Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. 36 dowodów na istnienie diabła (Andre Frossard)
teologia, filozofia
9,00 zł do koszyka
2. A dlaczego? Jak odpowiadać na trudne pytania dzieci (Eva Zoller)
psychologia wychowawcza, filozofia, dzieci, dziecko
12,00 zł do koszyka
3. Analityki pierwsze i wtóre (Arystoteles)
filozofia, logika
34,00 zł do koszyka
4. Antropologia funkcjonalna Bronisława Malinowskiego (Krzysztof J. Brozi)
filozofia, kultura
15,00 zł do koszyka
5. Antropologia społeczna Bronisława Malinowskiego (red. Flis, Paluch)
filozofia
15,00 zł do koszyka
6. Apologia przeciw Rufinowi (św. Hieronim)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
30,00 zł do koszyka
7. Autentyczność i kicze. Artykuły i felietony (Paweł Beylin)
filozofia, estetyka, sztuka
14,00 zł do koszyka
8. Badania dotyczące zasad moralności (Dawid Hume)
filozofia, etyka
30,00 zł do koszyka
9. Bajki nie tylko dla dzieci (Mieczysław Maliński)
filozofia, religia
5,00 zł do koszyka
10. Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce (Stanisław Borzym)
filozofia
15,00 zł do koszyka
11. Bóg i filozofia (Etienne Gilson)
filozofia, teologia
7,00 zł do koszyka
12. Bóg w stworzeniu (Jurgen Moltmann)
teologia, filozofia
26,00 zł do koszyka
13. Brzozowski (W.Mackiewicz)
filozofia
7,00 zł do koszyka
14. Burza cichnie o zmierzchu (Francois Mauriac)
literaturoznawstwo, filozofia, socjologia
15,00 zł do koszyka
15. Bycie i czas (Martin Heidegger)
filozofia
38,00 zł do koszyka
16. CAłość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności (Emmanuel Levinas)
filozofia
38,00 zł do koszyka
17. Chrześcijańska koncepcja człowieka (E.L. Mascall)
filozofia
8,00 zł do koszyka
18. Chrześcijańska koncepcja świata i człowieka (Eric Lionel Mascall)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
19. Claude Bernard (Barbara Skarga)
filozofia
6,00 zł do koszyka
20. Człowiek / Opis ciała ludzkiego (Rene Descartes [Kartezjusz])
filozofia, biologia, anatomia
20,00 zł do koszyka
21. Człowiek i jego pytania (Andre Frossard)
filozofia, polityka, dla młodzieży
6,00 zł do koszyka
22. Człowiek i osobowość w neotomizmie polskim (Henryk Piluś)
filozofia
13,00 zł do koszyka
23. Człowiek w kulturze (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia
13,00 zł do koszyka
24. CZłowiek w kulturze (Mieczysław A. Krąpiec)
filozofia
20,00 zł do koszyka
25. Człowiek, wolność, Bóg (Wolfhart Pannenberg)
filozofia
16,00 zł do koszyka
26. Czterech jeźdźców Apokalipsy (Andrzej Tokarczyk)
eschatologia, filozofia, religia, apokalipsa
12,00 zł do koszyka
27. Czy fizyka jest nauką humanistyczną? (Michał Heller)
fizyka, filozofia
14,00 zł do koszyka
28. Czy prawo Moore`a zdetronizuje osobę ludzką? (Janusz Czerny)
informatyka, kultura, filozofia
6,00 zł do koszyka
29. Dehumanizacja sztuki i inne eseje (Jose Ortega y Gasset)
literaturoznawstwo, estetyka, filozofia, sztuka
12,00 zł do koszyka
30. Dembowski (Jerzy Ładyka)
filozofia, polityka, Edward Dembowski
7,00 zł do koszyka
31. Dialektyka negatywna (Theodor W. Adorno)
filozofia
38,00 zł do koszyka
32. Dialog (Wilhelm Ockham)
filozofia
25,00 zł do koszyka
33. Dialog i spór z Gyorgy Lukacsem (wybór tekstów)
filozofia, literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
34. Dialogi (Konfucjusz)
filozofia, chiny
19,00 zł do koszyka
35. Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia, etyka
14,00 zł do koszyka
36. Dociekania nad prawem natury czyli o potrzebach człowieka (Maria Szyszkowska)
filozofia
12,00 zł do koszyka
37. Dramat przemocy w historycznej perspektywie (red. Chrobaczyński, Wrzesiński)
filozofia, historia, polityka, media
15,00 zł do koszyka
