Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Aksjoma wybora i aksjoma determinirowannosti (W. Kanowiej)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
2. Prieobrazowanija i pieriestanowki (Kałużnin, Suszczanskij)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
3. Miera i kategoria. Wyp. 1. Miera. Izmierimyje funkcji (Makarow, Florinskaja)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
4. Kiniematiczeskij metod w gieometriczeskich zadaczach (Liubin, Szor)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
5. Teoretiko-mnożestwiennyje mietody w gomołogiczeskoj ałgiebrie i tieorii abielewych grupp (Paul C. Eklof)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup, grupy abelowe
2,00 zł do koszyka
6. Differencjalnyje formy, ortogonalnyje gołomorfnym funkcyjam ili formam i ich swojstwa (Ajzenberg, Dautow)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
7. Galaktika nr 10/1989
fantastyka, czasopisma, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
8. On 1-form Finsler spaces (G.S. Asanow)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
9. Put` k intiegrału (ros.) (W. Nikiforowskij)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
10. Prawilno mieniajuszczyjesja funkcji (Eugene Seneta)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
11. Wwiedienie w algebraiczeskije i abieliewy funkcyi (Serge Lang)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
12. Lekcyi po gruppam Lie (J.F. Adams)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
13. Porożdajuszczyje elementy i opriedielajuszczyje sootnoszenia diskretnych grupp (Coxeter, Moses)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
14. Lekcyi po ergodiczeskoj teorii (PAul R. Halmos)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
15. Wwiedienie w teoriu grupp (ros.) (P. Aleksandrow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
3,00 zł do koszyka
16. Simmetriczeskije biliniejne formy (Milnor, Husemoller)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
17. W poiskach naczała. Rasskazy o naczertatielnoj geometrii (Frołow, Pokrowskaja)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
18. Awtomorfnyje formy na połuprostych gruppach Li (Harish Chandra)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
19. Homo Faber (Max Frisch)
literatura niemiecka, literatura szwajcarska, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
20. Wwiedienie w teoriu algebraiczeskich cziseł (M. Postnikow)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
21. O topologiach i granicach w teorii potencjała (ros.) (Marcel Brelot)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
22. Rasskazy o maksimumach i minimumach (ros.) (W. Tichomirow)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
23. Osnowy kombinatornoj topołogii (L. Pontriagin)
matematyka, obcojęzyczne, topologia
3,00 zł do koszyka
24. Issledowania po metriczeskoj teorii powierchnostiej (wybór prac)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
25. Rip van Winkle / The Legend of Sleepy Hollow (Washington Irving)
anglistyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
26. Miera i kategoria (John C. Oxtoby)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
27. Anglijskoje naczało (B. Szackes)
szachy, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
28. DAns la reserve d`Ambolesi (Lectures faciles) (J. Kessel)
obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
29. The Magic Mirror (Juhan Kunder)
dla dzieci, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
30. Memoires d`une femme de l`espace (Naomi Mitchidon)
fantastyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
31. Who`s minding the store? (Joe Austen)
dla dzieci, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
32. PC Pot`s Christmas stocking (Joe Austen)
dla dzieci, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
33. The Ugly Duckling (wg Andersena)
dla dzieci, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
34. Robinson Crusoe (uproszczona) (wg Defoe)
literatura angielska, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
35. The Cricket on the Hearth (uproszczona) (Charles Dickens)
literatura angielska, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
36. KAwkaz. Atłas turista
KAukaz, mapy, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
37. Cranford (Elizabeth GAskell)
literatura angielska, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
38. The fugitive (J.M. Dillard)
sensacja, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
39. The Cup in the Forest (Anne Collins)
dla młodzieży, obcojęzyczne, anglistyka
3,00 zł do koszyka
40. Konstruktiwnoje issledowanie odnoparametriczeskich grupp prieobrazowanij (I. Cwicynskij)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
