Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach (Rene Descartes)
filozofia, Kartezjusz
20,00 zł do koszyka
2. Analityki pierwsze i wtóre (Arystoteles)
filozofia, logika
34,00 zł do koszyka
3. Antropologia funkcjonalna Bronisława Malinowskiego (Krzysztof J. Brozi)
filozofia, kultura
15,00 zł do koszyka
4. Argumenty za istnieniem Boga (John Hick)
filozofia, teologia
18,00 zł do koszyka
5. Badania dotyczące zasad moralności (Dawid Hume)
filozofia, etyka
30,00 zł do koszyka
6. Bajki nie tylko dla dzieci (Mieczysław Maliński)
filozofia, religia
5,00 zł do koszyka
7. Bojaźń i drżenie / Choroba na śmierć (Soren Kierkegaard)
filozofia
34,00 zł do koszyka
8. Bóg w stworzeniu (Jurgen Moltmann)
teologia, filozofia
26,00 zł do koszyka
9. Brzozowski (W.Mackiewicz)
filozofia
7,00 zł do koszyka
10. Burza cichnie o zmierzchu (Francois Mauriac)
literaturoznawstwo, filozofia, socjologia
15,00 zł do koszyka
11. Bycie i czas (Martin Heidegger)
filozofia
38,00 zł do koszyka
12. Być i mieć (Gabriel Marcel)
filozofia
18,00 zł do koszyka
13. CAłość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności (Emmanuel Levinas)
filozofia
38,00 zł do koszyka
14. Charmides - Lyzis (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
15. Chrześcijańska koncepcja człowieka (E.L. Mascall)
filozofia
8,00 zł do koszyka
16. Chrześcijańska koncepcja świata i człowieka (Eric Lionel Mascall)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
17. Claude Bernard (Barbara Skarga)
filozofia
6,00 zł do koszyka
18. Człowiek - maszyna (Julien Offray de la Mettrie)
filozofia, materializm
12,00 zł do koszyka
19. Człowiek / Opis ciała ludzkiego (Rene Descartes [Kartezjusz])
filozofia, biologia, anatomia
20,00 zł do koszyka
20. Człowiek i jego pytania (Andre Frossard)
filozofia, polityka, dla młodzieży
6,00 zł do koszyka
21. Człowiek i osobowość w neotomizmie polskim (Henryk Piluś)
filozofia
13,00 zł do koszyka
22. CZłowiek w kulturze (Mieczysław A. Krąpiec)
filozofia
20,00 zł do koszyka
23. Człowiek, wolność, Bóg (Wolfhart Pannenberg)
filozofia
16,00 zł do koszyka
24. Czterech jeźdźców Apokalipsy (Andrzej Tokarczyk)
eschatologia, filozofia, religia, apokalipsa
12,00 zł do koszyka
25. Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna? (Jacek Woźniakowski)
filozofia, chrześcijaństwo, literaturoznawstwo
16,00 zł do koszyka
26. Dembowski (Jerzy Ładyka)
filozofia, polityka, Edward Dembowski
7,00 zł do koszyka
27. Dialektyka negatywna (Theodor W. Adorno)
filozofia
38,00 zł do koszyka
28. Dialektyka postępu (Aleksander Cypko)
filozofia
5,00 zł do koszyka
29. Dialog (Wilhelm Ockham)
filozofia
30,00 zł do koszyka
30. Dialog o miłości (Plutarch z Cheronei)
filozofia
9,00 zł do koszyka
31. Dialogi (Konfucjusz)
filozofia, chiny
17,00 zł do koszyka
32. Dialogi (Lucjusz Anneusz Seneka)
filozofia
24,00 zł do koszyka
33. Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia, etyka
14,00 zł do koszyka
34. Dociekania nad prawem natury czyli o potrzebach człowieka (Maria Szyszkowska)
filozofia
12,00 zł do koszyka
35. Droga krzyżowa w katedrze św. Jadwigi w Berlinie. Hans Urs von Balthasar rozmyśla nad rysunkami Josefa Hegenbartha
teologia, filozofia, rysunek
16,00 zł do koszyka
36. Drogi dociekań własnych. Fragmenty filozoficzne (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia
20,00 zł do koszyka
37. Dwa studia o Platonie (Izydora Dąmbska)
filozofia
7,00 zł do koszyka
38. Dwa źródła moralności i religii (Henri Bergson)
filozofia
26,00 zł do koszyka
39. Dylematy ewolucji (Heller, Życiński)
filozofia, teologia, ewolucjonizm, kreacjonizm
14,00 zł do koszyka
40. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom I. Poznanie (Stefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
30,00 zł do koszyka
41. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom II. Wiedza (Strefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
34,00 zł do koszyka
42. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom III. Byt (Stefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
30,00 zł do koszyka
43. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom IV. Bóg (Strefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
34,00 zł do koszyka
44. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom V. Wszechświat (Stefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
34,00 zł do koszyka
45. Dzieło większe (Roger Bacon)
filozofia
35,00 zł do koszyka
46. Dziennik 1952-1964 (Jean Guitton)
filozofia, pamiętniki
14,00 zł do koszyka
47. Dziennik intymny (Miguel de Unamuno)
dzienniki, filozofia
25,00 zł do koszyka
48. Edukacja i czas. Wychowanie dla teraźniejszości (Józef Bańka)
filozofia, pedagogika
10,00 zł do koszyka
49. Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie (Paul Ricoeur)
filozofia
17,00 zł do koszyka
50. Elementarz metafizyki (Mieczysław Gogacz)
filozofia
12,00 zł do koszyka
51. Elementy filozofii (Antoni B. Stępień)
filozofia
8,00 zł do koszyka
52. Elementy metodologii filozofii. Skrypt do wykładu (Józef Herbut)
filozofia, wnioskowanie, logika
12,00 zł do koszyka
53. Elzenberg (Włodzimierz Tyburski)
filozofia
12,00 zł do koszyka
54. Erazm (Johan Huizinga)
filozofia, Erazm z Rotterdamu
15,00 zł do koszyka
55. Ethika nikomacheia / Politika (Etyka nikomachejska - Polityka, w oryginale) (Arystoteles)
filozofia, obcojęzyczne
30,00 zł do koszyka
56. Etyka (John A. Oesterle)
filozofia, etyka
9,00 zł do koszyka
57. Etyka (Benedykt de Spinoza)
filozofia, etyka
20,00 zł do koszyka
58. Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa (Adam Krokiewicz)
