Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Matematyka dla kandydatów na wyższe uczelnie - część II: Planimetria, trygonomertia, stereometria, geometria analityczna, rachunek prawdopodobieństwa (R.Leitner, W.Żakowski)
matematyka
12,00 zł do koszyka
2. Wwiedienie w matematuczeskuju łogiku (Elliott Mendelsonn)
matematyka, logika, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
3. Wykłady z matematyki. Część II (Andrzej Flisowski)
matematyka
5,00 zł do koszyka
4. Teoria rjadow (N. Worobjow)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
5. Elementy teorii wierojatnosti (L. Rumszyskij)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
6. Differencyalnaja topołogia (Morris W. Hirsch)
matematyka, obcojęzyczne, topologia
4,00 zł do koszyka
7. Geometriczeskaja topologia (Dennis Sullivan)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
8. Kombinatornyje metody diskretnoj matematiki (W. Saczkow)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
9. Riady Furie w sowriemiennim izłożenii (R. Edwards)
matematyka, obcojęzyczne, SZeregi Fouriera
8,00 zł do koszyka
10. Teoria szejpow (K. Borsuk)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
11. Słuczajnyje mnożestwa i integralnaja geometria (Georges Matheron)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
12. Izbrannyje zadaczi iz żurnała American Mathematical Monthly (ros.)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
13. Riemanowa geometria w cełom (ros.) (Gromoll, Klinkenberg, Meyer)
matematyka, obcojęzyczne, geometria Riemanna
6,00 zł do koszyka
14. Operatornyje ideały (ros.) (Albrecht Pietsch)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
15. Integralnyje operatory (W. Korotkow)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
16. Rjady i prieobrazowanija Walsha. Teoria i primienienia (Gołubow, Jefimow, Skworcow)
matematyka, obcojęzyczne, szeregi Walsha
6,00 zł do koszyka
17. Racyonalnyje gruppy (Ju. I. Mierzlakow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
6,00 zł do koszyka
18. Primienienije teorii grupp w kwantowoj mechanikie (Pietraszeń, Trufonow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup, mechanika kwantowa
6,00 zł do koszyka
19. Gruppy i geometriczeskij analiz (Sigurdur Helgason)
matematyka, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
20. Uprawlenia metematiczeskoj fizyki (Tichonow, Samarskij)
fizyka, matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
21. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne i astronomiczne (zbior.)
matematyka, fizyka, chemia, astronomia
6,00 zł do koszyka
22. Obszczaja topołogia. Topołogiczeskije gruppy, czisła i swiazannyje c nimi gruppy i prostranstwa (N. Bourbaki)
matematyka, topologia, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
23. Matematika XIX wieka: Matematiczeskaja logika - algebra - teoria cziseł - teoria wierojatnostiej (ros.)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
24. Śladami Pitagorasa. Rozrywki matematyczne (Szczepan Jeleński)
matematyka
8,00 zł do koszyka
25. RAzwitje kombinatornoj teorii grupp. Oczerk istorii razwitja idej (Chandler, Magnus)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
26. Osnowy obszczej topołogii w zadaczach i uprażnieniach (Archangielskij, Ponomariew)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
27. Mnogoobrazja priedstawlenij grupp. Obszczaja teoria, swjazi i priłożenija (Płotkin, Wowsy)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
28. Geometriczeskaja teoria miery (G. Federer)
matematyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
29. Algebraiczeskaja topołogia - wwiedienie (W.S. Masey, J. Stallings)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
30. Banachowy prostranstwa analiticzeskich funcyj (Kenneth Hoffman)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
31. Metody rachunkowe w algebrze. Część I (Grzymkowski, Wituła)
matematyka
14,00 zł do koszyka
32. Równania całkowe. Elementy teorii i zastosowania (Adam Piskorek)
matematyka
15,00 zł do koszyka
