Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Encyklika Dominum et vicificantem ojca świętego Jana Pawła II o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata
religia, chrześcijaństwo, teologia
2,00 zł do koszyka
2. Encyklika Redemptor hominis (Jan Paweł II)
chrześcijaństwo, teologia
3,00 zł do koszyka
3. Biblijne ujęcie stworzenia świata wobec nauki (Stanisław Styś T.J.)
teologia, Biblia
5,00 zł do koszyka
4. Duch dokonawca. Nowy testament o posłannictwie eschatologicznym Ducha Świętego (Augustyn Jankowski OSB)
teologia, chrześcijaństwo
5,00 zł do koszyka
5. Wiara i rozum. Szkice o Ojcach Kościoła (Andrzej Kasia)
teologia, chrześcijaństwo
5,00 zł do koszyka
6. Humanizm i teologia (Werner Jaeger)
filozofia, teologia
6,00 zł do koszyka
7. Biblijna teologia przymierza (Augustyn Jankowski)
teologia, judaizm, chrześcijaństwo
6,00 zł do koszyka
8. Drogi i bezdroża miłosierdzia (Józef Tischner)
teologia, chrześcijaństwo, Faustyna Kowalska
6,00 zł do koszyka
9. Św. Hieronim. Żywot - dzieła. Charakterystyka (Jan Czuj)
teologia, chrześcijaństwo, patrologia
7,00 zł do koszyka
10. Rozmowy ze świętym Augustynem (Jacek Salij)
teologia, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
11. Bóg i filozofia (Etienne Gilson)
filozofia, teologia
7,00 zł do koszyka
12. Nowa metafizyczność? Eschatologizm? Studia i szkice o twórczości Marka Mariusza Tytko (zbior.pod red.J.Piątkowskiego)
literaturoznawstwo, sztuka, teologia, filozofia, eschatologia, metafizyka
7,00 zł do koszyka
13. Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia (Joseph Ratzinger (Benedykt XVI))
chrześcijaństwo, teologia
8,00 zł do koszyka
14. Istnienie świata (spojrzenie chrześcijanina-fizyka) (John Polkinghorne)
filozofia, teologia, fizyka
8,00 zł do koszyka
15. Rozważania o wierze. Z zagadnień teologiii duchowości (ks. Tadeusz Dajczer)
chrzescijaństwo, religia, teologia
8,00 zł do koszyka
16. Wykład pacierza (św. Tomasz z Akwinu)
teologia
8,00 zł do koszyka
17. Wcielenie wiary (Joseph Arnaud)
teologia, chrześcijaństwo
8,00 zł do koszyka
18. Mysterium mortis. Człowiek w obliczu ostatecznej decyzji (Ladislaus Boros)
śmierć, eschatologia, teologia
8,00 zł do koszyka
19. 36 dowodów na istnienie diabła (Andre Frossard)
