Kultura, oświata, literaturoznawstwo

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Myśli, zdania i uwagi (Adam Mickiewicz)
myśli
1,00 zł do koszyka
2. Współczesne zagadki lwowskie i kresowe
Lwów, kresy
1,00 zł do koszyka
3. 100 lat górniczych organizacji technicznych 1892-1992
technika, górnictwo
2,00 zł do koszyka
4. Autorzy wielkopolscy. Informator (J.Banaszak, U.Bzdawka (opr.))
literaturoznawstwo, biografie, bibliografie
2,00 zł do koszyka
5. Parandowski (Edward Kozikowski)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
2,00 zł do koszyka
6. Krotochwile i maksymy imć pana Zagłoby (z Sienkiewicza, opr.E.Rojewska-Olejarczuk)
aforyzmy
2,00 zł do koszyka
7. Polska literatura plebejska z przełomu XVI i XVII wieku (Stanisław Grzeszczuk)
litraturoznawstwo, literatura staropolska
2,00 zł do koszyka
8. Jak uczyłem się (Maksym Gorki)
wspomnienia
2,00 zł do koszyka
9. Jaś, Małgosia i ich mama (Halina Huszczyńska)
wychowanie
2,00 zł do koszyka
10. Zagadki (ludowe zagadki ukraińskie)
dla dzieci, zagadki
2,00 zł do koszyka
11. Rozmowa w szkole. Mówienie i słuchanie w klasach początkowych (Eugenia Rostańska)
pedagogika
2,00 zł do koszyka
12. Stories from Shakespeare (zbior.)
literaturoznawstwo, anglistyka, językoznawstwo, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
13. O kulturze współżycia (Zygmunt Mysłakowski)
pedagogika, wychowanie, kultura
3,00 zł do koszyka
14. Ta jedyna. Aforyzmy, powiedzonka i przysłowia o kobiecie (K.R. Szymański (wyb.))
aforyzmy, kobieta, myśli
3,00 zł do koszyka
15. Jak chować nasze młode? (Aleksander Bocheński)
wychowanie, dzieci
3,00 zł do koszyka
16. Środki dydaktyczne w nauczaniu chemii (Wiesław Karpiński)
dydaktyka, chemia
3,00 zł do koszyka
17. Teatr sumienia i prawdy (Czesław Jędraszko)
teatr, literaturoznawstwo
3,00 zł do koszyka
18. Śląska ojczyzna polszczyzna (Jan Miodek)
językoznawstwo, silesiana, Śląsk, polonistyka
3,00 zł do koszyka
19. Z tej ziemi. Śląski kalendarz katolicki na rok 1992
silesiana
3,00 zł do koszyka
20. Czytanki śląskie dla klasy VII i VIII. Materiały regionalne dla szkół ogólnokształcących województwa katowickiego, opolskiego i wrocławskiego (1961)
silesiana, oświata
3,00 zł do koszyka
21. Psim okiem. Ilustrowany Poradnik dla Psów i nie tylko (Ilona Kondrat)
pies, psy
3,00 zł do koszyka
22. Pisarze polscy. Wybór sylwetek (1543-1890) (Anna Milska)
literaturoznawstwo, polonistyka
3,00 zł do koszyka
23. Od baroku ku pozytywizmowi. Studia historycznoliterackie
polonistyka, Radziwiłłowie, Ossoliński, Twardowski, Skarga, Lwów
3,00 zł do koszyka
24. CZego nie ma w podręczznikach języka polskiego. Mały prxzewodnik po współczesnej literaturze polskiej (Marian Kisiel)
literaturoznawstwo, polonistyka
3,00 zł do koszyka
25. Pozytywizm polski. Wykład popularny (F. Araszkiewicz)
polonistyka, przed 1945
3,00 zł do koszyka
26. Myśli (JAnusz Korczak)
myśli, aforystyka
3,00 zł do koszyka
27. Komedyje iwkowskie. Gadki i klechdy (destrukt) (Jan Piechota)
małopolska, Podkarpacie, Iwkowa, brzesko
3,00 zł do koszyka
28. Poezja współczesna w szkole podstawowej (Alicja Baluch)
polonistyka, dydaktyka
3,00 zł do koszyka
29. Prądy i konwencje w prozie (Jaskółowa, Opacka)
polonistyka, literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
30. Polscy pisarze współcześni 1944-1974. Informator (Lesław M .Bartelski)
literaturoznawstwo, polonistyka
4,00 zł do koszyka
31. Aforyzmy (Stanisław Brzozowski)
aforyzmy, myśli
4,00 zł do koszyka
32. John Barth (Sławomir Magala)
literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
33. Sołżenicyn - realia i mistyfikacje (Natalia Rieszetowska)
literaturoznawstwo, rosja
4,00 zł do koszyka
34. Aforyzmy (Wasilij Rozanow)
aforyzmy
4,00 zł do koszyka
35. Spoiwa. Refleksje krytyczne (Andrzej Mencwel)
literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
36. Hemingway. Miłość i wojna (H. S. Villard, J. Nagel)
