Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. 36 dowodów na istnienie diabła (Andre Frossard)
teologia, filozofia
9,00 zł do koszyka
2. Analityki pierwsze i wtóre (Arystoteles)
filozofia, logika
34,00 zł do koszyka
3. Antropologia funkcjonalna Bronisława Malinowskiego (Krzysztof J. Brozi)
filozofia, kultura
15,00 zł do koszyka
4. Apologia przeciw Rufinowi (św. Hieronim)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
30,00 zł do koszyka
5. Autentyczność i kicze. Artykuły i felietony (Paweł Beylin)
filozofia, estetyka, sztuka
14,00 zł do koszyka
6. Badania dotyczące zasad moralności (Dawid Hume)
filozofia, etyka
30,00 zł do koszyka
7. Bajki nie tylko dla dzieci (Mieczysław Maliński)
filozofia, religia
5,00 zł do koszyka
8. Bóg i filozofia (Etienne Gilson)
filozofia, teologia
7,00 zł do koszyka
9. Bóg w stworzeniu (Jurgen Moltmann)
teologia, filozofia
26,00 zł do koszyka
10. Brzozowski (W.Mackiewicz)
filozofia
7,00 zł do koszyka
11. Burza cichnie o zmierzchu (Francois Mauriac)
literaturoznawstwo, filozofia, socjologia
15,00 zł do koszyka
12. Bycie i czas (Martin Heidegger)
filozofia
38,00 zł do koszyka
13. CAłość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności (Emmanuel Levinas)
filozofia
38,00 zł do koszyka
14. Chrześcijańska koncepcja człowieka (E.L. Mascall)
filozofia
8,00 zł do koszyka
15. Chrześcijańska koncepcja świata i człowieka (Eric Lionel Mascall)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
16. Claude Bernard (Barbara Skarga)
filozofia
6,00 zł do koszyka
17. Człowiek / Opis ciała ludzkiego (Rene Descartes [Kartezjusz])
filozofia, biologia, anatomia
20,00 zł do koszyka
18. Człowiek i jego pytania (Andre Frossard)
filozofia, polityka, dla młodzieży
6,00 zł do koszyka
19. Człowiek i osobowość w neotomizmie polskim (Henryk Piluś)
filozofia
13,00 zł do koszyka
20. Człowiek w kulturze (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia
13,00 zł do koszyka
21. CZłowiek w kulturze (Mieczysław A. Krąpiec)
filozofia
20,00 zł do koszyka
22. Człowiek, wolność, Bóg (Wolfhart Pannenberg)
filozofia
16,00 zł do koszyka
23. Czterech jeźdźców Apokalipsy (Andrzej Tokarczyk)
eschatologia, filozofia, religia, apokalipsa
12,00 zł do koszyka
24. Czy fizyka jest nauką humanistyczną? (Michał Heller)
fizyka, filozofia
14,00 zł do koszyka
25. Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna? (Jacek Woźniakowski)
filozofia, chrześcijaństwo, literaturoznawstwo
16,00 zł do koszyka
26. Dehumanizacja sztuki i inne eseje (Jose Ortega y Gasset)
literaturoznawstwo, estetyka, filozofia, sztuka
12,00 zł do koszyka
27. Dembowski (Jerzy Ładyka)
filozofia, polityka, Edward Dembowski
7,00 zł do koszyka
28. Dialektyka negatywna (Theodor W. Adorno)
filozofia
38,00 zł do koszyka
29. Dialektyka postępu (Aleksander Cypko)
filozofia
5,00 zł do koszyka
