różycki)
geologia, archeologia, architektura, zdobnictwo
1,00 zł do koszyka
2. Prieobrazowanija i pieriestanowki (Kałużnin, Suszczanskij)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
3. Miera i kategoria. Wyp. 1. Miera. Izmierimyje funkcji (Makarow, Florinskaja)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
4. Kiniematiczeskij metod w gieometriczeskich zadaczach (Liubin, Szor)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
5. Teoretiko-mnożestwiennyje mietody w gomołogiczeskoj ałgiebrie i tieorii abielewych grupp (Paul C. Eklof)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup, grupy abelowe
2,00 zł do koszyka
6. Differencjalnyje formy, ortogonalnyje gołomorfnym funkcyjam ili formam i ich swojstwa (Ajzenberg, Dautow)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
7. Światło widzialne i niewidzialne (zeszyt serii popularno-naukowej Wiedza Powszechna) (Stanisław Ziemecki)
fizyka, optyka
2,00 zł do koszyka
8. On 1-form Finsler spaces (G.S. Asanow)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
9. Put` k intiegrału (ros.) (W. Nikiforowskij)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
10. Prawilno mieniajuszczyjesja funkcji (Eugene Seneta)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
11. Wwiedienie w algebraiczeskije i abieliewy funkcyi (Serge Lang)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
12. Człowiek w walce z żywiołem (Jerzy J. Herlinger)
kataklizmy, klęski żywiołowe, katastrofy
3,00 zł do koszyka
13. Lekcyi po gruppam Lie (J.F. Adams)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
14. Wzaimodiejstwie czastic polidicpersnowo materiała w dwuchfaznych potokach [Ros.] (G.Babucha, A.Szrajber)
fizyka
3,00 zł do koszyka
15. Porożdajuszczyje elementy i opriedielajuszczyje sootnoszenia diskretnych grupp (Coxeter, Moses)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
16. Strunożelbet. Konstrukcje betonowe zbrojone wkładkami sprężonymi. Teoria i wykonawstwo (Roman Kozak)
budownictwo
3,00 zł do koszyka
17. Lekcyi po ergodiczeskoj teorii (PAul R. Halmos)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
18. Wwiedienie w teoriu grupp (ros.) (P. Aleksandrow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
3,00 zł do koszyka
19. Simmetriczeskije biliniejne formy (Milnor, Husemoller)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
20. W poiskach naczała. Rasskazy o naczertatielnoj geometrii (Frołow, Pokrowskaja)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
21. Awtomorfnyje formy na połuprostych gruppach Li (Harish Chandra)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
22. Wwiedienie w teoriu algebraiczeskich cziseł (M. Postnikow)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
23. O topologiach i granicach w teorii potencjała (ros.) (Marcel Brelot)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
24. Rasskazy o maksimumach i minimumach (ros.) (W. Tichomirow)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
25. Issledowania po metriczeskoj teorii powierchnostiej (wybór prac)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
26. Wynalazczość i racjonalizacja (Jerzy Bogdanienko)
wynalazczość
3,00 zł do koszyka
27. Miera i kategoria (John C. Oxtoby)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
28. Teoria statystyki (Oskar Lange, Antoni Banasiński)
statystyka
3,00 zł do koszyka
29. Odkrycie liczb niewymiernych (zeszyt serii popularno-naukowej Wiedza Powszechna) (Włodzimierz Krysicki)
matematyka
3,00 zł do koszyka
30. Niezwykłe minerały (zeszyt serii popularno-naukowej Wiedza Powszechna) (W. Sobolewski)
geologia, mineralogia
3,00 zł do koszyka
31. Konstruktiwnoje issledowanie odnoparametriczeskich grupp prieobrazowanij (I. Cwicynskij)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
32. Swidanije s komietoj (L. MArocznik)
astronomia, astrofizyka, komety
3,00 zł do koszyka
33. Some characteristic invariants of foliated bundles (Grzegorz Andrzejczak)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
34. Elementy teorii struktur (ros.) (L. Skorniakow)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
35. Matricznyje priedstawlenia w teorii koniecznych grupp (ros.) (Biełonogow, Fomin)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
3,00 zł do koszyka
36. Geometria kłassiczeskich grupp (ros.) (J. Dieudonne)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
3,00 zł do koszyka
37. Teoretiko-gruppowyje issledowania (ros.) (wybór art.)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
38. Funkcyonalnyj analiz i teoria approksymacyi w czislennom analizie (ros.) (R. Vagra)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
39. Zanimatielnyje zadaczi (ros.) (Marie Berrondo)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
40. Teoria szejpow (K. Borsuk)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