literaturoznawstwo, biografie, hemingway
4,00 zł do koszyka
37. Prądy i konwencje w dramacie i teatrze (Jan A. Fręś)
polonistyka, literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
38. Edukacja środowiskowa. Kalendarium historyczne województwa katowickiego na rok 1995 (Marian Dyba)
silesiana
4,00 zł do koszyka
39. Zasady organizacji i kierownictwa w przysłowiach ludowych (Henryk Bieniok)
organizacja, folklor
4,00 zł do koszyka
40. Zdarzenia potoczne (Zofia Kucówna)
wspomnienia
4,00 zł do koszyka
41. Aforyzmy (Maria Dąbrowska)
aforystyka
4,00 zł do koszyka
42. Gafy. Komizm mimowolny (Stefan Garczyński)
semiotyka, kultura
4,00 zł do koszyka
43. Uczniowie zdolni i kierowanie ich kształceniem (Ludwik Bandura)
edukacja, inteligencja
4,00 zł do koszyka
44. Echa Śląskie. Pieśni dla ludu polskiego na Śląsku Opolskim - część I. (reprint)
śpiewniki, silesiana, Ślask Opolski
4,00 zł do koszyka
45. Wielkie kurtyzany (Edward Boye)
obyczaje
4,00 zł do koszyka
46. Kretowisko (Bogusław Kaczyński)
kultura, felieton, wspomnienia, muzyka
4,00 zł do koszyka
47. Wieś (Iwan Bunin)
literatura rosyjska
4,00 zł do koszyka
48. Prądy i konwencje w poezji (Jaskółowa, Opacka)
polonistyka, literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
49. Z życia ludu śląskiego XIX-XX w. Przewodnik po stałej wystawie etnograficznej
silesiana, folklor, etnografia, sztuka ludowa, życie codzienne
4,00 zł do koszyka
50. Czytanki śląskie dla klasy VI. Materiały regionalne dla szkół ogólnokształcących województwa katowickiego, opolskiego i wrocławskiego (1960) (zbior)
silesiana, oświata
4,00 zł do koszyka
51. Michał Szołochow (Wasilij Litwinow)
literaturoznawstwo, rusycystyka
4,00 zł do koszyka
52. Góry jako źródło inspiracji artystycznej (Jacek Kolbuszewski)
góry, malarstwo, literaturoznawstwo, architektura krajobrazu
4,00 zł do koszyka
53. Paryż, ulic d`Aboukir (Monique Lange)
literatura francuska
4,00 zł do koszyka
54. Z dziejów renesansu w Polsce (Kazimierz Budzyk)
literturoznawstwo, odrodzenie, wiek szesnasty
4,00 zł do koszyka
55. Kiermasz rozmaitości (Nasze ogniska - część X)
teatr amatorski, dla dzieci, dla młodzieży, harcerstwo
4,00 zł do koszyka
56. Pierwiastek ludowy i społeczny w piśmiennictwie polskim (wybór zagadnień z literatury) (Roman Pisarski)
literaturoznawstwo, polonistyka, wieś
4,00 zł do koszyka
57. Notatki o poezji i krytyce (Jerzy Kwiatkowski)
literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
58. Obrońcy chłopów w literaturze polskiej (opr. M. Piszczykowski)
polonistyka, literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
59. TAdeusz Breza (Mieczysław Dąbrowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
4,00 zł do koszyka
60. Czytanki śląskie dla klasy VII
silesiana, szkolnictwo
4,00 zł do koszyka
61. Pan TAdeusz czyli Jeszcze Polska nie zginęła. W 150 rocznicę wydania Pana TAdeusza (Bogdan Zakrzewski)
literaturoznawstwo, polonistyka
4,00 zł do koszyka
62. Podróż sentymentalna czyli półwiecze Dwójki (Gimnazjum nr 2 w Chorzowie)
silesiana, oświata, Chorzów
4,00 zł do koszyka
63. 100-lecie szkoły podstawowej ne 21 im. J. Gagarina w Zabrzu. Rys historyczny
oświata, szkolnictwo, Zabrze, Silesiana
4,00 zł do koszyka
64. W drużynie zuchów. Część druga
harcerstwo
4,00 zł do koszyka
65. W drużynie zuchów. Część pierwsza
harcerstwo
4,00 zł do koszyka
66. W drużynie zuchów. Część szósta
harcerstwo
4,00 zł do koszyka
67. W drużynie zuchów. Część siódma
harcerstwo
4,00 zł do koszyka
68. Mikołaje, niedźwiedzie i inne maszkary. Rok obrzędowy na Górnym Śląsku (T. Liboska)
silesiana, folklor
4,00 zł do koszyka
69. Legenda złotej trąbki [o hejnalistach krakowskich] (Leszek Mazan)
kraków, hejnał, kościół mariacki, kultura, tradycja
5,00 zł do koszyka
70. Polscy pisarze współcześni 1944-1968 (Lesław M. Bartelski)
literaturoznawstwo, polonistyka
5,00 zł do koszyka
71. Mickiewicz (Mieczysław Jastrun)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
