Nauki społeczno-ekonomiczne; państwo, polityka

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Układ Warszawski
ustawodawstwo, polityka, prawo, źródła
2,00 zł do koszyka
2. Regimen commixtum (Ustrój złożony) (Adam Doboszyński)
polityka, ustrój
2,00 zł do koszyka
3. Alarm w Norad (Włodzimierz M. Król) 2,00 zł do koszyka
4. NArita wzywa KAL 007 (Andrzej Fryszkiewicz)
Korea, Japonia, wywiad
2,00 zł do koszyka
5. Logika walki. Szkice z psychologii konfliktu społecznego w Polsce (Janusz Reykowski)
socjologia, konflikt, Solidarność
2,00 zł do koszyka
6. Konstytucja Węgier
prawo, prawo konstytucyjne, ustrój, Węgry
2,00 zł do koszyka
7. Rada Narodowa Repibliki Słowackiej (Józef Ciągwa)
prawo, prawo konstytucyjne, ustrój, parlamentaryzm, Słowacja
2,00 zł do koszyka
8. parlament Łotwy (Jacek Zieliński)
prawo, prawo konstytucyjne, ustrój, parlamentaryzm, Łotwa
2,00 zł do koszyka
9. Seimas - parlament Litwy (JAcek Zieliński)
prawo, prawo konstytucyjne, ustrój, parlamentaryzm, Litwa
2,00 zł do koszyka
10. PAństwa nordyckie Unii Europejskiej wobec problemów Unii (Beata Kołecka)
Unia Ruropejska, Skandynawia, Dania, Szwecja, Finlandia
2,00 zł do koszyka
11. Tożsamość Litwy, Łotwy i Estonii w świetle prawa międzynarodowego (Roman Kwiecień)
prawo międzynarodowe, Litwa, łotwa, Estonia, kraje bałtyckie
2,00 zł do koszyka
12. Kwestia podwójnego nazewnictwa miejscowości na Opolszczyźnie w stosunkach polsko-niemieckich (Maria Wagińska-Marzec)
Opolszczyzna, Śląsk Opolski, dyplomacja, polityka, Niemcy
2,00 zł do koszyka
13. System konstytucyjny Węgier (W. Brodziński)
prawo, prawo konstytucyjne, ustrój, parlamentaryzm, Węgry
2,00 zł do koszyka
14. Klub samorządowy. Spotkanie z ks. prof. J. Tischnerem
polityka, demokracja, filozofia, etyka
2,00 zł do koszyka
15. Uniwersał połaniecki 1794
ustrój, prawo, wiek osiemnasty
2,00 zł do koszyka
16. Manifest Polskiego Komitetu Wyzw3olenia Narodowego 1944
II wojna światowa, komunizm
2,00 zł do koszyka
17. Towarzystwo Miłośników Lwowa O/Bytom - biuletyn informacyjny grudzień 1989
Lwów, kresy, Bytom
2,00 zł do koszyka
18. Maszyna i język (Zdzisław Pawlak)
informacja, organizacja
3,00 zł do koszyka
19. W trosce o rodzinę. III sympozjum naukowe pod patronatem abpa D.Zimonia
katolicyzm, rodzina
3,00 zł do koszyka
20. Szkice programowe Bolesława Wysłoucha (1886)
ustawodawstwo, polityka, prawo
3,00 zł do koszyka
21. Deklaracja ideowa Związku Patriotów Polskich
ustawodawstwo, polityka, prawo
3,00 zł do koszyka
22. Żeglarstwo - wszystko o... (Stefan Wysocki)
żeglarstwo, morze
3,00 zł do koszyka
23. Historia gospodarcza ludności świata (Carlo M. Cipolla)
ekonomia, demografia, rolnictwo, osadnictwo
3,00 zł do koszyka
24. Z dziejów kościoła Katolickiego (Karol Kautsky)
chrześcijaństwo
3,00 zł do koszyka
25. Prognozy XXI wieku: Religie (Felipe Fernandez-Armesto)
futurologia, religia, socjologia
3,00 zł do koszyka
26. 750 lat Chorzowa. Kronika obchodów jubileuszowych
silesiana, Chorzów
3,00 zł do koszyka
27. Fundusze powiernicze (Grzegorz Kościelniak)
finanse
3,00 zł do koszyka
28. Fundusze emerytalne II filar (Hadyniak, Monkiewicz)
finanse, ubezpieczenia
3,00 zł do koszyka
29. Oblicza studenckiego buntu. Francja 1968 (Janusz Janicki)
wiek dwudziesty, Francja
3,00 zł do koszyka
30. Proces integracji europejskiej - część I. Od drugiej wojny światowej do Traktatów Rzymskich (1957). Materiały pomocnicze (Janusz SAwczuk)
europa, unia europejska
3,00 zł do koszyka
31. Człowiek i technika w produkcji (Oskar Lange)
ekonomia
3,00 zł do koszyka
32. Wybrane zagadnienia ideologii i polityki PZPR. Tom I
peerel, komunizm, socjalizm, marksizm
3,00 zł do koszyka
33. Gra obronna wyższych kursów obronnych. Część I - doagnostyczno-prognostyczna nt: Organizacja obrony narodowej w sytuacji kryzysu polityczno-militarnego (grupa wojewódzka0 (Kitler, Wiśniewski)