30. Dialog (Wilhelm Ockham)
filozofia
30,00 zł do koszyka
31. Dialog i spór z Gyorgy Lukacsem (wybór tekstów)
filozofia, literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
32. Dialogi (Konfucjusz)
filozofia, chiny
16,00 zł do koszyka
33. Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia, etyka
14,00 zł do koszyka
34. Dociekania nad prawem natury czyli o potrzebach człowieka (Maria Szyszkowska)
filozofia
12,00 zł do koszyka
35. Dramat przemocy w historycznej perspektywie (red. Chrobaczyński, Wrzesiński)
filozofia, historia, polityka, media
15,00 zł do koszyka
36. Droga krzyżowa w katedrze św. Jadwigi w Berlinie. Hans Urs von Balthasar rozmyśla nad rysunkami Josefa Hegenbartha
teologia, filozofia, rysunek
16,00 zł do koszyka
37. Drogi dociekań własnych. Fragmenty filozoficzne (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia
20,00 zł do koszyka
38. Dwa źródła moralności i religii (Henri Bergson)
filozofia
26,00 zł do koszyka
39. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom II. Wiedza (Strefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
27,00 zł do koszyka
40. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom IV. Bóg (Strefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
27,00 zł do koszyka
41. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom V. Wszechświat (Stefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
28,00 zł do koszyka
42. Dzieło większe (Roger Bacon)
filozofia
35,00 zł do koszyka
43. Dziennik 1952-1964 (Jean Guitton)
filozofia, pamiętniki
14,00 zł do koszyka
44. Dziennik intymny (Miguel de Unamuno)
dzienniki, filozofia
25,00 zł do koszyka
45. Dziennik uwodziciela i inne pisma (Soren Kierkegaard)
filozofia
24,00 zł do koszyka
46. Edukacja i czas. Wychowanie dla teraźniejszości (Józef Bańka)
filozofia, pedagogika
10,00 zł do koszyka
47. Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie (Paul Ricoeur)
filozofia
17,00 zł do koszyka
48. Elementarz metafizyki (Mieczysław Gogacz)
filozofia
12,00 zł do koszyka
49. Elementy filozofii (Antoni B. Stępień)
filozofia
8,00 zł do koszyka
50. Elementy metodologii filozofii. Skrypt do wykładu (Józef Herbut)
filozofia, wnioskowanie, logika
12,00 zł do koszyka
51. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia, logika
22,00 zł do koszyka
52. Erazm (Johan Huizinga)
filozofia, Erazm z Rotterdamu
15,00 zł do koszyka
53. Ethika nikomacheia / Politika (Etyka nikomachejska - Polityka, w oryginale) (Arystoteles)
filozofia, obcojęzyczne
30,00 zł do koszyka
54. Etyka (John A. Oesterle)
filozofia, etyka
9,00 zł do koszyka
55. Etyka (Benedykt de Spinoza)
filozofia, etyka
20,00 zł do koszyka
56. Etyka - główne systemy. Podręcznik dla uczniów szkół średnich (Ulrich Schrade)
filozofia, etyka
5,00 zł do koszyka
57. Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa (Adam Krokiewicz)
