Kultura, oświata, literaturoznawstwo

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

601. Taras Malagaru (Claude Mauriac)
literaturoznawstwo, wspomnienia, Mauriac
8,00 zł do koszyka
602. Teatr sumienia i prawdy (Czesław Jędraszko)
teatr, literaturoznawstwo
3,00 zł do koszyka
603. Teoretyczne odniesienia i praktyczne rozwiązania w pedagogice wczesnoszkolnej (zbior. )
pedagogika, nauczanie początkowe, wychowanie
7,00 zł do koszyka
604. Teraz ja. . . 99 pytań do mistrzyni telewizyjnego wywiadu (Irena Dziedzic)
wspomnienia, telewizja
8,00 zł do koszyka
605. The power of delight: A lifetime in literature. Essays 1962-2002 (John Bayley)
literaturoznawstwo, anglistyka, obcojęzyczne
25,00 zł do koszyka
606. The Warlock on Firetop Mountain (A Fighting Fantasy Gamebook) (Jackson, Livingstone)
fantastyka, gry, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
607. Tołstoj wśród bliskich (Aleksander Goldenweiser)
biografie, wspomnienia
7,00 zł do koszyka
608. Towarzystwo weteranów. . . Alfabet lwowski 2 (Jerzy Janicki)
lwów, kresy
14,00 zł do koszyka
609. Tradycja i nowatorstwo we współczesnej poezji tunezyjskiej (Krystyna Skarżyńska-Bocheńska)
literaturoznawstwo, Tunezja, Maghreb
12,00 zł do koszyka
610. Tradycje śląskiej humanistyki. Jan Kazimierz Zaremba (Red. Malicki, Rott)
silesiana, biografie
5,00 zł do koszyka
611. Tragedia rosyjska doby Oświecenia (1747-1825) (Halina Mazurek-Wita)
literaturoznawstwo, rusycystyka, dramat
8,00 zł do koszyka
612. Treny Jana Kochanowskiego (Janusz Pelc)
polonistyka, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
613. Trwałe przymierza (Jan Zygmunt Jakubowski)
literaturoznawstwo, polonistyka, Witkiewicz, Młoda Polska, modernizm, romantyzm
8,00 zł do koszyka
614. Trzeci kot w worku czyli rozmaitość świata (Władysław Kopaliński)
ciekawostki
6,00 zł do koszyka
615. Trzy portrety niemieckie. Fryderyk Holderlin, Jean Paul, Stefan George (Aleksander Rogalski)
literaturoznawstwo, poezja, germanistyka
7,00 zł do koszyka
616. Trzy studia. Dojrzewanie na Samoa - Doratanie na Nowej Gwinei - Płeć i charakter w trzech społecznościach pierwotnych (Margaret Mead)
etnologia, kultura, antropologia, Oceania
45,00 zł do koszyka
617. Twarze, miejsca i polityka. O twórczości Adama Zielińskiego (Sylwester Marynowicz)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