41. Puti i labirynty. Oczerki po istorii matematiki (A. Dahan-DAlmedico, J. Peiffer)
matematyka, obcojęzyczne, historia nauki
4,00 zł do koszyka
42. Gładkije mnogoobrazja i ich primierienia w teorii gomotopij (L. Pontriagin)
matematyka, obcojęzyczne, teoria homotopii
4,00 zł do koszyka
43. Osnowania geometrii (J. Lelong-Ferrand)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
44. Na początku był ocean (Krzysztof Szymborski)
oceanologia, ekologia, morze
4,00 zł do koszyka
45. Bliżej komety Halleya (Krzysztof Ziołkowski)
astronomia, komety
4,00 zł do koszyka
46. Materiałoznawstwo dla elektryków i elektroników (Mieczysław Borowski)
materiałoznawstwo, chemia, elektrotechnika
4,00 zł do koszyka
47. Laboratorium teorii systemów i teorii sterowania część II (zbior.pod red.J.Klamki)
automatyka, systemy
4,00 zł do koszyka
48. Fizyka telewizji (D.G.Fink, D.M.Lutyens)
telewizja
4,00 zł do koszyka
49. Duże cząsteczki (Harry Meville)
chemia
4,00 zł do koszyka
50. Astronomia dziś i wczoraj (Włodzimierz Zonn)
astronomia
4,00 zł do koszyka
51. Gazy szlachetne (Dawid Finkelsztejn)
chemia
4,00 zł do koszyka
52. Pogoda. Zjawiska i ich przyczyny. Przewodnik kieszonkowy (Karla Wege)
meteorologia
4,00 zł do koszyka
53. Seminar po algebraiczeskim gruppam (wybór tekstów)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
4,00 zł do koszyka
54. Atmosfera i oceany (Encyklopedia Wiedzy i Życia)
meteorologia, dla dzieci
4,00 zł do koszyka
55. Czechoslovakian - GDR - Polish Scientific School on Differential Geometry. Boszkowo 1978, scientific communications. Part 1-2
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
56. Zbiór zadań z mechaniki technicznej (Duda, Dzionek)
technika, fizyka
4,00 zł do koszyka
57. Metody badania materiałów. Materiały do ćwiczeń z badań właściwości mechanicznych metali (Antoni Wala)
metalurgia
4,00 zł do koszyka
58. Rozwiązywanie równań różniczkowych. Wybrane metody analogowe i hybrydowe (Olgierd Palusiński)
matematyka, automatyka
4,00 zł do koszyka
59. Fizykochemiczne metody badawcze (zbior.)
fizyka, chemia
4,00 zł do koszyka
60. Gwiazdy zmienne i nowe (Stefan Piotrowski)
astronomia
4,00 zł do koszyka
61. Wprowadzenie do chemii analitycznej (Marian Elbanowski)
chemia
4,00 zł do koszyka
62. Wierojatnostnyje metody w kombinatorikie (Erdos, Spencer)
matematyka, obcojęzyczne, kombinatoryka, probabilistyka
4,00 zł do koszyka
63. Elementarnaja teoria rjadow Ejzensztejna (Tomio Kubota)
matematyka, obcojęzyczne, szeregi Eisensteina
4,00 zł do koszyka
64. Banachowy ałgiebry s simbołom i singularnyje integralnyje operatory (ros.) (N. Krupnik)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
65. Kombinatornyje metody diskretnoj matematiki (W. Saczkow)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
66. Geometriczeskaja topologia (Dennis Sullivan)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
67. Differencyalnaja topołogia (Morris W. Hirsch)
matematyka, obcojęzyczne, topologia
4,00 zł do koszyka
68. Elementy teorii wierojatnosti (L. Rumszyskij)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
69. Teoria rjadow (N. Worobjow)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
70. Dziwy w retorcie (R. Dobrotin)
chemia
5,00 zł do koszyka
71. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne i astronomiczne (zbior.)
matematyka, fizyka, chemia, astronomia
5,00 zł do koszyka
72. Wyczislitielnyje metody w teorii priedstawlenij grupp (Klimyk, Kaczurik)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
73. Jednorurowe ogrzewania wodne w układzie pionowym z bocznicami (L.F.Oficerow)
technika, hydraulika
5,00 zł do koszyka
74. Oceany (K.K.Turekian)
oceanologia, morze
5,00 zł do koszyka
75. Zbiór zadań z mechaniki technicznej (W.Siuta, S.Rososiński)
mechanika, technika
5,00 zł do koszyka
76. Albert Einstein i porządek wszechświata (Cornelius Lanczos)
fizyka
5,00 zł do koszyka
77. Kombajny chodnikowe (Andrzej Broen)
górnictwo, maszynoznawstwo, technika
5,00 zł do koszyka
78. Układy kierownicze samochodów (Józef Sikorski)
motoryzacja, technika, samochody
5,00 zł do koszyka
79. Drogi w nieznane (Andrzej Donimirski)
kosmos, fizyka, cybernetyka, ewolucja
5,00 zł do koszyka
80. Gruppy prieobrazowanij w differencjalnoj geometrii (ros.) (Shoshi Kobayashi)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
81. Od zera bezwzlędnego do nieskończoności. Nauka o temperaturach (zbior)
fizyka
5,00 zł do koszyka
82. Poczet wielkich matematyków (Włodzimierz Krysicki)
matematyka, biografie, dla młodzieży
5,00 zł do koszyka
83. Gwiazdy. Leksykon przyrodniczy (Joachim Hermann)
astronomia, kosmos
5,00 zł do koszyka
84. Fizyka wielkich energii (Ewa Skrzypczak)
fizyka
5,00 zł do koszyka
85. Zadaczi i uprażnienia po funkcjonalnomu analizu (ros.) (Trienogin, Lisariewskij, Soboliewa)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
