Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Stwórca natury i DAwca łaski (traktat dogmatyczny) (Franciszek Dziasek)
teologia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
2. O Bogu, Jezusie Chrystucie i Kościele - dzisiaj. Teologia fundamentalna w kontekście zasów obecnych (Hans WAldenfels SI)
teologia, chrześcijaństwo
16,00 zł do koszyka
3. Wykład Listu do Rzymian (św. Tomasz z Akwinu)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
20,00 zł do koszyka
4. Duch dokonawca. Nowy testament o posłannictwie eschatologicznym Ducha Świętego (Augustyn Jankowski OSB)
teologia, chrześcijaństwo
5,00 zł do koszyka
5. Eschatologia (Marcin Ziółkowski)
teologia, eschatologia
28,00 zł do koszyka
6. PAtrologia (Jan Czuj)
teologia, chrześcijaństwo, patrologia
12,00 zł do koszyka
7. Wybór pism dogmatycznych (św. Ambroży)
teologia, chrześcijaństwo, patrologia
20,00 zł do koszyka
8. Mowy (św. Leon Wielki)
teologia, chrześcijaństwo, patrologia
26,00 zł do koszyka
9. Św. Hieronim. Żywot - dzieła. Charakterystyka (Jan Czuj)
teologia, chrześcijaństwo, patrologia
7,00 zł do koszyka
10. Biblijna teologia przymierza (Augustyn Jankowski)
teologia, judaizm, chrześcijaństwo
6,00 zł do koszyka
11. Dzieła (2-tomowe) (św. Teresa od Jezusa (z Avili))
chrześcijaństwo, teologia
50,00 zł do koszyka
12. Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu (Etienne Gilson)
filozofia, teologia, średniowiecze
30,00 zł do koszyka
13. Listy t. I-III (św. Hieronim )
teologia, chrześcijaństwo, patrologia, listy
40,00 zł do koszyka
14. Dzieła - tom I-II: (Droga na Górę Karmel - Noc ciemna - Pieśń duchowa - Żywy płomień miłości - Dzieła pomniejsze) (św. Jan od Krzyża)
teologia, chrześcijaństwo
29,00 zł do koszyka
15. Ontologiczne podstawy dowodów na istnienie Boga według Tomasza z Akwinu i Dunsa Szkota (próba oceny stanowisk) (Franciszka Wilczek)
folozofia, teologia
20,00 zł do koszyka
16. Szatan - mit czy rzeczywistość? Nauczanie i doświadczenie Chrystusa i Kościoła (Rene Laurentin)
chrześcijaństwo, teologia
15,00 zł do koszyka
17. Mistyczne ciało Chrystusa. Traktat o Kościele (Wincenty Zaleski)
chrześcijaństwo, Kościół, teologia
14,00 zł do koszyka
18. Pisma katechetyczne (św. Augustyn)
teologia, chrześcijaństwo
20,00 zł do koszyka
19. Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia (Joseph Ratzinger (Benedykt XVI))
chrześcijaństwo, teologia
8,00 zł do koszyka
20. Tischner czyta katechizm (Józef Tischner, Jacek Żakowski)
religia, teologia
12,00 zł do koszyka
21. O wiedzy Chrystusa / O tajemnicy Trójcy (Św. Bonawentura)
teologia, filozofia, średniowiecze
28,00 zł do koszyka
22. Komentarz do ewangelii Jana (z homilią do prologu Ewangelii Jana) (Jan Szkot Eriugena)
filozofia, teologia
16,00 zł do koszyka
23. Dzieła wybrane (święty Tomasz z Akwinu)
filozofia, teologia
20,00 zł do koszyka
24. Kazania i homilie (Chromancjusz z Akwilei)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
30,00 zł do koszyka
25. Kazania (św. Cezary z Arles)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
30,00 zł do koszyka
26. Apologia przeciw Rufinowi (św. Hieronim)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
30,00 zł do koszyka
27. Wybór pism część druga (O Nabocie - O Tobiaszu - O Izaaku lub o duszy - O dziewicach) (św. Ambroży)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
32,00 zł do koszyka
28. O zgodności ewangelistów (św. Augustyn)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
28,00 zł do koszyka
29. Verbum crucis (Kardynałowi Bolesławowi Kominkowi w hołdzie)
teologia, religia, kościół katolicki, chrześcijaństwo
9,00 zł do koszyka
30. Biografia Ducha Świętego (Maria Miduch)
chrześcijaństwo, teologia
12,00 zł do koszyka
31. Podręcznik teologii dogmatycznej. Traktat VIII. Pneumatologia - traktat o Duchu Świętym (Bertram Stubenrauch)
teologia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
32. Mistrzowie teologii (Tadeusz Dzidek)
chrześcijaństwo, teologia
35,00 zł do koszyka
33. Słownik teologii biblijnej (red. X. Leon-Dufour)
judaizm, chrześcijaństwo, Biblia, biblistyka, teologia
35,00 zł do koszyka
34. Wyznania (święty Augustyn)
filozofia, teologia
14,00 zł do koszyka
35. Być chrześcijaninem dziś (red. ks. Marian Rusiecki)
religia, teologia
16,00 zł do koszyka
36. Etyka a duchowośc (Mark O`Keefe OSB)
teologia, chrześcijaństwo, etyka
10,00 zł do koszyka
37. Rozważania o wierze. Z zagadnień teologiii duchowości (ks. Tadeusz Dajczer)
chrzescijaństwo, religia, teologia
8,00 zł do koszyka
38. 36 dowodów na istnienie diabła (Andre Frossard)
teologia, filozofia
9,00 zł do koszyka
39. Drogi i bezdroża miłosierdzia (Józef Tischner)
teologia, chrześcijaństwo, Faustyna Kowalska
6,00 zł do koszyka
40. Wykład pacierza (św. Tomasz z Akwinu)
teologia
8,00 zł do koszyka
41. Dzieła (Droga na górę Karmel - Noc ciemna - Pieśń duchowa - Żywy płomień miłości - Sentencje - Przestrogi - Poezje - Listy) (św. Jan od Krzyża)
