Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. 1000 słów o atomie i technice jądrowej (Ryszard Szepke)
fizyka, chemia, technika jądrowa
8,00 zł do koszyka
2. 1000 słów o tworzywach sztucznych (Chudzyński, Puternicki, Surowiak)
chemia, polimery, tworzywa
12,00 zł do koszyka
3. 50 lat Związku Zawodowego Chemików (1918-1969) (zbior.)
chemia, przemysł chemiczny
18,00 zł do koszyka
4. Akumulatory zasadowe (K.J. Graczew)
elektrochemia
10,00 zł do koszyka
5. Alchemicy (L.E. Stefański)
chemia, alchemia, dla młodzieży
4,00 zł do koszyka
6. Analiza chemiczna rud i metali w hutach żelaza (Inglot, Pizło)
metalurgnia, chemia, hutnictwo
18,00 zł do koszyka
7. Analiza fizykochemiczna związków kompleksowych w roztworach (A.K. Babko)
chemia
9,00 zł do koszyka
8. Analiza kolorymetryczna (Noel L. Allport)
chemia, analiza, diagnostyka medycna
9,00 zł do koszyka
9. Analiza korelacyjna w chemii organicznej. Wstęp do liniowych zależności energii swobodnej (John Shorter)
chemia
10,00 zł do koszyka
10. Analiza nieorganiczna jakościowa (Gaston Charlot)
chemia, analiza
17,00 zł do koszyka
11. Analiza techniczna z ćwiczeniami (Łada, Minczewski)
chemia, analiza
6,00 zł do koszyka
12. Biochemia (Lubert Stryer)
biochemia
34,00 zł do koszyka
13. Biochemia dla biologów (Jerzy Trojanowski)
biochemia
6,00 zł do koszyka
14. Biochemia roślin komplet I-II (Przemiany typowe - Metabolizm wtórny) (Jerzy Kączkowski)
botanika, biochemia
40,00 zł do koszyka
15. Biochemia rozwoju (Jean Brachet)
biochemia, embriologia, biologia
10,00 zł do koszyka
16. Biologiczne podstawy psychiatrii (Stanisław Słowik)
psychiatria, biochemia
14,00 zł do koszyka
17. Biomineralizacja i biomateriały (red. A. Szymański)
biochemia, biomineralogia, implanty
10,00 zł do koszyka
18. Biosfera (wybór artykułów z Scientific American)
biologia, fizyka, ekologia, biochemia
7,00 zł do koszyka
19. Budowa jądra atomowego (C. Sharp Cook)
chemia
6,00 zł do koszyka
20. Budowa związków chemicznych. Wstęp do teorii wiązania chemicznego (J.A.A. Ketelaar)
chemia
15,00 zł do koszyka
21. Chemia (Linus Pauling, Peter Pauling)
chemia
20,00 zł do koszyka
22. Chemia całkiem prosta (Herman Raaf)
chemia
9,00 zł do koszyka
23. Chemia dla studentów medycyny (Klaus Beyermann)
chemia
10,00 zł do koszyka
24. Chemia fizyczna (zbior. )
chemia
17,00 zł do koszyka
25. Chemia fizyczna (Wiesław Karpiński )
chemia
5,00 zł do koszyka
26. Chemia fizyczna polimerów (Mark, Tobolsky)
chemia
17,00 zł do koszyka
27. Chemia fizyczna. Tom drugi. Roztwory, elektrochemia, kinetyka chemiczna, fotochemia (Aleksander Brodski)
chemia
14,00 zł do koszyka
28. Chemia jądrowa (Sobkowski, Jelińska-Kazimierczuk)
chemia
15,00 zł do koszyka
29. Chemia nieorganiczna (Włodzimierz Trzebiatowski)
chemia
14,00 zł do koszyka
30. Chemia nieorganiczna łącznie z zasadami chemii ogólnej (S.Tołłoczko, W.Kemula)
chemia
12,00 zł do koszyka
31. Chemia nieorganiczna. Podręcznik chemii ogólnej i nieorganicznej dla wydziałów chemicznych politechnik i uniwersytetów (Włodzimierz Trzebiatowski)
chemia
14,00 zł do koszyka
32. Chemia ogólna i nieorganiczna (Adam Bielański)
chemia
18,00 zł do koszyka
33. Chemia organiczna (D.J. Cram, G.S. Hammond)
chemia
14,00 zł do koszyka
34. Chemia organiczna (2-tomowa) (Morrison, Boyd)
chemia
50,00 zł do koszyka
35. Chemia organiczna. Rozwiązywanie problemów (Morrison, Boyd)
chemia
30,00 zł do koszyka
36. Chemia organiczna. Związki jednopodstawione (Kirrmann, Cantacuzene, Duhamel)
chemia
20,00 zł do koszyka
37. Chemia organiczna. Związki wielopodstawione (Kirrmann, Cantacuzene, Duhamel)
chemia
20,00 zł do koszyka
38. Chemia półprzewodników typu diamentu (N.A. Goriunowa)
chemia, metalurgia, krystalografia
8,00 zł do koszyka
39. Chemia związków heterocyklicznych (Joule, Smith)
chemia
15,00 zł do koszyka
40. Chemia żywności (Sikorski, Drozdowski, Samotus, Pałasiński)
chemia, przemysł spożywczy
10,00 zł do koszyka
41. Chromatografia i jej zastosowania (Alan Berthillier)
chemia, analiza, chromatografia
7,00 zł do koszyka
42. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej (zbior.)
chemia
9,00 zł do koszyka
43. Ćwiczenia z fizjologii roślin (Michejda, Ratajczak)
