Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach (Rene Descartes)
filozofia, Kartezjusz
20,00 zł do koszyka
2. 36 dowodów na istnienie diabła (Andre Frossard)
teologia, filozofia
9,00 zł do koszyka
3. Analityki pierwsze i wtóre (Arystoteles)
filozofia, logika
34,00 zł do koszyka
4. Antropologia funkcjonalna Bronisława Malinowskiego (Krzysztof J. Brozi)
filozofia, kultura
15,00 zł do koszyka
5. Autentyczność i kicze. Artykuły i felietony (Paweł Beylin)
filozofia, estetyka, sztuka
14,00 zł do koszyka
6. Badania dotyczące zasad moralności (Dawid Hume)
filozofia, etyka
30,00 zł do koszyka
7. Bajki nie tylko dla dzieci (Mieczysław Maliński)
filozofia, religia
5,00 zł do koszyka
8. Bóg i filozofia (Etienne Gilson)
filozofia, teologia
7,00 zł do koszyka
9. Bóg w stworzeniu (Jurgen Moltmann)
teologia, filozofia
26,00 zł do koszyka
10. Brzozowski (W.Mackiewicz)
filozofia
7,00 zł do koszyka
11. Burza cichnie o zmierzchu (Francois Mauriac)
literaturoznawstwo, filozofia, socjologia
15,00 zł do koszyka
12. Bycie i czas (Martin Heidegger)
filozofia
38,00 zł do koszyka
13. CAłość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności (Emmanuel Levinas)
filozofia
38,00 zł do koszyka
14. Charmides - Lyzis (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
15. Chrześcijańska koncepcja człowieka (E.L. Mascall)
filozofia
8,00 zł do koszyka
16. Chrześcijańska koncepcja świata i człowieka (Eric Lionel Mascall)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
17. Claude Bernard (Barbara Skarga)
filozofia
6,00 zł do koszyka
18. Człowiek / Opis ciała ludzkiego (Rene Descartes [Kartezjusz])
filozofia, biologia, anatomia
20,00 zł do koszyka
19. Człowiek i jego pytania (Andre Frossard)
filozofia, polityka, dla młodzieży
6,00 zł do koszyka
20. Człowiek i osobowość w neotomizmie polskim (Henryk Piluś)
filozofia
13,00 zł do koszyka
21. Człowiek w kulturze (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia
13,00 zł do koszyka
22. CZłowiek w kulturze (Mieczysław A. Krąpiec)
filozofia
20,00 zł do koszyka
23. CZłowiek wobec dylematów filozofii techniki (Andrzej Kiepas)
filozofia
12,00 zł do koszyka
24. Człowiek, wolność, Bóg (Wolfhart Pannenberg)
filozofia
16,00 zł do koszyka
25. Czterech jeźdźców Apokalipsy (Andrzej Tokarczyk)
eschatologia, filozofia, religia, apokalipsa
12,00 zł do koszyka
26. Czy fizyka jest nauką humanistyczną? (Michał Heller)
fizyka, filozofia
14,00 zł do koszyka
27. Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna? (Jacek Woźniakowski)
filozofia, chrześcijaństwo, literaturoznawstwo
16,00 zł do koszyka
28. Dehumanizacja sztuki i inne eseje (Jose Ortega y Gasset)
literaturoznawstwo, estetyka, filozofia, sztuka
12,00 zł do koszyka
29. Dembowski (Jerzy Ładyka)
filozofia, polityka, Edward Dembowski
7,00 zł do koszyka
30. Dialektyka negatywna (Theodor W. Adorno)
filozofia
38,00 zł do koszyka
31. Dialektyka postępu (Aleksander Cypko)
filozofia
5,00 zł do koszyka
32. Dialog (Wilhelm Ockham)
filozofia
30,00 zł do koszyka