wojskowość, obronność
3,00 zł do koszyka
34. Wybrane problemy kształtowania się i realizacji przeglądu obronnego w państwie (zbior.)
wojskowość, obronność
3,00 zł do koszyka
35. Polityka i strategie międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa (Pajórek, Frańczak)
wojskowość, obronność
3,00 zł do koszyka
36. Konstytucja marcowa 1921
ustrój, prawo, źródła
4,00 zł do koszyka
37. Aniołowie śmierci (Jerzy Ambroziewicz)
Włochy, przestępczość, mafia, terroryzm
4,00 zł do koszyka
38. Dwa płuca - jedno serce. Wartości duchowe w zjednoczonej Europie (zbior., red.L.Szewczyk, M.Łuczak)
etyka, religia, Unia Europejska
4,00 zł do koszyka
39. Cień Metternicha. Szkice (Wojciech Karpiński)
polityka
4,00 zł do koszyka
40. Elementarne pojęcia socjologii (Jan Szczepański)
socjologia
4,00 zł do koszyka
41. Spis członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich oddziału Zagłębia Węglowego w roku 2004
stowarzyszenia, elektryka
4,00 zł do koszyka
42. Nieprzyjemne prawdy. Aforyzmy naszych czasów (wyb. H. Zdanowski)
aforyzmy, polityka
4,00 zł do koszyka
43. Miejsce kobiet w kształtowaniu i umacnianiu ruchu związkowego w Europie (zbior., red. Gawryluk, Kamińska-Berezowska)
polityka, rynek pracy, kobiety
4,00 zł do koszyka
44. Słownik terminologiczny wyceny wartośi maszyn i urządzeń (TAdeusz Klimek)
technika, finanse
4,00 zł do koszyka
45. Głos z Jasnej Góry do parlamentarzystów polskich. Konferencje pielgrzymkowe wygłaszane do posłów i senatorów w latach 1990-2011 (abp. Stanisław Nowak)
chrześcijaństwo, polityka
4,00 zł do koszyka
46. Piekło kobiet (Tadeusz Żeleński (Boy))
aborcja
4,00 zł do koszyka
47. System obronny Rzeczypospolitej Polskiej. Struktura, zadania i kierunki rozwoju (Jan Wojnarowski)
wojskowość, obronność
4,00 zł do koszyka
48. Świadczenia na rzecz obronności Rzeczypospolitej Polskiej (Jan Wojnarowski)
wojskowość, obronność
4,00 zł do koszyka
49. Konstytucja 3 Maja i statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji
praw konstytucyjne, konstytucja, oświecenie,
5,00 zł do koszyka
50. Przebudowa i nowe myslenie dla naszego kraju i całego świata. (Michaił Gorbaczow)
polityka, gospodarka, ekonomia, zwiazek radziecki
5,00 zł do koszyka
51. Dziennik tematów (Krzysztof Kąkolewski)
literatura faktu
5,00 zł do koszyka
52. Udręka i los dopełniony. Kronika polityczna 1958-1974 (Jean-Raymond Tournoux)
Francja, polityka, wiek dwudziesty
5,00 zł do koszyka
53. Neptun otwiera podwoje (Henryk Mąka)
morze, gospodarka, przemysł, ekologia
5,00 zł do koszyka
54. Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ze zmianami obowiązującymi od 18.07.2007
księgowość
5,00 zł do koszyka
55. Watykan z daleka i z bliska (Zdzisław Morawski)
polityka, Kościół, papiestwo
5,00 zł do koszyka
56. Komunikacja miejsca w Warszawie. Informator (1974)
Warszawa, transport, komunikacja
5,00 zł do koszyka
57. Naseryzm. Historia, praktyka i teoria socjalizmu w ZRA (Kazimierz Sidor)
polityka, socjalizm, Egipt
5,00 zł do koszyka
58. Czek w obrocie gospodarczym (Izabela Heropolitańska)
finanse, prawo czekowe
5,00 zł do koszyka
59. MArketing w małej firmie (DAve Patten)
marketing
5,00 zł do koszyka
60. Przewodnik po Polsce (Michał Ogórek (tekst), Jacek GAwłowski (rsunki))
satyra
5,00 zł do koszyka
61. Reprezentacja świata w umysłach młodzieży. Geneza (Antonina Gurycka)
psychologia, młodzież
5,00 zł do koszyka
62. Dziesięć lat działalności Uniwersytetu Powszechnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej przy Muzeum Górnośląskim w Bytomiu 1959-1969 (Henryk Dutka)
muzealnictwo, oświata
5,00 zł do koszyka
63. Spiżowa brama (Tadeusz Breza)
Rzym, Watykan, Kościół
5,00 zł do koszyka
64. Komunikacja interpersonalna (Przedsiębiorczość cz. 1. ) (Jamrożek, Sobczak)
Komunikacja
5,00 zł do koszyka
65. Współczesne stosunki międzynarodowe. Wybór tekstów źródłowych z komentarzem
polityka
5,00 zł do koszyka
66. Wybrane zagadnienia z dziedziny psychologii, socjologii, pedagogiki, organizacji pracy (Cierpioł, Wawrzek)
socjologia, organizacja, psychologia, pedagogika
5,00 zł do koszyka
67. Fundusze emerytalne. Filar II i III (Jan Olszewski)
finanse, ubezpieczenia
5,00 zł do koszyka
68. Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce (Jerzy Sokołowski)
finanse
5,00 zł do koszyka
69. Wybrane zagadnienia z etyki, psychologii społecznej i socjologii pracy (Bagińska, Hamer, Wołoszyn)