38. Droga krzyżowa w katedrze św. Jadwigi w Berlinie. Hans Urs von Balthasar rozmyśla nad rysunkami Josefa Hegenbartha
teologia, filozofia, rysunek
16,00 zł do koszyka
39. Drogi dociekań własnych. Fragmenty filozoficzne (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia
20,00 zł do koszyka
40. Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy (Stefan Wyszyński)
filozofia
10,00 zł do koszyka
41. Dwa źródła moralności i religii (Henri Bergson)
filozofia
26,00 zł do koszyka
42. Dysputy problemowe o prawdzie / Questiones disputatae de veritate (św. Tomasz z Akwinu)
filozofia
20,00 zł do koszyka
43. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom II. Wiedza (Strefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
27,00 zł do koszyka
44. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom IV. Bóg (Strefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
27,00 zł do koszyka
45. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom V. Wszechświat (Stefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
28,00 zł do koszyka
46. Dzieła wybrane (święty Tomasz z Akwinu)
filozofia, teologia
20,00 zł do koszyka
47. Dzieło większe (Roger Bacon)
filozofia
24,00 zł do koszyka
48. Dziennik 1952-1964 (Jean Guitton)
filozofia, pamiętniki
14,00 zł do koszyka
49. Dziennik intymny (Miguel de Unamuno)
dzienniki, filozofia
20,00 zł do koszyka
50. Edukacja i czas. Wychowanie dla teraźniejszości (Józef Bańka)
filozofia, pedagogika
10,00 zł do koszyka
51. Elementarz metafizyki (Mieczysław Gogacz)
filozofia
12,00 zł do koszyka
52. Elementy filozofii (Antoni B. Stępień)
filozofia
8,00 zł do koszyka
53. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia, logika
22,00 zł do koszyka
54. Erazm (Johan Huizinga)
filozofia, Erazm z Rotterdamu
15,00 zł do koszyka
55. Ethika nikomacheia / Politika (Etyka nikomachejska - Polityka, w oryginale) (Arystoteles)
filozofia, obcojęzyczne
30,00 zł do koszyka
56. Etyka (John A. Oesterle)
filozofia, etyka
9,00 zł do koszyka
57. Etyka (Benedykt de Spinoza)
filozofia, etyka
20,00 zł do koszyka
58. Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa (Adam Krokiewicz)
filozofia, starożytność
12,00 zł do koszyka
59. Etyka państwa i prawa (Otfried Hofe)
filozofia, polityka
12,00 zł do koszyka
60. Etyka solidarności (Józef Tischner)
filozofia, etyka
10,00 zł do koszyka
61. Etyka w doświadczeniu wewnętrznym (Andrzej Grzegorczyk)
filozofia, etyka
24,00 zł do koszyka
62. Etyka w Polsce. Słownik pisarzy (opr. L. Zdybel)
filozofia, literaturoznawstwo, etyka
20,00 zł do koszyka
63. Eutyfron - Obrona Sokratesa - Kriton - Fedon (w oryginale greckim) (Platon)
literatura antyczna, literatura starożytna, filozofia, obcojęzyczne
25,00 zł do koszyka
64. Fenomenologia egzystencjalna (William A. Luijpen)
filozofia
30,00 zł do koszyka
65. Filozofia czasu próby (Andrzej Grzegorczyk)
filozofia
18,00 zł do koszyka
66. Filozofia czynu. Światopogląd Józefa Piłsudskiego (Bohdan Urbankowski)
polityka, piłsudski
12,00 zł do koszyka
67. Filozofia i metodologia nauk [roczniki naukowe IV PWSZ w Wałbrzychu]
metodologia, filozofia
6,00 zł do koszyka
68. Filozofia i myśl społeczna Jana Pawła II (zbior.)
filozofia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
69. Filozofia miłości. Ewolucja i dialog (Jerzy Kaśków)
filozofia
14,00 zł do koszyka
70. Filozofia po tej i tamtej stronie wieku. Materiały z konferencji naukowej 1999 (zbior., red. J. Bańka)
filozofia
12,00 zł do koszyka
71. Filozofia przyrody (Andrew G. van Melsen)
filozofia
15,00 zł do koszyka
72. Filozofia rozwoju. Zarys stanowiska filozoficznego (Bolesław J. Gawecki)
filozofia
12,00 zł do koszyka