5,00 zł do koszyka
72. Akademia Górnicza w Krakowie. Skład osobowy i spis wykładów na rok akademicki 1946/47
uczelnie, szkolnictwo wyższe, kraków
5,00 zł do koszyka
73. Pasjans erotyczny (Szymon Kobyliński)
psychologia, erotyka, kultura
5,00 zł do koszyka
74. Jak to w dyplomacji ładnie (J.J. Baliccy)
dyplomacja, polityka, obyczaje
5,00 zł do koszyka
75. Jerzy Antczak (Barbara Kaźmierczak-Drozdowska)
film, kino, kultura, antczak
5,00 zł do koszyka
76. Taniec życia ze śmiercią (Jerzy Waldorff)
podróże, muzyka, wenecja, kultura, sztuka
5,00 zł do koszyka
77. Aforyzmy (Samuel Taylor Coleridge)
aforyzmy, myśli
5,00 zł do koszyka
78. Aforyzmy (Aleksander Świętochowski)
aforyzmy
5,00 zł do koszyka
79. Palmira i Babilon [szkic o twórczości Mickiewicza] (Wacław Kubacki)
literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
80. Aforyzmy (Karel Capek)
aforyzmy
5,00 zł do koszyka
81. Cały ten cyrk! (Witold Filler)
biografie, satyra, kultura
5,00 zł do koszyka
82. Pisarski zakon. Biografia literacka Gustawa Morcinka (Krystyna Heska-Kwaśniewicz)
literaturoznawstwo, biografie, morcinek
5,00 zł do koszyka
83. Baśnie i legendy górników wielickich (Julian Majka)
folklor, górnictwo solne, wieliczka, legendy, podania, baśnie
5,00 zł do koszyka
84. Podstawy dydaktyki ogólnej (Czesław Kupisiewicz)
nauczanie, edukacja, dydaktyka
5,00 zł do koszyka
85. Rozmowy z Marią Kuncewiczową
literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
86. Ele mele dudki. Rymowanki dzieci śląskich (studium folklorystyczne) (Dorota Simonides)
dzieci, silesiana, śląsk, folklor
5,00 zł do koszyka
87. Abecadło Kisiela (Stefan Kisielewski)
literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
88. O zabawce w ręku dziecka (Maria Dunin-Wąsowicz)
wychowanie, zabawki, dzieci, projektowanie
5,00 zł do koszyka
89. Drzewo szpilkowe (Eryk Lipiński)
wspomnienia, prasa, kultura, satyra
5,00 zł do koszyka
90. Jak dobrze mieć sąsiada! (Szymon Kobyliński) 5,00 zł do koszyka
91. Aforyzmy (Wolter)
aforyzmy
5,00 zł do koszyka
92. Apophtegmata (zebr. J.Z. Lichański)
mądrości, aforyzmy, wiek szesnasty
5,00 zł do koszyka
93. Prace krajoznawcze z młodzieżą szkolną (Adam CZarnowski)
oświata, krajoznawstwo, turystyka, dydaktyka
5,00 zł do koszyka
94. Jak przystosować do życia dziecko umysłowo upośledzone (zbior.)
wychowanie, kalectwo
5,00 zł do koszyka
95. Co jest grane, panie Janku... Wywiad Andrzeja Romana, utwory z lat 1981-1992 (Jan Pietrzak)
wspomnienia, piosenka, satyra
5,00 zł do koszyka
96. Marek Hłasko (Bogan Rudnicki)
literaturoznawstwo, biografie
5,00 zł do koszyka
97. Słownik szkolny. Terminy literackie (Stanisław Jaworski)
literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
98. Pamiętnik życia wewnętrznego (Francois Mauriac)
literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
99. Jan Kasprowicz. Zarys biografii (Tomasz Jodełka)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
5,00 zł do koszyka
100. Aforyzmy (Bertolt Brecht)
aforyzmy, myśli
5,00 zł do koszyka
101. Każdy ma inny świt. Wspomnienia, notatki, recenzje, wywiady, refleksje 1932-1982 (Jerzy Afanasjew)
wspomnienia, literaturoznawstwo, teatr, kultura
5,00 zł do koszyka
102. Legendy ziemi łęczyńskiej (Maria Kieres-Kramek)
tradycja, legendy, Łęczna
5,00 zł do koszyka
103. Matka Hłaski (Barbara Stanisławczyk)
biografie, polonistyka
5,00 zł do koszyka
104. 50 lat Szkoły podstawowej im Powstańców Śląskich w Kamienicy
szkolnictwo, silesiana
5,00 zł do koszyka
105. Kolorowe bajki (Imants Ziedonis)
dla dzieci
5,00 zł do koszyka
106. Twój czas nade mną trwa (Monika Warneńska)
Słowacki
5,00 zł do koszyka
107. Zrozumieć poezję współczesną (Bogdan Zeller)
literaturoznawstwo, poezja
5,00 zł do koszyka
108. Z historią w tornistrze. Stulecie budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im Marii Skłodowskiej-Curie w Chorzowie (Roman Herrmann)
