Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Aksjoma wybora i aksjoma determinirowannosti (W. Kanowiej)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
2. Prieobrazowanija i pieriestanowki (Kałużnin, Suszczanskij)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
3. Miera i kategoria. Wyp. 1. Miera. Izmierimyje funkcji (Makarow, Florinskaja)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
4. Kiniematiczeskij metod w gieometriczeskich zadaczach (Liubin, Szor)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
5. Teoretiko-mnożestwiennyje mietody w gomołogiczeskoj ałgiebrie i tieorii abielewych grupp (Paul C. Eklof)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup, grupy abelowe
2,00 zł do koszyka
6. Differencjalnyje formy, ortogonalnyje gołomorfnym funkcyjam ili formam i ich swojstwa (Ajzenberg, Dautow)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
7. Galaktika nr 10/1989
fantastyka, czasopisma, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
8. On 1-form Finsler spaces (G.S. Asanow)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
9. Put` k intiegrału (ros.) (W. Nikiforowskij)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
10. Prawilno mieniajuszczyjesja funkcji (Eugene Seneta)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
11. Wwiedienie w algebraiczeskije i abieliewy funkcyi (Serge Lang)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
12. Lekcyi po gruppam Lie (J.F. Adams)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
13. Porożdajuszczyje elementy i opriedielajuszczyje sootnoszenia diskretnych grupp (Coxeter, Moses)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
14. Lekcyi po ergodiczeskoj teorii (PAul R. Halmos)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
15. Wwiedienie w teoriu grupp (ros.) (P. Aleksandrow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
3,00 zł do koszyka
16. Simmetriczeskije biliniejne formy (Milnor, Husemoller)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
17. W poiskach naczała. Rasskazy o naczertatielnoj geometrii (Frołow, Pokrowskaja)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
18. Awtomorfnyje formy na połuprostych gruppach Li (Harish Chandra)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
19. Wwiedienie w teoriu algebraiczeskich cziseł (M. Postnikow)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
20. O topologiach i granicach w teorii potencjała (ros.) (Marcel Brelot)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
21. Rasskazy o maksimumach i minimumach (ros.) (W. Tichomirow)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
22. Osnowy kombinatornoj topołogii (L. Pontriagin)
matematyka, obcojęzyczne, topologia
3,00 zł do koszyka
23. Issledowania po metriczeskoj teorii powierchnostiej (wybór prac)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
24. Rip van Winkle / The Legend of Sleepy Hollow (Washington Irving)
anglistyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
25. Miera i kategoria (John C. Oxtoby)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
26. Anglijskoje naczało (B. Szackes)
szachy, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
27. DAns la reserve d`Ambolesi (Lectures faciles) (J. Kessel)
obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
28. The Magic Mirror (Juhan Kunder)
dla dzieci, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
29. Memoires d`une femme de l`espace (Naomi Mitchidon)
fantastyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
30. Who`s minding the store? (Joe Austen)
dla dzieci, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
31. PC Pot`s Christmas stocking (Joe Austen)
dla dzieci, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
32. The Ugly Duckling (wg Andersena)
dla dzieci, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
33. Robinson Crusoe (uproszczona) (wg Defoe)
literatura angielska, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
34. The Cricket on the Hearth (uproszczona) (Charles Dickens)
literatura angielska, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
35. KAwkaz. Atłas turista
KAukaz, mapy, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
36. Cranford (Elizabeth GAskell)
literatura angielska, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
37. The fugitive (J.M. Dillard)
sensacja, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
38. The Cup in the Forest (Anne Collins)
dla młodzieży, obcojęzyczne, anglistyka
3,00 zł do koszyka
39. Konstruktiwnoje issledowanie odnoparametriczeskich grupp prieobrazowanij (I. Cwicynskij)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
40. Some characteristic invariants of foliated bundles (Grzegorz Andrzejczak)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
41. Elementy teorii struktur (ros.) (L. Skorniakow)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
42. Matricznyje priedstawlenia w teorii koniecznych grupp (ros.) (Biełonogow, Fomin)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
3,00 zł do koszyka
43. Geometria kłassiczeskich grupp (ros.) (J. Dieudonne)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
3,00 zł do koszyka