filozofia, starożytność
12,00 zł do koszyka
58. Etyka państwa i prawa (Otfried Hofe)
filozofia, polityka
12,00 zł do koszyka
59. Etyka solidarności (Józef Tischner)
filozofia, etyka
10,00 zł do koszyka
60. Etyka w doświadczeniu wewnętrznym (Andrzej Grzegorczyk)
filozofia, etyka
24,00 zł do koszyka
61. Etyka w Polsce. Słownik pisarzy (opr. L. Zdybel)
filozofia, literaturoznawstwo, etyka
20,00 zł do koszyka
62. Eutydem (Platon )
filozofia, starożytność
12,00 zł do koszyka
63. Eutyfron - Obrona Sokratesa - Kriton - Fedon (w oryginale greckim) (Platon)
literatura antyczna, literatura starożytna, filozofia, obcojęzyczne
25,00 zł do koszyka
64. Ex labyrintho (Karol Ludwik Koniński)
religia, filozofia
15,00 zł do koszyka
65. Fenomenologia egzystencjalna (William A. Luijpen)
filozofia
30,00 zł do koszyka
66. Filozofia czasu próby (Andrzej Grzegorczyk)
filozofia
18,00 zł do koszyka
67. Filozofia czynu. Światopogląd Józefa Piłsudskiego (Bohdan Urbankowski)
polityka, piłsudski
12,00 zł do koszyka
68. Filozofia i metodologia nauk [roczniki naukowe IV PWSZ w Wałbrzychu]
metodologia, filozofia
6,00 zł do koszyka
69. Filozofia i myśl społeczna Jana Pawła II (zbior.)
filozofia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
70. Filozofia po tej i tamtej stronie wieku. Materiały z konferencji naukowej 1999 (zbior., red. J. Bańka)
filozofia
12,00 zł do koszyka
71. Filozofia przyrody (Andrew G. van Melsen)
filozofia
15,00 zł do koszyka
72. Filozofia Rene Descartesa (Andrzej M. Ziółkowski)
filozofia, Kartezjusz
9,00 zł do koszyka
73. Filozofia rozwoju. Zarys stanowiska filozoficznego (Bolesław J. Gawecki)
filozofia
12,00 zł do koszyka
74. Filozofia science-fiction (Zdzisław Lekiewicz)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
75. Filozofia społeczna (ks. Józef Majka)
religia, filozofia, społeczne
14,00 zł do koszyka
76. Filozofia szkolna w Polsce XVII wieku (Zbigniew Ogonowski)
filozofia, wiek siedemnasty, szkolnictwo, uczelnie
8,00 zł do koszyka
77. Filozofia świata. Wybrane zagadnienia i kierunki filozofii przyrody (Michał Heller)
filozofia
14,00 zł do koszyka
78. Filozofia techniki. Człowiek wobec odkrycia naukowego i technicznego (Józef Bańka)
filozofia
24,00 zł do koszyka
79. Filozofia współczesna (pod red. Z.Kuderowicza)
filozofia
14,00 zł do koszyka
80. Filozofia współczesna w zarysie (Witold Mackiewicz)
filozofia
7,00 zł do koszyka
81. Filozofia współczesna. BAdania nad pozytywizmem logicznym i egzystencjalizmem (Frederick Copleston)
filozofia
12,00 zł do koszyka
82. Filozofia współczesna. Główne nurty (Andrzej Miś)
filozofia, pozytywizm, marksizm, egzystencjalizm, personalizm, dekonstukcjonizm, fenomenologia, psychoanaliza
14,00 zł do koszyka
83. Filozofia życia (Karl W. F. von Schlegel)
filozofia
17,00 zł do koszyka
84. Filozofia życia. Żyć do końca i być młodym do starości (Anna Ciesielska)
zdrowie, odżywianie
14,00 zł do koszyka
85. Filozoficzne interpretacje prawa (Maria Szyszkowska)
prawo, filozofia
7,00 zł do koszyka
86. Filozoficzne korzenie pedagogiki radości (Alicja Żywczok)
psychologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
87. Filozoficzne podstawy logiki wielowartościowej (Eugeniusz Grodziński)
filozofia, logika
14,00 zł do koszyka
88. Filozofować w kontekście nauki (wybór tekstów, red. Heller, Michalik, Życiński)
filozofia
12,00 zł do koszyka
89. Florian Znaniecki. Życie i dzieło (Zygmunt Dulczewski)
filozofia, socjologia, biografie
14,00 zł do koszyka
90. Głębia bytu (Józef Życiński)
teologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
91. Głosy chaosu (Leonard Rosen)
sensacja
15,00 zł do koszyka
92. Granice historyczności (Barbara Skarga)
filozofia, historia
12,00 zł do koszyka
93. Granice racjonalności. Eseje z filozofii nauki (Józef Życiński)
filozofia
16,00 zł do koszyka
94. Herosi i filozofia. Książka, która ocali ten świat (Johnson, Irwin)
fantastyka, film, filozofia
14,00 zł do koszyka
95. Hippiasz Mniejszy - Hippiasz Większy - Ion (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
96. Historia a tajemnica (Jean Lacroix)
filozofia
9,00 zł do koszyka
97. Historia estetyki - tom 1: Estetyka starożytna (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia, estetyka
30,00 zł do koszyka
98. Historia estetyki: Estetyka nowożytna (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia, estetyka, sztuka
28,00 zł do koszyka
99. Historia filozofii - komplet 3 tomów (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
45,00 zł do koszyka
100. Historia filozofii - tom II: Filozofia nowożytna do roku 1830 (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
12,00 zł do koszyka
101. Historia filozofii - tom III: Filozofia XIX wieku i współczesna (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