biologia, botanika, biochemia
3,00 zł do koszyka
44. Dielektryki i fale (Arthur R. von Hippel)
fizyka, chemia
25,00 zł do koszyka
45. Drugi bazar chemiczny (Stefan Sękowski)
chemia, dla młodzieży, doświadczenia
8,00 zł do koszyka
46. Duże cząsteczki (Harry Meville)
chemia
4,00 zł do koszyka
47. Ekonomika procesów wzbogacania rud i węgli (W. Stępiński)
górnictwo, przeróbka kopalin, chemia
6,00 zł do koszyka
48. Eksperymentalna chemia nieorganiczna (red. M. Smolik)
chemia
16,00 zł do koszyka
49. Eksperymenty są super! Sekrety chemii, biologii, fizyki (zbior.)
chemia, fizyka, dla dzieci, dla młodzieży
14,00 zł do koszyka
50. Eliminacja ołowiu i antymonu z miedzi i jej stopów w procesie rafinacji próżniowej (Leszek Blacha)
hutnictwo, chemia, metalurgia
5,00 zł do koszyka
51. Endyklopedia edukacyjna - Na ścieżkach wiedzy: Chemia (R. Rugi)
dla dzieci, chemia
5,00 zł do koszyka
52. Fizjologiczne mechanizmy zachowania (Bogdan Sadowski)
anatomia, fizjologia, biochemia
14,00 zł do koszyka
53. Fizyczne i fizyko-chemiczne metody analizy (J. Garaj i in.)
fizyka, chemia, analiza
17,00 zł do koszyka
54. Fizyka i chemia materiałów. Tom 1(16)2000 (zbior.)
mineralogia, chemia, fizyka
5,00 zł do koszyka
55. Fizyka i chemia życia (wybór z Scientific American)
biofizyka, biochemia
8,00 zł do koszyka
56. Fizykochemiczne metody badawcze (zbior.)
fizyka, chemia
4,00 zł do koszyka
57. Galwanotechnika domowa (Stefan Sękowski)
chemia, metalurgia, galwanotechnika
6,00 zł do koszyka
58. Gazy szlachetne (Dawid Finkelsztejn)
chemia
4,00 zł do koszyka
59. Hydrobiologia. Limnologia (Starmach, Wróbel, Pasternak)
biologia, hydrobiologia, chemia, zoologia
27,00 zł do koszyka
60. Idealna chemia (Simone Elkeles)
literatura kobieca
14,00 zł do koszyka
61. Ilościowa półmikroanaliza chemiczna wód w obszarach krasu węglanowego (Maria Markowicz, Marian Pulina)
chemia, geologia, jaskinie
6,00 zł do koszyka
62. Inżynieria chemiczna (Pawłow, Romankow, Noskow)
chemia
10,00 zł do koszyka
63. Izotopy (Olgierd Wołczek)
chemia, fizyka jądrowa
10,00 zł do koszyka
64. Katalog gazów technicznych, materiałów, sprzętu spawalniczego 1956
chemia, technika
15,00 zł do koszyka
65. Kinetyczne metody analizy chemicznej (K.B. Jacimirski)
chemia
7,00 zł do koszyka
66. Konserwacja i regeneracja ważniejszych kąpieli galwanicznych (T. Żak, K. Szmidt)
galwanotechnika, chemia, metalurgia
15,00 zł do koszyka
67. Korozja. Poradnik. Tablice korozyjne tworzyw metalowych i niemetalowych (Jodko, Meyer, Orłowski, Czarnota)
