Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. 1000 słów o atomie i technice jądrowej (Ryszard Szepke)
fizyka, chemia, technika jądrowa
8,00 zł do koszyka
2. 1000 słów o tworzywach sztucznych (Chudzyński, Puternicki, Surowiak)
chemia, polimery, tworzywa
12,00 zł do koszyka
3. 50 lat Związku Zawodowego Chemików (1918-1969) (zbior.)
chemia, przemysł chemiczny
18,00 zł do koszyka
4. 500 zagadek chemicznych (M.Jurowska-Wernerowa)
chemia
6,00 zł do koszyka
5. Akumulatory zasadowe (K.J. Graczew)
elektrochemia
10,00 zł do koszyka
6. Analiza fizykochemiczna związków kompleksowych w roztworach (A.K. Babko)
chemia
9,00 zł do koszyka
7. Analiza kolorymetryczna (Noel L. Allport)
chemia, analiza, diagnostyka medycna
9,00 zł do koszyka
8. Analiza korelacyjna w chemii organicznej. Wstęp do liniowych zależności energii swobodnej (John Shorter)
chemia
10,00 zł do koszyka
9. Analiza nieorganiczna jakościowa (Gaston Charlot)
chemia, analiza
17,00 zł do koszyka
10. Analiza techniczna z ćwiczeniami (Łada, Minczewski)
chemia, analiza
6,00 zł do koszyka
11. Biochemia (Lubert Stryer)
biochemia
34,00 zł do koszyka
12. Biochemia dla biologów (Jerzy Trojanowski)
biochemia
6,00 zł do koszyka
13. Biochemia kręgowców (Wacław Minakowski)
biochemia, zoologia
15,00 zł do koszyka
14. Biochemia roślin komplet I-II (Przemiany typowe - Metabolizm wtórny) (Jerzy Kączkowski)
botanika, biochemia
40,00 zł do koszyka
15. Biochemia rozwoju (Jean Brachet)
biochemia, embriologia, biologia
10,00 zł do koszyka
16. Biologiczne podstawy psychiatrii (Stanisław Słowik)
psychiatria, biochemia
14,00 zł do koszyka
17. Biomineralizacja i biomateriały (red. A. Szymański)
biochemia, biomineralogia, implanty
10,00 zł do koszyka
18. Chemia (Linus Pauling, Peter Pauling)
chemia
20,00 zł do koszyka
19. Chemia całkiem prosta (Herman Raaf)
chemia
9,00 zł do koszyka
20. Chemia fizyczna (zbior. )
chemia
17,00 zł do koszyka
21. Chemia fizyczna polimerów (Mark, Tobolsky)
chemia
17,00 zł do koszyka
22. Chemia fizyczna. Tom drugi. Roztwory, elektrochemia, kinetyka chemiczna, fotochemia (Aleksander Brodski)
chemia
14,00 zł do koszyka
23. Chemia jądrowa (Sobkowski, Jelińska-Kazimierczuk)
chemia
15,00 zł do koszyka
24. Chemia nieorganiczna łącznie z zasadami chemii ogólnej (S.Tołłoczko, W.Kemula)
chemia
12,00 zł do koszyka
25. Chemia nieorganiczna. Podręcznik chemii ogólnej i nieorganicznej dla wydziałów chemicznych politechnik i uniwersytetów (Włodzimierz Trzebiatowski)
chemia
14,00 zł do koszyka
26. Chemia ogólna (Lech Pajdowski)
chemia
12,00 zł do koszyka
27. Chemia organiczna (D.J. Cram, G.S. Hammond)
chemia
14,00 zł do koszyka
28. Chemia organiczna. Rozwiązywanie problemów (Morrison, Boyd)
chemia
30,00 zł do koszyka
29. Chemia organiczna. Związki jednopodstawione (Kirrmann, Cantacuzene, Duhamel)
chemia
20,00 zł do koszyka
30. Chemia organiczna. Związki wielopodstawione (Kirrmann, Cantacuzene, Duhamel)
chemia
20,00 zł do koszyka
31. Chemia półprzewodników typu diamentu (N.A. Goriunowa)
chemia, metalurgia, krystalografia
8,00 zł do koszyka
32. Chemia śmierci (Simon Beckett)
kryminał, thriller
15,00 zł do koszyka
33. Chemia związków heterocyklicznych (Joule, Smith)
chemia
15,00 zł do koszyka
34. Chemia żywności (Sikorski, Drozdowski, Samotus, Pałasiński)
chemia, przemysł spożywczy
10,00 zł do koszyka
35. Chromatografia i jej zastosowania (Alan Berthillier)
chemia, analiza, chromatografia
7,00 zł do koszyka
36. Ćwiczenia i zadania z chemii organicznej (Runge, Siewert, Gohlisch)
chemia
8,00 zł do koszyka
37. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej (zbior.)