10,00 zł do koszyka
102. Historia filozofii indyjskiej (Erich Frauwallner)
filozofia, Indie, wedyzm, buddyzm, dżinizm, joga, wajsiesziki
36,00 zł do koszyka
103. Historia filozofii po góralsku (Józef Tischner)
filozofia, gwara, Podhale
12,00 zł do koszyka
104. Historia filozofii starożytnej. Tom III: systemy epoki hellenistycznej (Giovanni Reale)
filozofia, starożytność
18,00 zł do koszyka
105. Historia filozofii średniowiecznej (red. Jan Legowicz)
filozofia, średniowiecze
17,00 zł do koszyka
106. Historia filozofii średniowiecznej Europy zachodniej (Jan Legowicz)
filozofia, średniowiecze
14,00 zł do koszyka
107. Historia filozofii. Tom VIII: od Benthama do Russella (Frederick Copleston)
filozofia
20,00 zł do koszyka
108. Holbach (Marian Skrzypek)
filozofia
10,00 zł do koszyka
109. Homo agens. Sztudia nad aktywnością i podmiotowością człowieka (zbior.pod red.Czarneckiego i Dziemidoka)
filozofia
8,00 zł do koszyka
110. Humanizm i kultura świecka (zbior.)
filozofia, etyka, teologia, Oświecenie, marksizm
10,00 zł do koszyka
111. Humanizm i teologia (Werner Jaeger)
filozofia, teologia
6,00 zł do koszyka
112. Humanizm skrępowany (Jerzy Kossak)
filozofia, literaturoznawstwo, Mauriac, Bernanos, Conrad, beat generation
6,00 zł do koszyka
113. Husserl i poszukiwanie pewności (Leszek Kołakowski)
filozofia
10,00 zł do koszyka
114. Idea fenomenologii. Pięć wykładów (Edmund Husserl)
filozofia
28,00 zł do koszyka
115. Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej (Stanisław Brzozowski)
filozofia
30,00 zł do koszyka
116. Ikonostas i inne szkice (Paweł Florenski)
filozofia, teologia, sztuka, ikony, malarstwo, prawosławie
18,00 zł do koszyka
117. Ion - Charmides - Lizys (Platon)
filozofia
17,00 zł do koszyka
118. Istnienie świata (spojrzenie chrześcijanina-fizyka) (John Polkinghorne)
filozofia, teologia, fizyka
8,00 zł do koszyka
119. Istota i formy sympatii (Max Scheler)
filozofia
28,00 zł do koszyka
120. Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku (Jerzy Jedlicki)
wiek dziewiętnasty, nauka społeczna, filozofia
12,00 zł do koszyka
121. James (H. Buczyńska-Garewicz)
filozofia, pragmatyzm, William James
9,00 zł do koszyka
122. Jedność doświadczenia filozoficznego (Etienne Gilson)
filozofia
20,00 zł do koszyka
123. Jedność filozofii i wielość języków. O filozoficznym przekładzie i jego funkcji poznawczej (Hanna Rosnerowa)
filozofia, lingwistyka, translatoryka
14,00 zł do koszyka
124. Jerzego Plechanowa koncepcja rewolucji rosyjskiej (Radzisława Gortat)
filozofia, marksizm
9,00 zł do koszyka
125. Kandyd / Prostaczek (z opracowaniem) (Wolter)
literatura francuska, filozofia
8,00 zł do koszyka
126. Kapelusz na wodzie. Gawędy o księdzu Tischnerze (Wojciech Bonowicz)
wspomnienia, biografie, filozofia
14,00 zł do koszyka
127. Kartezjusz (Ferdinand Alquie)
filozofia
15,00 zł do koszyka
128. Kartezjusz (Ferdinand Alquie)
filozofia
15,00 zł do koszyka
129. Katolicka etyka wychowawcza (Jacek Woroniecki OP)
filozofia, etyka
45,00 zł do koszyka
130. Kazania (św. Cezary z Arles)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
30,00 zł do koszyka
131. Kazania i homilie (Chromancjusz z Akwilei)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
30,00 zł do koszyka
132. Kim jest człowiek? (Mieczysław Krąpiec)
filozofia
6,00 zł do koszyka
133. Klub samorządowy. Spotkanie z ks. prof. J. Tischnerem
polityka, demokracja, filozofia, etyka
2,00 zł do koszyka
134. Kody McLuhana. Topografia nowych mediów (red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski)
media, kultura, filozofia
17,00 zł do koszyka
135. Koniec wieku nieodpowiedzialności. Eseje humanistyczne (Józef Kozielecki)
polityka, filozofia
8,00 zł do koszyka
136. Kosmiczna przygoda Człowieka Mądrego (Michał Heller)
kosmologia, astronomia, astrofizyka, fizyka, filozofia
16,00 zł do koszyka
137. Królestwo Ducha i królestwo cezara (Mikołaj Bierdiajew)
filozofia
25,00 zł do koszyka
138. Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne (Arystoteles)
filozofia, biologia
25,00 zł do koszyka
139. Kryteria istnienia w naukach przyrodniczych (Małgorzata Czarnocka)
filozofia, ontologia, epistemologia
12,00 zł do koszyka
140. Krzyk i ekstaza. Antologia polskiego ekspresjonizmu (opr. J. Ratajczak)
ekspresjonizm, estetyka, filozofia, poezja
18,00 zł do koszyka
