Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. 1000 słów o atomie i technice jądrowej (Ryszard Szepke)
fizyka, chemia, technika jądrowa
8,00 zł do koszyka
2. 1000 słów o tworzywach sztucznych (Chudzyński, Puternicki, Surowiak)
chemia, polimery, tworzywa
12,00 zł do koszyka
3. 50 lat Związku Zawodowego Chemików (1918-1969) (zbior.)
chemia, przemysł chemiczny
18,00 zł do koszyka
4. 500 zagadek chemicznych (M.Jurowska-Wernerowa)
chemia
6,00 zł do koszyka
5. Akumulatory zasadowe (K.J. Graczew)
elektrochemia
10,00 zł do koszyka
6. Alchemia uwodzenia czyli erotyczna manipulacja mężczyznami (Agnieszka Ornatowska)
seksuologia, psychologia
10,00 zł do koszyka
7. Analiza chemiczna rud i metali w hutach żelaza (Inglot, Pizło)
metalurgnia, chemia, hutnictwo
18,00 zł do koszyka
8. Analiza fizykochemiczna związków kompleksowych w roztworach (A.K. Babko)
chemia
9,00 zł do koszyka
9. Analiza kolorymetryczna (Noel L. Allport)
chemia, analiza, diagnostyka medycna
9,00 zł do koszyka
10. Analiza korelacyjna w chemii organicznej. Wstęp do liniowych zależności energii swobodnej (John Shorter)
chemia
10,00 zł do koszyka
11. Analiza nieorganiczna jakościowa (Gaston Charlot)
chemia, analiza
17,00 zł do koszyka
12. Analiza techniczna z ćwiczeniami (Łada, Minczewski)
chemia, analiza
6,00 zł do koszyka
13. Biochemia (Lubert Stryer)
biochemia
34,00 zł do koszyka
14. Biochemia dla biologów (Jerzy Trojanowski)
biochemia
6,00 zł do koszyka
15. Biochemia roślin komplet I-II (Przemiany typowe - Metabolizm wtórny) (Jerzy Kączkowski)
botanika, biochemia
40,00 zł do koszyka
16. Biochemia rozwoju (Jean Brachet)
biochemia, embriologia, biologia
10,00 zł do koszyka
17. Biologiczne podstawy psychiatrii (Stanisław Słowik)
psychiatria, biochemia
14,00 zł do koszyka
18. Biomineralizacja i biomateriały (red. A. Szymański)
biochemia, biomineralogia, implanty
10,00 zł do koszyka
19. Biosfera (wybór artykułów z Scientific American)
biologia, fizyka, ekologia, biochemia
7,00 zł do koszyka
20. Budowa jądra atomowego (C. Sharp Cook)
chemia
6,00 zł do koszyka
21. Budowa związków chemicznych. Wstęp do teorii wiązania chemicznego (J.A.A. Ketelaar)
chemia
15,00 zł do koszyka
22. Chemia (Linus Pauling, Peter Pauling)
chemia
20,00 zł do koszyka
23. Chemia całkiem prosta (Herman Raaf)
chemia
9,00 zł do koszyka
24. Chemia dla studentów medycyny (Klaus Beyermann)
chemia
10,00 zł do koszyka
25. Chemia fizyczna (zbior. )
chemia
17,00 zł do koszyka
26. Chemia fizyczna (Wiesław Karpiński )
chemia
5,00 zł do koszyka
27. Chemia fizyczna dla metalurgów (Andrzej Staronka)
chemia, metalurgia
10,00 zł do koszyka
28. Chemia fizyczna polimerów (Mark, Tobolsky)
chemia
17,00 zł do koszyka
29. Chemia fizyczna. Tom drugi. Roztwory, elektrochemia, kinetyka chemiczna, fotochemia (Aleksander Brodski)
chemia
14,00 zł do koszyka
30. Chemia jądrowa (Sobkowski, Jelińska-Kazimierczuk)
chemia
15,00 zł do koszyka
31. Chemia nieorganiczna łącznie z zasadami chemii ogólnej (S.Tołłoczko, W.Kemula)
chemia
12,00 zł do koszyka
32. Chemia nieorganiczna. Krótkie wykłady (P.A. Cox)
chemia
13,00 zł do koszyka
33. Chemia nieorganiczna. Podręcznik chemii ogólnej i nieorganicznej dla wydziałów chemicznych politechnik i uniwersytetów (Włodzimierz Trzebiatowski)
chemia
14,00 zł do koszyka
34. Chemia ogólna (Lech Pajdowski)
chemia
12,00 zł do koszyka
35. Chemia ogólna i nieorganiczna (Adam Bielański)
chemia
18,00 zł do koszyka
36. Chemia organiczna (D.J. Cram, G.S. Hammond)
chemia
14,00 zł do koszyka
37. Chemia organiczna (2-tomowa) (Morrison, Boyd)
chemia
50,00 zł do koszyka
38. Chemia organiczna. Rozwiązywanie problemów (Morrison, Boyd)
chemia
30,00 zł do koszyka
39. Chemia organiczna. Związki jednopodstawione (Kirrmann, Cantacuzene, Duhamel)
chemia
20,00 zł do koszyka
40. Chemia organiczna. Związki wielopodstawione (Kirrmann, Cantacuzene, Duhamel)
chemia
20,00 zł do koszyka
41. Chemia półprzewodników typu diamentu (N.A. Goriunowa)
chemia, metalurgia, krystalografia
8,00 zł do koszyka
42. Chemia śmierci (Simon Beckett)
kryminał, thriller
15,00 zł do koszyka
43. Chemia techniczna (Jacek Molenda)
chemia
7,00 zł do koszyka
44. Chemia związków heterocyklicznych (Joule, Smith)
chemia
15,00 zł do koszyka
45. Chemia żywności (Sikorski, Drozdowski, Samotus, Pałasiński)
chemia, przemysł spożywczy
10,00 zł do koszyka
46. Chromatografia i jej zastosowania (Alan Berthillier)
chemia, analiza, chromatografia
7,00 zł do koszyka
47. Ćwiczenia i zadania z chemii organicznej (Runge, Siewert, Gohlisch)
chemia
8,00 zł do koszyka
48. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej (zbior.)
chemia
9,00 zł do koszyka
49. Ćwiczenia z fizjologii roślin (Michejda, Ratajczak)
