Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Miasteczko Wesołego Myślenia (Jerzy Cwirko-Godycki)
dla dzieci, matematyka
1,00 zł do koszyka
2. Aksjoma wybora i aksjoma determinirowannosti (W. Kanowiej)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
3. Prieobrazowanija i pieriestanowki (Kałużnin, Suszczanskij)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
4. Miera i kategoria. Wyp. 1. Miera. Izmierimyje funkcji (Makarow, Florinskaja)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
5. Kiniematiczeskij metod w gieometriczeskich zadaczach (Liubin, Szor)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
6. Teoretiko-mnożestwiennyje mietody w gomołogiczeskoj ałgiebrie i tieorii abielewych grupp (Paul C. Eklof)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup, grupy abelowe
2,00 zł do koszyka
7. Differencjalnyje formy, ortogonalnyje gołomorfnym funkcyjam ili formam i ich swojstwa (Ajzenberg, Dautow)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
8. On 1-form Finsler spaces (G.S. Asanow)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
9. Put` k intiegrału (ros.) (W. Nikiforowskij)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
10. Prawilno mieniajuszczyjesja funkcji (Eugene Seneta)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
11. Wwiedienie w algebraiczeskije i abieliewy funkcyi (Serge Lang)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
12. Lekcyi po gruppam Lie (J.F. Adams)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
13. Porożdajuszczyje elementy i opriedielajuszczyje sootnoszenia diskretnych grupp (Coxeter, Moses)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
14. Lekcyi po ergodiczeskoj teorii (PAul R. Halmos)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
15. Wwiedienie w teoriu grupp (ros.) (P. Aleksandrow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
3,00 zł do koszyka
16. Simmetriczeskije biliniejne formy (Milnor, Husemoller)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
17. W poiskach naczała. Rasskazy o naczertatielnoj geometrii (Frołow, Pokrowskaja)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
18. Awtomorfnyje formy na połuprostych gruppach Li (Harish Chandra)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
19. Wwiedienie w teoriu algebraiczeskich cziseł (M. Postnikow)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
20. O topologiach i granicach w teorii potencjała (ros.) (Marcel Brelot)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
21. Rasskazy o maksimumach i minimumach (ros.) (W. Tichomirow)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
22. Osnowy kombinatornoj topołogii (L. Pontriagin)
matematyka, obcojęzyczne, topologia
3,00 zł do koszyka
23. Issledowania po metriczeskoj teorii powierchnostiej (wybór prac)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
24. Miera i kategoria (John C. Oxtoby)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
25. Odkrycie liczb niewymiernych (zeszyt serii popularno-naukowej Wiedza Powszechna) (Włodzimierz Krysicki)
matematyka
3,00 zł do koszyka
26. Konstruktiwnoje issledowanie odnoparametriczeskich grupp prieobrazowanij (I. Cwicynskij)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
27. Some characteristic invariants of foliated bundles (Grzegorz Andrzejczak)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
28. Elementy teorii struktur (ros.) (L. Skorniakow)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
29. Matricznyje priedstawlenia w teorii koniecznych grupp (ros.) (Biełonogow, Fomin)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
3,00 zł do koszyka
30. Geometria kłassiczeskich grupp (ros.) (J. Dieudonne)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
3,00 zł do koszyka
31. Teoretiko-gruppowyje issledowania (ros.) (wybór art.)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
32. Funkcyonalnyj analiz i teoria approksymacyi w czislennom analizie (ros.) (R. Vagra)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
33. Zanimatielnyje zadaczi (ros.) (Marie Berrondo)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
34. Puti i labirynty. Oczerki po istorii matematiki (A. Dahan-DAlmedico, J. Peiffer)
matematyka, obcojęzyczne, historia nauki
4,00 zł do koszyka
35. Gładkije mnogoobrazja i ich primierienia w teorii gomotopij (L. Pontriagin)
matematyka, obcojęzyczne, teoria homotopii
4,00 zł do koszyka
36. Osnowania geometrii (J. Lelong-Ferrand)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
37. Seminar po algebraiczeskim gruppam (wybór tekstów)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
4,00 zł do koszyka
38. Czechoslovakian - GDR - Polish Scientific School on Differential Geometry. Boszkowo 1978, scientific communications. Part 1-2
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
39. Rozwiązywanie równań różniczkowych. Wybrane metody analogowe i hybrydowe (Olgierd Palusiński)
matematyka, automatyka
4,00 zł do koszyka
40. Wierojatnostnyje metody w kombinatorikie (Erdos, Spencer)
matematyka, obcojęzyczne, kombinatoryka, probabilistyka
4,00 zł do koszyka
41. Elementarnaja teoria rjadow Ejzensztejna (Tomio Kubota)
matematyka, obcojęzyczne, szeregi Eisensteina
4,00 zł do koszyka
42. Banachowy ałgiebry s simbołom i singularnyje integralnyje operatory (ros.) (N. Krupnik)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
43. Oczerki po istorii matematiki (B. Bołgarskij)
matematyka, historia nauki, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
44. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne i astronomiczne (zbior.)