filozofia, starożytność
12,00 zł do koszyka
59. Etyka nikomachejska (Arystoteles)
filozofia, etyka
26,00 zł do koszyka
60. Etyka państwa i prawa (Otfried Hofe)
filozofia, polityka
12,00 zł do koszyka
61. Etyka solidarności (Józef Tischner)
filozofia, etyka
10,00 zł do koszyka
62. Etyka w doświadczeniu wewnętrznym (Andrzej Grzegorczyk)
filozofia, etyka
24,00 zł do koszyka
63. Etyka w Polsce. Słownik pisarzy (opr. L. Zdybel)
filozofia, literaturoznawstwo, etyka
20,00 zł do koszyka
64. Eutydem (Platon )
filozofia, starożytność
12,00 zł do koszyka
65. Eutyfron - Obrona Sokratesa - Kriton - Fedon (w oryginale greckim) (Platon)
literatura antyczna, literatura starożytna, filozofia, obcojęzyczne
25,00 zł do koszyka
66. Ex labyrintho (Karol Ludwik Koniński)
religia, filozofia
15,00 zł do koszyka
67. Fantastyka i futurologia (t. I-II) (Stanisław Lem)
literaturoznawstwo, filozofia, socjologia, fantastyka
25,00 zł do koszyka
68. Fedon (Platon)
filozofia
15,00 zł do koszyka
69. Fenomenologia egzystencjalna (William A. Luijpen)
filozofia
30,00 zł do koszyka
70. FenomenologiaEdmunda Husserla, Aleksandra Pfandera, Maxa Schelera (Jan Krokos)
filozofia
16,00 zł do koszyka
71. Fenomenoogia amerykańska. Studium z pogranicza (Bogdan Baran)
filozofia
12,00 zł do koszyka
72. Fileb (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
73. Filozofia (Popkin, Stroll)
filozofia
13,00 zł do koszyka
74. Filozofia czasu próby (Andrzej Grzegorczyk)
filozofia
18,00 zł do koszyka
75. Filozofia czynu. Światopogląd Józefa Piłsudskiego (Bohdan Urbankowski)
polityka, piłsudski
12,00 zł do koszyka
76. Filozofia i metodologia nauk [roczniki naukowe IV PWSZ w Wałbrzychu]
metodologia, filozofia
6,00 zł do koszyka
77. Filozofia i myśl społeczna Jana Pawła II (zbior.)
filozofia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
78. Filozofia nauk przyrodniczych (Bażenow, Morozow, Słucki)
filozofia, marksizm
15,00 zł do koszyka
79. Filozofia optymizmu (Borys G. Kuzniecow)
futurologia, gnozeologia
8,00 zł do koszyka
80. Filozofia po tej i tamtej stronie wieku. Materiały z konferencji naukowej 1999 (zbior., red. J. Bańka)
filozofia
12,00 zł do koszyka
81. Filozofia przyrody (Andrew G. van Melsen)
filozofia
15,00 zł do koszyka
82. Filozofia rozwoju. Zarys stanowiska filozoficznego (Bolesław J. Gawecki)
filozofia
12,00 zł do koszyka
83. Filozofia science-fiction (Zdzisław Lekiewicz)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
84. Filozofia społeczna (ks. Józef Majka)
religia, filozofia, społeczne
14,00 zł do koszyka
85. Filozofia szkolna w Polsce XVII wieku (Zbigniew Ogonowski)
filozofia, wiek siedemnasty, szkolnictwo, uczelnie
8,00 zł do koszyka
86. Filozofia sztuki. O stosunku sztuk plastycznych do przyrody. Bruno, czyli o boskiej i naturalnej zasadzie rzeczy rozmowa (F.W.J. Schelling)
filozofia
39,00 zł do koszyka
87. Filozofia świata. Wybrane zagadnienia i kierunki filozofii przyrody (Michał Heller)
filozofia
14,00 zł do koszyka
88. Filozofia techniki. Człowiek wobec odkrycia naukowego i technicznego (Józef Bańka)
filozofia
24,00 zł do koszyka
89. Filozofia wieczysta (Aldous Huxley)
filozofia
18,00 zł do koszyka
90. Filozofia współczesna (pod red. Z.Kuderowicza)
filozofia
14,00 zł do koszyka
91. Filozofia współczesna. BAdania nad pozytywizmem logicznym i egzystencjalizmem (Frederick Copleston)
filozofia
12,00 zł do koszyka
92. Filozofia życia (Karl W. F. von Schlegel)
filozofia
17,00 zł do koszyka
93. Filozofia. Po tej i tamtej stronie wieku (zbior., red. J. Bańka)
filozofia
14,00 zł do koszyka
94. Filozoficzne interpretacje prawa (Maria Szyszkowska)
prawo, filozofia
7,00 zł do koszyka
95. Filozoficzne korzenie pedagogiki radości (Alicja Żywczok)
psychologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
96. Filozoficzne podstawy logiki wielowartościowej (Eugeniusz Grodziński)
filozofia, logika
14,00 zł do koszyka
97. Filozofować w kontekście nauki (wybór tekstów, red. Heller, Michalik, Życiński)
filozofia
12,00 zł do koszyka
98. Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa (W.K.C. Guthrie)
filozofia
10,00 zł do koszyka
99. Filozofowie XVII wieku (Adam Sikora)
filozofia
3,00 zł do koszyka
100. Florian Znaniecki. Życie i dzieło (Zygmunt Dulczewski)
filozofia, socjologia, biografie
14,00 zł do koszyka
101. Głębia bytu (Józef Życiński)
teologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
102. Głosy chaosu (Leonard Rosen)
sensacja
15,00 zł do koszyka
103. Główne nurty marksizmu (komplet t.I-III) (Leszek Kołakowski)
polityka, filozofia, ekonomia, marksizm, komunizm
70,00 zł do koszyka
104. Granice historyczności (Barbara Skarga)
filozofia, historia
12,00 zł do koszyka
105. Granice racjonalności. Eseje z filozofii nauki (Józef Życiński)
filozofia
16,00 zł do koszyka
106. He/u/rezje, czyli preantyczna teraźniejszość (Karol Toeplitz)
filozofia, biblistyka
12,00 zł do koszyka
107. Hippiasz Mniejszy - Hippiasz Większy - Ion (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
108. Historia a tajemnica (Jean Lacroix)
filozofia
9,00 zł do koszyka
109. Historia estetyki - tom 1: Estetyka starożytna (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia, estetyka
30,00 zł do koszyka
110. Historia estetyki: Estetyka nowożytna (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia, estetyka, sztuka
28,00 zł do koszyka
111. Historia filozofii - tom I: Filozofia starożytna i średniowieczna (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
12,00 zł do koszyka
112. Historia filozofii - tom II: Filozofia nowożytna do roku 1830 (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
12,00 zł do koszyka
113. Historia filozofii - tom III: Filozofia XIX wieku i współczesna (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