33. Algebra liniowa wraz z geometrią wielowymiarową (Jefimow, Rozendorm)
matematyka
19,00 zł do koszyka
34. Seminar po algebraiczeskim gruppam (wybór tekstów)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
4,00 zł do koszyka
35. Wyczislitielnyje metody w teorii priedstawlenij grupp (Klimyk, Kaczurik)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
36. Priedstawlenie Weila, indeks Masłowa i teta-rjady (ros.) (G. Lion, M. Vergne)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
37. Osnowy tenzornowo analiza i teorii kowariantow (ros.) (I. N. Bekua)
matematyka, obcojęzyczne, rachunek tensorowy
7,00 zł do koszyka
38. Osnowy matematiczeskowo analiza geołogiczeskich struktur (ros.) (F.A. Usmanow)
matematyka, geologia, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
39. Koniecznyje prostyje gruppy. Wwiedienie w ich kłassifikacyju (Daniel Gorenstein)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
7,00 zł do koszyka
40. Differencyalnoje isczislenije / Differencyalnyje formy (Henri Cartan)
matematyka, obcojęzyczne, rachunek różniczkowy
6,00 zł do koszyka
41. Teoretiko-mnożestwiennyje mietody w gomołogiczeskoj ałgiebrie i tieorii abielewych grupp (Paul C. Eklof)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup, grupy abelowe
2,00 zł do koszyka
42. Kiniematiczeskij metod w gieometriczeskich zadaczach (Liubin, Szor)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
43. Bieskoniecznyje abieliewy gruppy (Laszlo Fuchs)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup, grupy abelowe
12,00 zł do koszyka
44. Gruppa Lorenca (ros.) (F. Fiodorow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
8,00 zł do koszyka
45. Sowriemiennaja gieometria. Metody i priłożenija (ros.) (Dubrowin, Nowikow, Fomienko)
matematyka, geometria, obcojęzyczne
9,00 zł do koszyka
46. Scziotnyje cepy Markowa (Kemeny, Snell, Knapp)
matematyka, obcojęzyczne, łańcuchy Markowa
9,00 zł do koszyka
47. Rasskazy o maksimumach i minimumach (ros.) (W. Tichomirow)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
48. Tieoria priedstawlenij grupp i jejo priłożenia (t.1-2, ros.) (Barut, Rączka)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
12,00 zł do koszyka
49. Istoria matiematiki. III. Matiematika XVIII stoletja (zbior.)
matematyka, obcojęzyczne, historia nauki
9,00 zł do koszyka
50. Zadaczi i uprażnienia po funkcjonalnomu analizu (ros.) (Trienogin, Lisariewskij, Soboliewa)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
51. Wwiedienie w topołogiu (ros.) (zbior.)
matematyka, obcojęzyczne, topologia
6,00 zł do koszyka
52. Wwiedienie w teoriu grupp (ros.) (P. Aleksandrow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
3,00 zł do koszyka
53. Funkcyonalnyj analiz i teoria approksymacyi w czislennom analizie (ros.) (R. Vagra)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
54. Zanimatielnyje zadaczi (ros.) (Marie Berrondo)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
55. Teoretiko-gruppowyje issledowania (ros.) (wybór art.)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
56. Put` k intiegrału (ros.) (W. Nikiforowskij)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
57. Banachowy ałgiebry s simbołom i singularnyje integralnyje operatory (ros.) (N. Krupnik)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
58. Geometria kłassiczeskich grupp (ros.) (J. Dieudonne)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
3,00 zł do koszyka
59. Matricznyje priedstawlenia w teorii koniecznych grupp (ros.) (Biełonogow, Fomin)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
3,00 zł do koszyka
60. Prostranstwa affinnoj swjaznosti (A.P. Norden)
matematyka, obcojęzyczne
9432,00 zł do koszyka
61. Teoria grafow (ros.) (Biełow, Borowiow, Szatałow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grafów
9,00 zł do koszyka
62. Teoria priedstawlenij simmietriczeskich grupp (G.D. James)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
63. Teoria rieszetok (ros.) (G. Birkhoff)
matematyka, obcojęzyczne, teoria krat
15,00 zł do koszyka