73. Filozofia science-fiction (Zdzisław Lekiewicz)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
74. Filozofia społeczna (ks. Józef Majka)
religia, filozofia, społeczne
14,00 zł do koszyka
75. Filozofia szkolna w Polsce XVII wieku (Zbigniew Ogonowski)
filozofia, wiek siedemnasty, szkolnictwo, uczelnie
8,00 zł do koszyka
76. Filozofia sztuki. O stosunku sztuk plastycznych do przyrody. Bruno, czyli o boskiej i naturalnej zasadzie rzeczy rozmowa (F.W.J. Schelling)
filozofia, estetyka
35,00 zł do koszyka
77. Filozofia świata. Wybrane zagadnienia i kierunki filozofii przyrody (Michał Heller)
filozofia
14,00 zł do koszyka
78. Filozofia techniki. Człowiek wobec odkrycia naukowego i technicznego (Józef Bańka)
filozofia
24,00 zł do koszyka
79. Filozofia współczesna (pod red. Z.Kuderowicza)
filozofia
14,00 zł do koszyka
80. Filozofia współczesna. BAdania nad pozytywizmem logicznym i egzystencjalizmem (Frederick Copleston)
filozofia
12,00 zł do koszyka
81. Filozofia życia. Żyć do końca i być młodym do starości (Anna Ciesielska)
zdrowie, odżywianie
14,00 zł do koszyka
82. Filozoficzne interpretacje prawa (Maria Szyszkowska)
prawo, filozofia
7,00 zł do koszyka
83. Filozoficzne korzenie pedagogiki radości (Alicja Żywczok)
psychologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
84. Filozoficzne podstawy logiki wielowartościowej (Eugeniusz Grodziński)
filozofia, logika
14,00 zł do koszyka
85. Filozofować w kontekście nauki (wybór tekstów, red. Heller, Michalik, Życiński)
filozofia
12,00 zł do koszyka
86. Florian Znaniecki. Życie i dzieło (Zygmunt Dulczewski)
filozofia, socjologia, biografie
14,00 zł do koszyka
87. Głębia bytu (Józef Życiński)
teologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
88. Głosy chaosu (Leonard Rosen)
sensacja
15,00 zł do koszyka
89. Granice historyczności (Barbara Skarga)
filozofia, historia
12,00 zł do koszyka
90. Herosi i filozofia. Książka, która ocali ten świat (Johnson, Irwin)
fantastyka, film, filozofia
14,00 zł do koszyka
91. Hippiasz Mniejszy - Hippiasz Większy - Ion (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
92. Historia a tajemnica (Jean Lacroix)
filozofia
9,00 zł do koszyka
93. Historia filozofii - tom II: Filozofia nowożytna do roku 1830 (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
12,00 zł do koszyka
94. Historia filozofii - tom III: Filozofia XIX wieku i współczesna (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
10,00 zł do koszyka
95. Historia filozofii indyjskiej (Erich Frauwallner)
filozofia, Indie, wedyzm, buddyzm, dżinizm, joga, wajsiesziki
36,00 zł do koszyka
96. Historia filozofii starożytnej. Tom III: systemy epoki hellenistycznej (Giovanni Reale)
filozofia, starożytność
18,00 zł do koszyka
97. Historia filozofii średniowiecznej (red. Jan Legowicz)
filozofia, średniowiecze
17,00 zł do koszyka
98. Historia filozofii średniowiecznej Europy zachodniej (Jan Legowicz)
filozofia, średniowiecze
14,00 zł do koszyka
99. Historia i świadomość narodowa (red. W. Wesołowski)
historia, filozofia, kultura
4,00 zł do koszyka
100. Holbach (Marian Skrzypek)
filozofia
10,00 zł do koszyka
101. Homo agens. Sztudia nad aktywnością i podmiotowością człowieka (zbior.pod red.Czarneckiego i Dziemidoka)
filozofia
8,00 zł do koszyka
102. Humanizm i kultura świecka (zbior.)
filozofia, etyka, teologia, Oświecenie, marksizm
10,00 zł do koszyka
103. Humanizm i teologia (Werner Jaeger)
filozofia, teologia
6,00 zł do koszyka
104. Humanizm skrępowany (Jerzy Kossak)
filozofia, literaturoznawstwo, Mauriac, Bernanos, Conrad, beat generation
6,00 zł do koszyka
105. Husserl i poszukiwanie pewności (Leszek Kołakowski)
filozofia
10,00 zł do koszyka
