Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Miera i kategoria (John C. Oxtoby)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
2. W poiskach naczała. Rasskazy o naczertatielnoj geometrii (Frołow, Pokrowskaja)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
3. Prieobrazowanija i pieriestanowki (Kałużnin, Suszczanskij)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
4. Miera i kategoria. Wyp. 1. Miera. Izmierimyje funkcji (Makarow, Florinskaja)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
5. Puti i labirynty. Oczerki po istorii matematiki (A. Dahan-DAlmedico, J. Peiffer)
matematyka, obcojęzyczne, historia nauki
4,00 zł do koszyka
6. Osnowania geometrii (J. Lelong-Ferrand)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
7. Osnowy kombinatornoj topołogii (L. Pontriagin)
matematyka, obcojęzyczne, topologia
3,00 zł do koszyka
8. Gładkije mnogoobrazja i ich primierienia w teorii gomotopij (L. Pontriagin)
matematyka, obcojęzyczne, teoria homotopii
4,00 zł do koszyka
9. Aksjoma wybora i aksjoma determinirowannosti (W. Kanowiej)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
10. Differencjalnyje formy, ortogonalnyje gołomorfnym funkcyjam ili formam i ich swojstwa (Ajzenberg, Dautow)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
11. Wwiedienie w teoriu algebraiczeskich cziseł (M. Postnikow)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
12. Issledowania po metriczeskoj teorii powierchnostiej (wybór prac)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
13. Lekcyi po ergodiczeskoj teorii (PAul R. Halmos)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
14. Lekcyi po gruppam Lie (J.F. Adams)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
15. Simmetriczeskije biliniejne formy (Milnor, Husemoller)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
16. Wwiedienie w algebraiczeskije i abieliewy funkcyi (Serge Lang)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
17. Porożdajuszczyje elementy i opriedielajuszczyje sootnoszenia diskretnych grupp (Coxeter, Moses)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
18. Prawilno mieniajuszczyjesja funkcji (Eugene Seneta)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
19. O topologiach i granicach w teorii potencjała (ros.) (Marcel Brelot)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
20. Czechoslovakian - GDR - Polish Scientific School on Differential Geometry. Boszkowo 1978, scientific communications. Part 1-2
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
21. Some characteristic invariants of foliated bundles (Grzegorz Andrzejczak)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
22. On 1-form Finsler spaces (G.S. Asanow)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
23. Elementarnaja teoria rjadow Ejzensztejna (Tomio Kubota)
matematyka, obcojęzyczne, szeregi Eisensteina
4,00 zł do koszyka
24. Oczerki po istorii matematiki (B. Bołgarskij)
matematyka, historia nauki, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
25. Metody rozwiązywania zadań z analizy matematycznej (G.I. Zaporożec)
matematyka
12,00 zł do koszyka
26. Wierojatnostnyje metody w kombinatorikie (Erdos, Spencer)
matematyka, obcojęzyczne, kombinatoryka, probabilistyka
4,00 zł do koszyka
27. Konstruktiwnoje issledowanie odnoparametriczeskich grupp prieobrazowanij (I. Cwicynskij)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
28. Izomorfizmy kłassiczeskich grupp nad celostnymi kolcami (zbior.)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
29. Razrieszimyje i prostyje bieskoniecznyje gruppy (zbior)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
30. Matematika w altiernatiwnoj teorii mnożestw (Petr Vopenka)
matematyka, obcojęzyczne, teoria mnogości
5,00 zł do koszyka
31. Rozrywki matematyczne (B. Kordiemski)
matematyka
8,00 zł do koszyka
32. Pi plus Oko (Jerzy Życzyński)
