Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach (Rene Descartes)
filozofia, Kartezjusz
20,00 zł do koszyka
2. 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych oraz inne bajki (Leszek Kołakowski)
filozofia
12,00 zł do koszyka
3. Analityki pierwsze i wtóre (Arystoteles)
filozofia, logika
34,00 zł do koszyka
4. Antropologia funkcjonalna Bronisława Malinowskiego (Krzysztof J. Brozi)
filozofia, kultura
15,00 zł do koszyka
5. Argumenty za istnieniem Boga (John Hick)
filozofia, teologia
18,00 zł do koszyka
6. Badania dotyczące zasad moralności (Dawid Hume)
filozofia, etyka
30,00 zł do koszyka
7. Bajki nie tylko dla dzieci (Mieczysław Maliński)
filozofia, religia
5,00 zł do koszyka
8. Bóg i filozofia (Etienne Gilson)
filozofia, teologia
7,00 zł do koszyka
9. Bóg w stworzeniu (Jurgen Moltmann)
teologia, filozofia
26,00 zł do koszyka
10. Brzozowski (W.Mackiewicz)
filozofia
7,00 zł do koszyka
11. Burza cichnie o zmierzchu (Francois Mauriac)
literaturoznawstwo, filozofia, socjologia
15,00 zł do koszyka
12. Bycie i czas (Martin Heidegger)
filozofia
38,00 zł do koszyka
13. Być i mieć (Gabriel Marcel)
filozofia
18,00 zł do koszyka
14. CAłość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności (Emmanuel Levinas)
filozofia
38,00 zł do koszyka
15. Charmides - Lyzis (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
16. Chrześcijańska koncepcja człowieka (E.L. Mascall)
filozofia
8,00 zł do koszyka
17. Chrześcijańska koncepcja świata i człowieka (Eric Lionel Mascall)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
18. Claude Bernard (Barbara Skarga)
filozofia
6,00 zł do koszyka
19. Człowiek - maszyna (Julien Offray de la Mettrie)
filozofia, materializm
12,00 zł do koszyka
20. Człowiek / Opis ciała ludzkiego (Rene Descartes [Kartezjusz])
filozofia, biologia, anatomia
20,00 zł do koszyka
21. Człowiek i jego pytania (Andre Frossard)
filozofia, polityka, dla młodzieży
6,00 zł do koszyka
22. Człowiek i osobowość w neotomizmie polskim (Henryk Piluś)
filozofia
13,00 zł do koszyka
23. Człowiek w kulturze (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia
13,00 zł do koszyka
24. Człowiek, wolność, Bóg (Wolfhart Pannenberg)
filozofia
16,00 zł do koszyka
25. Czterech jeźdźców Apokalipsy (Andrzej Tokarczyk)
eschatologia, filozofia, religia, apokalipsa
12,00 zł do koszyka
26. Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna? (Jacek Woźniakowski)
filozofia, chrześcijaństwo, literaturoznawstwo
16,00 zł do koszyka
27. Dembowski (Jerzy Ładyka)
filozofia, polityka, Edward Dembowski
7,00 zł do koszyka
28. Dialektyka negatywna (Theodor W. Adorno)
filozofia
38,00 zł do koszyka
29. Dialektyka postępu (Aleksander Cypko)
filozofia
5,00 zł do koszyka
30. Dialog (Wilhelm Ockham)
filozofia
30,00 zł do koszyka
31. Dialog o miłości (Plutarch z Cheronei)
filozofia
9,00 zł do koszyka
32. Dialogi (Konfucjusz)
filozofia, chiny
17,00 zł do koszyka
33. Dialogi (Lucjusz Anneusz Seneka)
filozofia
24,00 zł do koszyka
34. Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia, etyka
14,00 zł do koszyka
35. Dociekania nad prawem natury czyli o potrzebach człowieka (Maria Szyszkowska)
filozofia
12,00 zł do koszyka
36. Droga krzyżowa w katedrze św. Jadwigi w Berlinie. Hans Urs von Balthasar rozmyśla nad rysunkami Josefa Hegenbartha
teologia, filozofia, rysunek
16,00 zł do koszyka
37. Drogi dociekań własnych. Fragmenty filozoficzne (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia
20,00 zł do koszyka
38. Dwa studia o Platonie (Izydora Dąmbska)
filozofia
7,00 zł do koszyka
39. Dwa źródła moralności i religii (Henri Bergson)
filozofia
26,00 zł do koszyka
40. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom II. Wiedza (Strefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
27,00 zł do koszyka
41. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom IV. Bóg (Strefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
27,00 zł do koszyka
42. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom V. Wszechświat (Stefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
28,00 zł do koszyka
43. Dzieło większe (Roger Bacon)
filozofia
35,00 zł do koszyka
44. Dziennik 1952-1964 (Jean Guitton)
filozofia, pamiętniki
14,00 zł do koszyka
45. Dziennik intymny (Miguel de Unamuno)
dzienniki, filozofia
25,00 zł do koszyka
46. Edukacja i czas. Wychowanie dla teraźniejszości (Józef Bańka)
filozofia, pedagogika
10,00 zł do koszyka
47. Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie (Paul Ricoeur)
filozofia
17,00 zł do koszyka
48. Elementarz metafizyki (Mieczysław Gogacz)
filozofia
12,00 zł do koszyka
49. Elementy filozofii (Antoni B. Stępień)
filozofia
8,00 zł do koszyka
50. Elementy metodologii filozofii. Skrypt do wykładu (Józef Herbut)
filozofia, wnioskowanie, logika
12,00 zł do koszyka
51. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia, logika
22,00 zł do koszyka
52. Elzenberg (Włodzimierz Tyburski)
filozofia
12,00 zł do koszyka
53. Erazm (Johan Huizinga)
filozofia, Erazm z Rotterdamu
15,00 zł do koszyka
54. Ethika nikomacheia / Politika (Etyka nikomachejska - Polityka, w oryginale) (Arystoteles)
filozofia, obcojęzyczne
30,00 zł do koszyka
55. Etyka (John A. Oesterle)
filozofia, etyka
9,00 zł do koszyka
56. Etyka (Benedykt de Spinoza)
filozofia, etyka
20,00 zł do koszyka
57. Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa (Adam Krokiewicz)