10,00 zł do koszyka
114. Historia filozofii (komplet 2 tomów) (B.A.G. Fuller)
filozofia
48,00 zł do koszyka
115. Historia filozofii (komplet t. I-III) (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
55,00 zł do koszyka
116. Historia filozofii indyjskiej (Erich Frauwallner)
filozofia, Indie, wedyzm, buddyzm, dżinizm, joga, wajsiesziki
36,00 zł do koszyka
117. Historia filozofii średniowiecznej (red. Jan Legowicz)
filozofia, średniowiecze
17,00 zł do koszyka
118. Historia filozofii średniowiecznej Europy zachodniej (Jan Legowicz)
filozofia, średniowiecze
14,00 zł do koszyka
119. Historia filozofii. Tom VIII: od Benthama do Russella (Frederick Copleston)
filozofia
20,00 zł do koszyka
120. Holbach (Marian Skrzypek)
filozofia
10,00 zł do koszyka
121. Homo agens. Sztudia nad aktywnością i podmiotowością człowieka (zbior.pod red.Czarneckiego i Dziemidoka)
filozofia
8,00 zł do koszyka
122. Humanizm i kultura świecka (zbior.)
filozofia, etyka, teologia, Oświecenie, marksizm
10,00 zł do koszyka
123. Humanizm i teologia (Werner Jaeger)
filozofia, teologia
6,00 zł do koszyka
124. Husserl i poszukiwanie pewności (Leszek Kołakowski)
filozofia
10,00 zł do koszyka
125. Idea fenomenologii. Pięć wykładów (Edmund Husserl)
filozofia
28,00 zł do koszyka
126. Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej (Stanisław Brzozowski)
filozofia
30,00 zł do koszyka
127. Indywidua. Próba metafizyki opisowej (P.F. Strawson)
filozofia
15,00 zł do koszyka
128. Istnienie i sens (Władysław Stróżewski)
filozofia
14,00 zł do koszyka
129. Istnienie świata (spojrzenie chrześcijanina-fizyka) (John Polkinghorne)
filozofia, teologia, fizyka
8,00 zł do koszyka
130. Ja - człowiek. Zarys antropologii filozoficznej (Mieczysław A. Krąpiec)
filozofia, antropologia
24,00 zł do koszyka
131. Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii klasycznej (Stanisław Kamiński)
filozofia
19,00 zł do koszyka
132. James (H. Buczyńska-Garewicz)
filozofia, pragmatyzm, William James
9,00 zł do koszyka
133. Jedność doświadczenia filozoficznego (Etienne Gilson)
filozofia
20,00 zł do koszyka
134. Jedność filozofii i wielość języków. O filozoficznym przekładzie i jego funkcji poznawczej (Hanna Rosnerowa)
filozofia, lingwistyka, translatoryka
14,00 zł do koszyka
135. Jerzego Plechanowa koncepcja rewolucji rosyjskiej (Radzisława Gortat)
filozofia, marksizm
9,00 zł do koszyka
136. Jeśli Boga nie ma... O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii (Leszek Kołakowski)
filozofia, religia
19,00 zł do koszyka
137. Język i poznanie (komplet t. I-II) (Kazimierz Ajdukiewicz)
filozofia, logika
37,00 zł do koszyka
138. Język i świat realny (Mieczysław A. Krąpiec)
język, semiotyka, filozofia
18,00 zł do koszyka
139. Kandyd / Prostaczek (z opracowaniem) (Wolter)
literatura francuska, filozofia
8,00 zł do koszyka
140. Kapelusz na wodzie. Gawędy o księdzu Tischnerze (Wojciech Bonowicz)
wspomnienia, biografie, filozofia
14,00 zł do koszyka
141. Kartezjisz (Ferdinand Alquie)
filozofia
15,00 zł do koszyka
142. Katolicka etyka wychowawcza (Jacek Woroniecki OP)
filozofia, etyka
45,00 zł do koszyka
143. Kim jest człowiek? (Mieczysław Krąpiec)
filozofia
6,00 zł do koszyka