matematyka, geometria, dla młodzieży
10,00 zł do koszyka
33. Matematyka już w przedszkolu (Maria Fiedler)
matematyka, dydaktyka, wychowanie przedszkolne
6,00 zł do koszyka
34. Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną (Bogusław Grochowski)
matematyka, geometria, perspektywa
20,00 zł do koszyka
35. Współczesny wykład matematyki elementarnej (Lucienne Felix)
matematyka
16,00 zł do koszyka
36. Kurs przygotowawczy z matematyki na wyższe uczelnie. Geometria (Janikowski, Wendorff, Włodarski)
matematyka
9,00 zł do koszyka
37. Elementy logiki i teorii mnogości (Agnieszka Wojciechowska)
matematyka, logika
10,00 zł do koszyka
38. Matematyka w świecie współczesnym. Zbiór artykułów z Scientific American
matematyka
10,00 zł do koszyka
39. Na co zachorował cyrkiel oraz o tym, kto wygrał zawody w liczeniu. Historyjki matematyczne (Gregorz Kasdepke)
matematyka, dla dzieci
5,00 zł do koszyka
40. Tablice wielkości fizycznych oraz pomocnicze tablice matematyczne (Jeżewski, Kalisz)
fizyka, matematyka
10,00 zł do koszyka
41. Rachunek różniczkowy i całkowy dla potrzeb przyrodników i techników (wyd. 1949) (Antoni Łomnicki)
matematyka
35,00 zł do koszyka
42. Zbiór zadań z matematyki dla studentów wyższych uczelni ekonomicznych (Bażańska, Nykowska)
matematyka, ekonomia
12,00 zł do koszyka
43. Rozważania matematyczne w pismach Platona (Jolanta Świderek)
matematyka, filozofia
5,00 zł do koszyka
44. Zbiór geometrycznych zadań konstrukcyjnych (I.I. Aleksandrow)
matematyka, geometria
7,00 zł do koszyka
45. Odkrycie liczb niewymiernych (zeszyt serii popularno-naukowej Wiedza Powszechna) (Włodzimierz Krysicki)
matematyka
3,00 zł do koszyka
46. Zobaczcie inaczej. Matematyka, fizyka i astronomia porządkują świat (zbior.)
dla dzieci, dla młodzieży, fizyka, matematyka
7,00 zł do koszyka
47. Śladami Pitagorasa. Rozrywki matematyczne (Szczepan Jeleński)
matematyka
10,00 zł do koszyka
48. Przekształcenia izometryczne na płaszczyźnie (Witold Janowski)
matematyka, geometria
7,00 zł do koszyka
49. Głosy chaosu (Leonard Rosen)
sensacja
15,00 zł do koszyka
50. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne i astronomiczne (zbior.)
matematyka, fizyka, chemia, astronomia
5,00 zł do koszyka
51. O funkcjach jednej zmiennej (Jan Leśniak)
matematyka
5,00 zł do koszyka
52. Teorie Wszystkiego. W poszukiwaniu ostatecznego wyjaśnienia (John D. Barrow)
fizyka, astronomia, kosmologia, biologia, ewolucja, matematyka, Wszechświat
17,00 zł do koszyka
53. ZArys logiki niefregowskiej (Mieczysław Omyła)
matematyka, logika
15,00 zł do koszyka
54. Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości (Ludwik Borkowski)
logika, matematyka
24,00 zł do koszyka
55. Zadania z równań różniczkowych cząstkowych (M.M. Smirnow)
matematyka
9,00 zł do koszyka
56. Metamatematyka a epistemologia (Jan Woleński)
filozofia, matematyka
17,00 zł do koszyka
57. Od matematyki do filozofii. Twórcza droga Alfreda Notha Whiteheada (Janusz Mączka)
filozofia, matematyka
10,00 zł do koszyka
58. Modele liniowe badań operacyjnych w zadaniach (D. Kopańska-Bródka, R. Dudzińska)
matematyka, ekonometria
8,00 zł do koszyka
59. Geometria analityczna wielowymiarowa (Karol Borsuk)
matematyka
25,00 zł do koszyka
60. Miasteczko Wesołego Myślenia (Jerzy Cwirko-Godycki)
dla dzieci, matematyka
1,00 zł do koszyka
61. Od Euklidesa do Einsteina (Edmund T. Whittaker)
matematyka, fizyka, historia nauki
5,00 zł do koszyka
62. Zadania z rachunku wektorowego i geometrii analitycznej (B. Gdowski, E. Pluciński)
matematyka
7,00 zł do koszyka
63. Istota matematyki. Pojęcie teorii matematycznej (CArroll V. Newsom)
matematyka
6,00 zł do koszyka
64. Zadania z techniki regulacji automatycznej (Kinder, Buchta, Wilfert)
automatyka, matematyka, technika
10,00 zł do koszyka
65. Wybrane działy matematyki wyższej z ćwiczeniami (Edward Kącki, Lucjan Siewierski)
matematyka
12,00 zł do koszyka