618. Twój czas nade mną trwa (Monika Warneńska)
Słowacki
5,00 zł do koszyka
619. Uchodźcy (Henryk Grynberg)
kultura, emigracja, wspomnienia, Hłasko, Komeda, Tyrmand, Polański, Czyżewska
14,00 zł do koszyka
620. Uczeń niewidomy i niedowidzący w ogólnodostępnej szkole średniej (zbior.)
pedagogika, dydaktyka, kalectwo, ślepota
6,00 zł do koszyka
621. Uczniowie zdolni i kierowanie ich kształceniem (Ludwik Bandura)
edukacja, inteligencja
4,00 zł do koszyka
622. Udział Lwowian w życiu społecznym Górnego Śląska (zbior.)
silesiana, Lwów, kresy
10,00 zł do koszyka
623. Udział twórczości katolickiej w dzisiejszej literaturze świata. Zbiorowy zarys monograficzny. Tom I i II (współopr., wyd.1935) (zbior., opr. J. Birkenmajer)
literaturoznawstwo, katolicyzm, przed 1945
20,00 zł do koszyka
624. Ulubieniec muz. Opowieść o Klemensie Janickim (Stanisław Helsztyński)
renesans, biografie, wiek szesnasty
8,00 zł do koszyka
625. Vom Kulturreich des Meeres. Dokumente zur Kulturphysiognomik [1924] (Kurt von Boeckmann)
kultura, obcojęzyczne, przed 1945, etnografia
20,00 zł do koszyka
626. Vorago rerum. Torba śmiechu. Groch z kapustą. A każdy pies z innej wsi... (Karol Żera)
anegdoty, bajki, wiek osiemnasty
20,00 zł do koszyka
627. W domu na całym świecie (listy Tomasza Mertona i Rosemary Radford Ruether)
listy
6,00 zł do koszyka
628. W drużynie zuchów. Część druga
harcerstwo
4,00 zł do koszyka
629. W drużynie zuchów. Część pierwsza
harcerstwo
4,00 zł do koszyka
630. W drużynie zuchów. Część siódma
harcerstwo
4,00 zł do koszyka
631. W drużynie zuchów. Część szósta
harcerstwo
4,00 zł do koszyka
632. W kręgu Gustawa Morcinka. Rozprawy - szkice - przyczynki - scenariusz filmowy (zbior.)
Bytom, silesiana, kultura, literaturoznawstwo, Morcinek
6,00 zł do koszyka
633. W kręgu Kuźnicy. Dyskusje krytycznoliterackie lat 1945-1948 (Hanna Gosk)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
634. W kręgu socjologii literatury (antologia tekstów zagranicznych)
literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
635. W pracowni Aleksndra Fredry (Stanisław Pigoń)
literaturoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
636. W szczęściu i trwodze. Wątki egzystencjalne w twórczości Kazimierza Wierzyńskiego (Zdzisław Marcinów)
literaturoznawstwo, polonistyka, poetyka
7,00 zł do koszyka
637. Wanda Chotomska: Nie mam nic do ukrycia (opr. B. Gawryluk)
wspomnienia, literaturoznawstwo
16,00 zł do koszyka
638. Warsztat badawczy profesora Zbigniewa Jerzego Nowaka. Charakterystyki, wspomnienia, bibliografia (zbior.)
polonistyka, biografie, silesiana
8,00 zł do koszyka
639. Wczesna twórczość Josifa Brodskiego (Joanna Madloch)
literaturoznawstwo, rusycystyka
8,00 zł do koszyka
640. Wergiliusz. Świat poetycki (Stanisław Stabryła)
literaturoznawstwo, starożytnośc
9,00 zł do koszyka
641. Węgierskie lato. Przekłady z poetów węgierskich (Bohdan Zadura)
literatura węgierska, poezja
16,00 zł do koszyka
642. Wiadomości z teorii analizy literackiej (Chrząstowska, Wysłouch)
literaturoznawstwo, dydaktyka
7,00 zł do koszyka
643. Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice (Stanisław Pigoń)
literaturoznawstwo, polonistyka, Mickiewicz, Żeromski, Fredro, Berent, Krzyżanowski
7,00 zł do koszyka
644. Wieczne mity
mitologia, dla dzieci, starożytność, Grecja, Rzym
7,00 zł do koszyka
645. Wieczory florenckie - Juliusz II (Julian Klaczko)
literaturoznawstwo, sztuka, architektura, renesans, włochy, florencja, odrodzenie
36,00 zł do koszyka
646. Wiedza o kulturze literackiej. Główne pojęcia (Stefan Żółkiewski)
literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
647. Wielka księga demonów polskich. Leksykon i antologia demonologii ludowej (B. A. Podgórscy)
demonologia, folklor, przesądy, tradycja
30,00 zł do koszyka
648. Wielka zabawa. Folklor dziecięcy - Wyobraźnia dziecka - Wiersze dla dzieci (Jerzy Cieślikowski)
dzieci, psychologia dziecięca, poetyka
15,00 zł do koszyka
649. Wielkie kurtyzany (Edward Boye)
obyczaje
4,00 zł do koszyka
650. Wielkie Wczoraj (Dariusz Nowacki)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
651. Wiersz nieznanego poety. Gawęda literacko-obyczajowa (Julian Tuwim)
polonistyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
652. Wieś (Iwan Bunin)
literatura rosyjska
4,00 zł do koszyka
653. Wihajster do godki. Lekcje śląskiego (Barbara Szmatloch)
silesiana, gwara, folklor, tradycja, obyczaje
15,00 zł do koszyka
654. Witold Gombrowicz i świat jego młodości (Tadeusz Kępiński)
literaturoznawstwo, biografie
8,00 zł do koszyka
655. Witold Gombrowicz. Studium portretowe (Tadeusz Kępiński)
literaturoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
656. Wizerunki polskich pisarzy katolickich. SZkice i polemiki (Jerzy Ziomek)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