technika, metalurgia, wytrzymałość, chemia
14,00 zł do koszyka
68. Kosmochemia (Bronisław Kuchowicz)
chemia, sttrofizyka, astrochemia
12,00 zł do koszyka
69. Księga pierwiastków (Ignacy Fichstaed)
chemia
20,00 zł do koszyka
70. Kwantykułowa teoria wiązania chemicznego (Kazimierz Fajans)
chemia
10,00 zł do koszyka
71. Mały słownik chemiczny (zbior.)
chemia
10,00 zł do koszyka
72. Maria Curie (Ewa Curie)
biografie, fizyka, chemia, nobel, kobiety
10,00 zł do koszyka
73. Matematyka stosowana w inżynierii chemicznej (Traczyk, Mączyński)
matematyka, chemia
20,00 zł do koszyka
74. Materia, ziemia i niebo (George Gamow)
fizyka, chemia, astrofizyka, geologia
19,00 zł do koszyka
75. Materiały do ćwiczeń konwersatoryjno-praktycznych z dydaktyki chemii (Henryk Mrowiec)
chemia, dydaktyka, nauczanie
7,00 zł do koszyka
76. Metodologiczne problemy rewolucji chemicznej (Elżbieta Pietruska-Madej)
chemia, historia nauki
70,00 zł do koszyka
77. Metody instrumentalne w analizie chemicznej (Walenty Szczepaniak)
chemia
14,00 zł do koszyka
78. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej (Andrzej Cygański )
chemia, spektroskopia
18,00 zł do koszyka
79. Metody syntezy poliorganosiloksanów (N. N. Sokołow)
chemia, polimery
12,00 zł do koszyka
80. Między zabawą a chemią (Żivko K. Kostić)
chemia
9,00 zł do koszyka
81. Mineralogia ogólna (Andrzej Bolewski)
mineralogia, chemia
18,00 zł do koszyka
82. Model matematyczny oddziaływania składowisk odpadów energetycznych na środowisko (JAcek Łączny, Marcin Adamski)
mastematyka, chemia, ochrona środowiska
5,00 zł do koszyka
83. Moje laboratorium (Stefan Sękowski)
chemia
5,00 zł do koszyka
84. Myśl badawcza w medycynie (William A. R. Thomson)
medycyna, fizyka, chemia, diagnostyka
7,00 zł do koszyka
85. Na skrzyżowaniach dróg wiedzy. Współzależność w rozwoju molekularnej fizyki, chemii i biologii (M.W. Wolkensztejn)
biologia, chemia, fizyka
10,00 zł do koszyka
86. Najpiękniejsza molekuła (Hugh Aldersey-Williams)
chemia
14,00 zł do koszyka
87. Naprawa maszyn i aparatów przemysłu chemicznego (A.J. Szapiro)
maszynoznawstwo, chemia
10,00 zł do koszyka
88. Nić życia. Wstęp do biologii molekularnej (John C. Kendrew)
biologia, biochemia
3,00 zł do koszyka
89. Nowoczesne reakcje syntezy organicznej (Herbert O. House)
chemia
19,00 zł do koszyka
90. O chemii i chemikach (Ira D. Garard)
chemia, historia nauki
10,00 zł do koszyka
91. O krystalografii (A.S. Sonin)
chemia, krystalografia
9,00 zł do koszyka