chemia
9,00 zł do koszyka
38. Ćwiczenia z fizjologii roślin (Michejda, Ratajczak)
biologia, botanika, biochemia
3,00 zł do koszyka
39. Dielektryki i fale (Arthur R. von Hippel)
fizyka, chemia
25,00 zł do koszyka
40. Duże cząsteczki (Harry Meville)
chemia
4,00 zł do koszyka
41. Dzieje świecy (Micgał Faraday)
chemia, fizyka, dla młodzieży
9,00 zł do koszyka
42. Dziwy w retorcie (R. Dobrotin)
chemia
5,00 zł do koszyka
43. Eksperymentalna chemia nieorganiczna (red. M. Smolik)
chemia
16,00 zł do koszyka
44. Elektroniczne przyrządy kontrolno-pomiarowe w przemyśle chemicznym (S.S. Denisow)
miernictwo, chemia, inżynieria chemiczna, elektronika
12,00 zł do koszyka
45. Eliminacja ołowiu i antymonu z miedzi i jej stopów w procesie rafinacji próżniowej (Leszek Blacha)
hutnictwo, chemia, metalurgia
5,00 zł do koszyka
46. Endyklopedia edukacyjna Na ścieżkach wiedzy: Chemia (R. Rugi)
dla dzieci, chemia
5,00 zł do koszyka
47. Filtry paliwa silników wysokoprężnych (Zabłocki, Siuta)
motoryzacja, technika, chemia
7,00 zł do koszyka
48. Fizyczne i fizyko-chemiczne metody analizy (J. Garaj i in.)
fizyka, chemia, analiza
17,00 zł do koszyka
49. Fizyka i chemia materiałów. Tom 1(16)2000 (zbior.)
mineralogia, chemia, fizyka
5,00 zł do koszyka
50. Fizyka półprzewodników (P.S. Kiriejew)
fizyka, chemia
18,00 zł do koszyka
51. Fizykochemiczne metody badawcze (zbior.)
fizyka, chemia
4,00 zł do koszyka
52. Hydrobiologia. Limnologia (Starmach, Wróbel, Pasternak)
biologia, hydrobiologia, chemia, zoologia
27,00 zł do koszyka
53. Ilościowa półmikroanaliza chemiczna wód w obszarach krasu węglanowego (Maria Markowicz, Marian Pulina)
chemia, geologia, jaskinie
6,00 zł do koszyka
54. Instrukcja do ćwiczeń z chemii analitycznej jakościowej ( zbior.)
chemia
5,00 zł do koszyka
55. Instrumentalne metody analityczne (Edmund Szyszko)
analiza chemiczna, chemia, analiza fizyczna, analityka, farmacja
16,00 zł do koszyka
56. Izotopy (Olgierd Wołczek)
chemia, fizyka jądrowa
10,00 zł do koszyka
57. Katalog gazów technicznych, materiałów, sprzętu spawalniczego 1956
chemia, technika
15,00 zł do koszyka
58. Kinetyczne metody analizy chemicznej (K.B. Jacimirski)
chemia
7,00 zł do koszyka
59. Kosmochemia (Bronisław Kuchowicz)
chemia, sttrofizyka, astrochemia
12,00 zł do koszyka
60. Księga pierwiastków (Ignacy Fichstaed)
chemia
15,00 zł do koszyka
61. Laboratorium podstaw biochemii technicznej (Korneliusz Miksch)
chemia, biochemia
7,00 zł do koszyka
62. Mały słownik chemiczny (zbior.)
chemia
10,00 zł do koszyka
63. Materia, ziemia i niebo (George Gamow)
fizyka, chemia, astrofizyka, geologia
19,00 zł do koszyka
64. Materiałoznawstwo dla elektryków i elektroników (Mieczysław Borowski)
materiałoznawstwo, chemia, elektrotechnika
4,00 zł do koszyka
65. Materiały do ćwiczeń konwersatoryjno-praktycznych z dydaktyki chemii (Henryk Mrowiec)
chemia, dydaktyka, nauczanie
7,00 zł do koszyka
66. Metodologiczne problemy rewolucji chemicznej (Elżbieta Pietruska-Madej)
chemia, historia nauki
70,00 zł do koszyka
67. Metody badań kamieni szlachetnych (Jan Kinle)
fizyka, chemia, mineralogia, jubilerstwo
16,00 zł do koszyka
68. Metody instrumentalne w analizie chemicznej (Walenty Szczepaniak)
chemia
14,00 zł do koszyka
69. Metody rentgenowskie badania struktury węgli (red. Jasieńka, Pielaszek)
chemia, koksownictwo
8,00 zł do koszyka
70. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej (Andrzej Cygański )
chemia, spektroskopia
18,00 zł do koszyka
71. Metody syntezy poliorganosiloksanów (N. N. Sokołow)
chemia, polimery
12,00 zł do koszyka
72. Między zabawą a chemią (Żivko K. Kostić)
chemia
9,00 zł do koszyka
73. Mineralogia ogólna (Andrzej Bolewski)
mineralogia, chemia
18,00 zł do koszyka
74. Model matematyczny oddziaływania składowisk odpadów energetycznych na środowisko (JAcek Łączny, Marcin Adamski)
mastematyka, chemia, ochrona środowiska
5,00 zł do koszyka