33. Dialog i spór z Gyorgy Lukacsem (wybór tekstów)
filozofia, literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
34. Dialog o miłości (Plutarch z Cheronei)
filozofia
9,00 zł do koszyka
35. Dialogi (Konfucjusz)
filozofia, chiny
16,00 zł do koszyka
36. Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia, etyka
14,00 zł do koszyka
37. Dociekania nad prawem natury czyli o potrzebach człowieka (Maria Szyszkowska)
filozofia
12,00 zł do koszyka
38. Dramat przemocy w historycznej perspektywie (red. Chrobaczyński, Wrzesiński)
filozofia, historia, polityka, media
15,00 zł do koszyka
39. Droga krzyżowa w katedrze św. Jadwigi w Berlinie. Hans Urs von Balthasar rozmyśla nad rysunkami Josefa Hegenbartha
teologia, filozofia, rysunek
16,00 zł do koszyka
40. Drogi dociekań własnych. Fragmenty filozoficzne (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia
20,00 zł do koszyka
41. Dwa źródła moralności i religii (Henri Bergson)
filozofia
26,00 zł do koszyka
42. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom II. Wiedza (Strefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
27,00 zł do koszyka
43. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom IV. Bóg (Strefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
27,00 zł do koszyka
44. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom V. Wszechświat (Stefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
28,00 zł do koszyka
45. Dzieło większe (Roger Bacon)
filozofia
35,00 zł do koszyka
46. Dziennik 1952-1964 (Jean Guitton)
filozofia, pamiętniki
14,00 zł do koszyka
47. Dziennik intymny (Miguel de Unamuno)
dzienniki, filozofia
25,00 zł do koszyka
48. Dziennik uwodziciela i inne pisma (Soren Kierkegaard)
filozofia
24,00 zł do koszyka
49. Edukacja i czas. Wychowanie dla teraźniejszości (Józef Bańka)
filozofia, pedagogika
10,00 zł do koszyka
50. Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie (Paul Ricoeur)
filozofia
17,00 zł do koszyka
51. Elementarz metafizyki (Mieczysław Gogacz)
filozofia
12,00 zł do koszyka
52. Elementy filozofii (Antoni B. Stępień)
filozofia
8,00 zł do koszyka
53. Elementy metodologii filozofii. Skrypt do wykładu (Józef Herbut)
filozofia, wnioskowanie, logika
12,00 zł do koszyka
54. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia, logika
22,00 zł do koszyka
55. Erazm (Johan Huizinga)
filozofia, Erazm z Rotterdamu
15,00 zł do koszyka
56. Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów (Arthur Schopenhauer)
filozofia, komunikowanie
6,00 zł do koszyka
57. Ethika nikomacheia / Politika (Etyka nikomachejska - Polityka, w oryginale) (Arystoteles)
filozofia, obcojęzyczne
30,00 zł do koszyka
58. Etyka (John A. Oesterle)
filozofia, etyka
9,00 zł do koszyka
59. Etyka (Benedykt de Spinoza)
filozofia, etyka
20,00 zł do koszyka
60. Etyka - główne systemy. Podręcznik dla uczniów szkół średnich (Ulrich Schrade)
filozofia, etyka
5,00 zł do koszyka
61. Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa (Adam Krokiewicz)