141. Książę / Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza (Niccolo Machiavelli)
polityka, filozofia
15,00 zł do koszyka
142. Książę / Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu LiwiuszaA (Niccolo Machiavelli)
filozofia, myśl polityczna
9,00 zł do koszyka
143. Księga o podróży nocnej do najbardziej szlachetnego miejsca (Ibn`Arabi)
filozofia
30,00 zł do koszyka
144. Księga wiedzy (Awicenna)
filozofia
38,00 zł do koszyka
145. Księga życia (święta Teresa z Avila)
filozofia, teologia
28,00 zł do koszyka
146. Kwestie dyskutowane o prawdzie (kpl. t.I-II) (Tomasz z Akwinu)
filozofia
70,00 zł do koszyka
147. Laches (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
148. Lingwistyka a filozofia. Rozważania o stałych filozoficznych języka (Etienne Gilson )
filozofia, semantyka, lingwistyka
24,00 zł do koszyka
149. Listy (Platon)
filozofia
20,00 zł do koszyka
150. Literatura na świecie nr 5(238)1991
filozofia, nauka, matematyka, socjologia, fizyka,
8,00 zł do koszyka
151. Logika dialektyczna (Ewald Iljenkow)
filozofia, logika
10,00 zł do koszyka
152. Lost. Zagubieni i filozofia (red. Sh Kaye)
telewizja
9,00 zł do koszyka
153. Lukacs (Bogusław Jasiński)
filozofia
8,00 zł do koszyka
154. Lukrecjusz (Kazimierz Leśniak)
filozofia, starożytność
8,00 zł do koszyka
155. Medytacje kartezjańskie (z dodatkiem uwag krytycznych Romana Ingardena) (Edmund Husserl)
filozofia
30,00 zł do koszyka
156. Medytacje o życiu godziwym (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia
8,00 zł do koszyka
157. Medytacje o życiu godziwym (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia
14,00 zł do koszyka
158. Metafizyka (Arystoteles)
filozofia
30,00 zł do koszyka
159. Metafizyka na rozdrożu
filozofia
6,00 zł do koszyka
160. Metafizyka piękna. Próba rekonstrukcji teorii piękna w filozofii klasycznej (Piotr JAroszyński)
filozofia, estetyka
15,00 zł do koszyka
161. Metafizyka. Zarys teorii bytu (M. A. Krąpiec OP)
filozofia, metafizyka
12,00 zł do koszyka
162. Meteorologika / O świecie (Arystoteles)
filozofia, fizyka, meteorologia, historia nauki
28,00 zł do koszyka
163. Męstwo bycia (Paul Tillich)
filozofia, antropologia
14,00 zł do koszyka
164. Między heroizmem a bestialstwem (Konstanty Michalski)
filozofia, antropologia, etyka, kultura, chrześcijaństwo
16,00 zł do koszyka
165. Mistyka gór (Roman E. Rogowski)
filozofia, religia
8,00 zł do koszyka
166. Młody Hegel. O powiązaniach dialektyki z ekonomią (Gyorgy Lukacs)
filozofia
45,00 zł do koszyka
167. Moralia II (wybór) (Plutarch)
filozofia
27,00 zł do koszyka
168. Mounier (Tadeusz Płużański)
filozofia
8,00 zł do koszyka
169. Mowy (Marek Tuliusz Cyceron)
filozofia
20,00 zł do koszyka
170. Myśl społeczna siedemnastego wieku (Waldemar Voise)
filozofia, historiografia, prawo, polityka, wiek siedemnasty
18,00 zł do koszyka
171. Myśl współczesna a filozofia chrześcijańska (Raymond Vancourt)
filozofia, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
172. Myślenie jako dialog (Władimir Bibler)
filozofia, logika
14,00 zł do koszyka
173. Myśli (Blaise Pascal)
filozofia
17,00 zł do koszyka
174. Myśli (Blaise Pascal)
filozofia
18,00 zł do koszyka
175. Myśli (Blaise Pascal)
filozofia
14,00 zł do koszyka
176. Myśli o myśleniu (wybór pism - tom II) (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia, logika
25,00 zł do koszyka
177. Na krawędzi epoki. Rozwój duchowy i działanie człowieka (wybór tekstów)
psychologia, socjologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
178. Na początku było jednak światło (Włodzimierz Sedlak)
filozofia, antropologia, bioelektronika
12,00 zł do koszyka
179. Nadzieja a historia. Pięć wykładów salzburskich (Josef Pieper)
filozofia
8,00 zł do koszyka
180. Nadzieja a historia. Pięć wykładów salzburskich (Josef Pieper)
filozofia
7,00 zł do koszyka
181. Narkoeseje (Sławomir Matusz)
literaturoznawstwo, kultura, filozofia, esej
7,00 zł do koszyka
182. Nauka a wiara - przestrzeń dialogu (Tadeusz Sierotowicz)
filozofia, teologia, gnoseologia
14,00 zł do koszyka
183. Nauka i świat współczesny (Alfred N. Whitehead)
nauka, filozofia, fizyka, logika, wiek osiemnasty, wiek dziewiętnasty
10,00 zł do koszyka
184. Nauka i wyobraźnia (Michał Heller)
filozofia, fizyka, kosmologia
12,00 zł do koszyka
