Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Fantastic Ferrari (Paolo D`Alessio)
motoryzacja, wyścigi, formuła 1, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
2. Obszczaja topołogia. Topołogiczeskije gruppy, czisła i swiazannyje c nimi gruppy i prostranstwa (N. Bourbaki)
matematyka, topologia, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
3. Matematika XIX wieka: Matematiczeskaja logika - algebra - teoria cziseł - teoria wierojatnostiej (ros.)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
4. Bible. Pismo Svate stareho a noveho zakona podle ekumenickeho vydani z r. 1985
Biblia, obcojęzyczne
15,00 zł do koszyka
5. Zadaczi-miniatiury w mieżdunarodnych szaszkach (Dalidowicz, Strielnik)
warcaby, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
6. RAzwitje kombinatornoj teorii grupp. Oczerk istorii razwitja idej (Chandler, Magnus)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
7. Osnowy obszczej topołogii w zadaczach i uprażnieniach (Archangielskij, Ponomariew)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
8. Mnogoobrazja priedstawlenij grupp. Obszczaja teoria, swjazi i priłożenija (Płotkin, Wowsy)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
9. Geometriczeskaja teoria miery (G. Federer)
matematyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
10. Algebraiczeskaja topołogia - wwiedienie (W.S. Masey, J. Stallings)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
11. Banachowy prostranstwa analiticzeskich funcyj (Kenneth Hoffman)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
12. Zaklady horolezectvi (Vladimir Prohazka)
alpinizm, wspinaczka, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
13. Au Bonheur des Dames (Emil Zola)
literatura francuska, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
14. Gedichte (wyd. 1800) (Franz von Kleist, Friederich Mohn)
poezja, obcojęzyczne, przed 1945
40,00 zł do koszyka
15. Gedichte (wyd. 1817) (L.H.C. Holty)
poezja, obcojęzyczne, przed 1945
40,00 zł do koszyka
16. Obietnica poranka (Romain Gary)
literatura francuska, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
17. Madame Bovary. Moeurs de province (Gustave Flaubert)
literatura francuska, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
18. Seminar po algebraiczeskim gruppam (wybór tekstów)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
4,00 zł do koszyka
19. Wyczislitielnyje metody w teorii priedstawlenij grupp (Klimyk, Kaczurik)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
20. Priedstawlenie Weila, indeks Masłowa i teta-rjady (ros.) (G. Lion, M. Vergne)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
21. Osnowy tenzornowo analiza i teorii kowariantow (ros.) (I. N. Bekua)
matematyka, obcojęzyczne, rachunek tensorowy
7,00 zł do koszyka
22. Osnowy matematiczeskowo analiza geołogiczeskich struktur (ros.) (F.A. Usmanow)
matematyka, geologia, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
23. Koniecznyje prostyje gruppy. Wwiedienie w ich kłassifikacyju (Daniel Gorenstein)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
7,00 zł do koszyka
24. Differencyalnoje isczislenije / Differencyalnyje formy (Henri Cartan)
matematyka, obcojęzyczne, rachunek różniczkowy
6,00 zł do koszyka
25. Teoretiko-mnożestwiennyje mietody w gomołogiczeskoj ałgiebrie i tieorii abielewych grupp (Paul C. Eklof)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup, grupy abelowe
2,00 zł do koszyka
26. Kiniematiczeskij metod w gieometriczeskich zadaczach (Liubin, Szor)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
27. Bieskoniecznyje abieliewy gruppy (Laszlo Fuchs)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup, grupy abelowe
12,00 zł do koszyka
28. Powiesti i rasskazy (Antoni Czechow)
literatura rosyjska, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
29. Gruppa Lorenca (ros.) (F. Fiodorow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
8,00 zł do koszyka
30. Sowriemiennaja gieometria. Metody i priłożenija (ros.) (Dubrowin, Nowikow, Fomienko)
matematyka, geometria, obcojęzyczne
9,00 zł do koszyka
31. Scziotnyje cepy Markowa (Kemeny, Snell, Knapp)
matematyka, obcojęzyczne, łańcuchy Markowa
9,00 zł do koszyka
32. Vom Kulturreich des Meeres. Dokumente zur Kulturphysiognomik [1924] (Kurt von Boeckmann)
kultura, obcojęzyczne, przed 1945, etnografia
20,00 zł do koszyka
33. Rasskazy o maksimumach i minimumach (ros.) (W. Tichomirow)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
34. Tieoria priedstawlenij grupp i jejo priłożenia (t.1-2, ros.) (Barut, Rączka)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