64. Kombinatornaja teoria grupp. Priedstawlenije grupp w terminach obrazujuszczych i sootnoszenij (Magnus, Karrass, Solitar)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
6,00 zł do koszyka
65. 100 neue Aufgaben. Hundert Probleme aus der elementaren Mathematik (Hugo Steinhaus)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
66. Rieszetoczno uporiadoczennyje gruppy (W. Kopytow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
6,00 zł do koszyka
67. Tenzornyj analiz. Teoria i primienienija w feometrii i w mechanikie spłosznych sried (I. Sokolnikow)
matematyka, obcojęzyczne, rachunek tensorowy
7,00 zł do koszyka
68. Gruppy prieobrazowanij w differencjalnoj geometrii (ros.) (Shoshi Kobayashi)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
69. Awtomorfnyje formy na połuprostych gruppach Li (Harish Chandra)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
70. Abstraktnyj garmoniczeskij analiz (ros.) (Hewitt, Ross)
matematyka, obcojęzyczne
15,00 zł do koszyka
71. Teoria priedstawlenij grupp (M. A. Najmark)
matematyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
72. Geometriczeskije kwantowanie w diejstwii. Priłożenija garmoniczeskowo analiza w kwantowoj statisticzeskoj mechanikie i w kwantowoj teorii pola (Norman E. Hurt)
fizyka, matematyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
73. Elementy teorii struktur (ros.) (L. Skorniakow)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
74. Miera i kategoria (John C. Oxtoby)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
75. W poiskach naczała. Rasskazy o naczertatielnoj geometrii (Frołow, Pokrowskaja)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
76. Prieobrazowanija i pieriestanowki (Kałużnin, Suszczanskij)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
77. Miera i kategoria. Wyp. 1. Miera. Izmierimyje funkcji (Makarow, Florinskaja)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
78. Puti i labirynty. Oczerki po istorii matematiki (A. Dahan-DAlmedico, J. Peiffer)
matematyka, obcojęzyczne, historia nauki
4,00 zł do koszyka
79. Osnowania geometrii (J. Lelong-Ferrand)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
80. Osnowy kombinatornoj topołogii (L. Pontriagin)
matematyka, obcojęzyczne, topologia
3,00 zł do koszyka
81. Gładkije mnogoobrazja i ich primierienia w teorii gomotopij (L. Pontriagin)
matematyka, obcojęzyczne, teoria homotopii
4,00 zł do koszyka
82. Aksjoma wybora i aksjoma determinirowannosti (W. Kanowiej)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
83. Differencjalnyje formy, ortogonalnyje gołomorfnym funkcyjam ili formam i ich swojstwa (Ajzenberg, Dautow)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
84. Wwiedienie w teoriu algebraiczeskich cziseł (M. Postnikow)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
85. Issledowania po metriczeskoj teorii powierchnostiej (wybór prac)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
86. Lekcyi po ergodiczeskoj teorii (PAul R. Halmos)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
87. Lekcyi po gruppam Lie (J.F. Adams)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
88. Simmetriczeskije biliniejne formy (Milnor, Husemoller)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
89. Wwiedienie w algebraiczeskije i abieliewy funkcyi (Serge Lang)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
90. Porożdajuszczyje elementy i opriedielajuszczyje sootnoszenia diskretnych grupp (Coxeter, Moses)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
91. Prawilno mieniajuszczyjesja funkcji (Eugene Seneta)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
92. O topologiach i granicach w teorii potencjała (ros.) (Marcel Brelot)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
93. Czechoslovakian - GDR - Polish Scientific School on Differential Geometry. Boszkowo 1978, scientific communications. Part 1-2
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
94. Some characteristic invariants of foliated bundles (Grzegorz Andrzejczak)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