185. NAuki fizykalne a etyka. Uwagi na temat stosunku pomiędzy naturą a moralnością (Andrew G. van Melsen)
filozofia, etyka
8,00 zł do koszyka
186. New Age (Bartłomiej Dobroczyński)
new age, filozofia, kultura
3,00 zł do koszyka
187. Niebo jest w nas. Szkice z poznania Nieba (Honorata Korpikiewicz)
archeologia, mitologia, filozofia, astronomia, atrofizyka
7,00 zł do koszyka
188. Nieuniknione pytania (red. Heller, Życiński)
religia, filozofia
7,00 zł do koszyka
189. Nowa metafizyczność? Eschatologizm? Studia i szkice o twórczości Marka Mariusza Tytko (zbior.pod red.J.Piątkowskiego)
literaturoznawstwo, sztuka, teologia, filozofia, eschatologia, metafizyka
7,00 zł do koszyka
190. Nowy sens filozofii. Rozważania o symbolach (Susanne K. Langner)
filozofia, epistemolofia, semiologia
15,00 zł do koszyka
191. o akceptacji teorii empirycznej (Zygmunt Hajduk)
filozofia
20,00 zł do koszyka
192. O Dobru Najwyższym czyli o życiu filozofa (Boecjusz z Dacji)
filozofia
26,00 zł do koszyka
193. O doskonałości (Władysław Tatatkiewicz)
filozofia
6,00 zł do koszyka
194. O duchu praw (Monteskiusz)
Montesquieu, filozofia
24,00 zł do koszyka
195. O duchu praw (Monteskiusz)
filozofia, społeczeństwo, prawo
20,00 zł do koszyka
196. O istocie chrześcijaństwa (Ludwik Feuerbach)
filozofia
30,00 zł do koszyka
197. O istocie filozofii (Wilhelm Dilthey)
filozofia
29,00 zł do koszyka
198. O ludzką politykę (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia, polityka, prawo
15,00 zł do koszyka
199. O niebie (Arystoteles)
filozofia
24,00 zł do koszyka
200. O nieśmiertelności duszy (Pietro Pomponazzi)
filozofia
28,00 zł do koszyka
201. O rodzeniu się zwierząt (Arystoteles)
filozofia
24,00 zł do koszyka
202. O ruchu zwierząt / O poruszaniu się przestrzennym zwierząt (Arystoteles)
filozofia, biologia
16,00 zł do koszyka
203. O sprawach ostatecznych (Paul-Louis Lansberg )
filozofia, śmierć
9,00 zł do koszyka
204. O szczęściu (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
16,00 zł do koszyka
205. O wolność sumienia / Vindiciae pro religionis libertate (Jan Crell)
filozofia
29,00 zł do koszyka
206. O zgodności ewangelistów (św. Augustyn)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
28,00 zł do koszyka
207. O źródle poznania moralnego (Franz Brentano)
filozofia
25,00 zł do koszyka
208. Obrazy końca czasów (Czesław Ryszka)
milenaryzm, filozofia, religia, socjologia
8,00 zł do koszyka
209. Oceny i normy (CZesław Znamierowski)
filozofia, etyka
20,00 zł do koszyka
210. Od matematyki do filozofii. Twórcza droga Alfreda Notha Whiteheada (Janusz Mączka)
filozofia, matematyka
10,00 zł do koszyka
211. Okruchy filozoficzne / Chwila (Soren Kierkegaard)
filozofia
38,00 zł do koszyka
212. Otwarta nauka i jej zwolennicy (red. Heller, Urbaniec)
fizyka, biologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
213. Otwartość bytu. Teologia naturalna dzisiaj (Eric Lionel Mascall)
filozofia, teologia
20,00 zł do koszyka
214. Paradoks o aktorze i inne utwory (Denis Diderot)
literatura francuska, filozofia, sztuka, teatr
20,00 zł do koszyka
215. Parerga (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia, estetyka
15,00 zł do koszyka
216. PAul Ricoeur czyli wolność na miarę nadziei (Michel Philibert)
filozofia
12,00 zł do koszyka
217. Perspektywy i problemy teologii moralnej (zbior.)
teologia, filozofia, etyka
16,00 zł do koszyka
218. Pisma [5-tomowe] (Edward Dembowski)
filozofia
68,00 zł do koszyka
219. Pisma filozoficzne (Jacques Maritain)
filozofia
25,00 zł do koszyka
220. Pisma filozoficzne (2-tomowe) (Wissarion Bieliński)
filozofia
26,00 zł do koszyka
221. Pisma różne (Arystoteles)
filozofia
30,00 zł do koszyka
222. Pisma tom I: Człowiek i inne pisma (Teilhard de Chardin)
filozofia, personalizm
20,00 zł do koszyka
223. Pisma tom II: Zarys wszechświata personalistycznego i inne pisma (Teilhard de Chardin)
filozofia, personalizm
20,00 zł do koszyka
224. Pisma więzienne (Tomasz More (Morus))
listy, religia, filozofia
15,00 zł do koszyka
225. Pisma wybrane [2-tomowe] (Sebastian Petrycy z Pilzna)
filozofia
50,00 zł do koszyka
226. Platonizm i arystotelizm. Dwie drogi do metafizyki (Mieczysław Gogacz)
filozofia
9,00 zł do koszyka
227. Plechanow (Ruta światło)
filozofia
7,00 zł do koszyka
228. Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie (Teresa Michałowska)