106. Idea fenomenologii. Pięć wykładów (Edmund Husserl)
filozofia
24,00 zł do koszyka
107. Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej (Stanisław Brzozowski)
filozofia
30,00 zł do koszyka
108. Ion - Charmides - Lizys (Platon)
filozofia
17,00 zł do koszyka
109. Istnienie świata (spojrzenie chrześcijanina-fizyka) (John Polkinghorne)
filozofia, teologia, fizyka
8,00 zł do koszyka
110. Istota i formy sympatii (Max Scheler)
filozofia
28,00 zł do koszyka
111. James (H. Buczyńska-Garewicz)
filozofia, pragmatyzm, William James
9,00 zł do koszyka
112. Jedność filozofii i wielość języków. O filozoficznym przekładzie i jego funkcji poznawczej (Hanna Rosnerowa)
filozofia, lingwistyka, translatoryka
14,00 zł do koszyka
113. Jerzego Plechanowa koncepcja rewolucji rosyjskiej (Radzisława Gortat)
filozofia, marksizm
9,00 zł do koszyka
114. Kandyd / Prostaczek (z opracowaniem) (Wolter)
literatura francuska, filozofia
8,00 zł do koszyka
115. Kapelusz na wodzie. Gawędy o księdzu Tischnerze (Wojciech Bonowicz)
wspomnienia, biografie, filozofia
14,00 zł do koszyka
116. Kartezjusz (Ferdinand Alquie)
filozofia
15,00 zł do koszyka
117. Kartezjusz (Ferdinand Alquie)
filozofia
15,00 zł do koszyka
118. Katolicka etyka wychowawcza (Jacek Woroniecki OP)
filozofia, etyka
45,00 zł do koszyka
119. Kazania (św. Cezary z Arles)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
30,00 zł do koszyka
120. Kazania i homilie (Chromancjusz z Akwilei)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
30,00 zł do koszyka
121. Kim jest człowiek? (Mieczysław Krąpiec)
filozofia
6,00 zł do koszyka
122. Klub samorządowy. Spotkanie z ks. prof. J. Tischnerem
polityka, demokracja, filozofia, etyka
2,00 zł do koszyka
123. Kody McLuhana. Topografia nowych mediów (red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski)
media, kultura, filozofia
17,00 zł do koszyka
124. Komentarz do ewangelii Jana (z homilią do prologu Ewangelii Jana) (Jan Szkot Eriugena)
filozofia, teologia
16,00 zł do koszyka
125. Koniec wieku nieodpowiedzialności. Eseje humanistyczne (Józef Kozielecki)
polityka, filozofia
8,00 zł do koszyka
126. Kosmiczna przygoda Człowieka Mądrego (Michał Heller)
kosmologia, astronomia, astrofizyka, fizyka, filozofia
16,00 zł do koszyka
127. Królestwo Ducha i królestwo cezara (Mikołaj Bierdiajew)
filozofia
20,00 zł do koszyka
128. Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne (Arystoteles)
filozofia, biologia
25,00 zł do koszyka
129. Kryteria istnienia w naukach przyrodniczych (Małgorzata Czarnocka)
filozofia, ontologia, epistemologia
12,00 zł do koszyka
130. Krzyk i ekstaza. Antologia polskiego ekspresjonizmu (opr. J. Ratajczak)
ekspresjonizm, estetyka, filozofia, poezja
18,00 zł do koszyka
131. Książę / Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza (Niccolo Machiavelli)
polityka, filozofia
15,00 zł do koszyka
132. Książę / Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu LiwiuszaA (Niccolo Machiavelli)
filozofia, myśl polityczna
9,00 zł do koszyka
133. Księga o podróży nocnej do najbardziej szlachetnego miejsca (Ibn`Arabi)
filozofia
30,00 zł do koszyka
134. Księga wiedzy (Awicenna)
filozofia
38,00 zł do koszyka
135. Księga życia (święta Teresa z Avila)
filozofia, teologia
28,00 zł do koszyka
136. Kwestie dyskutowane o prawdzie (kpl. t.I-II) (Tomasz z Akwinu)
filozofia
60,00 zł do koszyka
137. Laches (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
138. Listy (Platon)
filozofia
20,00 zł do koszyka
139. Literatura na świecie nr 5(238)1991
filozofia, nauka, matematyka, socjologia, fizyka,
8,00 zł do koszyka
140. Logika dialektyczna (Ewald Iljenkow)
filozofia, logika