95. On 1-form Finsler spaces (G.S. Asanow)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
96. Elementarnaja teoria rjadow Ejzensztejna (Tomio Kubota)
matematyka, obcojęzyczne, szeregi Eisensteina
4,00 zł do koszyka
97. Oczerki po istorii matematiki (B. Bołgarskij)
matematyka, historia nauki, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
98. Metody rozwiązywania zadań z analizy matematycznej (G.I. Zaporożec)
matematyka
12,00 zł do koszyka
99. Wierojatnostnyje metody w kombinatorikie (Erdos, Spencer)
matematyka, obcojęzyczne, kombinatoryka, probabilistyka
4,00 zł do koszyka
100. Konstruktiwnoje issledowanie odnoparametriczeskich grupp prieobrazowanij (I. Cwicynskij)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
101. Izomorfizmy kłassiczeskich grupp nad celostnymi kolcami (zbior.)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
102. Razrieszimyje i prostyje bieskoniecznyje gruppy (zbior)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
103. Matematika w altiernatiwnoj teorii mnożestw (Petr Vopenka)
matematyka, obcojęzyczne, teoria mnogości
5,00 zł do koszyka
104. Matematyka już w przedszkolu (Maria Fiedler)
matematyka, dydaktyka, wychowanie przedszkolne
6,00 zł do koszyka
105. Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną (Bogusław Grochowski)
matematyka, geometria, perspektywa
20,00 zł do koszyka
106. Współczesny wykład matematyki elementarnej (Lucienne Felix)
matematyka
16,00 zł do koszyka
107. Kurs przygotowawczy z matematyki na wyższe uczelnie. Geometria (Janikowski, Wendorff, Włodarski)
matematyka
9,00 zł do koszyka
108. Elementy logiki i teorii mnogości (Agnieszka Wojciechowska)
matematyka, logika
10,00 zł do koszyka
109. Matematyka w świecie współczesnym. Zbiór artykułów z Scientific American
matematyka
10,00 zł do koszyka
110. Zbiór zadań z matematyki dla studentów wyższych uczelni ekonomicznych (Bażańska, Nykowska)
matematyka, ekonomia
12,00 zł do koszyka
111. Rozważania matematyczne w pismach Platona (Jolanta Świderek)
matematyka, filozofia
5,00 zł do koszyka
112. Zbiór geometrycznych zadań konstrukcyjnych (I.I. Aleksandrow)
matematyka, geometria
7,00 zł do koszyka
113. Odkrycie liczb niewymiernych (zeszyt serii popularno-naukowej Wiedza Powszechna) (Włodzimierz Krysicki)
matematyka
3,00 zł do koszyka
114. Zobaczcie inaczej. Matematyka, fizyka i astronomia porządkują świat (zbior.)
dla dzieci, dla młodzieży, fizyka, matematyka
7,00 zł do koszyka
115. Przekształcenia izometryczne na płaszczyźnie (Witold Janowski)
matematyka, geometria
7,00 zł do koszyka
116. Głosy chaosu (Leonard Rosen)
sensacja
15,00 zł do koszyka
117. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne i astronomiczne (zbior.)
matematyka, fizyka, chemia, astronomia
5,00 zł do koszyka
118. O funkcjach jednej zmiennej (Jan Leśniak)
matematyka
5,00 zł do koszyka
119. ZArys logiki niefregowskiej (Mieczysław Omyła)
matematyka, logika
15,00 zł do koszyka
120. Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości (Ludwik Borkowski)
logika, matematyka
24,00 zł do koszyka
121. Zadania z równań różniczkowych cząstkowych (M.M. Smirnow)
matematyka
9,00 zł do koszyka
122. Metamatematyka a epistemologia (Jan Woleński)
filozofia, matematyka
17,00 zł do koszyka
123. Od matematyki do filozofii. Twórcza droga Alfreda Notha Whiteheada (Janusz Mączka)
filozofia, matematyka
10,00 zł do koszyka
124. Modele liniowe badań operacyjnych w zadaniach (D. Kopańska-Bródka, R. Dudzińska)
matematyka, ekonometria
8,00 zł do koszyka
125. Geometria analityczna wielowymiarowa (Karol Borsuk)
matematyka
25,00 zł do koszyka
126. Miasteczko Wesołego Myślenia (Jerzy Cwirko-Godycki)
dla dzieci, matematyka
1,00 zł do koszyka
127. Od Euklidesa do Einsteina (Edmund T. Whittaker)
matematyka, fizyka, historia nauki
5,00 zł do koszyka
128. Zadania z rachunku wektorowego i geometrii analitycznej (B. Gdowski, E. Pluciński)
matematyka
7,00 zł do koszyka
129. Istota matematyki. Pojęcie teorii matematycznej (CArroll V. Newsom)