144. Klub samorządowy. Spotkanie z ks. prof. J. Tischnerem
polityka, demokracja, filozofia, etyka
2,00 zł do koszyka
145. Korespondencja z Antoine`em Arnauldem (Gottfried Wilhelm Leibniz)
filozofia
28,00 zł do koszyka
146. Kosmiczna przygoda Człowieka Mądrego (Michał Heller)
kosmologia, astronomia, astrofizyka, fizyka, filozofia
16,00 zł do koszyka
147. Kratylos (Platon)
filozofia
9,00 zł do koszyka
148. Królestwo Ducha i królestwo cezara (Mikołaj Bierdiajew)
filozofia
25,00 zł do koszyka
149. Krótki słownik filozoficzny (red. M. Rozental, P. Judin)
filozofia, marksizm
6,00 zł do koszyka
150. Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne (Arystoteles)
filozofia, biologia
25,00 zł do koszyka
151. Kryteria istnienia w naukach przyrodniczych (Małgorzata Czarnocka)
filozofia, ontologia, epistemologia
12,00 zł do koszyka
152. Krytyka praktycznego rozumu (Immanuel Kant)
filozofia
26,00 zł do koszyka
153. Krzyk i ekstaza. Antologia polskiego ekspresjonizmu (opr. J. Ratajczak)
ekspresjonizm, estetyka, filozofia, poezja
18,00 zł do koszyka
154. Książę / Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza (Niccolo Machiavelli)
polityka, filozofia
15,00 zł do koszyka
155. Księga i podróży nocnej do najbardziej szlachetnego miejsca (Ibn`Arabi)
filozofia
30,00 zł do koszyka
156. Księga wiedzy (Awicenna)
filozofia
38,00 zł do koszyka
157. Księga życia (święta Teresa z Avila)
filozofia, teologia
28,00 zł do koszyka
158. Kultura i historia. Prolegomena do porównawczego badania cywilizacji (Philip Bagby)
kultura, cywilizacja, filozofia
9,00 zł do koszyka
159. Kwestie dyskutowane o prawdzie (kpl. t.I-II) (Tomasz z Akwinu)
filozofia
70,00 zł do koszyka
160. Laches (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
161. Lingwistyka a filozofia. Rozważania o stałych filozoficznych języka (Etienne Gilson )
filozofia, semantyka, lingwistyka
24,00 zł do koszyka
162. Listy (Platon)
filozofia
20,00 zł do koszyka
163. Literatura na świecie nr 5(238)1991
filozofia, nauka, matematyka, socjologia, fizyka,
8,00 zł do koszyka
164. Logika dialektyczna (Ewald Iljenkow)
filozofia, logika
10,00 zł do koszyka
165. Lukacs (Bogusław Jasiński)
filozofia
8,00 zł do koszyka
166. Lukrecjusz (Kazimierz Leśniak)
filozofia, starożytność
8,00 zł do koszyka
167. Medytacje kartezjańskie (z dodatkiem uwag krytycznych Romana Ingardena) (Edmund Husserl)
filozofia
30,00 zł do koszyka
168. Medytacje o życiu godziwym (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia
8,00 zł do koszyka
169. Medytacje o życiu godziwym (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia
14,00 zł do koszyka
170. Metafizyka (Arystoteles)
filozofia
30,00 zł do koszyka
171. Metafizyka na rozdrożu
filozofia
6,00 zł do koszyka
172. Metafizyka piękna. Próba rekonstrukcji teorii piękna w filozofii klasycznej (Piotr JAroszyński)
filozofia, estetyka
15,00 zł do koszyka
173. Metafizyka. Zarys teorii bytu (M. A. Krąpiec OP)
filozofia, metafizyka
18,00 zł do koszyka
174. Metamatematyka a epistemologia (Jan Woleński)
filozofia, matematyka
17,00 zł do koszyka
175. Meteorologika / O świecie (Arystoteles)
filozofia, fizyka, meteorologia, historia nauki
28,00 zł do koszyka