matematyka, fizyka, chemia, astronomia
5,00 zł do koszyka
45. Wyczislitielnyje metody w teorii priedstawlenij grupp (Klimyk, Kaczurik)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
46. Gruppy prieobrazowanij w differencjalnoj geometrii (ros.) (Shoshi Kobayashi)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
47. Zadaczi i uprażnienia po funkcjonalnomu analizu (ros.) (Trienogin, Lisariewskij, Soboliewa)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
48. Elementy algebry liniowej (Józef Janikowski)
matematyka
5,00 zł do koszyka
49. O funkcjach jednej zmiennej (Jan Leśniak)
matematyka
5,00 zł do koszyka
50. O logice matematycznej (R.C. Lyndon)
logika, matematyka
5,00 zł do koszyka
51. Od Euklidesa do Einsteina (Edmund T. Whittaker)
matematyka, fizyka, historia nauki
5,00 zł do koszyka
52. Banachowy prostranstwa analiticzeskich funcyj (Kenneth Hoffman)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
53. Rozważania matematyczne w pismach Platona (Jolanta Świderek)
matematyka, filozofia
5,00 zł do koszyka
54. Na co zachorował cyrkiel oraz o tym, kto wygrał zawody w liczeniu. Historyjki matematyczne (Gregorz Kasdepke)
matematyka, dla dzieci
5,00 zł do koszyka
55. Matematika w altiernatiwnoj teorii mnożestw (Petr Vopenka)
matematyka, obcojęzyczne, teoria mnogości
5,00 zł do koszyka
56. Razrieszimyje i prostyje bieskoniecznyje gruppy (zbior)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
57. Izomorfizmy kłassiczeskich grupp nad celostnymi kolcami (zbior.)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
58. 100 neue Aufgaben. Hundert Probleme aus der elementaren Mathematik (Hugo Steinhaus)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
59. Teoria priedstawlenij simmietriczeskich grupp (G.D. James)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
60. Mnogoobrazja priedstawlenij grupp. Obszczaja teoria, swjazi i priłożenija (Płotkin, Wowsy)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
61. RAzwitje kombinatornoj teorii grupp. Oczerk istorii razwitja idej (Chandler, Magnus)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