silesiana, oświata, Chorzów
5,00 zł do koszyka
109. Listy do Tuwima i Lechonia (1940-1943) (Mieczysław Grydzewski)
listy, polonistyka
5,00 zł do koszyka
110. O bibliotece (Umberto Eco)
ksiażka, księgoznawstwo
5,00 zł do koszyka
111. O potrzebie historii literatury. Szkice polonistyczne z lat 1944-1967 (Kazimierz Wyka)
językoznawstwo, polonistyka
5,00 zł do koszyka
112. Louis Aragon (Zofia Jaremko-Pytowska)
literaturoznawstwo, romanistyka
5,00 zł do koszyka
113. Z dziejów oświaty w Chorzowie (materiały sesji nauk. 8.10.1997)
szkolnictwo, silesiana, Chorzów
5,00 zł do koszyka
114. Pan Fredro (Stefan Majchrowski)
biografie
5,00 zł do koszyka
115. Zarys poetyki (Miodońska-Brookes, Kulawik, Tatara)
literaturoznawstwo, poetyka
5,00 zł do koszyka
116. Rzecz o wychowaniu patriotycznym (Karol Kotłowski)
wychowanie
5,00 zł do koszyka
117. Literatura dla dzieci i młodzieży od początków do roku 1864. Zarys rozwoju. Materiały (I. Kaniowska-Lewańska)
literaturoznawstwo, polonistyka, wychowanie
5,00 zł do koszyka
118. Edukacja teatralna w szkole średniej (Jan A. Fręś)
szkolnictwo, teatr
5,00 zł do koszyka
119. Historia literatury angielskiej. Tablice chronologiczne (zbior.)
literaturoznawstwo, anglistyka
5,00 zł do koszyka
120. Rodowód pedagogicznej biblioteki w Chorzowie. 50-lecie działalności (Parysz, Pokorska, Drosdzol)
bibliotekarstwo, silesiana, szkolnictwo
5,00 zł do koszyka
121. Boże, coś Polskę Alojzego Felińskiego (Bogdan Zakrzewski)
wiek dziewiętnasty, zabory, kultura, literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
122. Wspominki o Włodzimierzu Wysockim (Daniel Olbrychski)
wspomnienia, Rosja, literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
123. Śląskie bery i śmiech szczery (opr. A. Widera)
silesiana, humor
5,00 zł do koszyka
124. Legenda Somosierry i inne prace krytyczne (Jerzy R. Krzyki)
literaturoznawstwo, polonistyka
5,00 zł do koszyka
125. Księżniczka z Kesselbergu i inne legendy znad Jezioraka (Wiesław Niesiobędzki)
legendy, Mazury
5,00 zł do koszyka
126. Aforyzmy (Aliszer Nawoi)
aforystyka, średniowiecze, Iran
5,00 zł do koszyka
127. Notatnik szarego wilka (Ahto Levi)
literatura estońska
5,00 zł do koszyka
128. Małe iluminacje. Formy prozatorskie Mirona Białoszewskiego (Andrzej Zieniewicz)
polonistyka, literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
129. Tradycje śląskiej humanistyki. Jan Kazimierz Zaremba (Red. Malicki, Rott)
silesiana, biografie
5,00 zł do koszyka
130. Od starożytnego uniwersum do Unii Europejskiej (materiały sesji naukowej w II LO Zabrze 1999)
literaturoznawstwo, baśń, kultura, średniowiecze, silesiana
5,00 zł do koszyka
131. Moja wieża Babel (Michał Rusinek)
wspomnienia, literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
132. Zbiór poetów polskich XIX w - księga siódma. Poeci, wierszopisowie, tłumacze poezji obcej w wydawnictwach zwartych - próba bibliografii (opr. P. Hertz)
literaturoznawstwo, bibliografia
5,00 zł do koszyka
133. Elementy pedagogiki (Mieczysław Szczodrak)
pedagogika, wychowanie przedszkolne
6,00 zł do koszyka
134. Jama Michalika. Przewodnik literacki. (Bolesław Faron)
kraków, jama michalika, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
135. mały słownik pisarzy świata (zbior.)
literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
136. Romantyczna podróż pana Honoriusza (Monika Warneńska)
literaturoznawstwo, biografie
6,00 zł do koszyka
137. Amfion. Rozważania nad wierszem polskim (Adam Ważyk)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
138. Rozpad i trwanie. O prozie Tadeusza Brezy (Jan Bełkot)
literaturoznawstwo, polonistyka, breza
6,00 zł do koszyka
139. T.T. Jeż (Kazimierz Koźniewski)
literaturoznawstwo, biografie
6,00 zł do koszyka
140. Listy do Lili Brik (1917-1930) (Włodzimierz Majakowski)
listy
6,00 zł do koszyka
141. Od Stańczyka do STS-u. Satyra polska lat 1944-1956 (Ryszard Marek Groński)
satyra, kultura, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
142. Wiedza o kulturze literackiej. Główne pojęcia (Stefan Żółkiewski)
literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
143. Porozmawiajmy o poezji (Jan Zygmunt Jakubowski)
literaturoznawstwo, poezja, poetyka
6,00 zł do koszyka
144. Mały słownik pisarzy niemieckich, austriackich i szwajcarskich (zbior.)
literaturoznawstwo, biogramy, pisarze, niemcy, austria, szwajcaria
6,00 zł do koszyka
145. Od Zapolskiej do Solskiego. Pośród przyjaciół (Juliusz German)
wspomnienia, kultura
6,00 zł do koszyka
146. Obrazki śląskie (Kazimierz Gołba)
silesiana, śląsk, tradycja, podania
6,00 zł do koszyka
147. Listy do Felicji (Eleuter)
literaturoznawstwo, listy, Jarosław Iwaszkiewicz
6,00 zł do koszyka
148. 10 lat nauczania języka niemieckiego na Górnym Śląsku (zbior.)