66. Matematyka - ćwiczenia problemowe dla politechnik (Wojciech Żakowski)
matematyka
10,00 zł do koszyka
67. Nauka o rzutach (Stanisław Szerszeń)
matematyka, geometria
19,00 zł do koszyka
68. Metody anaizy i pomiaru sygnałów losowych (Bendat, Piersol)
matematyka, stochastyka, metrologia, automatyka, telekomunikacja
14,00 zł do koszyka
69. Analiza matematyczna w zadaniach - część I (Krysicki, Włodarski)
matematyka
12,00 zł do koszyka
70. Analiza matematyczna w zadaniach - część II (W. Krysicki, L. Włodarski)
matematyka
8,00 zł do koszyka
71. Metody wykreślne w aksonometrii (Janusz Lange)
rysunek techniczny, rzutowanie, matematyka, technika
10,00 zł do koszyka
72. O logice matematycznej (R.C. Lyndon)
logika, matematyka
5,00 zł do koszyka
73. Tablice logarytmiczne pięciocyfrowe (360 st) (Felicjan Piątkowski)
matematyka
14,00 zł do koszyka
74. Geometria wykreślna - tom II (Tadeusz RAchwał)
matematyka
16,00 zł do koszyka
75. Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych. Część II (Stankiewicz, Wojtowicz)
matematyka
16,00 zł do koszyka
76. Matematyka dla studiów eksperymentalnych (EIT) (Leksiński, Nabiałek, Żakowski)
matematyka
15,00 zł do koszyka
77. Wstęp do analizy numerycznej (Anthony Ralston)
matematyka
24,00 zł do koszyka
78. TAblice funkcji dla inżynierów (Jerzy Antoniewicz)
matematyka
26,00 zł do koszyka
79. Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa (Wiktor Oktaba)
matematyka, statystyka
16,00 zł do koszyka
80. Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii (Andrzej Góralski)
matematyka, statystyka, psychologia
20,00 zł do koszyka
81. Elementy algebry liniowej (Józef Janikowski)
matematyka
5,00 zł do koszyka
82. Krzywe stożkowe (Edward Otto)
matematyka
6,00 zł do koszyka
83. Matematyka tom 2 (Jan Szymszal)
matematyka
8,00 zł do koszyka
84. RAchunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część I> Rachunek prawdopodobieństwa (Krysicki, Bartos, Dyczka, Królikowska, Wasilewski)
matematyka
10,00 zł do koszyka
85. Teoria regulacji. Podstawy, analiza, projektowanie (Konstanty Jan Kurman)
matematyka, automatyka
16,00 zł do koszyka
86. Elementy matematyki wyższej dla studentów i kandydatów na studia (A.Leksińska, W.Leksiński)
matematyka
14,00 zł do koszyka
87. Elementy algebry liniowej i programowania liniowego (M.I. Romakin)
matematyka
10,00 zł do koszyka
88. Metody rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w organizacji produkcji górniczej (M. Kozdrój)
matematyka, statystyka, górnictwo
8,00 zł do koszyka
89. Topologia ogólna (Ryszard Engelking)
matematyka
30,00 zł do koszyka
90. Programowanie liniowe i nieliniowe dla ekonomistów (Władysław RAdzikowski)
matematyka
8,00 zł do koszyka
91. RAchunek prawdopodobieństwa (A.A. Borowkow)
matematyka
19,00 zł do koszyka
92. Nowoczesna matematyka dla inżynierów. Część I (red. E.F. Eckanbach)
matematyka
18,00 zł do koszyka
93. Linear Algebra (Ilyin, Poznyak)
matematyka, algebra linniowa
12,00 zł do koszyka
94. Praktyczne metody analizy numerycznej (Jean Legras)
matematyka
14,00 zł do koszyka
95. Wstęp do matematyki współczesnej (Helena Rasiowa)
matematyka
16,00 zł do koszyka
96. Programowanie liniowe. Metody i zastosowania (Saul I. Gass)
matematyka
13,00 zł do koszyka
97. Zbiór zadań z ekonomii matematycznej (red. H. Zawdzki)
matematyka, ekonometria
6,00 zł do koszyka
98. Systemy widmowej analizy danych cyfrowych (Wiktor Kulesza)
matematyka
13,00 zł do koszyka
99. Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach (W. Marek, J. Onyszkiewicz)
matematyka, logika
15,00 zł do koszyka
100. Elementy analizy algorytmów (Banachowski, Kreczmar)
matematyka, informatyka
10,00 zł do koszyka
101. Zarys matematyki wyższej dla studentów. Część II (Roman Leitner)
matematyka
14,00 zł do koszyka
102. Metody numeryczne (EIT) (Fortuna, Macukow, Wąsowski)
matematyka
16,00 zł do koszyka
103. Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania. Zadania (zbior.)