filozofia, starożytność
12,00 zł do koszyka
62. Etyka nikomachejska (Arystoteles)
filozofia, etyka
26,00 zł do koszyka
63. Etyka państwa i prawa (Otfried Hofe)
filozofia, polityka
12,00 zł do koszyka
64. Etyka solidarności (Józef Tischner)
filozofia, etyka
10,00 zł do koszyka
65. Etyka w doświadczeniu wewnętrznym (Andrzej Grzegorczyk)
filozofia, etyka
24,00 zł do koszyka
66. Etyka w Polsce. Słownik pisarzy (opr. L. Zdybel)
filozofia, literaturoznawstwo, etyka
20,00 zł do koszyka
67. Eutydem (Platon )
filozofia, starożytność
12,00 zł do koszyka
68. Eutyfron - Obrona Sokratesa - Kriton - Fedon (w oryginale greckim) (Platon)
literatura antyczna, literatura starożytna, filozofia, obcojęzyczne
25,00 zł do koszyka
69. Fenomenologia egzystencjalna (William A. Luijpen)
filozofia
30,00 zł do koszyka
70. Fileb (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
71. Filozofia czasu próby (Andrzej Grzegorczyk)
filozofia
18,00 zł do koszyka
72. Filozofia czynu. Światopogląd Józefa Piłsudskiego (Bohdan Urbankowski)
polityka, piłsudski
12,00 zł do koszyka
73. Filozofia i metodologia nauk [roczniki naukowe IV PWSZ w Wałbrzychu]
metodologia, filozofia
6,00 zł do koszyka
74. Filozofia i myśl społeczna Jana Pawła II (zbior.)
filozofia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
75. Filozofia po tej i tamtej stronie wieku. Materiały z konferencji naukowej 1999 (zbior., red. J. Bańka)
filozofia
12,00 zł do koszyka
76. Filozofia przyrody (Andrew G. van Melsen)
filozofia
15,00 zł do koszyka
77. Filozofia Rene Descartesa (Andrzej M. Ziółkowski)
filozofia, Kartezjusz
9,00 zł do koszyka
78. Filozofia rozwoju. Zarys stanowiska filozoficznego (Bolesław J. Gawecki)
filozofia
12,00 zł do koszyka
79. Filozofia science-fiction (Zdzisław Lekiewicz)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
80. Filozofia społeczna (ks. Józef Majka)
religia, filozofia, społeczne
14,00 zł do koszyka
81. Filozofia szkolna w Polsce XVII wieku (Zbigniew Ogonowski)
filozofia, wiek siedemnasty, szkolnictwo, uczelnie
8,00 zł do koszyka
82. Filozofia sztuki. O stosunku sztuk plastycznych do przyrody. Bruno, czyli o boskiej i naturalnej zasadzie rzeczy rozmowa (F.W.J. Schelling)
filozofia
39,00 zł do koszyka
83. Filozofia średniowiecza (Richard Heinzmann)
filozofia, średniowiecze
14,00 zł do koszyka
84. Filozofia świata. Wybrane zagadnienia i kierunki filozofii przyrody (Michał Heller)
filozofia
14,00 zł do koszyka
85. Filozofia techniki. Człowiek wobec odkrycia naukowego i technicznego (Józef Bańka)
filozofia
24,00 zł do koszyka
86. Filozofia wieczysta (Aldous Huxley)
filozofia
18,00 zł do koszyka
87. Filozofia współczesna (pod red. Z.Kuderowicza)
filozofia
14,00 zł do koszyka
88. Filozofia współczesna (red. J. Tischner)
filozofia, Heidegger, Husserl, Kępiński, Kołakowski, Levinas, Ricoeur, Rosenzweig
16,00 zł do koszyka
89. Filozofia współczesna w zarysie (Witold Mackiewicz)
filozofia
7,00 zł do koszyka
90. Filozofia współczesna. BAdania nad pozytywizmem logicznym i egzystencjalizmem (Frederick Copleston)
filozofia
12,00 zł do koszyka
91. Filozofia współczesna. Główne nurty (Andrzej Miś)
filozofia, pozytywizm, marksizm, egzystencjalizm, personalizm, dekonstukcjonizm, fenomenologia, psychoanaliza
14,00 zł do koszyka
92. Filozofia życia (Karl W. F. von Schlegel)
filozofia
17,00 zł do koszyka
93. Filozofia żydowska (Heinrich i Marie Simon)
filozofia, judaizm, judaica
14,00 zł do koszyka
94. Filozofia. Istnienie, myślenie, działanie (Jan Legowicz)
filozofia
10,00 zł do koszyka
95. Filozofia. Po tej i tamtej stronie wieku (zbior., red. J. Bańka)
filozofia
14,00 zł do koszyka
96. Filozoficzne interpretacje prawa (Maria Szyszkowska)
prawo, filozofia
7,00 zł do koszyka
97. Filozoficzne korzenie pedagogiki radości (Alicja Żywczok)
psychologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
98. Filozoficzne podstawy logiki wielowartościowej (Eugeniusz Grodziński)
filozofia, logika
14,00 zł do koszyka
99. Filozofować w kontekście nauki (wybór tekstów, red. Heller, Michalik, Życiński)
filozofia
12,00 zł do koszyka
100. Filozofowie XVII wieku (Adam Sikora)
filozofia
3,00 zł do koszyka
101. Florian Znaniecki. Życie i dzieło (Zygmunt Dulczewski)
filozofia, socjologia, biografie
14,00 zł do koszyka
102. Głębia bytu (Józef Życiński)
teologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
103. Głosy chaosu (Leonard Rosen)
sensacja
15,00 zł do koszyka
104. Granice historyczności (Barbara Skarga)
filozofia, historia
12,00 zł do koszyka
105. Granice racjonalności. Eseje z filozofii nauki (Józef Życiński)
filozofia
16,00 zł do koszyka
106. Herosi i filozofia. Książka, która ocali ten świat (Johnson, Irwin)
fantastyka, film, filozofia
14,00 zł do koszyka
107. Hippiasz Mniejszy - Hippiasz Większy - Ion (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
108. Historia a tajemnica (Jean Lacroix)
filozofia
9,00 zł do koszyka
109. Historia estetyki - tom 1: Estetyka starożytna (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia, estetyka
30,00 zł do koszyka
110. Historia estetyki: Estetyka nowożytna (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia, estetyka, sztuka
28,00 zł do koszyka
111. Historia filozofii - tom I: Filozofia starożytna i średniowieczna (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
12,00 zł do koszyka
112. Historia filozofii - tom II: Filozofia nowożytna do roku 1830 (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
12,00 zł do koszyka
113. Historia filozofii - tom III: Filozofia XIX wieku i współczesna (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
