Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach (Rene Descartes)
filozofia, Kartezjusz
20,00 zł do koszyka
2. Analityki pierwsze i wtóre (Arystoteles)
filozofia, logika
34,00 zł do koszyka
3. Antropologia funkcjonalna Bronisława Malinowskiego (Krzysztof J. Brozi)
filozofia, kultura
15,00 zł do koszyka
4. Autentyczność i kicze. Artykuły i felietony (Paweł Beylin)
filozofia, estetyka, sztuka
14,00 zł do koszyka
5. Badania dotyczące zasad moralności (Dawid Hume)
filozofia, etyka
30,00 zł do koszyka
6. Bajki nie tylko dla dzieci (Mieczysław Maliński)
filozofia, religia
5,00 zł do koszyka
7. Bóg i filozofia (Etienne Gilson)
filozofia, teologia
7,00 zł do koszyka
8. Bóg w stworzeniu (Jurgen Moltmann)
teologia, filozofia
26,00 zł do koszyka
9. Brzozowski (W.Mackiewicz)
filozofia
7,00 zł do koszyka
10. Burza cichnie o zmierzchu (Francois Mauriac)
literaturoznawstwo, filozofia, socjologia
15,00 zł do koszyka
11. Bycie i czas (Martin Heidegger)
filozofia
38,00 zł do koszyka
12. CAłość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności (Emmanuel Levinas)
filozofia
38,00 zł do koszyka
13. Charmides - Lyzis (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
14. Chrześcijańska koncepcja człowieka (E.L. Mascall)
filozofia
8,00 zł do koszyka
15. Chrześcijańska koncepcja świata i człowieka (Eric Lionel Mascall)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
16. Claude Bernard (Barbara Skarga)
filozofia
6,00 zł do koszyka
17. Człowiek / Opis ciała ludzkiego (Rene Descartes [Kartezjusz])
filozofia, biologia, anatomia
20,00 zł do koszyka
18. Człowiek i jego pytania (Andre Frossard)
filozofia, polityka, dla młodzieży
6,00 zł do koszyka
19. Człowiek i osobowość w neotomizmie polskim (Henryk Piluś)
filozofia
13,00 zł do koszyka
20. Człowiek w kulturze (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia
13,00 zł do koszyka
21. Człowiek, wolność, Bóg (Wolfhart Pannenberg)
filozofia
16,00 zł do koszyka
22. Czterech jeźdźców Apokalipsy (Andrzej Tokarczyk)
eschatologia, filozofia, religia, apokalipsa
12,00 zł do koszyka
23. Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna? (Jacek Woźniakowski)
filozofia, chrześcijaństwo, literaturoznawstwo
16,00 zł do koszyka
24. Dehumanizacja sztuki i inne eseje (Jose Ortega y Gasset)
literaturoznawstwo, estetyka, filozofia, sztuka
12,00 zł do koszyka
25. Dembowski (Jerzy Ładyka)
filozofia, polityka, Edward Dembowski
7,00 zł do koszyka
26. Dialektyka negatywna (Theodor W. Adorno)
filozofia
38,00 zł do koszyka
27. Dialektyka postępu (Aleksander Cypko)
filozofia
5,00 zł do koszyka
28. Dialog (Wilhelm Ockham)
filozofia
30,00 zł do koszyka
29. Dialog i spór z Gyorgy Lukacsem (wybór tekstów)
filozofia, literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
30. Dialog o miłości (Plutarch z Cheronei)
filozofia
9,00 zł do koszyka
31. Dialogi (Konfucjusz)
filozofia, chiny
16,00 zł do koszyka
32. Dialogi (Lucjusz Anneusz Seneka)
filozofia
24,00 zł do koszyka
33. Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia, etyka
14,00 zł do koszyka
34. Dociekania nad prawem natury czyli o potrzebach człowieka (Maria Szyszkowska)
filozofia
12,00 zł do koszyka
35. Droga krzyżowa w katedrze św. Jadwigi w Berlinie. Hans Urs von Balthasar rozmyśla nad rysunkami Josefa Hegenbartha
teologia, filozofia, rysunek
16,00 zł do koszyka
36. Drogi dociekań własnych. Fragmenty filozoficzne (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia
20,00 zł do koszyka
37. Dwa studia o Platonie (Izydora Dąmbska)
filozofia
7,00 zł do koszyka
38. Dwa źródła moralności i religii (Henri Bergson)
filozofia
26,00 zł do koszyka
39. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom II. Wiedza (Strefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
27,00 zł do koszyka
40. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom IV. Bóg (Strefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
27,00 zł do koszyka
41. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom V. Wszechświat (Stefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
28,00 zł do koszyka
42. Dzieło większe (Roger Bacon)
filozofia
35,00 zł do koszyka
43. Dziennik 1952-1964 (Jean Guitton)
filozofia, pamiętniki
14,00 zł do koszyka
44. Dziennik intymny (Miguel de Unamuno)
dzienniki, filozofia
25,00 zł do koszyka
45. Dziennik uwodziciela i inne pisma (Soren Kierkegaard)
filozofia
24,00 zł do koszyka
46. Edukacja i czas. Wychowanie dla teraźniejszości (Józef Bańka)
filozofia, pedagogika
10,00 zł do koszyka
47. Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie (Paul Ricoeur)
filozofia
17,00 zł do koszyka
48. Elementarz metafizyki (Mieczysław Gogacz)
filozofia
12,00 zł do koszyka
49. Elementy filozofii (Antoni B. Stępień)
filozofia
8,00 zł do koszyka
50. Elementy metodologii filozofii. Skrypt do wykładu (Józef Herbut)
filozofia, wnioskowanie, logika
12,00 zł do koszyka
51. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia, logika
22,00 zł do koszyka
52. Erazm (Johan Huizinga)
filozofia, Erazm z Rotterdamu
15,00 zł do koszyka
53. Ethika nikomacheia / Politika (Etyka nikomachejska - Polityka, w oryginale) (Arystoteles)
filozofia, obcojęzyczne
30,00 zł do koszyka
54. Etyka (John A. Oesterle)
filozofia, etyka
9,00 zł do koszyka
55. Etyka (Benedykt de Spinoza)
filozofia, etyka
20,00 zł do koszyka
56. Etyka - główne systemy. Podręcznik dla uczniów szkół średnich (Ulrich Schrade)
filozofia, etyka
5,00 zł do koszyka
57. Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa (Adam Krokiewicz)