10,00 zł do koszyka
141. Lost. Zagubieni i filozofia (red. Sh Kaye)
telewizja
9,00 zł do koszyka
142. Lukacs (Bogusław Jasiński)
filozofia
8,00 zł do koszyka
143. Lukrecjusz (Kazimierz Leśniak)
filozofia, starożytność
8,00 zł do koszyka
144. Medytacje kartezjańskie (z dodatkiem uwag krytycznych Romana Ingardena) (Edmund Husserl)
filozofia
30,00 zł do koszyka
145. Medytacje o życiu godziwym (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia
8,00 zł do koszyka
146. Medytacje o życiu godziwym (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia
14,00 zł do koszyka
147. Metafizyka na rozdrożu
filozofia
6,00 zł do koszyka
148. Metafizyka piękna. Próba rekonstrukcji teorii piękna w filozofii klasycznej (Piotr JAroszyński)
filozofia, estetyka
15,00 zł do koszyka
149. Metafizyka. Zarys teorii bytu (M. A. Krąpiec OP)
filozofia, metafizyka
28,00 zł do koszyka
150. Meteorologika / O świecie (Arystoteles)
filozofia, fizyka, meteorologia, historia nauki
24,00 zł do koszyka
151. Między heroizmem a bestialstwem (Konstanty Michalski)
filozofia, antropologia, etyka, kultura, chrześcijaństwo
16,00 zł do koszyka
152. Mity, mędrcy, polityka [Siedmiu przeciw Tebom, Pan i jego filozof, Sprawa Alkibiadesa] (Aleksander Krawczuk)
starożytność, grecja, filozofia
9,00 zł do koszyka
153. Młody Hegel. O powiązaniach dialektyki z ekonomią (Gyorgy Lukacs)
filozofia
45,00 zł do koszyka
154. Moralia II (wybór) (Plutarch)
filozofia
24,00 zł do koszyka
155. Mounier (Tadeusz Płużański)
filozofia
8,00 zł do koszyka
156. Mowy (Marek Tuliusz Cyceron)
filozofia
20,00 zł do koszyka
157. Myśl społeczna siedemnastego wieku (Waldemar Voise)
filozofia, historiografia, prawo, polityka, wiek siedemnasty
18,00 zł do koszyka
158. Myśl współczesna a filozofia chrześcijańska (Raymond Vancourt)
filozofia, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
159. Myślenie jako dialog (Władimir Bibler)
filozofia, logika
14,00 zł do koszyka
160. Myśli (Blaise Pascal)
filozofia
17,00 zł do koszyka
161. Na krawędzi epoki. Rozwój duchowy i działanie człowieka (wybór tekstów)
psychologia, socjologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
162. Na początku było jednak światło (Włodzimierz Sedlak)
filozofia, antropologia, bioelektronika
12,00 zł do koszyka
163. Nadzieja a historia. Pięć wykładów salzburskich (Josef Pieper)
filozofia
7,00 zł do koszyka
164. Nadzieja a historia. Pięć wykładów salzburskich (Josef Pieper)
filozofia
8,00 zł do koszyka
165. Narkoeseje (Sławomir Matusz)
literaturoznawstwo, kultura, filozofia, esej
7,00 zł do koszyka
166. Nauka a wiara - przestrzeń dialogu (Tadeusz Sierotowicz)
filozofia, teologia, gnoseologia
14,00 zł do koszyka
167. Nauka i świat współczesny (Alfred N. Whitehead)
nauka, filozofia, fizyka, logika, wiek osiemnasty, wiek dziewiętnasty
10,00 zł do koszyka
168. Nauka i wyobraźnia (Michał Heller)
filozofia, fizyka, kosmologia
12,00 zł do koszyka
169. NAuki fizykalne a etyka. Uwagi na temat stosunku pomiędzy naturą a moralnością (Andrew G. van Melsen)
filozofia, etyka
8,00 zł do koszyka
170. New Age (Bartłomiej Dobroczyński)
new age, filozofia, kultura
3,00 zł do koszyka
171. Niebo jest w nas. Szkice z poznania Nieba (Honorata Korpikiewicz)
archeologia, mitologia, filozofia, astronomia, atrofizyka
7,00 zł do koszyka
172. Nieuniknione pytania (red. Heller, Życiński)
religia, filozofia
7,00 zł do koszyka
173. Nowa metafizyczność? Eschatologizm? Studia i szkice o twórczości Marka Mariusza Tytko (zbior.pod red.J.Piątkowskiego)
literaturoznawstwo, sztuka, teologia, filozofia, eschatologia, metafizyka
7,00 zł do koszyka
174. o akceptacji teorii empirycznej (Zygmunt Hajduk)