socjologia, psychologia
5,00 zł do koszyka
70. Wybór tekstów z socjologii wychowania (Stanisław Jędrzejewski)
wychowanie, socjologia
5,00 zł do koszyka
71. Aksjologiczne podstawy współczesnej pedagogiki (Janusz CZerny)
pedagogika
5,00 zł do koszyka
72. Myśl i działanie w polityce międzynarodowej (Zbigniew Brzeziński)
polityka
5,00 zł do koszyka
73. Węzłowe problemy katolickiej nauki społecznej (Józef Majka)
polityka, ekonomia, chrześcijaństwo
5,00 zł do koszyka
74. Transformacja gospodarcza Polski (Maciej Miszewski)
ekonomia
5,00 zł do koszyka
75. Cywilizacja Zachodu a problem postrzegania odmienności kulturowych w islamie i hinduizmie (Ewa Kopyt)
socjologia, polityka, tradycja, kultura, islam, hinduizm
5,00 zł do koszyka
76. Resocjalizacja. Uwarunkowania - doświadczenia - projekty zmian (Tadeusz Wolan)
resocjalizacja
5,00 zł do koszyka
77. Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Wybrane problemy
dziennikarstwo
5,00 zł do koszyka
78. Rodzina śląska jako środowisko wychowawcze (na przykładzie Dobrzenia Wielkiego pow. Opole) (Ignacy Domański)
silesiana
5,00 zł do koszyka
79. Niepodległość i socjalizm 1835-1945. Audycje radiowe (Adam i Lidia Ciołkoszowie)
zabory, Druga Rzeczpospolita, polityka
5,00 zł do koszyka
80. Tam, gdzie miejsca mają duszę. Model tworzenia miejscowości tematycznych (red. B. Głuszak)
wieś, ekonomia, Warmia, Mazury
5,00 zł do koszyka
81. Weksel w obrocie gospodarczym (Izabela Heropolitańska)
finanse
5,00 zł do koszyka
82. Ile jest warta nieruchomość (Mączyńska, Prystupa, Rygiel)
nieruchomości
5,00 zł do koszyka
83. Szacowanie nieruchomości niezurbanizowanych (red. A. Hopfer)
nieruchomości
5,00 zł do koszyka
84. Zużycie obiektów budowlanych oraz podstawowe nazewnictwo budowlane (opr. W. Baranowski)
nieruchomości
5,00 zł do koszyka
85. Wprowadzenie do nauki prawa kanonicznego. Pomoc akademicka dla studentów teologii (Jan Dudziak)
prawo, Kościół
5,00 zł do koszyka
86. Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczeń podsystemu niemilitarnego w systemie obronnym RP (red. W. Kitler)
wojskowość, obronność
5,00 zł do koszyka
87. Planowanie operacyjne funkcjonowania administracji publicznej i przedsiębiorcóww warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (Piotr Górski)
wojskowość, obronność
5,00 zł do koszyka
88. Procedury i przedsięwzięcia systemu reagowania kryzysowego (Zbigniew Piątek)
wojskowość, obronność
5,00 zł do koszyka
89. Wybrane problemy obronności państwa. Materiał studyjny (Bolesław Balcerowicz)
wojskowość, obronność
5,00 zł do koszyka
90. Palę Zachód (Stefan Kisielewski)
polityka
5,00 zł do koszyka
91. 90-minutowy menedżer. Lekcje z pierwszej linii zarządzania (Bolchover, Brady)
zarządzanie
5,00 zł do koszyka
92. Koncepcje ustrojowe obozu londyńskiego (Stefan Turlej)
polityka
6,00 zł do koszyka
93. Umowa poczdamska z dnia 2.VIII.2945 r. Podstawy prawne likwidacji skutków wojny polsko-niemieckiej z lat 1939-1945 (Alfons Klafkowski)
II wojna światowa, poczdam, prawo miedzynarodowe
6,00 zł do koszyka
94. Faszyzm (Andrzej J. Kamiński)
faszyzm, totalitaryzm
6,00 zł do koszyka
95. Nowy Marsyliusz czyli społeczeństwo inteligentne (Stefan Bratkowski)
politologia, socjologia
6,00 zł do koszyka
96. Rzecz o psychice narodu polskiego (Aleksander Bocheński)
socjologia, psychologia
6,00 zł do koszyka
97. Wódz. O Wałęsie były rzecznik (Jarosław Kurski)
polityka, Wałęsa, Solidarność
6,00 zł do koszyka
98. Wyznania (Borys Jelcyn)
polityka, Rosja, wspomnienia
6,00 zł do koszyka
99. Na czym polega socjalizm? / Stosunki Kościół-państwo w PRL (Stefan Kisielewski)
socjalizm
6,00 zł do koszyka
100. Rockefellerowie - łupi4eżcy czy filantropi? (Alfred Liebfeld)
finanse, finansjera, gospodarka, wiek dziewiętnasty, wiek dwudziesty
6,00 zł do koszyka
101. Rewolucja w imię Augusta Sandino (Wojciech Giełżyński)
wiek dwudziesty, Nikaragua
6,00 zł do koszyka
102. Sojusz za broń. Dwustronne porozumienia sojusznicze USA 1950-1978 (Marek Hagmajer)
polityka, wojskowość
6,00 zł do koszyka
103. Cień Marsa nad CZarnym Lądem (Marek J.Malinowski)
Afryka
6,00 zł do koszyka
104. Turystyka (Bar, Doliński)
turystyka
6,00 zł do koszyka
105. Demokraci i dyktatorzy. Przywódcy polityczni współczesnego świata (1993) (Marek Bankowicz)
polityka, biografie, wiek dwudziesty
6,00 zł do koszyka
106. Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym (Andrzej Sznajder)
