Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Bastylia 1789 (HB) (Robert Bielecki)
bitwy, rewolucja francuska
9,00 zł do koszyka
2. Biokosmos (Andrzej Trepka)
ewolucja
8,00 zł do koszyka
3. Burza od wschodu (Maria Dunin-Kozicka)
rewolucja paździenikowa, kresy, wspomnienia
6,00 zł do koszyka
4. Czerwień i amarant [Szczenięce lata / Opierzona rewolucja] (Melchior Wańkowicz)
literatura polska, wspomnienia
5,00 zł do koszyka
5. CZerwona rewolucja i biały regent (Karol Mórawski)
Węgry, wiek dwudziesty
5,00 zł do koszyka
6. Czy Darwin miał rację? Katolicy a teoria ewolucji (George Sim Johnson)
biologia, ewolucja, teologia, Biblia
8,00 zł do koszyka
7. Czy koniecznie ewolucja? (Clyde, Webster)
biologia, ewolucja, paleontologia, geologia, kreacjonizm
7,00 zł do koszyka
8. Danton (Jan Baszkiewicz)
biografie, danton, francja, rewolucja francuska
14,00 zł do koszyka
9. Drogi w nieznane (Andrzej Donimirski)
kosmos, fizyka, cybernetyka, ewolucja
5,00 zł do koszyka
10. Duch nie spadł z nieba (Hoimar von Ditfurth)
psychologia, neurologia, mózg, ewolucja
6,00 zł do koszyka
11. Dziennik hiszpański (Michał Kolcow)
Hiszpania, rewolucja, komunizm
5,00 zł do koszyka
12. Dzierżyński - czerwony kat (Bogdan Jaxa-Ronikier)
rosja, rewolucja, dzierżyński
9,00 zł do koszyka
13. Dziesięć dni, które wstrząsnęły światem (John Reed)
rosja, rewolucja radziecka, rewolucja październikowa
6,00 zł do koszyka
14. Europa i jej narody (Krzysztof Pomian) 10,00 zł do koszyka
15. Ewolucja kosmosu i kosmologii (Michał Heller)
fizyka, astronomia, kosmologia
12,00 zł do koszyka
16. Ewolucja społecznej doktryny Kościoła (Stanisław Markiewicz)
religia, kościół
8,00 zł do koszyka
17. Francuska ścieżka (Waldemar Łysiak)
oświecenie, rewolucja francuska, wiek osiemnasty
4,00 zł do koszyka
18. Francuzi 1789-1794. Studium świadomości rewolucyjnej (Jan Baszkiewicz)
Francja, rewolucja francuska, wiek osiemnasty
14,00 zł do koszyka
19. Kościoły lokalne - Kościół powszechny (Michel Dortel-Claudot)
chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
20. La derniere dauphine. Madame duchesse d`Angouleme (1778-1851) (wyd.1909) (Joseph Turquan)
wiek osiemnasty, wiek dziewitnasty, rewolucja francuska, Burbonowie, Maria Teresa Burbon, biografie, obcojęzyczne, przed 1945
40,00 zł do koszyka
21. Makroskop (Joel de Rosnay)
ekologia, socjologia, informacja, zarządzanie, biotechnika, globalizm
10,00 zł do koszyka
22. Manifest Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej (1918)
rewolucja paździenikowa, komunizm
2,00 zł do koszyka
23. Maria Antonina (Stefan Zweig)
biografie, francja, rewolucja francuska, królowie, władcy
9,00 zł do koszyka
24. Mówią Wieki nr 11(239)1977
rewolucja paździenikowa
2,00 zł do koszyka
25. Na początku był wodór (Hoimar von Ditfurth)
ewolucja, życie
8,00 zł do koszyka
26. Na tropach makroewolucji (Włodzimierz Michajłow)
biologia, ewolucja
3,00 zł do koszyka
27. O rewolucji (Hannah Arendt)
rewolucja, polityka
20,00 zł do koszyka
28. Pochodzenie życia (Encyklopedia Wiedzy i Życia)
ewolucja, biologia, dla dzieci
5,00 zł do koszyka
29. Podręcznik przyrodniczej antropogenezy. Tom I. U progów ludzkości (Bernard Hałaczek)
antropologia, ewolucja
9,00 zł do koszyka
30. Polacy w rewolucji 1917 roku (Walentyna Najdus)
wiek dwudziesty, rewolucja październikowa
7,00 zł do koszyka
31. proletariacki nurt rewolucji krakowskiej 1848 roku (Bronisław Cetera)
kraków, cracoviana, zabory, galicja, rewolucja krakowska
12,00 zł do koszyka
32. Pseudonauka i pseudouczeni (Martin Gardner)
nauka, parapsychologia, fizyka, ewolucja, Biblia
10,00 zł do koszyka
33. Rewolucja francuska 1789-1794. Społeczeństwo obywatelskie (Jan Baszkiewicz, Stefan Meller)
francja, rewolucja francuska, wiek osiemnasty
25,00 zł do koszyka
34. Rewolucja narciarska - karwing (Walter Kuchler)
sport, narciarstwo
6,00 zł do koszyka
35. Rewolucja w imię Augusta Sandino (Wojciech Giełżyński)
wiek dwudziesty, Nikaragua
6,00 zł do koszyka
36. Robespierre (Jan Baszkiewicz)
biografie, rewolucja francuska
10,00 zł do koszyka
37. Rozważania o wojnie domowej (Paweł Jasienica)
rewolucja francuska, francja
6,00 zł do koszyka
38. Różnorodność i równość (Theodosius Dobzhansky)
genetyka, ewolucja
6,00 zł do koszyka
39. Sławny okręt [miniatury morskie] (Jan Piwowoński)
morze, okręty, rewolucja październikowa, Aurora
2,00 zł do koszyka
40. Szkice z dziejów papiestwa (zbior.)
chrześcijaństwo, papiestwo, zakony, jezuici, rewolucja francuska, księstwo warszawskie, powstanie styczniowe, faszyzm
12,00 zł do koszyka
41. Szukałem Adama (Herbert Wendt)
ewolucja, paleoantropologia
12,00 zł do koszyka
42. Wokół ewolucji (Antoni Hoffman)
paleontologia, ewolucja
9,00 zł do koszyka
43. Wolność, równość, własność. Rewolucje burżuazyjne (Jan Baszkiewicz)
rewolucja francuska, cromwell, wiosna ludów
8,00 zł do koszyka
44. Z dziejów wojny domowej w Rosji. Mieńszewicy i eserowcy w latach 1917-1920 (Helena Zand)
rewolucja paździenikowa, Rosja
5,00 zł do koszyka
45. Z pyłu na Mlecznej Drodze (Marek Żbik)
kosmologia, astronomia, ewolucja, dla dzieci, dla młodzieży
6,00 zł do koszyka
46. Zagadka ewolucjonizmu (Jan Żabiński)
biologia, ewolucja, dla młodzieży
10,00 zł do koszyka
47. Ziemia, rośliny, zwierzęta [Larousse]
geologia, ewolucja, biologia, botanika,
16,00 zł do koszyka
48. Życie i ewolucja twórcza Włodzimierza Sołowjowa (Sergiusz M. Sołowjow)
filozofia, chrześcijaństwo, prawosławie
14,00 zł do koszyka