44. Teoretiko-gruppowyje issledowania (ros.) (wybór art.)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
45. Funkcyonalnyj analiz i teoria approksymacyi w czislennom analizie (ros.) (R. Vagra)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
46. Zanimatielnyje zadaczi (ros.) (Marie Berrondo)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
47. Teoria szejpow (K. Borsuk)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
48. Puti i labirynty. Oczerki po istorii matematiki (A. Dahan-DAlmedico, J. Peiffer)
matematyka, obcojęzyczne, historia nauki
4,00 zł do koszyka
49. Gładkije mnogoobrazja i ich primierienia w teorii gomotopij (L. Pontriagin)
matematyka, obcojęzyczne, teoria homotopii
4,00 zł do koszyka
50. Osnowania geometrii (J. Lelong-Ferrand)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
51. Seminar po algebraiczeskim gruppam (wybór tekstów)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
4,00 zł do koszyka
52. Sicilianskaja zaszczita (O.Mojsiejew)
szachy, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
53. Czechoslovakian - GDR - Polish Scientific School on Differential Geometry. Boszkowo 1978, scientific communications. Part 1-2
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
54. Les Pieds Nickeles ne veulent pas se faire rouler (1958) (Rene Pellos)
komiks, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
55. Priestuplenie prezidenta. Prowokacya z jużnokorejskim samolotom sowierszena po prikazu Reagana (Akio Takachasi)
polityka, Korea, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
56. Las hermanas coloradas (tekst uproszczony) (Francisco Garcia Pavon)
obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
57. Morphologie des Schadels von Bison Bonasus (Linnaeus 1758) [Morfologia czaszki żubra] (Wojciech Empel)
biologia, zoologia, żubr, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
58. Le trou dans le zero (M.K. Joseph)
fantastyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
59. L1ile sous cloche (Xavier de Langlais)
fantastyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
60. Ravage (Rene Barjavel)
fantastyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
61. High Hopes (Billy Hopkins)
literatura angielska, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
62. Cinderella (Kopciuszek) - bez CD
dla dzieci, bajki, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
63. Wierojatnostnyje metody w kombinatorikie (Erdos, Spencer)
matematyka, obcojęzyczne, kombinatoryka, probabilistyka
4,00 zł do koszyka
64. Banachowy ałgiebry s simbołom i singularnyje integralnyje operatory (ros.) (N. Krupnik)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
65. Kombinatornyje metody diskretnoj matematiki (W. Saczkow)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
66. Geometriczeskaja topologia (Dennis Sullivan)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
67. Differencyalnaja topołogia (Morris W. Hirsch)
matematyka, obcojęzyczne, topologia
4,00 zł do koszyka
68. Elementy teorii wierojatnosti (L. Rumszyskij)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
69. Teoria rjadow (N. Worobjow)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
70. Oczerki po istorii matematiki (B. Bołgarskij)
matematyka, historia nauki, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
71. Wyczislitielnyje metody w teorii priedstawlenij grupp (Klimyk, Kaczurik)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
72. Madame Bovary. Moeurs de province (Gustave Flaubert)
literatura francuska, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
73. Les Pieds Nickeles en pleine bagarre (1956) (Rene Pellos)
komiks, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
74. Les Pieds Nickeles courent la Panasiatique (1957) (Rene Pellos)
komiks, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
75. Les Pieds Nickeles rois du petrole (1957) (Rene Pellos)
komiks, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
76. Les Pieds Nickeles et leur fusee atomique (1958) (Rene Pellos)
komiks, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
77. Les Pieds Nickeles chez les reducteurs de tetes (1959) (Rene Pellos)
komiks, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
78. Les Pieds Nickeles cineates, douaniers, pharmaciens (1959) (Rene Pellos)
komiks, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
79. Gruppy prieobrazowanij w differencjalnoj geometrii (ros.) (Shoshi Kobayashi)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
80. Zadaczi i uprażnienia po funkcjonalnomu analizu (ros.) (Trienogin, Lisariewskij, Soboliewa)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
81. Meisteris ir sunus (Majster i synowie) (Petras Cvirka)
literatura litewska, obcojęzyczne, socrealizm
5,00 zł do koszyka
82. Entebbe Rescue (ben Porat, Haber, Schiff)
Izrael, terroryzm, siły specjalne, Uganda, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
83. Made in Kreuzberg. Produkte aus Handwerk und Industrie
Berlin, historia techniki, wzornictwo, architektura, przemysł, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
84. Das Waltharlied (Ekkehard von St. Gallen)
