Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. 1000 słów o atomie i technice jądrowej (Ryszard Szepke)
fizyka, chemia, technika jądrowa
8,00 zł do koszyka
2. 1000 słów o tworzywach sztucznych (Chudzyński, Puternicki, Surowiak)
chemia, polimery, tworzywa
12,00 zł do koszyka
3. 50 lat Związku Zawodowego Chemików (1918-1969) (zbior.)
chemia, przemysł chemiczny
18,00 zł do koszyka
4. 500 zagadek chemicznych (M.Jurowska-Wernerowa)
chemia
6,00 zł do koszyka
5. Akumulatory zasadowe (K.J. Graczew)
elektrochemia
10,00 zł do koszyka
6. Alchemia słowa (Jan Parandowski)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
7. Analiza chemiczna rud i metali w hutach żelaza (Inglot, Pizło)
metalurgnia, chemia, hutnictwo
18,00 zł do koszyka
8. Analiza fizykochemiczna związków kompleksowych w roztworach (A.K. Babko)
chemia
9,00 zł do koszyka
9. Analiza kolorymetryczna (Noel L. Allport)
chemia, analiza, diagnostyka medycna
9,00 zł do koszyka
10. Analiza korelacyjna w chemii organicznej. Wstęp do liniowych zależności energii swobodnej (John Shorter)
chemia
10,00 zł do koszyka
11. Analiza nieorganiczna jakościowa (Gaston Charlot)
chemia, analiza
17,00 zł do koszyka
12. Analiza techniczna z ćwiczeniami (Łada, Minczewski)
chemia, analiza
6,00 zł do koszyka
13. Biochemia (Lubert Stryer)
biochemia
34,00 zł do koszyka
14. Biochemia dla biologów (Jerzy Trojanowski)
biochemia
6,00 zł do koszyka
15. Biochemia roślin komplet I-II (Przemiany typowe - Metabolizm wtórny) (Jerzy Kączkowski)
botanika, biochemia
40,00 zł do koszyka
16. Biochemia rozwoju (Jean Brachet)
biochemia, embriologia, biologia
10,00 zł do koszyka
17. Biologiczne podstawy psychiatrii (Stanisław Słowik)
psychiatria, biochemia
14,00 zł do koszyka
18. Biomineralizacja i biomateriały (red. A. Szymański)
biochemia, biomineralogia, implanty
10,00 zł do koszyka
19. Budowa jądra atomowego (C. Sharp Cook)
chemia
6,00 zł do koszyka
20. Budowa związków chemicznych. Wstęp do teorii wiązania chemicznego (J.A.A. Ketelaar)
chemia
15,00 zł do koszyka
21. Chemia (Linus Pauling, Peter Pauling)
chemia
20,00 zł do koszyka
22. Chemia całkiem prosta (Herman Raaf)
chemia
9,00 zł do koszyka
23. Chemia fizyczna (zbior. )
chemia
17,00 zł do koszyka
24. Chemia fizyczna (Wiesław Karpiński )
chemia
5,00 zł do koszyka
25. Chemia fizyczna dla metalurgów (Andrzej Staronka)
chemia, metalurgia
10,00 zł do koszyka
26. Chemia fizyczna polimerów (Mark, Tobolsky)
chemia
17,00 zł do koszyka
27. Chemia fizyczna. Tom drugi. Roztwory, elektrochemia, kinetyka chemiczna, fotochemia (Aleksander Brodski)
chemia
14,00 zł do koszyka
28. Chemia jądrowa (Sobkowski, Jelińska-Kazimierczuk)
chemia
15,00 zł do koszyka
29. Chemia nieorganiczna łącznie z zasadami chemii ogólnej (S.Tołłoczko, W.Kemula)
chemia
12,00 zł do koszyka
30. Chemia nieorganiczna. Podręcznik chemii ogólnej i nieorganicznej dla wydziałów chemicznych politechnik i uniwersytetów (Włodzimierz Trzebiatowski)
chemia
14,00 zł do koszyka
31. Chemia ogólna (Lech Pajdowski)
chemia
12,00 zł do koszyka
32. Chemia ogólna i nieorganiczna (Adam Bielański)
chemia
18,00 zł do koszyka
33. Chemia organiczna (D.J. Cram, G.S. Hammond)
chemia
14,00 zł do koszyka
34. Chemia organiczna (2-tomowa) (Morrison, Boyd)
chemia
50,00 zł do koszyka
35. Chemia organiczna. Rozwiązywanie problemów (Morrison, Boyd)
chemia
30,00 zł do koszyka
36. Chemia organiczna. Związki jednopodstawione (Kirrmann, Cantacuzene, Duhamel)
chemia
20,00 zł do koszyka
37. Chemia organiczna. Związki wielopodstawione (Kirrmann, Cantacuzene, Duhamel)
chemia
20,00 zł do koszyka
38. Chemia półprzewodników typu diamentu (N.A. Goriunowa)
chemia, metalurgia, krystalografia
8,00 zł do koszyka
39. Chemia śmierci (Simon Beckett)
kryminał, thriller
15,00 zł do koszyka
40. Chemia techniczna (Jacek Molenda)
chemia
7,00 zł do koszyka
41. Chemia związków heterocyklicznych (Joule, Smith)
chemia
15,00 zł do koszyka
42. Chemia żywności (Sikorski, Drozdowski, Samotus, Pałasiński)
chemia, przemysł spożywczy
10,00 zł do koszyka
43. Chromatografia i jej zastosowania (Alan Berthillier)
chemia, analiza, chromatografia
7,00 zł do koszyka
44. Ćwiczenia i zadania z chemii organicznej (Runge, Siewert, Gohlisch)
chemia
8,00 zł do koszyka
45. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej (zbior.)
chemia
9,00 zł do koszyka
46. Ćwiczenia z fizjologii roślin (Michejda, Ratajczak)