poetyka, literaturoznawstwo, filozofia
15,00 zł do koszyka
229. Pojęcie i słowo (Ł. O. Bieżnikow)
semantyka, semiotyka, filozofia
12,00 zł do koszyka
230. Polska myśl filozoficzna i społeczna. Tom drugi (zbior.)
filozofia, pozytywizm
27,00 zł do koszyka
231. Portrety filozofów w poezji, malarstwie i muzyce (Andrzej Nowicki)
tradycja, kultura, filozofia
14,00 zł do koszyka
232. Porządek fizyczno-moralny (oraz Pomysły do tegoż dzieła) (Hugo Kołłątaj)
filozofia
20,00 zł do koszyka
233. Poznanie prawomocne a wiedza o świecie (Mieczysław Gordon)
filozofia, epistemologia, logika
14,00 zł do koszyka
234. Praca i człowiek. Próba filozoficznej analizy pracy (Jerzy W. Gałkowski)
filozofia
12,00 zł do koszyka
235. Praktyczno-społeczne kryterium wiarygodności objawionego sensu historii (Jerzy Cuda)
filozofia, teologia
19,00 zł do koszyka
236. Prawa wierne naturze. Krytyka doktryny Lona Luvois Fullera (Roman Tokarczyk)
prawo, etyka, filozofia
12,00 zł do koszyka
237. Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. Tom V (1992)
filozofia
8,00 zł do koszyka
238. Problem Boga w filozofii religii. Krytyczny rozbiór kategorii Absolutu i schematu transcendencji (Henry Dumery)
filozofia, religia, filozofia religii
12,00 zł do koszyka
239. Problem duszy (Claude Tresnontant)
filozofia
8,00 zł do koszyka
240. Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej (wybór tekstów, red. E. Górski)
filozofia, antropologia, socjologia
9,00 zł do koszyka
241. Problemy socjologii wiedzy (MAx Scheler)
filozofia, socjologia
35,00 zł do koszyka
242. Program ustroju wolności czyli prawowita zwierzchność przywrócona (z dodaniem innych pism mniejszych) (Gerard Winstanley)
filozofia
28,00 zł do koszyka
243. Propedeutyka filozofii (zbior.pod red.J.Legowicza)
filozofia
10,00 zł do koszyka
244. Prorocy szczęśliwych światów (Adam Sikora)
filozofia, utopia, dla młodzieży
4,00 zł do koszyka
245. Protagoras (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
246. Prowincjałki (Pascal)
filozofia
14,00 zł do koszyka
247. Przyczynek do estetyki (Henri Lefebvre)
estetyka, filozofia
12,00 zł do koszyka
248. Psychologia i epistemologia (Jean Piaget)
psychologia, filozofia
12,00 zł do koszyka
249. Psychologia z empirycznego punktu widzenia (Franz Brentano)
filozofia
34,00 zł do koszyka
250. Punkt zwrotny. Nauka - społeczeństwo - nowa kultura (Fritjof Capra)
fizyka, technika, filozofia
15,00 zł do koszyka
251. Religia w obrębie samego rozumu (Immanuel Kant)
filozofia
20,00 zł do koszyka
252. Rewizje - kontynuacje. Sztuka i estetyka w czasach transformacji (red A. Jamroziakowa)
filozofia, estetyka, kultura
12,00 zł do koszyka
253. Rozmyślania (Marek Aureliusz)
filozofia
15,00 zł do koszyka
254. Rozmyślania (Marek Aureliusz)
filozofia
14,00 zł do koszyka
255. Rozprawa o metodzie / Rozprawa nad zasadami filozofii (Kartezjusz)
filozofia
14,00 zł do koszyka
256. Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach (Rene Descartes)
filozofia, Kartezjusz
12,00 zł do koszyka
257. Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach (Rene Descartes)
filozofia, Kartezjusz
20,00 zł do koszyka
258. Rozprawy (Piotr Abelard)
filozofia, teologia
30,00 zł do koszyka
259. Rozum a zaangażowanie (Roger Trigg)
filozofia
12,00 zł do koszyka
260. Sens miłości (Włodzimierz Sołowjow)
filozofia
16,00 zł do koszyka
261. Sens twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka (Mikołaj Bierdiajew)
filozofia
30,00 zł do koszyka
262. Skąd ten blask, profesorze Sedlak? (Kazimierz Dymel)
chemia, filozofia, religia, biografie
12,00 zł do koszyka
263. Słownik filozofii (Didier Julia)
filozofia
16,00 zł do koszyka
264. Socynianizm a oświecenie. Studia nad myślą filozoficzno-religijną arian w Polsce VII wieku (Zbigniew Ogonowski)
filozofia, religia, arianizm, arianie, wiek siedemnasty
15,00 zł do koszyka
265. Sokrates (Irena Krońska)
filozofia, starożytność
9,00 zł do koszyka