75. Myśl badawcza w medycynie (William A. R. Thomson)
medycyna, fizyka, chemia, diagnostyka
7,00 zł do koszyka
76. Na skrzyżowaniach dróg wiedzy. Współzależność w rozwoju molekularnej fizyki, chemii i biologii (M.W. Wolkensztejn)
biologia, chemia, fizyka
10,00 zł do koszyka
77. Nić życia. Wstęp do biologii molekularnej (John C. Kendrew)
biologia, biochemia
3,00 zł do koszyka
78. Nowoczesne reakcje syntezy organicznej (Herbert O. House)
chemia
19,00 zł do koszyka
79. O krystalografii (A.S. Sonin)
chemia, krystalografia
9,00 zł do koszyka
80. Obliczenia chemiczne (zbior. pod red. J. Ciby)
chemia
7,00 zł do koszyka
81. Obliczenia rachunkowe z chemii analitycznej (Buhl, Kania, Mikuła)
chemia
12,00 zł do koszyka
82. Obliczenia w chemii organicznej (Hamilton, Simpson, Ellis)
chemia
16,00 zł do koszyka
83. Od krzemienia do piezokwarcu (Hubert Sylwestrzak)
chemia, mineralogia
9,00 zł do koszyka
84. Odnowa wody. Podstawy teoretyczne procesów (red. A.L. Kowal)
Hydrologia, ochrona środowiska, chemia
19,00 zł do koszyka
85. Opracowanie modli oraz bilansu generowania i akumulacji gazów w serii węglonośnej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (red. Ney, Kotarba)
chemia, geologia, górnictwo
6,00 zł do koszyka
86. Pierwszy wiek tworzyw sztucznych. Celuloid i jego następcy (M. Kaufman)
chemia, przemysł chemiczny
6,00 zł do koszyka
87. Podstawy biochemii (Jerzy Kączkowski)
biochemia
18,00 zł do koszyka
88. Podstawy biologii. Od bakterii do człowieka (W.J.H. Kunicki-Goldfinger)
biologia, biochemia
13,00 zł do koszyka
89. Podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej (Aleksander Erndt)
chemia
10,00 zł do koszyka
90. Podstawy chromatografii (Zygfryd Witkiewicz)
chemia i chromatografia
18,00 zł do koszyka
91. Podstawy elektrochemii (S. Glasstone)
chemia
12,00 zł do koszyka
92. Podstawy jonowych reakcji organicznych (Elliot R. Alexander)
chemia
10,00 zł do koszyka
93. Podstawy obliczeń chemicznych z programami komputerowymi (bez dyskietki) (Waldemar Ufnalski)
chemia
12,00 zł do koszyka
94. Podstawy technologii chemicznej (Henryk Koneczny)
chemia
15,00 zł do koszyka
95. Podstawy teoretyczne chemii organicznej. Zadania i ćwiczenia (Dnieprowski, Karawan, Siemienowa)
chemia
9,00 zł do koszyka
96. Polichlorek winylu (M. Obłój-Muzaj, B. Świerz-Motysia, B. Szabłowska)
chemia, winyl, tworzywa sztuczne
9,00 zł do koszyka
97. Pracownia analizy ilościowej (Józef Szulc)
chemia
5,00 zł do koszyka
98. Pracownia chemiczna (Ciba, Górka)
chemia
8,00 zł do koszyka
99. Pracownia chemiczna dla technikum przemysłu szklarskiego klasa II i III (Tomasz Szeromski, Ryszard Włodarczyk )
chemia
9,00 zł do koszyka
100. Pracownia chemii analitycznej. Analiza ilościowa (Zygmunt Marczenko)
chemia
9,00 zł do koszyka
101. Problemy fizyki biologicznej (L.A. Blumenfeld)
biofizyka, biochemia
10,00 zł do koszyka
102. Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej (M.L. Paderewski)
chemia, technika
16,00 zł do koszyka
103. Przetworniki elektryczne wybranych wielkości fizykochemicznych (Dan Miller)
elektrotechnika, miernictwo, optyka, elektrochemia
76,00 zł do koszyka
104. Przewodnik po chemii życia codziennego (John Emsley)
chemia
16,00 zł do koszyka
105. Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy (Namieśnik, Jamrógiewicz, Pilarczyk, Torres)
chemia
8,00 zł do koszyka
106. Radiochemia (zbior. )
chemia, promieniotwórczość, reakcje jądrowe
17,00 zł do koszyka
107. Reakcje niektórych beta-laktonów, ketonów i oksetanu z anionami potasu w tetrahydrofuranie (Andrzej Misiołek)
chemia, analityka
5,00 zł do koszyka
108. Sekret Kroke (Małgorzata i Michał Kuźmińscy)
kryminał, thriller
16,00 zł do koszyka
109. Skąd ten blask, profesorze Sedlak? (Kazimierz Dymel)
chemia, filozofia, religia, biografie
12,00 zł do koszyka
110. Skrypt do ćwiczeń z chemii medycznej dla studentów I roku wydziału lekarskiego i oddziału stomatologicznego w Zabrzu (red. D. Bodzek)
