Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. 1000 słów o atomie i technice jądrowej (Ryszard Szepke)
fizyka, chemia, technika jądrowa
8,00 zł do koszyka
2. 1000 słów o tworzywach sztucznych (Chudzyński, Puternicki, Surowiak)
chemia, polimery, tworzywa
12,00 zł do koszyka
3. 50 lat Związku Zawodowego Chemików (1918-1969) (zbior.)
chemia, przemysł chemiczny
18,00 zł do koszyka
4. 500 zagadek chemicznych (M.Jurowska-Wernerowa)
chemia
6,00 zł do koszyka
5. Akumulatory zasadowe (K.J. Graczew)
elektrochemia
10,00 zł do koszyka
6. Analiza fizykochemiczna związków kompleksowych w roztworach (A.K. Babko)
chemia
9,00 zł do koszyka
7. Analiza kolorymetryczna (Noel L. Allport)
chemia, analiza, diagnostyka medycna
9,00 zł do koszyka
8. Analiza korelacyjna w chemii organicznej. Wstęp do liniowych zależności energii swobodnej (John Shorter)
chemia
10,00 zł do koszyka
9. Analiza nieorganiczna jakościowa (Gaston Charlot)
chemia, analiza
17,00 zł do koszyka
10. Analiza techniczna z ćwiczeniami (Łada, Minczewski)
chemia, analiza
6,00 zł do koszyka
11. Biochemia (Lubert Stryer)
biochemia
34,00 zł do koszyka
12. Biochemia dla biologów (Jerzy Trojanowski)
biochemia
6,00 zł do koszyka
13. Biochemia kręgowców (Wacław Minakowski)
biochemia, zoologia
15,00 zł do koszyka
14. Biochemia roślin komplet I-II (Przemiany typowe - Metabolizm wtórny) (Jerzy Kączkowski)
botanika, biochemia
40,00 zł do koszyka
15. Biochemia rozwoju (Jean Brachet)
biochemia, embriologia, biologia
10,00 zł do koszyka
16. Biologiczne podstawy psychiatrii (Stanisław Słowik)
psychiatria, biochemia
14,00 zł do koszyka
17. Biomineralizacja i biomateriały (red. A. Szymański)
biochemia, biomineralogia, implanty
10,00 zł do koszyka
18. Budowa związków chemicznych. Wstęp do teorii wiązania chemicznego (J.A.A. Ketelaar)
chemia
15,00 zł do koszyka
19. Chemia (Linus Pauling, Peter Pauling)
chemia
20,00 zł do koszyka
20. Chemia całkiem prosta (Herman Raaf)
chemia
9,00 zł do koszyka
21. Chemia fizyczna (zbior. )
chemia
17,00 zł do koszyka
22. Chemia fizyczna polimerów (Mark, Tobolsky)
chemia
17,00 zł do koszyka
23. Chemia fizyczna. Tom drugi. Roztwory, elektrochemia, kinetyka chemiczna, fotochemia (Aleksander Brodski)
chemia
14,00 zł do koszyka
24. Chemia jądrowa (Sobkowski, Jelińska-Kazimierczuk)
chemia
15,00 zł do koszyka
25. Chemia nieorganiczna łącznie z zasadami chemii ogólnej (S.Tołłoczko, W.Kemula)
chemia
12,00 zł do koszyka
26. Chemia nieorganiczna. Podręcznik chemii ogólnej i nieorganicznej dla wydziałów chemicznych politechnik i uniwersytetów (Włodzimierz Trzebiatowski)
chemia
14,00 zł do koszyka
27. Chemia ogólna (Lech Pajdowski)
chemia
12,00 zł do koszyka
28. Chemia organiczna (D.J. Cram, G.S. Hammond)
chemia
14,00 zł do koszyka
29. Chemia organiczna. Rozwiązywanie problemów (Morrison, Boyd)
chemia
30,00 zł do koszyka
30. Chemia organiczna. Związki jednopodstawione (Kirrmann, Cantacuzene, Duhamel)
chemia
20,00 zł do koszyka
31. Chemia organiczna. Związki wielopodstawione (Kirrmann, Cantacuzene, Duhamel)
chemia
20,00 zł do koszyka
32. Chemia półprzewodników typu diamentu (N.A. Goriunowa)
chemia, metalurgia, krystalografia
8,00 zł do koszyka
33. Chemia śmierci (Simon Beckett)
kryminał, thriller
15,00 zł do koszyka
34. Chemia związków heterocyklicznych (Joule, Smith)
chemia
15,00 zł do koszyka
35. Chemia żywności (Sikorski, Drozdowski, Samotus, Pałasiński)
chemia, przemysł spożywczy
10,00 zł do koszyka
36. Chromatografia i jej zastosowania (Alan Berthillier)
chemia, analiza, chromatografia
7,00 zł do koszyka
37. Ćwiczenia i zadania z chemii organicznej (Runge, Siewert, Gohlisch)
chemia
8,00 zł do koszyka
38. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej (zbior.)