12,00 zł do koszyka
35. Istoria matiematiki. III. Matiematika XVIII stoletja (zbior.)
matematyka, obcojęzyczne, historia nauki
9,00 zł do koszyka
36. Zadaczi i uprażnienia po funkcjonalnomu analizu (ros.) (Trienogin, Lisariewskij, Soboliewa)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
37. Wwiedienie w topołogiu (ros.) (zbior.)
matematyka, obcojęzyczne, topologia
6,00 zł do koszyka
38. Wwiedienie w teoriu grupp (ros.) (P. Aleksandrow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
3,00 zł do koszyka
39. Funkcyonalnyj analiz i teoria approksymacyi w czislennom analizie (ros.) (R. Vagra)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
40. Zanimatielnyje zadaczi (ros.) (Marie Berrondo)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
41. Teoretiko-gruppowyje issledowania (ros.) (wybór art.)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
42. Put` k intiegrału (ros.) (W. Nikiforowskij)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
43. Banachowy ałgiebry s simbołom i singularnyje integralnyje operatory (ros.) (N. Krupnik)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
44. Geometria kłassiczeskich grupp (ros.) (J. Dieudonne)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
3,00 zł do koszyka
45. Matricznyje priedstawlenia w teorii koniecznych grupp (ros.) (Biełonogow, Fomin)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
3,00 zł do koszyka
46. Prostranstwa affinnoj swjaznosti (A.P. Norden)
matematyka, obcojęzyczne
9432,00 zł do koszyka
47. Teoria grafow (ros.) (Biełow, Borowiow, Szatałow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grafów
9,00 zł do koszyka
48. Teoria priedstawlenij simmietriczeskich grupp (G.D. James)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
49. Teoria rieszetok (ros.) (G. Birkhoff)
matematyka, obcojęzyczne, teoria krat
15,00 zł do koszyka
50. The Beatles. Unseen Archives (Photographs by the Daily Mail) (opr. T. Hill, M. Clayton)
muzyka, fotografia, obcojęzyczne
30,00 zł do koszyka
51. Kombinatornaja teoria grupp. Priedstawlenije grupp w terminach obrazujuszczych i sootnoszenij (Magnus, Karrass, Solitar)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
6,00 zł do koszyka
52. 100 neue Aufgaben. Hundert Probleme aus der elementaren Mathematik (Hugo Steinhaus)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
53. Rieszetoczno uporiadoczennyje gruppy (W. Kopytow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
6,00 zł do koszyka
54. Tenzornyj analiz. Teoria i primienienija w feometrii i w mechanikie spłosznych sried (I. Sokolnikow)
matematyka, obcojęzyczne, rachunek tensorowy
7,00 zł do koszyka
55. Gruppy prieobrazowanij w differencjalnoj geometrii (ros.) (Shoshi Kobayashi)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
56. Awtomorfnyje formy na połuprostych gruppach Li (Harish Chandra)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
57. Abstraktnyj garmoniczeskij analiz (ros.) (Hewitt, Ross)
matematyka, obcojęzyczne
15,00 zł do koszyka
58. Teoria priedstawlenij grupp (M. A. Najmark)
matematyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
59. Geometriczeskije kwantowanie w diejstwii. Priłożenija garmoniczeskowo analiza w kwantowoj statisticzeskoj mechanikie i w kwantowoj teorii pola (Norman E. Hurt)
fizyka, matematyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
60. Elementy teorii struktur (ros.) (L. Skorniakow)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
61. Robinson Crusoe (ang.) (Daniel Defoe)
literatura angielska, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
62. Prestuplenije i nakazanije (Fiodor Dostojewski)
literatura rosyjska, Zbrodnia i kara, obcojęzyczne
15,00 zł do koszyka
63. Anna Karenina (ros.) (Lew Tołstoj)
literatura rosyjska, obcojęzyczne
15,00 zł do koszyka
64. Poems (Loyd Haberly)
poezja, literatura amerykańska, obcojęzyczne, przed 1945
14,00 zł do koszyka
65. Miera i kategoria (John C. Oxtoby)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
66. W poiskach naczała. Rasskazy o naczertatielnoj geometrii (Frołow, Pokrowskaja)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
67. Prieobrazowanija i pieriestanowki (Kałużnin, Suszczanskij)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
68. Miera i kategoria. Wyp. 1. Miera. Izmierimyje funkcji (Makarow, Florinskaja)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