poezja, literatura średniowieczna, obcojęzyczne, przed 1946
5,00 zł do koszyka
85. Little House on the Edge of the Forest (Jaan Rannap)
dla dzieci, obcojęzyczne, literatura estońska
5,00 zł do koszyka
86. Grandpa Cloock`s lollipop days (Joe Austen)
dla dzieci, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
87. Judo fur Fortgeschrittene (Horst Wolf)
dżudo, sport, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
88. Judoselbstverteidigung (Horst Wolf)
dżudo, sport, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
89. Judokampfsport (Horst Wolf)
dżudo, sport, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
90. The Black Cauldron (Alison SAge)
dla dzieci, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
91. Shall we telll the President? (Jeffrey Archer)
sensacja, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
92. The Vanished Man (Jeffrey Deaver)
kryminał, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
93. Banachowy prostranstwa analiticzeskich funcyj (Kenneth Hoffman)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
94. Żagań kreską malowany / ZAgan in Skizzen dargestellt
Żagań, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
95. The Diamond as big as the Ritz and other Stories (Francis Scott Fitzgerald)
literatura amerykańska, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
96. Franny and Zooey (J.D. Salinger)
literatura amerykańska, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
97. Matematika w altiernatiwnoj teorii mnożestw (Petr Vopenka)
matematyka, obcojęzyczne, teoria mnogości
5,00 zł do koszyka
98. Razrieszimyje i prostyje bieskoniecznyje gruppy (zbior)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
99. Izomorfizmy kłassiczeskich grupp nad celostnymi kolcami (zbior.)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
100. 100 neue Aufgaben. Hundert Probleme aus der elementaren Mathematik (Hugo Steinhaus)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
101. Teoria priedstawlenij simmietriczeskich grupp (G.D. James)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
102. Mnogoobrazja priedstawlenij grupp. Obszczaja teoria, swjazi i priłożenija (Płotkin, Wowsy)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
103. RAzwitje kombinatornoj teorii grupp. Oczerk istorii razwitja idej (Chandler, Magnus)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
104. A Broken Family (Kitty Neale)
literatura kobieca, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
105. Three Men in a Boat (Jerome K. Jerome)
literatura angielska, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
106. About a Boy (Nick Hornby)
literatura angielska, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
107. Uprawlenia metematiczeskoj fizyki (Tichonow, Samarskij)
fizyka, matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
108. Integralnyje operatory (W. Korotkow)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
109. Słuczajnyje mnożestwa i integralnaja geometria (Georges Matheron)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
110. Wwiedienie w matematuczeskuju łogiku (Elliott Mendelsonn)
matematyka, logika, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
111. Ewangelie to jest błagaja wiest ili Nowyj Zawiet Gospoda naszewo Iisusa Christa (...)s priłożeniem knigi Psalmow
chrześcijaństwo, biblia, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
112. Jak si vosa stavi hnizdo / Pohled do slunce (Eva Kacirkova)
kryminał, literatura czeska, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
113. Differencyalnoje isczislenije / Differencyalnyje formy (Henri Cartan)
matematyka, obcojęzyczne, rachunek różniczkowy
6,00 zł do koszyka
114. Ludwig Dettmann (Fe. Deibel)
malarstwo, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
115. Antarktische Tierwelt. Einfuhrung in die Biologie der Antarktis (Klaus Odening)
zoologia, antarktyka, fauna, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
116. Wwiedienie w topołogiu (ros.) (zbior.)
matematyka, obcojęzyczne, topologia
6,00 zł do koszyka
117. Puti sowierszestwowania (W.G.Zak)
szachy, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
118. Razwitie szachmatnowo etiuda (F.S. Bondarienko)
szachy, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
119. Landschaft vom Reissbrett (A. Krummsdorf, G. Grummer)
przyroda, krajobraz, architektura, tereny zielone, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
120. Priedstawlenie Weila, indeks Masłowa i teta-rjady (ros.) (G. Lion, M. Vergne)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
121. First Among Equals (Jeffrey Archer)
sensacja, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
122. Rieszetoczno uporiadoczennyje gruppy (W. Kopytow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
6,00 zł do koszyka
123. Wiktor Michajłowicz Wasniecow (album)
malarstwo, rysunek, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
124. Sportovni potapeni (Piskula, Piskula, Stetina)
nurkowanie, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
125. Matematika XIX wieka: Matematiczeskaja logika - algebra - teoria cziseł - teoria wierojatnostiej (ros.)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