filozofia
20,00 zł do koszyka
175. O Dobru Najwyższym czyli o życiu filozofa (Boecjusz z Dacji)
filozofia
26,00 zł do koszyka
176. O doskonałości (Władysław Tatatkiewicz)
filozofia
6,00 zł do koszyka
177. O duchu praw (Monteskiusz)
Montesquieu, filozofia
24,00 zł do koszyka
178. O istocie chrześcijaństwa (Ludwik Feuerbach)
filozofia
30,00 zł do koszyka
179. O istocie filozofii (Wilhelm Dilthey)
filozofia
25,00 zł do koszyka
180. O ludzką politykę (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia, polityka, prawo
15,00 zł do koszyka
181. O niebie (Arystoteles)
filozofia
24,00 zł do koszyka
182. O nieśmiertelności duszy (Pietro Pomponazzi)
filozofia
24,00 zł do koszyka
183. O praktykach Kurii Rzymskiej (Mateusz z Krakowa)
filozofia, średniowiecze
20,00 zł do koszyka
184. O rodzeniu się zwierząt (Arystoteles)
filozofia
24,00 zł do koszyka
185. O ruchu zwierząt / O poruszaniu się przestrzennym zwierząt (Arystoteles)
filozofia, biologia
16,00 zł do koszyka
186. O sprawach ostatecznych (Paul-Louis Lansberg )
filozofia, śmierć
9,00 zł do koszyka
187. O szczęściu (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
16,00 zł do koszyka
188. O wiedzy Chrystusa / O tajemnicy Trójcy (Św. Bonawentura)
teologia, filozofia, średniowiecze
28,00 zł do koszyka
189. O wolność sumienia / Vindiciae pro religionis libertate (Jan Crell)
filozofia
16,00 zł do koszyka
190. O zgodności ewangelistów (św. Augustyn)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
28,00 zł do koszyka
191. O źródle poznania moralnego (Franz Brentano)
filozofia
25,00 zł do koszyka
192. Obrazy końca czasów (Czesław Ryszka)
milenaryzm, filozofia, religia, socjologia
8,00 zł do koszyka
193. Oceny i normy (CZesław Znamierowski)
filozofia, etyka
20,00 zł do koszyka
194. Od matematyki do filozofii. Twórcza droga Alfreda Notha Whiteheada (Janusz Mączka)
filozofia, matematyka
10,00 zł do koszyka
195. Okruchy filozoficzne / Chwila (Soren Kierkegaard)
filozofia
30,00 zł do koszyka
196. Otwarta nauka i jej zwolennicy (red. Heller, Urbaniec)
fizyka, biologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
197. Otwartość bytu. Teologia naturalna dzisiaj (Eric Lionel Mascall)
filozofia, teologia
20,00 zł do koszyka
198. Paradoks o aktorze i inne utwory (Denis Diderot)
literatura francuska, filozofia, sztuka, teatr
20,00 zł do koszyka
199. Parerga (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia, estetyka
15,00 zł do koszyka
200. PAul Ricoeur czyli wolność na miarę nadziei (Michel Philibert)
filozofia
12,00 zł do koszyka
201. Perspektywy i problemy teologii moralnej (zbior.)
teologia, filozofia, etyka
16,00 zł do koszyka
202. Pisma [5-tomowe] (Edward Dembowski)
filozofia
50,00 zł do koszyka
203. Pisma filozoficzne (Jacques Maritain)
filozofia
25,00 zł do koszyka
204. Pisma filozoficzne (2-tomowe) (Wissarion Bieliński)
filozofia
26,00 zł do koszyka
205. Pisma różne (Arystoteles)
filozofia
30,00 zł do koszyka
206. Pisma tom I: Człowiek i inne pisma (Teilhard de Chardin)
filozofia, personalizm
20,00 zł do koszyka
207. Pisma tom II: Zarys wszechświata personalistycznego i inne pisma (Teilhard de Chardin)
filozofia, personalizm
20,00 zł do koszyka
208. Pisma więzienne (Tomasz More (Morus))
listy, religia, filozofia
15,00 zł do koszyka
209. Pisma wybrane [2-tomowe] (Sebastian Petrycy z Pilzna)
filozofia
40,00 zł do koszyka
210. Plato, not Prozac! Applying philosophy to everyday problems (Lou Marinoff)
psychologia, filozofia, obcojęzyczne
9,00 zł do koszyka
211. Platonizm i arystotelizm. Dwie drogi do metafizyki (Mieczysław Gogacz)
filozofia
9,00 zł do koszyka
212. Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie (Teresa Michałowska)
poetyka, literaturoznawstwo, filozofia
15,00 zł do koszyka
213. Pojęcie i słowo (Ł. O. Bieżnikow)
semantyka, semiotyka, filozofia
12,00 zł do koszyka
214. Polska myśl filozoficzna i społeczna. Tom drugi (zbior.)
filozofia, pozytywizm
27,00 zł do koszyka
215. Porządek fizyczno-moralny (oraz Pomysły do tegoż dzieła) (Hugo Kołłątaj)
filozofia
20,00 zł do koszyka
216. Postmodernizm (Bogdan Baran)
filozofia, literaturoznawstwo
16,00 zł do koszyka
217. Poznanie prawomocne a wiedza o świecie (Mieczysław Gordon)
filozofia, epistemologia, logika
14,00 zł do koszyka
218. Praca i człowiek. Próba filozoficznej analizy pracy (Jerzy W. Gałkowski)
filozofia
12,00 zł do koszyka
219. Praktyczno-społeczne kryterium wiarygodności objawionego sensu historii (Jerzy Cuda)
filozofia, teologia
19,00 zł do koszyka
220. Prawa wierne naturze. Krytyka doktryny Lona Luvois Fullera (Roman Tokarczyk)