filozofia, starożytność
12,00 zł do koszyka
58. Etyka nikomachejska (Arystoteles)
filozofia, etyka
26,00 zł do koszyka
59. Etyka państwa i prawa (Otfried Hofe)
filozofia, polityka
12,00 zł do koszyka
60. Etyka solidarności (Józef Tischner)
filozofia, etyka
10,00 zł do koszyka
61. Etyka w doświadczeniu wewnętrznym (Andrzej Grzegorczyk)
filozofia, etyka
24,00 zł do koszyka
62. Etyka w Polsce. Słownik pisarzy (opr. L. Zdybel)
filozofia, literaturoznawstwo, etyka
20,00 zł do koszyka
63. Eutydem (Platon )
filozofia, starożytność
12,00 zł do koszyka
64. Eutyfron - Obrona Sokratesa - Kriton - Fedon (w oryginale greckim) (Platon)
literatura antyczna, literatura starożytna, filozofia, obcojęzyczne
25,00 zł do koszyka
65. Ex labyrintho (Karol Ludwik Koniński)
religia, filozofia
15,00 zł do koszyka
66. Fenomenologia egzystencjalna (William A. Luijpen)
filozofia
30,00 zł do koszyka
67. Fileb (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
68. Filozofia czasu próby (Andrzej Grzegorczyk)
filozofia
18,00 zł do koszyka
69. Filozofia czynu. Światopogląd Józefa Piłsudskiego (Bohdan Urbankowski)
polityka, piłsudski
12,00 zł do koszyka
70. Filozofia i metodologia nauk [roczniki naukowe IV PWSZ w Wałbrzychu]
metodologia, filozofia
6,00 zł do koszyka
71. Filozofia i myśl społeczna Jana Pawła II (zbior.)
filozofia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
72. Filozofia kaizen. Jak mały krok może zmienić Twoje życie (Robert Maurer)
poradniki psychologiczne, psychologia, motywacja
12,00 zł do koszyka
73. Filozofia kaizen. Małymi krokami ku doskonałości (Robert Maurer)
poradniki psychologiczne, psychologia, motywacja, zarządzanie
12,00 zł do koszyka
74. Filozofia po tej i tamtej stronie wieku. Materiały z konferencji naukowej 1999 (zbior., red. J. Bańka)
filozofia
12,00 zł do koszyka
75. Filozofia przyrody (Andrew G. van Melsen)
filozofia
15,00 zł do koszyka
76. Filozofia Rene Descartesa (Andrzej M. Ziółkowski)
filozofia, Kartezjusz
9,00 zł do koszyka
77. Filozofia rozwoju. Zarys stanowiska filozoficznego (Bolesław J. Gawecki)
filozofia
12,00 zł do koszyka
78. Filozofia science-fiction (Zdzisław Lekiewicz)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
79. Filozofia społeczna (ks. Józef Majka)
religia, filozofia, społeczne
14,00 zł do koszyka
80. Filozofia szkolna w Polsce XVII wieku (Zbigniew Ogonowski)
filozofia, wiek siedemnasty, szkolnictwo, uczelnie
8,00 zł do koszyka
81. Filozofia sztuki. O stosunku sztuk plastycznych do przyrody. Bruno, czyli o boskiej i naturalnej zasadzie rzeczy rozmowa (F.W.J. Schelling)
filozofia
39,00 zł do koszyka
82. Filozofia świata. Wybrane zagadnienia i kierunki filozofii przyrody (Michał Heller)
filozofia
14,00 zł do koszyka
83. Filozofia techniki. Człowiek wobec odkrycia naukowego i technicznego (Józef Bańka)
filozofia
24,00 zł do koszyka
84. Filozofia wieczysta (Aldous Huxley)
filozofia
18,00 zł do koszyka
85. Filozofia współczesna (pod red. Z.Kuderowicza)
filozofia
14,00 zł do koszyka
86. Filozofia współczesna (red. J. Tischner)
filozofia, Heidegger, Husserl, Kępiński, Kołakowski, Levinas, Ricoeur, Rosenzweig
16,00 zł do koszyka
87. Filozofia współczesna. BAdania nad pozytywizmem logicznym i egzystencjalizmem (Frederick Copleston)
filozofia
12,00 zł do koszyka
88. Filozofia życia (Karl W. F. von Schlegel)
filozofia
17,00 zł do koszyka
89. Filozofia żydowska (Heinrich i Marie Simon)
filozofia, judaizm, judaica
14,00 zł do koszyka
90. Filozofia. Istnienie, myślenie, działanie (Jan Legowicz)
filozofia
10,00 zł do koszyka
91. Filozofia. Po tej i tamtej stronie wieku (zbior., red. J. Bańka)
filozofia
14,00 zł do koszyka
92. Filozoficzne interpretacje prawa (Maria Szyszkowska)
prawo, filozofia
7,00 zł do koszyka
93. Filozoficzne korzenie pedagogiki radości (Alicja Żywczok)
psychologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
94. Filozoficzne podstawy logiki wielowartościowej (Eugeniusz Grodziński)
filozofia, logika
14,00 zł do koszyka
95. Filozofować w kontekście nauki (wybór tekstów, red. Heller, Michalik, Życiński)
filozofia
12,00 zł do koszyka
96. Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa (W.K.C. Guthrie)
filozofia
10,00 zł do koszyka
97. Filozofowie XVII wieku (Adam Sikora)
filozofia
3,00 zł do koszyka
98. Florian Znaniecki. Życie i dzieło (Zygmunt Dulczewski)
filozofia, socjologia, biografie
14,00 zł do koszyka
99. Głębia bytu (Józef Życiński)
teologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
100. Głosy chaosu (Leonard Rosen)
sensacja
15,00 zł do koszyka
101. Granice historyczności (Barbara Skarga)
filozofia, historia
12,00 zł do koszyka
102. Granice racjonalności. Eseje z filozofii nauki (Józef Życiński)
filozofia
16,00 zł do koszyka
103. Herosi i filozofia. Książka, która ocali ten świat (Johnson, Irwin)
fantastyka, film, filozofia
14,00 zł do koszyka
104. Hippiasz Mniejszy - Hippiasz Większy - Ion (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
105. Historia a tajemnica (Jean Lacroix)
filozofia
9,00 zł do koszyka
106. Historia estetyki - tom 1: Estetyka starożytna (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia, estetyka
30,00 zł do koszyka
107. Historia estetyki: Estetyka nowożytna (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia, estetyka, sztuka
28,00 zł do koszyka
108. Historia filozofii - tom I: Filozofia starożytna i średniowieczna (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
12,00 zł do koszyka
109. Historia filozofii - tom II: Filozofia nowożytna do roku 1830 (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
12,00 zł do koszyka
110. Historia filozofii - tom III: Filozofia XIX wieku i współczesna (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