657. Wizerunki wspólnoty. Studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej (zbior.)
socjologia, filozofia, kultura
12,00 zł do koszyka
658. Władysław Orkan. Twórca i dzieło (Stanisław Pigoń)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
10,00 zł do koszyka
659. Wpisani w Giewont (Henryk Worcell)
wspomnienia, góry, Podhale, Zakopane, polonistyka
6,00 zł do koszyka
660. Wprowadzenie do teorii nauczania (zbior., red. Z.Mysłakowski)
dydaktyka
8,00 zł do koszyka
661. Wspominki o Włodzimierzu Wysockim (Daniel Olbrychski)
wspomnienia, Rosja, literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
662. Wspomnienia (Stefan Żeromski)
literaturoznawstwo, wspomnienia
12,00 zł do koszyka
663. Wspomnienia (Tatiana Suchotina-Tołstoj)
pamiętniki, wspomnienia, Rosja, wiek dziewiętnasty, rusycystyka
18,00 zł do koszyka
664. Wspomnienia z mojego życia (Fiodor Szalapin)
wspomnienia, muzyka, szalapin, śpiew
8,00 zł do koszyka
665. Współczesna literatura polska (wyd. 1908) (Wilhelm Feldman)
literaturoznawstwo, polonistyka
25,00 zł do koszyka
666. Współczesna literatura polska 1864 - 1918 [kompl. 2 tomów] (Wilhelm Feldman)
literaturoznawstwo, polonistyka
20,00 zł do koszyka
667. Współczesna powieść i krytyka literacka (Stanisław Brzozowski)
literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
668. Współczesne polskie księgarstwo. Mały słownik encyklopedyczny (zbior.)
księgarstwo
7,00 zł do koszyka
669. Współczesne zagadki lwowskie i kresowe
Lwów, kresy
1,00 zł do koszyka
670. Wybór pism (BN) (L'udovit Stur)
literatura słowacka, poezja, literaturoznawstwo, etnologia, językoznawstwo
12,00 zł do koszyka
671. Wybór pism krytycznoliterackich (BN) (Karol Irzykowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
14,00 zł do koszyka
672. Wybór tekstów do ćwiczeń z pedagogiki przedszkolnej (Antonina Sawicka)
pedagogika, nauczanie początkowe
7,00 zł do koszyka
673. Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX-XX wieku (Helena Szwejkowska)
księgoznawstwo, edytorstwo
7,00 zł do koszyka
674. Wychowanie ku moralności (Jacek Mizak)
wychowanie, pedagogika, etyka
6,00 zł do koszyka
675. Wyobraźnia poetycka Norwida (Mieczysław Inglot)
literaturoznawstwo, polonistyka, poetyka
8,00 zł do koszyka
676. Wysocki. Życie i twórczość (zbior., wyb. Z. Pogorzec)
biografie, kultura, wspomnienia
8,00 zł do koszyka
677. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Katowicach 1937-1957. Księga pamiątkowa wydana z okazji zjazdu absolwentów w XX rocznicę powstania uczelni