176. Męstwo bycia (Paul Tillich)
filozofia, antropologia
14,00 zł do koszyka
177. Mieć czy być. Duchowe podstawy nowego społeczeństwa (Erich Fromm)
filozofia
10,00 zł do koszyka
178. Między heroizmem a bestialstwem (Konstanty Michalski)
filozofia, antropologia, etyka, kultura, chrześcijaństwo
16,00 zł do koszyka
179. Mistyka gór (Roman E. Rogowski)
filozofia, religia
8,00 zł do koszyka
180. Młody Hegel. O powiązaniach dialektyki z ekonomią (Gyorgy Lukacs)
filozofia
45,00 zł do koszyka
181. Monarchia (Dante)
filozofia
18,00 zł do koszyka
182. Moralia II (wybór) (Plutarch)
filozofia
27,00 zł do koszyka
183. Mounier (Tadeusz Płużański)
filozofia
8,00 zł do koszyka
184. Mowy (Marek Tuliusz Cyceron)
filozofia
20,00 zł do koszyka
185. Myśl i wyobraźnia. Szkice do portretów (Aleksander Rogalski)
filozofia, Kierkegaard, Jaspers, Heidegger, Santayana, Schweitzer, Toynbee, Merton, Lasker-Schuller
12,00 zł do koszyka
186. Myśl społeczna siedemnastego wieku (Waldemar Voise)
filozofia, historiografia, prawo, polityka, wiek siedemnasty
18,00 zł do koszyka
187. Myśl współczesna a filozofia chrześcijańska (Raymond Vancourt)
filozofia, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
188. Myślenie jako dialog (Władimir Bibler)
filozofia, logika
14,00 zł do koszyka
189. Myślę - więc jestem. Aforyzmy, maksymy, sentencje (zebr. Cz.i J. Glenskowie)
filozofia, myśli, aforyzmy, maksymy, sentencje
9,00 zł do koszyka
190. Myśli (Elias Canetti)
myśli, aforyzmy, filozofia
5,00 zł do koszyka
191. Myśli (Blaise Pascal)
filozofia
18,00 zł do koszyka
192. Myśli (Blaise Pascal)
filozofia
9,00 zł do koszyka
193. Na krawędzi epoki. Rozwój duchowy i działanie człowieka (wybór tekstów)
psychologia, socjologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
194. Na początku było jednak światło (Włodzimierz Sedlak)
filozofia, antropologia, bioelektronika
12,00 zł do koszyka
195. Nadzieja a historia. Pięć wykładów salzburskich (Josef Pieper)
filozofia
8,00 zł do koszyka
196. Nauka a sceptycyzm (John Watkins)
filozofia, nauka, logika
26,00 zł do koszyka
197. Nauka a wiara - przestrzeń dialogu (Tadeusz Sierotowicz)
filozofia, teologia, gnoseologia
14,00 zł do koszyka
198. Nauka i świat współczesny (Alfred N. Whitehead)
nauka, filozofia, fizyka, logika, wiek osiemnasty, wiek dziewiętnasty
10,00 zł do koszyka
199. Nauka i wyobraźnia (Michał Heller)
filozofia, fizyka, kosmologia
12,00 zł do koszyka
200. NAuki fizykalne a etyka. Uwagi na temat stosunku pomiędzy naturą a moralnością (Andrew G. van Melsen)
filozofia, etyka
8,00 zł do koszyka
201. Niebo jest w nas. Szkice z poznania Nieba (Honorata Korpikiewicz)
archeologia, mitologia, filozofia, astronomia, atrofizyka
7,00 zł do koszyka
202. Nieuniknione pytania (red. Heller, Życiński)
religia, filozofia
7,00 zł do koszyka
203. Nowa metafizyczność? Eschatologizm? Studia i szkice o twórczości Marka Mariusza Tytko (zbior.pod red.J.Piątkowskiego)
literaturoznawstwo, sztuka, teologia, filozofia, eschatologia, metafizyka
7,00 zł do koszyka
204. Nowy sens filozofii. Rozważania o symbolach (Susanne K. Langner)
filozofia, epistemolofia, semiologia
15,00 zł do koszyka
205. o akceptacji teorii empirycznej (Zygmunt Hajduk)