marketing
6,00 zł do koszyka
107. Dynamika eksploatacji górniczej z punktu widzenia szkód górniczych (Antoni Stoka)
górnictwo, ekonomia
6,00 zł do koszyka
108. Pamiętniki prelegentów
oświata, peerel
6,00 zł do koszyka
109. Marketing (Parkinson, Rustomij, Vieira)
marketing, biznes
6,00 zł do koszyka
110. Zjednoczenie Przedsiębiorstw Budowy Elektrowni i Przemysłu
energetyka
6,00 zł do koszyka
111. MArketing w gminie. Wybrane zagadnienia (Bożena GAjdzik)
marketing, administracja, samorząd
6,00 zł do koszyka
112. Człłowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki (Krzysztof Przecławski)
socjoogia, turystyka
6,00 zł do koszyka
113. Reklama. Podstawowa wiedza o reklamie (Ulrich Werner)
reklama
6,00 zł do koszyka
114. Rolnictwo ekologiczne. Od producenta do konsumenta (zbior.)
rolnictwo
6,00 zł do koszyka
115. Strzały w Delhi (Zbigniew Domarańczyk)
wiek dwudziesty, Indie, Indira Gandhi, sikhowie
6,00 zł do koszyka
116. Biznes plan (seria Dla opornych) (Tiffany, Peterson)
biznes
6,00 zł do koszyka
117. Czy prawo Moore`a zdetronizuje osobę ludzką? (Janusz Czerny)
informatyka, kultura, filozofia
6,00 zł do koszyka
118. Wdrażanie strategii rozwoju miasta (zbior., red. M. Czornik)
makroekonomia, administracja
6,00 zł do koszyka
119. Świat w roku 2020. Strategie sukcesu (Hamish McRae)
futurystyka, gospodarka
7,00 zł do koszyka
120. Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków. Antologia (opr. M. Kridl, W. Malinowski, S. Wittlin)
demokracja, polityka, ustrój
7,00 zł do koszyka
121. Powodzie na Śląsku Opolskim od XII do XX w. Powódź w 1997 r. (Kociński, Emmerling)
katastrofy naturalne, powódź
7,00 zł do koszyka
122. Zabójstwo z premedytacją (Zbigniew Pudysz)
kryminologia
7,00 zł do koszyka
123. Wprowadzenie do pedagogiki społecznej (Ryszard Wroczyński)
pedagogika
7,00 zł do koszyka
124. Błękitny kontynent (Jerzy Surdykowski)
morze, oceanologia, gospodarka, ochrona środowiska
7,00 zł do koszyka
125. Ciemna, węsząca, żerująca. Pitaval (Ryszard Dzieszyński)
przestępczość, pitaval, Druga Rzeczpospolita
7,00 zł do koszyka
126. Biały Dom i jego prezydenci (Zygmunt Broniarek)
polityka, usa, stany zjednoczone
7,00 zł do koszyka
127. Polska lokalna wobec integracji europejskiej (zbior.)
socjologia
7,00 zł do koszyka
128. NAsze morze (wydawnictwo krajowego komitetu Dni Morza 1985) (zbior.)
morze, żegluga, przemysł stoczniowy, rybołówstwo, marynarka wojenna
7,00 zł do koszyka
129. Gorzki to chleb jest polskość. Wybór myśli politycznych i społecznych (Cyprian Kamil Norwid)
polityka
7,00 zł do koszyka
130. Patria o muerte. Trzy dni inwazji na Kubę
wiek dwudziesty, Kuba
7,00 zł do koszyka
131. Ruch stowarzyszeniowy w krajowym hutnictwie (zbior)
hutnictwo
7,00 zł do koszyka
132. Filozoficzne interpretacje prawa (Maria Szyszkowska)
prawo, filozofia
7,00 zł do koszyka
133. RZecznik prasowy. Kompetencje interpersonalne - wybrane zagrożenia i problemy (Martela, Rott)
polityka, prasa, dziennikarstwo
7,00 zł do koszyka
134. Młode pokolenie Ameryki. Kultura i społeczeństwo w sytuacji kryzysu (wyd. 1977) (Władysław Adamski)
socjologia, kultura, Stany zjednoczone
7,00 zł do koszyka
135. Jak być hotelarzem (Adamowicz, Wolak)
hotelarstwo
7,00 zł do koszyka
136. Zarządzanie przedsiębiorstwem w erze postindustrialnej (Materiały konferencji w Kazimierzu Dolnym, 2001, red. W. Sitko)
zarządzanie
7,00 zł do koszyka
137. Ekonomia i prawo w hotelarstwie. Podstawy ekonomiczne i prawne w hotelarstwie (Wajgner, Tylińska)
hotelarstwo, prawo
7,00 zł do koszyka
138. Ekonomia i prawo w hotelarstwie. Podstawy rachunkowości i finansów w hotelarstwie (Hajdamowicz, Książek)
hotelarstwo, finanse, rachunkowość
7,00 zł do koszyka
139. Ekonomika turystyki (Aleksander S. Kornak)
turystyka
7,00 zł do koszyka
140. Podstawy teorii finansów publicznych (Wojnar, Owsiak, Surówka)
finanse
7,00 zł do koszyka
141. Leksykon integracji europejskiej (Ruszkowski, Górnicz, Żurek)
Unia europejska
7,00 zł do koszyka
142. Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół (zbior.)