10,00 zł do koszyka
111. Historia filozofii (komplet 2 tomów) (B.A.G. Fuller)
filozofia
48,00 zł do koszyka
112. Historia filozofii (komplet t. I-III) (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
55,00 zł do koszyka
113. Historia filozofii indyjskiej (Erich Frauwallner)
filozofia, Indie, wedyzm, buddyzm, dżinizm, joga, wajsiesziki
36,00 zł do koszyka
114. Historia filozofii po góralsku (Józef Tischner)
filozofia, gwara, Podhale
12,00 zł do koszyka
115. Historia filozofii średniowiecznej (red. Jan Legowicz)
filozofia, średniowiecze
17,00 zł do koszyka
116. Historia filozofii średniowiecznej Europy zachodniej (Jan Legowicz)
filozofia, średniowiecze
14,00 zł do koszyka
117. Historia filozofii. Tom VIII: od Benthama do Russella (Frederick Copleston)
filozofia
20,00 zł do koszyka
118. Holbach (Marian Skrzypek)
filozofia
10,00 zł do koszyka
119. Homo agens. Sztudia nad aktywnością i podmiotowością człowieka (zbior.pod red.Czarneckiego i Dziemidoka)
filozofia
8,00 zł do koszyka
120. Humanizm i kultura świecka (zbior.)
filozofia, etyka, teologia, Oświecenie, marksizm
10,00 zł do koszyka
121. Humanizm i teologia (Werner Jaeger)
filozofia, teologia
6,00 zł do koszyka
122. Humanizm skrępowany (Jerzy Kossak)
filozofia, literaturoznawstwo, Mauriac, Bernanos, Conrad, beat generation
6,00 zł do koszyka
123. Husserl i poszukiwanie pewności (Leszek Kołakowski)
filozofia
10,00 zł do koszyka
124. Idea fenomenologii. Pięć wykładów (Edmund Husserl)
filozofia
28,00 zł do koszyka
125. Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej (Stanisław Brzozowski)
filozofia
30,00 zł do koszyka
126. Istnieje inny świat (Andre Frossard)
religia, filozofia
7,00 zł do koszyka
127. Istnienie świata (spojrzenie chrześcijanina-fizyka) (John Polkinghorne)
filozofia, teologia, fizyka
8,00 zł do koszyka
128. Istota i formy sympatii (Max Scheler)
filozofia
28,00 zł do koszyka
129. James (H. Buczyńska-Garewicz)
filozofia, pragmatyzm, William James
9,00 zł do koszyka
130. Jedność doświadczenia filozoficznego (Etienne Gilson)
filozofia
20,00 zł do koszyka
131. Jedność filozofii i wielość języków. O filozoficznym przekładzie i jego funkcji poznawczej (Hanna Rosnerowa)
filozofia, lingwistyka, translatoryka
14,00 zł do koszyka
132. Jerzego Plechanowa koncepcja rewolucji rosyjskiej (Radzisława Gortat)
filozofia, marksizm
9,00 zł do koszyka
133. Kandyd / Prostaczek (z opracowaniem) (Wolter)
literatura francuska, filozofia
8,00 zł do koszyka
134. Kandyd / Prostaczek (powiastki filozoficzne) (Francois Voltaire)
literatura francuska, filozofia, Wolter
10,00 zł do koszyka
135. Kapelusz na wodzie. Gawędy o księdzu Tischnerze (Wojciech Bonowicz)
wspomnienia, biografie, filozofia
14,00 zł do koszyka
136. Kartezjisz (Ferdinand Alquie)
filozofia
15,00 zł do koszyka
137. Kartezjusz (Ferdinand Alquie)
filozofia
15,00 zł do koszyka
138. Kim jest człowiek? (Mieczysław Krąpiec)
filozofia
6,00 zł do koszyka
139. Klub samorządowy. Spotkanie z ks. prof. J. Tischnerem
polityka, demokracja, filozofia, etyka
2,00 zł do koszyka
140. Koniec wieku nieodpowiedzialności. Eseje humanistyczne (Józef Kozielecki)
polityka, filozofia