filozofia
20,00 zł do koszyka
206. O Dobru Najwyższym czyli o życiu filozofa (Boecjusz z Dacji)
filozofia
26,00 zł do koszyka
207. O doskonałości (Władysław Tatatkiewicz)
filozofia
6,00 zł do koszyka
208. O duchu praw (Monteskiusz)
Montesquieu, filozofia
24,00 zł do koszyka
209. O istocie filozofii (Wilhelm Dilthey)
filozofia
29,00 zł do koszyka
210. O ludzką politykę (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia, polityka, prawo
15,00 zł do koszyka
211. O niebie (Arystoteles)
filozofia
24,00 zł do koszyka
212. O nieśmiertelności duszy (Pietro Pomponazzi)
filozofia
28,00 zł do koszyka
213. O podstawie moralności (Arthur Schopenhauer)
filozofia
10,00 zł do koszyka
214. O religii (Arthur Schopenhauer)
filozofia
10,00 zł do koszyka
215. O rodzeniu się zwierząt (Arystoteles)
filozofia
24,00 zł do koszyka
216. O ruchu zwierząt / O poruszaniu się przestrzennym zwierząt (Arystoteles)
filozofia, biologia
16,00 zł do koszyka
217. O sprawach ostatecznych (Paul-Louis Lansberg )
filozofia, śmierć
9,00 zł do koszyka
218. O szczęściu (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
16,00 zł do koszyka
219. O wielkości. Szkice z filozofii człowieka (Władysław Stróżewski)
filozofia
16,00 zł do koszyka
220. O wolność sumienia / Vindiciae pro religionis libertate (Jan Crell)
filozofia
29,00 zł do koszyka
221. O źródle poznania moralnego (Franz Brentano)
filozofia
25,00 zł do koszyka
222. Obrazy końca czasów (Czesław Ryszka)
milenaryzm, filozofia, religia, socjologia
8,00 zł do koszyka
223. Obrona Sokratesa - Kriton - Uczta (Platon)
filozofia
15,00 zł do koszyka
224. Oceny i normy (CZesław Znamierowski)
filozofia, etyka
20,00 zł do koszyka
225. Od matematyki do filozofii. Twórcza droga Alfreda Notha Whiteheada (Janusz Mączka)
filozofia, matematyka
10,00 zł do koszyka
226. Okruchy filozoficzne / Chwila (Soren Kierkegaard)
filozofia
38,00 zł do koszyka
227. Ostateczne wyjaśnienie wszechświata (Michał Heller)
filozofia, kosmologia
16,00 zł do koszyka
228. Otwarta nauka i jej zwolennicy (red. Heller, Urbaniec)
fizyka, biologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
229. Otwartość bytu. Teologia naturalna dzisiaj (Eric Lionel Mascall)
filozofia, teologia
20,00 zł do koszyka
230. Pan i jego filozof. Rzecz o Platonie (Aleksander Krawczuk)
starożytnośc, Grecja, biografie, filozofia
8,00 zł do koszyka
231. Paradoks o aktorze i inne utwory (Denis Diderot)
literatura francuska, filozofia, sztuka, teatr
20,00 zł do koszyka
232. Parerga (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia, estetyka
15,00 zł do koszyka
233. PAul Ricoeur czyli wolność na miarę nadziei (Michel Philibert)
filozofia
12,00 zł do koszyka
234. Perspektywy i problemy teologii moralnej (zbior.)
teologia, filozofia, etyka
16,00 zł do koszyka
235. Pisma [5-tomowe] (Edward Dembowski)
filozofia
68,00 zł do koszyka
236. Pisma filozoficzne (Jacques Maritain)
filozofia
25,00 zł do koszyka
237. Pisma filozoficzne (2-tomowe) (Wissarion Bieliński)
filozofia
26,00 zł do koszyka
238. Pisma różne (Arystoteles)
filozofia
30,00 zł do koszyka
239. Pisma semantyczne (Gottlob Frege)
filozofia, semantyka
40,00 zł do koszyka
240. Pisma tom I: Człowiek i inne pisma (Teilhard de Chardin)