69. Puti i labirynty. Oczerki po istorii matematiki (A. Dahan-DAlmedico, J. Peiffer)
matematyka, obcojęzyczne, historia nauki
4,00 zł do koszyka
70. Osnowania geometrii (J. Lelong-Ferrand)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
71. Osnowy kombinatornoj topołogii (L. Pontriagin)
matematyka, obcojęzyczne, topologia
3,00 zł do koszyka
72. Gładkije mnogoobrazja i ich primierienia w teorii gomotopij (L. Pontriagin)
matematyka, obcojęzyczne, teoria homotopii
4,00 zł do koszyka
73. Aksjoma wybora i aksjoma determinirowannosti (W. Kanowiej)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
74. Differencjalnyje formy, ortogonalnyje gołomorfnym funkcyjam ili formam i ich swojstwa (Ajzenberg, Dautow)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
75. Wwiedienie w teoriu algebraiczeskich cziseł (M. Postnikow)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
76. Issledowania po metriczeskoj teorii powierchnostiej (wybór prac)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
77. Lekcyi po ergodiczeskoj teorii (PAul R. Halmos)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
78. Lekcyi po gruppam Lie (J.F. Adams)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
79. Simmetriczeskije biliniejne formy (Milnor, Husemoller)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
80. Wwiedienie w algebraiczeskije i abieliewy funkcyi (Serge Lang)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
81. Porożdajuszczyje elementy i opriedielajuszczyje sootnoszenia diskretnych grupp (Coxeter, Moses)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
82. Prawilno mieniajuszczyjesja funkcji (Eugene Seneta)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
83. O topologiach i granicach w teorii potencjała (ros.) (Marcel Brelot)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
84. Czechoslovakian - GDR - Polish Scientific School on Differential Geometry. Boszkowo 1978, scientific communications. Part 1-2
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
85. Some characteristic invariants of foliated bundles (Grzegorz Andrzejczak)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
86. On 1-form Finsler spaces (G.S. Asanow)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
87. Udrzba a opravy automobilu Skoda 105 S - 105 L - 105 GL - 120 - 120 L - 120 LS - 120 GLS (Jaroslav Andrt)
motoryzacja, mechanika samochodowa, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
88. The Old Man and the Sea (Ernest Hemingway)
literatura amerykańska, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
89. Państwowy rezerwat historyczno-architektoniczny we Lwowie [Ukr.] (W.S. Bujcyk)
lwów, kresy, architektura, zabytki, obcojęzyczne
12,00 zł do koszyka
90. Elementarnaja teoria rjadow Ejzensztejna (Tomio Kubota)
matematyka, obcojęzyczne, szeregi Eisensteina
4,00 zł do koszyka
91. Oczerki po istorii matematiki (B. Bołgarskij)
matematyka, historia nauki, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
92. A Farewell to Arms (Ernest Hemingway)
literatura amerykańska, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
93. Wierojatnostnyje metody w kombinatorikie (Erdos, Spencer)
matematyka, obcojęzyczne, kombinatoryka, probabilistyka
4,00 zł do koszyka
94. Konstruktiwnoje issledowanie odnoparametriczeskich grupp prieobrazowanij (I. Cwicynskij)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
95. Izomorfizmy kłassiczeskich grupp nad celostnymi kolcami (zbior.)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
96. Razrieszimyje i prostyje bieskoniecznyje gruppy (zbior)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
97. Matematika w altiernatiwnoj teorii mnożestw (Petr Vopenka)
matematyka, obcojęzyczne, teoria mnogości
5,00 zł do koszyka
98. The unruly passions of Eugenie R. (Carole DeSanti)
literatura kobieca, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
99. The Jungle Books (Ruryard Kipling)
literatura angielska, przygodowa, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
100. Das Waldhufendorf Hirschfeldau bei Sagan und die Niedere Strasse. Mosaiksteine schlesischer Siedlungsgeschichte (I. L. Kuken)
silesiana, Dolny Śląsk, Żagań, Jelenin, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
101. 3-D Theater Animals (rozkładanka)
dla dzieci, zwierzęta, obcojęzyczne
9,00 zł do koszyka
102. Brat`ja Karamazowy. Roman w czetyrjech czastjach s epiłogom (F.M. Dostojewskij)