8,00 zł do koszyka
141. Kosmiczna przygoda Człowieka Mądrego (Michał Heller)
kosmologia, astronomia, astrofizyka, fizyka, filozofia
16,00 zł do koszyka
142. Królestwo Ducha i królestwo cezara (Mikołaj Bierdiajew)
filozofia
25,00 zł do koszyka
143. Krótki słownik filozoficzny (red. M. Rozental, P. Judin)
filozofia, marksizm
6,00 zł do koszyka
144. Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne (Arystoteles)
filozofia, biologia
25,00 zł do koszyka
145. Kryteria istnienia w naukach przyrodniczych (Małgorzata Czarnocka)
filozofia, ontologia, epistemologia
12,00 zł do koszyka
146. Krzyk i ekstaza. Antologia polskiego ekspresjonizmu (opr. J. Ratajczak)
ekspresjonizm, estetyka, filozofia, poezja
18,00 zł do koszyka
147. Książę (oraz Anty-Machiavelli Fryderyka Wielkiego) (Machiavelli )
filozofia
14,00 zł do koszyka
148. Książę / Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza (Niccolo Machiavelli)
polityka, filozofia
15,00 zł do koszyka
149. Księga i podróży nocnej do najbardziej szlachetnego miejsca (Ibn`Arabi)
filozofia
30,00 zł do koszyka
150. Księga wiedzy (Awicenna)
filozofia
38,00 zł do koszyka
151. Księga życia (święta Teresa z Avila)
filozofia, teologia
28,00 zł do koszyka
152. Kultura i historia. Prolegomena do porównawczego badania cywilizacji (Philip Bagby)
kultura, cywilizacja, filozofia
9,00 zł do koszyka
153. Kwestie dyskutowane o prawdzie (kpl. t.I-II) (Tomasz z Akwinu)
filozofia
70,00 zł do koszyka
154. Labirynt czasu. Pięć wykładów na koniec wieku (Krzysztof Penderecki)
sztuka, kultura, filozofia, esej
9,00 zł do koszyka
155. Laches (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
156. Lingwistyka a filozofia. Rozważania o stałych filozoficznych języka (Etienne Gilson )
filozofia, semantyka, lingwistyka
24,00 zł do koszyka
157. Listy (Platon)
filozofia
20,00 zł do koszyka
158. Literatura na świecie nr 5(238)1991
filozofia, nauka, matematyka, socjologia, fizyka,
8,00 zł do koszyka
159. Logika dialektyczna (Ewald Iljenkow)
filozofia, logika
10,00 zł do koszyka
160. Lukacs (Bogusław Jasiński)
filozofia
8,00 zł do koszyka
161. Lukrecjusz (Kazimierz Leśniak)
filozofia, starożytność
8,00 zł do koszyka
162. Medytacje kartezjańskie (z dodatkiem uwag krytycznych Romana Ingardena) (Edmund Husserl)
filozofia
30,00 zł do koszyka
163. Medytacje o życiu godziwym (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia
8,00 zł do koszyka
164. Medytacje o życiu godziwym (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia
14,00 zł do koszyka
165. Metafizyka (Arystoteles)
filozofia
30,00 zł do koszyka
166. Metafizyka na rozdrożu
filozofia
6,00 zł do koszyka
167. Metafizyka piękna. Próba rekonstrukcji teorii piękna w filozofii klasycznej (Piotr JAroszyński)
filozofia, estetyka
15,00 zł do koszyka
168. Metafizyka. Zarys teorii bytu (M. A. Krąpiec OP)
filozofia, metafizyka
12,00 zł do koszyka
169. Metamatematyka a epistemologia (Jan Woleński)
filozofia, matematyka
17,00 zł do koszyka
170. Meteorologika / O świecie (Arystoteles)
filozofia, fizyka, meteorologia, historia nauki
28,00 zł do koszyka
171. Męstwo bycia (Paul Tillich)
filozofia, antropologia
