Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. 36 dowodów na istnienie diabła (Andre Frossard)
teologia, filozofia
9,00 zł do koszyka
2. A dlaczego? Jak odpowiadać na trudne pytania dzieci (Eva Zoller)
psychologia wychowawcza, filozofia, dzieci, dziecko
12,00 zł do koszyka
3. Analityki pierwsze i wtóre (Arystoteles)
filozofia, logika
34,00 zł do koszyka
4. Antropologia funkcjonalna Bronisława Malinowskiego (Krzysztof J. Brozi)
filozofia, kultura
15,00 zł do koszyka
5. Apologia przeciw Rufinowi (św. Hieronim)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
30,00 zł do koszyka
6. Autentyczność i kicze. Artykuły i felietony (Paweł Beylin)
filozofia, estetyka, sztuka
14,00 zł do koszyka
7. Badania dotyczące zasad moralności (Dawid Hume)
filozofia, etyka
30,00 zł do koszyka
8. Bajki nie tylko dla dzieci (Mieczysław Maliński)
filozofia, religia
5,00 zł do koszyka
9. Bóg i filozofia (Etienne Gilson)
filozofia, teologia
7,00 zł do koszyka
10. Bóg w stworzeniu (Jurgen Moltmann)
teologia, filozofia
26,00 zł do koszyka
11. Brzozowski (W.Mackiewicz)
filozofia
7,00 zł do koszyka
12. Burza cichnie o zmierzchu (Francois Mauriac)
literaturoznawstwo, filozofia, socjologia
15,00 zł do koszyka
13. Bycie i czas (Martin Heidegger)
filozofia
38,00 zł do koszyka
14. CAłość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności (Emmanuel Levinas)
filozofia
38,00 zł do koszyka
15. Chrześcijańska koncepcja człowieka (E.L. Mascall)
filozofia
8,00 zł do koszyka
16. Chrześcijańska koncepcja świata i człowieka (Eric Lionel Mascall)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
17. Claude Bernard (Barbara Skarga)
filozofia
6,00 zł do koszyka
18. Człowiek / Opis ciała ludzkiego (Rene Descartes [Kartezjusz])
filozofia, biologia, anatomia
20,00 zł do koszyka
19. Człowiek i jego pytania (Andre Frossard)
filozofia, polityka, dla młodzieży
6,00 zł do koszyka
20. Człowiek i osobowość w neotomizmie polskim (Henryk Piluś)
filozofia
13,00 zł do koszyka
21. Człowiek w kulturze (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia
13,00 zł do koszyka
22. CZłowiek w kulturze (Mieczysław A. Krąpiec)
filozofia
20,00 zł do koszyka
23. Człowiek, wolność, Bóg (Wolfhart Pannenberg)
filozofia
16,00 zł do koszyka
24. Czterech jeźdźców Apokalipsy (Andrzej Tokarczyk)
eschatologia, filozofia, religia, apokalipsa
12,00 zł do koszyka
25. Czy fizyka jest nauką humanistyczną? (Michał Heller)
fizyka, filozofia
14,00 zł do koszyka
26. Czy prawo Moore`a zdetronizuje osobę ludzką? (Janusz Czerny)
informatyka, kultura, filozofia
6,00 zł do koszyka
27. Dehumanizacja sztuki i inne eseje (Jose Ortega y Gasset)
literaturoznawstwo, estetyka, filozofia, sztuka
12,00 zł do koszyka
28. Dembowski (Jerzy Ładyka)
filozofia, polityka, Edward Dembowski
7,00 zł do koszyka
29. Dialektyka negatywna (Theodor W. Adorno)
filozofia
38,00 zł do koszyka
30. Dialektyka postępu (Aleksander Cypko)