filozofia, starożytność
12,00 zł do koszyka
58. Etyka nikomachejska (Arystoteles)
filozofia, etyka
26,00 zł do koszyka
59. Etyka państwa i prawa (Otfried Hofe)
filozofia, polityka
12,00 zł do koszyka
60. Etyka solidarności (Józef Tischner)
filozofia, etyka
10,00 zł do koszyka
61. Etyka w doświadczeniu wewnętrznym (Andrzej Grzegorczyk)
filozofia, etyka
24,00 zł do koszyka
62. Etyka w Polsce. Słownik pisarzy (opr. L. Zdybel)
filozofia, literaturoznawstwo, etyka
20,00 zł do koszyka
63. Eutydem (Platon )
filozofia, starożytność
12,00 zł do koszyka
64. Eutyfron - Obrona Sokratesa - Kriton - Fedon (w oryginale greckim) (Platon)
literatura antyczna, literatura starożytna, filozofia, obcojęzyczne
25,00 zł do koszyka
65. Ex labyrintho (Karol Ludwik Koniński)
religia, filozofia
15,00 zł do koszyka
66. Fantastyka i futurologia (t. I-II) (Stanisław Lem)
literaturoznawstwo, filozofia, socjologia, fantastyka
25,00 zł do koszyka
67. Fedon (Platon)
filozofia
15,00 zł do koszyka
68. Fenomenologia egzystencjalna (William A. Luijpen)
filozofia
30,00 zł do koszyka
69. Fileb (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
70. Filozofia czasu próby (Andrzej Grzegorczyk)
filozofia
18,00 zł do koszyka
71. Filozofia czynu. Światopogląd Józefa Piłsudskiego (Bohdan Urbankowski)
polityka, piłsudski
12,00 zł do koszyka
72. Filozofia i metodologia nauk [roczniki naukowe IV PWSZ w Wałbrzychu]
metodologia, filozofia
6,00 zł do koszyka
73. Filozofia i myśl społeczna Jana Pawła II (zbior.)
filozofia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
74. Filozofia po tej i tamtej stronie wieku. Materiały z konferencji naukowej 1999 (zbior., red. J. Bańka)
filozofia
12,00 zł do koszyka
75. Filozofia przyrody (Andrew G. van Melsen)
filozofia
15,00 zł do koszyka
76. Filozofia rozwoju. Zarys stanowiska filozoficznego (Bolesław J. Gawecki)
filozofia
12,00 zł do koszyka
77. Filozofia science-fiction (Zdzisław Lekiewicz)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
78. Filozofia społeczna (ks. Józef Majka)
religia, filozofia, społeczne
14,00 zł do koszyka
79. Filozofia szkolna w Polsce XVII wieku (Zbigniew Ogonowski)
filozofia, wiek siedemnasty, szkolnictwo, uczelnie
8,00 zł do koszyka
80. Filozofia sztuki. O stosunku sztuk plastycznych do przyrody. Bruno, czyli o boskiej i naturalnej zasadzie rzeczy rozmowa (F.W.J. Schelling)
filozofia
39,00 zł do koszyka
81. Filozofia świata. Wybrane zagadnienia i kierunki filozofii przyrody (Michał Heller)
filozofia
14,00 zł do koszyka
82. Filozofia techniki. Człowiek wobec odkrycia naukowego i technicznego (Józef Bańka)
filozofia
24,00 zł do koszyka
83. Filozofia wieczysta (Aldous Huxley)
filozofia
18,00 zł do koszyka
84. Filozofia współczesna (pod red. Z.Kuderowicza)
filozofia
14,00 zł do koszyka
85. Filozofia współczesna (red. J. Tischner)
filozofia, Heidegger, Husserl, Kępiński, Kołakowski, Levinas, Ricoeur, Rosenzweig
16,00 zł do koszyka
86. Filozofia współczesna. BAdania nad pozytywizmem logicznym i egzystencjalizmem (Frederick Copleston)
filozofia
12,00 zł do koszyka
87. Filozofia życia (Karl W. F. von Schlegel)
filozofia
17,00 zł do koszyka
88. Filozofia. Po tej i tamtej stronie wieku (zbior., red. J. Bańka)
filozofia
14,00 zł do koszyka
89. Filozoficzne interpretacje prawa (Maria Szyszkowska)
prawo, filozofia
7,00 zł do koszyka
90. Filozoficzne korzenie pedagogiki radości (Alicja Żywczok)
psychologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
91. Filozoficzne podstawy logiki wielowartościowej (Eugeniusz Grodziński)
filozofia, logika
14,00 zł do koszyka
92. Filozofować w kontekście nauki (wybór tekstów, red. Heller, Michalik, Życiński)
filozofia
12,00 zł do koszyka
93. Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa (W.K.C. Guthrie)
filozofia
10,00 zł do koszyka
94. Filozofowie XVII wieku (Adam Sikora)
filozofia
3,00 zł do koszyka
95. Florian Znaniecki. Życie i dzieło (Zygmunt Dulczewski)
filozofia, socjologia, biografie
14,00 zł do koszyka
96. Głębia bytu (Józef Życiński)
teologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
97. Głosy chaosu (Leonard Rosen)
sensacja
15,00 zł do koszyka
98. Granice historyczności (Barbara Skarga)
filozofia, historia
12,00 zł do koszyka
99. Granice racjonalności. Eseje z filozofii nauki (Józef Życiński)
filozofia
16,00 zł do koszyka
100. Hermeneutyka jako krytyka kultury (Katarzyna Rosner)
filozofia
14,00 zł do koszyka
101. Herosi i filozofia. Książka, która ocali ten świat (Johnson, Irwin)
fantastyka, film, filozofia
14,00 zł do koszyka
102. Hippiasz Mniejszy - Hippiasz Większy - Ion (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
103. Historia a tajemnica (Jean Lacroix)
filozofia
9,00 zł do koszyka
104. Historia estetyki - tom 1: Estetyka starożytna (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia, estetyka
30,00 zł do koszyka
105. Historia estetyki: Estetyka nowożytna (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia, estetyka, sztuka
28,00 zł do koszyka
106. Historia filozofii - tom I: Filozofia starożytna i średniowieczna (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
12,00 zł do koszyka
107. Historia filozofii - tom II: Filozofia nowożytna do roku 1830 (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
12,00 zł do koszyka
108. Historia filozofii - tom III: Filozofia XIX wieku i współczesna (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