86. Małe oczyszczalnie ścieków (E. Koschare)
budownictwo
5,00 zł do koszyka
87. Fizyka i chemia materiałów. Tom 1(16)2000 (zbior.)
mineralogia, chemia, fizyka
5,00 zł do koszyka
88. Język kosmosu (Marian Jurkowski)
kosmos, astrofizyka, sondy
5,00 zł do koszyka
89. Słońce i planety (Atlas juniora)
dla dzieci, astronomia
5,00 zł do koszyka
90. Konstrukcje geometryczne. Jak sobie z nimi radzić (Marcin Braun)
geometria
5,00 zł do koszyka
91. Ilustrowany przewodnik po Kielcach
Kielce
5,00 zł do koszyka
92. Pracownia analizy ilościowej (Józef Szulc)
chemia
5,00 zł do koszyka
93. Eliminacja ołowiu i antymonu z miedzi i jej stopów w procesie rafinacji próżniowej (Leszek Blacha)
hutnictwo, chemia, metalurgia
5,00 zł do koszyka
94. Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Przewodnik metodyczny. Część II (zbior.)
fizyka, technika, wytrzymałość
5,00 zł do koszyka
95. Mechanika budowli w zadaniach. Tom I. Układy statycznie wyznaczalne (Zbigniew Cywiński)
fizyka, budownictwo
5,00 zł do koszyka
96. Elementy algebry liniowej (Józef Janikowski)
matematyka
5,00 zł do koszyka
97. Reakcje niektórych beta-laktonów, ketonów i oksetanu z anionami potasu w tetrahydrofuranie (Andrzej Misiołek)
chemia, analityka
5,00 zł do koszyka
98. Zbiór zadań z mechaniki budowli. Ustroje statyczie wyznaczalne. Część III. Obliczanie przestrzennych ustrojów prętowych (red. Z. Budzianowski)
budownictwo, fizyka
5,00 zł do koszyka
99. Zbiór zadań z mechaniki budowli. Ustroje statyczie wyznaczalne. Część IV. Przemieszczenia w statycznie wyznaczalnych płaskich ustrojach prętowych (red. Z. Budzianowski)
budownictwo, fizyka
5,00 zł do koszyka
100. Zbiór zadań z mechaniki budowli. Ustroje statyczie wyznaczalne. Część I. Analiza kinematyczna ustrojów płaskich (red. Z. Budzianowski)
budownictwo, fizyka
5,00 zł do koszyka
101. Zbiór zadań z mechaniki budowli. Ustroje statyczie wyznaczalne. Część V. Linie wpływowe płaskich ustrojów prętowych (red. Z. Budzianowski)
budownictwo, fizyka
5,00 zł do koszyka
102. Zbiór zadań z mechaniki budowli. Ustroje statyczie wyznaczalne. Część II. Obliczanie płaskich ustrojów prętowych (red. Z. Budzianowski)
budownictwo, fizyka
5,00 zł do koszyka
103. Banachowy prostranstwa analiticzeskich funcyj (Kenneth Hoffman)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