126. Fizyka sołniecznoj plazmy (zbior.)
astrofizyka, Słońce, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
127. The Collector (John Fowles)
literatura angielska, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
128. The Warlock on Firetop Mountain (A Fighting Fantasy Gamebook) (Jackson, Livingstone)
fantastyka, gry, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
129. Kombinatornaja teoria grupp. Priedstawlenije grupp w terminach obrazujuszczych i sootnoszenij (Magnus, Karrass, Solitar)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
6,00 zł do koszyka
130. Tender is the Night (F. Scott Fitzgerald)
literatura amerykańska, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
131. Algebraiczeskaja topołogia - wwiedienie (W.S. Masey, J. Stallings)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
132. Osnowy obszczej topołogii w zadaczach i uprażnieniach (Archangielskij, Ponomariew)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
133. Obszczaja topołogia. Topołogiczeskije gruppy, czisła i swiazannyje c nimi gruppy i prostranstwa (N. Bourbaki)
matematyka, topologia, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
134. The Beautiful and Damned (F. Scott Fitzgerald)
literatura amerykańska, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
135. Bookends (Jane Green)
literatura kobieca, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
136. Primienienije teorii grupp w kwantowoj mechanikie (Pietraszeń, Trufonow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup, mechanika kwantowa
6,00 zł do koszyka
137. Racyonalnyje gruppy (Ju. I. Mierzlakow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
6,00 zł do koszyka
138. Rjady i prieobrazowanija Walsha. Teoria i primienienia (Gołubow, Jefimow, Skworcow)
matematyka, obcojęzyczne, szeregi Walsha
6,00 zł do koszyka
139. Operatornyje ideały (ros.) (Albrecht Pietsch)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
140. Riemanowa geometria w cełom (ros.) (Gromoll, Klinkenberg, Meyer)
matematyka, obcojęzyczne, geometria Riemanna
6,00 zł do koszyka
141. Izbrannyje zadaczi iz żurnała American Mathematical Monthly (ros.)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
142. Osnowy matematiczeskowo analiza geołogiczeskich struktur (ros.) (F.A. Usmanow)
matematyka, geologia, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
143. Zadaczi-miniatiury w mieżdunarodnych szaszkach (Dalidowicz, Strielnik)
warcaby, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
144. Osnowy tenzornowo analiza i teorii kowariantow (ros.) (I. N. Bekua)
matematyka, obcojęzyczne, rachunek tensorowy
7,00 zł do koszyka
145. Koniecznyje prostyje gruppy. Wwiedienie w ich kłassifikacyju (Daniel Gorenstein)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
7,00 zł do koszyka
146. Na asteroidie. Prikluczenczeskaja nauczno-fantasticzeskaja powiest (L. Chaczaturjanc, E. Chrunow)
literatura rosyjska, fantastyka, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
147. Tenzornyj analiz. Teoria i primienienija w feometrii i w mechanikie spłosznych sried (I. Sokolnikow)
matematyka, obcojęzyczne, rachunek tensorowy
7,00 zł do koszyka
148. Krystyna Piotrowska (Kim Nicklasson)
grafika, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
149. [Kiedy umieram] - w przekładzie gruzińskim (William Faulkner)
literatura amerykańska, obcojęzyczne, Gruzja
7,00 zł do koszyka
150. Slovensky raj. Turisticky sprievodca (A. i K. Hric)
góry, Słowacja, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
151. Grafika i architekturnoje tworiczestwo (K. Zajcew)
grafika, architektura, rysunek, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
152. Some women (To the precipice - Nine months in the life of an old maid) (Judith Rossner)
literatura kobieca, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
153. Psichofiziołogia cwietowo zrienia (Psychofizjologia widzenia barw) (zbior.)
fizyka, fizjologia, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
154. Fantastic Ferrari (Paolo D`Alessio)
motoryzacja, wyścigi, formuła 1, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
155. Jane Eyre (ang.) (Charlotte Bronte)
literatura angielska, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
156. Mansfield Park (ang.) (Jane Austen)
literatura angielska, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
157. Gruppy i geometriczeskij analiz (Sigurdur Helgason)
matematyka, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
158. Obietnica poranka (Romain Gary)
literatura francuska, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
159. Caro-Kann bis Aljechin-Vertreidigung (A. Suetin)
szachy, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
160. Gruppa Lorenca (ros.) (F. Fiodorow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
8,00 zł do koszyka
161. Bog rati on (Bagration, ros.) (Jurij Koginow)
Bagration, literatura rosyjska, powieść biograficzna, powieść historyczna, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
162. Ceske kralovske korunovacni klenoty (Anna Skybova)
klejnoty koronne, złotnictwo, Czechy, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