biologia, botanika, biochemia
3,00 zł do koszyka
47. Dielektryki i fale (Arthur R. von Hippel)
fizyka, chemia
25,00 zł do koszyka
48. Duże cząsteczki (Harry Meville)
chemia
4,00 zł do koszyka
49. Dziwy w retorcie (R. Dobrotin)
chemia
5,00 zł do koszyka
50. Eksperymentalna chemia nieorganiczna (red. M. Smolik)
chemia
16,00 zł do koszyka
51. Eksperymenty są super! Sekrety chemii, biologii, fizyki (zbior.)
chemia, fizyka, dla dzieci, dla młodzieży
14,00 zł do koszyka
52. Eliminacja ołowiu i antymonu z miedzi i jej stopów w procesie rafinacji próżniowej (Leszek Blacha)
hutnictwo, chemia, metalurgia
5,00 zł do koszyka
53. Endyklopedia edukacyjna - Na ścieżkach wiedzy: Chemia (R. Rugi)
dla dzieci, chemia
5,00 zł do koszyka
54. Fizjologiczne mechanizmy zachowania (Bogdan Sadowski)
anatomia, fizjologia, biochemia
14,00 zł do koszyka
55. Fizyczne i fizyko-chemiczne metody analizy (J. Garaj i in.)
fizyka, chemia, analiza
17,00 zł do koszyka
56. Fizyka i chemia materiałów. Tom 1(16)2000 (zbior.)
mineralogia, chemia, fizyka
5,00 zł do koszyka
57. Fizyka i chemia życia (wybór z Scientific American)
biofizyka, biochemia
8,00 zł do koszyka
58. Fizyka półprzewodników (P.S. Kiriejew)
fizyka, chemia
18,00 zł do koszyka
59. Fizykochemiczne metody badawcze (zbior.)
fizyka, chemia
4,00 zł do koszyka
60. Fotochemia domowa (Stefan Sękowski)
chemia, fotografia, dla młodzieży
8,00 zł do koszyka
61. Gazy szlachetne (Dawid Finkelsztejn)
chemia
4,00 zł do koszyka
62. Hydrobiologia. Limnologia (Starmach, Wróbel, Pasternak)
biologia, hydrobiologia, chemia, zoologia
27,00 zł do koszyka
63. Ilościowa półmikroanaliza chemiczna wód w obszarach krasu węglanowego (Maria Markowicz, Marian Pulina)
chemia, geologia, jaskinie
6,00 zł do koszyka
64. Instrukcja do ćwiczeń z chemii analitycznej jakościowej ( zbior.)
chemia
5,00 zł do koszyka
65. Inżynieria chemiczna (Pawłow, Romankow, Noskow)
chemia
10,00 zł do koszyka
66. Izotopy (Olgierd Wołczek)
chemia, fizyka jądrowa
10,00 zł do koszyka
67. Katalog gazów technicznych, materiałów, sprzętu spawalniczego 1956
chemia, technika
15,00 zł do koszyka
68. Kinetyczne metody analizy chemicznej (K.B. Jacimirski)
chemia
7,00 zł do koszyka
69. Korozja. Poradnik. Tablice korozyjne tworzyw metalowych i niemetalowych (Jodko, Meyer, Orłowski, Czarnota)
technika, metalurgia, wytrzymałość, chemia
14,00 zł do koszyka
70. Kosmochemia (Bronisław Kuchowicz)
chemia, sttrofizyka, astrochemia
12,00 zł do koszyka
71. Księga pierwiastków (Ignacy Fichstaed)
chemia
15,00 zł do koszyka
72. Kwantykułowa teoria wiązania chemicznego (Kazimierz Fajans)
chemia
10,00 zł do koszyka
73. Laboratorium podstaw biochemii technicznej (Korneliusz Miksch)
chemia, biochemia
7,00 zł do koszyka
74. Mały słownik chemiczny (zbior.)
chemia
10,00 zł do koszyka
75. Materia, ziemia i niebo (George Gamow)
fizyka, chemia, astrofizyka, geologia
19,00 zł do koszyka
76. Materiały do ćwiczeń konwersatoryjno-praktycznych z dydaktyki chemii (Henryk Mrowiec)