104. Pył promieniotwórczy (Adam Piątkowski)
radioaktywność, skażenie
5,00 zł do koszyka
105. Endyklopedia edukacyjna Na ścieżkach wiedzy: Chemia (R. Rugi)
dla dzieci, chemia
5,00 zł do koszyka
106. Słownik polskiej terminologii chemicznej. Chemia czysta i dyscypliny pokrewne
chemia
5,00 zł do koszyka
107. Model matematyczny oddziaływania składowisk odpadów energetycznych na środowisko (JAcek Łączny, Marcin Adamski)
mastematyka, chemia, ochrona środowiska
5,00 zł do koszyka
108. Zagadki chemiczne (Jerzy Stobiński)
chemia, dla młodzieży
5,00 zł do koszyka
109. Instrukcja do ćwiczeń z chemii analitycznej jakościowej ( zbior.)
chemia
5,00 zł do koszyka
110. Razrieszimyje i prostyje bieskoniecznyje gruppy (zbior)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
111. Izomorfizmy kłassiczeskich grupp nad celostnymi kolcami (zbior.)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
112. Teoria priedstawlenij simmietriczeskich grupp (G.D. James)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
113. Mnogoobrazja priedstawlenij grupp. Obszczaja teoria, swjazi i priłożenija (Płotkin, Wowsy)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
114. RAzwitje kombinatornoj teorii grupp. Oczerk istorii razwitja idej (Chandler, Magnus)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
115. Uprawlenia metematiczeskoj fizyki (Tichonow, Samarskij)
fizyka, matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
116. Integralnyje operatory (W. Korotkow)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
117. Słuczajnyje mnożestwa i integralnaja geometria (Georges Matheron)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
118. Wykłady z matematyki. Część II (Andrzej Flisowski)
matematyka
5,00 zł do koszyka
119. Wwiedienie w matematuczeskuju łogiku (Elliott Mendelsonn)
matematyka, logika, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
120. Ju-jitsu. Pas Niebieski (Fr. van Haesendonck)
ju-jitsu, sporty walki
5,00 zł do koszyka
121. Obliczanie kratownic przy użyciu teorii sieci (J. Pietrzak, J. Poplewska)
matematyka, fizyka, statyka, teoria grafów, równania sieciowe
6,00 zł do koszyka
122. Differencyalnoje isczislenije / Differencyalnyje formy (Henri Cartan)
matematyka, obcojęzyczne, rachunek różniczkowy
6,00 zł do koszyka
123. 500 zagadek chemicznych (M.Jurowska-Wernerowa)
chemia
6,00 zł do koszyka
124. Statyka budowli z wytrzymałością materiałów (Leonard Urban)
budownictwo
6,00 zł do koszyka
125. Krzywe stożkowe (Edward Otto)
matematyka
6,00 zł do koszyka
126. Transport wewnętrzny (Bińkowski, Piórkowski, Rożniewski)
transport
6,00 zł do koszyka
127. Ilościowa półmikroanaliza chemiczna wód w obszarach krasu węglanowego (Maria Markowicz, Marian Pulina)
chemia, geologia, jaskinie
6,00 zł do koszyka
128. Pierwszy wiek tworzyw sztucznych. Celuloid i jego następcy (M. Kaufman)
chemia, przemysł chemiczny
6,00 zł do koszyka
129. Nie tylko o kwazarach (B.CZerny, M.Sikora)
astrofizyka, kosmos
6,00 zł do koszyka
130. Zbiór zadań z mechaniki (I. W. Mieszczerski)
fizyka
6,00 zł do koszyka
131. Wwiedienie w topołogiu (ros.) (zbior.)
matematyka, obcojęzyczne, topologia
6,00 zł do koszyka
132. Układ Słoneczny (Encyklopedia Wiedzy i Życia)
astronomia, dla dzieci
6,00 zł do koszyka
133. Fizyka i my (Rajmund Sosiński)
fizyka, dla młodzieży
6,00 zł do koszyka
134. Statystyka dla ekonomistów. Tom II. Wnioskowanie statystyczne (Wiesław Sadowski)
statystyka
6,00 zł do koszyka
135. Posłańcy kosmosu (Petr Jakes)
mineralogia, geologia, meteoryty, astronomia, kosmos
6,00 zł do koszyka
136. Priedstawlenie Weila, indeks Masłowa i teta-rjady (ros.) (G. Lion, M. Vergne)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
137. Czarne dziury: Koniec wszechświata? (John Taylor)
kosmologia, fizyka, astronomia, astrofizyka
6,00 zł do koszyka
138. Rieszetoczno uporiadoczennyje gruppy (W. Kopytow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
6,00 zł do koszyka
139. Laboratorium modelowania i symulacji procsów ciągłych (Mieczysław Metzger) 6,00 zł do koszyka
140. Budowa Wszechświata (Świat wczoraj i dziś) (S. Becklake)
dla dzieci, astronomia, kosmonautyka
6,00 zł do koszyka
141. Analiza techniczna z ćwiczeniami (Łada, Minczewski)
chemia, analiza
6,00 zł do koszyka
142. Analiza, identyfikacja i predykcja ciągów czasowych (Bielińska, Figwer)
matematyka, modelowanie, informatyka
6,00 zł do koszyka
143. Logika. Wybrane zagadnienia (Mieczysław Omyła)
logika
6,00 zł do koszyka
144. Kody i maszyny (Yvette Lucas)
automatyka, semiologia
6,00 zł do koszyka
145. Zbiór zadań z ekonomii matematycznej (red. H. Zawdzki)
matematyka, ekonometria
6,00 zł do koszyka
146. Fizyka sołniecznoj plazmy (zbior.)
astrofizyka, Słońce, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
147. Świat widzialny i niewidzialny (Stanisław Ziemecki)
fizyka, dla młodzieży
6,00 zł do koszyka
148. Elektrety (A.N. Gubkin)
fizyka, dielektryki
6,00 zł do koszyka
149. Podstawy techniki cyfrowej w zadaniach (Bolesław Pochopień)
elektronika
6,00 zł do koszyka
150. Zarys logiki dla prawników (Jan Gregorowicz)
logika
6,00 zł do koszyka
151. Zadania z teorii naprężeń, wyboczenia i drgań (Witold Wierzbicki)
fizyka, wytrzymałość
6,00 zł do koszyka
152. Opracowanie modli oraz bilansu generowania i akumulacji gazów w serii węglonośnej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (red. Ney, Kotarba)
chemia, geologia, górnictwo
6,00 zł do koszyka
153. Kombinatornaja teoria grupp. Priedstawlenije grupp w terminach obrazujuszczych i sootnoszenij (Magnus, Karrass, Solitar)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
6,00 zł do koszyka
154. Algebraiczeskaja topołogia - wwiedienie (W.S. Masey, J. Stallings)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
155. Osnowy obszczej topołogii w zadaczach i uprażnieniach (Archangielskij, Ponomariew)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
156. Obszczaja topołogia. Topołogiczeskije gruppy, czisła i swiazannyje c nimi gruppy i prostranstwa (N. Bourbaki)
matematyka, topologia, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
157. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne i astronomiczne (zbior.)