10,00 zł do koszyka
109. Historia filozofii (komplet 2 tomów) (B.A.G. Fuller)
filozofia
48,00 zł do koszyka
110. Historia filozofii (komplet t. I-III) (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
55,00 zł do koszyka
111. Historia filozofii indyjskiej (Erich Frauwallner)
filozofia, Indie, wedyzm, buddyzm, dżinizm, joga, wajsiesziki
36,00 zł do koszyka
112. Historia filozofii po góralsku (Józef Tischner)
filozofia, gwara, Podhale
12,00 zł do koszyka
113. Historia filozofii średniowiecznej (red. Jan Legowicz)
filozofia, średniowiecze
17,00 zł do koszyka
114. Historia filozofii średniowiecznej Europy zachodniej (Jan Legowicz)
filozofia, średniowiecze
14,00 zł do koszyka
115. Historia filozofii. Tom VIII: od Benthama do Russella (Frederick Copleston)
filozofia
20,00 zł do koszyka
116. Holbach (Marian Skrzypek)
filozofia
10,00 zł do koszyka
117. Homo agens. Sztudia nad aktywnością i podmiotowością człowieka (zbior.pod red.Czarneckiego i Dziemidoka)
filozofia
8,00 zł do koszyka
118. Humanizm i kultura świecka (zbior.)
filozofia, etyka, teologia, Oświecenie, marksizm
10,00 zł do koszyka
119. Humanizm i teologia (Werner Jaeger)
filozofia, teologia
6,00 zł do koszyka
120. Humanizm skrępowany (Jerzy Kossak)
filozofia, literaturoznawstwo, Mauriac, Bernanos, Conrad, beat generation
6,00 zł do koszyka
121. Husserl i poszukiwanie pewności (Leszek Kołakowski)
filozofia
10,00 zł do koszyka
122. Idea fenomenologii. Pięć wykładów (Edmund Husserl)
filozofia
28,00 zł do koszyka
123. Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej (Stanisław Brzozowski)
filozofia
30,00 zł do koszyka
124. Indywidua. Próba metafizyki opisowej (P.F. Strawson)
filozofia
15,00 zł do koszyka
125. Istnienie świata (spojrzenie chrześcijanina-fizyka) (John Polkinghorne)
filozofia, teologia, fizyka
8,00 zł do koszyka
126. Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii klasycznej (Stanisław Kamiński)
filozofia
19,00 zł do koszyka
127. James (H. Buczyńska-Garewicz)
filozofia, pragmatyzm, William James
9,00 zł do koszyka
128. Jedność doświadczenia filozoficznego (Etienne Gilson)
filozofia
20,00 zł do koszyka
129. Jedność filozofii i wielość języków. O filozoficznym przekładzie i jego funkcji poznawczej (Hanna Rosnerowa)
filozofia, lingwistyka, translatoryka
14,00 zł do koszyka
130. Jerzego Plechanowa koncepcja rewolucji rosyjskiej (Radzisława Gortat)
filozofia, marksizm
9,00 zł do koszyka
131. Język i poznanie (komplet t. I-II) (Kazimierz Ajdukiewicz)
filozofia, logika
37,00 zł do koszyka
132. Kandyd / Prostaczek (z opracowaniem) (Wolter)
literatura francuska, filozofia
8,00 zł do koszyka
133. Kandyd / Prostaczek (powiastki filozoficzne) (Francois Voltaire)
literatura francuska, filozofia, Wolter
10,00 zł do koszyka
134. Kapelusz na wodzie. Gawędy o księdzu Tischnerze (Wojciech Bonowicz)
wspomnienia, biografie, filozofia
14,00 zł do koszyka
135. Kartezjisz (Ferdinand Alquie)
filozofia
15,00 zł do koszyka
136. Kartezjusz (Ferdinand Alquie)
filozofia
15,00 zł do koszyka
137. Katolicka etyka wychowawcza (Jacek Woroniecki OP)
filozofia, etyka
45,00 zł do koszyka
138. Kim jest człowiek? (Mieczysław Krąpiec)
filozofia
6,00 zł do koszyka
139. Klub samorządowy. Spotkanie z ks. prof. J. Tischnerem