edukacja, mniejszości, silesiana, Śląsk
6,00 zł do koszyka
149. Mały słownik pisarzy włoskich (zbior.)
literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
150. Aforyzmy (Ali Ibn Abi Talib)
islam, szyizm
6,00 zł do koszyka
151. Ja jestem Żyd z Wesela (Roman Brandstaetter)
wspomnienia, Kraków, Bronowice, judaica
6,00 zł do koszyka
152. Zalotnica niebieska (Magdalena Samozwaniec)
wspomnienia, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
6,00 zł do koszyka
153. Maria i Magdalena (Magdalena Samozwaniec)
wspomnienia, biografie, Kossak, Pawlikowska-Jasnorzewska
6,00 zł do koszyka
154. Sztuka słowa. Rzecz o zjawiskach literackich (Julian Krzyżanowski)
polonistyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
155. Uczeń niewidomy i niedowidzący w ogólnodostępnej szkole średniej (zbior.)
pedagogika, dydaktyka, kalectwo, ślepota
6,00 zł do koszyka
156. Od Schulza do Myśliwskiego (Anna Marzec)
polonistyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
157. Życie pana Moliera (Michał Bułhakow)
powieść biograficzna, literatura rosyjska, Molier
6,00 zł do koszyka
158. Żywe źródła (Marian Piechal)
literaturoznawstwo, polonistyka, poezja
6,00 zł do koszyka
159. Znaczenie imion (Andrzej Sieradzki)
etymologia, imiona
6,00 zł do koszyka
160. Współczesna powieść i krytyka literacka (Stanisław Brzozowski)
literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
161. Legendy koszęcińskie (opr. Jan Myrcik)
silesiana, koszęcin, podania
6,00 zł do koszyka
162. Zbrojny pies czyli zestaw plotek (Szymon Kobyliński)
wspomnienia
6,00 zł do koszyka
163. Rozmowy z pisarzami (Zbigniew Taranienko)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
164. Podróż do ziemi greckiej z Neapolu. Śladami Juliusza Słowackiego (Jan Alfred Szczepański)
podróże, literaturoznawstwo, Grecja
6,00 zł do koszyka
165. Samuel Beckett (Marek Kędzierski)
literaturoznawstwo, biografie, anglistyka
6,00 zł do koszyka
166. Piętnaście plag. Kara fizyczna w teorii i praktyce wychowawczej na terenie województwa śląskiego w latach 1922-1939 (Stanisław Adamek)
silesiana, wychowanie, pedagogika
6,00 zł do koszyka
167. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu. Zarys monograficzny 1980-2002 (zbior,)
Bytom, silesiana, oświata
6,00 zł do koszyka
168. Mały słownik pisarzy rumuńskich (Halina Mirska-Lasota)
literaturoznawstwo, literatura rumuńska
6,00 zł do koszyka
169. Trzeci kot w worku czyli rozmaitość świata (Władysław Kopaliński)
ciekawostki
6,00 zł do koszyka
170. Neoromantyzm polski 1890 - 1918 (Julian Krzyżanowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
171. Poezja i jej sobowtór (Krzysztof Karasek)
literaturoznawstwo, Markiewicz, Krynicki, Barańczak, Zagajewski, Kornhauser, Czyżewski, Peiper, Ważyk, Miłosz
6,00 zł do koszyka
172. Pięć esejów (pierwsze prace krytyczne) (Jan Bolesław ożóg)
literaturoznawstwo, geologia, mineralogia, paleontologia, górnictwo
6,00 zł do koszyka
173. Gry symulacyjne w szkole (E. Putkiewicz, M. Ruszczyńska-Schiller)
dydaktyka, gry, nauczanie
6,00 zł do koszyka
174. Portret Słowackiego (Paweł Hertz)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
6,00 zł do koszyka
175. Myśli srebrne i złote: Utopia walcząca
aforyzmy, myśli, wiek osiemnasty
6,00 zł do koszyka
176. Od Różewicza. Małe szkice o poezji (Marian Kisiel)
literaturoznawstwo, poetyka
6,00 zł do koszyka
177. Z zagadnień historii literatury (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka, epos uzbecki, literatura dla dzieci
6,00 zł do koszyka
178. Niewiarygodne podróże (Ilse Aichinger)
felieton, wspomnienia, kultura
6,00 zł do koszyka
179. Rusycystyczne studia literaturoznawcze nr 20. Z przemian gatunkowych w literaturze rosyjskiej XX i XXI wieku (zbior., red. H. Mazurek, J. Gracla)
rusycystyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
180. Głos pragnienia (Blakely St.James)
erotyka
6,00 zł do koszyka
181. Panorama literatury na obczyźnie (Krzysztof Dybciak)
polonistyka, emigracja, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
182. Metodyka nauczania początkowego (Radwiłowiczowa, Morawska)
nauczanie, dydaktyka
6,00 zł do koszyka
183. Sienkiewicz i piękna Wielkopolanka (Krystyna Kolińska-Sochaczewska)
polonistyka, Henryk Sienkiewicz, Maria Radziejowska, biografie
6,00 zł do koszyka
184. Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila (Wiesław Budzyński)