silesiana, nauka, ekonomia, uczelnie
25,00 zł do koszyka
678. Wzory kultury (Ruth Benedict)
antropologia, etnologia, kultura, Indianie
16,00 zł do koszyka
679. Wzory miłości w kulturze Zachodu (Krystyna Starczewska)
obyczaje, kultura, literaturoznawstwo, filozofia
16,00 zł do koszyka
680. X liceum ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach 1949-1999
silesiana, szkolnictwo, katowice
8,00 zł do koszyka
681. Z ducha Tassa. Ksiega pamiątkowa sesji naukowej w czterechsetlecie śmierci pisarza (1544-1595) (zbior.)
literaturoznawstwo, wiek szesnasty, Torquato Tasso, literatura staropolska
14,00 zł do koszyka
682. Z dziejów literatury chińskiej (Witold Jabłoński)
literaturoznawstwo, sinologia, Chiny
8,00 zł do koszyka
683. Z dziejów oświaty w Chorzowie (materiały sesji nauk. 8.10.1997)
szkolnictwo, silesiana, Chorzów
5,00 zł do koszyka
684. Z dziejów renesansu w Polsce (Kazimierz Budzyk)
literturoznawstwo, odrodzenie, wiek szesnasty
4,00 zł do koszyka
685. Z górnośląskiej ziemi. Poezja i proza o Górnym Śląsku (antologia)
silesiana
12,00 zł do koszyka
686. Z historią w tornistrze. Stulecie budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im Marii Skłodowskiej-Curie w Chorzowie (Roman Herrmann)
silesiana, oświata, Chorzów
5,00 zł do koszyka
687. Z problemów literatur słowiańskich (Maria Bobrownicka)
literaturoznawstwo, slawistyka, Czechy, Słowacja
6,00 zł do koszyka
688. Z problemów literatury polskiej XX wieku. Tom I. Młoda Polska (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
689. Z problemów literatury polskiej XX wieku. Tom II. Literatura międzywojenna (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
690. Z tej ziemi. Śląski kalendarz katolicki na rok 1992
silesiana
3,00 zł do koszyka
691. Z zagadnień historii literatury (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka, epos uzbecki, literatura dla dzieci
6,00 zł do koszyka
692. Z życia ludu śląskiego XIX-XX w. Przewodnik po stałej wystawie etnograficznej
silesiana, folklor, etnografia, sztuka ludowa, życie codzienne
4,00 zł do koszyka
693. Zabawy Przyjemne i Pożyteczne (1770-1777)
prasa, publicystyka, wiek osiemnasty
16,00 zł do koszyka
694. Zabawy tematyczne dzieci w domu i w przedszkolu (Władysław Jedynek)
pedagogika, wychowanie przedszkolne
12,00 zł do koszyka
695. Zagadki (ludowe zagadki ukraińskie)
dla dzieci, zagadki
2,00 zł do koszyka
696. Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji (red. Sławiński, Święch)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
697. Zagasły brzask epoki. Szkice z dziejów czasopisma Zdrój 1917-1922 (Józef Ratajczak)
prasa, kultura, Poznań
12,00 zł do koszyka
698. Zakopiański jarmark romantyczny i tragiczny (W.Jarzębowski, A.Konieczny)
góry, tatry, zakopane, podhale, podtatrze, sport, folklor, kultura, narciarstwo, podania
8,00 zł do koszyka
699. Zalotnica niebieska (Magdalena Samozwaniec)
wspomnienia, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
6,00 zł do koszyka
700. ZAmieranie gatunku (red. Ładoń, Olszański)
poetyka, literaturoznawstwo, postmodernizm
14,00 zł do koszyka
701. Zapomniani. Z dziejów literatury polskiej na Śląsku (zbior, red. Malicki, Szewczyk)
silesiana, literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
702. Zapraszamy do Trójki (Winnicka, Łazarewicz)
radio, media, wspomnienia