163. Joyce Stranger`s book of Hanak animals (Joyce Stranger)
poezja, malarstwo, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
164. Obszczesławianskij lingwisticzeskij atłas. Materiały i issledowania. 1980 (zbior.)
językoznawstwo, slawistyka, rusycystyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
165. Off message. The complete antidote tyo political humbug (Bob Marshall-Andrews)
polityka, Wielka Brytania, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
166. The Rainbow (D.H. Lawrence)
literatura angielska, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
167. Geometriczeskije kwantowanie w diejstwii. Priłożenija garmoniczeskowo analiza w kwantowoj statisticzeskoj mechanikie i w kwantowoj teorii pola (Norman E. Hurt)
fizyka, matematyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
168. Teoria priedstawlenij grupp (M. A. Najmark)
matematyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
169. Au Bonheur des Dames (Emil Zola)
literatura francuska, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
170. Geometriczeskaja teoria miery (G. Federer)
matematyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
171. Gedichte (Julius Segall)
poezja, obcojęzyczne, przed 1945
8,00 zł do koszyka
172. Riady Furie w sowriemiennim izłożenii (R. Edwards)
matematyka, obcojęzyczne, SZeregi Fouriera
8,00 zł do koszyka
173. Istoria matiematiki. III. Matiematika XVIII stoletja (zbior.)
matematyka, obcojęzyczne, historia nauki
9,00 zł do koszyka
174. Scziotnyje cepy Markowa (Kemeny, Snell, Knapp)
matematyka, obcojęzyczne, łańcuchy Markowa
9,00 zł do koszyka
175. Sowriemiennaja gieometria. Metody i priłożenija (ros.) (Dubrowin, Nowikow, Fomienko)
matematyka, geometria, obcojęzyczne
9,00 zł do koszyka
176. Fortuna`s dochter [NL] (Isabel Allende)
literatura chilijska, literatura iberoamerykańska, obcojęzyczne
9,00 zł do koszyka
177. Ashes (Ilsa J. Bick)
fantastyka, obcojęzyczne
9,00 zł do koszyka
178. The Real James Herriot. The Authorized Biography (Jim Wight)
biografie, literaturoznawstwo, weterynaria, Alf Wight, obcojęzyczne
9,00 zł do koszyka
179. Teoria grafow (ros.) (Biełow, Borowiow, Szatałow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grafów
9,00 zł do koszyka
180. Udrzba a opravy automobilu Skoda 105 S - 105 L - 105 GL - 120 - 120 L - 120 LS - 120 GLS (Jaroslav Andrt)
motoryzacja, mechanika samochodowa, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
181. Monuments des terres Bulgares. Prehistorie - antiquite (I.Venedikov, N.Todorov)
Bułgaria, starożytność, rzeźba, architektura, zabytki, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
182. Gambit Pegaza (ros.) (Jewgienij Iljin)
fraszka, satyra, literatura rosyjska, obcojęzyczne, szachy, rysunek satyryczny
10,00 zł do koszyka
183. Toulany kun. Roman o Emilu Arturu Longenovi (Jiri KAmen)
powieść biograficzna, teatr, kabaret, film, obcojęzyczne, Emil Artur Longen
10,00 zł do koszyka
184. Customer Centric Selling (Bosworth, Holland)
handel, biznes, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
185. Schlosser und Garten in Mecklemburg (albym, opr.J. Adamiak)
Niemcy, Meklemburgia, zabytki, zamki, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
186. The First Casualty (Ben Ellton)
powieść wojenna, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