biografie, Baczyński, literaturoznawstwo, II wojna światowa
6,00 zł do koszyka
185. W kręgu Gustawa Morcinka. Rozprawy - szkice - przyczynki - scenariusz filmowy (zbior.)
Bytom, silesiana, kultura, literaturoznawstwo, Morcinek
6,00 zł do koszyka
186. Wpisani w Giewont (Henryk Worcell)
wspomnienia, góry, Podhale, Zakopane, polonistyka
6,00 zł do koszyka
187. Wychowanie ku moralności (Jacek Mizak)
wychowanie, pedagogika, etyka
6,00 zł do koszyka
188. Żeglarz na koniu (Irving Stone)
biografie, Jack London
6,00 zł do koszyka
189. Dramaturgia polska w latach 1945-77 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, dramaturgia
6,00 zł do koszyka
190. Rilke poetów polskich (Katarzyna Kuczyńska-Koschany)
literaturoznawstwo, poezja, poetyka
6,00 zł do koszyka
191. Od czasów gotykiem pisanych. Z dziejów Szkoły Podstawowej nr 24 w Chorzowie (Syniawa, Dylus, Kotala)
silesiama, oświata, szkolnictwo, Chorzów
6,00 zł do koszyka
192. Rozumienie kultury. Szkice socjologiczne (Edmund Wnuk-Lipiński)
socjologia, kultura
6,00 zł do koszyka
193. Poezja polska w latach 1939-1965. Część I. Strategie liryczne (Edward Balcerzan)
polonistyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
194. O języku poetyckim Jana Kochanowskiego (wybór artykułów z Języka Polskiego)
polonistyka, literaturoznawstwo, językoznawstwo
6,00 zł do koszyka
195. Wiersz nieznanego poety. Gawęda literacko-obyczajowa (Julian Tuwim)
polonistyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
196. Profile i podteksty (Aleksander Rogalski)
literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
197. Oj, nie przez próg, nie przez próg (Maria Ziółkowska)
tradycja, przesądy
6,00 zł do koszyka
198. Z problemów literatur słowiańskich (Maria Bobrownicka)
literaturoznawstwo, slawistyka, Czechy, Słowacja
6,00 zł do koszyka
199. Modelunki. Szkice literackie (Zbigniew Bieńkowski)
literaturoznawstwo, anglistyka, romanistyka
6,00 zł do koszyka
200. Nasze zabawy. Materiały repertuarowe na szkolne imprezy okolicznościowe
szkolnictwo, teatr amatorski
6,00 zł do koszyka
201. Wizerunki polskich pisarzy katolickich. SZkice i polemiki (Jerzy Ziomek)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
202. Inscenizacje w klasach I-IV (1968) (Awgulowa, Świętek)
teatr amatorski, inscenizacje, dla dzieci
6,00 zł do koszyka
203. W domu na całym świecie (listy Tomasza Mertona i Rosemary Radford Ruether)
listy
6,00 zł do koszyka
204. Mój Cohen (Maciej Zembaty)
poezja, wspomnienia
6,00 zł do koszyka
205. Literatura radziecka 1917-1967. Pisarze rosyjscy (Andrzej Drawicz)
literaturoznawstwo, rusycystyka
6,00 zł do koszyka
206. Legendy Pienin (Urszula Janicka-Krzywda)
tradycja, legendy, kultura, pieninu
6,00 zł do koszyka
207. 170 lat szkoły w Halembie. Część II. Szkoła w latach 2001-2011
silesiana, Ruda Śląska, Halemba, szkolnictwo
6,00 zł do koszyka
208. Kultura i egzystencja w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza (Adam Poprawa)
literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
209. The Warlock on Firetop Mountain (A Fighting Fantasy Gamebook) (Jackson, Livingstone)
fantastyka, gry, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
210. Humanizm skrępowany (Jerzy Kossak)
filozofia, literaturoznawstwo, Mauriac, Bernanos, Conrad, beat generation
6,00 zł do koszyka
211. Obraz Górnego Śląska i fenomen granicy w twórczości Horsta Bienka (referaty z maja 2003)
silesiana, Gliwice, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
212. Mądrość i dowcip Jane Austen (opr. M. Kerrigan)
myśli, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
213. Kolacja u Pascala (Antoni Regulski)
aforyzmy, myśli
6,00 zł do koszyka
214. Bocheńskie bajania (Zofia Wiśniewska)
Bochnia, podania
6,00 zł do koszyka
215. Co to znaczy... (czyli 101 zabawnych historyjek, które pozwolą zrozumieć znaczenie niektórych powiedzeń) (Grzegorz Kasdepke)