matematyka
6,00 zł do koszyka
130. Zadania z techniki regulacji automatycznej (Kinder, Buchta, Wilfert)
automatyka, matematyka, technika
10,00 zł do koszyka
131. Wybrane działy matematyki wyższej z ćwiczeniami (Edward Kącki, Lucjan Siewierski)
matematyka
12,00 zł do koszyka
132. Matematyka - ćwiczenia problemowe dla politechnik (Wojciech Żakowski)
matematyka
10,00 zł do koszyka
133. Nauka o rzutach (Stanisław Szerszeń)
matematyka, geometria
19,00 zł do koszyka
134. Metody anaizy i pomiaru sygnałów losowych (Bendat, Piersol)
matematyka, stochastyka, metrologia, automatyka, telekomunikacja
14,00 zł do koszyka
135. Metody wykreślne w aksonometrii (Janusz Lange)
rysunek techniczny, rzutowanie, matematyka, technika
10,00 zł do koszyka
136. O logice matematycznej (R.C. Lyndon)
logika, matematyka
5,00 zł do koszyka
137. Tablice logarytmiczne pięciocyfrowe (360 st) (Felicjan Piątkowski)
matematyka
14,00 zł do koszyka
138. Geometria wykreślna - tom II (Tadeusz RAchwał)
matematyka
16,00 zł do koszyka
139. Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych. Część II (Stankiewicz, Wojtowicz)
matematyka
16,00 zł do koszyka
140. Matematyka dla studiów eksperymentalnych (EIT) (Leksiński, Nabiałek, Żakowski)
matematyka
15,00 zł do koszyka
141. Wstęp do analizy numerycznej (Anthony Ralston)
matematyka
24,00 zł do koszyka
142. TAblice funkcji dla inżynierów (Jerzy Antoniewicz)
matematyka
26,00 zł do koszyka
143. Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa (Wiktor Oktaba)
matematyka, statystyka
16,00 zł do koszyka
144. Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii (Andrzej Góralski)
matematyka, statystyka, psychologia
20,00 zł do koszyka
145. Elementy algebry liniowej (Józef Janikowski)
matematyka
5,00 zł do koszyka
146. Krzywe stożkowe (Edward Otto)
matematyka
6,00 zł do koszyka
147. Matematyka tom 2 (Jan Szymszal)
matematyka
8,00 zł do koszyka
148. RAchunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część I> Rachunek prawdopodobieństwa (Krysicki, Bartos, Dyczka, Królikowska, Wasilewski)
matematyka
10,00 zł do koszyka
149. Teoria regulacji. Podstawy, analiza, projektowanie (Konstanty Jan Kurman)
matematyka, automatyka
16,00 zł do koszyka
150. Elementy matematyki wyższej dla studentów i kandydatów na studia (A.Leksińska, W.Leksiński)
matematyka
14,00 zł do koszyka
151. Elementy algebry liniowej i programowania liniowego (M.I. Romakin)
matematyka
10,00 zł do koszyka
152. Metody rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w organizacji produkcji górniczej (M. Kozdrój)
matematyka, statystyka, górnictwo
8,00 zł do koszyka
153. Topologia ogólna (Ryszard Engelking)
matematyka
30,00 zł do koszyka
154. Programowanie liniowe i nieliniowe dla ekonomistów (Władysław RAdzikowski)
matematyka
8,00 zł do koszyka
155. RAchunek prawdopodobieństwa (A.A. Borowkow)
matematyka
19,00 zł do koszyka
156. Nowoczesna matematyka dla inżynierów. Część I (red. E.F. Eckanbach)
matematyka
18,00 zł do koszyka
157. Linear Algebra (Ilyin, Poznyak)
matematyka, algebra linniowa
12,00 zł do koszyka
158. Praktyczne metody analizy numerycznej (Jean Legras)
matematyka
14,00 zł do koszyka
159. Wstęp do matematyki współczesnej (Helena Rasiowa)
matematyka
16,00 zł do koszyka
160. Programowanie liniowe. Metody i zastosowania (Saul I. Gass)
matematyka
13,00 zł do koszyka
161. Zbiór zadań z ekonomii matematycznej (red. H. Zawdzki)
matematyka, ekonometria
6,00 zł do koszyka
162. Systemy widmowej analizy danych cyfrowych (Wiktor Kulesza)
matematyka
13,00 zł do koszyka
163. Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach (W. Marek, J. Onyszkiewicz)
matematyka, logika
15,00 zł do koszyka
164. Elementy analizy algorytmów (Banachowski, Kreczmar)
matematyka, informatyka
10,00 zł do koszyka
165. Zarys matematyki wyższej dla studentów. Część II (Roman Leitner)
matematyka
14,00 zł do koszyka
166. Metody numeryczne (EIT) (Fortuna, Macukow, Wąsowski)
matematyka
16,00 zł do koszyka
167. Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania. Zadania (zbior.)