chemia
9,00 zł do koszyka
39. Ćwiczenia z fizjologii roślin (Michejda, Ratajczak)
biologia, botanika, biochemia
3,00 zł do koszyka
40. Dielektryki i fale (Arthur R. von Hippel)
fizyka, chemia
25,00 zł do koszyka
41. Duże cząsteczki (Harry Meville)
chemia
4,00 zł do koszyka
42. Dzieje świecy (Micgał Faraday)
chemia, fizyka, dla młodzieży
9,00 zł do koszyka
43. Dziwy w retorcie (R. Dobrotin)
chemia
5,00 zł do koszyka
44. Eksperymentalna chemia nieorganiczna (red. M. Smolik)
chemia
16,00 zł do koszyka
45. Eksperymenty są super! Sekrety chemii, biologii, fizyki (zbior.)
chemia, fizyka, dla dzieci, dla młodzieży
14,00 zł do koszyka
46. Elektroniczne przyrządy kontrolno-pomiarowe w przemyśle chemicznym (S.S. Denisow)
miernictwo, chemia, inżynieria chemiczna, elektronika
12,00 zł do koszyka
47. Eliminacja ołowiu i antymonu z miedzi i jej stopów w procesie rafinacji próżniowej (Leszek Blacha)
hutnictwo, chemia, metalurgia
5,00 zł do koszyka
48. Endyklopedia edukacyjna Na ścieżkach wiedzy: Chemia (R. Rugi)
dla dzieci, chemia
5,00 zł do koszyka
49. Filtry paliwa silników wysokoprężnych (Zabłocki, Siuta)
motoryzacja, technika, chemia
7,00 zł do koszyka
50. Fizjologiczne mechanizmy zachowania (Bogdan Sadowski)
anatomia, fizjologia, biochemia
14,00 zł do koszyka
51. Fizyczne i fizyko-chemiczne metody analizy (J. Garaj i in.)
fizyka, chemia, analiza
17,00 zł do koszyka
52. Fizyka i chemia materiałów. Tom 1(16)2000 (zbior.)
mineralogia, chemia, fizyka
5,00 zł do koszyka
53. Fizyka i chemia życia (wybór z Scientific American)
biofizyka, biochemia
8,00 zł do koszyka
54. Fizyka półprzewodników (P.S. Kiriejew)
fizyka, chemia
18,00 zł do koszyka
55. Fizykochemiczne metody badawcze (zbior.)
fizyka, chemia
4,00 zł do koszyka
56. Gazy szlachetne (Dawid Finkelsztejn)
chemia
4,00 zł do koszyka
57. Hydrobiologia. Limnologia (Starmach, Wróbel, Pasternak)
biologia, hydrobiologia, chemia, zoologia
27,00 zł do koszyka
58. Ilościowa półmikroanaliza chemiczna wód w obszarach krasu węglanowego (Maria Markowicz, Marian Pulina)
chemia, geologia, jaskinie
6,00 zł do koszyka
59. Instrukcja do ćwiczeń z chemii analitycznej jakościowej ( zbior.)
chemia
5,00 zł do koszyka
60. Izotopy (Olgierd Wołczek)
chemia, fizyka jądrowa
10,00 zł do koszyka
61. Katalog gazów technicznych, materiałów, sprzętu spawalniczego 1956
chemia, technika
15,00 zł do koszyka
62. Kinetyczne metody analizy chemicznej (K.B. Jacimirski)
chemia
7,00 zł do koszyka
63. Kosmochemia (Bronisław Kuchowicz)
chemia, sttrofizyka, astrochemia