filozofia
5,00 zł do koszyka
31. Dialog (Wilhelm Ockham)
filozofia
30,00 zł do koszyka
32. Dialog i spór z Gyorgy Lukacsem (wybór tekstów)
filozofia, literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
33. Dialogi (Konfucjusz)
filozofia, chiny
19,00 zł do koszyka
34. Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia, etyka
14,00 zł do koszyka
35. Dociekania nad prawem natury czyli o potrzebach człowieka (Maria Szyszkowska)
filozofia
12,00 zł do koszyka
36. Dramat przemocy w historycznej perspektywie (red. Chrobaczyński, Wrzesiński)
filozofia, historia, polityka, media
15,00 zł do koszyka
37. Droga krzyżowa w katedrze św. Jadwigi w Berlinie. Hans Urs von Balthasar rozmyśla nad rysunkami Josefa Hegenbartha
teologia, filozofia, rysunek
16,00 zł do koszyka
38. Drogi dociekań własnych. Fragmenty filozoficzne (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia
20,00 zł do koszyka
39. Dwa źródła moralności i religii (Henri Bergson)
filozofia
26,00 zł do koszyka
40. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom II. Wiedza (Strefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
27,00 zł do koszyka
41. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom IV. Bóg (Strefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
27,00 zł do koszyka
42. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom V. Wszechświat (Stefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
28,00 zł do koszyka
43. Dzieła wybrane (święty Tomasz z Akwinu)
filozofia, teologia
20,00 zł do koszyka
44. Dzieło większe (Roger Bacon)
filozofia
35,00 zł do koszyka
45. Dziennik 1952-1964 (Jean Guitton)
filozofia, pamiętniki
14,00 zł do koszyka
46. Dziennik intymny (Miguel de Unamuno)
dzienniki, filozofia
25,00 zł do koszyka
47. Edukacja i czas. Wychowanie dla teraźniejszości (Józef Bańka)
filozofia, pedagogika
10,00 zł do koszyka
48. Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie (Paul Ricoeur)
filozofia
17,00 zł do koszyka
49. Elementarz metafizyki (Mieczysław Gogacz)
filozofia
12,00 zł do koszyka
50. Elementy filozofii (Antoni B. Stępień)
filozofia
8,00 zł do koszyka
51. Elementy metodologii filozofii. Skrypt do wykładu (Józef Herbut)
filozofia, wnioskowanie, logika
12,00 zł do koszyka
52. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia, logika
22,00 zł do koszyka
53. Erazm (Johan Huizinga)
filozofia, Erazm z Rotterdamu
15,00 zł do koszyka
54. Ethika nikomacheia / Politika (Etyka nikomachejska - Polityka, w oryginale) (Arystoteles)
filozofia, obcojęzyczne
30,00 zł do koszyka
55. Etyka (John A. Oesterle)
filozofia, etyka
9,00 zł do koszyka
56. Etyka (Benedykt de Spinoza)
filozofia, etyka
20,00 zł do koszyka
57. Etyka - główne systemy. Podręcznik dla uczniów szkół średnich (Ulrich Schrade)
filozofia, etyka
5,00 zł do koszyka
58. Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa (Adam Krokiewicz)