41. Some characteristic invariants of foliated bundles (Grzegorz Andrzejczak)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
42. Elementy teorii struktur (ros.) (L. Skorniakow)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
43. Matricznyje priedstawlenia w teorii koniecznych grupp (ros.) (Biełonogow, Fomin)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
3,00 zł do koszyka
44. Geometria kłassiczeskich grupp (ros.) (J. Dieudonne)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
3,00 zł do koszyka
45. Teoretiko-gruppowyje issledowania (ros.) (wybór art.)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
46. Funkcyonalnyj analiz i teoria approksymacyi w czislennom analizie (ros.) (R. Vagra)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
47. Zanimatielnyje zadaczi (ros.) (Marie Berrondo)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
48. Puti i labirynty. Oczerki po istorii matematiki (A. Dahan-DAlmedico, J. Peiffer)
matematyka, obcojęzyczne, historia nauki
4,00 zł do koszyka
49. Gładkije mnogoobrazja i ich primierienia w teorii gomotopij (L. Pontriagin)
matematyka, obcojęzyczne, teoria homotopii
4,00 zł do koszyka
50. Osnowania geometrii (J. Lelong-Ferrand)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
51. Seminar po algebraiczeskim gruppam (wybór tekstów)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
4,00 zł do koszyka
52. Sicilianskaja zaszczita (O.Mojsiejew)
szachy, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
53. Czechoslovakian - GDR - Polish Scientific School on Differential Geometry. Boszkowo 1978, scientific communications. Part 1-2
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
54. La mummia del Faraone (Andrea Taroppi)
dla młodzieży, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
55. Les Pieds Nickeles ne veulent pas se faire rouler (1958) (Rene Pellos)
komiks, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
56. Priestuplenie prezidenta. Prowokacya z jużnokorejskim samolotom sowierszena po prikazu Reagana (Akio Takachasi)
polityka, Korea, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
57. Las hermanas coloradas (tekst uproszczony) (Francisco Garcia Pavon)
obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
58. Le trou dans le zero (M.K. Joseph)
fantastyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
59. L1ile sous cloche (Xavier de Langlais)
fantastyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
60. Ravage (Rene Barjavel)
fantastyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
61. Battle Picture Library: Killer bridge
komiks, II wojna światowa, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
62. Battle Picture Library: Red Cross of Courage
komiks, II wojna światowa, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
63. Battle Picture Library: The fallen eagle
komiks, II wojna światowa, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
64. Air Ace Picture Library: Rocket typhoons
komiks, II wojna światowa, lotnictwo, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
65. High Hopes (Billy Hopkins)
literatura angielska, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
66. Cinderella (Kopciuszek) - bez CD
dla dzieci, bajki, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
67. Wierojatnostnyje metody w kombinatorikie (Erdos, Spencer)
matematyka, obcojęzyczne, kombinatoryka, probabilistyka
4,00 zł do koszyka
68. Elementarnaja teoria rjadow Ejzensztejna (Tomio Kubota)
matematyka, obcojęzyczne, szeregi Eisensteina
4,00 zł do koszyka
69. The Old Man and the Sea (Ernest Hemingway)
literatura amerykańska, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
70. Banachowy ałgiebry s simbołom i singularnyje integralnyje operatory (ros.) (N. Krupnik)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
71. Oczerki po istorii matematiki (B. Bołgarskij)
matematyka, historia nauki, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
72. Wyczislitielnyje metody w teorii priedstawlenij grupp (Klimyk, Kaczurik)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
73. Madame Bovary. Moeurs de province (Gustave Flaubert)
literatura francuska, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
74. Gruppy prieobrazowanij w differencjalnoj geometrii (ros.) (Shoshi Kobayashi)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
75. Zadaczi i uprażnienia po funkcjonalnomu analizu (ros.) (Trienogin, Lisariewskij, Soboliewa)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
76. Meisteris ir sunus (Majster i synowie) (Petras Cvirka)
literatura litewska, obcojęzyczne, socrealizm
5,00 zł do koszyka
77. Entebbe Rescue (ben Porat, Haber, Schiff)
Izrael, terroryzm, siły specjalne, Uganda, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
78. Made in Kreuzberg. Produkte aus Handwerk und Industrie