chemia, medycyna
7,00 zł do koszyka
111. Słownik chemii praktycznej (zbior.)
chemia
16,00 zł do koszyka
112. Słownik polskiej terminologii chemicznej. Chemia czysta i dyscypliny pokrewne
chemia
5,00 zł do koszyka
113. Struktura materii. Przewodnik encyklopedyczny (zbior.)
fizyka, chemia
29,00 zł do koszyka
114. Środki dydaktyczne w nauczaniu chemii (Wiesław Karpiński)
dydaktyka, chemia
3,00 zł do koszyka
115. Świat kryształów (wyd 1925) (Zygmunt Weyberg)
chemia, krystalografia, przed 1945
25,00 zł do koszyka
116. Tablice chemiczne
chemia
10,00 zł do koszyka
117. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne i astronomiczne (zbior.)
matematyka, fizyka, chemia, astronomia
6,00 zł do koszyka
118. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne i astronomiczne (zbior.)
matematyka, fizyka, chemia, astronomia
5,00 zł do koszyka
119. Technologie i materiały, tabele, rysunki i schematy (Panic, Król)
przemysł, chemia, metalurgia, hutnictwo, górnictwo, energetyka, ceramika, maszynoznawstwo
7,00 zł do koszyka
120. Tworzywa sztuczne dla stolarza (Dworakowski, Hryniewicz)
chemia, stolarstwo
8,00 zł do koszyka
121. U źródeł nowej nauki. Paleobiochemia (Włodzimierz Sedlak)
biologia, biochemia, paleologia
7,00 zł do koszyka
122. Urządzenia do uzdatniania wody. ZAsady projektowania i przykłady obliczeń (red. Z. Heidrich)
inżynieria sanitarna, chemia, filtry
12,00 zł do koszyka
123. W zwierciadle chemii (Wacław Gołembowicz)
chemia
12,00 zł do koszyka
124. Włodzimierza Sedlaka kwantowa teoria życia (Stefan Kajta)
filozofia, biochemia
14,00 zł do koszyka
125. Wprowadzenie do chemii analitycznej (Marian Elbanowski)
chemia
4,00 zł do koszyka
126. Wspólna chemia (Witold Horwath)
literatura polska
10,00 zł do koszyka
127. Wybrane działy chemii ogólnej i metod eksperymentalnych (red. I. Baraniecka)
chemia
8,00 zł do koszyka
128. Wybrane zagadnienia z biochemii przemysłu spożywczego (B.F Bijok)
biochemia, przetwórstwo
3,00 zł do koszyka
129. Wykorzystanie metod statystycznych do opisu akumulacji 137Cs w glebach leśnych (Zbigniew Ziembik)
leśnictwo, gleboznawstwo, biochemia, statystyka
8,00 zł do koszyka
130. Zagadki chemiczne (Jerzy Stobiński)
chemia, dla młodzieży
5,00 zł do koszyka
131. Zasady automatyki dla chemików (Zdzisław Trybalski)
automatyka, chemia
9,00 zł do koszyka
132. Zastosowanie nuklidów promieniotwórczych w chemii (zbior. pod red. J. Sobkowskiego)
chemia, fizyka, promieniotwórczość
14,00 zł do koszyka
133. Zbiór zadań z analizy chemicznej (Wesołowski, Szefer, Zimna)
chemia
10,00 zł do koszyka
134. Zmiany w drewnianych elementach klejonych pod wpływem agresywnych środowisk gazowych (Barbara Gos)
chemia
6,00 zł do koszyka
135. Zrób sam (Y) - vademecum dla Pań... i Panów domu
poradniki, kosmetyka, kuchnia, kulinaria, szycie,
8,00 zł do koszyka