10,00 zł do koszyka
114. Historia filozofii (komplet t. I-III) (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
55,00 zł do koszyka
115. Historia filozofii indyjskiej (Erich Frauwallner)
filozofia, Indie, wedyzm, buddyzm, dżinizm, joga, wajsiesziki
36,00 zł do koszyka
116. Historia filozofii po góralsku (Józef Tischner)
filozofia, gwara, Podhale
12,00 zł do koszyka
117. Historia filozofii starożytnej. Tom I. Od początków do Sokratesa (Giovanni Reale)
filozofia, starożytność, Grecja
18,00 zł do koszyka
118. Historia filozofii starożytnej. Tom III: systemy epoki hellenistycznej (Giovanni Reale)
filozofia, starożytność
18,00 zł do koszyka
119. Historia filozofii średniowiecznej (red. Jan Legowicz)
filozofia, średniowiecze
17,00 zł do koszyka
120. Historia filozofii średniowiecznej Europy zachodniej (Jan Legowicz)
filozofia, średniowiecze
14,00 zł do koszyka
121. Historia filozofii. Tom VIII: od Benthama do Russella (Frederick Copleston)
filozofia
20,00 zł do koszyka
122. Holbach (Marian Skrzypek)
filozofia
10,00 zł do koszyka
123. Homo agens. Sztudia nad aktywnością i podmiotowością człowieka (zbior.pod red.Czarneckiego i Dziemidoka)
filozofia
8,00 zł do koszyka
124. Humanizm i kultura świecka (zbior.)
filozofia, etyka, teologia, Oświecenie, marksizm
10,00 zł do koszyka
125. Humanizm i teologia (Werner Jaeger)
filozofia, teologia
6,00 zł do koszyka
126. Humanizm skrępowany (Jerzy Kossak)
filozofia, literaturoznawstwo, Mauriac, Bernanos, Conrad, beat generation
6,00 zł do koszyka
127. Husserl i poszukiwanie pewności (Leszek Kołakowski)
filozofia
10,00 zł do koszyka
128. Idea fenomenologii. Pięć wykładów (Edmund Husserl)
filozofia
28,00 zł do koszyka
129. Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej (Stanisław Brzozowski)
filozofia
30,00 zł do koszyka
130. Ion - Charmides - Lizys (Platon)
filozofia
17,00 zł do koszyka
131. Istnienie świata (spojrzenie chrześcijanina-fizyka) (John Polkinghorne)
filozofia, teologia, fizyka
8,00 zł do koszyka
132. Istota i formy sympatii (Max Scheler)
filozofia
28,00 zł do koszyka
133. Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku (Jerzy Jedlicki)
wiek dziewiętnasty, nauka społeczna, filozofia
12,00 zł do koszyka
134. James (H. Buczyńska-Garewicz)
filozofia, pragmatyzm, William James
9,00 zł do koszyka
135. Jedność doświadczenia filozoficznego (Etienne Gilson)
filozofia
20,00 zł do koszyka
136. Jedność filozofii i wielość języków. O filozoficznym przekładzie i jego funkcji poznawczej (Hanna Rosnerowa)
filozofia, lingwistyka, translatoryka
14,00 zł do koszyka
137. Jerzego Plechanowa koncepcja rewolucji rosyjskiej (Radzisława Gortat)
filozofia, marksizm
9,00 zł do koszyka
138. Kandyd / Prostaczek (z opracowaniem) (Wolter)
literatura francuska, filozofia
8,00 zł do koszyka
139. Kandyd / Prostaczek (powiastki filozoficzne) (Francois Voltaire)
literatura francuska, filozofia, Wolter
10,00 zł do koszyka
140. Kapelusz na wodzie. Gawędy o księdzu Tischnerze (Wojciech Bonowicz)
wspomnienia, biografie, filozofia
14,00 zł do koszyka
141. Kartezjisz (Ferdinand Alquie)
filozofia
15,00 zł do koszyka
142. Kartezjusz (Ferdinand Alquie)
filozofia
15,00 zł do koszyka
143. Katolicka etyka wychowawcza (Jacek Woroniecki OP)
filozofia, etyka
45,00 zł do koszyka