matematyka, fizyka, chemia, astronomia
6,00 zł do koszyka
158. Primienienije teorii grupp w kwantowoj mechanikie (Pietraszeń, Trufonow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup, mechanika kwantowa
6,00 zł do koszyka
159. Racyonalnyje gruppy (Ju. I. Mierzlakow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
6,00 zł do koszyka
160. Rjady i prieobrazowanija Walsha. Teoria i primienienia (Gołubow, Jefimow, Skworcow)
matematyka, obcojęzyczne, szeregi Walsha
6,00 zł do koszyka
161. Operatornyje ideały (ros.) (Albrecht Pietsch)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
162. Izbrannyje zadaczi iz żurnała American Mathematical Monthly (ros.)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
163. Pod znakiem komety (Andrzej Marks)
astronomia, astrofizyka
7,00 zł do koszyka
164. Kinetyczne metody analizy chemicznej (K.B. Jacimirski)
chemia
7,00 zł do koszyka
165. Tajemnice Uranii (Edward J. Pokorny)
astronomia
7,00 zł do koszyka
166. Zadania ze statystyki (Tadeusz Puchalski)
statystyka
7,00 zł do koszyka
167. Dynamika rozwoju konstrukcji układów fizycznych (Robert Staniszewski)
optymalizacja, projektowanie
7,00 zł do koszyka
168. Główka pracuje (Stanisław Werner)
fizyka, dla dzieci, dla młodzieży
7,00 zł do koszyka
169. Zbiór zadań z podstaw automatyki. Energetyka gazowa (Michał Ferenc)
automatyka, energetyka, technika
7,00 zł do koszyka
170. Badania hydrologii i hydrodynamiki ujścia Odry (zbior.)
hydrologia, rzeki, Odra
7,00 zł do koszyka
171. Osnowy matematiczeskowo analiza geołogiczeskich struktur (ros.) (F.A. Usmanow)
matematyka, geologia, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
172. Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych (Wojciech Kołodziejczyk)
technika, instalacje
7,00 zł do koszyka
173. Górnicze ładowarki chodnikowe (Andrzej Broen)
górnictwo, maszyny, technika
7,00 zł do koszyka
174. Wierojatnostnyje raspriedielenija w Banachowych prostranstwach (zbior.)
medycyna, psychologia, choroba, śmierć
7,00 zł do koszyka
175. Minerały. Leksykon przyrodniczy (O.Medenbach, C.Sussieck-Fornefeld)
geologia, mineralogia
7,00 zł do koszyka
176. Zadania z rachunku wektorowego i geometrii analitycznej (B. Gdowski, E. Pluciński)
matematyka
7,00 zł do koszyka
177. Koniecznyje prostyje gruppy. Wwiedienie w ich kłassifikacyju (Daniel Gorenstein)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
7,00 zł do koszyka
178. Tenzornyj analiz. Teoria i primienienija w feometrii i w mechanikie spłosznych sried (I. Sokolnikow)
matematyka, obcojęzyczne, rachunek tensorowy
7,00 zł do koszyka
179. Teoria automatów (Jerzy Bromirski)
automatyka, logika
7,00 zł do koszyka
180. Pomiary przepływów cieczy, par i gazów (Teodor Kuratow)
fizyka, miernictwo, technika
7,00 zł do koszyka
181. Obliczenia chemiczne (zbior. pod red. J. Ciby)
chemia
7,00 zł do koszyka
182. Statystyka. Podręcznik dla liceów ekonomicznych (Ryszard Seidel)
statystyka
7,00 zł do koszyka
183. Matematyka tom II (Witold Janowski)
matematyka
7,00 zł do koszyka
184. Metody numeryczne w technice (zbior., red S. Bogucka)
matmatyka
7,00 zł do koszyka
185. Chromatografia i jej zastosowania (Alan Berthillier)
chemia, analiza, chromatografia
7,00 zł do koszyka
186. Stabilność i sterowanie otwarte w stochastycznych układach quasi-liniowych (Lesław Socha)
matematyka, stochastyka
7,00 zł do koszyka
187. Geografia fizyczna świata. Podręcznik dla studentów geografii uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych (Czeppe, Flis, Mochnacki)