literatura rosyjska, Bracia Karamazow, obcojęzyczne
20,00 zł do koszyka
103. Brat`ja Karamazowy. Roman w czetyrjech czastjach s epiłogom (F.M. Dostojewskij)
literatura rosyjska, Bracia Karamazow, obcojęzyczne
20,00 zł do koszyka
104. Na pewno się jeszcze zobaczymy. Historia dziewczynki ze Śląska / Wir saher uns bestimmd wieder. Ein Kinderschiksal aus Schlesien (wydanie dwujęzyczne pol/niem) (Sigrid Schuster-Schmah)
literatura niemiecka, silesiana, obcojęzyczne
15,00 zł do koszyka
105. Tajemnice wiklinowej zatoki / The Secrets of Osier Bay cz. 1-4 (Zasiedliny - Intruz - SZafir - Powódź) (Jerzy M. Siatkiewicz)
dla dzieci, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
106. Nation (Terry Pratchett)
fantastyka, dla młodzieży, obcojęzyczne, Nacja
14,00 zł do koszyka
107. The Warlock on Firetop Mountain (A Fighting Fantasy Gamebook) (Jackson, Livingstone)
fantastyka, gry, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
108. The Real James Herriot. The Authorized Biography (Jim Wight)
biografie, literaturoznawstwo, weterynaria, Alf Wight, obcojęzyczne
9,00 zł do koszyka
109. Bush at War, part III: State of denial (Bob Woodward)
Stany zjednoczone, polityka, George Bush, obcojęzyczne
14,00 zł do koszyka
110. The most controversial decision. Truman, the atomic bombs and the defeat of Japan (W.D. Miscamble)
II wojna światowa, Japonia, bomba atomowa, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
111. La derniere dauphine. Madame duchesse d`Angouleme (1778-1851) (wyd.1909) (Joseph Turquan)
wiek osiemnasty, wiek dziewitnasty, rewolucja francuska, Burbonowie, Maria Teresa Burbon, biografie, obcojęzyczne, przed 1945
40,00 zł do koszyka
112. White Fang (Jack London)
literatura amerykańska, obcojęzyczne, przygodowa, Biały Kieł
5,00 zł do koszyka
113. Franny and Zooey (J.D. Salinger)
literatura amerykańska, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
114. The Diamond as big as the Ritz and other Stories (Francis Scott Fitzgerald)
literatura amerykańska, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
115. The Great Gatsby (F. Scott Fitzgerald)
literatura amerykańska, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
116. The Collector (John Fowles)
literatura angielska, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
117. The Rainbow (D.H. Lawrence)
literatura angielska, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
118. Romance Classics: Wuthering Heights - Jane Eyre - Little Women - Adam Bede - Emma - Pride & Predjudice (box) (Emily Bronte, Charlotte Bronte, Louisa May Alcott, George Eliot, Jane Austen)
literatura angielska, obcojęzyczne
37,00 zł do koszyka
119. Ludwig Dettmann (Fe. Deibel)
malarstwo, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
120. Cinderella (Kopciuszek) - bez CD
dla dzieci, bajki, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
121. Poljaki na Kubani. Istoriczeskije oczerki (Aleksander Sielicki)
polonica, Rosja, wiek dziewiętnasty, wiek dwudziesty, Krasnodar, Kubań, obcojęzyczne
25,00 zł do koszyka
122. Rip van Winkle / The Legend of Sleepy Hollow (Washington Irving)
anglistyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
123. The Cup in the Forest (Anne Collins)
dla młodzieży, obcojęzyczne, anglistyka
3,00 zł do koszyka
124. Żagań kreską malowany / ZAgan in Skizzen dargestellt
Żagań, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
125. The fugitive (J.M. Dillard)
sensacja, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
126. The Last King of Scotland (Giles Foden)
literatura angielska, obcojęzyczne, Afryka, Amin
14,00 zł do koszyka
127. Asesinato en el campo de golf (Agatha Christie)
kryminał, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
128. Off message. The complete antidote tyo political humbug (Bob Marshall-Andrews)
polityka, Wielka Brytania, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
129. Cranford (Elizabeth GAskell)
literatura angielska, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
130. KAwkaz. Atłas turista
KAukaz, mapy, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
131. The Cricket on the Hearth (uproszczona) (Charles Dickens)
literatura angielska, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
132. Robinson Crusoe (uproszczona) (wg Defoe)
literatura angielska, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