polityka, demokracja, filozofia, etyka
2,00 zł do koszyka
140. Koniec wieku nieodpowiedzialności. Eseje humanistyczne (Józef Kozielecki)
polityka, filozofia
8,00 zł do koszyka
141. Kosmiczna przygoda Człowieka Mądrego (Michał Heller)
kosmologia, astronomia, astrofizyka, fizyka, filozofia
16,00 zł do koszyka
142. Kratylos (Platon)
filozofia
9,00 zł do koszyka
143. Królestwo Ducha i królestwo cezara (Mikołaj Bierdiajew)
filozofia
25,00 zł do koszyka
144. Krótki słownik filozoficzny (red. M. Rozental, P. Judin)
filozofia, marksizm
6,00 zł do koszyka
145. Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne (Arystoteles)
filozofia, biologia
25,00 zł do koszyka
146. Kryteria istnienia w naukach przyrodniczych (Małgorzata Czarnocka)
filozofia, ontologia, epistemologia
12,00 zł do koszyka
147. Krytyka praktycznego rozumu (Immanuel Kant)
filozofia
26,00 zł do koszyka
148. Krzyk i ekstaza. Antologia polskiego ekspresjonizmu (opr. J. Ratajczak)
ekspresjonizm, estetyka, filozofia, poezja
18,00 zł do koszyka
149. Książę / Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza (Niccolo Machiavelli)
polityka, filozofia
15,00 zł do koszyka
150. Księga i podróży nocnej do najbardziej szlachetnego miejsca (Ibn`Arabi)
filozofia
30,00 zł do koszyka
151. Księga wiedzy (Awicenna)
filozofia
38,00 zł do koszyka
152. Księga życia (święta Teresa z Avila)
filozofia, teologia
28,00 zł do koszyka
153. Kultura i historia. Prolegomena do porównawczego badania cywilizacji (Philip Bagby)
kultura, cywilizacja, filozofia
9,00 zł do koszyka
154. Kwestie dyskutowane o prawdzie (kpl. t.I-II) (Tomasz z Akwinu)
filozofia
70,00 zł do koszyka
155. Labirynt czasu. Pięć wykładów na koniec wieku (Krzysztof Penderecki)
sztuka, kultura, filozofia, esej
9,00 zł do koszyka
156. Laches (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
157. Lingwistyka a filozofia. Rozważania o stałych filozoficznych języka (Etienne Gilson )
filozofia, semantyka, lingwistyka
24,00 zł do koszyka
158. Listy (Platon)
filozofia
20,00 zł do koszyka
159. Literatura na świecie nr 5(238)1991
filozofia, nauka, matematyka, socjologia, fizyka,
8,00 zł do koszyka
160. Logika dialektyczna (Ewald Iljenkow)
filozofia, logika
10,00 zł do koszyka
161. Lukacs (Bogusław Jasiński)
filozofia
8,00 zł do koszyka
162. Lukrecjusz (Kazimierz Leśniak)
filozofia, starożytność
8,00 zł do koszyka
163. Medytacje kartezjańskie (z dodatkiem uwag krytycznych Romana Ingardena) (Edmund Husserl)
filozofia
30,00 zł do koszyka
164. Medytacje o życiu godziwym (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia
8,00 zł do koszyka
165. Medytacje o życiu godziwym (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia
14,00 zł do koszyka
166. Metafizyka (Arystoteles)
filozofia
30,00 zł do koszyka
167. Metafizyka na rozdrożu
filozofia
6,00 zł do koszyka
168. Metafizyka piękna. Próba rekonstrukcji teorii piękna w filozofii klasycznej (Piotr JAroszyński)
filozofia, estetyka
15,00 zł do koszyka
169. Metafizyka. Zarys teorii bytu (M. A. Krąpiec OP)
filozofia, metafizyka
12,00 zł do koszyka
170. Metamatematyka a epistemologia (Jan Woleński)
filozofia, matematyka
17,00 zł do koszyka
171. Meteorologika / O świecie (Arystoteles)
filozofia, fizyka, meteorologia, historia nauki
28,00 zł do koszyka