chrześcijaństwo, teologia, poezja
39,00 zł do koszyka
42. Wierzę w klęskę Szatana (Michael Green)
teologia, demonologia, szatan, zło, opętania
12,00 zł do koszyka
43. Psychologia dla teologów (zbior., red. J. Makselon)
teologia, psychologia, duszpasterstwo
14,00 zł do koszyka
44. Encyklika Redemptor hominis (Jan Paweł II)
chrześcijaństwo, teologia
3,00 zł do koszyka
45. Praktyczno-społeczne kryterium wiarygodności objawionego sensu historii (Jerzy Cuda)
filozofia, teologia
19,00 zł do koszyka
46. Kataryzm. Historia i system religijny (Mariusz Dobkowski)
teologia, dualizm, herezje, średniowiecze
20,00 zł do koszyka
47. Wiara i rozum. Szkice o Ojcach Kościoła (Andrzej Kasia)
teologia, chrześcijaństwo
5,00 zł do koszyka
48. Bóg. Życie i twórczość (Szymon Hołownia)
teologia, chrześcijaństwo, judaizm, islam
13,00 zł do koszyka
49. Bóg i filozofia (Etienne Gilson)
filozofia, teologia
7,00 zł do koszyka
50. Mysterium mortis. Człowiek w obliczu ostatecznej decyzji (Ladislaus Boros)
śmierć, eschatologia, teologia
8,00 zł do koszyka
51. Studium Scripturae anima teologiae. Prace ofiarowaneksiędziu profesorowi Stanisławowi Grzybkowi
teologia, chrześcijaństwo
10,00 zł do koszyka
52. Suma teologiczna. Tom 16. Miłość (św. Tomasz z Akwinu)
chrześcijaństwo, teologia
20,00 zł do koszyka
53. NAleżeć do wszechświata. Poszukiwania na pograniczu nauki i duchowości (Fritjof Capra (rozm.))
nauka, fizyka, teologia
15,00 zł do koszyka
54. Bóg w stworzeniu (Jurgen Moltmann)
teologia, filozofia
26,00 zł do koszyka
55. Wcielenie wiary (Joseph Arnaud)
teologia, chrześcijaństwo
8,00 zł do koszyka
56. Teologia wyzwolenia (Gustavo Gutierrez)
chrześcijaństwo, Ameryka Łacińska
20,00 zł do koszyka
57. Humanizm i teologia (Werner Jaeger)
filozofia, teologia
6,00 zł do koszyka
58. Teologia moralna (Józef Fuchs)
teologia, etyka, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
59. Grzech w wieku sekularyzacji (Berhard Haring)
teologia, etyka
12,00 zł do koszyka
60. Trzy rozprawy [Zachęta do filozofii chrześcijańskiej - Metoda prawdziwej teologii - Zbożna biesiada] (Erazm z Rotterdamu)
teologia, filozofia
24,00 zł do koszyka
61. Z mojego życia... (Albert Schweitzer)
wspomnienia, filozofia, teologia, chrześcijaństwo
15,00 zł do koszyka
62. Ksiądz na manowcach (Józef Tischner)
teologia, religia
15,00 zł do koszyka
63. Traktat o człowieku. Summa teologii 1,75-89 (Tomasz z Akwinu)
filozofia, teologia
50,00 zł do koszyka
64. ZArys apologetyki. Analiza chrześcijańskiej refleksji nad wiarygodnością Objawienia (Władysław Hładowski)
chrześcijaństwo, teologia
18,00 zł do koszyka
65. Spojrzenie w islam (Hammudach Abdalati)
islam, teologia, obyczaje
14,00 zł do koszyka
66. Suma teologiczna. Tom 20. Cnoty społeczne pokrewne sprawiedliwości (św. Tomasz z Akwinu)
chrześcijaństwo, teologia
26,00 zł do koszyka
67. Głębia bytu (Józef Życiński)
teologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