matematyka, ekonomia
14,00 zł do koszyka
168. Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania (Jerzy Mika)
matematyka, ekonomia
12,00 zł do koszyka
169. Podstawowe metody rozwiązywania równań cząstkowych falowych (Stanisław Woroszył)
matematyka, fizyka
20,00 zł do koszyka
170. Poradnik matematyczny (zbior. pod red. Dziubińskiego i Świątkowskiego)
matematyka
16,00 zł do koszyka
171. Matematyka cz. I (EIT) (W. Żakowski, G. Decewicz)
matematyka
8,00 zł do koszyka
172. Zarys matematyki wyższej dla inzynierów. Część I: Logika, algebra Boole`a, równania liniowe, geometria analityczna, ciągi liczbowe, szeregi liczbowe, rachunek różniczkowy, geometria różniczkowa (Roman Leitner)
matematyka
16,00 zł do koszyka
173. Równania całkowe (zbior)
matematyka
15,00 zł do koszyka
174. Geometria analityczna (Marceli Stark)
matematyka
18,00 zł do koszyka
175. Zbiór zadań z geometrii wykreślnej z dyspozycjami i dwuwymiarowymi rozwiązaniami (Henryk Koczyk)
matematyka, geometria
15,00 zł do koszyka
176. Matematyka. Część II. [eit] (W.Żakowski, W.Kołodziej)
elektronika, informatyka, telekomunikacja, matematyka
14,00 zł do koszyka
177. Matematyka cz. IV (EIT) (W.Żakowski, W.Leksiński)
matematyka
10,00 zł do koszyka
178. Od geometrii afinicznej do euklidesowej. Rozważania nad aksjomatyką (Wanda Szmielew)
matematyka, geometria
20,00 zł do koszyka
179. Geometria i topologia. Część I: Geometria (Karol Sieklucki)
matematyka, geometria
20,00 zł do koszyka
180. Zarys logiki matematycznej (Andrzej Grzegorczyk)
matematyka
20,00 zł do koszyka
181. Zastosowania rozwinięć powierzchni w technice (Stanisław Polański)
matematyka, geometria, konstruowanie, technika
30,00 zł do koszyka
182. Literatura na świecie nr 5(238)1991
filozofia, nauka, matematyka, socjologia, fizyka,
8,00 zł do koszyka
183. Geometria analityczna (Franciszek Leja)
matematyka
12,00 zł do koszyka
184. Matematyka i podstawy statystyki matematycznej (Oktaba, Niedokos)
matematyka, statystyka
9,00 zł do koszyka
185. Wektory i macierze. Tom I (Mieczysław Warmus)
matematyka
12,00 zł do koszyka
186. Zastosowanie liniowych modeli procesów losowych do prognozowania w diagnostyce maszyn (Jan Kaźmierczak)
matematyka, probabilistyka, mechanika
8,00 zł do koszyka
187. Stabilność i sterowanie otwarte w stochastycznych układach quasi-liniowych (Lesław Socha)
matematyka, stochastyka
7,00 zł do koszyka
188. Matematyka dla studentów wydziałów mechanicznych i elektrycznych szkół politechnicznych - część I (Eustachy Tarnawski)
matematyka
10,00 zł do koszyka
189. Elementy probabilistyki (A. Plucińska, E. Pluciński)
matematyka, probabilistyka
18,00 zł do koszyka
190. Funkcje zespolone (w dodatku Wstęp do teorii funkcji analitycznych wielu zmiennych Józefa Siciaka) (Franciszek Leja)
matematyka
16,00 zł do koszyka