133. Die statik des Eisenbaues (1917) (W.L. Andree)
budownictwo, obcojęzyczne, przed 1945
34,00 zł do koszyka
134. The Aquarium Fish Survival Manual. A comprehensive guide to keep freshwater and marine fish (Brian Ward)
akwarystyka, ryby, obcojęzyczne
20,00 zł do koszyka
135. The Vanished Man (Jeffrey Deaver)
kryminał, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
136. Shall we telll the President? (Jeffrey Archer)
sensacja, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
137. Galaktika nr 10/1989
fantastyka, czasopisma, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
138. The First Casualty (Ben Ellton)
powieść wojenna, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
139. The Ugly Duckling (wg Andersena)
dla dzieci, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
140. High Hopes (Billy Hopkins)
literatura angielska, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
141. Schlosser und Garten in Mecklemburg (albym, opr.J. Adamiak)
Niemcy, Meklemburgia, zabytki, zamki, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
142. Die Reitkunst der Welt an den Olympischen Spielen 1936
sport, olimpiady, obcojęzyczne, przed 1945
12,00 zł do koszyka
143. The Third Man. Life at the heart of new Labour (Peter Mandelson)
Wielka Brytania, polityka, obcojęzyczne
20,00 zł do koszyka
144. Europe Central (William T. Vollmann)
powieść wojenna, obcojęzyczne
15,00 zł do koszyka
145. Warrior of Rome - part one: Fire in the East (Harry Sidebottom)
powieść historyczna, obcojęzyczne
18,00 zł do koszyka
146. Imperium (Robert Harris)
powieść historyczna, obcojęzyczne
18,00 zł do koszyka
147. Lustrum (Robert Harris)
powieść historyczna, obcojęzyczne
18,00 zł do koszyka
148. The Black Cauldron (Alison SAge)
dla dzieci, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
149. Customer Centric Selling (Bosworth, Holland)
handel, biznes, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
150. Ashes (Ilsa J. Bick)
fantastyka, obcojęzyczne
9,00 zł do koszyka
151. PC Pot`s Christmas stocking (Joe Austen)
dla dzieci, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
152. Judokampfsport (Horst Wolf)
dżudo, sport, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
153. Judoselbstverteidigung (Horst Wolf)
dżudo, sport, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
154. Judo fur Fortgeschrittene (Horst Wolf)
dżudo, sport, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
155. The Girl`s Companion. A Book for every girl (1960) (red. Mary A. CArson)
obcojęzyczne, robótki, przyroda, sport, krykiet, golf, hokej na trawie, tenis, żeglarstwo, uroda, gospodarstwo domowe, hobby
20,00 zł do koszyka
156. Das Taubenbuch. Anleitung fur die Haltung und Zucht von Tauben (Manfred Hartmann)
gołębie, hodowla, ornitologia, obcojęzyczne
14,00 zł do koszyka
157. Ethika nikomacheia / Politika (Etyka nikomachejska - Polityka, w oryginale) (Arystoteles)
filozofia, obcojęzyczne
30,00 zł do koszyka
158. Psichofiziołogia cwietowo zrienia (Psychofizjologia widzenia barw) (zbior.)
fizyka, fizjologia, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
159. Obszczesławianskij lingwisticzeskij atłas. Materiały i issledowania. 1980 (zbior.)
językoznawstwo, slawistyka, rusycystyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
160. Fizyka sołniecznoj plazmy (zbior.)
astrofizyka, Słońce, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
161. Who`s minding the store? (Joe Austen)
dla dzieci, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
162. Some women (To the precipice - Nine months in the life of an old maid) (Judith Rossner)
literatura kobieca, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
163. Joyce Stranger`s book of Hanak animals (Joyce Stranger)
poezja, malarstwo, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
164. Grandpa Cloock`s lollipop days (Joe Austen)
dla dzieci, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
165. Little House on the Edge of the Forest (Jaan Rannap)
dla dzieci, obcojęzyczne, literatura estońska
5,00 zł do koszyka
166. Gorie ot uma / Maleńkije tragedii / Mieszczanin wo dworianstwie (Gribojedow - Puszkin - Molier)
literatura rosyjska, dramat, rusycystyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
167. Russkaja kuchnia (E.F. Barsukowa)
Kulinaria, kuchnia rosyjska, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