Berlin, historia techniki, wzornictwo, architektura, przemysł, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
79. Das Waltharlied (Ekkehard von St. Gallen)
poezja, literatura średniowieczna, obcojęzyczne, przed 1946
5,00 zł do koszyka
80. Russkaja kuchnia (E.F. Barsukowa)
Kulinaria, kuchnia rosyjska, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
81. Little House on the Edge of the Forest (Jaan Rannap)
dla dzieci, obcojęzyczne, literatura estońska
5,00 zł do koszyka
82. Grandpa Cloock`s lollipop days (Joe Austen)
dla dzieci, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
83. Judo fur Fortgeschrittene (Horst Wolf)
dżudo, sport, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
84. Judoselbstverteidigung (Horst Wolf)
dżudo, sport, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
85. Judokampfsport (Horst Wolf)
dżudo, sport, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
86. The Black Cauldron (Alison SAge)
dla dzieci, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
87. Shall we telll the President? (Jeffrey Archer)
sensacja, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
88. The Vanished Man (Jeffrey Deaver)
kryminał, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
89. Banachowy prostranstwa analiticzeskich funcyj (Kenneth Hoffman)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
90. Asesinato en el campo de golf (Agatha Christie)
kryminał, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
91. Żagań kreską malowany / ZAgan in Skizzen dargestellt
Żagań, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
92. The Diamond as big as the Ritz and other Stories (Francis Scott Fitzgerald)
literatura amerykańska, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
93. Franny and Zooey (J.D. Salinger)
literatura amerykańska, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
94. White Fang (Jack London)
literatura amerykańska, obcojęzyczne, przygodowa, Biały Kieł
5,00 zł do koszyka
95. Matematika w altiernatiwnoj teorii mnożestw (Petr Vopenka)
matematyka, obcojęzyczne, teoria mnogości
5,00 zł do koszyka
96. Razrieszimyje i prostyje bieskoniecznyje gruppy (zbior)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
97. Izomorfizmy kłassiczeskich grupp nad celostnymi kolcami (zbior.)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
98. 100 neue Aufgaben. Hundert Probleme aus der elementaren Mathematik (Hugo Steinhaus)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
99. Teoria priedstawlenij simmietriczeskich grupp (G.D. James)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
100. Mnogoobrazja priedstawlenij grupp. Obszczaja teoria, swjazi i priłożenija (Płotkin, Wowsy)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
101. RAzwitje kombinatornoj teorii grupp. Oczerk istorii razwitja idej (Chandler, Magnus)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
102. Jak si vosa stavi hnizdo / Pohled do slunce (Eva Kacirkova)
kryminał, literatura czeska, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
103. Differencyalnoje isczislenije / Differencyalnyje formy (Henri Cartan)
matematyka, obcojęzyczne, rachunek różniczkowy
6,00 zł do koszyka
104. Ludwig Dettmann (Fe. Deibel)
malarstwo, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
105. A Farewell to Arms (Ernest Hemingway)
literatura amerykańska, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
106. Antarktische Tierwelt. Einfuhrung in die Biologie der Antarktis (Klaus Odening)
zoologia, antarktyka, fauna, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
107. Wwiedienie w topołogiu (ros.) (zbior.)
matematyka, obcojęzyczne, topologia
6,00 zł do koszyka
108. Puti sowierszestwowania (W.G.Zak)
szachy, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
109. Razwitie szachmatnowo etiuda (F.S. Bondarienko)
szachy, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
110. Landschaft vom Reissbrett (A. Krummsdorf, G. Grummer)
przyroda, krajobraz, architektura, tereny zielone, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
111. Priedstawlenie Weila, indeks Masłowa i teta-rjady (ros.) (G. Lion, M. Vergne)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
112. First Among Equals (Jeffrey Archer)
sensacja, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
113. Rieszetoczno uporiadoczennyje gruppy (W. Kopytow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
6,00 zł do koszyka
114. Wiktor Michajłowicz Wasniecow (album)
malarstwo, rysunek, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
115. Sportovni potapeni (Piskula, Piskula, Stetina)
nurkowanie, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
116. Matematika XIX wieka: Matematiczeskaja logika - algebra - teoria cziseł - teoria wierojatnostiej (ros.)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