12,00 zł do koszyka
703. Zarys dialektologii polskiej (Stanisław Urbańczyk)
językoznawstwo, dialektologia, dialekty, gwary
7,00 zł do koszyka
704. Zarys dziejów literatury polskiej (J.Kleiner, W.Maciąg)
literaturoznawstwo, polonistyka
9,00 zł do koszyka
705. Zarys nowszej literatury ludowej (przed rokiem 1920) (Stanisław Pigoń)
literaturoznawstwo, polonistyka, wieś
10,00 zł do koszyka
706. Zarys pedagogiki porównawczej (Ryszard Pachociński)
pedgogika
8,00 zł do koszyka
707. Zarys poetyki (E.Miodońska-Brookes, A.Kulawik, M.Tatara)
polonistyka
15,00 zł do koszyka
708. Zarys poetyki (Miodońska-Brookes, Kulawik, Tatara)
literaturoznawstwo, poetyka
5,00 zł do koszyka
709. Zarys teorii literatury (M. Głowiński, A. Okopień-Głowińska, J. Sławiński)
literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
710. Zasady organizacji i kierownictwa w przysłowiach ludowych (Henryk Bieniok)
organizacja, folklor
4,00 zł do koszyka
711. Zbiór poetów polskich XIX w - księga siódma. Poeci, wierszopisowie, tłumacze poezji obcej w wydawnictwach zwartych - próba bibliografii (opr. P. Hertz)
literaturoznawstwo, bibliografia
5,00 zł do koszyka
712. Zbiór poetów polskich XIX w - księga szósta (autorzy nie podpisani i podpisani znakami umownymi, poeci wierszopisowie i tłumacze nie ujęci w t.I-V, uzupełnienia)
literaturoznawstwo, biografie
12,00 zł do koszyka
713. Zbrojny pies czyli zestaw plotek (Szymon Kobyliński)
wspomnienia
6,00 zł do koszyka
714. Zdarzenia potoczne (Zofia Kucówna)
wspomnienia
4,00 zł do koszyka
715. Zemsta utopca. Gawędy, legendy, obrzędy (Zebrał A.Widera)
śląsk, silesiana, podania, legendy, obrzędy, folklor
9,00 zł do koszyka
716. Zespół szkół ekonomicznych im. Oskara Langego w Chorzowie. Od szkoły kupieckiej do szkoły ekonomicznej 1897-2007 (Józefa Dziadek-Wilk)
silesiana, szkolnictwo
9,00 zł do koszyka
717. Zielony Konstanty - czyli opowieść o życiu i poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Kira Gałczyńska)
literaturoznawstwo, biografie
15,00 zł do koszyka
718. Ziemia z uśmiechu Boga. Rozmowy o Górnym Śląsku (Danuta Lubina-Cipińska)
silesiana, śląsk, kościół, biografie
16,00 zł do koszyka
719. Znaczenie imion (Andrzej Sieradzki)
etymologia, imiona
6,00 zł do koszyka
720. Znaszli ten kraj?... Cyganeria krakowska (Tadeusz Boy-Żeleński)
felieton, kultura
10,00 zł do koszyka
721. Zrozumieć poezję współczesną (Bogdan Zeller)
literaturoznawstwo, poezja
5,00 zł do koszyka
722. Zrozumieć średniowiecze. Wypisy, konteksty i materiały literackie dla uczniów, studentów i nauczycieli (opr. Roman Mazurkiewicz)
średniowiecze
13,00 zł do koszyka
723. Źródła do średniowiecznej teorii wykładu literatury (Mieczysław Brożek)
literaturoznawstwo, średniowiecze, Bernard z Utrechtu, Konrad z Hirschau
20,00 zł do koszyka
724. Żarty pan sobie stroisz? Humor Żydów polskich z lat 1918-1939 w słowie i rysunku (Marian Fuks)
humor, żydzi, judaica
8,00 zł do koszyka
725. Żeglarz na koniu (Irving Stone)
biografie, Jack London
6,00 zł do koszyka
726. Życie pana Moliera (Michał Bułhakow)
powieść biograficzna, literatura rosyjska, Molier
6,00 zł do koszyka
727. Życie prywatne Moliera (Georges Mongredien)
literaturoznawstwo, molier, biografie
9,00 zł do koszyka
728. Żywe źródła (Marian Piechal)
literaturoznawstwo, polonistyka, poezja
6,00 zł do koszyka