filozofia, personalizm
20,00 zł do koszyka
241. Pisma tom II: Zarys wszechświata personalistycznego i inne pisma (Teilhard de Chardin)
filozofia, personalizm
20,00 zł do koszyka
242. Pisma tom III: Moja wizja świata i inne pisma (Teilhard de Chardin)
filozofia, personalizm
20,00 zł do koszyka
243. Pisma więzienne (Tomasz More (Morus))
listy, religia, filozofia
15,00 zł do koszyka
244. Pisma wybrane [2-tomowe] (Sebastian Petrycy z Pilzna)
filozofia
50,00 zł do koszyka
245. Pisma z teologii mistycznej (Gottfried W. Leibniz)
filozofia, teologia
30,00 zł do koszyka
246. Platonizm i arystotelizm. Dwie drogi do metafizyki (Mieczysław Gogacz)
filozofia
9,00 zł do koszyka
247. Pochwała starości [Katon Starszy o starości / Czy stary człowiek powinien zajmować się polityką?] (Cyceron / Plutarch)
starożytność, filozofia, polityka
12,00 zł do koszyka
248. Poczwórne źródło twierdzenia o podstawie dostatecznej (Arthur Schopenhauer)
filozofia
10,00 zł do koszyka
249. Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie (Teresa Michałowska)
poetyka, literaturoznawstwo, filozofia
15,00 zł do koszyka
250. Pojęcie i słowo (Ł. O. Bieżnikow)
semantyka, semiotyka, filozofia
12,00 zł do koszyka
251. Polityka (Arystoteles)
filozofia
22,00 zł do koszyka
252. Polska myśl filozoficzna i społeczna. Tom drugi (zbior.)
filozofia, pozytywizm
27,00 zł do koszyka
253. Polski młyn (Józef Tischner)
filozofia, polityka, chrześcijaństwo
10,00 zł do koszyka
254. Portrety filozofów w poezji, malarstwie i muzyce (Andrzej Nowicki)
tradycja, kultura, filozofia
14,00 zł do koszyka
255. Porządek fizyczno-moralny (oraz Pomysły do tegoż dzieła) (Hugo Kołłątaj)
filozofia
20,00 zł do koszyka
256. Poza interpretacją. Znaczenie hermeneutyki dla filozofii (Gianni Vattimo)
filozofia
17,00 zł do koszyka
257. Poznanie prawomocne a wiedza o świecie (Mieczysław Gordon)
filozofia, epistemologia, logika
14,00 zł do koszyka
258. Praca i człowiek. Próba filozoficznej analizy pracy (Jerzy W. Gałkowski)
filozofia
12,00 zł do koszyka
259. Prawa wierne naturze. Krytyka doktryny Lona Luvois Fullera (Roman Tokarczyk)
prawo, etyka, filozofia
12,00 zł do koszyka
260. Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. Tom V (1992)
filozofia
8,00 zł do koszyka
261. Problem Boga w filozofii religii. Krytyczny rozbiór kategorii Absolutu i schematu transcendencji (Henry Dumery)
filozofia, religia, filozofia religii
12,00 zł do koszyka
262. Problem duszy (Claude Tresnontant)
filozofia
8,00 zł do koszyka
263. Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej (wybór tekstów, red. E. Górski)
filozofia, antropologia, socjologia
9,00 zł do koszyka
264. Problemy religii (MAx Scheler)
filozofia
28,00 zł do koszyka
265. Program ustroju wolności czyli prawowita zwierzchność przywrócona (z dodaniem innych pism mniejszych) (Gerard Winstanley)
filozofia
28,00 zł do koszyka
266. Propedeutyka filozofii (zbior.pod red.J.Legowicza)
filozofia
10,00 zł do koszyka
267. Prorocy szczęśliwych światów (Adam Sikora)
filozofia, utopia, dla młodzieży
4,00 zł do koszyka
268. Protagoras (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
269. Prowincjałki (Pascal)
filozofia