172. Męstwo bycia (Paul Tillich)
filozofia, antropologia
14,00 zł do koszyka
173. Między heroizmem a bestialstwem (Konstanty Michalski)
filozofia, antropologia, etyka, kultura, chrześcijaństwo
16,00 zł do koszyka
174. Mistyka gór (Roman E. Rogowski)
filozofia, religia
8,00 zł do koszyka
175. Młody Hegel. O powiązaniach dialektyki z ekonomią (Gyorgy Lukacs)
filozofia
45,00 zł do koszyka
176. Monarchia (Dante)
filozofia
18,00 zł do koszyka
177. Moralia II (wybór) (Plutarch)
filozofia
27,00 zł do koszyka
178. Mounier (Tadeusz Płużański)
filozofia
8,00 zł do koszyka
179. Mowy (Marek Tuliusz Cyceron)
filozofia
20,00 zł do koszyka
180. Myśl społeczna siedemnastego wieku (Waldemar Voise)
filozofia, historiografia, prawo, polityka, wiek siedemnasty
18,00 zł do koszyka
181. Myśl współczesna a filozofia chrześcijańska (Raymond Vancourt)
filozofia, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
182. Myślenie jako dialog (Władimir Bibler)
filozofia, logika
14,00 zł do koszyka
183. Myślę - więc jestem. Aforyzmy, maksymy, sentencje (zebr. Cz.i J. Glenskowie)
filozofia, myśli, aforyzmy, maksymy, sentencje
9,00 zł do koszyka
184. Myśli (Elias Canetti)
myśli, aforyzmy, filozofia
5,00 zł do koszyka
185. Myśli (Blaise Pascal)
filozofia
18,00 zł do koszyka
186. Myśli (Blaise Pascal)
filozofia
9,00 zł do koszyka
187. Myśli (wydanie łacińsko-polskie) (Seneka)
starożytność, filozofia
24,00 zł do koszyka
188. Myśli o myśleniu (wybór pism - tom II) (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia, logika
25,00 zł do koszyka
189. Na krawędzi epoki. Rozwój duchowy i działanie człowieka (wybór tekstów)
psychologia, socjologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
190. Na początku było jednak światło (Włodzimierz Sedlak)
filozofia, antropologia, bioelektronika
12,00 zł do koszyka
191. Nadzieja a historia. Pięć wykładów salzburskich (Josef Pieper)
filozofia
8,00 zł do koszyka
192. Nadzieja a historia. Pięć wykładów salzburskich (Josef Pieper)
filozofia
7,00 zł do koszyka
193. Narkoeseje (Sławomir Matusz)
literaturoznawstwo, kultura, filozofia, esej
7,00 zł do koszyka
194. Nauka a wiara - przestrzeń dialogu (Tadeusz Sierotowicz)
filozofia, teologia, gnoseologia
14,00 zł do koszyka
195. Nauka i świat współczesny (Alfred N. Whitehead)
nauka, filozofia, fizyka, logika, wiek osiemnasty, wiek dziewiętnasty
10,00 zł do koszyka
196. Nauka i wyobraźnia (Michał Heller)
filozofia, fizyka, kosmologia
12,00 zł do koszyka
197. NAuki fizykalne a etyka. Uwagi na temat stosunku pomiędzy naturą a moralnością (Andrew G. van Melsen)
filozofia, etyka
8,00 zł do koszyka
198. Niebo jest w nas. Szkice z poznania Nieba (Honorata Korpikiewicz)
archeologia, mitologia, filozofia, astronomia, atrofizyka
7,00 zł do koszyka
199. Nieuniknione pytania (red. Heller, Życiński)
religia, filozofia
7,00 zł do koszyka
200. Nowa metafizyczność? Eschatologizm? Studia i szkice o twórczości Marka Mariusza Tytko (zbior.pod red.J.Piątkowskiego)
literaturoznawstwo, sztuka, teologia, filozofia, eschatologia, metafizyka
7,00 zł do koszyka
201. Nowy sens filozofii. Rozważania o symbolach (Susanne K. Langner)
filozofia, epistemolofia, semiologia
15,00 zł do koszyka
202. o akceptacji teorii empirycznej (Zygmunt Hajduk)