191. Algebra liniowa z geometrią (Andrzj Białyniski-Birula)
matematyka
20,00 zł do koszyka
192. Zbiór zadań z funkcji analitycznych (Jan Krzyż)
matematyka
14,00 zł do koszyka
193. Zadania z rachunku różniczkowego i całkowego. Funkcje jednej zmiennej (I.A. Maron)
matematyka
12,00 zł do koszyka
194. Elementy algebry wyższej (Andrzej Mostowski, Marceli Stark)
matematyka
18,00 zł do koszyka
195. Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach (Przybyło, Szlachtowski)
matematyka
9,00 zł do koszyka
196. RAchunek różniczkowy i całkowy. Funkcje jednej zmiennej (Kazimierz Kuratowski)
matematyka
16,00 zł do koszyka
197. Rachunek różniczkowy i całkowy. Funkcje wielu zmiennych (Roman Sikorski)
matematyka
25,00 zł do koszyka
198. Rachunek różniczkowy i całkowy ze wstępem do równań różniczkowych (Franciszek Leja)
matematyka
20,00 zł do koszyka
199. Algebra liniowa (Mostowski, Stark)
matematyka
14,00 zł do koszyka
200. Poczet wielkich matematyków (Włodzimierz Krysicki)
matematyka, biografie, dla młodzieży
7,00 zł do koszyka
201. Rozwiązywanie równań różniczkowych. Wybrane metody analogowe i hybrydowe (Olgierd Palusiński)
matematyka, automatyka
4,00 zł do koszyka
202. Zbiór zadań z matematyki elementarnej. Algebra (A.Ehrenfeucht, O.Stande)
matematyka
12,00 zł do koszyka
203. Klasyczny rachunek zdań. Zarys teorii (Witold A. Pogorzelski)
matematyka
15,00 zł do koszyka
204. Analiza, identyfikacja i predykcja ciągów czasowych (Bielińska, Figwer)
matematyka, modelowanie, informatyka
6,00 zł do koszyka
205. Matematyka tom II (Kazimierz Szałajko)
matematyka
12,00 zł do koszyka
206. Matematyka tom II (Witold Janowski)
matematyka
7,00 zł do koszyka
207. Modelowanie drgań układów mechanicznych metodami grafów i liczb strukturalnych (Wojnarowski, Buchacz, Nowak, Świder)
mechanika, matematyka, teoria maszyn
8,00 zł do koszyka
208. Obliczanie kratownic przy użyciu teorii sieci (J. Pietrzak, J. Poplewska)
matematyka, fizyka, statyka, teoria grafów, równania sieciowe
6,00 zł do koszyka
209. Matematyczne metody w górnictwie (Adam Trembecki)
matematyka, górnictwo
18,00 zł do koszyka
210. Zbiór zadań z algebry liniowej dla ekonometryków (zbior. pod red. E.Stolarskiej)
matematyka, ekonometria
14,00 zł do koszyka
211. Elementy ekonometrii. Podręcznik (Zbigniew Pawłowski)
ekonometria, ekonomia, matematyka
12,00 zł do koszyka
212. Wprowadzenie do zastosowań matematyki w ekonomii (Tadeusz Czechowski)
matematyka, ekonomia
12,00 zł do koszyka
213. Encyklopedia szkolna - Matematyka (zbiorowa)
matematyka
12,00 zł do koszyka
214. Wstęp do teorii sieci przełączających i teorii automatów (Michael A. Harrison)
automatyka, matematyka
28,00 zł do koszyka
215. Wybrane metody numeryczne algebry liniowej w ekonometrii (M.Kolupa, J.M.Witkowski)
ekonometria, matematyka, ekonomia
15,00 zł do koszyka