biologia, botanika, biochemia
3,00 zł do koszyka
50. Dielektryki i fale (Arthur R. von Hippel)
fizyka, chemia
25,00 zł do koszyka
51. Doświadczenia chemiczne dla szkół średnich (Matysikowa, Piosik, Warnke)
chemia
6,00 zł do koszyka
52. Drugi bazar chemiczny (Stefan Sękowski)
chemia, dla młodzieży, doświadczenia
8,00 zł do koszyka
53. Duże cząsteczki (Harry Meville)
chemia
4,00 zł do koszyka
54. Dziwy w retorcie (R. Dobrotin)
chemia
5,00 zł do koszyka
55. Ekonomika procesów wzbogacania rud i węgli (W. Stępiński)
górnictwo, przeróbka kopalin, chemia
6,00 zł do koszyka
56. Eksperymentalna chemia nieorganiczna (red. M. Smolik)
chemia
16,00 zł do koszyka
57. Eksperymenty są super! Sekrety chemii, biologii, fizyki (zbior.)
chemia, fizyka, dla dzieci, dla młodzieży
14,00 zł do koszyka
58. Eliminacja ołowiu i antymonu z miedzi i jej stopów w procesie rafinacji próżniowej (Leszek Blacha)
hutnictwo, chemia, metalurgia
5,00 zł do koszyka
59. Endyklopedia edukacyjna - Na ścieżkach wiedzy: Chemia (R. Rugi)
dla dzieci, chemia
5,00 zł do koszyka
60. Fizjologiczne mechanizmy zachowania (Bogdan Sadowski)
anatomia, fizjologia, biochemia
14,00 zł do koszyka
61. Fizyczne i fizyko-chemiczne metody analizy (J. Garaj i in.)
fizyka, chemia, analiza
17,00 zł do koszyka
62. Fizyka i chemia materiałów. Tom 1(16)2000 (zbior.)
mineralogia, chemia, fizyka
5,00 zł do koszyka
63. Fizyka i chemia życia (wybór z Scientific American)
biofizyka, biochemia
8,00 zł do koszyka
64. Fizykochemiczne metody badawcze (zbior.)
fizyka, chemia
4,00 zł do koszyka
65. Fotochemia domowa (Stefan Sękowski)
chemia, fotografia, dla młodzieży
8,00 zł do koszyka
66. Galwanotechnika domowa (Stefan Sękowski)
chemia, metalurgia, galwanotechnika
6,00 zł do koszyka
67. Gazy szlachetne (Dawid Finkelsztejn)
chemia
4,00 zł do koszyka
68. Hydrobiologia. Limnologia (Starmach, Wróbel, Pasternak)
biologia, hydrobiologia, chemia, zoologia
27,00 zł do koszyka
69. Ilościowa półmikroanaliza chemiczna wód w obszarach krasu węglanowego (Maria Markowicz, Marian Pulina)
chemia, geologia, jaskinie
6,00 zł do koszyka
70. Instrukcja do ćwiczeń z chemii analitycznej jakościowej ( zbior.)
chemia
5,00 zł do koszyka
71. Inżynieria chemiczna (Pawłow, Romankow, Noskow)
chemia
10,00 zł do koszyka
72. Izotopy (Olgierd Wołczek)
chemia, fizyka jądrowa
10,00 zł do koszyka
73. Katalog gazów technicznych, materiałów, sprzętu spawalniczego 1956
chemia, technika
15,00 zł do koszyka
74. Kinetyczne metody analizy chemicznej (K.B. Jacimirski)
chemia
7,00 zł do koszyka
75. Korozja. Poradnik. Tablice korozyjne tworzyw metalowych i niemetalowych (Jodko, Meyer, Orłowski, Czarnota)
technika, metalurgia, wytrzymałość, chemia
14,00 zł do koszyka
76. Kosmochemia (Bronisław Kuchowicz)