168. Stichotworienia / Jewgienij Oniegin (A. Puszkin)
literatura rosyjska, poezja, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
169. Vasilisa the Beautiful. Russian fairy tales
dla dzieci, baśnie, bajki, tradycja, Rosja, obcojęzyczne
14,00 zł do koszyka
170. Homo Faber (Max Frisch)
literatura niemiecka, literatura szwajcarska, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
171. Eutyfron - Obrona Sokratesa - Kriton - Fedon (w oryginale greckim) (Platon)
literatura antyczna, literatura starożytna, filozofia, obcojęzyczne
25,00 zł do koszyka
172. Hans Hertwig, der Artillerist (Hans-Caspar von Zobertitz)
pierwsza wojna światowa, powieść wojenna, obcojęzyczne, przed 1945
24,00 zł do koszyka
173. Das Antlitz des Weltkrieges. Fronterlebnisse deutsches Soldaten (Ernst Junger)
pierwsza wojna światowa, wojskowość, fotografia, obcojęzyczne, przed 1945
35,00 zł do koszyka
174. Aus meinem Leben (Generfeldmarschall von Hindenburg)
wspomnienia, wojskowość, Niemcy, obcojęzyczne, przed 1945
30,00 zł do koszyka
175. Razwitie szachmatnowo etiuda (F.S. Bondarienko)
szachy, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
176. Das Waltharlied (Ekkehard von St. Gallen)
poezja, literatura średniowieczna, obcojęzyczne, przed 1946
5,00 zł do koszyka
177. Memoires d`une femme de l`espace (Naomi Mitchidon)
fantastyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
178. Golerm (wydanie dwujęzyczne, angielsko-polskie) (Isaac Bashevis Singer)
literatura żydowska, obcojęzyczne
16,00 zł do koszyka
179. Air Ace Picture Library: Rocket typhoons
komiks, II wojna światowa, lotnictwo, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
180. Battle Picture Library: The fallen eagle
komiks, II wojna światowa, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
181. Battle Picture Library: Red Cross of Courage
komiks, II wojna światowa, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
182. Battle Picture Library: Killer bridge
komiks, II wojna światowa, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
183. The Magic Mirror (Juhan Kunder)
dla dzieci, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
184. Mołdawskie skazki (Bajki mołdawskie)
bajki, baśnie, Mołdawia, obcojęzyczne
16,00 zł do koszyka
185. DAns la reserve d`Ambolesi (Lectures faciles) (J. Kessel)
obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
186. Grafika i architekturnoje tworiczestwo (K. Zajcew)
grafika, architektura, rysunek, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
187. Ravage (Rene Barjavel)
fantastyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
188. L1ile sous cloche (Xavier de Langlais)
fantastyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
189. Le trou dans le zero (M.K. Joseph)
fantastyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
190. Vollstandige Geschichte des Preussischen Krieges von 1866 gegen Oesterreich und dessen Bundesgenossen (...) wyd. 1866 (Karl Winterfeld)
wojna prusko-austriacka, wiek dziewiętnasty, wojskowość, bitwy, militaria, obcojęzyczne, przed 1945
30,00 zł do koszyka
191. Made in Kreuzberg. Produkte aus Handwerk und Industrie
Berlin, historia techniki, wzornictwo, architektura, przemysł, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
192. Fridtjof Nansens Saga (Jon Sorensen)
podróże, polarnictwo, przed 1945, obcojęzyczne
15,00 zł do koszyka
193. Sportovni potapeni (Piskula, Piskula, Stetina)
nurkowanie, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
194. Slovensky raj. Turisticky sprievodca (A. i K. Hric)
góry, Słowacja, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
195. Lebensfahrt eines deutsches Erfinders. Die Erfindung des Automobils. Erinnerungen eines Achtzigjahrigen (wyd 1925) (Carl Benz)
wspomnienia, motoryzacja, samochody, historia techniki, obcojęzyczne, przed 1945
30,00 zł do koszyka
196. The Broons and Oor Wullie. The Golden Years 1946-1956 (D.D. Watkins)
komiks, obcojęzyczne
24,00 zł do koszyka
197. Deutsche Heldensagen (wyd. 1934) (Wilhelm Wagner)
literatura średniowieczna, średniowiecze, literaturoznawstwo, obcojęzyczne, przed 1945
40,00 zł do koszyka
198. Morphologie des Schadels von Bison Bonasus (Linnaeus 1758) [Morfologia czaszki żubra] (Wojciech Empel)
biologia, zoologia, żubr, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
199. Entebbe Rescue (ben Porat, Haber, Schiff)