wychowanie
7,00 zł do koszyka
143. Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w ramach łańcuchów franchisingowych (I. Steinerowska-Streb)
ekonomia, biznes
7,00 zł do koszyka
144. Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej (Anna Skórska)
praca, szkolnictwo, unia europejska
7,00 zł do koszyka
145. Poziom życia osób niepełnosprawnych w okresie transformacji ustrojowej w ich własnej ocenie (Skrzetuska, Chudowolska, Wojnarska)
niepełnosprawność, kalectwo
7,00 zł do koszyka
146. Rynek pracy osób niepełnosprawnych. Sytuacje klęsk żywiołowych (Kołaczek, Kowalski)
niepełnosprawność, kalectwo, zatrudnienie
7,00 zł do koszyka
147. Sytuacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością na rynku pracy (Otrębski, Rożnowski)
niepełnosprawność, kalectwo, zatrudnienie, psychologia
7,00 zł do koszyka
148. Ekospazm (Alvin Toffler)
ekonomia
7,00 zł do koszyka
149. Elementy metod i technik badań socjologicznych (Leszek A. Gruszczyński)
socjologia
7,00 zł do koszyka
150. NAuczanie społecznie niedostosowanych (red. H. Gąsior)
pedagogika specjalna, resocjalizacja
7,00 zł do koszyka
151. Znani nieznani. Opowieści o gdańszczanach (3)
Gdańsk, biografie
7,00 zł do koszyka
152. Twórcza resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży (MArek Konopczyński)
wychowanie, resocjalizacja7
7,00 zł do koszyka
153. Informator Zakładów Przemysłu Azotowego Kędzierzyn (1958)
przemysł chemiczny, silesiana
7,00 zł do koszyka
154. Mikroekonomia (Bożena Klimczak)
ekonomia
7,00 zł do koszyka
155. Godki Hanika (Jan Majowski)
silesiana
7,00 zł do koszyka
156. Pracownia ekonomiczna część 1. (Gorzelany, Józwiak, Knap)
technika biurowa
7,00 zł do koszyka
157. Zarządzanie czasem. Planowanie z głową i zegarkiem (Thomas Werke)
zarządzanie
7,00 zł do koszyka
158. Człowiek tysiąclecia (Robert Jungk)
socjologia
8,00 zł do koszyka
159. Reprezentacja polskiej grupy etnicznej w życiu politycznym Stanów Zjednoczonych. (Andrzej Ławrowski)
stany zjednoczone, socjologia, polityka, politologia, Polonia
8,00 zł do koszyka
160. Podatek od towarów i usług w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów (Piotr Rościsławski)
ekonomia, finanse, prawo skarbowe, VAT
8,00 zł do koszyka
161. Chiny bez maski (Egon Erwin Kisch)
chiny
8,00 zł do koszyka
162. Struktura społeczna w doświadczeniu jednostki. Studium z socjologii współczesnego społeczeństwa polskiego (Winicjusz Narojek)