dla dzieci
6,00 zł do koszyka
216. Paszkwil na siebie samego (Zygmunt Kałużyński)
esej
6,00 zł do koszyka
217. Konkursy czytelnicze dla dzieci i młodzieży (Pałac Młodzieży w Katowicach, 1957)
bibliotekarstwo, oświata, silesiana
6,00 zł do koszyka
218. Studia bibliologiczne tom 12. Prace poświęcone pamięci profesora Jerzego Ratajewskiego (zbior.)
bibliologia, bibliotekarstwo, książka, oświata
6,00 zł do koszyka
219. Studia bibliologiczne tom 14. Z dziejów książek, bibliotek i czytelnictwa. Varia (zbior.)
bibliologia, bibliotekarstwo, książka, oświata
6,00 zł do koszyka
220. Studia bibliologiczne tom 13. Biblioteki - prasa - silesiana (zbior.)
bibliologia, bibliotekarstwo, książka, oświata
6,00 zł do koszyka
221. 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 25 w Chorzowie
silesiana, Chorzów, szkolnictwo
6,00 zł do koszyka
222. Bajki pana Majki. Legendy górników wielickich (Julian Majka)
dla dzieci, górnictwo, tradycja, legendy
6,00 zł do koszyka
223. Aforyzmy Greków (opr. Nikos Chadzinikolau)
aforystyka
6,00 zł do koszyka
224. Dante (Michele Barbi)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
225. Rzecz Russowska. O pisarstwie Marii Dąbrowskiej (Tadeusz Drewnowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
226. Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy (Julian Krzyżanowski)
biografie, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
227. Między Marsem a Odysem [eseje o literaturze marynistycznej] (Zbigniew Flisowski)
marynistyka, morze, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
228. Na końcu włoskiego buta [1945-1946] (Michał Czartoryski)
szkolnictwo, włochy, II wojna światowa, oświata, wspomnienia
7,00 zł do koszyka
229. Eliksir papy Hemingwaya (Monika Warneńska)
podróże, literaturoznawstwo, biografie
7,00 zł do koszyka
230. Pisarstwo wsi i ziemi (Stefan Lichański)
literaturoznawstwo, wieś, polonistyka
7,00 zł do koszyka
231. Postacie poezji (Zbigniew Jarosiński)
poezja, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
232. Owocowanie książkami. Trzydzieści lat Instytutu Wydawniczego Pax (Zygmunt Lichniak)
edytorstwo, wydawnictwa, pax, książka
7,00 zł do koszyka
233. Odbiór treści w procesie uczenia się (Ziemowit Włodarski)
dydaktyka, szkolnictwo, uczenie się
7,00 zł do koszyka
234. Nie ma jak Lwów. Śpiewnik lwowski do 1939 (J.Wasylkowski)
śpiewniki, Lwów, kresy
7,00 zł do koszyka
235. Osiemnaście dni Aleksandra Błoka w Warszawie (Adam Galis)
literaturoznawstwo, biografie
7,00 zł do koszyka
236. Seksuologia kulturowa (zbior.pod red.K.Imielińskiego)
seksuologia, etnologia, kultura
7,00 zł do koszyka
237. Tołstoj wśród bliskich (Aleksander Goldenweiser)
biografie, wspomnienia
7,00 zł do koszyka
238. Jak Gertruda swoje dzieci uczy [wyd.1923] (Henryk Pestalozzi)
oświata, wychowanie, przed 1945
7,00 zł do koszyka
239. Zarys dialektologii polskiej (Stanisław Urbańczyk)
językoznawstwo, dialektologia, dialekty, gwary
7,00 zł do koszyka
240. Twarze, miejsca i polityka. O twórczości Adama Zielińskiego (Sylwester Marynowicz)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
241. Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich (zbior.)
literaturoznawstwo, biogramy, literatura angielska, literatura amerykańska
7,00 zł do koszyka
242. Jerzego Pleśniarowicza ślad pozostawiony (Krzysztof Pleśniarowicz)
literaturoznawstwo, biografie
7,00 zł do koszyka
243. Nowa metafizyczność? Eschatologizm? Studia i szkice o twórczości Marka Mariusza Tytko (zbior.pod red.J.Piątkowskiego)
literaturoznawstwo, sztuka, teologia, filozofia, eschatologia, metafizyka
7,00 zł do koszyka
244. Filozofia science-fiction (Zdzisław Lekiewicz)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
245. Śląskie beranie czyli humor Górnego Śląska (opr. D. Simonides)
folklor, silesiana
7,00 zł do koszyka
246. Radykalni. Z Budzym, Dzikim, Maleo i Stopą rozmawia Marcin Jakimowicz
muzyka, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
247. Romantyczna poezja mistyczna. Ballanche, Novalis, Słowacki (Maria Cieśla-Korytowska)
literaturoznawstwo, romantyzm
7,00 zł do koszyka
248. Johann Wolfgang Goethe (Marian Szyrocki)
literaturoznawstwo, biografie
7,00 zł do koszyka
249. Karol May - anatomia sukcesu. Życie, twórczość, recepcja (N. Honsza, W.Kunicki)
literaturoznawstwo, biografie
7,00 zł do koszyka
250. Antologia piosenki lwowskiej ulicy (Janusz Wasylkowski (opr.))
lwów, lwowiana, kresy, kultura, muzyka, śpiewniki, piosenka
7,00 zł do koszyka
251. Nauczanie fizyki (J.L.Lewis)
dydaktyka, fizyka
7,00 zł do koszyka
252. Krajobraz i kultura. Sudety w literaturze i kulturze polskiej (Jacek Kolbuszewski)
góry, Sudety, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
253. Magia klejnotów (B. Krzywobłocka, R. Krzywobłocka)
złotnictwo, jubilerstwo, kultura, mineralogia, kamienie szlachetne
7,00 zł do koszyka
254. Syzyf poezji w piekle współczesności. RZecz o Wisławie Szymborskiej (Aneta Wiatr)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
255. 50 lat od pierwszej matury (1951-2001). Z dziejów dzisiejszego IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach (Maciej Fic)
szkolnictwo, silesiana, Katowice
7,00 zł do koszyka
256. Wieczne mity
mitologia, dla dzieci, starożytność, Grecja, Rzym
7,00 zł do koszyka
257. Materiały do ćwiczeń konwersatoryjno-praktycznych z dydaktyki chemii (Henryk Mrowiec)
chemia, dydaktyka, nauczanie
7,00 zł do koszyka
258. Malwy na lewadach (Barbara Wachowicz)
podróże, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
259. Szekspir elżbietański i żywy (Przemysław Mroczkowski)
literaturoznawstwo, anglistyka, biografie
7,00 zł do koszyka
260. Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku (Czesław Miłosz)