144. Kim jest człowiek? (Mieczysław Krąpiec)
filozofia
6,00 zł do koszyka
145. Klub samorządowy. Spotkanie z ks. prof. J. Tischnerem
polityka, demokracja, filozofia, etyka
2,00 zł do koszyka
146. Kody McLuhana. Topografia nowych mediów (red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski)
media, kultura, filozofia
17,00 zł do koszyka
147. Koniec wieku nieodpowiedzialności. Eseje humanistyczne (Józef Kozielecki)
polityka, filozofia
8,00 zł do koszyka
148. Kosmiczna przygoda Człowieka Mądrego (Michał Heller)
kosmologia, astronomia, astrofizyka, fizyka, filozofia
16,00 zł do koszyka
149. Królestwo Ducha i królestwo cezara (Mikołaj Bierdiajew)
filozofia
25,00 zł do koszyka
150. Krótki słownik filozoficzny (red. M. Rozental, P. Judin)
filozofia, marksizm
6,00 zł do koszyka
151. Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne (Arystoteles)
filozofia, biologia
25,00 zł do koszyka
152. Kryteria istnienia w naukach przyrodniczych (Małgorzata Czarnocka)
filozofia, ontologia, epistemologia
12,00 zł do koszyka
153. Krzyk i ekstaza. Antologia polskiego ekspresjonizmu (opr. J. Ratajczak)
ekspresjonizm, estetyka, filozofia, poezja
18,00 zł do koszyka
154. Książę (oraz Anty-Machiavelli Fryderyka Wielkiego) (Machiavelli )
filozofia
14,00 zł do koszyka
155. Książę / Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza (Niccolo Machiavelli)
polityka, filozofia
15,00 zł do koszyka
156. Księga i podróży nocnej do najbardziej szlachetnego miejsca (Ibn`Arabi)
filozofia
30,00 zł do koszyka
157. Księga wiedzy (Awicenna)
filozofia
38,00 zł do koszyka
158. Księga życia (święta Teresa z Avila)
filozofia, teologia
28,00 zł do koszyka
159. Kwestie dyskutowane o prawdzie (kpl. t.I-II) (Tomasz z Akwinu)
filozofia
70,00 zł do koszyka
160. Laches (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
161. Lingwistyka a filozofia. Rozważania o stałych filozoficznych języka (Etienne Gilson )
filozofia, semantyka, lingwistyka
24,00 zł do koszyka
162. Listy (Platon)
filozofia
20,00 zł do koszyka
163. Literatura na świecie nr 5(238)1991
filozofia, nauka, matematyka, socjologia, fizyka,
8,00 zł do koszyka
164. Logika dialektyczna (Ewald Iljenkow)
filozofia, logika
10,00 zł do koszyka
165. Lukacs (Bogusław Jasiński)
filozofia
8,00 zł do koszyka
166. Lukrecjusz (Kazimierz Leśniak)
filozofia, starożytność
8,00 zł do koszyka
167. Medytacje kartezjańskie (z dodatkiem uwag krytycznych Romana Ingardena) (Edmund Husserl)
filozofia
30,00 zł do koszyka
168. Medytacje o życiu godziwym (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia
8,00 zł do koszyka
169. Medytacje o życiu godziwym (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia
14,00 zł do koszyka
170. Metafizyka (Arystoteles)
filozofia
30,00 zł do koszyka
171. Metafizyka na rozdrożu
filozofia
6,00 zł do koszyka
172. Metafizyka piękna. Próba rekonstrukcji teorii piękna w filozofii klasycznej (Piotr JAroszyński)
filozofia, estetyka
15,00 zł do koszyka
173. Metafizyka. Zarys teorii bytu (M. A. Krąpiec OP)
filozofia, metafizyka
12,00 zł do koszyka
174. Metamatematyka a epistemologia (Jan Woleński)
filozofia, matematyka
17,00 zł do koszyka
175. Meteorologika / O świecie (Arystoteles)
filozofia, fizyka, meteorologia, historia nauki
28,00 zł do koszyka
176. Męstwo bycia (Paul Tillich)