filozofia, starożytność
12,00 zł do koszyka
59. Etyka państwa i prawa (Otfried Hofe)
filozofia, polityka
12,00 zł do koszyka
60. Etyka solidarności (Józef Tischner)
filozofia, etyka
10,00 zł do koszyka
61. Etyka w doświadczeniu wewnętrznym (Andrzej Grzegorczyk)
filozofia, etyka
24,00 zł do koszyka
62. Etyka w Polsce. Słownik pisarzy (opr. L. Zdybel)
filozofia, literaturoznawstwo, etyka
20,00 zł do koszyka
63. Eutyfron - Obrona Sokratesa - Kriton - Fedon (w oryginale greckim) (Platon)
literatura antyczna, literatura starożytna, filozofia, obcojęzyczne
25,00 zł do koszyka
64. Fenomenologia egzystencjalna (William A. Luijpen)
filozofia
30,00 zł do koszyka
65. Filozofia czasu próby (Andrzej Grzegorczyk)
filozofia
18,00 zł do koszyka
66. Filozofia czynu. Światopogląd Józefa Piłsudskiego (Bohdan Urbankowski)
polityka, piłsudski
12,00 zł do koszyka
67. Filozofia i metodologia nauk [roczniki naukowe IV PWSZ w Wałbrzychu]
metodologia, filozofia
6,00 zł do koszyka
68. Filozofia i myśl społeczna Jana Pawła II (zbior.)
filozofia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
69. Filozofia miłości. Ewolucja i dialog (Jerzy Kaśków)
filozofia
14,00 zł do koszyka
70. Filozofia po tej i tamtej stronie wieku. Materiały z konferencji naukowej 1999 (zbior., red. J. Bańka)
filozofia
12,00 zł do koszyka
71. Filozofia przyrody (Andrew G. van Melsen)
filozofia
15,00 zł do koszyka
72. Filozofia rozwoju. Zarys stanowiska filozoficznego (Bolesław J. Gawecki)
filozofia
12,00 zł do koszyka
73. Filozofia science-fiction (Zdzisław Lekiewicz)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
74. Filozofia społeczna (ks. Józef Majka)
religia, filozofia, społeczne
14,00 zł do koszyka
75. Filozofia szkolna w Polsce XVII wieku (Zbigniew Ogonowski)
filozofia, wiek siedemnasty, szkolnictwo, uczelnie
8,00 zł do koszyka
76. Filozofia sztuki. O stosunku sztuk plastycznych do przyrody. Bruno, czyli o boskiej i naturalnej zasadzie rzeczy rozmowa (F.W.J. Schelling)
filozofia
38,00 zł do koszyka
77. Filozofia świata. Wybrane zagadnienia i kierunki filozofii przyrody (Michał Heller)
filozofia
14,00 zł do koszyka
78. Filozofia techniki. Człowiek wobec odkrycia naukowego i technicznego (Józef Bańka)
filozofia
24,00 zł do koszyka
79. Filozofia współczesna (pod red. Z.Kuderowicza)
filozofia
14,00 zł do koszyka
80. Filozofia współczesna. BAdania nad pozytywizmem logicznym i egzystencjalizmem (Frederick Copleston)
filozofia
12,00 zł do koszyka
81. Filozofia życia. Żyć do końca i być młodym do starości (Anna Ciesielska)
zdrowie, odżywianie
14,00 zł do koszyka
82. Filozoficzne interpretacje prawa (Maria Szyszkowska)
prawo, filozofia
7,00 zł do koszyka
83. Filozoficzne korzenie pedagogiki radości (Alicja Żywczok)
psychologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
84. Filozoficzne podstawy logiki wielowartościowej (Eugeniusz Grodziński)
filozofia, logika
14,00 zł do koszyka
85. Filozofować w kontekście nauki (wybór tekstów, red. Heller, Michalik, Życiński)
filozofia
12,00 zł do koszyka
86. Florian Znaniecki. Życie i dzieło (Zygmunt Dulczewski)
filozofia, socjologia, biografie
14,00 zł do koszyka
87. Głębia bytu (Józef Życiński)
teologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
88. Głosy chaosu (Leonard Rosen)
sensacja
15,00 zł do koszyka
89. Granice historyczności (Barbara Skarga)
filozofia, historia
12,00 zł do koszyka
90. Granice racjonalności. Eseje z filozofii nauki (Józef Życiński)
filozofia
16,00 zł do koszyka
91. Herosi i filozofia. Książka, która ocali ten świat (Johnson, Irwin)
fantastyka, film, filozofia
14,00 zł do koszyka
92. Hippiasz Mniejszy - Hippiasz Większy - Ion (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
93. Historia a tajemnica (Jean Lacroix)
filozofia
9,00 zł do koszyka
94. Historia estetyki - tom 1: Estetyka starożytna (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia, estetyka
30,00 zł do koszyka
95. Historia estetyki: Estetyka nowożytna (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia, estetyka, sztuka
28,00 zł do koszyka
96. Historia filozofii - komplet 3 tomów (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
45,00 zł do koszyka
97. Historia filozofii - tom II: Filozofia nowożytna do roku 1830 (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
12,00 zł do koszyka
98. Historia filozofii - tom III: Filozofia XIX wieku i współczesna (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
