Koperty filatelistyczne

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. 60 lat sportów motorowych w Polsce (koperta okolicznościowa) (proj. R. Dudzicki)
poczta
1,00 zł do koszyka
2. XX zjazd delegatów Stowarzyszenia inżynierów i techników przemysłu hutniczego - Częstochowa 4.10.1968 (koperta okolicznościowa) 1,00 zł do koszyka
3. NArodowy spis powszechny 1970 (koperta okolicznościowa)
poczta
2,00 zł do koszyka
4. Koperta lotnicza - pomnik Jana III Sobieskiego w Warszawie (znaczek z kielichem jasnogórskim i okolicznościowa pieczęć zw. z wizytą Jana Pawła II, 1987) 2,00 zł do koszyka
5. Koperta z głową wawelską, na znaczku Drzewo Jessego z Jasnej góry i pieczęć okolicznościowa na odsłonięcie pomnika kard. S. Wyszyńskiego, 1987
filatelistyka
2,00 zł do koszyka
6. Koperta z Dobrawą - na znaczku kościół Paulinów i pieczęć okolicznościowa krajowej wystawy filatelistycznej Christ-Fil Łódź 1987
filatelistyka
2,00 zł do koszyka
7. Koperta: znaczek Sydney 2000, pieczęć na 20 lat Solidarności Elektrowni Łaziska
filatelistyka, silesiana
2,00 zł do koszyka
8. Koperta: wystawa filatelistyczna na 20-lecie Solidarności, Elektrownia Łaziska, pieczęć na 20 lat Solidarności Elektrowni Łaziska
filatelistyka, silesiana
3,00 zł do koszyka
9. Tarnowskie Góry - Gwarki 1970 (koperta okolicznościowa)
poczta, silesiana
4,00 zł do koszyka
10. Koperta na 85 lat elektrowni Łaziska
filatelistyka, silesiana
4,00 zł do koszyka
11. Okręgowa wystawa filatelistyczna: Nowości poczt świata. Łaziska Górne, 1985 (koperta okolicznościowa)
filatelistyka, silesiana
4,00 zł do koszyka
12. III wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce (koperta FDC - na pierwszy dzień obiegu, 2 znaczki)
filatelistyka
5,00 zł do koszyka
13. III wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce (koperta FDC - na pierwszy dzień obiegu, bloczek
filatelistyka
5,00 zł do koszyka