117. Fizyka sołniecznoj plazmy (zbior.)
astrofizyka, Słońce, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
118. The Collector (John Fowles)
literatura angielska, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
119. The Great Gatsby (F. Scott Fitzgerald)
literatura amerykańska, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
120. The Warlock on Firetop Mountain (A Fighting Fantasy Gamebook) (Jackson, Livingstone)
fantastyka, gry, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
121. Robinson Crusoe (ang.) (Daniel Defoe)
literatura angielska, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
122. Kombinatornaja teoria grupp. Priedstawlenije grupp w terminach obrazujuszczych i sootnoszenij (Magnus, Karrass, Solitar)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
6,00 zł do koszyka
123. Powiesti i rasskazy (Antoni Czechow)
literatura rosyjska, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
124. Algebraiczeskaja topołogia - wwiedienie (W.S. Masey, J. Stallings)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
125. Osnowy obszczej topołogii w zadaczach i uprażnieniach (Archangielskij, Ponomariew)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
126. Obszczaja topołogia. Topołogiczeskije gruppy, czisła i swiazannyje c nimi gruppy i prostranstwa (N. Bourbaki)
matematyka, topologia, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
127. Osnowy matematiczeskowo analiza geołogiczeskich struktur (ros.) (F.A. Usmanow)
matematyka, geologia, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
128. Zadaczi-miniatiury w mieżdunarodnych szaszkach (Dalidowicz, Strielnik)
warcaby, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
129. Osnowy tenzornowo analiza i teorii kowariantow (ros.) (I. N. Bekua)
matematyka, obcojęzyczne, rachunek tensorowy
7,00 zł do koszyka
130. Koniecznyje prostyje gruppy. Wwiedienie w ich kłassifikacyju (Daniel Gorenstein)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
7,00 zł do koszyka
131. Na asteroidie. Prikluczenczeskaja nauczno-fantasticzeskaja powiest (L. Chaczaturjanc, E. Chrunow)
literatura rosyjska, fantastyka, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
132. Tenzornyj analiz. Teoria i primienienija w feometrii i w mechanikie spłosznych sried (I. Sokolnikow)
matematyka, obcojęzyczne, rachunek tensorowy
7,00 zł do koszyka
133. Krystyna Piotrowska (Kim Nicklasson)
grafika, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
134. [Kiedy umieram] - w przekładzie gruzińskim (William Faulkner)
literatura amerykańska, obcojęzyczne, Gruzja
7,00 zł do koszyka
135. Slovensky raj. Turisticky sprievodca (A. i K. Hric)
góry, Słowacja, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
136. Grafika i architekturnoje tworiczestwo (K. Zajcew)
grafika, architektura, rysunek, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
137. Some women (To the precipice - Nine months in the life of an old maid) (Judith Rossner)
literatura kobieca, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
138. Psichofiziołogia cwietowo zrienia (Psychofizjologia widzenia barw) (zbior.)
fizyka, fizjologia, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
139. Fantastic Ferrari (Paolo D`Alessio)
motoryzacja, wyścigi, formuła 1, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
140. Obietnica poranka (Romain Gary)
literatura francuska, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
141. Caro-Kann bis Aljechin-Vertreidigung (A. Suetin)
szachy, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
142. Gruppa Lorenca (ros.) (F. Fiodorow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
8,00 zł do koszyka
143. Bog rati on (Bagration, ros.) (Jurij Koginow)
Bagration, literatura rosyjska, powieść biograficzna, powieść historyczna, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
144. Ceske kralovske korunovacni klenoty (Anna Skybova)
klejnoty koronne, złotnictwo, Czechy, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
145. Morphologie des Schadels von Bison Bonasus (Linnaeus 1758) [Morfologia czaszki żubra] (Wojciech Empel)
biologia, zoologia, żubr, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
146. Stichotworienia / Jewgienij Oniegin (A. Puszkin)
literatura rosyjska, poezja, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
147. Gorie ot uma / Maleńkije tragedii / Mieszczanin wo dworianstwie (Gribojedow - Puszkin - Molier)
literatura rosyjska, dramat, rusycystyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
148. Joyce Stranger`s book of Hanak animals (Joyce Stranger)
poezja, malarstwo, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
149. Obszczesławianskij lingwisticzeskij atłas. Materiały i issledowania. 1980 (zbior.)
językoznawstwo, slawistyka, rusycystyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
150. Off message. The complete antidote tyo political humbug (Bob Marshall-Andrews)
polityka, Wielka Brytania, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
151. The Rainbow (D.H. Lawrence)
literatura angielska, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
152. Geometriczeskije kwantowanie w diejstwii. Priłożenija garmoniczeskowo analiza w kwantowoj statisticzeskoj mechanikie i w kwantowoj teorii pola (Norman E. Hurt)