14,00 zł do koszyka
172. Między heroizmem a bestialstwem (Konstanty Michalski)
filozofia, antropologia, etyka, kultura, chrześcijaństwo
16,00 zł do koszyka
173. Mistyka gór (Roman E. Rogowski)
filozofia, religia
8,00 zł do koszyka
174. Młody Hegel. O powiązaniach dialektyki z ekonomią (Gyorgy Lukacs)
filozofia
45,00 zł do koszyka
175. Moralia II (wybór) (Plutarch)
filozofia
27,00 zł do koszyka
176. Mounier (Tadeusz Płużański)
filozofia
8,00 zł do koszyka
177. Mowy (Marek Tuliusz Cyceron)
filozofia
20,00 zł do koszyka
178. Myśl społeczna siedemnastego wieku (Waldemar Voise)
filozofia, historiografia, prawo, polityka, wiek siedemnasty
18,00 zł do koszyka
179. Myśl współczesna a filozofia chrześcijańska (Raymond Vancourt)
filozofia, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
180. Myślenie jako dialog (Władimir Bibler)
filozofia, logika
14,00 zł do koszyka
181. Myślę - więc jestem. Aforyzmy, maksymy, sentencje (zebr. Cz.i J. Glenskowie)
filozofia, myśli, aforyzmy, maksymy, sentencje
9,00 zł do koszyka
182. Myśli (Elias Canetti)
myśli, aforyzmy, filozofia
5,00 zł do koszyka
183. Myśli (Blaise Pascal)
filozofia
18,00 zł do koszyka
184. Myśli (Blaise Pascal)
filozofia
14,00 zł do koszyka
185. Myśli (Blaise Pascal)
filozofia
9,00 zł do koszyka
186. Myśli (Simone Weil)
filozofia
10,00 zł do koszyka
187. Myśli o myśleniu (wybór pism - tom II) (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia, logika
25,00 zł do koszyka
188. Na krawędzi epoki. Rozwój duchowy i działanie człowieka (wybór tekstów)
psychologia, socjologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
189. Na początku było jednak światło (Włodzimierz Sedlak)
filozofia, antropologia, bioelektronika
12,00 zł do koszyka
190. Nadzieja a historia. Pięć wykładów salzburskich (Josef Pieper)
filozofia
8,00 zł do koszyka
191. Nadzieja a historia. Pięć wykładów salzburskich (Josef Pieper)
filozofia
7,00 zł do koszyka
192. Narkoeseje (Sławomir Matusz)
literaturoznawstwo, kultura, filozofia, esej
7,00 zł do koszyka
193. Nauka a wiara - przestrzeń dialogu (Tadeusz Sierotowicz)
filozofia, teologia, gnoseologia
14,00 zł do koszyka
194. Nauka i świat współczesny (Alfred N. Whitehead)
nauka, filozofia, fizyka, logika, wiek osiemnasty, wiek dziewiętnasty
10,00 zł do koszyka
195. Nauka i wyobraźnia (Michał Heller)
filozofia, fizyka, kosmologia
12,00 zł do koszyka
196. NAuki fizykalne a etyka. Uwagi na temat stosunku pomiędzy naturą a moralnością (Andrew G. van Melsen)
filozofia, etyka
8,00 zł do koszyka
197. Niebo jest w nas. Szkice z poznania Nieba (Honorata Korpikiewicz)
archeologia, mitologia, filozofia, astronomia, atrofizyka
7,00 zł do koszyka
198. Nieuniknione pytania (red. Heller, Życiński)
religia, filozofia
7,00 zł do koszyka
199. Nowa metafizyczność? Eschatologizm? Studia i szkice o twórczości Marka Mariusza Tytko (zbior.pod red.J.Piątkowskiego)
literaturoznawstwo, sztuka, teologia, filozofia, eschatologia, metafizyka
7,00 zł do koszyka
200. Nowy sens filozofii. Rozważania o symbolach (Susanne K. Langner)
filozofia, epistemolofia, semiologia
15,00 zł do koszyka
201. o akceptacji teorii empirycznej (Zygmunt Hajduk)