12,00 zł do koszyka
64. Księga pierwiastków (Ignacy Fichstaed)
chemia
15,00 zł do koszyka
65. Kwantykułowa teoria wiązania chemicznego (Kazimierz Fajans)
chemia
10,00 zł do koszyka
66. Laboratorium podstaw biochemii technicznej (Korneliusz Miksch)
chemia, biochemia
7,00 zł do koszyka
67. Mały słownik chemiczny (zbior.)
chemia
10,00 zł do koszyka
68. Materia, ziemia i niebo (George Gamow)
fizyka, chemia, astrofizyka, geologia
19,00 zł do koszyka
69. Materiałoznawstwo dla elektryków i elektroników (Mieczysław Borowski)
materiałoznawstwo, chemia, elektrotechnika
4,00 zł do koszyka
70. Materiały do ćwiczeń konwersatoryjno-praktycznych z dydaktyki chemii (Henryk Mrowiec)
chemia, dydaktyka, nauczanie
7,00 zł do koszyka
71. Metodologiczne problemy rewolucji chemicznej (Elżbieta Pietruska-Madej)
chemia, historia nauki
70,00 zł do koszyka
72. Metody instrumentalne w analizie chemicznej (Walenty Szczepaniak)
chemia
14,00 zł do koszyka
73. Metody rentgenowskie badania struktury węgli (red. Jasieńka, Pielaszek)
chemia, koksownictwo
8,00 zł do koszyka
74. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej (Andrzej Cygański )
chemia, spektroskopia
18,00 zł do koszyka
75. Metody syntezy poliorganosiloksanów (N. N. Sokołow)
chemia, polimery
12,00 zł do koszyka
76. Między zabawą a chemią (Żivko K. Kostić)
chemia
9,00 zł do koszyka
77. Mineralogia ogólna (Andrzej Bolewski)
mineralogia, chemia
18,00 zł do koszyka
78. Model matematyczny oddziaływania składowisk odpadów energetycznych na środowisko (JAcek Łączny, Marcin Adamski)
mastematyka, chemia, ochrona środowiska
5,00 zł do koszyka
79. Myśl badawcza w medycynie (William A. R. Thomson)
medycyna, fizyka, chemia, diagnostyka
7,00 zł do koszyka
80. Na skrzyżowaniach dróg wiedzy. Współzależność w rozwoju molekularnej fizyki, chemii i biologii (M.W. Wolkensztejn)
biologia, chemia, fizyka
10,00 zł do koszyka
81. Najpiękniejsza molekuła (Hugh Aldersey-Williams)
chemia
14,00 zł do koszyka
82. Nić życia. Wstęp do biologii molekularnej (John C. Kendrew)
biologia, biochemia
3,00 zł do koszyka
83. Nowoczesne reakcje syntezy organicznej (Herbert O. House)
chemia
19,00 zł do koszyka
84. O krystalografii (A.S. Sonin)
chemia, krystalografia
9,00 zł do koszyka
85. Obliczenia chemiczne (zbior. pod red. J. Ciby)
chemia
7,00 zł do koszyka
86. Obliczenia rachunkowe z chemii analitycznej (Buhl, Kania, Mikuła)
chemia
12,00 zł do koszyka
87. Obliczenia w chemii organicznej (Hamilton, Simpson, Ellis)
chemia
16,00 zł do koszyka