10,00 zł do koszyka
99. Historia filozofii indyjskiej (Erich Frauwallner)
filozofia, Indie, wedyzm, buddyzm, dżinizm, joga, wajsiesziki
36,00 zł do koszyka
100. Historia filozofii starożytnej. Tom III: systemy epoki hellenistycznej (Giovanni Reale)
filozofia, starożytność
18,00 zł do koszyka
101. Historia filozofii średniowiecznej (red. Jan Legowicz)
filozofia, średniowiecze
17,00 zł do koszyka
102. Historia filozofii średniowiecznej Europy zachodniej (Jan Legowicz)
filozofia, średniowiecze
14,00 zł do koszyka
103. Historia i świadomość narodowa (red. W. Wesołowski)
historia, filozofia, kultura
4,00 zł do koszyka
104. Holbach (Marian Skrzypek)
filozofia
10,00 zł do koszyka
105. Homo agens. Sztudia nad aktywnością i podmiotowością człowieka (zbior.pod red.Czarneckiego i Dziemidoka)
filozofia
8,00 zł do koszyka
106. Humanizm i kultura świecka (zbior.)
filozofia, etyka, teologia, Oświecenie, marksizm
10,00 zł do koszyka
107. Humanizm i teologia (Werner Jaeger)
filozofia, teologia
6,00 zł do koszyka
108. Humanizm skrępowany (Jerzy Kossak)
filozofia, literaturoznawstwo, Mauriac, Bernanos, Conrad, beat generation
6,00 zł do koszyka
109. Husserl i poszukiwanie pewności (Leszek Kołakowski)
filozofia
10,00 zł do koszyka
110. Idea fenomenologii. Pięć wykładów (Edmund Husserl)
filozofia
28,00 zł do koszyka
111. Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej (Stanisław Brzozowski)
filozofia
30,00 zł do koszyka
112. Ikonostas i inne szkice (Paweł Florenski)
filozofia, teologia, sztuka, ikony, malarstwo, prawosławie
18,00 zł do koszyka
113. Ion - Charmides - Lizys (Platon)
filozofia
17,00 zł do koszyka
114. Istnienie świata (spojrzenie chrześcijanina-fizyka) (John Polkinghorne)
filozofia, teologia, fizyka
8,00 zł do koszyka
115. Istota i formy sympatii (Max Scheler)
filozofia
28,00 zł do koszyka
116. James (H. Buczyńska-Garewicz)
filozofia, pragmatyzm, William James
9,00 zł do koszyka
117. Jedność doświadczenia filozoficznego (Etienne Gilson)
filozofia
20,00 zł do koszyka
118. Jedność filozofii i wielość języków. O filozoficznym przekładzie i jego funkcji poznawczej (Hanna Rosnerowa)
filozofia, lingwistyka, translatoryka
14,00 zł do koszyka
119. Jedność fizycznego obrazu świata. Wybór pism filozoficznych (Max Planck)
fizyka, filozofia
30,00 zł do koszyka
120. Jerzego Plechanowa koncepcja rewolucji rosyjskiej (Radzisława Gortat)
filozofia, marksizm
9,00 zł do koszyka
121. Kandyd / Prostaczek (z opracowaniem) (Wolter)
literatura francuska, filozofia
8,00 zł do koszyka
122. Kapelusz na wodzie. Gawędy o księdzu Tischnerze (Wojciech Bonowicz)
wspomnienia, biografie, filozofia
14,00 zł do koszyka
123. Kartezjusz (Ferdinand Alquie)
filozofia
15,00 zł do koszyka
124. Kartezjusz (Ferdinand Alquie)
filozofia
15,00 zł do koszyka
125. Katolicka etyka wychowawcza (Jacek Woroniecki OP)
filozofia, etyka
45,00 zł do koszyka
126. Kazania (św. Cezary z Arles)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
30,00 zł do koszyka
127. Kazania i homilie (Chromancjusz z Akwilei)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
30,00 zł do koszyka
128. Kim jest człowiek? (Mieczysław Krąpiec)
filozofia
6,00 zł do koszyka
129. Klub samorządowy. Spotkanie z ks. prof. J. Tischnerem
polityka, demokracja, filozofia, etyka
2,00 zł do koszyka
130. Kody McLuhana. Topografia nowych mediów (red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski)
media, kultura, filozofia
17,00 zł do koszyka
131. Komentarz do ewangelii Jana (z homilią do prologu Ewangelii Jana) (Jan Szkot Eriugena)
filozofia, teologia
16,00 zł do koszyka
132. Koniec wieku nieodpowiedzialności. Eseje humanistyczne (Józef Kozielecki)
polityka, filozofia
8,00 zł do koszyka
133. Kosmiczna przygoda Człowieka Mądrego (Michał Heller)
kosmologia, astronomia, astrofizyka, fizyka, filozofia
16,00 zł do koszyka
134. Królestwo Ducha i królestwo cezara (Mikołaj Bierdiajew)
filozofia
25,00 zł do koszyka
135. Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne (Arystoteles)
filozofia, biologia
25,00 zł do koszyka
136. Kryteria istnienia w naukach przyrodniczych (Małgorzata Czarnocka)
filozofia, ontologia, epistemologia
12,00 zł do koszyka
137. Krzyk i ekstaza. Antologia polskiego ekspresjonizmu (opr. J. Ratajczak)
ekspresjonizm, estetyka, filozofia, poezja
18,00 zł do koszyka