Izrael, terroryzm, siły specjalne, Uganda, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
200. Antarktische Tierwelt. Einfuhrung in die Biologie der Antarktis (Klaus Odening)
zoologia, antarktyka, fauna, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
201. [Kiedy umieram] - w przekładzie gruzińskim (William Faulkner)
literatura amerykańska, obcojęzyczne, Gruzja
7,00 zł do koszyka
202. Deutsches Rokoko. Das Phaenomen des Formenwandels vom Barock cum Rokoko in der deutsches Architektur (H.W. Hegemann)
architektura, rokoko, obcojęzyczne, przed 1845
14,00 zł do koszyka
203. Norwegen (wyd 1901) / Die Riviera (wyd. 1907) w serii Land und Leute (Sophus Ruge (opr. Y. Nielsen) / W. Horstel)
Norwegia, Francja, Włochy, obcojęzyczne, przed 1945
38,00 zł do koszyka
204. Toulany kun. Roman o Emilu Arturu Longenovi (Jiri KAmen)
powieść biograficzna, teatr, kabaret, film, obcojęzyczne, Emil Artur Longen
10,00 zł do koszyka
205. Meisteris ir sunus (Majster i synowie) (Petras Cvirka)
literatura litewska, obcojęzyczne, socrealizm
5,00 zł do koszyka
206. Jak si vosa stavi hnizdo / Pohled do slunce (Eva Kacirkova)
kryminał, literatura czeska, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
207. Ceske kralovske korunovacni klenoty (Anna Skybova)
klejnoty koronne, złotnictwo, Czechy, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
208. Anglijskoje naczało (B. Szackes)
szachy, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
209. Gambit Pegaza (ros.) (Jewgienij Iljin)
fraszka, satyra, literatura rosyjska, obcojęzyczne, szachy, rysunek satyryczny
10,00 zł do koszyka
210. Risunkata. Siszczonst, problematika, dostiżenia na siwriemiennite błgarski chudożnicy (Petr Czuchowski)
rysunek, Bułgaria, sztuka współczesna, obcojęzyczne
28,00 zł do koszyka
211. Chudożniki szkoły Wenecjanowa (T.W. Aleksiejewa)
malarstwo, obcojęzyczne
24,00 zł do koszyka
212. Der Japanische Holzschnitt (Julius Kurth)
Japonia, grafika, drzeworyt, obcojęzyczne, przed 1945
50,00 zł do koszyka
213. Las hermanas coloradas (tekst uproszczony) (Francisco Garcia Pavon)
obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
214. Crimelord: The licensee. The true story of tam McGraw. (David Leslie)
Przestępczość, Szkocja, narkotyki, obcojęzyczne
14,00 zł do koszyka
215. Walks through Prague. Photo-guide (Plicka, Poche)
CZechy, Praga, przewodnik, obcojęzyczne
9,00 zł do koszyka
216. Aleksiej Gawriłowicz Wenecjanow. Żyzń i tworiczestwo (A.N. Sawinow)
malarstwo, obcojęzyczne
16,00 zł do koszyka
217. Wasilij Grigorjewicz Pierow (album)
malarstwo, obcojęzyczne
12,00 zł do koszyka
218. Wiktor Michajłowicz Wasniecow (album)
malarstwo, rysunek, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
219. Wasilij Wasiljewicz Mieszkow (album )
malarstwo, obcojęzyczne
12,00 zł do koszyka
220. Pamiatniki iskusstwa Indii / Indian Art in Soviet Collections (album)
malarstwo, Indie, snycerstwo, rzeźba, obcojęzyczne, tkanina
18,00 zł do koszyka
221. Krystyna Piotrowska (Kim Nicklasson)
grafika, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
222. SAS in action (Chris Chant)
militaria, obcojęzyczne
19,00 zł do koszyka
223. Priestuplenie prezidenta. Prowokacya z jużnokorejskim samolotom sowierszena po prikazu Reagana (Akio Takachasi)
polityka, Korea, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
224. Czekisty. Oczerk. Iwan Ksenofontow, Jakow Peters, Michaił Kiedrow, Michaił Trilisser, Jefim Jewdokimow, Grigorij Syrojeżkin, Nikołaj Prokopiuk, Stanisław Waupszasow (zbior.)
biografie, CzeKa, NKWD, Rosja, obcojęzyczne
25,00 zł do koszyka
225. Der Tanz (wyd.1925) (Max von Boehn)
taniec, obcojęzyczne, przed 1945
29,00 zł do koszyka
226. Au pays de Heidi (wyd. 1938) (Johanna Spyri)
dla dzieci, obcojęzyczne, przed 1945
20,00 zł do koszyka
227. Bog rati on (Bagration, ros.) (Jurij Koginow)
Bagration, literatura rosyjska, powieść biograficzna, powieść historyczna, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
228. La mummia del Faraone (Andrea Taroppi)
dla młodzieży, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
229. Sicilianskaja zaszczita (O.Mojsiejew)
szachy, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
230. Caro-Kann bis Aljechin-Vertreidigung (A. Suetin)
szachy, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
231. Sobranie soczinienij tom I-II (stichotworienia i poemy 1912-1931 / stichotworienia 1931-1959, pierewody) (Borys Pasternak)