187. The most controversial decision. Truman, the atomic bombs and the defeat of Japan (W.D. Miscamble)
II wojna światowa, Japonia, bomba atomowa, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
188. Tajemnice wiklinowej zatoki / The Secrets of Osier Bay cz. 1-4 (Zasiedliny - Intruz - SZafir - Powódź) (Jerzy M. Siatkiewicz)
dla dzieci, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
189. The unruly passions of Eugenie R. (Carole DeSanti)
literatura kobieca, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
190. Zaklady horolezectvi (Vladimir Prohazka)
alpinizm, wspinaczka, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
191. Harry Potter and the Chamber of Secrets (J.K. Rowling)
fantastyka, dla młodzieży, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
192. Basen o Krivani [Pieśń o Krywaniu, alb.foto / SLOV] (M. Martincek, M. Rufus)
góry, tatry, fotografika, obcojęzyczne, krywań
12,00 zł do koszyka
193. Tieoria priedstawlenij grupp i jejo priłożenia (t.1-2, ros.) (Barut, Rączka)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
12,00 zł do koszyka
194. Wasilij Wasiljewicz Mieszkow (album )
malarstwo, obcojęzyczne
12,00 zł do koszyka
195. Wasilij Grigorjewicz Pierow (album)
malarstwo, obcojęzyczne
12,00 zł do koszyka
196. Państwowy rezerwat historyczno-architektoniczny we Lwowie [Ukr.] (W.S. Bujcyk)
lwów, kresy, architektura, zabytki, obcojęzyczne
12,00 zł do koszyka
197. Die Reitkunst der Welt an den Olympischen Spielen 1936
sport, olimpiady, obcojęzyczne, przed 1945
12,00 zł do koszyka
198. Bieskoniecznyje abieliewy gruppy (Laszlo Fuchs)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup, grupy abelowe
12,00 zł do koszyka
199. Labyrinth (Kate Mosse)
fantastyka, thriller, obcojęzyczne
12,00 zł do koszyka
200. Bokreta. Negyedik konyv [1928] (Baja Michaly, Gulyas Jozsef, Gyokossy Endre, Madai Gyula, Olah Gabor)
literatura węgierska, obcojęzyczne, przed 1945
14,00 zł do koszyka
201. Deutsches Rokoko. Das Phaenomen des Formenwandels vom Barock cum Rokoko in der deutsches Architektur (H.W. Hegemann)
architektura, rokoko, obcojęzyczne, przed 1845
14,00 zł do koszyka
202. Bush at War, part III: State of denial (Bob Woodward)
Stany zjednoczone, polityka, George Bush, obcojęzyczne
14,00 zł do koszyka
203. Tunne Suomi (Lar kanna Finland - Learn to know Finland - Kenne Finnland) (album fotogr.)
Finlandia, obcojęzyczne, fotografia
14,00 zł do koszyka
204. Crimelord: The licensee. The true story of tam McGraw. (David Leslie)
Przestępczość, Szkocja, narkotyki, obcojęzyczne
14,00 zł do koszyka
205. Vasilisa the Beautiful. Russian fairy tales
dla dzieci, baśnie, bajki, tradycja, Rosja, obcojęzyczne
14,00 zł do koszyka
206. Das Taubenbuch. Anleitung fur die Haltung und Zucht von Tauben (Manfred Hartmann)
gołębie, hodowla, ornitologia, obcojęzyczne
14,00 zł do koszyka
207. Nation (Terry Pratchett)
fantastyka, dla młodzieży, obcojęzyczne, Nacja
14,00 zł do koszyka
208. Europe Central (William T. Vollmann)
powieść wojenna, obcojęzyczne
15,00 zł do koszyka
209. Na pewno się jeszcze zobaczymy. Historia dziewczynki ze Śląska / Wir saher uns bestimmd wieder. Ein Kinderschiksal aus Schlesien (wydanie dwujęzyczne pol/niem) (Sigrid Schuster-Schmah)
literatura niemiecka, silesiana, obcojęzyczne
15,00 zł do koszyka