matematyka, ekonomia
14,00 zł do koszyka
104. Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania (Jerzy Mika)
matematyka, ekonomia
12,00 zł do koszyka
105. Podstawowe metody rozwiązywania równań cząstkowych falowych (Stanisław Woroszył)
matematyka, fizyka
20,00 zł do koszyka
106. Poradnik matematyczny (zbior. pod red. Dziubińskiego i Świątkowskiego)
matematyka
16,00 zł do koszyka
107. Matematyka cz. I (EIT) (W. Żakowski, G. Decewicz)
matematyka
8,00 zł do koszyka
108. Zarys matematyki wyższej dla inzynierów. Część I: Logika, algebra Boole`a, równania liniowe, geometria analityczna, ciągi liczbowe, szeregi liczbowe, rachunek różniczkowy, geometria różniczkowa (Roman Leitner)
matematyka
16,00 zł do koszyka
109. Równania całkowe (zbior)
matematyka
15,00 zł do koszyka
110. Geometria analityczna (Marceli Stark)
matematyka
18,00 zł do koszyka
111. Zbiór zadań z geometrii wykreślnej z dyspozycjami i dwuwymiarowymi rozwiązaniami (Henryk Koczyk)
matematyka, geometria
15,00 zł do koszyka
112. Matematyka. Część II. [eit] (W.Żakowski, W.Kołodziej)
elektronika, informatyka, telekomunikacja, matematyka
14,00 zł do koszyka
113. Matematyka cz. IV (EIT) (W.Żakowski, W.Leksiński)
matematyka
10,00 zł do koszyka
114. Od geometrii afinicznej do euklidesowej. Rozważania nad aksjomatyką (Wanda Szmielew)
matematyka, geometria
20,00 zł do koszyka
115. Geometria i topologia. Część I: Geometria (Karol Sieklucki)
matematyka, geometria
20,00 zł do koszyka
116. Zarys logiki matematycznej (Andrzej Grzegorczyk)
matematyka
20,00 zł do koszyka
117. Zastosowania rozwinięć powierzchni w technice (Stanisław Polański)
matematyka, geometria, konstruowanie, technika
30,00 zł do koszyka
118. Literatura na świecie nr 5(238)1991
filozofia, nauka, matematyka, socjologia, fizyka,
8,00 zł do koszyka
119. Geometria analityczna (Franciszek Leja)
matematyka
12,00 zł do koszyka
120. Geometria analityczna w zadaniach (Kącki, SAdowska, Siewierski)
matematyka
15,00 zł do koszyka
121. Matematyka i podstawy statystyki matematycznej (Oktaba, Niedokos)
matematyka, statystyka
9,00 zł do koszyka
122. Wektory i macierze. Tom I (Mieczysław Warmus)
matematyka
12,00 zł do koszyka
123. Zastosowanie liniowych modeli procesów losowych do prognozowania w diagnostyce maszyn (Jan Kaźmierczak)
matematyka, probabilistyka, mechanika
8,00 zł do koszyka
124. Stabilność i sterowanie otwarte w stochastycznych układach quasi-liniowych (Lesław Socha)
matematyka, stochastyka
7,00 zł do koszyka
125. Matematyka dla studentów wydziałów mechanicznych i elektrycznych szkół politechnicznych - część I (Eustachy Tarnawski)
matematyka
10,00 zł do koszyka
126. Elementy probabilistyki (A. Plucińska, E. Pluciński)
matematyka, probabilistyka
18,00 zł do koszyka
127. Funkcje zespolone (w dodatku Wstęp do teorii funkcji analitycznych wielu zmiennych Józefa Siciaka) (Franciszek Leja)
matematyka
16,00 zł do koszyka
128. Algebra liniowa z geometrią (Andrzj Białyniski-Birula)
matematyka
20,00 zł do koszyka
129. Zbiór zadań z funkcji analitycznych (Jan Krzyż)