chemia, sttrofizyka, astrochemia
12,00 zł do koszyka
77. Księga pierwiastków (Ignacy Fichstaed)
chemia
20,00 zł do koszyka
78. Kwantykułowa teoria wiązania chemicznego (Kazimierz Fajans)
chemia
10,00 zł do koszyka
79. Laboratorium podstaw biochemii technicznej (Korneliusz Miksch)
chemia, biochemia
7,00 zł do koszyka
80. Mały słownik chemiczny (zbior.)
chemia
10,00 zł do koszyka
81. Materia, ziemia i niebo (George Gamow)
fizyka, chemia, astrofizyka, geologia
19,00 zł do koszyka
82. Materiały do ćwiczeń konwersatoryjno-praktycznych z dydaktyki chemii (Henryk Mrowiec)
chemia, dydaktyka, nauczanie
7,00 zł do koszyka
83. Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach (Leszek A. Dobrzański)
chemia, metalurgia
24,00 zł do koszyka
84. Metodologiczne problemy rewolucji chemicznej (Elżbieta Pietruska-Madej)
chemia, historia nauki
70,00 zł do koszyka
85. Metody instrumentalne w analizie chemicznej (Walenty Szczepaniak)
chemia
14,00 zł do koszyka
86. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej (Andrzej Cygański )
chemia, spektroskopia
18,00 zł do koszyka
87. Metody syntezy poliorganosiloksanów (N. N. Sokołow)
chemia, polimery
12,00 zł do koszyka
88. Między zabawą a chemią (Żivko K. Kostić)
chemia
9,00 zł do koszyka
89. Mineralogia ogólna (Andrzej Bolewski)
mineralogia, chemia
18,00 zł do koszyka
90. Model matematyczny oddziaływania składowisk odpadów energetycznych na środowisko (JAcek Łączny, Marcin Adamski)
mastematyka, chemia, ochrona środowiska
5,00 zł do koszyka
91. Moje laboratorium (Stefan Sękowski)
chemia
5,00 zł do koszyka
92. Myśl badawcza w medycynie (William A. R. Thomson)
medycyna, fizyka, chemia, diagnostyka
7,00 zł do koszyka
93. Na skrzyżowaniach dróg wiedzy. Współzależność w rozwoju molekularnej fizyki, chemii i biologii (M.W. Wolkensztejn)
biologia, chemia, fizyka
10,00 zł do koszyka
94. Najpiękniejsza molekuła (Hugh Aldersey-Williams)
chemia
14,00 zł do koszyka
95. Nić życia. Wstęp do biologii molekularnej (John C. Kendrew)
biologia, biochemia
3,00 zł do koszyka
96. Nowoczesne reakcje syntezy organicznej (Herbert O. House)
chemia
19,00 zł do koszyka
97. O chemii i chemikach (Ira D. Garard)
chemia, historia nauki
10,00 zł do koszyka
98. O krystalografii (A.S. Sonin)
chemia, krystalografia
9,00 zł do koszyka
99. Obliczenia w chemii organicznej (Hamilton, Simpson, Ellis)
chemia
16,00 zł do koszyka
100. Od krzemienia do piezokwarcu (Hubert Sylwestrzak)
chemia, mineralogia
9,00 zł do koszyka
101. Odnowa wody. Podstawy teoretyczne procesów (red. A.L. Kowal)
Hydrologia, ochrona środowiska, chemia
19,00 zł do koszyka
102. Ogień (adapt. E. Milewska)
historia techniki, fizyka, chemia, dla dzieci, Butenko
6,00 zł do koszyka