266. Spalony tost - czyli filozofia życiowa Teri (Teri Hatcher)
literatura kobieca, psychologia, poradniki
8,00 zł do koszyka
267. Spengler (Andrzj Kołakowski)
filozofia, Oswald Spengler
8,00 zł do koszyka
268. Spotkania z filozofią (Adam Sikora)
filozofia
8,00 zł do koszyka
269. Studia z historii myśli i ruchów społecznych [Dzieł tom II] (Stefan Czarnowski)
socjologia, antropologia, filozofia
20,00 zł do koszyka
270. Stwórczy człowiek i Bóg Stwórca (Alexandre Ganoczy)
filozofia
8,00 zł do koszyka
271. Suwerenność - czyja? (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia, polityka
12,00 zł do koszyka
272. Suwerenność... czyja? (Mieczysław A. Krąpiec)
filozofia
8,00 zł do koszyka
273. Śląskie studia historyczno-teologiczne nr 30
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
15,00 zł do koszyka
274. Śmierć, kres czy początek? (Christian Chabanis)
filozofia, kultura
12,00 zł do koszyka
275. Świat przez pryzmat znaku (Max Bense)
filozofia, semiotyka
10,00 zł do koszyka
276. Świat Zofii. Cudowna podróż w głąb historii filozofii. (Jostein Gaarder)
filozofia
26,00 zł do koszyka
277. Święty Augustyn (Andrzej Kasia)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
4,00 zł do koszyka
278. Tak toczy się światek (Wolter)
literatura francuska, filozofia
12,00 zł do koszyka
279. Tako rzecze Sedlak (Kazimierz Dymel)
bioelektronika, filozofia
10,00 zł do koszyka
280. Technokraci i ich świat społeczny (Joanna Kurczewska)
socjologia, filozofia, kultura, literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
281. Teodramat. Dramatyczna soteriologia HAnsa Ursa von Balthasara (Eligiusz Piotrowski)
teologia, filozofia, chrystologia, chrześcijaństwo
17,00 zł do koszyka
282. Teodycea kartezjańska (Zbigniew Janowski)
filozofia
18,00 zł do koszyka
283. Teoria poznania (Stanisław Kowalczyk)
filozofia
9,00 zł do koszyka
284. Tomizm. Prowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu (Etienne Gilson)
filozofia, teologia
38,00 zł do koszyka
285. Traktat o człowieku. Summa teologii 1,75-89 (Tomasz z Akwinu)
filozofia, teologia
60,00 zł do koszyka
286. Traktat o miłości (Ibn Arabi)
filozofia, islam
32,00 zł do koszyka
287. Traktat o Pierwszej Zasadzie (Jan Duns Szkot)
filozofia, średniowiecze
16,00 zł do koszyka
288. Traktat polityczny (Benedykt de Spinoza)
filozofia, polityka
15,00 zł do koszyka
289. Trzy rozprawy [Zachęta do filozofii chrześcijańskiej - Metoda prawdziwej teologii - Zbożna biesiada] (Erazm z Rotterdamu)
teologia, filozofia
24,00 zł do koszyka
290. U źródeł człowieczeństwa (Rene Habachi)
filozofia, religia
8,00 zł do koszyka
291. U źródeł filozofii (Stanisław Jedynak)
filozofia, starożytność, Egipt, Babilon, Indie, Chiny, Grecja, dla młodzieży
7,00 zł do koszyka
292. U źródeł nowoczesnego religioznawstwa (Frank E. Manuel)
religioznawstwo, filozofia, historia nauki
16,00 zł do koszyka
293. Układ pojęć w filozofii Arystotelesa (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
12,00 zł do koszyka
294. Ułamki filozofii. Najbardziej wysłużone i najczęściej cytowane zdania filozofów z komentarzem (Leszek Kołakowski)
filozofia
12,00 zł do koszyka
295. Usprawiedliwienie wszechświata (Michał Heller)
filozofia
10,00 zł do koszyka
296. w cyklu: Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody - tom trzynasty (zbior., red. Lubański i Ślaga)
filozofia, filozofia przyrody
14,00 zł do koszyka
297. W kierunku człowieka (zbiorowa, red. B.Bejze)
religia, filozofia
15,00 zł do koszyka
298. Wiara i rozum. Szkice o Ojcach Kościoła (Andrzej Kasia)
teologia, chrześcijaństwo
5,00 zł do koszyka
299. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie: zagadnienia życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów (R. Ch. Eucken)
filozofia
12,00 zł do koszyka
300. Wizerunki wspólnoty. Studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej (zbior.)
socjologia, filozofia, kultura
12,00 zł do koszyka