matematyka
14,00 zł do koszyka
130. Zadania z rachunku różniczkowego i całkowego. Funkcje jednej zmiennej (I.A. Maron)
matematyka
12,00 zł do koszyka
131. Elementy algebry wyższej (Andrzej Mostowski, Marceli Stark)
matematyka
18,00 zł do koszyka
132. Logika wielowartościowych procesów decyzyjnych. Zastosowanie w komputerowym wspomaganiu projektowania i zarządzania (Marian A. Partyka)
logika, matematyka
9,00 zł do koszyka
133. Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach (Przybyło, Szlachtowski)
matematyka
9,00 zł do koszyka
134. RAchunek różniczkowy i całkowy. Funkcje jednej zmiennej (Kazimierz Kuratowski)
matematyka
16,00 zł do koszyka
135. Rachunek różniczkowy i całkowy. Funkcje wielu zmiennych (Roman Sikorski)
matematyka
25,00 zł do koszyka
136. Rachunek różniczkowy i całkowy ze wstępem do równań różniczkowych (Franciszek Leja)
matematyka
22,00 zł do koszyka
137. Algebra liniowa (Mostowski, Stark)
matematyka
14,00 zł do koszyka
138. Poczet wielkich matematyków (Włodzimierz Krysicki)
matematyka, biografie, dla młodzieży
7,00 zł do koszyka
139. Gry w figury (Robert Hardy)
układanki, matematyka, kombinatoryka
9,00 zł do koszyka
140. Rozwiązywanie równań różniczkowych. Wybrane metody analogowe i hybrydowe (Olgierd Palusiński)
matematyka, automatyka
4,00 zł do koszyka
141. Zbiór zadań z matematyki elementarnej. Algebra (A.Ehrenfeucht, O.Stande)
matematyka
12,00 zł do koszyka
142. Klasyczny rachunek zdań. Zarys teorii (Witold A. Pogorzelski)
matematyka
15,00 zł do koszyka
143. Analiza, identyfikacja i predykcja ciągów czasowych (Bielińska, Figwer)
matematyka, modelowanie, informatyka
6,00 zł do koszyka
144. Matematyka tom II (Kazimierz Szałajko)
matematyka
12,00 zł do koszyka
145. Matematyka tom II (Witold Janowski)
matematyka
7,00 zł do koszyka
146. Modelowanie drgań układów mechanicznych metodami grafów i liczb strukturalnych (Wojnarowski, Buchacz, Nowak, Świder)
mechanika, matematyka, teoria maszyn
8,00 zł do koszyka
147. Elementy nierówności różniczkowych (Rościsław Rabczuk)
matematyka
14,00 zł do koszyka
148. Obliczanie kratownic przy użyciu teorii sieci (J. Pietrzak, J. Poplewska)
matematyka, fizyka, statyka, teoria grafów, równania sieciowe
6,00 zł do koszyka
149. Matematyczne metody w górnictwie (Adam Trembecki)
matematyka, górnictwo
18,00 zł do koszyka
150. Zbiór zadań z algebry liniowej dla ekonometryków (zbior. pod red. E.Stolarskiej)
matematyka, ekonometria
14,00 zł do koszyka
151. Elementy ekonometrii. Podręcznik (Zbigniew Pawłowski)
ekonometria, ekonomia, matematyka
12,00 zł do koszyka
152. Wprowadzenie do zastosowań matematyki w ekonomii (Tadeusz Czechowski)
matematyka, ekonomia
12,00 zł do koszyka
153. Encyklopedia szkolna - Matematyka (zbiorowa)
matematyka
12,00 zł do koszyka
154. Wstęp do teorii sieci przełączających i teorii automatów (Michael A. Harrison)
automatyka, matematyka
28,00 zł do koszyka
155. Wybrane metody numeryczne algebry liniowej w ekonometrii (M.Kolupa, J.M.Witkowski)
ekonometria, matematyka, ekonomia
15,00 zł do koszyka