prawo, etyka, filozofia
12,00 zł do koszyka
221. Prawda i wola złudzenia (Stanisław Filipowicz)
filozofia
16,00 zł do koszyka
222. Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. Tom V (1992)
filozofia
8,00 zł do koszyka
223. Problem Boga w filozofii religii. Krytyczny rozbiór kategorii Absolutu i schematu transcendencji (Henry Dumery)
filozofia, religia, filozofia religii
12,00 zł do koszyka
224. Problem duszy (Claude Tresnontant)
filozofia
8,00 zł do koszyka
225. Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej (wybór tekstów, red. E. Górski)
filozofia, antropologia, socjologia
9,00 zł do koszyka
226. Problemy socjologii wiedzy (MAx Scheler)
filozofia, socjologia
30,00 zł do koszyka
227. Program ustroju wolności czyli prawowita zwierzchność przywrócona (z dodaniem innych pism mniejszych) (Gerard Winstanley)
filozofia
20,00 zł do koszyka
228. Propedeutyka filozofii (zbior.pod red.J.Legowicza)
filozofia
10,00 zł do koszyka
229. Prorocy szczęśliwych światów (Adam Sikora)
filozofia, utopia, dla młodzieży
4,00 zł do koszyka
230. Protagoras (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
231. Prowincjałki (Pascal)
filozofia
14,00 zł do koszyka
232. Przyczynek do estetyki (Henri Lefebvre)
estetyka, filozofia
12,00 zł do koszyka
233. Psychologia i epistemologia (Jean Piaget)
psychologia, filozofia
12,00 zł do koszyka
234. Psychologia z empirycznego punktu widzenia (Franz Brentano)
filozofia
34,00 zł do koszyka
235. Punkt zwrotny. Nauka - społeczeństwo - nowa kultura (Fritjof Capra)
fizyka, technika, filozofia
15,00 zł do koszyka
236. Religia w obrębie samego rozumu (Immanuel Kant)
filozofia
20,00 zł do koszyka
237. Rewizje - kontynuacje. Sztuka i estetyka w czasach transformacji (red A. Jamroziakowa)
filozofia, estetyka, kultura
12,00 zł do koszyka
238. Rozmyślania (Marek Aureliusz)
filozofia
15,00 zł do koszyka
239. Rozmyślania (Marek Aureliusz)
filozofia
14,00 zł do koszyka
240. Rozprawa o metodzie / Rozprawa nad zasadami filozofii (Kartezjusz)
filozofia
14,00 zł do koszyka
241. Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach (Rene Descartes)
filozofia, Kartezjusz
12,00 zł do koszyka
242. Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach (Rene Descartes)
filozofia, Kartezjusz
20,00 zł do koszyka
243. Rozprawy (Piotr Abelard)
filozofia, teologia
30,00 zł do koszyka
244. Rozum a zaangażowanie (Roger Trigg)
filozofia
12,00 zł do koszyka
245. Sens miłości (Włodzimierz Sołowjow)
filozofia
16,00 zł do koszyka
246. Sens twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka (Mikołaj Bierdiajew)
filozofia
26,00 zł do koszyka
247. Skąd ten blask, profesorze Sedlak? (Kazimierz Dymel)
chemia, filozofia, religia, biografie
12,00 zł do koszyka
248. Słownik filozofii (Didier Julia)
filozofia
16,00 zł do koszyka
249. Socynianizm a oświecenie. Studia nad myślą filozoficzno-religijną arian w Polsce VII wieku (Zbigniew Ogonowski)
filozofia, religia, arianizm, arianie, wiek siedemnasty
15,00 zł do koszyka
250. Sokrates (Irena Krońska)
filozofia, starożytność
9,00 zł do koszyka
251. Spalony tost - czyli filozofia życiowa Teri (Teri Hatcher)
literatura kobieca, psychologia, poradniki
8,00 zł do koszyka
252. Spengler (Andrzj Kołakowski)
filozofia, Oswald Spengler
8,00 zł do koszyka
253. Spotkania z filozofią (Adam Sikora)
filozofia
8,00 zł do koszyka
254. Studia z historii myśli i ruchów społecznych [Dzieł tom II] (Stefan Czarnowski)
socjologia, antropologia, filozofia
20,00 zł do koszyka
255. Stwórczy człowiek i Bóg Stwórca (Alexandre Ganoczy)
filozofia
8,00 zł do koszyka
256. Suwerenność - czyja? (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia, polityka
12,00 zł do koszyka
257. Suwerenność... czyja? (Mieczysław A. Krąpiec)
filozofia
8,00 zł do koszyka
258. Śląskie studia historyczno-teologiczne nr 30
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
15,00 zł do koszyka
259. Śmierć, kres czy początek? (Christian Chabanis)
filozofia, kultura
12,00 zł do koszyka
260. Świat przez pryzmat znaku (Max Bense)
filozofia, semiotyka
10,00 zł do koszyka
261. Świat Zofii. Cudowna podróż w głąb historii filozofii. (Jostein Gaarder)
filozofia
26,00 zł do koszyka
262. Tak toczy się światek (Wolter)
literatura francuska, filozofia
12,00 zł do koszyka
263. Tako rzecze Sedlak (Kazimierz Dymel)
bioelektronika, filozofia
10,00 zł do koszyka
264. Technokraci i ich świat społeczny (Joanna Kurczewska)
socjologia, filozofia, kultura, literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