chemia, dydaktyka, nauczanie
7,00 zł do koszyka
77. Metodologiczne problemy rewolucji chemicznej (Elżbieta Pietruska-Madej)
chemia, historia nauki
70,00 zł do koszyka
78. Metody instrumentalne w analizie chemicznej (Walenty Szczepaniak)
chemia
14,00 zł do koszyka
79. Metody rentgenowskie badania struktury węgli (red. Jasieńka, Pielaszek)
chemia, koksownictwo
8,00 zł do koszyka
80. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej (Andrzej Cygański )
chemia, spektroskopia
18,00 zł do koszyka
81. Metody syntezy poliorganosiloksanów (N. N. Sokołow)
chemia, polimery
12,00 zł do koszyka
82. Między zabawą a chemią (Żivko K. Kostić)
chemia
9,00 zł do koszyka
83. Mineralogia ogólna (Andrzej Bolewski)
mineralogia, chemia
18,00 zł do koszyka
84. Model matematyczny oddziaływania składowisk odpadów energetycznych na środowisko (JAcek Łączny, Marcin Adamski)
mastematyka, chemia, ochrona środowiska
5,00 zł do koszyka
85. Moje laboratorium (Stefan Sękowski)
chemia
6,00 zł do koszyka
86. Myśl badawcza w medycynie (William A. R. Thomson)
medycyna, fizyka, chemia, diagnostyka
7,00 zł do koszyka
87. Na skrzyżowaniach dróg wiedzy. Współzależność w rozwoju molekularnej fizyki, chemii i biologii (M.W. Wolkensztejn)
biologia, chemia, fizyka
10,00 zł do koszyka
88. Najpiękniejsza molekuła (Hugh Aldersey-Williams)
chemia
14,00 zł do koszyka
89. Nić życia. Wstęp do biologii molekularnej (John C. Kendrew)
biologia, biochemia
3,00 zł do koszyka
90. Nowoczesne reakcje syntezy organicznej (Herbert O. House)
chemia
19,00 zł do koszyka
91. O krystalografii (A.S. Sonin)
chemia, krystalografia
9,00 zł do koszyka
92. Obliczenia chemiczne (zbior. pod red. J. Ciby)
chemia
7,00 zł do koszyka
93. Obliczenia rachunkowe z chemii analitycznej (Buhl, Kania, Mikuła)
chemia
12,00 zł do koszyka
94. Obliczenia w chemii organicznej (Hamilton, Simpson, Ellis)
chemia
16,00 zł do koszyka
95. Od krzemienia do piezokwarcu (Hubert Sylwestrzak)
chemia, mineralogia
9,00 zł do koszyka
96. Odnowa wody. Podstawy teoretyczne procesów (red. A.L. Kowal)
Hydrologia, ochrona środowiska, chemia
19,00 zł do koszyka
97. Ogień (adapt. E. Milewska)
historia techniki, fizyka, chemia, dla dzieci, Butenko
6,00 zł do koszyka
98. Opowieści o żywej materii (Paweł Jasienica)
biologia, biochemia, medycyna, . wspomnienia
12,00 zł do koszyka
99. Opracowanie modli oraz bilansu generowania i akumulacji gazów w serii węglonośnej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (red. Ney, Kotarba)
chemia, geologia, górnictwo
6,00 zł do koszyka
100. Pierwszy wiek tworzyw sztucznych. Celuloid i jego następcy (M. Kaufman)
chemia, przemysł chemiczny
6,00 zł do koszyka
101. Podstawy biochemii (Jerzy Kączkowski)
biochemia
18,00 zł do koszyka
102. Podstawy biologii. Od bakterii do człowieka (W.J.H. Kunicki-Goldfinger)
biologia, biochemia
13,00 zł do koszyka
103. Podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej (Aleksander Erndt)
chemia
10,00 zł do koszyka