geografia
7,00 zł do koszyka
188. Narzędzia nowej fizyki (Pniewski, Babecki)
fizyka, technika, dla młodzieży
7,00 zł do koszyka
189. Poznajemy Układ Słoneczny: Neptun (A. i S. Jenkins)
astronomia, dla dzieci
7,00 zł do koszyka
190. Stefan Węgrzyn. Historia życia 1925-2011 (Halina Węgrzyn)
silesiana, biografie, historia nauki
7,00 zł do koszyka
191. Zobaczcie inaczej. Matematyka, fizyka i astronomia porządkują świat (zbior.)
dla dzieci, dla młodzieży, fizyka, matematyka
7,00 zł do koszyka
192. Laboratorium podstaw biochemii technicznej (Korneliusz Miksch)
chemia, biochemia
7,00 zł do koszyka
193. Gruppy i geometriczeskij analiz (Sigurdur Helgason)
matematyka, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
194. Nadwytrzymałość metali (M. Ch. Rabinowicz)
fizyka, metalurgia, krystalografia
7,00 zł do koszyka
195. Kopernik, astronomia, astronautyka. Przewodnik encyklopedyczny (zbiorowa)
astronomia
8,00 zł do koszyka
196. Matematyka - ćwiczenia problemowe dla politechnik (Wojciech Żakowski)
matematyka
8,00 zł do koszyka
197. Matematyka cz. I (EIT) (W. Żakowski, G. Decewicz)
matematyka
8,00 zł do koszyka
198. Masa w fizycznym obrazie świata (Fridrich S. Zawielski)
fizyka
8,00 zł do koszyka
199. Wizjoner kosmosu - Konstanty Ciołkowski (Andrzej Trepka)
biografie, astronomia, rosja
8,00 zł do koszyka
200. Analiza instrumentalna. Podręcznik dla medycznych studiów zawodowych wydz.analityki (zbior.)
analiza chemiczna, diagnostyka, analityka
8,00 zł do koszyka
201. Modelowanie drgań układów mechanicznych metodami grafów i liczb strukturalnych (Wojnarowski, Buchacz, Nowak, Świder)
mechanika, matematyka, teoria maszyn
8,00 zł do koszyka
202. Pracownia elektroniczna - część 2: układy elektroniczne (A.Chwalba, B.Moeschke)
elektronika
8,00 zł do koszyka
203. Cykle nieba. Czynniki kosmiczne i ich wpływ na nasze życie (G.L.Playfair, S.Hill)
astronomia, astrofizyka
8,00 zł do koszyka
204. Statystyka. Zbiór zadań (zbior.pod red. H.Kassyk-Rokickiej)
statystyka
8,00 zł do koszyka
205. Mały słownik astronautyczny (Janusz Thor, Olgierd Wołczek)
kosmonautyka, astronautyka
8,00 zł do koszyka
206. Zbiór zadań z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie (B. Gdowski, E. Pluciński)
matematyka
8,00 zł do koszyka
207. Biokosmos (Andrzej Trepka)
ewolucja
8,00 zł do koszyka
208. Księga odkryć i wynalazków (zbior.)
archeologia, kosmonautyka, fizyka, elektronika, medycyna
8,00 zł do koszyka
209. Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe (Michał E. Niezgodziński, Tadeusz Niezgodziński)
technika, konstrukcje, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo, budownictwo, mechanika
8,00 zł do koszyka
210. Podstawy statystyki w przykładach i zadaniach. Statystyka opisowa i elementy wnioskowania statystycznego (Maria Balcerowicz-Szkutnik)