filozofia, antropologia
14,00 zł do koszyka
177. Między heroizmem a bestialstwem (Konstanty Michalski)
filozofia, antropologia, etyka, kultura, chrześcijaństwo
16,00 zł do koszyka
178. Mistyka gór (Roman E. Rogowski)
filozofia, religia
8,00 zł do koszyka
179. Młody Hegel. O powiązaniach dialektyki z ekonomią (Gyorgy Lukacs)
filozofia
45,00 zł do koszyka
180. Moralia II (wybór) (Plutarch)
filozofia
27,00 zł do koszyka
181. Mounier (Tadeusz Płużański)
filozofia
8,00 zł do koszyka
182. Mowy (Marek Tuliusz Cyceron)
filozofia
20,00 zł do koszyka
183. Myśl społeczna siedemnastego wieku (Waldemar Voise)
filozofia, historiografia, prawo, polityka, wiek siedemnasty
18,00 zł do koszyka
184. Myśl współczesna a filozofia chrześcijańska (Raymond Vancourt)
filozofia, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
185. Myślenie jako dialog (Władimir Bibler)
filozofia, logika
14,00 zł do koszyka
186. Myślę - więc jestem. Aforyzmy, maksymy, sentencje (zebr. Cz.i J. Glenskowie)
filozofia, myśli, aforyzmy, maksymy, sentencje
9,00 zł do koszyka
187. Myśli (Elias Canetti)
myśli, aforyzmy, filozofia
5,00 zł do koszyka
188. Myśli (Blaise Pascal)
filozofia
17,00 zł do koszyka
189. Myśli (Blaise Pascal)
filozofia
18,00 zł do koszyka
190. Myśli (Blaise Pascal)
filozofia
14,00 zł do koszyka
191. Myśli (Blaise Pascal)
filozofia
8,00 zł do koszyka
192. Myśli o myśleniu (wybór pism - tom II) (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia, logika
25,00 zł do koszyka
193. Na krawędzi epoki. Rozwój duchowy i działanie człowieka (wybór tekstów)
psychologia, socjologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
194. Na początku było jednak światło (Włodzimierz Sedlak)
filozofia, antropologia, bioelektronika
12,00 zł do koszyka
195. Nadzieja a historia. Pięć wykładów salzburskich (Josef Pieper)
filozofia
8,00 zł do koszyka
196. Nadzieja a historia. Pięć wykładów salzburskich (Josef Pieper)
filozofia
7,00 zł do koszyka
197. Narkoeseje (Sławomir Matusz)
literaturoznawstwo, kultura, filozofia, esej
7,00 zł do koszyka
198. Nauka a wiara - przestrzeń dialogu (Tadeusz Sierotowicz)
filozofia, teologia, gnoseologia
14,00 zł do koszyka
199. Nauka i świat współczesny (Alfred N. Whitehead)
nauka, filozofia, fizyka, logika, wiek osiemnasty, wiek dziewiętnasty
10,00 zł do koszyka
200. Nauka i wyobraźnia (Michał Heller)
filozofia, fizyka, kosmologia
12,00 zł do koszyka
201. NAuki fizykalne a etyka. Uwagi na temat stosunku pomiędzy naturą a moralnością (Andrew G. van Melsen)
filozofia, etyka
8,00 zł do koszyka
202. New Age (Bartłomiej Dobroczyński)
new age, filozofia, kultura
3,00 zł do koszyka
203. Niebo jest w nas. Szkice z poznania Nieba (Honorata Korpikiewicz)
archeologia, mitologia, filozofia, astronomia, atrofizyka
7,00 zł do koszyka
204. Nieuniknione pytania (red. Heller, Życiński)
religia, filozofia
7,00 zł do koszyka
205. Nowa metafizyczność? Eschatologizm? Studia i szkice o twórczości Marka Mariusza Tytko (zbior.pod red.J.Piątkowskiego)
literaturoznawstwo, sztuka, teologia, filozofia, eschatologia, metafizyka
7,00 zł do koszyka
206. Nowy sens filozofii. Rozważania o symbolach (Susanne K. Langner)
filozofia, epistemolofia, semiologia
15,00 zł do koszyka
207. o akceptacji teorii empirycznej (Zygmunt Hajduk)