210. Prestuplenije i nakazanije (Fiodor Dostojewski)
literatura rosyjska, Zbrodnia i kara, obcojęzyczne
15,00 zł do koszyka
211. Abstraktnyj garmoniczeskij analiz (ros.) (Hewitt, Ross)
matematyka, obcojęzyczne
15,00 zł do koszyka
212. Teoria rieszetok (ros.) (G. Birkhoff)
matematyka, obcojęzyczne, teoria krat
15,00 zł do koszyka
213. Aleksiej Gawriłowicz Wenecjanow. Żyzń i tworiczestwo (A.N. Sawinow)
malarstwo, obcojęzyczne
16,00 zł do koszyka
214. Mołdawskie skazki (Bajki mołdawskie)
bajki, baśnie, Mołdawia, obcojęzyczne
16,00 zł do koszyka
215. Ukrainian Folk Tales
Bajki, baśnie, folklor, Ukraina, obcojęzyczne
16,00 zł do koszyka
216. Die statik des Eisenbaues (1917) (W.L. Andree)
budownictwo, obcojęzyczne, przed 1945
17,00 zł do koszyka
217. Pamiatniki iskusstwa Indii / Indian Art in Soviet Collections (album)
malarstwo, Indie, snycerstwo, rzeźba, obcojęzyczne, tkanina
18,00 zł do koszyka
218. Lustrum (Robert Harris)
powieść historyczna, obcojęzyczne
18,00 zł do koszyka
219. Imperium (Robert Harris)
powieść historyczna, obcojęzyczne
18,00 zł do koszyka
220. Warrior of Rome - part one: Fire in the East (Harry Sidebottom)
powieść historyczna, obcojęzyczne
18,00 zł do koszyka
221. SAS in action (Chris Chant)
militaria, obcojęzyczne
19,00 zł do koszyka
222. Vom Kulturreich des Meeres. Dokumente zur Kulturphysiognomik [1924] (Kurt von Boeckmann)
kultura, obcojęzyczne, przed 1945, etnografia
20,00 zł do koszyka
223. Au pays de Heidi (wyd. 1938) (Johanna Spyri)
dla dzieci, obcojęzyczne, przed 1945
20,00 zł do koszyka
224. Troice - Sergiewa Ławra. Chudożestwiennyje pamiatniki (zbior.)
architektua sakralna, zabytki, ikona, ikony, Rosja, obcojęzyczne
20,00 zł do koszyka
225. Der Geist der Astrologie (1925) (Georg Muller)
astrologia, astropsychologia, obcojęzyczne, przed 1945
20,00 zł do koszyka
226. The Girl`s Companion. A Book for every girl (1960) (red. Mary A. CArson)
obcojęzyczne, robótki, przyroda, sport, krykiet, golf, hokej na trawie, tenis, żeglarstwo, uroda, gospodarstwo domowe, hobby
20,00 zł do koszyka
227. The Third Man. Life at the heart of new Labour (Peter Mandelson)
Wielka Brytania, polityka, obcojęzyczne
20,00 zł do koszyka
228. The Aquarium Fish Survival Manual. A comprehensive guide to keep freshwater and marine fish (Brian Ward)
akwarystyka, ryby, obcojęzyczne
20,00 zł do koszyka
229. Brat`ja Karamazowy. Roman w czetyrjech czastjach s epiłogom (F.M. Dostojewskij)
literatura rosyjska, Bracia Karamazow, obcojęzyczne
20,00 zł do koszyka
230. Moderne Kampf-flugzeuge und -Hubschrauber (Jeremy Flack)
lotnictwo, obcojęzyczne
22,00 zł do koszyka
231. Iskusstwo arabskich stran i Irana VII-XVII wiekow (B.W. Wejmarn)
obcojęzyczne, Arabia, Iran, architektura, malarstwo, mozaika, metaloplastyka, ceramika
24,00 zł do koszyka
232. Chudożniki szkoły Wenecjanowa (T.W. Aleksiejewa)
malarstwo, obcojęzyczne
24,00 zł do koszyka
233. The Broons and Oor Wullie. The Golden Years 1946-1956 (D.D. Watkins)
komiks, obcojęzyczne
24,00 zł do koszyka
234. International business. Competing in the global marketplace (Charles W.L. Hill)
ekonomia, obcojęzyczne
24,00 zł do koszyka
235. Czekisty. Oczerk. Iwan Ksenofontow, Jakow Peters, Michaił Kiedrow, Michaił Trilisser, Jefim Jewdokimow, Grigorij Syrojeżkin, Nikołaj Prokopiuk, Stanisław Waupszasow (zbior.)