88. Od krzemienia do piezokwarcu (Hubert Sylwestrzak)
chemia, mineralogia
9,00 zł do koszyka
89. Odnowa wody. Podstawy teoretyczne procesów (red. A.L. Kowal)
Hydrologia, ochrona środowiska, chemia
19,00 zł do koszyka
90. Opracowanie modli oraz bilansu generowania i akumulacji gazów w serii węglonośnej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (red. Ney, Kotarba)
chemia, geologia, górnictwo
6,00 zł do koszyka
91. Pierwszy wiek tworzyw sztucznych. Celuloid i jego następcy (M. Kaufman)
chemia, przemysł chemiczny
6,00 zł do koszyka
92. Podstawy biochemii (Jerzy Kączkowski)
biochemia
18,00 zł do koszyka
93. Podstawy biologii. Od bakterii do człowieka (W.J.H. Kunicki-Goldfinger)
biologia, biochemia
13,00 zł do koszyka
94. Podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej (Aleksander Erndt)
chemia
10,00 zł do koszyka
95. Podstawy chromatografii (Zygfryd Witkiewicz)
chemia i chromatografia
18,00 zł do koszyka
96. Podstawy elektrochemii (S. Glasstone)
chemia
12,00 zł do koszyka
97. Podstawy jonowych reakcji organicznych (Elliot R. Alexander)
chemia
10,00 zł do koszyka
98. Podstawy obliczeń chemicznych z programami komputerowymi (bez dyskietki) (Waldemar Ufnalski)
chemia
12,00 zł do koszyka
99. Podstawy technologii chemicznej (Henryk Koneczny)
chemia
15,00 zł do koszyka
100. Podstawy teoretyczne chemii organicznej. Zadania i ćwiczenia (Dnieprowski, Karawan, Siemienowa)
chemia
9,00 zł do koszyka
101. Polichlorek winylu (M. Obłój-Muzaj, B. Świerz-Motysia, B. Szabłowska)
chemia, winyl, tworzywa sztuczne
9,00 zł do koszyka
102. Pracownia analizy ilościowej (Józef Szulc)
chemia
5,00 zł do koszyka
103. Pracownia chemiczna (Ciba, Górka)
chemia
8,00 zł do koszyka
104. Pracownia chemiczna dla technikum przemysłu szklarskiego klasa II i III (Tomasz Szeromski, Ryszard Włodarczyk )
chemia
9,00 zł do koszyka
105. Pracownia chemii analitycznej. Analiza ilościowa (Zygmunt Marczenko)
chemia
9,00 zł do koszyka
106. Problemy fizyki biologicznej (L.A. Blumenfeld)
biofizyka, biochemia
10,00 zł do koszyka
107. Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej (M.L. Paderewski)
chemia, technika
16,00 zł do koszyka
108. Przetworniki elektryczne wybranych wielkości fizykochemicznych (Dan Miller)
elektrotechnika, miernictwo, optyka, elektrochemia
76,00 zł do koszyka
109. Przewodnik po chemii życia codziennego (John Emsley)
chemia
16,00 zł do koszyka
110. Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy (Namieśnik, Jamrógiewicz, Pilarczyk, Torres)