62. Obliczanie kratownic przy użyciu teorii sieci (J. Pietrzak, J. Poplewska)
matematyka, fizyka, statyka, teoria grafów, równania sieciowe
6,00 zł do koszyka
63. Differencyalnoje isczislenije / Differencyalnyje formy (Henri Cartan)
matematyka, obcojęzyczne, rachunek różniczkowy
6,00 zł do koszyka
64. Krzywe stożkowe (Edward Otto)
matematyka
6,00 zł do koszyka
65. Wwiedienie w topołogiu (ros.) (zbior.)
matematyka, obcojęzyczne, topologia
6,00 zł do koszyka
66. Priedstawlenie Weila, indeks Masłowa i teta-rjady (ros.) (G. Lion, M. Vergne)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
67. Rieszetoczno uporiadoczennyje gruppy (W. Kopytow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
6,00 zł do koszyka
68. Analiza, identyfikacja i predykcja ciągów czasowych (Bielińska, Figwer)
matematyka, modelowanie, informatyka
6,00 zł do koszyka
69. Istota matematyki. Pojęcie teorii matematycznej (CArroll V. Newsom)
matematyka
6,00 zł do koszyka
70. Matematika XIX wieka: Matematiczeskaja logika - algebra - teoria cziseł - teoria wierojatnostiej (ros.)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
71. Zbiór zadań z ekonomii matematycznej (red. H. Zawdzki)
matematyka, ekonometria
6,00 zł do koszyka
72. Matematyka już w przedszkolu (Maria Fiedler)
matematyka, dydaktyka, wychowanie przedszkolne
6,00 zł do koszyka
73. Kombinatornaja teoria grupp. Priedstawlenije grupp w terminach obrazujuszczych i sootnoszenij (Magnus, Karrass, Solitar)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
6,00 zł do koszyka
74. Algebraiczeskaja topołogia - wwiedienie (W.S. Masey, J. Stallings)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
75. Osnowy obszczej topołogii w zadaczach i uprażnieniach (Archangielskij, Ponomariew)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
76. Obszczaja topołogia. Topołogiczeskije gruppy, czisła i swiazannyje c nimi gruppy i prostranstwa (N. Bourbaki)
matematyka, topologia, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
77. Osnowy matematiczeskowo analiza geołogiczeskich struktur (ros.) (F.A. Usmanow)
matematyka, geologia, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
78. Zadania z rachunku wektorowego i geometrii analitycznej (B. Gdowski, E. Pluciński)
matematyka
7,00 zł do koszyka
79. Osnowy tenzornowo analiza i teorii kowariantow (ros.) (I. N. Bekua)
matematyka, obcojęzyczne, rachunek tensorowy
7,00 zł do koszyka
80. Koniecznyje prostyje gruppy. Wwiedienie w ich kłassifikacyju (Daniel Gorenstein)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