92. Od krzemienia do piezokwarcu (Hubert Sylwestrzak)
chemia, mineralogia
9,00 zł do koszyka
93. Odnowa wody. Podstawy teoretyczne procesów (red. A.L. Kowal)
Hydrologia, ochrona środowiska, chemia
19,00 zł do koszyka
94. Opowieści o żywej materii (Paweł Jasienica)
biologia, biochemia, medycyna, . wspomnienia
12,00 zł do koszyka
95. Pierwszy wiek tworzyw sztucznych. Celuloid i jego następcy (M. Kaufman)
chemia, przemysł chemiczny
6,00 zł do koszyka
96. Podstawy biochemii (Jerzy Kączkowski)
biochemia
18,00 zł do koszyka
97. Podstawy biologii. Od bakterii do człowieka (W.J.H. Kunicki-Goldfinger)
biologia, biochemia
13,00 zł do koszyka
98. Podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej (Aleksander Erndt)
chemia
10,00 zł do koszyka
99. Podstawy chromatografii (Zygfryd Witkiewicz)
chemia i chromatografia
18,00 zł do koszyka
100. Podstawy elektrochemii (S. Glasstone)
chemia
12,00 zł do koszyka
101. Podstawy obliczeń chemicznych z programami komputerowymi (bez dyskietki) (Waldemar Ufnalski)
chemia
12,00 zł do koszyka
102. Podstawy technologii chemicznej (Henryk Koneczny)
chemia
15,00 zł do koszyka
103. Podstawy teoretyczne chemii organicznej. Zadania i ćwiczenia (Dnieprowski, Karawan, Siemienowa)
chemia
9,00 zł do koszyka
104. Polichlorek winylu (M. Obłój-Muzaj, B. Świerz-Motysia, B. Szabłowska)
chemia, winyl, tworzywa sztuczne
9,00 zł do koszyka
105. Powstawanie pierwiastków chemicznych we Wszechświecie (Ławruchina, Kolesow)
chemia, astronomia
8,00 zł do koszyka
106. Pracownia analizy ilościowej (Józef Szulc)
chemia
5,00 zł do koszyka
107. Pracownia chemiczna (Ciba, Górka)
chemia
8,00 zł do koszyka
108. Pracownia chemiczna dla technikum przemysłu szklarskiego klasa II i III (Tomasz Szeromski, Ryszard Włodarczyk )
chemia
9,00 zł do koszyka
109. Pracownia chemii analitycznej. Analiza ilościowa (Zygmunt Marczenko)
chemia
9,00 zł do koszyka
110. Praktyczny poradnik laboratoryjny - część I i II (wyd. 1928) (Franciszek Ksawery Bytomski)
chemia, farmacja, kosmetyka
45,00 zł do koszyka
111. Problemy fizyki biologicznej (L.A. Blumenfeld)
biofizyka, biochemia
10,00 zł do koszyka
112. Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej (M.L. Paderewski)
chemia, technika
16,00 zł do koszyka
113. Przetworniki elektryczne wybranych wielkości fizykochemicznych (Dan Miller)
elektrotechnika, miernictwo, optyka, elektrochemia
76,00 zł do koszyka
114. Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy (Namieśnik, Jamrógiewicz, Pilarczyk, Torres)