etyka, kultura
7,00 zł do koszyka
261. Współczesne polskie księgarstwo. Mały słownik encyklopedyczny (zbior.)
księgarstwo
7,00 zł do koszyka
262. Psychologia społeczna dla nauczycieli (Stanisław Mika)
psychologia, pedagogika
7,00 zł do koszyka
263. W kręgu Kuźnicy. Dyskusje krytycznoliterackie lat 1945-1948 (Hanna Gosk)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
264. Autobiografia Alicji B. Toklas (Gertruda Stein)
biografie, kultura, malarstwo, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
265. Lektura i poetyka. Zarys problematyki kształtowania pojęć lierackich w szkole podstawowej (Bożena Chrząstowska)
literaturoznawstwo, dydaktyka
7,00 zł do koszyka
266. Nastolatki i kultura w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych (zbior., red. A. Przecławska, L. Rowicki)
Kultura, wychowanie, młodzież
7,00 zł do koszyka
267. W szczęściu i trwodze. Wątki egzystencjalne w twórczości Kazimierza Wierzyńskiego (Zdzisław Marcinów)
literaturoznawstwo, polonistyka, poetyka
7,00 zł do koszyka
268. Trzy portrety niemieckie. Fryderyk Holderlin, Jean Paul, Stefan George (Aleksander Rogalski)
literaturoznawstwo, poezja, germanistyka
7,00 zł do koszyka
269. O dobrym Naczelniku i niezłomnym Rycerzu (Andrzej Kijowski)
literaturoznawstwo, polonistyka, Kościuszko, Poniatowski
7,00 zł do koszyka
270. Konstanty syn Konstantego (Kira Gałczyńska)
literaturoznawstwo, Gałczyński, wspomnienia
7,00 zł do koszyka
271. Książka drukowana XV-XVIII wieku. Zarys historyczny (Helena Szwejkowska)
księgoznawstwo
7,00 zł do koszyka
272. Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939 (Alina Kowalczykowa)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
273. Maria Konopnicka (Alina Brodzka)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
274. Aforyzmy chińskie (Koinfucjusz, Mencjusz, Lao-cy, Lie-cy, Sy-ma Cien, Kung-sun Jang, Wang Cz`ung)
Chiny, aforystyka
7,00 zł do koszyka
275. Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX-XX wieku (Helena Szwejkowska)
księgoznawstwo, edytorstwo
7,00 zł do koszyka
276. Teoretyczne odniesienia i praktyczne rozwiązania w pedagogice wczesnoszkolnej (zbior. )
pedagogika, nauczanie początkowe, wychowanie
7,00 zł do koszyka
277. Wybór tekstów do ćwiczeń z pedagogiki przedszkolnej (Antonina Sawicka)
pedagogika, nauczanie początkowe
7,00 zł do koszyka
278. Imię tobie wybrane. Przysłowia i zwroty przysłowiowe (opr. A. Ligacz)
przysłowia, tradycja, imiona
7,00 zł do koszyka
279. Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji (red. Sławiński, Święch)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
280. J.R.R. Tolkien - Powiernik Pieśni (Michał Błażejewski)
literaturoznawstwo, anglistyka, biografie
7,00 zł do koszyka
281. Kazania dionizyjskie (Krzysztof Kowalski)
wino, kulinaria, kultura
7,00 zł do koszyka
282. Metafizyka tworzenia. Na kanwie zwierzeń polskich poetów współczenych (Stanisław Nyczaj)
poezja, poetyka, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
283. Narkoeseje (Sławomir Matusz)
literaturoznawstwo, kultura, filozofia, esej
7,00 zł do koszyka
284. Stara szuflada (Kazimierz Wyka)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
285. Simplicius 45 / Miód i mleko (Heinz Kupper)
literatura niemiecka
7,00 zł do koszyka
286. Gdzie indziej (Grace Paley)
literatura amerykańska
7,00 zł do koszyka
287. Jerzy Wojciech Moroń (Józef Rasek)
biografie, nauka, fizyka, silesiana
7,00 zł do koszyka
288. Badania nad krytyką literacką (zbior., red. J. Sławiński)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
289. Nowela, opowiadania, gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych (zbior.)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
290. Książka na świecie. Produkcja wydawnicza w latach 1980-1986 (Radosław Cybulski)
ksiażka, edytorstwo
7,00 zł do koszyka
291. Rok w przysłowiach polskich
przysłowia, tradycja
7,00 zł do koszyka
292. Implanty (Ian Watson)
fantastyka
7,00 zł do koszyka
293. Proza... proza... (Zbigniew Żabicki)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
294. o Faraonie. Szkice (Janina Kulczycka-Saloni)
literaturoznawstwo, polonistyka, starożytność
7,00 zł do koszyka
295. Treny Jana Kochanowskiego (Janusz Pelc)
polonistyka, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
296. Requiem dla pokolenia (Marcin Hałaś)
literaturoznawstwo, silesiana
7,00 zł do koszyka
297. Wielkie Wczoraj (Dariusz Nowacki)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
298. Marchołt na Parnasie. Szkice literackie (Stanisław Burkot)
literaturoznawstwo, polonistyka, wieś
7,00 zł do koszyka
299. Fryderyk Adolf Diesterweg i jego wpływ na polską pedagogikę w XIX wieku (Marianna Krupa)
pedagogika, wiek dziewiętnasty, biografie, Prusy
7,00 zł do koszyka
300. Liryka i logika. Wybór pism krytycznych (Artur Sandauer)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka