Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. 1000 słów o atomie i technice jądrowej (Ryszard Szepke)
fizyka, chemia, technika jądrowa
8,00 zł do koszyka
2. 1000 słów o tworzywach sztucznych (Chudzyński, Puternicki, Surowiak)
chemia, polimery, tworzywa
12,00 zł do koszyka
3. 101 szkolnych doświadczeń naukowych (Neil Ardley)
fizyka, chemia, dla dzieci
10,00 zł do koszyka
4. 50 lat Związku Zawodowego Chemików (1918-1969) (zbior.)
chemia, przemysł chemiczny
18,00 zł do koszyka
5. Akumulatory zasadowe (K.J. Graczew)
elektrochemia
10,00 zł do koszyka
6. Alchemicy (L.E. Stefański)
chemia, alchemia, dla młodzieży
4,00 zł do koszyka
7. Analiza chemiczna rud i metali w hutach żelaza (Inglot, Pizło)
metalurgnia, chemia, hutnictwo
18,00 zł do koszyka
8. Analiza fizykochemiczna związków kompleksowych w roztworach (A.K. Babko)
chemia
9,00 zł do koszyka
9. Analiza kolorymetryczna (Noel L. Allport)
chemia, analiza, diagnostyka medycna
9,00 zł do koszyka
10. Analiza korelacyjna w chemii organicznej. Wstęp do liniowych zależności energii swobodnej (John Shorter)
chemia
10,00 zł do koszyka
11. Analiza nieorganiczna jakościowa (Gaston Charlot)
chemia, analiza
17,00 zł do koszyka
12. Analiza techniczna z ćwiczeniami (Łada, Minczewski)
chemia, analiza
6,00 zł do koszyka
13. Biochemia (Lubert Stryer)
biochemia
34,00 zł do koszyka
14. Biochemia dla biologów (Jerzy Trojanowski)
biochemia
6,00 zł do koszyka
15. Biochemia roślin komplet I-II (Przemiany typowe - Metabolizm wtórny) (Jerzy Kączkowski)
botanika, biochemia
40,00 zł do koszyka
16. Biochemia rozwoju (Jean Brachet)
biochemia, embriologia, biologia
10,00 zł do koszyka
17. Biologiczne podstawy psychiatrii (Stanisław Słowik)
psychiatria, biochemia
14,00 zł do koszyka
18. Biomineralizacja i biomateriały (red. A. Szymański)
biochemia, biomineralogia, implanty
10,00 zł do koszyka
19. Biosfera (wybór artykułów z Scientific American)
biologia, fizyka, ekologia, biochemia
7,00 zł do koszyka
20. Budowa jądra atomowego (C. Sharp Cook)
chemia
6,00 zł do koszyka
21. Budowa związków chemicznych. Wstęp do teorii wiązania chemicznego (J.A.A. Ketelaar)
chemia
15,00 zł do koszyka
22. Chemia (Linus Pauling, Peter Pauling)
chemia
20,00 zł do koszyka
23. Chemia całkiem prosta (Herman Raaf)
chemia
9,00 zł do koszyka
24. Chemia dla studentów medycyny (Klaus Beyermann)
chemia
10,00 zł do koszyka
25. Chemia fizyczna (zbior. )
chemia
17,00 zł do koszyka
26. Chemia fizyczna (Wiesław Karpiński )
chemia
5,00 zł do koszyka
27. Chemia fizyczna polimerów (Mark, Tobolsky)
chemia
17,00 zł do koszyka
28. Chemia fizyczna. Tom drugi. Roztwory, elektrochemia, kinetyka chemiczna, fotochemia (Aleksander Brodski)
chemia
14,00 zł do koszyka
29. Chemia jądrowa (Sobkowski, Jelińska-Kazimierczuk)
chemia
15,00 zł do koszyka
30. Chemia nieorganiczna (Włodzimierz Trzebiatowski)
chemia
14,00 zł do koszyka
31. Chemia nieorganiczna łącznie z zasadami chemii ogólnej (S.Tołłoczko, W.Kemula)
chemia
12,00 zł do koszyka
32. Chemia nieorganiczna. Podręcznik chemii ogólnej i nieorganicznej dla wydziałów chemicznych politechnik i uniwersytetów (Włodzimierz Trzebiatowski)
chemia
14,00 zł do koszyka
33. Chemia ogólna i nieorganiczna (Adam Bielański)
chemia
18,00 zł do koszyka
34. Chemia organiczna (D.J. Cram, G.S. Hammond)
chemia
14,00 zł do koszyka
35. Chemia organiczna (2-tomowa) (Morrison, Boyd)
chemia
50,00 zł do koszyka
36. Chemia organiczna. Rozwiązywanie problemów (Morrison, Boyd)
chemia
30,00 zł do koszyka
37. Chemia organiczna. Związki jednopodstawione (Kirrmann, Cantacuzene, Duhamel)
chemia
20,00 zł do koszyka
38. Chemia organiczna. Związki wielopodstawione (Kirrmann, Cantacuzene, Duhamel)
chemia
20,00 zł do koszyka
39. Chemia półprzewodników typu diamentu (N.A. Goriunowa)
chemia, metalurgia, krystalografia
8,00 zł do koszyka
40. Chemia związków heterocyklicznych (Joule, Smith)
chemia
15,00 zł do koszyka
41. Chemia żywności (Sikorski, Drozdowski, Samotus, Pałasiński)
chemia, przemysł spożywczy
10,00 zł do koszyka
42. Chromatografia i jej zastosowania (Alan Berthillier)
chemia, analiza, chromatografia
7,00 zł do koszyka
43. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej (zbior.)
chemia
9,00 zł do koszyka
44. Ćwiczenia z fizjologii roślin (Michejda, Ratajczak)
biologia, botanika, biochemia
3,00 zł do koszyka
45. Dielektryki i fale (Arthur R. von Hippel)
fizyka, chemia
25,00 zł do koszyka
46. Drugi bazar chemiczny (Stefan Sękowski)
chemia, dla młodzieży, doświadczenia
8,00 zł do koszyka
47. Duże cząsteczki (Harry Meville)
chemia
4,00 zł do koszyka
48. Ekonomika procesów wzbogacania rud i węgli (W. Stępiński)
górnictwo, przeróbka kopalin, chemia
6,00 zł do koszyka
49. Eksperymentalna chemia nieorganiczna (red. M. Smolik)
chemia
16,00 zł do koszyka
50. Eksperymenty są super! Sekrety chemii, biologii, fizyki (zbior.)
chemia, fizyka, dla dzieci, dla młodzieży
14,00 zł do koszyka
51. Eliminacja ołowiu i antymonu z miedzi i jej stopów w procesie rafinacji próżniowej (Leszek Blacha)
hutnictwo, chemia, metalurgia
5,00 zł do koszyka
52. Endyklopedia edukacyjna - Na ścieżkach wiedzy: Chemia (R. Rugi)
dla dzieci, chemia
5,00 zł do koszyka
53. Fizjologiczne mechanizmy zachowania (Bogdan Sadowski)
anatomia, fizjologia, biochemia
14,00 zł do koszyka
54. Fizyczne i fizyko-chemiczne metody analizy (J. Garaj i in.)
fizyka, chemia, analiza
17,00 zł do koszyka
55. Fizyka i chemia materiałów. Tom 1(16)2000 (zbior.)
mineralogia, chemia, fizyka
5,00 zł do koszyka
56. Fizyka i chemia życia (wybór z Scientific American)
biofizyka, biochemia
8,00 zł do koszyka
57. Fizykochemiczne metody badawcze (zbior.)
fizyka, chemia
4,00 zł do koszyka
58. Galwanotechnika domowa (Stefan Sękowski)
chemia, metalurgia, galwanotechnika
6,00 zł do koszyka
59. Gazy szlachetne (Dawid Finkelsztejn)
chemia
4,00 zł do koszyka
60. Hydrobiologia. Limnologia (Starmach, Wróbel, Pasternak)
biologia, hydrobiologia, chemia, zoologia
27,00 zł do koszyka
61. Idealna chemia (Simone Elkeles)
literatura kobieca
14,00 zł do koszyka
62. Ilościowa półmikroanaliza chemiczna wód w obszarach krasu węglanowego (Maria Markowicz, Marian Pulina)
chemia, geologia, jaskinie
6,00 zł do koszyka
63. Inżynieria chemiczna (Pawłow, Romankow, Noskow)
chemia
10,00 zł do koszyka
64. Izotopy (Olgierd Wołczek)
chemia, fizyka jądrowa
10,00 zł do koszyka
65. Katalog gazów technicznych, materiałów, sprzętu spawalniczego 1956
chemia, technika
15,00 zł do koszyka
66. Kinetyczne metody analizy chemicznej (K.B. Jacimirski)
chemia
7,00 zł do koszyka
67. Konserwacja i regeneracja ważniejszych kąpieli galwanicznych (T. Żak, K. Szmidt)
galwanotechnika, chemia, metalurgia
15,00 zł do koszyka
68. Korozja. Poradnik. Tablice korozyjne tworzyw metalowych i niemetalowych (Jodko, Meyer, Orłowski, Czarnota)
technika, metalurgia, wytrzymałość, chemia
14,00 zł do koszyka
69. Kosmochemia (Bronisław Kuchowicz)
chemia, sttrofizyka, astrochemia
12,00 zł do koszyka
70. Księga pierwiastków (Ignacy Fichstaed)
chemia
20,00 zł do koszyka
71. Kwantykułowa teoria wiązania chemicznego (Kazimierz Fajans)
chemia
10,00 zł do koszyka
72. Mały słownik chemiczny (zbior.)
chemia
10,00 zł do koszyka
73. Maria Curie (Ewa Curie)
biografie, fizyka, chemia, nobel, kobiety
10,00 zł do koszyka
74. Matematyka stosowana w inżynierii chemicznej (Traczyk, Mączyński)
matematyka, chemia
20,00 zł do koszyka
75. Materia, ziemia i niebo (George Gamow)
fizyka, chemia, astrofizyka, geologia
19,00 zł do koszyka
76. Materiały do ćwiczeń konwersatoryjno-praktycznych z dydaktyki chemii (Henryk Mrowiec)
chemia, dydaktyka, nauczanie
7,00 zł do koszyka
77. Metodologiczne problemy rewolucji chemicznej (Elżbieta Pietruska-Madej)
chemia, historia nauki
70,00 zł do koszyka
78. Metody instrumentalne w analizie chemicznej (Walenty Szczepaniak)
chemia
14,00 zł do koszyka
79. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej (Andrzej Cygański )
chemia, spektroskopia
18,00 zł do koszyka
80. Metody syntezy poliorganosiloksanów (N. N. Sokołow)
chemia, polimery
12,00 zł do koszyka
81. Między zabawą a chemią (Żivko K. Kostić)
chemia
9,00 zł do koszyka
82. Mineralogia ogólna (Andrzej Bolewski)
mineralogia, chemia
18,00 zł do koszyka
83. Model matematyczny oddziaływania składowisk odpadów energetycznych na środowisko (JAcek Łączny, Marcin Adamski)
mastematyka, chemia, ochrona środowiska
5,00 zł do koszyka
84. Moje laboratorium (Stefan Sękowski)
chemia
5,00 zł do koszyka
85. Myśl badawcza w medycynie (William A. R. Thomson)
medycyna, fizyka, chemia, diagnostyka
7,00 zł do koszyka
86. Na skrzyżowaniach dróg wiedzy. Współzależność w rozwoju molekularnej fizyki, chemii i biologii (M.W. Wolkensztejn)
biologia, chemia, fizyka
10,00 zł do koszyka
87. Najpiękniejsza molekuła (Hugh Aldersey-Williams)
chemia
14,00 zł do koszyka
88. Naprawa maszyn i aparatów przemysłu chemicznego (A.J. Szapiro)
maszynoznawstwo, chemia
10,00 zł do koszyka
89. Nić życia. Wstęp do biologii molekularnej (John C. Kendrew)
biologia, biochemia
3,00 zł do koszyka
90. Nowoczesne reakcje syntezy organicznej (Herbert O. House)
chemia
19,00 zł do koszyka
91. O chemii i chemikach (Ira D. Garard)
chemia, historia nauki
10,00 zł do koszyka
92. O krystalografii (A.S. Sonin)
chemia, krystalografia
9,00 zł do koszyka
93. Od krzemienia do piezokwarcu (Hubert Sylwestrzak)
chemia, mineralogia
9,00 zł do koszyka
94. Odnowa wody. Podstawy teoretyczne procesów (red. A.L. Kowal)
Hydrologia, ochrona środowiska, chemia
19,00 zł do koszyka
95. Opowieści o żywej materii (Paweł Jasienica)
biologia, biochemia, medycyna, . wspomnienia
12,00 zł do koszyka
96. Pierwszy wiek tworzyw sztucznych. Celuloid i jego następcy (M. Kaufman)
chemia, przemysł chemiczny
6,00 zł do koszyka
97. Podstawy biochemii (Jerzy Kączkowski)
biochemia
18,00 zł do koszyka
98. Podstawy biologii. Od bakterii do człowieka (W.J.H. Kunicki-Goldfinger)
biologia, biochemia
13,00 zł do koszyka
99. Podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej (Aleksander Erndt)
chemia
10,00 zł do koszyka
100. Podstawy chromatografii (Zygfryd Witkiewicz)
chemia i chromatografia
18,00 zł do koszyka
101. Podstawy elektrochemii (S. Glasstone)
chemia
12,00 zł do koszyka
102. Podstawy obliczeń chemicznych z programami komputerowymi (bez dyskietki) (Waldemar Ufnalski)
chemia
12,00 zł do koszyka
103. Podstawy technologii chemicznej (Henryk Koneczny)
chemia
15,00 zł do koszyka
104. Podstawy teoretyczne chemii organicznej. Zadania i ćwiczenia (Dnieprowski, Karawan, Siemienowa)
chemia
9,00 zł do koszyka
105. Polichlorek winylu (M. Obłój-Muzaj, B. Świerz-Motysia, B. Szabłowska)
chemia, winyl, tworzywa sztuczne
9,00 zł do koszyka
106. Powstawanie pierwiastków chemicznych we Wszechświecie (Ławruchina, Kolesow)
chemia, astronomia
8,00 zł do koszyka
107. Pracownia analizy ilościowej (Józef Szulc)
chemia
5,00 zł do koszyka
108. Pracownia chemiczna (Ciba, Górka)
chemia
8,00 zł do koszyka
109. Pracownia chemiczna dla technikum przemysłu szklarskiego klasa II i III (Tomasz Szeromski, Ryszard Włodarczyk )
chemia
9,00 zł do koszyka
110. Pracownia chemii analitycznej. Analiza ilościowa (Zygmunt Marczenko)
chemia
9,00 zł do koszyka
111. Praktyczny poradnik laboratoryjny - część I i II (wyd. 1928) (Franciszek Ksawery Bytomski)
chemia, farmacja, kosmetyka
45,00 zł do koszyka
112. Problemy fizyki biologicznej (L.A. Blumenfeld)
biofizyka, biochemia
10,00 zł do koszyka
113. Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej (M.L. Paderewski)
chemia, technika
16,00 zł do koszyka
114. Przetworniki elektryczne wybranych wielkości fizykochemicznych (Dan Miller)
elektrotechnika, miernictwo, optyka, elektrochemia
76,00 zł do koszyka
115. Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy (Namieśnik, Jamrógiewicz, Pilarczyk, Torres)