filozofia
20,00 zł do koszyka
208. O Dobru Najwyższym czyli o życiu filozofa (Boecjusz z Dacji)
filozofia
26,00 zł do koszyka
209. O doskonałości (Władysław Tatatkiewicz)
filozofia
6,00 zł do koszyka
210. O duchu praw (Monteskiusz)
Montesquieu, filozofia
24,00 zł do koszyka
211. O duchu praw (Monteskiusz)
filozofia, społeczeństwo, prawo
20,00 zł do koszyka
212. O istocie chrześcijaństwa (Ludwik Feuerbach)
filozofia
30,00 zł do koszyka
213. O istocie filozofii (Wilhelm Dilthey)
filozofia
29,00 zł do koszyka
214. O ludzką politykę (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia, polityka, prawo
15,00 zł do koszyka
215. O niebie (Arystoteles)
filozofia
24,00 zł do koszyka
216. O nieśmiertelności duszy (Pietro Pomponazzi)
filozofia
28,00 zł do koszyka
217. O rodzeniu się zwierząt (Arystoteles)
filozofia
24,00 zł do koszyka
218. O ruchu zwierząt / O poruszaniu się przestrzennym zwierząt (Arystoteles)
filozofia, biologia
16,00 zł do koszyka
219. O sprawach ostatecznych (Paul-Louis Lansberg )
filozofia, śmierć
9,00 zł do koszyka
220. O szczęściu (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
16,00 zł do koszyka
221. O wolność sumienia / Vindiciae pro religionis libertate (Jan Crell)
filozofia
29,00 zł do koszyka
222. O źródle poznania moralnego (Franz Brentano)
filozofia
25,00 zł do koszyka
223. Obrazy końca czasów (Czesław Ryszka)
milenaryzm, filozofia, religia, socjologia
8,00 zł do koszyka
224. Oceny i normy (CZesław Znamierowski)
filozofia, etyka
20,00 zł do koszyka
225. Od matematyki do filozofii. Twórcza droga Alfreda Notha Whiteheada (Janusz Mączka)
filozofia, matematyka
10,00 zł do koszyka
226. Okruchy filozoficzne / Chwila (Soren Kierkegaard)
filozofia
38,00 zł do koszyka
227. Otwarta nauka i jej zwolennicy (red. Heller, Urbaniec)
fizyka, biologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
228. Otwartość bytu. Teologia naturalna dzisiaj (Eric Lionel Mascall)
filozofia, teologia
20,00 zł do koszyka
229. Paradoks o aktorze i inne utwory (Denis Diderot)
literatura francuska, filozofia, sztuka, teatr
20,00 zł do koszyka
230. Parerga (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia, estetyka
15,00 zł do koszyka
231. PAul Ricoeur czyli wolność na miarę nadziei (Michel Philibert)
filozofia
12,00 zł do koszyka
232. Perspektywy i problemy teologii moralnej (zbior.)
teologia, filozofia, etyka
16,00 zł do koszyka
233. Pisma [5-tomowe] (Edward Dembowski)
filozofia
68,00 zł do koszyka
234. Pisma filozoficzne (Jacques Maritain)
filozofia
25,00 zł do koszyka
235. Pisma filozoficzne (2-tomowe) (Wissarion Bieliński)
filozofia
26,00 zł do koszyka
236. Pisma różne (Arystoteles)
filozofia
30,00 zł do koszyka
237. Pisma tom I: Człowiek i inne pisma (Teilhard de Chardin)
filozofia, personalizm
20,00 zł do koszyka
238. Pisma tom II: Zarys wszechświata personalistycznego i inne pisma (Teilhard de Chardin)
filozofia, personalizm
20,00 zł do koszyka
239. Pisma więzienne (Tomasz More (Morus))
listy, religia, filozofia
15,00 zł do koszyka
240. Pisma wybrane [2-tomowe] (Sebastian Petrycy z Pilzna)
filozofia
50,00 zł do koszyka
241. Platonizm i arystotelizm. Dwie drogi do metafizyki (Mieczysław Gogacz)
filozofia
9,00 zł do koszyka
242. Plechanow (Ruta światło)
filozofia
7,00 zł do koszyka
243. Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie (Teresa Michałowska)
poetyka, literaturoznawstwo, filozofia
15,00 zł do koszyka
244. Pojęcie i słowo (Ł. O. Bieżnikow)
semantyka, semiotyka, filozofia
12,00 zł do koszyka
245. Polska myśl filozoficzna i społeczna. Tom drugi (zbior.)
filozofia, pozytywizm
27,00 zł do koszyka
246. Portrety filozofów w poezji, malarstwie i muzyce (Andrzej Nowicki)
tradycja, kultura, filozofia
14,00 zł do koszyka
247. Porządek fizyczno-moralny (oraz Pomysły do tegoż dzieła) (Hugo Kołłątaj)
filozofia
20,00 zł do koszyka
248. Poza interpretacją. Znaczenie hermeneutyki dla filozofii (Gianni Vattimo)
filozofia
17,00 zł do koszyka
249. Poznanie prawomocne a wiedza o świecie (Mieczysław Gordon)
filozofia, epistemologia, logika
14,00 zł do koszyka
250. Praca i człowiek. Próba filozoficznej analizy pracy (Jerzy W. Gałkowski)
filozofia
12,00 zł do koszyka
251. Praktyczno-społeczne kryterium wiarygodności objawionego sensu historii (Jerzy Cuda)
filozofia, teologia
19,00 zł do koszyka
252. Prawa wierne naturze. Krytyka doktryny Lona Luvois Fullera (Roman Tokarczyk)
prawo, etyka, filozofia
12,00 zł do koszyka
253. Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. Tom V (1992)
filozofia
8,00 zł do koszyka
254. Problem Boga w filozofii religii. Krytyczny rozbiór kategorii Absolutu i schematu transcendencji (Henry Dumery)