138. Książę / Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza (Niccolo Machiavelli)
polityka, filozofia
15,00 zł do koszyka
139. Książę / Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu LiwiuszaA (Niccolo Machiavelli)
filozofia, myśl polityczna
9,00 zł do koszyka
140. Księga o podróży nocnej do najbardziej szlachetnego miejsca (Ibn`Arabi)
filozofia
30,00 zł do koszyka
141. Księga wiedzy (Awicenna)
filozofia
38,00 zł do koszyka
142. Księga życia (święta Teresa z Avila)
filozofia, teologia
28,00 zł do koszyka
143. Kwestie dyskutowane o prawdzie (kpl. t.I-II) (Tomasz z Akwinu)
filozofia
70,00 zł do koszyka
144. Laches (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
145. Listy (Platon)
filozofia
20,00 zł do koszyka
146. Literatura na świecie nr 5(238)1991
filozofia, nauka, matematyka, socjologia, fizyka,
8,00 zł do koszyka
147. Logika dialektyczna (Ewald Iljenkow)
filozofia, logika
10,00 zł do koszyka
148. Lost. Zagubieni i filozofia (red. Sh Kaye)
telewizja
9,00 zł do koszyka
149. Lukacs (Bogusław Jasiński)
filozofia
8,00 zł do koszyka
150. Lukrecjusz (Kazimierz Leśniak)
filozofia, starożytność
8,00 zł do koszyka
151. Medytacje kartezjańskie (z dodatkiem uwag krytycznych Romana Ingardena) (Edmund Husserl)
filozofia
30,00 zł do koszyka
152. Medytacje o życiu godziwym (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia
8,00 zł do koszyka
153. Medytacje o życiu godziwym (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia
14,00 zł do koszyka
154. Metafizyka na rozdrożu
filozofia
6,00 zł do koszyka
155. Metafizyka piękna. Próba rekonstrukcji teorii piękna w filozofii klasycznej (Piotr JAroszyński)
filozofia, estetyka
15,00 zł do koszyka
156. Metafizyka. Zarys teorii bytu (M. A. Krąpiec OP)
filozofia, metafizyka
12,00 zł do koszyka
157. Meteorologika / O świecie (Arystoteles)
filozofia, fizyka, meteorologia, historia nauki
28,00 zł do koszyka
158. Między heroizmem a bestialstwem (Konstanty Michalski)
filozofia, antropologia, etyka, kultura, chrześcijaństwo
16,00 zł do koszyka
159. Mistyka gór (Roman E. Rogowski)
filozofia, religia
8,00 zł do koszyka
160. Mity, mędrcy, polityka [Siedmiu przeciw Tebom, Pan i jego filozof, Sprawa Alkibiadesa] (Aleksander Krawczuk)
starożytność, grecja, filozofia
9,00 zł do koszyka
161. Młody Hegel. O powiązaniach dialektyki z ekonomią (Gyorgy Lukacs)
filozofia
45,00 zł do koszyka
162. Moralia II (wybór) (Plutarch)
filozofia
27,00 zł do koszyka
163. Mounier (Tadeusz Płużański)
filozofia
8,00 zł do koszyka
164. Mowy (Marek Tuliusz Cyceron)
filozofia
20,00 zł do koszyka
165. Myśl społeczna siedemnastego wieku (Waldemar Voise)
filozofia, historiografia, prawo, polityka, wiek siedemnasty
18,00 zł do koszyka
166. Myśl współczesna a filozofia chrześcijańska (Raymond Vancourt)
filozofia, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
167. Myślenie jako dialog (Władimir Bibler)
filozofia, logika
14,00 zł do koszyka
168. Myśli (Blaise Pascal)
filozofia
17,00 zł do koszyka
169. Myśli (Blaise Pascal)
filozofia
18,00 zł do koszyka
170. Myśli (Blaise Pascal)
filozofia
14,00 zł do koszyka
171. Myśli o myśleniu (wybór pism - tom II) (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia, logika
25,00 zł do koszyka
172. Na krawędzi epoki. Rozwój duchowy i działanie człowieka (wybór tekstów)
psychologia, socjologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
173. Na początku było jednak światło (Włodzimierz Sedlak)
filozofia, antropologia, bioelektronika
12,00 zł do koszyka
174. Nadzieja a historia. Pięć wykładów salzburskich (Josef Pieper)
filozofia
8,00 zł do koszyka
175. Nadzieja a historia. Pięć wykładów salzburskich (Josef Pieper)
filozofia
7,00 zł do koszyka
176. Narkoeseje (Sławomir Matusz)
literaturoznawstwo, kultura, filozofia, esej
7,00 zł do koszyka
177. Nauka a wiara - przestrzeń dialogu (Tadeusz Sierotowicz)
filozofia, teologia, gnoseologia
14,00 zł do koszyka
178. Nauka i świat współczesny (Alfred N. Whitehead)
nauka, filozofia, fizyka, logika, wiek osiemnasty, wiek dziewiętnasty
10,00 zł do koszyka
179. Nauka i wyobraźnia (Michał Heller)
filozofia, fizyka, kosmologia
12,00 zł do koszyka
180. NAuki fizykalne a etyka. Uwagi na temat stosunku pomiędzy naturą a moralnością (Andrew G. van Melsen)
filozofia, etyka
8,00 zł do koszyka