socjologia
8,00 zł do koszyka
163. Studium oceny procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym (Katarzyna Dohn)
ekonomia, ekonomika przemysł
8,00 zł do koszyka
164. Jak zrobić karierę (C.N. Parkinson)
socjologia, ekonomia, satyra
8,00 zł do koszyka
165. Zbrodnia - zdrada - kara. Pitaval śląski (Tadeusz Dyniewski)
kryminologia, silesiana
8,00 zł do koszyka
166. Oni (Teresa Torańska)
komunizm, polityka
8,00 zł do koszyka
167. Finanse w gospodarce rynkowej (Alina Majchrzycka-Guzowska)
finanse, ekonomia
8,00 zł do koszyka
168. Obrazy końca czasów (Czesław Ryszka)
milenaryzm, filozofia, religia, socjologia
8,00 zł do koszyka
169. Dossier generała (Jakub Kopeć)
Wojciech Jaruzelski, stan wojenny
8,00 zł do koszyka
170. Rynek usług finansowych cz. II (Michael Bitz)
finanse, ekonomia, giełda, papiery wartościowe, akcje
8,00 zł do koszyka
171. Arafat w oczach przyjaciół i wrogów (Janet i John Wallach)
Palestyna, biografie
8,00 zł do koszyka
172. Podstawy teorii finansów (Zdzisław Fedorowicz)
finanse
8,00 zł do koszyka
173. Marketing w turystyce (Jerzy Altkorn)
marketing, turystyka
8,00 zł do koszyka
174. W imię honoru. Dramatyczna historia muzułmanki walczącej o prawa kobiet (Muchtar Mai)
Pakistan
8,00 zł do koszyka
175. Społeczeństwa XX wieku (Janusz Żarnowski)
socjologia
8,00 zł do koszyka
176. Finanse przedsiębiorstwa (Zdzisław Fedorowicz)
ekonomia, finanse
8,00 zł do koszyka
177. Partie i systemy partyjne Europy Środkowej (zbior.)
polityka, politologia
8,00 zł do koszyka
178. Obsługa ruchu turystycznego (zbior., red. Z. Kruczek)
turystyka, hotelarstwo, pilotaż wycieczek, ruch turystyczny
8,00 zł do koszyka
179. Ekonomika handlu cz. 1. (Chudy, Pietraszewski)
ekonomia
8,00 zł do koszyka
180. Ekonomika handlu cz. 2. (Chudy, Pietraszewski)
ekonomia
8,00 zł do koszyka
181. Rachunkowość przedsiębiorstw. Część 1. (Zdzisław Kołaczyk)
rachunkowość, księgowość
8,00 zł do koszyka
182. Wprowadzenie do ekonomii (red. Z. Dach)
ekonomia
8,00 zł do koszyka
183. Kulty publiczności (Niewiadomska, Kalinowski, Sikorski)
socjologia, psychologia społeczna, ezoteryka, uzależnienia
8,00 zł do koszyka
184. Jak zorganizować prezentację (Andrew Bradbury)
Komunikacja, biznes, zarządzanie
8,00 zł do koszyka
185. Doskonała umiejętność komunikacji (Alan Barker)
Komunikacja, biznes, zarządzanie
8,00 zł do koszyka
186. Partie i systemy partyjne państw Europy Środkowej i Wschodniej (red. M. Migalski)
polityka, politologia
8,00 zł do koszyka
187. Wybór pism (Stanisław Staszic)
wiek osiemnasty, wiek dziewiętnasty, polityka, edukacja, geografia, góry
8,00 zł do koszyka
188. Nadzieja. Rozważania i Francjii i Europie (Jean-Marie le Pen)
polityka
8,00 zł do koszyka
189. Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw (Tymon Smektala)
public relations
8,00 zł do koszyka
190. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw (Stanisław Dębski )
ekonomia
8,00 zł do koszyka
191. Wybrane zagadnienia historii resocjalizacji (A. i P. Barczyk)
resocjalizacja, historia prawa
8,00 zł do koszyka
192. Ochrona środowiska w planowaniu i urządzaniu terenów wiejskich (Cymerman, Hopfer)
zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska
8,00 zł do koszyka
193. Wokół wartości chrześcijańskiej demokracji (Neuhaus, Langes)
polityka, chadecja
8,00 zł do koszyka
194. Bez nich nie ma życia (Fabryka elektrofiltrów Elwo)
przemysł, Pszczyna
8,00 zł do koszyka
195. Rynek pracy w jednoczącej się Europie. Wybrane Zagadnienia do studiowania (Katarzyna Głąbiska)
praca, kadry, unia europejska
8,00 zł do koszyka
196. Off message. The complete antidote to political humbug (Bob Marshall-Andrews)
polityka, Wielka Brytania, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
197. Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały (Hejnar, Micherda)
rachunkowośc, księgowość
8,00 zł do koszyka
198. Ewidencja aktywów trwałych (Zdzisław Kołaczyk)
rachunkowość, księgowość
8,00 zł do koszyka
199. Księgowość zarobkowa (ewidencja wynagrodzeń) (Zdzisław Kołaczyk)
rachunkowośc, księgowość
8,00 zł do koszyka
200. Resocjalizacja (Otton Lipkowski)
resocjalizacja
8,00 zł do koszyka
201. Nowy imperializm czyli o tzw. edukacji seksualnej (Marek Czachorowski)
edukacja, seksuologia, socjologia, pornografia
8,00 zł do koszyka
202. Skrawek Nieba. Poradnik nieporadny (Jacek Pikuła)
opieka społeczna, bezdomność
8,00 zł do koszyka
203. Zachowania dewiacyjne młodzieży (Bronisław Urban)
socjologia, kryminologia, przestępczość
8,00 zł do koszyka
204. Geometriczeskaja teoria miery (G. Federer)
matematyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
205. Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami (red. R. Cymerman)
nieruchomości
8,00 zł do koszyka
206. Europa jutra. Jana Pawła II wizja Europy (opr. A. Sujka)
chrześcijaństwo, nauki społeczne
8,00 zł do koszyka
207. Powiat tarnogórski 2002-2006
silesiana, Tarnowskie góry
8,00 zł do koszyka
208. Zarządzanie czasem
zarządzanie
8,00 zł do koszyka
209. Konsolidacja sprawozdań finansowych (red. H. Buk)
finanse, rachunkowość
8,00 zł do koszyka
210. Obywatelska polityka społeczna (Grewiński, Kamiński)
polityka, gospodarka, administracja, welfare state
8,00 zł do koszyka
211. Ekonomia. Kategorie podstawowe (Kazimierz Meredyk)
ekonomia
8,00 zł do koszyka
212. Piekło kobiet (Dziewice konsystorskie - Piekło kobiet - NAsi okupanci) (Tadeusz Żeleński - Boy)
felieton
9,00 zł do koszyka
213. Ekonomika przedsiębiorstw (Marian Pietraszewski)
ekonomia
9,00 zł do koszyka
214. Unia Europejska. Podręcznik akademicki (Ciamaga, Latoszek, Michałowska-Gorywoda, Oręziak, Teichmann)
unia europejska, polityka, ekonomia, integracja
9,00 zł do koszyka
215. Logistyka międzynarodowa (Ewa Płaczek)
logistyka, spedycja, transport
9,00 zł do koszyka
216. Podręcznik prawa morskiego (Stanisław Matysik)
prawo, żegluga, morze
9,00 zł do koszyka
217. Słownik terminów ekonomiczno-prawnych (Ł. Gęsicki, M. Gęsicki)
ekonomia, finanse, prawo
9,00 zł do koszyka
218. W labiryncie scjentologii (Norbert Porthoff)
wspomnienia, sekty
9,00 zł do koszyka
219. Huragan nad cukrem (Jean-Paul Sartre)
wiek dwudziesty, Kuba
9,00 zł do koszyka
220. Gospodarka rynkowa (Mieczysław Syrek)
ekonomia
9,00 zł do koszyka
221. Systemy polityczne Czarnej Afryki (Szymon Chodak)
ustrój, polityka, animizm, islam, kolonializm, niewolnictwo, Kikuju, Zulusi, Aszanti, Hausa