filozofia
20,00 zł do koszyka
202. O Dobru Najwyższym czyli o życiu filozofa (Boecjusz z Dacji)
filozofia
26,00 zł do koszyka
203. O doskonałości (Władysław Tatatkiewicz)
filozofia
6,00 zł do koszyka
204. O duchu praw (Monteskiusz)
Montesquieu, filozofia
24,00 zł do koszyka
205. O duchu praw (Monteskiusz)
filozofia, społeczeństwo, prawo
20,00 zł do koszyka
206. O istocie filozofii (Wilhelm Dilthey)
filozofia
29,00 zł do koszyka
207. O ludzką politykę (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia, polityka, prawo
15,00 zł do koszyka
208. O niebie (Arystoteles)
filozofia
24,00 zł do koszyka
209. O nieśmiertelności duszy (Pietro Pomponazzi)
filozofia
28,00 zł do koszyka
210. O rodzeniu się zwierząt (Arystoteles)
filozofia
24,00 zł do koszyka
211. O ruchu zwierząt / O poruszaniu się przestrzennym zwierząt (Arystoteles)
filozofia, biologia
16,00 zł do koszyka
212. O sprawach ostatecznych (Paul-Louis Lansberg )
filozofia, śmierć
9,00 zł do koszyka
213. O szczęściu (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
16,00 zł do koszyka
214. O wolność sumienia / Vindiciae pro religionis libertate (Jan Crell)
filozofia
29,00 zł do koszyka
215. O źródle poznania moralnego (Franz Brentano)
filozofia
25,00 zł do koszyka
216. Obrazy końca czasów (Czesław Ryszka)
milenaryzm, filozofia, religia, socjologia
8,00 zł do koszyka
217. Oceny i normy (CZesław Znamierowski)
filozofia, etyka
20,00 zł do koszyka
218. Od matematyki do filozofii. Twórcza droga Alfreda Notha Whiteheada (Janusz Mączka)
filozofia, matematyka
10,00 zł do koszyka
219. Okruchy filozoficzne / Chwila (Soren Kierkegaard)
filozofia
38,00 zł do koszyka
220. Otwarta nauka i jej zwolennicy (red. Heller, Urbaniec)
fizyka, biologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
221. Otwartość bytu. Teologia naturalna dzisiaj (Eric Lionel Mascall)
filozofia, teologia
20,00 zł do koszyka
222. Paradoks o aktorze i inne utwory (Denis Diderot)
literatura francuska, filozofia, sztuka, teatr
20,00 zł do koszyka
223. Parerga (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia, estetyka
15,00 zł do koszyka
224. PAul Ricoeur czyli wolność na miarę nadziei (Michel Philibert)
filozofia
12,00 zł do koszyka
225. Perspektywy i problemy teologii moralnej (zbior.)
teologia, filozofia, etyka
16,00 zł do koszyka
226. Pisma [5-tomowe] (Edward Dembowski)
filozofia
68,00 zł do koszyka
227. Pisma filozoficzne (Jacques Maritain)
filozofia
25,00 zł do koszyka
228. Pisma filozoficzne (2-tomowe) (Wissarion Bieliński)
filozofia
26,00 zł do koszyka
229. Pisma różne (Arystoteles)
filozofia
30,00 zł do koszyka
230. Pisma tom I: Człowiek i inne pisma (Teilhard de Chardin)
filozofia, personalizm
20,00 zł do koszyka
231. Pisma tom II: Zarys wszechświata personalistycznego i inne pisma (Teilhard de Chardin)
filozofia, personalizm
20,00 zł do koszyka
232. Pisma tom III: Moja wizja świata i inne pisma (Teilhard de Chardin)
filozofia, personalizm
20,00 zł do koszyka
233. Pisma więzienne (Tomasz More (Morus))
listy, religia, filozofia
15,00 zł do koszyka
234. Pisma wybrane [2-tomowe] (Sebastian Petrycy z Pilzna)
filozofia
50,00 zł do koszyka
235. Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy (Max Scheler)
filozofia
33,00 zł do koszyka