7,00 zł do koszyka
81. Poczet wielkich matematyków (Włodzimierz Krysicki)
matematyka, biografie, dla młodzieży
7,00 zł do koszyka
82. Własności przestrzeni Kleina (I-II) (Mieczysław Kucharzewski)
matematyka
7,00 zł do koszyka
83. Tenzornyj analiz. Teoria i primienienija w feometrii i w mechanikie spłosznych sried (I. Sokolnikow)
matematyka, obcojęzyczne, rachunek tensorowy
7,00 zł do koszyka
84. Matematyka tom II (Witold Janowski)
matematyka
7,00 zł do koszyka
85. Stabilność i sterowanie otwarte w stochastycznych układach quasi-liniowych (Lesław Socha)
matematyka, stochastyka
7,00 zł do koszyka
86. Przekształcenia izometryczne na płaszczyźnie (Witold Janowski)
matematyka, geometria
7,00 zł do koszyka
87. Zobaczcie inaczej. Matematyka, fizyka i astronomia porządkują świat (zbior.)
dla dzieci, dla młodzieży, fizyka, matematyka
7,00 zł do koszyka
88. Zbiór geometrycznych zadań konstrukcyjnych (I.I. Aleksandrow)
matematyka, geometria
7,00 zł do koszyka
89. Matematyka cz. I (EIT) (W. Żakowski, G. Decewicz)
matematyka
8,00 zł do koszyka
90. Modelowanie drgań układów mechanicznych metodami grafów i liczb strukturalnych (Wojnarowski, Buchacz, Nowak, Świder)
mechanika, matematyka, teoria maszyn
8,00 zł do koszyka
91. Gruppa Lorenca (ros.) (F. Fiodorow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
8,00 zł do koszyka
92. Zastosowanie liniowych modeli procesów losowych do prognozowania w diagnostyce maszyn (Jan Kaźmierczak)
matematyka, probabilistyka, mechanika
8,00 zł do koszyka
93. Literatura na świecie nr 5(238)1991
filozofia, nauka, matematyka, socjologia, fizyka,
8,00 zł do koszyka
94. Śladami Pitagorasa. Rozrywki matematyczne (Szczepan Jeleński)
matematyka
8,00 zł do koszyka
95. Programowanie liniowe i nieliniowe dla ekonomistów (Władysław RAdzikowski)
matematyka
8,00 zł do koszyka
96. Metody rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w organizacji produkcji górniczej (M. Kozdrój)
matematyka, statystyka, górnictwo
8,00 zł do koszyka
97. Matematyka tom 2 (Jan Szymszal)
matematyka
8,00 zł do koszyka
98. Modele liniowe badań operacyjnych w zadaniach (D. Kopańska-Bródka, R. Dudzińska)
matematyka, ekonometria
8,00 zł do koszyka
99. Geometriczeskije kwantowanie w diejstwii. Priłożenija garmoniczeskowo analiza w kwantowoj statisticzeskoj mechanikie i w kwantowoj teorii pola (Norman E. Hurt)
fizyka, matematyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
100. Teoria priedstawlenij grupp (M. A. Najmark)
matematyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
101. Geometriczeskaja teoria miery (G. Federer)
matematyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
102. Kurs przygotowawczy z matematyki na wyższe uczelnie. Geometria (Janikowski, Wendorff, Włodarski)
matematyka
9,00 zł do koszyka
103. Istoria matiematiki. III. Matiematika XVIII stoletja (zbior.)
matematyka, obcojęzyczne, historia nauki
9,00 zł do koszyka
104. Zadania z równań różniczkowych cząstkowych (M.M. Smirnow)
matematyka
9,00 zł do koszyka
105. Scziotnyje cepy Markowa (Kemeny, Snell, Knapp)
matematyka, obcojęzyczne, łańcuchy Markowa
9,00 zł do koszyka
106. Sowriemiennaja gieometria. Metody i priłożenija (ros.) (Dubrowin, Nowikow, Fomienko)
matematyka, geometria, obcojęzyczne
9,00 zł do koszyka
107. Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach (Przybyło, Szlachtowski)
matematyka
9,00 zł do koszyka
108. Logika wielowartościowych procesów decyzyjnych. Zastosowanie w komputerowym wspomaganiu projektowania i zarządzania (Marian A. Partyka)
logika, matematyka
9,00 zł do koszyka
109. Matematyka i podstawy statystyki matematycznej (Oktaba, Niedokos)
matematyka, statystyka
9,00 zł do koszyka
110. Teoria grafow (ros.) (Biełow, Borowiow, Szatałow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grafów
9,00 zł do koszyka
111. Matematyka cz. IV (EIT) (W.Żakowski, W.Leksiński)
matematyka
10,00 zł do koszyka
112. Matematyka - ćwiczenia problemowe dla politechnik (Wojciech Żakowski)