biografie, CzeKa, NKWD, Rosja, obcojęzyczne
25,00 zł do koszyka
236. Eutyfron - Obrona Sokratesa - Kriton - Fedon (w oryginale greckim) (Platon)
literatura antyczna, literatura starożytna, filozofia, obcojęzyczne
25,00 zł do koszyka
237. Poljaki na Kubani. Istoriczeskije oczerki (Aleksander Sielicki)
polonica, Rosja, wiek dziewiętnasty, wiek dwudziesty, Krasnodar, Kubań, obcojęzyczne
25,00 zł do koszyka
238. Aubrey Beardsley [alb.]
sztuka, grafika, rysunek, secesja, obcojęzyczne
28,00 zł do koszyka
239. Risunkata. Siszczonst, problematika, dostiżenia na siwriemiennite błgarski chudożnicy (Petr Czuchowski)
rysunek, Bułgaria, sztuka współczesna, obcojęzyczne
28,00 zł do koszyka
240. Der Tanz (wyd.1925) (Max von Boehn)
taniec, obcojęzyczne, przed 1945
29,00 zł do koszyka
241. Werke (Gedichte - Faust - Savonarola - Die Albigenser - Dichterischer Nachlatz) (Nicolaus Lenau)
poezja, obcojęzyczne, przed 1945, literatura niemiecka, literatura austriacka
29,00 zł do koszyka
242. Die finnische Kunst (Onni Okkonen)
Finlandia, malarstwo, architektura, rzeźba, obcojęzyczne, przed 1945
29,00 zł do koszyka
243. Vollstandige Geschichte des Preussischen Krieges von 1866 gegen Oesterreich und dessen Bundesgenossen (...) wyd. 1866 (Karl Winterfeld)
wojna prusko-austriacka, wiek dziewiętnasty, wojskowość, bitwy, militaria, obcojęzyczne, przed 1945
30,00 zł do koszyka
244. Lebensfahrt eines deutsches Erfinders. Die Erfindung des Automobils. Erinnerungen eines Achtzigjahrigen (wyd 1925) (Carl Benz)
wspomnienia, motoryzacja, samochody, historia techniki, obcojęzyczne, przed 1945
30,00 zł do koszyka
245. Ethika nikomacheia / Politika (Etyka nikomachejska - Polityka, w oryginale) (Arystoteles)
filozofia, obcojęzyczne
30,00 zł do koszyka
246. The Beatles. Unseen Archives (Photographs by the Daily Mail) (opr. T. Hill, M. Clayton)
muzyka, fotografia, obcojęzyczne
30,00 zł do koszyka
247. Texbook of Medical-Surgical Nursing (L.Brunner, D.Suddarth)
pielęgniarstwo, medycyna, anglistyka, obcojęzyczne
35,00 zł do koszyka
248. Vor grossen Zeitgenossen. Erinnerungen eines Malers (Walter Petersen)
malarstwo, wspomnienia, obcojęzyczne, przed 1945
35,00 zł do koszyka
249. Romance Classics: Wuthering Heights - Jane Eyre - Little Women - Adam Bede - Emma - Pride & Predjudice (box) (Emily Bronte, Charlotte Bronte, Louisa May Alcott, George Eliot, Jane Austen)
literatura angielska, obcojęzyczne
37,00 zł do koszyka
250. Ilia Jefimowicz Riepin. Żyzn` i tworiczestwo (O.A. Laskowskaja)
malarstwo, obcojęzyczne
38,00 zł do koszyka
251. Norwegen (wyd 1901) / Die Riviera (wyd. 1907) w serii Land und Leute (Sophus Ruge (opr. Y. Nielsen) / W. Horstel)
Norwegia, Francja, Włochy, obcojęzyczne, przed 1945
38,00 zł do koszyka
252. Deutsche Heldensagen (wyd. 1934) (Wilhelm Wagner)
literatura średniowieczna, średniowiecze, literaturoznawstwo, obcojęzyczne, przed 1945
40,00 zł do koszyka
253. La derniere dauphine. Madame duchesse d`Angouleme (1778-1851) (wyd.1909) (Joseph Turquan)
wiek osiemnasty, wiek dziewitnasty, rewolucja francuska, Burbonowie, Maria Teresa Burbon, biografie, obcojęzyczne, przed 1945
40,00 zł do koszyka
254. Gedichte (wyd. 1817) (L.H.C. Holty)
poezja, obcojęzyczne, przed 1945
40,00 zł do koszyka
255. Sobranie soczinienij tom I-II (stichotworienia i poemy 1912-1931 / stichotworienia 1931-1959, pierewody) (Borys Pasternak)
literatura rosyjska, poezja, obcojęzyczne
45,00 zł do koszyka
256. Der Japanische Holzschnitt (Julius Kurth)
Japonia, grafika, drzeworyt, obcojęzyczne, przed 1945
50,00 zł do koszyka
257. Prostranstwa affinnoj swjaznosti (A.P. Norden)
matematyka, obcojęzyczne
9432,00 zł do koszyka