chemia
8,00 zł do koszyka
115. Radiochemia (zbior. )
chemia, promieniotwórczość, reakcje jądrowe
17,00 zł do koszyka
116. Reakcje niektórych beta-laktonów, ketonów i oksetanu z anionami potasu w tetrahydrofuranie (Andrzej Misiołek)
chemia, analityka
5,00 zł do koszyka
117. Rebis czyli kamień filozofów (Carl Gustav Jung)
filozofia, gnoza, alchemia
60,00 zł do koszyka
118. Sekret Kroke (Małgorzata i Michał Kuźmińscy)
kryminał, thriller
16,00 zł do koszyka
119. Sen, marzenia senne i czuwanie (Luce, Segal)
neurologia, biochemia, psychologia
10,00 zł do koszyka
120. Skąd ten blask, profesorze Sedlak? (Kazimierz Dymel)
chemia, filozofia, religia, biografie
12,00 zł do koszyka
121. Słownik chemii praktycznej (zbior.)
chemia
16,00 zł do koszyka
122. Słownik polskiej terminologii chemicznej. Chemia czysta i dyscypliny pokrewne
chemia
5,00 zł do koszyka
123. Stereochemia w syntezie organicznej (GAwroński, Gawrońska)
chemia
12,00 zł do koszyka
124. Strefa utlenienia złóż siarczkowych (S.S. Smirnow)
chemia, geologia
10,00 zł do koszyka
125. Struktura materii. Przewodnik encyklopedyczny (zbior.)
fizyka, chemia
29,00 zł do koszyka
126. Surowce mineralne świata. Siarka - S (zbior. )
mineralogia, chemia, przemysł chemiczny
10,00 zł do koszyka
127. Środki dydaktyczne w nauczaniu chemii (Wiesław Karpiński)
dydaktyka, chemia
6,00 zł do koszyka
128. Świat kryształów (wyd 1925) (Zygmunt Weyberg)
chemia, krystalografia, przed 1945
25,00 zł do koszyka
129. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne i astronomiczne (zbior.)
matematyka, fizyka, chemia, astronomia
5,00 zł do koszyka
130. Technologia chemiczna - surowce (red. M. Taniewski)
chemia, przemysł chemiczny
14,00 zł do koszyka
131. Technologia chemiczna nieorganiczna (zbior.)
chemia, technika
18,00 zł do koszyka
132. Technologia chemiczna-procesy. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych. (Zbigniew Stec)
chemia
8,00 zł do koszyka
133. Technologia włókien sztucznych (A. Boryniec)
chemia
10,00 zł do koszyka
134. Technologie i materiały, tabele, rysunki i schematy (Panic, Król)
przemysł, chemia, metalurgia, hutnictwo, górnictwo, energetyka, ceramika, maszynoznawstwo
7,00 zł do koszyka
135. Tworzywa sztuczne i ich przetwórstwo (Bogdan Łączyński)
technologia, chemia, fizyka, polimery
6,00 zł do koszyka
136. Tworzywa sztuczne. Poradnik (Zaechtling, Zebrowski)
technika, chemia, polimery
12,00 zł do koszyka
137. U źródeł nowej nauki. Paleobiochemia (Włodzimierz Sedlak)
biologia, biochemia, paleologia
7,00 zł do koszyka
138. Urządzenia do uzdatniania wody. ZAsady projektowania i przykłady obliczeń (red. Z. Heidrich)
inżynieria sanitarna, chemia, filtry
12,00 zł do koszyka
139. VAdemecum materiałoznawstwa. Stal - metale nieżelazne - tworzywa sztuczne - badania metali (Wilhelm Domke)
chemia, metalurgia, polimery
9,00 zł do koszyka
140. W zwierciadle chemii (Wacław Gołembowicz)
chemia
12,00 zł do koszyka
141. Wprowadzenie do chemii analitycznej (Marian Elbanowski)
chemia
4,00 zł do koszyka
142. Wspólna chemia (Witold Horwath)
literatura polska
10,00 zł do koszyka
143. Wybrane działy chemii ogólnej i metod eksperymentalnych (red. I. Baraniecka)
chemia
8,00 zł do koszyka
144. Wybrane zagadnienia z biochemii przemysłu spożywczego (B.F Bijok)
biochemia, przetwórstwo
3,00 zł do koszyka
145. Wykorzystanie metod statystycznych do opisu akumulacji 137Cs w glebach leśnych (Zbigniew Ziembik)
leśnictwo, gleboznawstwo, biochemia, statystyka
8,00 zł do koszyka
146. Zastosowanie nuklidów promieniotwórczych w chemii (zbior. pod red. J. Sobkowskiego)
chemia, fizyka, promieniotwórczość
14,00 zł do koszyka
147. Zbiór zadań z analizy chemicznej (Wesołowski, Szefer, Zimna)
chemia
10,00 zł do koszyka
148. Zmiany w drewnianych elementach klejonych pod wpływem agresywnych środowisk gazowych (Barbara Gos)
chemia
6,00 zł do koszyka
149. Zrób sam (Y) - vademecum dla Pań... i Panów domu
poradniki, kosmetyka, kuchnia, kulinaria, szycie,
10,00 zł do koszyka