chemia
8,00 zł do koszyka
116. Radiochemia (zbior. )
chemia, promieniotwórczość, reakcje jądrowe
17,00 zł do koszyka
117. Reakcje niektórych beta-laktonów, ketonów i oksetanu z anionami potasu w tetrahydrofuranie (Andrzej Misiołek)
chemia, analityka
5,00 zł do koszyka
118. Rebis czyli kamień filozofów (Carl Gustav Jung)
filozofia, gnoza, alchemia
60,00 zł do koszyka
119. Sekret Kroke (Małgorzata i Michał Kuźmińscy)
kryminał, thriller
16,00 zł do koszyka
120. Sen, marzenia senne i czuwanie (Luce, Segal)
neurologia, biochemia, psychologia
10,00 zł do koszyka
121. Skąd ten blask, profesorze Sedlak? (Kazimierz Dymel)
chemia, filozofia, religia, biografie
12,00 zł do koszyka
122. Słownik chemii praktycznej (zbior.)
chemia
16,00 zł do koszyka
123. Słownik polskiej terminologii chemicznej. Chemia czysta i dyscypliny pokrewne
chemia
5,00 zł do koszyka
124. Stereochemia w syntezie organicznej (GAwroński, Gawrońska)
chemia
12,00 zł do koszyka
125. Struktura materii. Przewodnik encyklopedyczny (zbior.)
fizyka, chemia
29,00 zł do koszyka
126. Surowce mineralne świata. Siarka - S (zbior. )
mineralogia, chemia, przemysł chemiczny
10,00 zł do koszyka
127. Środki dydaktyczne w nauczaniu chemii (Wiesław Karpiński)
dydaktyka, chemia
6,00 zł do koszyka
128. Świat kryształów (wyd 1925) (Zygmunt Weyberg)
chemia, krystalografia, przed 1945
25,00 zł do koszyka
129. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne i astronomiczne (zbior.)
matematyka, fizyka, chemia, astronomia
5,00 zł do koszyka
130. Technologia chemiczna - surowce (red. M. Taniewski)
chemia, przemysł chemiczny
14,00 zł do koszyka
131. Technologia chemiczna nieorganiczna (zbior.)
chemia, technika
18,00 zł do koszyka
132. Technologia chemiczna-procesy. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych. (Zbigniew Stec)
chemia
8,00 zł do koszyka
133. Technologia włókien sztucznych (A. Boryniec)
chemia
10,00 zł do koszyka
134. Technologie i materiały, tabele, rysunki i schematy (Panic, Król)
przemysł, chemia, metalurgia, hutnictwo, górnictwo, energetyka, ceramika, maszynoznawstwo
7,00 zł do koszyka
135. Tworzywa sztuczne i ich przetwórstwo (Bogdan Łączyński)
technologia, chemia, fizyka, polimery
6,00 zł do koszyka
136. U źródeł nowej nauki. Paleobiochemia (Włodzimierz Sedlak)
biologia, biochemia, paleologia
7,00 zł do koszyka
137. Urządzenia do uzdatniania wody. ZAsady projektowania i przykłady obliczeń (red. Z. Heidrich)
inżynieria sanitarna, chemia, filtry
12,00 zł do koszyka
138. VAdemecum materiałoznawstwa. Stal - metale nieżelazne - tworzywa sztuczne - badania metali (Wilhelm Domke)
chemia, metalurgia, polimery
9,00 zł do koszyka
139. W zwierciadle chemii (Wacław Gołembowicz)
chemia
12,00 zł do koszyka
140. Wprowadzenie do chemii analitycznej (Marian Elbanowski)
chemia
4,00 zł do koszyka
141. Wspólna chemia (Witold Horwath)
literatura polska
10,00 zł do koszyka
142. Wybrane działy chemii ogólnej i metod eksperymentalnych (red. I. Baraniecka)
chemia
8,00 zł do koszyka
143. Wybrane zagadnienia z biochemii przemysłu spożywczego (B.F Bijok)
biochemia, przetwórstwo
3,00 zł do koszyka
144. Wykorzystanie metod statystycznych do opisu akumulacji 137Cs w glebach leśnych (Zbigniew Ziembik)
leśnictwo, gleboznawstwo, biochemia, statystyka
8,00 zł do koszyka
145. Zasady automatyki dla chemików (Zdzisław Trybalski)
automatyka, chemia
9,00 zł do koszyka
146. Zastosowanie nuklidów promieniotwórczych w chemii (zbior. pod red. J. Sobkowskiego)
chemia, fizyka, promieniotwórczość
14,00 zł do koszyka
147. Zbiór zadań z analizy chemicznej (Wesołowski, Szefer, Zimna)
chemia
10,00 zł do koszyka
148. Zmiany w drewnianych elementach klejonych pod wpływem agresywnych środowisk gazowych (Barbara Gos)
chemia
6,00 zł do koszyka
149. Zrób sam (Y) - vademecum dla Pań... i Panów domu
poradniki, kosmetyka, kuchnia, kulinaria, szycie,
10,00 zł do koszyka