103. Opowieści o żywej materii (Paweł Jasienica)
biologia, biochemia, medycyna, . wspomnienia
12,00 zł do koszyka
104. Opracowanie modli oraz bilansu generowania i akumulacji gazów w serii węglonośnej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (red. Ney, Kotarba)
chemia, geologia, górnictwo
6,00 zł do koszyka
105. Pierwszy wiek tworzyw sztucznych. Celuloid i jego następcy (M. Kaufman)
chemia, przemysł chemiczny
6,00 zł do koszyka
106. Podręcznik chemji ogólnej i nieorganicznej (wyd. 1918) (Aleksander Smith)
chemia, przed 1945
14,00 zł do koszyka
107. Podstawy biochemii (Jerzy Kączkowski)
biochemia
18,00 zł do koszyka
108. Podstawy biologii. Od bakterii do człowieka (W.J.H. Kunicki-Goldfinger)
biologia, biochemia
13,00 zł do koszyka
109. Podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej (Aleksander Erndt)
chemia
10,00 zł do koszyka
110. Podstawy chromatografii (Zygfryd Witkiewicz)
chemia i chromatografia
18,00 zł do koszyka
111. Podstawy elektrochemii (S. Glasstone)
chemia
12,00 zł do koszyka
112. Podstawy obliczeń chemicznych z programami komputerowymi (bez dyskietki) (Waldemar Ufnalski)
chemia
12,00 zł do koszyka
113. Podstawy technologii chemicznej (Henryk Koneczny)
chemia
15,00 zł do koszyka
114. Podstawy teoretyczne chemii organicznej. Zadania i ćwiczenia (Dnieprowski, Karawan, Siemienowa)
chemia
9,00 zł do koszyka
115. Polichlorek winylu (M. Obłój-Muzaj, B. Świerz-Motysia, B. Szabłowska)
chemia, winyl, tworzywa sztuczne
9,00 zł do koszyka
116. Powstawanie pierwiastków chemicznych we Wszechświecie (Ławruchina, Kolesow)
chemia, astronomia
8,00 zł do koszyka
117. Pracownia analizy ilościowej (Józef Szulc)
chemia
5,00 zł do koszyka
118. Pracownia chemiczna (Ciba, Górka)
chemia
8,00 zł do koszyka
119. Pracownia chemiczna dla technikum przemysłu szklarskiego klasa II i III (Tomasz Szeromski, Ryszard Włodarczyk )
chemia
9,00 zł do koszyka
120. Pracownia chemii analitycznej. Analiza ilościowa (Zygmunt Marczenko)
chemia
9,00 zł do koszyka
121. Praktyczny poradnik laboratoryjny - część I i II (wyd. 1928) (Franciszek Ksawery Bytomski)
chemia, farmacja, kosmetyka
45,00 zł do koszyka
122. Preparatyka środków leczniczych. Podręcznik dla studentów farmacji (Stanisław Biniecki)
chemia, farmacja
6,00 zł do koszyka
123. Problemy fizyki biologicznej (L.A. Blumenfeld)
biofizyka, biochemia
10,00 zł do koszyka
124. Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej (M.L. Paderewski)
chemia, technika
16,00 zł do koszyka
125. Przetworniki elektryczne wybranych wielkości fizykochemicznych (Dan Miller)
elektrotechnika, miernictwo, optyka, elektrochemia
76,00 zł do koszyka
126. Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy (Namieśnik, Jamrógiewicz, Pilarczyk, Torres)