236. Platonizm i arystotelizm. Dwie drogi do metafizyki (Mieczysław Gogacz)
filozofia
9,00 zł do koszyka
237. Plechanow (Ruta światło)
filozofia
7,00 zł do koszyka
238. Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie (Teresa Michałowska)
poetyka, literaturoznawstwo, filozofia
15,00 zł do koszyka
239. Pojęcie i słowo (Ł. O. Bieżnikow)
semantyka, semiotyka, filozofia
12,00 zł do koszyka
240. Polityka (Arystoteles)
filozofia
34,00 zł do koszyka
241. Polska myśl filozoficzna i społeczna. Tom drugi (zbior.)
filozofia, pozytywizm
27,00 zł do koszyka
242. Polski młyn (Józef Tischner)
filozofia, polityka, chrześcijaństwo
10,00 zł do koszyka
243. Portrety filozofów w poezji, malarstwie i muzyce (Andrzej Nowicki)
tradycja, kultura, filozofia
14,00 zł do koszyka
244. Porządek fizyczno-moralny (oraz Pomysły do tegoż dzieła) (Hugo Kołłątaj)
filozofia
20,00 zł do koszyka
245. Poza interpretacją. Znaczenie hermeneutyki dla filozofii (Gianni Vattimo)
filozofia
17,00 zł do koszyka
246. Poznanie prawomocne a wiedza o świecie (Mieczysław Gordon)
filozofia, epistemologia, logika
14,00 zł do koszyka
247. Praca i człowiek. Próba filozoficznej analizy pracy (Jerzy W. Gałkowski)
filozofia
12,00 zł do koszyka
248. Prawa wierne naturze. Krytyka doktryny Lona Luvois Fullera (Roman Tokarczyk)
prawo, etyka, filozofia
12,00 zł do koszyka
249. Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. Tom V (1992)
filozofia
8,00 zł do koszyka
250. Problem Boga w filozofii religii. Krytyczny rozbiór kategorii Absolutu i schematu transcendencji (Henry Dumery)
filozofia, religia, filozofia religii
12,00 zł do koszyka
251. Problem duszy (Claude Tresnontant)
filozofia
8,00 zł do koszyka
252. Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej (wybór tekstów, red. E. Górski)
filozofia, antropologia, socjologia
9,00 zł do koszyka
253. Problemy religii (MAx Scheler)
filozofia
28,00 zł do koszyka
254. Problemy socjologii wiedzy (MAx Scheler)
filozofia, socjologia
35,00 zł do koszyka
255. Program ustroju wolności czyli prawowita zwierzchność przywrócona (z dodaniem innych pism mniejszych) (Gerard Winstanley)
filozofia
28,00 zł do koszyka
256. Propedeutyka filozofii (zbior.pod red.J.Legowicza)
filozofia
10,00 zł do koszyka
257. Prorocy szczęśliwych światów (Adam Sikora)
filozofia, utopia, dla młodzieży
4,00 zł do koszyka
258. Protagoras (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
259. Prowincjałki (Pascal)
filozofia
14,00 zł do koszyka
260. Przyczynek do estetyki (Henri Lefebvre)
estetyka, filozofia
12,00 zł do koszyka
261. Psychologia i epistemologia (Jean Piaget)
psychologia, filozofia
12,00 zł do koszyka
262. Psychologia z empirycznego punktu widzenia (Franz Brentano)
filozofia
34,00 zł do koszyka
263. Rap metafizyczny czyli Odezwa wariata z Opatowa do reszty szaleńców rozpisana na dwanaście spotkań z małą i wielką publicznością obwiesiów i obieżyświatów (Józeg Bańka)
filozofia, etyka
19,00 zł do koszyka
264. Rebis czyli kamień filozofów (Carl Gustav Jung)
filozofia, gnoza, alchemia
48,00 zł do koszyka
265. Religia w obrębie samego rozumu (Immanuel Kant)
filozofia
20,00 zł do koszyka
266. Retoryka - Poetyka (Arystoteles)
filozofia
30,00 zł do koszyka
267. Rozmowy z Dalajlamą o życiu, szczęściu i przemijaniu
buddyzm, lamaizm, filozofia
18,00 zł do koszyka