filozofia
20,00 zł do koszyka
203. O Dobru Najwyższym czyli o życiu filozofa (Boecjusz z Dacji)
filozofia
26,00 zł do koszyka
204. O doskonałości (Władysław Tatatkiewicz)
filozofia
6,00 zł do koszyka
205. O duchu praw (Monteskiusz)
Montesquieu, filozofia
24,00 zł do koszyka
206. O istocie filozofii (Wilhelm Dilthey)
filozofia
29,00 zł do koszyka
207. O ludzką politykę (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia, polityka, prawo
15,00 zł do koszyka
208. O niebie (Arystoteles)
filozofia
24,00 zł do koszyka
209. O nieśmiertelności duszy (Pietro Pomponazzi)
filozofia
28,00 zł do koszyka
210. O rodzeniu się zwierząt (Arystoteles)
filozofia
24,00 zł do koszyka
211. O ruchu zwierząt / O poruszaniu się przestrzennym zwierząt (Arystoteles)
filozofia, biologia
16,00 zł do koszyka
212. O sprawach ostatecznych (Paul-Louis Lansberg )
filozofia, śmierć
9,00 zł do koszyka
213. O szczęściu (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
16,00 zł do koszyka
214. O wolność sumienia / Vindiciae pro religionis libertate (Jan Crell)
filozofia
29,00 zł do koszyka
215. O źródle poznania moralnego (Franz Brentano)
filozofia
25,00 zł do koszyka
216. Obrazy końca czasów (Czesław Ryszka)
milenaryzm, filozofia, religia, socjologia
8,00 zł do koszyka
217. Oceny i normy (CZesław Znamierowski)
filozofia, etyka
20,00 zł do koszyka
218. Od matematyki do filozofii. Twórcza droga Alfreda Notha Whiteheada (Janusz Mączka)
filozofia, matematyka
10,00 zł do koszyka
219. Okruchy filozoficzne / Chwila (Soren Kierkegaard)
filozofia
38,00 zł do koszyka
220. Ostateczne wyjaśnienie wszechświata (Michał Heller)
filozofia, kosmologia
16,00 zł do koszyka
221. Otwarta nauka i jej zwolennicy (red. Heller, Urbaniec)
fizyka, biologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
222. Otwartość bytu. Teologia naturalna dzisiaj (Eric Lionel Mascall)
filozofia, teologia
20,00 zł do koszyka
223. Paradoks o aktorze i inne utwory (Denis Diderot)
literatura francuska, filozofia, sztuka, teatr
20,00 zł do koszyka
224. Parerga (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia, estetyka
15,00 zł do koszyka
225. PAul Ricoeur czyli wolność na miarę nadziei (Michel Philibert)
filozofia
12,00 zł do koszyka
226. Perspektywy i problemy teologii moralnej (zbior.)
teologia, filozofia, etyka
16,00 zł do koszyka
227. Pisma [5-tomowe] (Edward Dembowski)
filozofia
68,00 zł do koszyka
228. Pisma filozoficzne (Jacques Maritain)
filozofia
25,00 zł do koszyka
229. Pisma filozoficzne (2-tomowe) (Wissarion Bieliński)
filozofia
26,00 zł do koszyka
230. Pisma różne (Arystoteles)
filozofia
30,00 zł do koszyka
231. Pisma tom I: Człowiek i inne pisma (Teilhard de Chardin)
filozofia, personalizm
20,00 zł do koszyka
232. Pisma tom II: Zarys wszechświata personalistycznego i inne pisma (Teilhard de Chardin)
filozofia, personalizm
20,00 zł do koszyka
233. Pisma tom III: Moja wizja świata i inne pisma (Teilhard de Chardin)
filozofia, personalizm
20,00 zł do koszyka
234. Pisma więzienne (Tomasz More (Morus))
listy, religia, filozofia
15,00 zł do koszyka
235. Pisma wybrane [2-tomowe] (Sebastian Petrycy z Pilzna)
filozofia
50,00 zł do koszyka
236. Platonizm i arystotelizm. Dwie drogi do metafizyki (Mieczysław Gogacz)
filozofia
9,00 zł do koszyka