181. New Age (Bartłomiej Dobroczyński)
new age, filozofia, kultura
3,00 zł do koszyka
182. Niebo jest w nas. Szkice z poznania Nieba (Honorata Korpikiewicz)
archeologia, mitologia, filozofia, astronomia, atrofizyka
7,00 zł do koszyka
183. Nieuniknione pytania (red. Heller, Życiński)
religia, filozofia
7,00 zł do koszyka
184. Nowa metafizyczność? Eschatologizm? Studia i szkice o twórczości Marka Mariusza Tytko (zbior.pod red.J.Piątkowskiego)
literaturoznawstwo, sztuka, teologia, filozofia, eschatologia, metafizyka
7,00 zł do koszyka
185. Nowy sens filozofii. Rozważania o symbolach (Susanne K. Langner)
filozofia, epistemolofia, semiologia
15,00 zł do koszyka
186. o akceptacji teorii empirycznej (Zygmunt Hajduk)
filozofia
20,00 zł do koszyka
187. O Dobru Najwyższym czyli o życiu filozofa (Boecjusz z Dacji)
filozofia
26,00 zł do koszyka
188. O doskonałości (Władysław Tatatkiewicz)
filozofia
6,00 zł do koszyka
189. O duchu praw (Monteskiusz)
Montesquieu, filozofia
24,00 zł do koszyka
190. O istocie chrześcijaństwa (Ludwik Feuerbach)
filozofia
30,00 zł do koszyka
191. O istocie filozofii (Wilhelm Dilthey)
filozofia
29,00 zł do koszyka
192. O ludzką politykę (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia, polityka, prawo
15,00 zł do koszyka
193. O niebie (Arystoteles)
filozofia
24,00 zł do koszyka
194. O nieśmiertelności duszy (Pietro Pomponazzi)
filozofia
28,00 zł do koszyka
195. O praktykach Kurii Rzymskiej (Mateusz z Krakowa)
filozofia, średniowiecze
20,00 zł do koszyka
196. O rodzeniu się zwierząt (Arystoteles)
filozofia
24,00 zł do koszyka
197. O ruchu zwierząt / O poruszaniu się przestrzennym zwierząt (Arystoteles)
filozofia, biologia
16,00 zł do koszyka
198. O sprawach ostatecznych (Paul-Louis Lansberg )
filozofia, śmierć
9,00 zł do koszyka
199. O szczęściu (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
16,00 zł do koszyka
200. O wiedzy Chrystusa / O tajemnicy Trójcy (Św. Bonawentura)
teologia, filozofia, średniowiecze
28,00 zł do koszyka
201. O wolność sumienia / Vindiciae pro religionis libertate (Jan Crell)
filozofia
29,00 zł do koszyka
202. O zgodności ewangelistów (św. Augustyn)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
28,00 zł do koszyka
203. O źródle poznania moralnego (Franz Brentano)
filozofia
25,00 zł do koszyka
204. Obrazy końca czasów (Czesław Ryszka)
milenaryzm, filozofia, religia, socjologia
8,00 zł do koszyka
205. Oceny i normy (CZesław Znamierowski)
filozofia, etyka
20,00 zł do koszyka
206. Od matematyki do filozofii. Twórcza droga Alfreda Notha Whiteheada (Janusz Mączka)
filozofia, matematyka
10,00 zł do koszyka
207. Okruchy filozoficzne / Chwila (Soren Kierkegaard)
filozofia
38,00 zł do koszyka
208. Otwarta nauka i jej zwolennicy (red. Heller, Urbaniec)
fizyka, biologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
209. Otwartość bytu. Teologia naturalna dzisiaj (Eric Lionel Mascall)
filozofia, teologia
20,00 zł do koszyka
210. Paradoks o aktorze i inne utwory (Denis Diderot)
literatura francuska, filozofia, sztuka, teatr
20,00 zł do koszyka
211. Parerga (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia, estetyka
15,00 zł do koszyka
212. PAul Ricoeur czyli wolność na miarę nadziei (Michel Philibert)
filozofia
12,00 zł do koszyka
213. Perspektywy i problemy teologii moralnej (zbior.)
teologia, filozofia, etyka
16,00 zł do koszyka
214. Pisma [5-tomowe] (Edward Dembowski)
filozofia
68,00 zł do koszyka
215. Pisma filozoficzne (Jacques Maritain)
filozofia
25,00 zł do koszyka
216. Pisma filozoficzne (2-tomowe) (Wissarion Bieliński)
filozofia
26,00 zł do koszyka
217. Pisma różne (Arystoteles)
filozofia
30,00 zł do koszyka
218. Pisma tom I: Człowiek i inne pisma (Teilhard de Chardin)
filozofia, personalizm
20,00 zł do koszyka
219. Pisma tom II: Zarys wszechświata personalistycznego i inne pisma (Teilhard de Chardin)
filozofia, personalizm
20,00 zł do koszyka
220. Pisma więzienne (Tomasz More (Morus))
listy, religia, filozofia
15,00 zł do koszyka
221. Pisma wybrane [2-tomowe] (Sebastian Petrycy z Pilzna)
filozofia
50,00 zł do koszyka
222. Platonizm i arystotelizm. Dwie drogi do metafizyki (Mieczysław Gogacz)
filozofia
9,00 zł do koszyka
223. Plechanow (Ruta światło)
filozofia
7,00 zł do koszyka
224. Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie (Teresa Michałowska)