chemia
8,00 zł do koszyka
111. Radiochemia (zbior. )
chemia, promieniotwórczość, reakcje jądrowe
17,00 zł do koszyka
112. Reakcje niektórych beta-laktonów, ketonów i oksetanu z anionami potasu w tetrahydrofuranie (Andrzej Misiołek)
chemia, analityka
5,00 zł do koszyka
113. Sekret Kroke (Małgorzata i Michał Kuźmińscy)
kryminał, thriller
16,00 zł do koszyka
114. Skąd ten blask, profesorze Sedlak? (Kazimierz Dymel)
chemia, filozofia, religia, biografie
12,00 zł do koszyka
115. Słownik chemii praktycznej (zbior.)
chemia
16,00 zł do koszyka
116. Słownik polskiej terminologii chemicznej. Chemia czysta i dyscypliny pokrewne
chemia
5,00 zł do koszyka
117. Struktura materii. Przewodnik encyklopedyczny (zbior.)
fizyka, chemia
29,00 zł do koszyka
118. Środki dydaktyczne w nauczaniu chemii (Wiesław Karpiński)
dydaktyka, chemia
3,00 zł do koszyka
119. Świat kryształów (wyd 1925) (Zygmunt Weyberg)
chemia, krystalografia, przed 1945
25,00 zł do koszyka
120. Tablice chemiczne
chemia
10,00 zł do koszyka
121. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne i astronomiczne (zbior.)
matematyka, fizyka, chemia, astronomia
5,00 zł do koszyka
122. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne i astronomiczne (zbior.)
matematyka, fizyka, chemia, astronomia
6,00 zł do koszyka
123. Technologie i materiały, tabele, rysunki i schematy (Panic, Król)
przemysł, chemia, metalurgia, hutnictwo, górnictwo, energetyka, ceramika, maszynoznawstwo
7,00 zł do koszyka
124. Tworzywa sztuczne dla stolarza (Dworakowski, Hryniewicz)
chemia, stolarstwo
8,00 zł do koszyka
125. U źródeł nowej nauki. Paleobiochemia (Włodzimierz Sedlak)
biologia, biochemia, paleologia
7,00 zł do koszyka
126. Urządzenia do uzdatniania wody. ZAsady projektowania i przykłady obliczeń (red. Z. Heidrich)
inżynieria sanitarna, chemia, filtry
12,00 zł do koszyka
127. W zwierciadle chemii (Wacław Gołembowicz)
chemia
12,00 zł do koszyka
128. Włodzimierza Sedlaka kwantowa teoria życia (Stefan Kajta)
filozofia, biochemia
14,00 zł do koszyka
129. Wprowadzenie do chemii analitycznej (Marian Elbanowski)
chemia
4,00 zł do koszyka
130. Wspólna chemia (Witold Horwath)
literatura polska
10,00 zł do koszyka
131. Wybrane działy chemii ogólnej i metod eksperymentalnych (red. I. Baraniecka)
chemia
8,00 zł do koszyka
132. Wybrane zagadnienia z biochemii przemysłu spożywczego (B.F Bijok)
biochemia, przetwórstwo
3,00 zł do koszyka
133. Wykłady z chemii fizycznej (Kazimierz Gumiński)
chemia
16,00 zł do koszyka
134. Wykorzystanie metod statystycznych do opisu akumulacji 137Cs w glebach leśnych (Zbigniew Ziembik)
leśnictwo, gleboznawstwo, biochemia, statystyka
8,00 zł do koszyka
135. Zagadki chemiczne (Jerzy Stobiński)
chemia, dla młodzieży
5,00 zł do koszyka
136. Zasady automatyki dla chemików (Zdzisław Trybalski)
automatyka, chemia
9,00 zł do koszyka
137. Zastosowanie nuklidów promieniotwórczych w chemii (zbior. pod red. J. Sobkowskiego)
chemia, fizyka, promieniotwórczość
14,00 zł do koszyka
138. Zbiór zadań z analizy chemicznej (Wesołowski, Szefer, Zimna)
chemia
10,00 zł do koszyka
139. Zmiany w drewnianych elementach klejonych pod wpływem agresywnych środowisk gazowych (Barbara Gos)
chemia
6,00 zł do koszyka
140. Zrób sam (Y) - vademecum dla Pań... i Panów domu
poradniki, kosmetyka, kuchnia, kulinaria, szycie,
8,00 zł do koszyka