teologia, filozofia
9,00 zł do koszyka
20. Verbum crucis (Kardynałowi Bolesławowi Kominkowi w hołdzie)
teologia, religia, kościół katolicki, chrześcijaństwo
9,00 zł do koszyka
21. Taka jest nasza wiara (Ferdinand Krenzer)
religia, kościół, wiara, chrześcijaństwo, teologia
10,00 zł do koszyka
22. Etyka a duchowośc (Mark O`Keefe OSB)
teologia, chrześcijaństwo, etyka
10,00 zł do koszyka
23. Od matki odkupienia do Matki wszystkich wierzących. Mariologia Edwarda Schillebeeckxa (Antoni Nadbrzeżny)
chrześcijaństwo, teologia
10,00 zł do koszyka
24. Humanizm i kultura świecka (zbior.)
filozofia, etyka, teologia, Oświecenie, marksizm
10,00 zł do koszyka
25. Głębia bytu (Józef Życiński)
teologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
26. Studium Scripturae anima teologiae. Prace ofiarowaneksiędziu profesorowi Stanisławowi Grzybkowi
teologia, chrześcijaństwo
10,00 zł do koszyka
27. Tischner czyta katechizm (Józef Tischner, Jacek Żakowski)
religia, teologia
12,00 zł do koszyka
28. PAtrologia (Jan Czuj)
teologia, chrześcijaństwo, patrologia
12,00 zł do koszyka
29. Grzech w wieku sekularyzacji (Berhard Haring)
teologia, etyka
12,00 zł do koszyka
30. Teologia moralna (Józef Fuchs)
teologia, etyka, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
31. Wierzę w klęskę Szatana (Michael Green)
teologia, demonologia, szatan, zło, opętania
12,00 zł do koszyka
32. Podręcznik teologii dogmatycznej. Traktat VIII. Pneumatologia - traktat o Duchu Świętym (Bertram Stubenrauch)
teologia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
33. Chrześcijańska koncepcja świata i człowieka (Eric Lionel Mascall)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
34. Biografia Ducha Świętego (Maria Miduch)
chrześcijaństwo, teologia
12,00 zł do koszyka
35. Bóg. Życie i twórczość (Szymon Hołownia)
teologia, chrześcijaństwo, judaizm, islam
13,00 zł do koszyka
36. Spojrzenie w islam (Hammudach Abdalati)
islam, teologia, obyczaje
14,00 zł do koszyka
37. Mistyczne ciało Chrystusa. Traktat o Kościele (Wincenty Zaleski)
chrześcijaństwo, Kościół, teologia
14,00 zł do koszyka
38. Śląskie studia historyczno-teologiczne nr 25/26
teologia, religia, silesiana
14,00 zł do koszyka
39. Mysterium Christi. Cz. 3. Msza święta (red. W. Świeżawski)
chrześcijaństwo, teologia, liturgika
14,00 zł do koszyka
40. Szukanie Boga (Tomasz Merton)
teologia, religia
14,00 zł do koszyka
41. Nauka a wiara - przestrzeń dialogu (Tadeusz Sierotowicz)
filozofia, teologia, gnoseologia
14,00 zł do koszyka
42. Wyznania (święty Augustyn)
filozofia, teologia
14,00 zł do koszyka
43. Psychologia dla teologów (zbior., red. J. Makselon)
teologia, psychologia, duszpasterstwo
14,00 zł do koszyka
44. NAleżeć do wszechświata. Poszukiwania na pograniczu nauki i duchowości (Fritjof Capra (rozm.))
nauka, fizyka, teologia
15,00 zł do koszyka
45. Z mojego życia... (Albert Schweitzer)
wspomnienia, filozofia, teologia, chrześcijaństwo
15,00 zł do koszyka
46. Ksiądz na manowcach (Józef Tischner)
teologia, religia
15,00 zł do koszyka
47. Śląskie studia historyczno-teologiczne nr 30
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
15,00 zł do koszyka
48. Szatan - mit czy rzeczywistość? Nauczanie i doświadczenie Chrystusa i Kościoła (Rene Laurentin)
chrześcijaństwo, teologia
15,00 zł do koszyka
49. Perspektywy i problemy teologii moralnej (zbior.)
teologia, filozofia, etyka
16,00 zł do koszyka
50. Droga krzyżowa w katedrze św. Jadwigi w Berlinie. Hans Urs von Balthasar rozmyśla nad rysunkami Josefa Hegenbartha
teologia, filozofia, rysunek
16,00 zł do koszyka
51. Komentarz do ewangelii Jana (z homilią do prologu Ewangelii Jana) (Jan Szkot Eriugena)
filozofia, teologia
16,00 zł do koszyka
52. Być chrześcijaninem dziś (red. ks. Marian Rusiecki)
religia, teologia
16,00 zł do koszyka
53. Teodramat. Dramatyczna soteriologia HAnsa Ursa von Balthasara (Eligiusz Piotrowski)
teologia, filozofia, chrystologia, chrześcijaństwo
17,00 zł do koszyka
54. ZArys apologetyki. Analiza chrześcijańskiej refleksji nad wiarygodnością Objawienia (Władysław Hładowski)