chemia
8,00 zł do koszyka
127. Radiochemia (zbior. )
chemia, promieniotwórczość, reakcje jądrowe
17,00 zł do koszyka
128. Reakcje niektórych beta-laktonów, ketonów i oksetanu z anionami potasu w tetrahydrofuranie (Andrzej Misiołek)
chemia, analityka
5,00 zł do koszyka
129. Rebis czyli kamień filozofów (Carl Gustav Jung)
filozofia, gnoza, alchemia
34,00 zł do koszyka
130. Sekret Kroke (Małgorzata i Michał Kuźmińscy)
kryminał, thriller
16,00 zł do koszyka
131. Skąd ten blask, profesorze Sedlak? (Kazimierz Dymel)
chemia, filozofia, religia, biografie
12,00 zł do koszyka
132. Słownik chemii praktycznej (zbior.)
chemia
16,00 zł do koszyka
133. Słownik polskiej terminologii chemicznej. Chemia czysta i dyscypliny pokrewne
chemia
5,00 zł do koszyka
134. Stereochemia w syntezie organicznej (GAwroński, Gawrońska)
chemia
12,00 zł do koszyka
135. Struktura materii. Przewodnik encyklopedyczny (zbior.)
fizyka, chemia
29,00 zł do koszyka
136. Surowce mineralne świata. Siarka - S (zbior. )
mineralogia, chemia, przemysł chemiczny
10,00 zł do koszyka
137. Szkolny poradnik chemiczny (Dobkowska, Pazdro)
chemia
10,00 zł do koszyka
138. Środki dydaktyczne w nauczaniu chemii (Wiesław Karpiński)
dydaktyka, chemia
3,00 zł do koszyka
139. Świat kryształów (wyd 1925) (Zygmunt Weyberg)
chemia, krystalografia, przed 1945
25,00 zł do koszyka
140. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne i astronomiczne (zbior.)
matematyka, fizyka, chemia, astronomia
5,00 zł do koszyka
141. Technologia chemiczna - surowce (red. M. Taniewski)
chemia, przemysł chemiczny
14,00 zł do koszyka
142. Technologia chemiczna nieorganiczna (zbior.)
chemia, technika
18,00 zł do koszyka
143. Technologia chemiczna-procesy. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych. (Zbigniew Stec)
chemia
8,00 zł do koszyka
144. Technologia włókien sztucznych (A. Boryniec)
chemia
10,00 zł do koszyka
145. Technologie i materiały, tabele, rysunki i schematy (Panic, Król)
przemysł, chemia, metalurgia, hutnictwo, górnictwo, energetyka, ceramika, maszynoznawstwo
7,00 zł do koszyka
146. Tworzywa sztuczne i ich przetwórstwo (Bogdan Łączyński)
technologia, chemia, fizyka, polimery
6,00 zł do koszyka
147. U źródeł nowej nauki. Paleobiochemia (Włodzimierz Sedlak)
biologia, biochemia, paleologia
7,00 zł do koszyka
148. Urządzenia do uzdatniania wody. ZAsady projektowania i przykłady obliczeń (red. Z. Heidrich)
inżynieria sanitarna, chemia, filtry
12,00 zł do koszyka
149. VAdemecum materiałoznawstwa. Stal - metale nieżelazne - tworzywa sztuczne - badania metali (Wilhelm Domke)
chemia, metalurgia, polimery
9,00 zł do koszyka
150. W zwierciadle chemii (Wacław Gołembowicz)
chemia
12,00 zł do koszyka
151. Wprowadzenie do chemii analitycznej (Marian Elbanowski)
chemia
4,00 zł do koszyka
152. Wspólna chemia (Witold Horwath)
literatura polska
10,00 zł do koszyka
153. Wybrane działy chemii ogólnej i metod eksperymentalnych (red. I. Baraniecka)
chemia
8,00 zł do koszyka
154. Wybrane zagadnienia z biochemii przemysłu spożywczego (B.F Bijok)
biochemia, przetwórstwo
3,00 zł do koszyka
155. Wykorzystanie metod statystycznych do opisu akumulacji 137Cs w glebach leśnych (Zbigniew Ziembik)
leśnictwo, gleboznawstwo, biochemia, statystyka
8,00 zł do koszyka
156. Zagadki chemiczne (Jerzy Stobiński)
chemia, dla młodzieży
5,00 zł do koszyka
157. Zasady automatyki dla chemików (Zdzisław Trybalski)
automatyka, chemia
9,00 zł do koszyka
158. Zastosowanie nuklidów promieniotwórczych w chemii (zbior. pod red. J. Sobkowskiego)
chemia, fizyka, promieniotwórczość
14,00 zł do koszyka
159. Zbiór zadań z analizy chemicznej (Wesołowski, Szefer, Zimna)
chemia
10,00 zł do koszyka
160. Zmiany w drewnianych elementach klejonych pod wpływem agresywnych środowisk gazowych (Barbara Gos)
chemia
6,00 zł do koszyka
161. Zrób sam (Y) - vademecum dla Pań... i Panów domu
poradniki, kosmetyka, kuchnia, kulinaria, szycie,
10,00 zł do koszyka