statystyka
8,00 zł do koszyka
211. Urządzenia meteorologiczzne na statkach (Jan Malicki)
morze, żegluga, meteorologia
8,00 zł do koszyka
212. Elementy logiki i teorii mnogości (Agnieszka Wojciechowska)
matematyka, logika
8,00 zł do koszyka
213. Gruppa Lorenca (ros.) (F. Fiodorow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
8,00 zł do koszyka
214. Projektowanie konstrukcyjne (Heliodor Niezborała)
projektowanie
8,00 zł do koszyka
215. Fizyka hałasu. Część I. Podstawy akustyki ośrodków gazowych (Mieczysław Roczniak)
fizyka, akustyka
8,00 zł do koszyka
216. Jeziora zaporowe świata (Juliusz Głodek)
geografia, hydrologia, geologia, osadnictwo, ekologia
8,00 zł do koszyka
217. Dynamika budowli (Witold Nowacki)
fizyka, dynamika, budownictwo
8,00 zł do koszyka
218. Z prac katedry geologii podstawowej wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
geologia
8,00 zł do koszyka
219. Synteza drgających układów prętowych w ujęciu grafów i liczb strukturalnych (Andrzej Buchacz)
mechanika
8,00 zł do koszyka
220. Tematy egzaminów wstępnych z fizyki z rozwiązaniami (Góral, Stanisz)
fizka
8,00 zł do koszyka
221. Astronomia i wszechświat (Miles, Smith)
astronomia, dla dzieci
8,00 zł do koszyka
222. Chemia półprzewodników typu diamentu (N.A. Goriunowa)
chemia, metalurgia, krystalografia
8,00 zł do koszyka
223. Elementy logiki formalnej (Ludwik Borkowski)
logika
8,00 zł do koszyka
224. Pracownia chemiczna (Ciba, Górka)
chemia
8,00 zł do koszyka
225. Fizyka współczesna (Weizsacker, Tuilfs)
fizyka
8,00 zł do koszyka
226. Zastosowanie liniowych modeli procesów losowych do prognozowania w diagnostyce maszyn (Jan Kaźmierczak)
matematyka, probabilistyka, mechanika
8,00 zł do koszyka
227. Podstawy statyki konstrukcji (Józef Golecki)
fizyka, statyka, maszynoznawstwo, konstruowanie
8,00 zł do koszyka
228. Dom na Zanzibarze (Dorota Katende)
Afryka, Zanzibar
8,00 zł do koszyka
229. Elementy hydromechaniki geofizycznej (CZesław Druet)
fizyka, geofizyka, hydrologia
8,00 zł do koszyka
230. Zbiór zadań z teorii liniowych układów regulacji (zbiopr.)
automatyka
8,00 zł do koszyka
231. Mechanika. Statyka, kinematyka, dynamika punktu i układu punktów materialnych, kinetyka ciał sztywnych (Zawadzki, Siuta)
fizyka
8,00 zł do koszyka
232. 1000 słów o atomie i technice jądrowej (Ryszard Szepke)
fizyka, chemia, technika jądrowa
8,00 zł do koszyka
233. Metody rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w organizacji produkcji górniczej (M. Kozdrój)
matematyka, statystyka, górnictwo
8,00 zł do koszyka
234. Matematyka tom 2 (Jan Szymszal)
matematyka
8,00 zł do koszyka
235. Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy (Namieśnik, Jamrógiewicz, Pilarczyk, Torres)
chemia
8,00 zł do koszyka
236. Wzory i przykłady liczbowe obliczeń statycznych. Tom III (Eugeniusz Czyż)
budownictwo, fizyka
8,00 zł do koszyka
237. Modele liniowe badań operacyjnych w zadaniach (D. Kopańska-Bródka, R. Dudzińska)
matematyka, ekonometria
8,00 zł do koszyka
238. Wybrane działy chemii ogólnej i metod eksperymentalnych (red. I. Baraniecka)
chemia
8,00 zł do koszyka
239. Baza satelitarna Alfa (Andrzej Marks)
astronautyka
8,00 zł do koszyka
240. Zważono Ziemię (Arkadiusz Piekara)
fizyka, dla dzieci
8,00 zł do koszyka
241. Ćwiczenia i zadania z chemii organicznej (Runge, Siewert, Gohlisch)
chemia
8,00 zł do koszyka
242. Szczególna teoria względności (Andrzej Szymacha)
fizyka
8,00 zł do koszyka
243. Geometriczeskije kwantowanie w diejstwii. Priłożenija garmoniczeskowo analiza w kwantowoj statisticzeskoj mechanikie i w kwantowoj teorii pola (Norman E. Hurt)
fizyka, matematyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
244. Teoria priedstawlenij grupp (M. A. Najmark)
matematyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
245. Riady Furie w sowriemiennim izłożenii (R. Edwards)
matematyka, obcojęzyczne, SZeregi Fouriera
8,00 zł do koszyka
246. Metody rentgenowskie badania struktury węgli (red. Jasieńka, Pielaszek)
chemia, koksownictwo
8,00 zł do koszyka
247. Przewodnik astronomiczny po Polsce (M.Pańków, K.Schilling)
astronomia, przewodniki
9,00 zł do koszyka
248. Pracownia chemii analitycznej. Analiza ilościowa (Zygmunt Marczenko)
chemia
9,00 zł do koszyka
249. Elektrotechnika dla ZSZ - część 1 (Roman Kurdziel)
elektrotechnika
9,00 zł do koszyka
250. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej (zbior.)
chemia
9,00 zł do koszyka
251. Kurs przygotowawczy z matematyki na wyższe uczelnie. Geometria (Janikowski, Wendorff, Włodarski)
matematyka
9,00 zł do koszyka
252. Podstawy teoretyczne chemii organicznej. Zadania i ćwiczenia (Dnieprowski, Karawan, Siemienowa)
chemia
9,00 zł do koszyka
253. Polichlorek winylu (M. Obłój-Muzaj, B. Świerz-Motysia, B. Szabłowska)