9,00 zł do koszyka
222. Podstawy marketingu (Teodor Kramer)
mareketing
9,00 zł do koszyka
223. Fenomen nowoczesnego nacjonalizmu w Europie Środkowej (zbior.)
polityka, nacjonalizm
9,00 zł do koszyka
224. Elementy rachunkowości. Przewodnik dla niewtajemniczonych (Piotr Rybicki)
rachunkowość, księgowość
9,00 zł do koszyka
225. Perspektywy socjologii kultury artystycznej (A. Lipski, K. Łęcki)
kultura, socjologia, sztuka
9,00 zł do koszyka
226. Katolicka nauka społeczna (Józef Majka)
chrześcijaństwo, ekonomia, polityka
9,00 zł do koszyka
227. Teczka. Historia osobista (Timothy Garton Ash)
komunizm, służby specjalne
9,00 zł do koszyka
228. Organizacja i technika usług gastronomicznych. Podręcznik dla technikum (Ryszard Jargoń)
gastronomia
9,00 zł do koszyka
229. Psychospołeczne i pedagogiczne uwarunkowania pracy (red. M. Czapka)
praca, zarządzanie, pedagogika, psychologia
9,00 zł do koszyka
230. Rolnictwo XXI wieku - nowe aspekty gospodarowania (konferencja naukowo-techniczna w Cieszynie 2010, red. K. Węglarzy)
rolnictwo
9,00 zł do koszyka
231. Reklama (Jacek Kall)
reklama, marketing
9,00 zł do koszyka
232. Mam na imię Meriam. Historia chrześcijanki skazanej na śmierć w obronie wiary (Antonella Napoli)
Sudan
9,00 zł do koszyka
233. Studia nad aparaturą pojęciową socjologii (Wacław Makarczyk)
socjologia
9,00 zł do koszyka
234. Pieniądz jest dobrym sługą... (ale złym panem) (Hartl & Born)
ekonomia
9,00 zł do koszyka
235. Droga pod górę... czyli jak ukończono Drogową trasę Średnicową (albumik okolicznościowy)
silesiana
9,00 zł do koszyka
236. Mój drogi Aleksy. Listy z KGB (D`Souza, Fossedal)
Polityka, Rosja, Stany Zjednoczone
9,00 zł do koszyka
237. Makroskop (Joel de Rosnay)
ekologia, socjologia, informacja, zarządzanie, biotechnika, globalizm
10,00 zł do koszyka
238. Wskrzesić Polskę, zbawić świat. Antologia polskiej chrześcijańskiej myśli społeczno-radykalnej 1831-1864 10,00 zł do koszyka
239. Publicystyka - posłowie - wspomnienia [Dzieł tom V] (Stefan Czarnowski) 10,00 zł do koszyka
240. Rachunkowość finansowa. Zbiór ćwiczeń dostosowany doo obowiązującej od 2002 roku znormalizowanej ustawy o rachunkowości. Część 2. (zbior., red. B. Binkowski)