matematyka
10,00 zł do koszyka
113. Elementy logiki i teorii mnogości (Agnieszka Wojciechowska)
matematyka, logika
10,00 zł do koszyka
114. Matematyka dla studentów wydziałów mechanicznych i elektrycznych szkół politechnicznych - część I (Eustachy Tarnawski)
matematyka
10,00 zł do koszyka
115. RAchunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część I> Rachunek prawdopodobieństwa (Krysicki, Bartos, Dyczka, Królikowska, Wasilewski)
matematyka
10,00 zł do koszyka
116. Elementy analizy algorytmów (Banachowski, Kreczmar)
matematyka, informatyka
10,00 zł do koszyka
117. Elementy algebry liniowej i programowania liniowego (M.I. Romakin)
matematyka
10,00 zł do koszyka
118. Metody wykreślne w aksonometrii (Janusz Lange)
rysunek techniczny, rzutowanie, matematyka, technika
10,00 zł do koszyka
119. Zadania z techniki regulacji automatycznej (Kinder, Buchta, Wilfert)
automatyka, matematyka, technika
10,00 zł do koszyka
120. Od matematyki do filozofii. Twórcza droga Alfreda Notha Whiteheada (Janusz Mączka)
filozofia, matematyka
10,00 zł do koszyka
121. Tablice wielkości fizycznych oraz pomocnicze tablice matematyczne (Jeżewski, Kalisz)
fizyka, matematyka
10,00 zł do koszyka
122. Matematyka w świecie współczesnym. Zbiór artykułów z Scientific American
matematyka
10,00 zł do koszyka
123. Encyklopedia szkolna - Matematyka (zbiorowa)
matematyka
12,00 zł do koszyka
124. Wprowadzenie do zastosowań matematyki w ekonomii (Tadeusz Czechowski)
matematyka, ekonomia
12,00 zł do koszyka
125. Zbiór zadań z matematyki dla studentów wyższych uczelni ekonomicznych (Bażańska, Nykowska)
matematyka, ekonomia
12,00 zł do koszyka
126. Wybrane działy matematyki wyższej z ćwiczeniami (Edward Kącki, Lucjan Siewierski)
matematyka
12,00 zł do koszyka
127. Zbiór zadań z matematyki elementarnej. Algebra (A.Ehrenfeucht, O.Stande)
matematyka
12,00 zł do koszyka
128. Tieoria priedstawlenij grupp i jejo priłożenia (t.1-2, ros.) (Barut, Rączka)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
12,00 zł do koszyka
129. Elementy ekonometrii. Podręcznik (Zbigniew Pawłowski)
ekonometria, ekonomia, matematyka
12,00 zł do koszyka
130. Metody rozwiązywania zadań z analizy matematycznej (G.I. Zaporożec)
matematyka
12,00 zł do koszyka
131. Matematyka tom II (Kazimierz Szałajko)
matematyka
12,00 zł do koszyka
132. Zadania z rachunku różniczkowego i całkowego. Funkcje jednej zmiennej (I.A. Maron)
matematyka
12,00 zł do koszyka
133. Wektory i macierze. Tom I (Mieczysław Warmus)
matematyka
12,00 zł do koszyka
134. Geometria analityczna (Franciszek Leja)
matematyka
12,00 zł do koszyka
135. Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania (Jerzy Mika)
matematyka, ekonomia
12,00 zł do koszyka
136. Linear Algebra (Ilyin, Poznyak)
matematyka, algebra linniowa
12,00 zł do koszyka
137. Bieskoniecznyje abieliewy gruppy (Laszlo Fuchs)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup, grupy abelowe
12,00 zł do koszyka
138. Programowanie liniowe. Metody i zastosowania (Saul I. Gass)
matematyka
13,00 zł do koszyka
139. Systemy widmowej analizy danych cyfrowych (Wiktor Kulesza)
matematyka
13,00 zł do koszyka
140. Matematyka. Część II. [eit] (W.Żakowski, W.Kołodziej)
elektronika, informatyka, telekomunikacja, matematyka
14,00 zł do koszyka
141. Elementy matematyki wyższej dla studentów i kandydatów na studia (A.Leksińska, W.Leksiński)
matematyka
14,00 zł do koszyka
142. Metody rachunkowe w algebrze. Część I (Grzymkowski, Wituła)
matematyka
14,00 zł do koszyka
143. Elementy nierówności różniczkowych (Rościsław Rabczuk)
matematyka
14,00 zł do koszyka
144. Zbiór zadań z funkcji analitycznych (Jan Krzyż)
matematyka
14,00 zł do koszyka
145. Zbiór zadań z algebry liniowej dla ekonometryków (zbior. pod red. E.Stolarskiej)
matematyka, ekonometria
14,00 zł do koszyka
146. Algebra liniowa (Mostowski, Stark)
matematyka
14,00 zł do koszyka
147. Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania. Zadania (zbior.)