chemia, winyl, tworzywa sztuczne
9,00 zł do koszyka
254. Kratery w płomieniach (Haroun Tazieff)
wulkany, wulkanologia, geologia
9,00 zł do koszyka
255. Z astronomią za pan brat (Zbigniew Dworak)
astronomia
9,00 zł do koszyka
256. Mechaniczne urządzenia automatyki (B.Chorowski, M.Werszko)
technika, automatyka
9,00 zł do koszyka
257. Analiza fizykochemiczna związków kompleksowych w roztworach (A.K. Babko)
chemia
9,00 zł do koszyka
258. Zbiór zadań z funkcji analitycznych (Jan Krzyż)
matematyka
9,00 zł do koszyka
259. Zadania z równań różniczkowych cząstkowych (M.M. Smirnow)
matematyka
9,00 zł do koszyka
260. Elektrotechnika dla ZSZ - częśc 2 (Roman Kurdziel)
eketrotechnika
9,00 zł do koszyka
261. Scziotnyje cepy Markowa (Kemeny, Snell, Knapp)
matematyka, obcojęzyczne, łańcuchy Markowa
9,00 zł do koszyka
262. Jak powstały Tatry (Edward Passendorfer)
geologia, góry, tatry, orogeneza
9,00 zł do koszyka
263. Między zabawą a chemią (Żivko K. Kostić)
chemia
9,00 zł do koszyka
264. Sowriemiennaja gieometria. Metody i priłożenija (ros.) (Dubrowin, Nowikow, Fomienko)
matematyka, geometria, obcojęzyczne
9,00 zł do koszyka
265. Chemia całkiem prosta (Herman Raaf)
chemia
9,00 zł do koszyka
266. Od krzemienia do piezokwarcu (Hubert Sylwestrzak)
chemia, mineralogia
9,00 zł do koszyka
267. Analiza kolorymetryczna (Noel L. Allport)
chemia, analiza, diagnostyka medycna
9,00 zł do koszyka
268. Mały słownik geologiczny (Niemczynow, Burchart)
geologia
9,00 zł do koszyka
269. Logiki wielowartościowe (Gregorz Malinowski)
logika
9,00 zł do koszyka
270. Wszechświat, życie, myśl (J.S. Szkłowski)
astronomia
9,00 zł do koszyka
271. O krystalografii (A.S. Sonin)
chemia, krystalografia
9,00 zł do koszyka
272. Matematyka i podstawy statystyki matematycznej (Oktaba, Niedokos)
matematyka, statystyka
9,00 zł do koszyka
273. Opanowanie przestworzy. Zarys teorii lotu (Oliver Graham Sutton)
fizyka, aerodynamika, lotnictwo
9,00 zł do koszyka
274. Metody statystyczne w mechanice budowli (W.W. Bołotin)
statystyka, fizyka, budownictwo
9,00 zł do koszyka
275. Pracownia chemiczna dla technikum przemysłu szklarskiego klasa II i III (Tomasz Szeromski, Ryszard Włodarczyk )
chemia
9,00 zł do koszyka
276. Zorze polarne (Isajew, Puszkow)
fizyka, astronomia, atmosfera
9,00 zł do koszyka
277. Teoria grafow (ros.) (Biełow, Borowiow, Szatałow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grafów
9,00 zł do koszyka
278. Dzieje świecy (Micgał Faraday)
chemia, fizyka, dla młodzieży
9,00 zł do koszyka
279. Matematyka cz. IV (EIT) (W.Żakowski, W.Leksiński)
matematyka
10,00 zł do koszyka
280. Przewodnik po gwiezdnym niebie (krzysztof Włodarczyk)
astronomia, atlas nieba
10,00 zł do koszyka
281. Kwantykułowa teoria wiązania chemicznego (Kazimierz Fajans)
chemia
10,00 zł do koszyka
282. Klasyczny rachunek zdań. Zarys teorii (Witold A. Pogorzelski)
matematyka
10,00 zł do koszyka
283. Układy przełączające w automatyce (Jerzy Siwiński)
automatyka, technika
10,00 zł do koszyka
284. Dzieci wszechświata (Hoimar von Ditfurth)
astronomia, kosmologia
10,00 zł do koszyka
285. Podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej (Aleksander Erndt)
chemia
10,00 zł do koszyka
286. Z fizyką za pan brat. Ekspetymenty fizyczne (Hans Backe)
fizyka, dla młodzieży
10,00 zł do koszyka
287. Astronomia. Słownik szkolny (zbior.)
astronomia
10,00 zł do koszyka
288. Izotopy (Olgierd Wołczek)
chemia, fizyka jądrowa
10,00 zł do koszyka
289. Zbieramy kamienie ozdobne (zbior.)
geologia, krystalografia, mineralogia, kamienie szlachetne
10,00 zł do koszyka
290. Teoria systemów liniowych (J. Klamka, Z. Ogonowski)
automatyka
10,00 zł do koszyka
291. Nauka i świat współczesny (Alfred N. Whitehead)
nauka, filozofia, fizyka, logika, wiek osiemnasty, wiek dziewiętnasty
10,00 zł do koszyka
292. Metody modelowania ilościowego (Eugeniusz Gatnar)
modelowanie
10,00 zł do koszyka
293. Podstawy ekonometrii (Barczak, Biolik)
ekonometria
10,00 zł do koszyka
294. Dynamika i identyfikacja obiektów sterowania. Zbiór zadań (Sawicki, Królikowski, Florek)
automatyka
10,00 zł do koszyka
295. Grecja (przewodnik Nelles Guide z serii Odkrywaj świat) (W. Josing)
Grecja
10,00 zł do koszyka
296. Główne zagadnienia logiki (Zdzisław Kraszewski)
logika
10,00 zł do koszyka
297. Przewrót w fizycznym obrazie świata (Ernst Zimmer)
fizyka
10,00 zł do koszyka
298. Akceleratory, reaktory, lasery (zbior.)
fizyka
10,00 zł do koszyka
299. Fizyka środowiska biologicznego (John R.L. Monteith)
fizyka, biologia
10,00 zł do koszyka
300. Na skrzyżowaniach dróg wiedzy. Współzależność w rozwoju molekularnej fizyki, chemii i biologii (M.W. Wolkensztejn)
biologia, chemia, fizyka
10,00 zł do koszyka