chrześcijaństwo, teologia
18,00 zł do koszyka
55. Praktyczno-społeczne kryterium wiarygodności objawionego sensu historii (Jerzy Cuda)
filozofia, teologia
19,00 zł do koszyka
56. Pisma katechetyczne (św. Augustyn)
teologia, chrześcijaństwo
20,00 zł do koszyka
57. Wyznania (Święty Augustyn)
filozofia, teologia
20,00 zł do koszyka
58. Wybór pism dogmatycznych (św. Ambroży)
teologia, chrześcijaństwo, patrologia
20,00 zł do koszyka
59. Dzieła wybrane (święty Tomasz z Akwinu)
filozofia, teologia
20,00 zł do koszyka
60. Teologia wyzwolenia (Gustavo Gutierrez)
chrześcijaństwo, Ameryka Łacińska
20,00 zł do koszyka
61. Wykład Listu do Rzymian (św. Tomasz z Akwinu)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
20,00 zł do koszyka
62. Kataryzm. Historia i system religijny (Mariusz Dobkowski)
teologia, dualizm, herezje, średniowiecze
20,00 zł do koszyka
63. Otwartość bytu. Teologia naturalna dzisiaj (Eric Lionel Mascall)
filozofia, teologia
20,00 zł do koszyka
64. Suma teologiczna. Tom 16. Miłość (św. Tomasz z Akwinu)
chrześcijaństwo, teologia
20,00 zł do koszyka
65. Ontologiczne podstawy dowodów na istnienie Boga według Tomasza z Akwinu i Dunsa Szkota (próba oceny stanowisk) (Franciszka Wilczek)
folozofia, teologia
20,00 zł do koszyka
66. Trzy rozprawy [Zachęta do filozofii chrześcijańskiej - Metoda prawdziwej teologii - Zbożna biesiada] (Erazm z Rotterdamu)
teologia, filozofia
24,00 zł do koszyka
67. Mowy (św. Leon Wielki)
teologia, chrześcijaństwo, patrologia
26,00 zł do koszyka
68. Bóg w stworzeniu (Jurgen Moltmann)
teologia, filozofia
26,00 zł do koszyka
69. Suma teologiczna. Tom 20. Cnoty społeczne pokrewne sprawiedliwości (św. Tomasz z Akwinu)
chrześcijaństwo, teologia
26,00 zł do koszyka
70. O wiedzy Chrystusa / O tajemnicy Trójcy (Św. Bonawentura)
teologia, filozofia, średniowiecze
28,00 zł do koszyka
71. Eschatologia (Marcin Ziółkowski)
teologia, eschatologia
28,00 zł do koszyka
72. Księga życia (święta Teresa z Avila)
filozofia, teologia
28,00 zł do koszyka
73. Dzieła - tom II: Droga doskonałości - Twierdza wewnętrzna - Księga fundacji (Święta Teresa od Jezusa (z Avili))
religia, teologia, chrześcijaństwo
28,00 zł do koszyka
74. O zgodności ewangelistów (św. Augustyn)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
28,00 zł do koszyka
75. Dzieła - tom I-II: (Droga na Górę Karmel - Noc ciemna - Pieśń duchowa - Żywy płomień miłości - Dzieła pomniejsze) (św. Jan od Krzyża)
teologia, chrześcijaństwo
29,00 zł do koszyka
76. Rozprawy (Piotr Abelard)
filozofia, teologia
30,00 zł do koszyka
77. Apologia przeciw Rufinowi (św. Hieronim)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
30,00 zł do koszyka
78. Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu (Etienne Gilson)
filozofia, teologia, średniowiecze
30,00 zł do koszyka
79. Kazania (św. Cezary z Arles)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
30,00 zł do koszyka
80. Kazania i homilie (Chromancjusz z Akwilei)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
30,00 zł do koszyka
81. Wybór pism część druga (O Nabocie - O Tobiaszu - O Izaaku lub o duszy - O dziewicach) (św. Ambroży)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
32,00 zł do koszyka
82. Słownik teologii biblijnej (red. X. Leon-Dufour)
judaizm, chrześcijaństwo, Biblia, biblistyka, teologia
35,00 zł do koszyka
83. Mistrzowie teologii (Tadeusz Dzidek)
chrześcijaństwo, teologia
35,00 zł do koszyka
84. Dzieła (Droga na górę Karmel - Noc ciemna - Pieśń duchowa - Żywy płomień miłości - Sentencje - Przestrogi - Poezje - Listy) (św. Jan od Krzyża)
chrześcijaństwo, teologia, poezja
39,00 zł do koszyka
85. Listy t. I-III (św. Hieronim )
teologia, chrześcijaństwo, patrologia, listy
40,00 zł do koszyka
86. Pisma (2-tomowe) (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)
chrześcijaństwo, teologia, źródła, Teresa z Lisieux
48,00 zł do koszyka
87. Traktat o człowieku. Summa teologii 1,75-89 (Tomasz z Akwinu)
filozofia, teologia
50,00 zł do koszyka
88. Dzieła (2-tomowe) (św. Teresa od Jezusa (z Avili))
chrześcijaństwo, teologia
50,00 zł do koszyka