268. Rozmowy. Wybór (Erazm z Rotterdamu)
filozofia
26,00 zł do koszyka
269. Rozmyślania (Marek Aureliusz)
filozofia
15,00 zł do koszyka
270. Rozmyślania (Marek Aureliusz)
filozofia
16,00 zł do koszyka
271. Rozmyślania (Marek Aureliusz)
filozofia
14,00 zł do koszyka
272. Rozprawa o metodzie / Rozprawa nad zasadami filozofii (Kartezjusz)
filozofia
14,00 zł do koszyka
273. Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach (Rene Descartes)
filozofia, Kartezjusz
12,00 zł do koszyka
274. Rozprawy (Piotr Abelard)
filozofia, teologia
30,00 zł do koszyka
275. Rozum a zaangażowanie (Roger Trigg)
filozofia
12,00 zł do koszyka
276. Rozważania matematyczne w pismach Platona (Jolanta Świderek)
matematyka, filozofia
5,00 zł do koszyka
277. Sens miłości (Włodzimierz Sołowjow)
filozofia
16,00 zł do koszyka
278. Sens twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka (Mikołaj Bierdiajew)
filozofia
30,00 zł do koszyka
279. Skąd ten blask, profesorze Sedlak? (Kazimierz Dymel)
chemia, filozofia, religia, biografie
12,00 zł do koszyka
280. Słownik filozofii (Didier Julia)
filozofia
16,00 zł do koszyka
281. Soalony tost - czyli filozofia życiowa Teri (Teri Hatcher)
literatura kobieca, psychologia, poradniki
8,00 zł do koszyka
282. Socynianizm a oświecenie. Studia nad myślą filozoficzno-religijną arian w Polsce VII wieku (Zbigniew Ogonowski)
filozofia, religia, arianizm, arianie, wiek siedemnasty
15,00 zł do koszyka
283. Sokrates (Irena Krońska)
filozofia, starożytność
9,00 zł do koszyka
284. Spengler (Andrzj Kołakowski)
filozofia, Oswald Spengler
8,00 zł do koszyka
285. Spotkania z filozofią (Adam Sikora)
filozofia
8,00 zł do koszyka
286. Studia z historii myśli i ruchów społecznych [Dzieł tom II] (Stefan Czarnowski)
socjologia, antropologia, filozofia
20,00 zł do koszyka
287. Stwórczy człowiek i Bóg Stwórca (Alexandre Ganoczy)
filozofia
8,00 zł do koszyka
288. Suwerenność - czyja? (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia, polityka
12,00 zł do koszyka
289. Suwerenność... czyja? (Mieczysław A. Krąpiec)
filozofia
8,00 zł do koszyka
290. Symbolika zła (Paul Ricoeur)
filozofia, mitologia, teologia
28,00 zł do koszyka
291. Śląskie studia historyczno-teologiczne nr 30
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
15,00 zł do koszyka
292. Śmiech. Esej o komizmie (Henri Bergson)
filozofia, kultura, socjologia
16,00 zł do koszyka
293. Śmierć, kres czy początek? (Christian Chabanis)
filozofia, kultura
12,00 zł do koszyka
294. Świat przez pryzmat znaku (Max Bense)
filozofia, semiotyka
10,00 zł do koszyka
295. Święty Augustyn (Andrzej Kasia)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
4,00 zł do koszyka
296. Tak toczy się światek (Wolter)
literatura francuska, filozofia
12,00 zł do koszyka
297. Tako rzecze Sedlak (Kazimierz Dymel)
bioelektronika, filozofia
10,00 zł do koszyka
298. Tako rzecze... Lem (Ze Stanisławem Lemem rozmawia Stanisław Bereś)
filozofia, polityka, kultura
14,00 zł do koszyka
299. Technokraci i ich świat społeczny (Joanna Kurczewska)
socjologia, filozofia, kultura, literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
300. Teodramat. Dramatyczna soteriologia HAnsa Ursa von Balthasara (Eligiusz Piotrowski)
teologia, filozofia, chrystologia, chrześcijaństwo
17,00 zł do koszyka