fizyka, matematyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
153. Teoria priedstawlenij grupp (M. A. Najmark)
matematyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
154. Au Bonheur des Dames (Emil Zola)
literatura francuska, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
155. Geometriczeskaja teoria miery (G. Federer)
matematyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
156. Istoria matiematiki. III. Matiematika XVIII stoletja (zbior.)
matematyka, obcojęzyczne, historia nauki
9,00 zł do koszyka
157. Scziotnyje cepy Markowa (Kemeny, Snell, Knapp)
matematyka, obcojęzyczne, łańcuchy Markowa
9,00 zł do koszyka
158. Sowriemiennaja gieometria. Metody i priłożenija (ros.) (Dubrowin, Nowikow, Fomienko)
matematyka, geometria, obcojęzyczne
9,00 zł do koszyka
159. Fortuna`s dochter [NL] (Isabel Allende)
literatura chilijska, literatura iberoamerykańska, obcojęzyczne
9,00 zł do koszyka
160. Walks through Prague. Photo-guide (Plicka, Poche)
CZechy, Praga, przewodnik, obcojęzyczne
9,00 zł do koszyka
161. Ashes (Ilsa J. Bick)
fantastyka, obcojęzyczne
9,00 zł do koszyka
162. The Real James Herriot. The Authorized Biography (Jim Wight)
biografie, literaturoznawstwo, weterynaria, Alf Wight, obcojęzyczne
9,00 zł do koszyka
163. 3-D Theater Animals (rozkładanka)
dla dzieci, zwierzęta, obcojęzyczne
9,00 zł do koszyka
164. Teoria grafow (ros.) (Biełow, Borowiow, Szatałow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grafów
9,00 zł do koszyka
165. Udrzba a opravy automobilu Skoda 105 S - 105 L - 105 GL - 120 - 120 L - 120 LS - 120 GLS (Jaroslav Andrt)
motoryzacja, mechanika samochodowa, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
166. Monuments des terres Bulgares. Prehistorie - antiquite (I.Venedikov, N.Todorov)
Bułgaria, starożytność, rzeźba, architektura, zabytki, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
167. Les Pieds Nickeles en pleine bagarre (1956) (Rene Pellos)
komiks, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
168. Les Pieds Nickeles courent la Panasiatique (1957) (Rene Pellos)
komiks, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
169. Les Pieds Nickeles rois du petrole (1957) (Rene Pellos)
komiks, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
170. Les Pieds Nickeles et leur fusee atomique (1958) (Rene Pellos)
komiks, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
171. Les Pieds Nickeles chez les reducteurs de tetes (1959) (Rene Pellos)
komiks, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
172. Les Pieds Nickeles cineates, douaniers, pharmaciens (1959) (Rene Pellos)
komiks, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
173. Gambit Pegaza (ros.) (Jewgienij Iljin)
fraszka, satyra, literatura rosyjska, obcojęzyczne, szachy, rysunek satyryczny
10,00 zł do koszyka
174. Toulany kun. Roman o Emilu Arturu Longenovi (Jiri KAmen)
powieść biograficzna, teatr, kabaret, film, obcojęzyczne, Emil Artur Longen
10,00 zł do koszyka
175. Customer Centric Selling (Bosworth, Holland)
handel, biznes, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
176. Schlosser und Garten in Mecklemburg (albym, opr.J. Adamiak)
Niemcy, Meklemburgia, zabytki, zamki, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
177. The First Casualty (Ben Ellton)
powieść wojenna, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
178. The most controversial decision. Truman, the atomic bombs and the defeat of Japan (W.D. Miscamble)
II wojna światowa, Japonia, bomba atomowa, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
179. Tajemnice wiklinowej zatoki / The Secrets of Osier Bay cz. 1-4 (Zasiedliny - Intruz - SZafir - Powódź) (Jerzy M. Siatkiewicz)
dla dzieci, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
180. Das Waldhufendorf Hirschfeldau bei Sagan und die Niedere Strasse. Mosaiksteine schlesischer Siedlungsgeschichte (I. L. Kuken)
silesiana, Dolny Śląsk, Żagań, Jelenin, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
181. The Jungle Books (Ruryard Kipling)
literatura angielska, przygodowa, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
182. The unruly passions of Eugenie R. (Carole DeSanti)
literatura kobieca, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
183. Zaklady horolezectvi (Vladimir Prohazka)
alpinizm, wspinaczka, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
184. Basen o Krivani [Pieśń o Krywaniu, alb.foto / SLOV] (M. Martincek, M. Rufus)
góry, tatry, fotografika, obcojęzyczne, krywań
12,00 zł do koszyka
185. Tieoria priedstawlenij grupp i jejo priłożenia (t.1-2, ros.) (Barut, Rączka)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
12,00 zł do koszyka
186. Wasilij Wasiljewicz Mieszkow (album )
malarstwo, obcojęzyczne
12,00 zł do koszyka
187. Wasilij Grigorjewicz Pierow (album)
malarstwo, obcojęzyczne
12,00 zł do koszyka
188. Państwowy rezerwat historyczno-architektoniczny we Lwowie [Ukr.] (W.S. Bujcyk)
lwów, kresy, architektura, zabytki, obcojęzyczne
12,00 zł do koszyka
189. Die Reitkunst der Welt an den Olympischen Spielen 1936
sport, olimpiady, obcojęzyczne, przed 1945
12,00 zł do koszyka
190. Bieskoniecznyje abieliewy gruppy (Laszlo Fuchs)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup, grupy abelowe
12,00 zł do koszyka
191. Bokreta. Negyedik konyv [1928] (Baja Michaly, Gulyas Jozsef, Gyokossy Endre, Madai Gyula, Olah Gabor)
literatura węgierska, obcojęzyczne, przed 1945
14,00 zł do koszyka
192. Deutsches Rokoko. Das Phaenomen des Formenwandels vom Barock cum Rokoko in der deutsches Architektur (H.W. Hegemann)