104. Podstawy chromatografii (Zygfryd Witkiewicz)
chemia i chromatografia
18,00 zł do koszyka
105. Podstawy elektrochemii (S. Glasstone)
chemia
12,00 zł do koszyka
106. Podstawy obliczeń chemicznych z programami komputerowymi (bez dyskietki) (Waldemar Ufnalski)
chemia
12,00 zł do koszyka
107. Podstawy technologii chemicznej (Henryk Koneczny)
chemia
15,00 zł do koszyka
108. Podstawy teoretyczne chemii organicznej. Zadania i ćwiczenia (Dnieprowski, Karawan, Siemienowa)
chemia
9,00 zł do koszyka
109. Polichlorek winylu (M. Obłój-Muzaj, B. Świerz-Motysia, B. Szabłowska)
chemia, winyl, tworzywa sztuczne
9,00 zł do koszyka
110. Pracownia analizy ilościowej (Józef Szulc)
chemia
5,00 zł do koszyka
111. Pracownia chemiczna (Ciba, Górka)
chemia
8,00 zł do koszyka
112. Pracownia chemiczna dla technikum przemysłu szklarskiego klasa II i III (Tomasz Szeromski, Ryszard Włodarczyk )
chemia
9,00 zł do koszyka
113. Pracownia chemii analitycznej. Analiza ilościowa (Zygmunt Marczenko)
chemia
9,00 zł do koszyka
114. Praktyczny podręcznik laboratoryjny - część I i II (wyd. 1928) (Franciszek Ksawery Bytomski)
chemia, farmacja, kosmetyka
40,00 zł do koszyka
115. Problemy fizyki biologicznej (L.A. Blumenfeld)
biofizyka, biochemia
10,00 zł do koszyka
116. Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej (M.L. Paderewski)
chemia, technika
16,00 zł do koszyka
117. Przetworniki elektryczne wybranych wielkości fizykochemicznych (Dan Miller)
elektrotechnika, miernictwo, optyka, elektrochemia
76,00 zł do koszyka
118. Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy (Namieśnik, Jamrógiewicz, Pilarczyk, Torres)
chemia
8,00 zł do koszyka
119. Radiochemia (zbior. )
chemia, promieniotwórczość, reakcje jądrowe
17,00 zł do koszyka
120. Reakcje niektórych beta-laktonów, ketonów i oksetanu z anionami potasu w tetrahydrofuranie (Andrzej Misiołek)
chemia, analityka
5,00 zł do koszyka
121. Rebis czyli kamień filozofów (Carl Gustav Jung)
filozofia, gnoza, alchemia
38,00 zł do koszyka
122. Sekret Kroke (Małgorzata i Michał Kuźmińscy)
kryminał, thriller
16,00 zł do koszyka
123. Skąd ten blask, profesorze Sedlak? (Kazimierz Dymel)
chemia, filozofia, religia, biografie
12,00 zł do koszyka
124. Słownik chemii praktycznej (zbior.)
chemia
16,00 zł do koszyka
125. Słownik polskiej terminologii chemicznej. Chemia czysta i dyscypliny pokrewne
chemia
5,00 zł do koszyka
126. Stereochemia w syntezie organicznej (GAwroński, Gawrońska)
chemia
12,00 zł do koszyka
127. Struktura materii. Przewodnik encyklopedyczny (zbior.)
fizyka, chemia
29,00 zł do koszyka
128. Surowce mineralne świata. Siarka - S (zbior. )
mineralogia, chemia, przemysł chemiczny
10,00 zł do koszyka
129. Środki dydaktyczne w nauczaniu chemii (Wiesław Karpiński)
dydaktyka, chemia
3,00 zł do koszyka
130. Świat kryształów (wyd 1925) (Zygmunt Weyberg)
chemia, krystalografia, przed 1945
25,00 zł do koszyka
131. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne i astronomiczne (zbior.)