matematyka, ekonomia
14,00 zł do koszyka
148. Zarys matematyki wyższej dla studentów. Część II (Roman Leitner)
matematyka
14,00 zł do koszyka
149. Praktyczne metody analizy numerycznej (Jean Legras)
matematyka
14,00 zł do koszyka
150. Tablice logarytmiczne pięciocyfrowe (360 st) (Felicjan Piątkowski)
matematyka
14,00 zł do koszyka
151. Metody anaizy i pomiaru sygnałów losowych (Bendat, Piersol)
matematyka, stochastyka, metrologia, automatyka, telekomunikacja
14,00 zł do koszyka
152. Wstęp do losowych równań różniczkowych zwyczajnych (Dobiesław Bobrowski)
matematyka
14,00 zł do koszyka
153. Wybrane metody numeryczne algebry liniowej w ekonometrii (M.Kolupa, J.M.Witkowski)
ekonometria, matematyka, ekonomia
15,00 zł do koszyka
154. Klasyczny rachunek zdań. Zarys teorii (Witold A. Pogorzelski)
matematyka
15,00 zł do koszyka
155. Matematyka dla studiów eksperymentalnych (EIT) (Leksiński, Nabiałek, Żakowski)
matematyka
15,00 zł do koszyka
156. Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach (W. Marek, J. Onyszkiewicz)
matematyka, logika
15,00 zł do koszyka
157. Zbiór zadań z geometrii wykreślnej z dyspozycjami i dwuwymiarowymi rozwiązaniami (Henryk Koczyk)
matematyka, geometria
15,00 zł do koszyka
158. Równania całkowe. Elementy teorii i zastosowania (Adam Piskorek)
matematyka
15,00 zł do koszyka
159. Równania całkowe (zbior)
matematyka
15,00 zł do koszyka
160. ZArys logiki niefregowskiej (Mieczysław Omyła)
matematyka, logika
15,00 zł do koszyka
161. Głosy chaosu (Leonard Rosen)
sensacja
15,00 zł do koszyka
162. Abstraktnyj garmoniczeskij analiz (ros.) (Hewitt, Ross)
matematyka, obcojęzyczne
15,00 zł do koszyka
163. Teoria rieszetok (ros.) (G. Birkhoff)
matematyka, obcojęzyczne, teoria krat
15,00 zł do koszyka
164. Wstęp do matematyki współczesnej (Helena Rasiowa)
matematyka
16,00 zł do koszyka
165. Poradnik matematyczny (zbior. pod red. Dziubińskiego i Świątkowskiego)
matematyka
16,00 zł do koszyka
166. Teoria regulacji. Podstawy, analiza, projektowanie (Konstanty Jan Kurman)
matematyka, automatyka
16,00 zł do koszyka
167. Zarys matematyki wyższej dla inzynierów. Część I: Logika, algebra Boole`a, równania liniowe, geometria analityczna, ciągi liczbowe, szeregi liczbowe, rachunek różniczkowy, geometria różniczkowa (Roman Leitner)
matematyka
16,00 zł do koszyka
168. Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa (Wiktor Oktaba)
matematyka, statystyka
16,00 zł do koszyka
169. RAchunek różniczkowy i całkowy. Funkcje jednej zmiennej (Kazimierz Kuratowski)
matematyka
16,00 zł do koszyka
170. Funkcje zespolone (w dodatku Wstęp do teorii funkcji analitycznych wielu zmiennych Józefa Siciaka) (Franciszek Leja)
matematyka
16,00 zł do koszyka
171. Współczesny wykład matematyki elementarnej (Lucienne Felix)
matematyka
16,00 zł do koszyka
172. Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych. Część II (Stankiewicz, Wojtowicz)
matematyka
16,00 zł do koszyka
173. Metody numeryczne (EIT) (Fortuna, Macukow, Wąsowski)