237. Plechanow (Ruta światło)
filozofia
7,00 zł do koszyka
238. Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie (Teresa Michałowska)
poetyka, literaturoznawstwo, filozofia
15,00 zł do koszyka
239. Pojęcie i słowo (Ł. O. Bieżnikow)
semantyka, semiotyka, filozofia
12,00 zł do koszyka
240. Polityka (Arystoteles)
filozofia
22,00 zł do koszyka
241. Polska myśl filozoficzna i społeczna. Tom drugi (zbior.)
filozofia, pozytywizm
27,00 zł do koszyka
242. Polski młyn (Józef Tischner)
filozofia, polityka, chrześcijaństwo
10,00 zł do koszyka
243. Portrety filozofów w poezji, malarstwie i muzyce (Andrzej Nowicki)
tradycja, kultura, filozofia
14,00 zł do koszyka
244. Porządek fizyczno-moralny (oraz Pomysły do tegoż dzieła) (Hugo Kołłątaj)
filozofia
20,00 zł do koszyka
245. Poza interpretacją. Znaczenie hermeneutyki dla filozofii (Gianni Vattimo)
filozofia
17,00 zł do koszyka
246. Poznanie prawomocne a wiedza o świecie (Mieczysław Gordon)
filozofia, epistemologia, logika
14,00 zł do koszyka
247. Praca i człowiek. Próba filozoficznej analizy pracy (Jerzy W. Gałkowski)
filozofia
12,00 zł do koszyka
248. Prawa wierne naturze. Krytyka doktryny Lona Luvois Fullera (Roman Tokarczyk)
prawo, etyka, filozofia
12,00 zł do koszyka
249. Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. Tom V (1992)
filozofia
8,00 zł do koszyka
250. Problem Boga w filozofii religii. Krytyczny rozbiór kategorii Absolutu i schematu transcendencji (Henry Dumery)
filozofia, religia, filozofia religii
12,00 zł do koszyka
251. Problem duszy (Claude Tresnontant)
filozofia
8,00 zł do koszyka
252. Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej (wybór tekstów, red. E. Górski)
filozofia, antropologia, socjologia
9,00 zł do koszyka
253. Problemy religii (MAx Scheler)
filozofia
28,00 zł do koszyka
254. Program ustroju wolności czyli prawowita zwierzchność przywrócona (z dodaniem innych pism mniejszych) (Gerard Winstanley)
filozofia
28,00 zł do koszyka
255. Propedeutyka filozofii (zbior.pod red.J.Legowicza)
filozofia
10,00 zł do koszyka
256. Prorocy szczęśliwych światów (Adam Sikora)
filozofia, utopia, dla młodzieży
4,00 zł do koszyka
257. Protagoras (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
258. Prowincjałki (Pascal)
filozofia
14,00 zł do koszyka
259. Przyczynek do estetyki (Henri Lefebvre)
estetyka, filozofia
12,00 zł do koszyka
260. Psychologia i epistemologia (Jean Piaget)
psychologia, filozofia
12,00 zł do koszyka
261. Psychologia z empirycznego punktu widzenia (Franz Brentano)
filozofia
34,00 zł do koszyka
262. Rap metafizyczny czyli Odezwa wariata z Opatowa do reszty szaleńców rozpisana na dwanaście spotkań z małą i wielką publicznością obwiesiów i obieżyświatów (Józeg Bańka)
filozofia, etyka
19,00 zł do koszyka
263. Rebis czyli kamień filozofów (Carl Gustav Jung)
filozofia, gnoza, alchemia
34,00 zł do koszyka
264. Religia w obrębie samego rozumu (Immanuel Kant)
filozofia
20,00 zł do koszyka
265. Retoryka - Poetyka (Arystoteles)
filozofia
30,00 zł do koszyka
266. Rewizje - kontynuacje. Sztuka i estetyka w czasach transformacji (red A. Jamroziakowa)
filozofia, estetyka, kultura
12,00 zł do koszyka
267. Rozmowy. Wybór (Erazm z Rotterdamu)
filozofia
26,00 zł do koszyka
268. Rozmyślania (Marek Aureliusz)
filozofia