architektura, rokoko, obcojęzyczne, przed 1845
14,00 zł do koszyka
193. Bush at War, part III: State of denial (Bob Woodward)
Stany zjednoczone, polityka, George Bush, obcojęzyczne
14,00 zł do koszyka
194. Tunne Suomi (Lar kanna Finland - Learn to know Finland - Kenne Finnland) (album fotogr.)
Finlandia, obcojęzyczne, fotografia
14,00 zł do koszyka
195. Crimelord: The licensee. The true story of tam McGraw. (David Leslie)
Przestępczość, Szkocja, narkotyki, obcojęzyczne
14,00 zł do koszyka
196. Vasilisa the Beautiful. Russian fairy tales
dla dzieci, baśnie, bajki, tradycja, Rosja, obcojęzyczne
14,00 zł do koszyka
197. Das Taubenbuch. Anleitung fur die Haltung und Zucht von Tauben (Manfred Hartmann)
gołębie, hodowla, ornitologia, obcojęzyczne
14,00 zł do koszyka
198. The Last King of Scotland (Giles Foden)
literatura angielska, obcojęzyczne, Afryka, Amin
14,00 zł do koszyka
199. Nation (Terry Pratchett)
fantastyka, dla młodzieży, obcojęzyczne, Nacja
14,00 zł do koszyka
200. Poems (Loyd Haberly)
poezja, literatura amerykańska, obcojęzyczne, przed 1945
14,00 zł do koszyka
201. Anna Karenina (ros.) (Lew Tołstoj)
literatura rosyjska, obcojęzyczne
15,00 zł do koszyka
202. Fridtjof Nansens Saga (Jon Sorensen)
podróże, polarnictwo, przed 1945, obcojęzyczne
15,00 zł do koszyka
203. Europe Central (William T. Vollmann)
powieść wojenna, obcojęzyczne
15,00 zł do koszyka
204. Na pewno się jeszcze zobaczymy. Historia dziewczynki ze Śląska / Wir saher uns bestimmd wieder. Ein Kinderschiksal aus Schlesien (wydanie dwujęzyczne pol/niem) (Sigrid Schuster-Schmah)