matematyka
16,00 zł do koszyka
174. Geometria wykreślna - tom II (Tadeusz RAchwał)
matematyka
16,00 zł do koszyka
175. Metamatematyka a epistemologia (Jan Woleński)
filozofia, matematyka
17,00 zł do koszyka
176. Geometria analityczna (Marceli Stark)
matematyka
18,00 zł do koszyka
177. Matematyczne metody w górnictwie (Adam Trembecki)
matematyka, górnictwo
18,00 zł do koszyka
178. Elementy algebry wyższej (Andrzej Mostowski, Marceli Stark)
matematyka
18,00 zł do koszyka
179. Elementy probabilistyki (A. Plucińska, E. Pluciński)
matematyka, probabilistyka
18,00 zł do koszyka
180. Nowoczesna matematyka dla inżynierów. Część I (red. E.F. Eckanbach)
matematyka
18,00 zł do koszyka
181. Nauka o rzutach (Stanisław Szerszeń)
matematyka, geometria
19,00 zł do koszyka
182. Algebra liniowa wraz z geometrią wielowymiarową (Jefimow, Rozendorm)
matematyka
19,00 zł do koszyka
183. RAchunek prawdopodobieństwa (A.A. Borowkow)
matematyka
19,00 zł do koszyka
184. Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną (Bogusław Grochowski)
matematyka, geometria, perspektywa
20,00 zł do koszyka
185. Zarys logiki matematycznej (Andrzej Grzegorczyk)
matematyka
20,00 zł do koszyka
186. Rachunek różniczkowy i całkowy ze wstępem do równań różniczkowych (Franciszek Leja)
matematyka
20,00 zł do koszyka
187. Algebra liniowa z geometrią (Andrzj Białyniski-Birula)
matematyka
20,00 zł do koszyka
188. Geometria i topologia. Część I: Geometria (Karol Sieklucki)
matematyka, geometria
20,00 zł do koszyka
189. Od geometrii afinicznej do euklidesowej. Rozważania nad aksjomatyką (Wanda Szmielew)
matematyka, geometria
20,00 zł do koszyka
190. Podstawowe metody rozwiązywania równań cząstkowych falowych (Stanisław Woroszył)
matematyka, fizyka
20,00 zł do koszyka
191. Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii (Andrzej Góralski)
matematyka, statystyka, psychologia
20,00 zł do koszyka
192. Wstęp do analizy numerycznej (Anthony Ralston)
matematyka
24,00 zł do koszyka
193. Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości (Ludwik Borkowski)
logika, matematyka
24,00 zł do koszyka
194. Rachunek różniczkowy i całkowy. Funkcje wielu zmiennych (Roman Sikorski)
matematyka
25,00 zł do koszyka
195. Geometria analityczna wielowymiarowa (Karol Borsuk)
matematyka
25,00 zł do koszyka
196. TAblice funkcji dla inżynierów (Jerzy Antoniewicz)
matematyka
26,00 zł do koszyka
197. Wstęp do teorii sieci przełączających i teorii automatów (Michael A. Harrison)
automatyka, matematyka
28,00 zł do koszyka
198. Zastosowania rozwinięć powierzchni w technice (Stanisław Polański)
matematyka, geometria, konstruowanie, technika
30,00 zł do koszyka
199. Topologia ogólna (Ryszard Engelking)
matematyka
30,00 zł do koszyka
200. Rachunek różniczkowy i całkowy dla potrzeb przyrodników i techników (wyd. 1949) (Antoni Łomnicki)
matematyka
35,00 zł do koszyka
201. Prostranstwa affinnoj swjaznosti (A.P. Norden)
matematyka, obcojęzyczne
9432,00 zł do koszyka