14,00 zł do koszyka
270. Przyczynek do estetyki (Henri Lefebvre)
estetyka, filozofia
12,00 zł do koszyka
271. Psychologia i epistemologia (Jean Piaget)
psychologia, filozofia
12,00 zł do koszyka
272. Psychologia z empirycznego punktu widzenia (Franz Brentano)
filozofia
34,00 zł do koszyka
273. Rap metafizyczny czyli Odezwa wariata z Opatowa do reszty szaleńców rozpisana na dwanaście spotkań z małą i wielką publicznością obwiesiów i obieżyświatów (Józeg Bańka)
filozofia, etyka
19,00 zł do koszyka
274. Rebis czyli kamień filozofów (Carl Gustav Jung)
filozofia, gnoza, alchemia
60,00 zł do koszyka
275. Religia w obrębie samego rozumu (Immanuel Kant)
filozofia
20,00 zł do koszyka
276. Retoryka - Poetyka (Arystoteles)
filozofia
30,00 zł do koszyka
277. Rewizje - kontynuacje. Sztuka i estetyka w czasach transformacji (red A. Jamroziakowa)
filozofia, estetyka, kultura
12,00 zł do koszyka
278. Rozmowy. Wybór (Erazm z Rotterdamu)
filozofia
26,00 zł do koszyka
279. Rozmyślania (Marek Aureliusz)
filozofia
15,00 zł do koszyka
280. Rozmyślania (Marek Aureliusz)
filozofia
16,00 zł do koszyka
281. Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach (Rene Descartes)
filozofia, Kartezjusz
12,00 zł do koszyka
282. Rozprawy (Piotr Abelard)
filozofia, teologia
30,00 zł do koszyka
283. Rozum a zaangażowanie (Roger Trigg)
filozofia
12,00 zł do koszyka
284. Sens miłości (Włodzimierz Sołowjow)
filozofia
16,00 zł do koszyka
285. Sens twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka (Mikołaj Bierdiajew)
filozofia
30,00 zł do koszyka
286. Skąd ten blask, profesorze Sedlak? (Kazimierz Dymel)
chemia, filozofia, religia, biografie
12,00 zł do koszyka
287. Słownik filozofii (Didier Julia)
filozofia
16,00 zł do koszyka
288. Soalony tost - czyli filozofia życiowa Teri (Teri Hatcher)
literatura kobieca, psychologia, poradniki
8,00 zł do koszyka
289. Socynianizm a oświecenie. Studia nad myślą filozoficzno-religijną arian w Polsce VII wieku (Zbigniew Ogonowski)
filozofia, religia, arianizm, arianie, wiek siedemnasty
15,00 zł do koszyka
290. Sokrates (Irena Krońska)
filozofia, starożytność
9,00 zł do koszyka
291. Spengler (Andrzj Kołakowski)
filozofia, Oswald Spengler
8,00 zł do koszyka
292. Spotkania z filozofią (Adam Sikora)
filozofia
8,00 zł do koszyka
293. Spójność teizmu (Richard Swinburne)
filozofia, teologia
30,00 zł do koszyka
294. Studia z historii myśli i ruchów społecznych [Dzieł tom II] (Stefan Czarnowski)
socjologia, antropologia, filozofia
20,00 zł do koszyka
295. Stwórczy człowiek i Bóg Stwórca (Alexandre Ganoczy)
filozofia
8,00 zł do koszyka
296. Suwerenność - czyja? (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia, polityka
12,00 zł do koszyka
297. Suwerenność... czyja? (Mieczysław A. Krąpiec)
filozofia
8,00 zł do koszyka
298. Symbolika zła (Paul Ricoeur)
filozofia, mitologia, teologia
28,00 zł do koszyka
299. Systemowy obraz świata (Erwin Laszlo)
filozofia, organizacja
9,00 zł do koszyka
300. Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji filozofii wschodu (Stanisław Tokarski)
sztuki walki, samoobrona, judo, karate, aikido, kendo, kyudo, sumo, taekwondo, kung fu, filozofia, zen, buddyzm
12,00 zł do koszyka