literatura niemiecka, silesiana, obcojęzyczne
15,00 zł do koszyka
205. Prestuplenije i nakazanije (Fiodor Dostojewski)
literatura rosyjska, Zbrodnia i kara, obcojęzyczne
15,00 zł do koszyka
206. Abstraktnyj garmoniczeskij analiz (ros.) (Hewitt, Ross)
matematyka, obcojęzyczne
15,00 zł do koszyka
207. Teoria rieszetok (ros.) (G. Birkhoff)
matematyka, obcojęzyczne, teoria krat
15,00 zł do koszyka
208. Bible. Pismo Svate stareho a noveho zakona podle ekumenickeho vydani z r. 1985
Biblia, obcojęzyczne
15,00 zł do koszyka
209. Aleksiej Gawriłowicz Wenecjanow. Żyzń i tworiczestwo (A.N. Sawinow)
malarstwo, obcojęzyczne
16,00 zł do koszyka
210. Mołdawskie skazki (Bajki mołdawskie)
bajki, baśnie, Mołdawia, obcojęzyczne
16,00 zł do koszyka
211. Golerm (wydanie dwujęzyczne, angielsko-polskie) (Isaac Bashevis Singer)
literatura żydowska, obcojęzyczne
16,00 zł do koszyka
212. Pamiatniki iskusstwa Indii / Indian Art in Soviet Collections (album)
malarstwo, Indie, snycerstwo, rzeźba, obcojęzyczne, tkanina
18,00 zł do koszyka
213. Lustrum (Robert Harris)
powieść historyczna, obcojęzyczne
18,00 zł do koszyka
214. Imperium (Robert Harris)
powieść historyczna, obcojęzyczne
18,00 zł do koszyka
215. Warrior of Rome - part one: Fire in the East (Harry Sidebottom)
powieść historyczna, obcojęzyczne
18,00 zł do koszyka
216. SAS in action (Chris Chant)
militaria, obcojęzyczne
19,00 zł do koszyka
217. Vom Kulturreich des Meeres. Dokumente zur Kulturphysiognomik [1924] (Kurt von Boeckmann)
kultura, obcojęzyczne, przed 1945, etnografia
20,00 zł do koszyka
218. Au pays de Heidi (wyd. 1938) (Johanna Spyri)
dla dzieci, obcojęzyczne, przed 1945
20,00 zł do koszyka
219. Troice - Sergiewa Ławra. Chudożestwiennyje pamiatniki (zbior.)
architektua sakralna, zabytki, ikona, ikony, Rosja, obcojęzyczne
20,00 zł do koszyka
220. Der Geist der Astrologie (1925) (Georg Muller)
astrologia, astropsychologia, obcojęzyczne, przed 1945
20,00 zł do koszyka
221. The Girl`s Companion. A Book for every girl (1960) (red. Mary A. CArson)
obcojęzyczne, robótki, przyroda, sport, krykiet, golf, hokej na trawie, tenis, żeglarstwo, uroda, gospodarstwo domowe, hobby
20,00 zł do koszyka
222. The Third Man. Life at the heart of new Labour (Peter Mandelson)
Wielka Brytania, polityka, obcojęzyczne
20,00 zł do koszyka
223. The Aquarium Fish Survival Manual. A comprehensive guide to keep freshwater and marine fish (Brian Ward)
akwarystyka, ryby, obcojęzyczne
20,00 zł do koszyka
224. Brat`ja Karamazowy. Roman w czetyrjech czastjach s epiłogom (F.M. Dostojewskij)
literatura rosyjska, Bracia Karamazow, obcojęzyczne
20,00 zł do koszyka
225. Brat`ja Karamazowy. Roman w czetyrjech czastjach s epiłogom (F.M. Dostojewskij)
literatura rosyjska, Bracia Karamazow, obcojęzyczne
20,00 zł do koszyka
226. Moderne Kampf-flugzeuge und -Hubschrauber (Jeremy Flack)
lotnictwo, obcojęzyczne
22,00 zł do koszyka
227. Iskusstwo arabskich stran i Irana VII-XVII wiekow (B.W. Wejmarn)
obcojęzyczne, Arabia, Iran, architektura, malarstwo, mozaika, metaloplastyka, ceramika
24,00 zł do koszyka
228. Chudożniki szkoły Wenecjanowa (T.W. Aleksiejewa)
malarstwo, obcojęzyczne
24,00 zł do koszyka
229. The Broons and Oor Wullie. The Golden Years 1946-1956 (D.D. Watkins)
komiks, obcojęzyczne
24,00 zł do koszyka
230. Hans Hertwig, der Artillerist (Hans-Caspar von Zobertitz)
pierwsza wojna światowa, powieść wojenna, obcojęzyczne, przed 1945
24,00 zł do koszyka
231. Koli że zwiri howorili. Kazki (ukr.) (Iwan Franko)
bajki, dla dzieci, obcojęzyczne, literatura ukraińska
25,00 zł do koszyka
232. Czekisty. Oczerk. Iwan Ksenofontow, Jakow Peters, Michaił Kiedrow, Michaił Trilisser, Jefim Jewdokimow, Grigorij Syrojeżkin, Nikołaj Prokopiuk, Stanisław Waupszasow (zbior.)
biografie, CzeKa, NKWD, Rosja, obcojęzyczne
25,00 zł do koszyka
233. Eutyfron - Obrona Sokratesa - Kriton - Fedon (w oryginale greckim) (Platon)
literatura antyczna, literatura starożytna, filozofia, obcojęzyczne
25,00 zł do koszyka
234. Poljaki na Kubani. Istoriczeskije oczerki (Aleksander Sielicki)
polonica, Rosja, wiek dziewiętnasty, wiek dwudziesty, Krasnodar, Kubań, obcojęzyczne