literatura rosyjska, poezja, obcojęzyczne
45,00 zł do koszyka
232. Tunne Suomi (Lar kanna Finland - Learn to know Finland - Kenne Finnland) (album fotogr.)
Finlandia, obcojęzyczne, fotografia
14,00 zł do koszyka
233. Ilia Jefimowicz Riepin. Żyzn` i tworiczestwo (O.A. Laskowskaja)
malarstwo, obcojęzyczne
38,00 zł do koszyka
234. Der Geist der Astrologie (1925) (Georg Muller)
astrologia, astropsychologia, obcojęzyczne, przed 1945
20,00 zł do koszyka
235. Fortuna`s dochter [NL] (Isabel Allende)
literatura chilijska, literatura iberoamerykańska, obcojęzyczne
9,00 zł do koszyka
236. Troice - Sergiewa Ławra. Chudożestwiennyje pamiatniki (zbior.)
architektua sakralna, zabytki, ikona, ikony, Rosja, obcojęzyczne
20,00 zł do koszyka
237. Iskusstwo arabskich stran i Irana VII-XVII wiekow (B.W. Wejmarn)
obcojęzyczne, Arabia, Iran, architektura, malarstwo, mozaika, metaloplastyka, ceramika
24,00 zł do koszyka
238. Na asteroidie. Prikluczenczeskaja nauczno-fantasticzeskaja powiest (L. Chaczaturjanc, E. Chrunow)
literatura rosyjska, fantastyka, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
239. Aubrey Beardsley [alb.]
sztuka, grafika, rysunek, secesja, obcojęzyczne
28,00 zł do koszyka
240. First Among Equals (Jeffrey Archer)
sensacja, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
241. Die finnische Kunst (Onni Okkonen)
Finlandia, malarstwo, architektura, rzeźba, obcojęzyczne, przed 1945
29,00 zł do koszyka
242. Les Pieds Nickeles chez les reducteurs de tetes (1959) (Rene Pellos)
komiks, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
243. Les Pieds Nickeles cineates, douaniers, pharmaciens (1959) (Rene Pellos)
komiks, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
244. Les Pieds Nickeles rois du petrole (1957) (Rene Pellos)
komiks, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
245. Les Pieds Nickeles ne veulent pas se faire rouler (1958) (Rene Pellos)
komiks, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
246. Les Pieds Nickeles et leur fusee atomique (1958) (Rene Pellos)
komiks, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
247. Les Pieds Nickeles en pleine bagarre (1956) (Rene Pellos)
komiks, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
248. Les Pieds Nickeles courent la Panasiatique (1957) (Rene Pellos)
komiks, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
249. Landschaft vom Reissbrett (A. Krummsdorf, G. Grummer)
przyroda, krajobraz, architektura, tereny zielone, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
250. Vor grossen Zeitgenossen. Erinnerungen eines Malers (Walter Petersen)
malarstwo, wspomnienia, obcojęzyczne, przed 1945
35,00 zł do koszyka
251. Werke (Gedichte - Faust - Savonarola - Die Albigenser - Dichterischer Nachlatz) (Nicolaus Lenau)
poezja, obcojęzyczne, przed 1945, literatura niemiecka, literatura austriacka
29,00 zł do koszyka
252. Koli że zwiri howorili. Kazki (ukr.) (Iwan Franko)
bajki, dla dzieci, obcojęzyczne, literatura ukraińska
25,00 zł do koszyka
253. Moderne Kampf-flugzeuge und -Hubschrauber (Jeremy Flack)
lotnictwo, obcojęzyczne
22,00 zł do koszyka
254. Monuments des terres Bulgares. Prehistorie - antiquite (I.Venedikov, N.Todorov)
Bułgaria, starożytność, rzeźba, architektura, zabytki, obcojęzyczne
10,00 zł do koszyka
255. Puti sowierszestwowania (W.G.Zak)
szachy, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
256. Texbook of Medical-Surgical Nursing (L.Brunner, D.Suddarth)
pielęgniarstwo, medycyna, anglistyka, obcojęzyczne
35,00 zł do koszyka
257. Basen o Krivani [Pieśń o Krywaniu, alb.foto / SLOV] (M. Martincek, M. Rufus)
góry, tatry, fotografika, obcojęzyczne, krywań
12,00 zł do koszyka
258. Bokreta. Negyedik konyv [1928] (Baja Michaly, Gulyas Jozsef, Gyokossy Endre, Madai Gyula, Olah Gabor)
literatura węgierska, obcojęzyczne, przed 1945
14,00 zł do koszyka