15,00 zł do koszyka
269. Rozmyślania (Marek Aureliusz)
filozofia
16,00 zł do koszyka
270. Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach (Rene Descartes)
filozofia, Kartezjusz
12,00 zł do koszyka
271. Rozprawy (Piotr Abelard)
filozofia, teologia
30,00 zł do koszyka
272. Rozum a zaangażowanie (Roger Trigg)
filozofia
12,00 zł do koszyka
273. Rozważania matematyczne w pismach Platona (Jolanta Świderek)
matematyka, filozofia
5,00 zł do koszyka
274. Sens miłości (Włodzimierz Sołowjow)
filozofia
16,00 zł do koszyka
275. Sens twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka (Mikołaj Bierdiajew)
filozofia
30,00 zł do koszyka
276. Skąd ten blask, profesorze Sedlak? (Kazimierz Dymel)
chemia, filozofia, religia, biografie
12,00 zł do koszyka
277. Słownik filozofii (Didier Julia)
filozofia
16,00 zł do koszyka
278. Soalony tost - czyli filozofia życiowa Teri (Teri Hatcher)
literatura kobieca, psychologia, poradniki
8,00 zł do koszyka
279. Socynianizm a oświecenie. Studia nad myślą filozoficzno-religijną arian w Polsce VII wieku (Zbigniew Ogonowski)
filozofia, religia, arianizm, arianie, wiek siedemnasty
15,00 zł do koszyka
280. Sokrates (Irena Krońska)
filozofia, starożytność
9,00 zł do koszyka
281. Spengler (Andrzj Kołakowski)
filozofia, Oswald Spengler
8,00 zł do koszyka
282. Spotkania z filozofią (Adam Sikora)
filozofia
8,00 zł do koszyka
283. Spójność teizmu (Richard Swinburne)
filozofia, teologia
30,00 zł do koszyka
284. Studia z historii myśli i ruchów społecznych [Dzieł tom II] (Stefan Czarnowski)
socjologia, antropologia, filozofia
20,00 zł do koszyka
285. Stwórczy człowiek i Bóg Stwórca (Alexandre Ganoczy)
filozofia
8,00 zł do koszyka
286. Suwerenność - czyja? (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia, polityka
12,00 zł do koszyka
287. Suwerenność... czyja? (Mieczysław A. Krąpiec)
filozofia
8,00 zł do koszyka
288. Symbolika zła (Paul Ricoeur)
filozofia, mitologia, teologia
28,00 zł do koszyka
289. Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji filozofii wschodu (Stanisław Tokarski)
sztuki walki, samoobrona, judo, karate, aikido, kendo, kyudo, sumo, taekwondo, kung fu, filozofia, zen, buddyzm
12,00 zł do koszyka
290. Śląskie studia historyczno-teologiczne nr 30
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
15,00 zł do koszyka
291. Śmiech. Esej o komizmie (Henri Bergson)
filozofia, kultura, socjologia
16,00 zł do koszyka
292. Śmierć, kres czy początek? (Christian Chabanis)
filozofia, kultura
12,00 zł do koszyka
293. Świat przez pryzmat znaku (Max Bense)
filozofia, semiotyka
10,00 zł do koszyka
294. Świat skłonności (Karl R. Popper)
filozofia
10,00 zł do koszyka
295. Święty Augustyn (Andrzej Kasia)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
4,00 zł do koszyka
296. Tak toczy się światek (Wolter)
literatura francuska, filozofia
12,00 zł do koszyka
297. Tako rzecze Sedlak (Kazimierz Dymel)
bioelektronika, filozofia
10,00 zł do koszyka
298. Tako rzecze Zaratustra (Friedrich Nietzsche)
filozofia
19,00 zł do koszyka
299. Technokraci i ich świat społeczny (Joanna Kurczewska)
socjologia, filozofia, kultura, literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
300. Teizm i filozofia analityczna (Józef Życiński)
filozofia, teologia
7,00 zł do koszyka