25,00 zł do koszyka
235. Aubrey Beardsley [alb.]
sztuka, grafika, rysunek, secesja, obcojęzyczne
28,00 zł do koszyka
236. Risunkata. Siszczonst, problematika, dostiżenia na siwriemiennite błgarski chudożnicy (Petr Czuchowski)
rysunek, Bułgaria, sztuka współczesna, obcojęzyczne
28,00 zł do koszyka
237. Der Tanz (wyd.1925) (Max von Boehn)
taniec, obcojęzyczne, przed 1945
29,00 zł do koszyka
238. Werke (Gedichte - Faust - Savonarola - Die Albigenser - Dichterischer Nachlatz) (Nicolaus Lenau)
poezja, obcojęzyczne, przed 1945, literatura niemiecka, literatura austriacka
29,00 zł do koszyka
239. Die finnische Kunst (Onni Okkonen)
Finlandia, malarstwo, architektura, rzeźba, obcojęzyczne, przed 1945
29,00 zł do koszyka
240. Vollstandige Geschichte des Preussischen Krieges von 1866 gegen Oesterreich und dessen Bundesgenossen (...) wyd. 1866 (Karl Winterfeld)
wojna prusko-austriacka, wiek dziewiętnasty, wojskowość, bitwy, militaria, obcojęzyczne, przed 1945
30,00 zł do koszyka
241. Lebensfahrt eines deutsches Erfinders. Die Erfindung des Automobils. Erinnerungen eines Achtzigjahrigen (wyd 1925) (Carl Benz)
wspomnienia, motoryzacja, samochody, historia techniki, obcojęzyczne, przed 1945
30,00 zł do koszyka
242. Aus meinem Leben (Generfeldmarschall von Hindenburg)
wspomnienia, wojskowość, Niemcy, obcojęzyczne, przed 1945
30,00 zł do koszyka
243. Ethika nikomacheia / Politika (Etyka nikomachejska - Polityka, w oryginale) (Arystoteles)
filozofia, obcojęzyczne
30,00 zł do koszyka
244. The Beatles. Unseen Archives (Photographs by the Daily Mail) (opr. T. Hill, M. Clayton)
muzyka, fotografia, obcojęzyczne
30,00 zł do koszyka
245. Die statik des Eisenbaues (1917) (W.L. Andree)
budownictwo, obcojęzyczne, przed 1945
34,00 zł do koszyka
246. Texbook of Medical-Surgical Nursing (L.Brunner, D.Suddarth)
pielęgniarstwo, medycyna, anglistyka, obcojęzyczne
35,00 zł do koszyka
247. Vor grossen Zeitgenossen. Erinnerungen eines Malers (Walter Petersen)
malarstwo, wspomnienia, obcojęzyczne, przed 1945
35,00 zł do koszyka
248. Das Antlitz des Weltkrieges. Fronterlebnisse deutsches Soldaten (Ernst Junger)
pierwsza wojna światowa, wojskowość, fotografia, obcojęzyczne, przed 1945
35,00 zł do koszyka
249. Romance Classics: Wuthering Heights - Jane Eyre - Little Women - Adam Bede - Emma - Pride & Predjudice (box) (Emily Bronte, Charlotte Bronte, Louisa May Alcott, George Eliot, Jane Austen)
literatura angielska, obcojęzyczne
37,00 zł do koszyka
250. Ilia Jefimowicz Riepin. Żyzn` i tworiczestwo (O.A. Laskowskaja)
malarstwo, obcojęzyczne
38,00 zł do koszyka
251. Norwegen (wyd 1901) / Die Riviera (wyd. 1907) w serii Land und Leute (Sophus Ruge (opr. Y. Nielsen) / W. Horstel)
Norwegia, Francja, Włochy, obcojęzyczne, przed 1945
38,00 zł do koszyka
252. Deutsche Heldensagen (wyd. 1934) (Wilhelm Wagner)
literatura średniowieczna, średniowiecze, literaturoznawstwo, obcojęzyczne, przed 1945
40,00 zł do koszyka
253. La derniere dauphine. Madame duchesse d`Angouleme (1778-1851) (wyd.1909) (Joseph Turquan)
wiek osiemnasty, wiek dziewitnasty, rewolucja francuska, Burbonowie, Maria Teresa Burbon, biografie, obcojęzyczne, przed 1945
40,00 zł do koszyka
254. Gedichte (wyd. 1817) (L.H.C. Holty)
poezja, obcojęzyczne, przed 1945
40,00 zł do koszyka
255. Gedichte (wyd. 1800) (Franz von Kleist, Friederich Mohn)
poezja, obcojęzyczne, przed 1945
40,00 zł do koszyka
256. Sobranie soczinienij tom I-II (stichotworienia i poemy 1912-1931 / stichotworienia 1931-1959, pierewody) (Borys Pasternak)
literatura rosyjska, poezja, obcojęzyczne
45,00 zł do koszyka
257. Der Japanische Holzschnitt (Julius Kurth)
Japonia, grafika, drzeworyt, obcojęzyczne, przed 1945
50,00 zł do koszyka
258. Prostranstwa affinnoj swjaznosti (A.P. Norden)
matematyka, obcojęzyczne
9432,00 zł do koszyka