rachunkowość
10,00 zł do koszyka
241. Sieć terroru. Prawda o międzynarodowym terroryźmie (Claire Sterling)
terroryzm, kryminalistyka, kgb, sowieckie
10,00 zł do koszyka
242. Elementy mikroekonomii (zbior. pod red. Z. Dach)
ekonomia
10,00 zł do koszyka
243. Sprzęt w ratownictwie górniczym (H.Bądzelewicz, J.Stokłosa)
górnictwo, ratownictwo, technika
10,00 zł do koszyka
244. Rachunek kosztów (podręcznik + zbiór zadań + rozwiązania zadań) (Jan Matuszewicz)
finanse
10,00 zł do koszyka
245. Słownik ekonomiczny i finansowy (Bernard i Colli)
ekonomia, finanse
10,00 zł do koszyka
246. Postrzeganie społecznych nierówności. Z badań nad świadomością społeczności wielkomiejskiej (Wojciech Zaborowski)
socjologia
10,00 zł do koszyka
247. Siewcy śmierci. Osama bin Laden i inni szefowie al-Qaidy (Y. Alexander, M.S. Sweetman)
terroryzm
10,00 zł do koszyka
248. Akenfield. Portret wsi angielskiej (Ronald Blythe)
socjologia, gospodarka, wieś
10,00 zł do koszyka
249. Pseudonauka i pseudouczeni (Martin Gardner)
nauka, parapsychologia, fizyka, ewolucja, Biblia
10,00 zł do koszyka
250. Europa i jej narody (Krzysztof Pomian) 10,00 zł do koszyka
251. Geneza Republiki Federalnej Niemic. Studium politologiczne (Jerzy Sułek)
Niemcy
10,00 zł do koszyka
252. Młodzi i ezoteryzm. Magia, satanizm i okultyzm - oszustwo ognia, który nie spala (Carlo Climati)
młodzież, subkultury
10,00 zł do koszyka
253. Socjologia. Rozwój problematyki i metod (Jan Szczepański)
socjologia
10,00 zł do koszyka
254. Traktat o dobrej robocie (Tadeusz Kotarbiński)
zarządzanie, prakseologia
10,00 zł do koszyka
255. Techniki organizatorskie (Zofia Mikołajczyk)
organizacja
10,00 zł do koszyka
256. Terror i polityka. Policja niemiecka a polski ruch oporu w GG 1939-1944 (Włodzimierz Borodziej)
II wojna światowa, okupacja, ruch oporu, generalna gubernia
10,00 zł do koszyka
257. Zarządzanie marketingowe (Jan Karwowski)
zarządzanie, marketing
10,00 zł do koszyka
258. Finanse publiczne (Denek, Sobiech, Wolniak)
ekonomia, finanse
10,00 zł do koszyka
259. Międzynarodowe stosunki gospodarcze (zbior.)
ekonomia, finanse, handel
10,00 zł do koszyka
260. Wykorzystanie potencjału dziedzictwa przemysłowego dla promocji turystycznej gmin i regionów (zbior.)
turystyka, zarządzanie, zagospodarowanie przestrzenne
10,00 zł do koszyka
261. Terytorium Komanczów (Arturo Perez-Reverte)
literatura faktu
10,00 zł do koszyka
262. Organizacja teatrów Rzeczypospolitej Polskiej (projekt ustawy, wyd, 1928) (Maciej Krywoszejew)
prawo, sztuka, teatr, przed 1945
10,00 zł do koszyka
263. Restrykturyzacja umiejscowiona. Socjalne i regionalne aspekty przemian w górnictwie węgla kamiennego (Marian Mitręga)
silesiana, górnictwo, ekonomia
10,00 zł do koszyka
264. Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych (Ryszard Herbut)
polityka, politologia
10,00 zł do koszyka
265. Etatyzm czy liberalizm? NA marginesie ankiery rządu o kosztach produkcji w Polsce (1929) (Stanisław Wyrobisz)
ekonomia, przemysł, przed 1945
10,00 zł do koszyka
266. Błękitny grom (Thomas Burdick, Ch, Mitchell)
fakty, sensacja, mafia, Donald Aronow
10,00 zł do koszyka
267. Studia i materiały z nowej historii gospodarcxej (red. J. Kociszewski)
historia gospodarcza, ekonomia
10,00 zł do koszyka
268. Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki (red. K. Mazurek-Łopacińska)
turystyka, zarządzanie
10,00 zł do koszyka
269. Wprowadzenie do socjologii przemysłu (Lech Milian)
socjologia
10,00 zł do koszyka
270. Forum. O bezdomności bez lęku. Rok V (2012) (zbior.)
pomoc społeczna, bezrobocie, bezdomność, resocjalizacja
10,00 zł do koszyka
271. CZego chcą krytycy globalizacji. Attac (Grefe, Grefferath, Schumann)
ekonomia, finanse, globalizacja
10,00 zł do koszyka
272. Makroekonomia. Podstawowe zagadnienia (red. U. ZAgóra-Jonszta)
ekonomia
10,00 zł do koszyka
273. Customer Centric Selling (Bosworth, Holland)
handel, biznes, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
274. Niepełnosprawność - rodzina - dorastanie (Franciszek Wojciechowski)
niepenosprawność, kalectwo
10,00 zł do koszyka
275. Sztuka promocji czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swiją firmę (Andrzej Sznajder)
reklama, promocja
10,00 zł do koszyka
276. Ontologia socjalizmu (JAdwiga Staniszkis)
polityka
10,00 zł do koszyka
277. Obrączki. Opowieść o rodzinie Marii i Lecha Kaczyńskich (Anna Poppek)
biografie, polityka
10,00 zł do koszyka
278. Leksykon Unii Europejskiej (Iwona Kieznar)
ekonomia, polityka, unia europejska
10,00 zł do koszyka
279. Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne (Lesław Pytka)
pedagogika specjalna, resocjalizacja
10,00 zł do koszyka
280. Galeria przyjaciół i sympatyków ŚCCS i jego fundacji w karykaturze
Zabrze, medycyna, kardiologia, silesiana
10,00 zł do koszyka
281. Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i prakryka państw Unii Europejskiej (Kamilla Marchewska-Bartkowiak)
finanse
10,00 zł do koszyka
282. Monografia z okazji 75 rocznicy Zakładów Azotowych (Chorzów)
przemysł chemiczny, Chorzów, Silesiana
10,00 zł do koszyka
283. Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem (Piotr Blaik)
logistyka
10,00 zł do koszyka
284. Inwestowanie w nieruchomości (red. E. Kucharska-Stasiak)
ekonomia, nieruchomości, inwestycje, zarządzanie
10,00 zł do koszyka
285. 75 lat energetyki zagłębiowskiej
silesiana, Zagłębie, energetyka
10,00 zł do koszyka
286. 20 lat Rudopol-OPA 1995-2015
silesiana, Ruda Śląska, górnictwo, przemysł
10,00 zł do koszyka
287. Związek pracodawców górnictwa węgla kamiennego w Katowicach 1991-2011. XX lat działalności
silesiana, górnictwo
10,00 zł do koszyka
288. 130 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich (Kurek, Hadasz)
silesiana, Siemianowice Śląskie
10,00 zł do koszyka
289. Kopalnia Wujek 1899-1979. Dzieje zakładu i załogi (red. L. Szaraniec)
górnictwo, silesiana, Śląsk, Katowice
10,00 zł do koszyka
290. Wina (Ferdinand von Schirach)
przestępczość, wymiar sprawiedliwości
10,00 zł do koszyka
291. Przestępstwo (Ferdinand von Schirach)
przestępczość, wymiar sprawiedliwości
10,00 zł do koszyka
292. Zanurz się w błękitnym oceanie. Jak networking wspiera rozwój firm (Turniak, Rumianowski)
biznes, zarządzanie
10,00 zł do koszyka
293. Masa o bossach polskiej mafii (Jarosław Sokołowski (Masa) w rozmowie z Arturem Górskim)
przestępczość
10,00 zł do koszyka
294. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw - cz. 1 i 2. (Stanisław Dębski, Damian Dębski)
ekonomika, ekonomia
12,00 zł do koszyka
295. Widz i uczestnik (Raymond Aron)
polityka
12,00 zł do koszyka
296. Prawa wierne naturze. Krytyka doktryny Lona Luvois Fullera (Roman Tokarczyk)
prawo, etyka, filozofia
12,00 zł do koszyka
297. Marketing. Sposób myślenia, system działania (Tadeusz Sztucki)
marketing
12,00 zł do koszyka
298. Mikroekonomia (red. Zofia Dach)
ekonomia
12,00 zł do koszyka
299. Rachunkowość zarządcza (ABC rachunkowości dla menedżera) (zbior., red. G.K. Świderska)
ekonomia, finanse, rachunkowość
12,00 zł do koszyka
300. Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce (zbior. pod red. Szmulika i Żmigrodzkiego)
ustrój, polityka, prawo państwowe
12,00 zł do koszyka