poetyka, literaturoznawstwo, filozofia
15,00 zł do koszyka
225. Pojęcie i słowo (Ł. O. Bieżnikow)
semantyka, semiotyka, filozofia
12,00 zł do koszyka
226. Polska myśl filozoficzna i społeczna. Tom drugi (zbior.)
filozofia, pozytywizm
27,00 zł do koszyka
227. Porządek fizyczno-moralny (oraz Pomysły do tegoż dzieła) (Hugo Kołłątaj)
filozofia
20,00 zł do koszyka
228. Postmodernizm (Bogdan Baran)
filozofia, literaturoznawstwo
16,00 zł do koszyka
229. Poznanie prawomocne a wiedza o świecie (Mieczysław Gordon)
filozofia, epistemologia, logika
14,00 zł do koszyka
230. Praca i człowiek. Próba filozoficznej analizy pracy (Jerzy W. Gałkowski)
filozofia
12,00 zł do koszyka
231. Praktyczno-społeczne kryterium wiarygodności objawionego sensu historii (Jerzy Cuda)
filozofia, teologia
19,00 zł do koszyka
232. Prawa wierne naturze. Krytyka doktryny Lona Luvois Fullera (Roman Tokarczyk)
prawo, etyka, filozofia
12,00 zł do koszyka
233. Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. Tom V (1992)
filozofia
8,00 zł do koszyka
234. Problem Boga w filozofii religii. Krytyczny rozbiór kategorii Absolutu i schematu transcendencji (Henry Dumery)
filozofia, religia, filozofia religii
12,00 zł do koszyka
235. Problem duszy (Claude Tresnontant)
filozofia
8,00 zł do koszyka
236. Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej (wybór tekstów, red. E. Górski)
filozofia, antropologia, socjologia
9,00 zł do koszyka
237. Problemy socjologii wiedzy (MAx Scheler)
filozofia, socjologia
35,00 zł do koszyka
238. Program ustroju wolności czyli prawowita zwierzchność przywrócona (z dodaniem innych pism mniejszych) (Gerard Winstanley)
filozofia
28,00 zł do koszyka
239. Propedeutyka filozofii (zbior.pod red.J.Legowicza)
filozofia
10,00 zł do koszyka
240. Prorocy szczęśliwych światów (Adam Sikora)
filozofia, utopia, dla młodzieży
4,00 zł do koszyka
241. Protagoras (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
242. Prowincjałki (Pascal)
filozofia
14,00 zł do koszyka
243. Przyczynek do estetyki (Henri Lefebvre)
estetyka, filozofia
12,00 zł do koszyka
244. Psychologia i epistemologia (Jean Piaget)
psychologia, filozofia
12,00 zł do koszyka
245. Psychologia z empirycznego punktu widzenia (Franz Brentano)
filozofia
34,00 zł do koszyka
246. Punkt zwrotny. Nauka - społeczeństwo - nowa kultura (Fritjof Capra)
fizyka, technika, filozofia
15,00 zł do koszyka
247. Religia w obrębie samego rozumu (Immanuel Kant)
filozofia
20,00 zł do koszyka
248. Rewizje - kontynuacje. Sztuka i estetyka w czasach transformacji (red A. Jamroziakowa)
filozofia, estetyka, kultura
12,00 zł do koszyka
249. Rozmyślania (Marek Aureliusz)
filozofia
15,00 zł do koszyka
250. Rozmyślania (Marek Aureliusz)
filozofia
14,00 zł do koszyka
251. Rozprawa o metodzie / Rozprawa nad zasadami filozofii (Kartezjusz)
filozofia
14,00 zł do koszyka
252. Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach (Rene Descartes)
filozofia, Kartezjusz
12,00 zł do koszyka
253. Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach (Rene Descartes)
filozofia, Kartezjusz
20,00 zł do koszyka
254. Rozprawy (Piotr Abelard)
filozofia, teologia
30,00 zł do koszyka
255. Rozum a zaangażowanie (Roger Trigg)
filozofia
12,00 zł do koszyka
256. Sens miłości (Włodzimierz Sołowjow)
filozofia
16,00 zł do koszyka
257. Sens twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka (Mikołaj Bierdiajew)
filozofia
30,00 zł do koszyka
258. Skąd ten blask, profesorze Sedlak? (Kazimierz Dymel)
chemia, filozofia, religia, biografie
12,00 zł do koszyka
259. Słownik filozofii (Didier Julia)
filozofia
16,00 zł do koszyka
260. Socynianizm a oświecenie. Studia nad myślą filozoficzno-religijną arian w Polsce VII wieku (Zbigniew Ogonowski)
filozofia, religia, arianizm, arianie, wiek siedemnasty
15,00 zł do koszyka
261. Sokrates (Irena Krońska)
filozofia, starożytność
9,00 zł do koszyka
262. Spalony tost - czyli filozofia życiowa Teri (Teri Hatcher)
literatura kobieca, psychologia, poradniki
8,00 zł do koszyka
263. Spengler (Andrzj Kołakowski)
filozofia, Oswald Spengler