matematyka, fizyka, chemia, astronomia
5,00 zł do koszyka
132. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne i astronomiczne (zbior.)
matematyka, fizyka, chemia, astronomia
6,00 zł do koszyka
133. Technologia chemiczna - surowce (red. M. Taniewski)
chemia, przemysł chemiczny
14,00 zł do koszyka
134. Technologia chemiczna nieorganiczna (zbior.)
chemia, technika
18,00 zł do koszyka
135. Technologia chemiczna-procesy. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych. (Zbigniew Stec)
chemia
8,00 zł do koszyka
136. Technologia włókien sztucznych (A. Boryniec)
chemia
10,00 zł do koszyka
137. Technologie i materiały, tabele, rysunki i schematy (Panic, Król)
przemysł, chemia, metalurgia, hutnictwo, górnictwo, energetyka, ceramika, maszynoznawstwo
7,00 zł do koszyka
138. Tworzywa sztuczne i ich przetwórstwo (Bogdan Łączyński)
technologia, chemia, fizyka, polimery
6,00 zł do koszyka
139. U źródeł nowej nauki. Paleobiochemia (Włodzimierz Sedlak)
biologia, biochemia, paleologia
7,00 zł do koszyka
140. Urządzenia do uzdatniania wody. ZAsady projektowania i przykłady obliczeń (red. Z. Heidrich)
inżynieria sanitarna, chemia, filtry
12,00 zł do koszyka
141. VAdemecum materiałoznawstwa. Stal - metale nieżelazne - tworzywa sztuczne - badania metali (Wilhelm Domke)
chemia, metalurgia, polimery
9,00 zł do koszyka
142. W zwierciadle chemii (Wacław Gołembowicz)
chemia
12,00 zł do koszyka
143. Włodzimierza Sedlaka kwantowa teoria życia (Stefan Kajta)
filozofia, biochemia
12,00 zł do koszyka
144. Wprowadzenie do chemii analitycznej (Marian Elbanowski)
chemia
4,00 zł do koszyka
145. Wspólna chemia (Witold Horwath)
literatura polska
10,00 zł do koszyka
146. Wybrane działy chemii ogólnej i metod eksperymentalnych (red. I. Baraniecka)
chemia
8,00 zł do koszyka
147. Wybrane zagadnienia z biochemii przemysłu spożywczego (B.F Bijok)
biochemia, przetwórstwo
3,00 zł do koszyka
148. Wykłady z chemii fizycznej (Kazimierz Gumiński)
chemia
16,00 zł do koszyka
149. Wykorzystanie metod statystycznych do opisu akumulacji 137Cs w glebach leśnych (Zbigniew Ziembik)
leśnictwo, gleboznawstwo, biochemia, statystyka
8,00 zł do koszyka
150. Zagadki chemiczne (Jerzy Stobiński)
chemia, dla młodzieży
5,00 zł do koszyka
151. Zasady automatyki dla chemików (Zdzisław Trybalski)
automatyka, chemia
9,00 zł do koszyka
152. Zastosowanie nuklidów promieniotwórczych w chemii (zbior. pod red. J. Sobkowskiego)
chemia, fizyka, promieniotwórczość
14,00 zł do koszyka
153. Zbiór zadań z analizy chemicznej (Wesołowski, Szefer, Zimna)
chemia
10,00 zł do koszyka
154. Zmiany w drewnianych elementach klejonych pod wpływem agresywnych środowisk gazowych (Barbara Gos)
chemia
6,00 zł do koszyka
155. Zrób sam (Y) - vademecum dla Pań... i Panów domu
poradniki, kosmetyka, kuchnia, kulinaria, szycie,
8,00 zł do koszyka