265. Teksty filozoficzne dla uczniów szkół średnich (M.Łojek (opr.))
filozofia
4,00 zł do koszyka
266. Teodramat. Dramatyczna soteriologia HAnsa Ursa von Balthasara (Eligiusz Piotrowski)
teologia, filozofia, chrystologia, chrześcijaństwo
17,00 zł do koszyka
267. Teodycea kartezjańska (Zbigniew Janowski)
filozofia
18,00 zł do koszyka
268. Teoria poznania (Stanisław Kowalczyk)
filozofia
9,00 zł do koszyka
269. The rise and fall of Soul and Self. An intellectual history of personal identity (Martin, Barresi)
filozofia, obcojęzyczne
18,00 zł do koszyka
270. Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu (Etienne Gilson)
filozofia, teologia, średniowiecze
30,00 zł do koszyka
271. Traktat o człowieku. Suma teologiczna 1,75-89 (Tekst łaciński - przekład - wstępy - objaśnienia) (św. Tomasz z Akwinu)
filozofia, średniowiecze
48,00 zł do koszyka
272. Traktat o człowieku. Summa teologii 1,75-89 (Tomasz z Akwinu)
filozofia, teologia
50,00 zł do koszyka
273. Traktat o moralności (Nicolas Malebranche)
filozofia, etyka
20,00 zł do koszyka
274. Traktat o Pierwszej Zasadzie (Jan Duns Szkot)
filozofia, średniowiecze
16,00 zł do koszyka
275. Traktat polityczny (Benedykt de Spinoza)
filozofia, polityka
15,00 zł do koszyka
276. Trzy rozprawy [Zachęta do filozofii chrześcijańskiej - Metoda prawdziwej teologii - Zbożna biesiada] (Erazm z Rotterdamu)
teologia, filozofia
24,00 zł do koszyka
277. U źródeł filozofii (Stanisław Jedynak)
filozofia, starożytność, Egipt, Babilon, Indie, Chiny, Grecja, dla młodzieży
6,00 zł do koszyka
278. U źródeł nowoczesnego religioznawstwa (Frank E. Manuel)
religioznawstwo, filozofia, historia nauki
16,00 zł do koszyka
279. Układ pojęć w filozofii Arystotelesa (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
12,00 zł do koszyka
280. Ułamki filozofii. Najbardziej wysłużone i najczęściej cytowane zdania filozofów z komentarzem (Leszek Kołakowski)
filozofia
12,00 zł do koszyka
281. w cyklu: Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody - tom trzynasty (zbior., red. Lubański i Ślaga)
filozofia, filozofia przyrody
14,00 zł do koszyka
282. W kierunku człowieka (zbiorowa, red. B.Bejze)
religia, filozofia
15,00 zł do koszyka
283. Wiara i rozum. Szkice o Ojcach Kościoła (Andrzej Kasia)
teologia, chrześcijaństwo
5,00 zł do koszyka
284. Wizerunki wspólnoty. Studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej (zbior.)
socjologia, filozofia, kultura
12,00 zł do koszyka
285. Włodzimierza Sedlaka kwantowa teoria życia (Stefan Kajta)
filozofia, biochemia
14,00 zł do koszyka
286. Wobec wartości (Hildebrand, Kloczowski, Paściak, Tischner)
filozofia, etyka
9,00 zł do koszyka
287. Wola życia. Myśl Pierre`a Teilharda de Chardin (Konrad Waloszczyk)
filozofia
10,00 zł do koszyka
288. Wolność nie zniewolona czyli spacerkiem przez sacrum i profanum (antologia, opr. Z. Łączkowski)
filozofia, esej, poezja
9,00 zł do koszyka
289. Wolter czyli królewskość ducha (Jean Orieux)
biografie, filozofia, Francja, Oświecenie, wiek osiemnasty
15,00 zł do koszyka
290. Wprowadzenie do antropologii filozoficznej (Gerd Haeffner)
filozofia, antropologia
26,00 zł do koszyka
291. Wprowadzenie do filozofii (Krąpiec, Kamiński, Zdybicka, Maryniarczyk, Jaroszyński)
filozofia
25,00 zł do koszyka
292. Wprowadzenie do filozofii (L. Kasprzyk, A. Węgrzecki)
filozofia
12,00 zł do koszyka
293. Wprowadzenie do filozofii nauki (John Losse)
filozofia
14,00 zł do koszyka
294. Wprowadzenie do filozofii politycznej (Adam Swift)
filozofia
18,00 zł do koszyka
295. Wprowadzenie do filozofii przyrody. Wybrane zagadnienia (Hend-Dieter Mutschler)
filozofia
18,00 zł do koszyka
296. Wprowadzenie do metafizyki (Antoni B. Stępień)
filozofia, metafizyka
14,00 zł do koszyka
297. Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego. Część III. Prolegomena (Gyorgy Lukacs)
filozofia
30,00 zł do koszyka
298. Współczesna filozofia włoska. [Wybrane teksty z historii filozofii]
filozofia
15,00 zł do koszyka
299. Wstęp do Encyklopedii (Jean le Rond d`Alembert)
filozofia
15,00 zł do koszyka
300. Wybór pism - tom drugi: Zasady filozofii przyszłości (Ludwik Feuerbach)
filozofia
28,00 zł do koszyka