68. Otwartość bytu. Teologia naturalna dzisiaj (Eric Lionel Mascall)
filozofia, teologia
20,00 zł do koszyka
69. Śląskie studia historyczno-teologiczne nr 30
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
15,00 zł do koszyka
70. Mysterium Christi. Cz. 3. Msza święta (red. W. Świeżawski)
chrześcijaństwo, teologia, liturgika
14,00 zł do koszyka
71. Perspektywy i problemy teologii moralnej (zbior.)
teologia, filozofia, etyka
16,00 zł do koszyka
72. Chrześcijańska koncepcja świata i człowieka (Eric Lionel Mascall)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
73. Dzieła - tom II: Droga doskonałości - Twierdza wewnętrzna - Księga fundacji (Święta Teresa od Jezusa (z Avili))
religia, teologia, chrześcijaństwo
28,00 zł do koszyka
74. Humanizm i kultura świecka (zbior.)
filozofia, etyka, teologia, Oświecenie, marksizm
10,00 zł do koszyka
75. Rozmowy ze świętym Augustynem (Jacek Salij)
teologia, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
76. Od matki odkupienia do Matki wszystkich wierzących. Mariologia Edwarda Schillebeeckxa (Antoni Nadbrzeżny)
chrześcijaństwo, teologia
10,00 zł do koszyka
77. Księga życia (święta Teresa z Avila)
filozofia, teologia
28,00 zł do koszyka
78. Rozprawy (Piotr Abelard)
filozofia, teologia
30,00 zł do koszyka
79. Nauka a wiara - przestrzeń dialogu (Tadeusz Sierotowicz)
filozofia, teologia, gnoseologia
14,00 zł do koszyka
80. Teodramat. Dramatyczna soteriologia HAnsa Ursa von Balthasara (Eligiusz Piotrowski)
teologia, filozofia, chrystologia, chrześcijaństwo
17,00 zł do koszyka
81. Droga krzyżowa w katedrze św. Jadwigi w Berlinie. Hans Urs von Balthasar rozmyśla nad rysunkami Josefa Hegenbartha
teologia, filozofia, rysunek
16,00 zł do koszyka
82. Istnienie świata (spojrzenie chrześcijanina-fizyka) (John Polkinghorne)
filozofia, teologia, fizyka
8,00 zł do koszyka
83. Wyznania (Święty Augustyn)
filozofia, teologia
20,00 zł do koszyka
84. Biblijne ujęcie stworzenia świata wobec nauki (Stanisław Styś T.J.)
teologia, Biblia
5,00 zł do koszyka
85. Pisma (2-tomowe) (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)
chrześcijaństwo, teologia, źródła, Teresa z Lisieux
48,00 zł do koszyka
86. Szukanie Boga (Tomasz Merton)
teologia, religia
14,00 zł do koszyka
87. Taka jest nasza wiara (Ferdinand Krenzer)
religia, kościół, wiara, chrześcijaństwo, teologia
10,00 zł do koszyka
88. Encyklika Dominum et vicificantem ojca świętego Jana Pawła II o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata
religia, chrześcijaństwo, teologia
2,00 zł do koszyka
89. Nowa metafizyczność? Eschatologizm? Studia i szkice o twórczości Marka Mariusza Tytko (zbior.pod red.J.Piątkowskiego)
literaturoznawstwo, sztuka, teologia, filozofia, eschatologia, metafizyka
7,00 zł do koszyka
90. Śląskie studia historyczno-teologiczne nr 25/26
teologia, religia, silesiana
14,00 zł do koszyka