8,00 zł do koszyka
264. Spotkania z filozofią (Adam Sikora)
filozofia
8,00 zł do koszyka
265. Studia z historii myśli i ruchów społecznych [Dzieł tom II] (Stefan Czarnowski)
socjologia, antropologia, filozofia
20,00 zł do koszyka
266. Stwórczy człowiek i Bóg Stwórca (Alexandre Ganoczy)
filozofia
8,00 zł do koszyka
267. Suwerenność - czyja? (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia, polityka
12,00 zł do koszyka
268. Suwerenność... czyja? (Mieczysław A. Krąpiec)
filozofia
8,00 zł do koszyka
269. Śląskie studia historyczno-teologiczne nr 30
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
15,00 zł do koszyka
270. Śmierć, kres czy początek? (Christian Chabanis)
filozofia, kultura
12,00 zł do koszyka
271. Świat przez pryzmat znaku (Max Bense)
filozofia, semiotyka
10,00 zł do koszyka
272. Świat Zofii. Cudowna podróż w głąb historii filozofii. (Jostein Gaarder)
filozofia
26,00 zł do koszyka
273. Święty Augustyn (Andrzej Kasia)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
4,00 zł do koszyka
274. Tak toczy się światek (Wolter)
literatura francuska, filozofia
12,00 zł do koszyka
275. Tako rzecze Sedlak (Kazimierz Dymel)
bioelektronika, filozofia
10,00 zł do koszyka
276. Technokraci i ich świat społeczny (Joanna Kurczewska)
socjologia, filozofia, kultura, literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
277. Teodramat. Dramatyczna soteriologia HAnsa Ursa von Balthasara (Eligiusz Piotrowski)
teologia, filozofia, chrystologia, chrześcijaństwo
17,00 zł do koszyka
278. Teodycea kartezjańska (Zbigniew Janowski)
filozofia
18,00 zł do koszyka
279. Teoria poznania (Stanisław Kowalczyk)
filozofia
9,00 zł do koszyka
280. Tomizm. Prowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu (Etienne Gilson)
filozofia, teologia
38,00 zł do koszyka
281. Traktat o człowieku. Summa teologii 1,75-89 (Tomasz z Akwinu)
filozofia, teologia
60,00 zł do koszyka
282. Traktat o miłości (Ibn Arabi)
filozofia, islam
32,00 zł do koszyka
283. Traktat o moralności (Nicolas Malebranche)
filozofia, etyka
20,00 zł do koszyka
284. Traktat o Pierwszej Zasadzie (Jan Duns Szkot)
filozofia, średniowiecze
16,00 zł do koszyka
285. Traktat polityczny (Benedykt de Spinoza)
filozofia, polityka
15,00 zł do koszyka
286. Trzy rozprawy [Zachęta do filozofii chrześcijańskiej - Metoda prawdziwej teologii - Zbożna biesiada] (Erazm z Rotterdamu)
teologia, filozofia
24,00 zł do koszyka
287. U źródeł człowieczeństwa (Rene Habachi)
filozofia, religia
8,00 zł do koszyka
288. U źródeł filozofii (Stanisław Jedynak)
filozofia, starożytność, Egipt, Babilon, Indie, Chiny, Grecja, dla młodzieży
7,00 zł do koszyka
289. U źródeł nowoczesnego religioznawstwa (Frank E. Manuel)
religioznawstwo, filozofia, historia nauki
16,00 zł do koszyka
290. Układ pojęć w filozofii Arystotelesa (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
12,00 zł do koszyka
291. Ułamki filozofii. Najbardziej wysłużone i najczęściej cytowane zdania filozofów z komentarzem (Leszek Kołakowski)
filozofia
12,00 zł do koszyka
292. Usprawiedliwienie wszechświata (Michał Heller)
filozofia
10,00 zł do koszyka
293. w cyklu: Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody - tom trzynasty (zbior., red. Lubański i Ślaga)
filozofia, filozofia przyrody
14,00 zł do koszyka
294. W kierunku człowieka (zbiorowa, red. B.Bejze)
religia, filozofia
15,00 zł do koszyka
295. Wiara i rozum. Szkice o Ojcach Kościoła (Andrzej Kasia)
teologia, chrześcijaństwo
5,00 zł do koszyka
296. Wizerunki wspólnoty. Studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej (zbior.)
socjologia, filozofia, kultura
12,00 zł do koszyka
297. Włodzimierza Sedlaka kwantowa teoria życia (Stefan Kajta)
filozofia, biochemia
14,00 zł do koszyka
298. Wola życia. Myśl Pierre`a Teilharda de Chardin (Konrad Waloszczyk)
filozofia
10,00 zł do koszyka
299. Wolter czyli królewskość ducha (Jean Orieux)
biografie, filozofia, Francja, Oświecenie, wiek osiemnasty
15,00 zł do koszyka
300. Wprowadzenie do antropologii filozoficznej (Gerd Haeffner)
filozofia, antropologia
26,00 zł do koszyka