filozofia, religia, filozofia religii
12,00 zł do koszyka
255. Problem duszy (Claude Tresnontant)
filozofia
8,00 zł do koszyka
256. Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej (wybór tekstów, red. E. Górski)
filozofia, antropologia, socjologia
9,00 zł do koszyka
257. Problemy socjologii wiedzy (MAx Scheler)
filozofia, socjologia
35,00 zł do koszyka
258. Program ustroju wolności czyli prawowita zwierzchność przywrócona (z dodaniem innych pism mniejszych) (Gerard Winstanley)
filozofia
28,00 zł do koszyka
259. Propedeutyka filozofii (zbior.pod red.J.Legowicza)
filozofia
10,00 zł do koszyka
260. Prorocy szczęśliwych światów (Adam Sikora)
filozofia, utopia, dla młodzieży
4,00 zł do koszyka
261. Protagoras (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
262. Prowincjałki (Pascal)
filozofia
14,00 zł do koszyka
263. Przyczynek do estetyki (Henri Lefebvre)
estetyka, filozofia
12,00 zł do koszyka
264. Psychologia i epistemologia (Jean Piaget)
psychologia, filozofia
12,00 zł do koszyka
265. Psychologia z empirycznego punktu widzenia (Franz Brentano)
filozofia
34,00 zł do koszyka
266. Rap metafizyczny czyli Odezwa wariata z Opatowa do reszty szaleńców rozpisana na dwanaście spotkań z małą i wielką publicznością obwiesiów i obieżyświatów (Józeg Bańka)
filozofia, etyka
19,00 zł do koszyka
267. Rebis czyli kamień filozofów (Carl Gustav Jung)
filozofia, gnoza, alchemia
45,00 zł do koszyka
268. Religia w obrębie samego rozumu (Immanuel Kant)
filozofia
20,00 zł do koszyka
269. Retoryka - Poetyka (Arystoteles)
filozofia
30,00 zł do koszyka
270. Rewizje - kontynuacje. Sztuka i estetyka w czasach transformacji (red A. Jamroziakowa)
filozofia, estetyka, kultura
12,00 zł do koszyka
271. Rozmowy z Dalajlamą o życiu, szczęściu i przemijaniu
buddyzm, lamaizm, filozofia
18,00 zł do koszyka
272. Rozmowy. Wybór (Erazm z Rotterdamu)
filozofia
26,00 zł do koszyka
273. Rozmyślania (Marek Aureliusz)
filozofia
15,00 zł do koszyka
274. Rozmyślania (Marek Aureliusz)
filozofia
16,00 zł do koszyka
275. Rozmyślania (Marek Aureliusz)
filozofia
14,00 zł do koszyka
276. Rozprawa o metodzie / Rozprawa nad zasadami filozofii (Kartezjusz)
filozofia
14,00 zł do koszyka
277. Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach (Rene Descartes)
filozofia, Kartezjusz
12,00 zł do koszyka
278. Rozprawy (Piotr Abelard)
filozofia, teologia
30,00 zł do koszyka
279. Rozum a zaangażowanie (Roger Trigg)
filozofia
12,00 zł do koszyka
280. Rozważania matematyczne w pismach Platona (Jolanta Świderek)
matematyka, filozofia
5,00 zł do koszyka
281. Sens miłości (Włodzimierz Sołowjow)
filozofia
16,00 zł do koszyka
282. Sens twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka (Mikołaj Bierdiajew)
filozofia
30,00 zł do koszyka
283. Skąd ten blask, profesorze Sedlak? (Kazimierz Dymel)
chemia, filozofia, religia, biografie
12,00 zł do koszyka
284. Słownik filozofii (Didier Julia)
filozofia
16,00 zł do koszyka
285. Socynianizm a oświecenie. Studia nad myślą filozoficzno-religijną arian w Polsce VII wieku (Zbigniew Ogonowski)
filozofia, religia, arianizm, arianie, wiek siedemnasty
15,00 zł do koszyka
286. Sokrates (Irena Krońska)
filozofia, starożytność
9,00 zł do koszyka
287. Spalony tost - czyli filozofia życiowa Teri (Teri Hatcher)
literatura kobieca, psychologia, poradniki
8,00 zł do koszyka
288. Spengler (Andrzj Kołakowski)
filozofia, Oswald Spengler
8,00 zł do koszyka
289. Spotkania z filozofią (Adam Sikora)
filozofia
8,00 zł do koszyka
290. Studia z historii myśli i ruchów społecznych [Dzieł tom II] (Stefan Czarnowski)
socjologia, antropologia, filozofia
20,00 zł do koszyka
291. Stwórczy człowiek i Bóg Stwórca (Alexandre Ganoczy)
filozofia
8,00 zł do koszyka
292. Suwerenność - czyja? (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia, polityka
12,00 zł do koszyka
293. Suwerenność... czyja? (Mieczysław A. Krąpiec)
filozofia
8,00 zł do koszyka
294. Symbolika zła (Paul Ricoeur)
filozofia, mitologia, teologia
28,00 zł do koszyka
295. Śląskie studia historyczno-teologiczne nr 30
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
15,00 zł do koszyka
296. Śmiech. Esej o komizmie (Henri Bergson)
filozofia, kultura, socjologia
16,00 zł do koszyka
297. Śmierć, kres czy początek? (Christian Chabanis)
filozofia, kultura
12,00 zł do koszyka
298. Świat przez pryzmat znaku (Max Bense)
filozofia, semiotyka
10,00 zł do koszyka
299. Świat Zofii. Cudowna podróż w głąb historii filozofii. (Jostein Gaarder)
filozofia
24,00 zł do koszyka
300. Święty Augustyn (Andrzej Kasia)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
4,00 zł do koszyka