Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. 110 lat górniczych organizacji technicznych. Dzieje ruchu stowarzyszeniowego 1892-2002 (zbior.,)
górnictwo
15,00 zł do koszyka
2. 150 lat dąbrowskiej Sztygarki (1966) (zbior.)
górnictwo, edukacja, dąbrowa górnicza
20,00 zł do koszyka
3. 25 lat ZKMPW w służbie polskiego górnictwa (Mechanizacja górnictwa 5-6/1970 - wydanie jubileuszowe)
górnictwo, przemysł, projektowanie, Gliwice, silesiana
18,00 zł do koszyka
4. 40 lat Przedsiębiorstwa Budowy Szybów 1945-1985 (zbior., red. H.Maroszek)
Bytom, przemysł, górnictwo, silesiana
24,00 zł do koszyka
5. Automatyzacja podziemi kopalń. Część 1. Urządzenia oddziału wydobywczego (red. W. Gluziński)
górnictwo
10,00 zł do koszyka
6. Baśnie i legendy górników wielickich (Julian Majka)
folklor, górnictwo solne, wieliczka, legendy, podania, baśnie
5,00 zł do koszyka
7. Dynamika eksploatacji górniczej z punktu widzenia szkód górniczych (Antoni Stoka)
górnictwo, ekonomia
8,00 zł do koszyka
8. Działalność Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Bytomiu w latach 1945-1985 (zbior,)
silesiana, Górny Śląsk, Bytom, górnictwo
14,00 zł do koszyka
9. Eksploatacja grubych pokładów węgla skłonnych do samozapalenia (Witold Rymarski)
górnictwo
14,00 zł do koszyka
10. Fotografia okolic kopalni Emma koło Radlina w 1913 (wyd 2015)
silesiana, RAdlin, górnictwo, pocztówki
5,00 zł do koszyka
11. Górnictwo (Józef Korman)
górnictwo
10,00 zł do koszyka
12. Górnictwo - część I (Kazimierz Nowak)
górnictwo
8,00 zł do koszyka
13. Górnictwo odkrywkowe w Akademii Górniczo-Hutniczej. 40-lecie Katedry Górnictwa odkrywkowego. 55-lecie górnictwa odkrywkowego w AGH (zbior.)
górnictwo, szkolnictwo wyższe, Kraków
12,00 zł do koszyka
14. Górnictwo rud. Część II (Stachura, Białaczewski)
górnictwo
6,00 zł do koszyka
15. Górnictwo tom 6. Wykonywanie wyrobisk. Część 1: Głębienie szybów metodą zwykłą z powierzchni
górnictwo
12,00 zł do koszyka
16. Górnictwo tom III, cz.2.: Górnicza mechanika techniczna (Mieczysław Damasiewicz)
górnictwo, mechanika
14,00 zł do koszyka
17. Górnictwo tom IX. Transport kopalniany. Część 3. Przyszybia wyciągów klatkowych i skipowych (Zygmunt Kawecki)
górnictwo
12,00 zł do koszyka
18. Górnictwo tom XIII. Oświetlenie i sygnalizacja. Część 1. Oświetlenie wyrobisk (Budryk, Lesiecki, Nowak)
górnictwo
8,00 zł do koszyka
19. Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja II. Nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych (zbior. )
górnictwo
10,00 zł do koszyka
20. Górnictwo. Tom V cz.2. Urabianie wrębiarkami (Lesiecki, Regulski, Kruszecki)
górnictwo, kopalnictwo, technika, przemysł, węgiel
15,00 zł do koszyka
21. Górniczy stan w wierzeniach, obrzędach, humorze i pieśniach (red. Dorota Simonides)
śląsk, silesiana, obrzędy, folklor, górnictwo
12,00 zł do koszyka
22. Górnik polski. Ludzie z pierwszycj stron gazet (Jarosław J. Szczepański)
silesiana, górnictwo, Solidarność, strajki
15,00 zł do koszyka
23. Górnik zatrudniony w ścianach z podsadzką hydrauliczną (Pogoda, Szylski)
górnictwo
6,00 zł do koszyka
24. Ilustrowany górniczy słownik encyklopedyczny (Stanisław Gisman)
górnictwo, kopalnictwo, śląsk, silesiana, słowniki, encyklopedie
35,00 zł do koszyka
25. Informator ekspozycji górnictwa i energetyki na wystawie: Województwo Katowickie w XX-leciu PRL, w woj. Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. 1 sierpnia - 31 paździenika 1964
silesiana, górnictwo, wystawiennictwo
12,00 zł do koszyka
26. Jaworzno - szyby kopalni węgla kamiennego Kościuszko (1975) (fot. J. Rosikoń)
silesiana, pocztówki, górnictwo
5,00 zł do koszyka
27. KAlendarz kopalni węgla kamiennego Pstrowski - Zabrze 1986 r.
silesiana, górnictwo, ZAbrze
18,00 zł do koszyka
28. Katalog systemów podziemnej eksploatacji węgla w Polsce (1966)
górnictwo
30,00 zł do koszyka
29. Kopalnia Generał Zawadzki (1785-1985) (Jaros, Ziemba, Ziemba, Dłużewski)
silesiana, górnictwo, Zagłębie Dąbrowskie, Dąbrowa górnicza
14,00 zł do koszyka
30. Kopalnia Generał Zawadzki. Dzieje zakładu i załogi9 (zbior.pod red.H. Rechowicza)
silesiana, zagłębie, górnictwo, przemysł, Dąbrowa Górnicza
18,00 zł do koszyka
31. Kopalnia Guido w Zabrzu, 1910 rok (maxi-pocztówka, reprodukcja)
silesiana, pocztówki, górnictwo
2,00 zł do koszyka
32. Kopalniane lokomotywy elektryczne typ Ld. Opis budowy, obsługa, konserwacja i instrukcja dla maszynisty (destrukt)
górnictwo, kolejnictwo
1,00 zł do koszyka
33. Masyzny wyciągowe krajowe. Atlas rysunków
górnictwo, maszynoznawstwo
6,00 zł do koszyka
34. Maszyny do urabiania i ładowania w kopalniach podziemnych tom I (Tadeusz Opolski, Jan Rynik)
górnictwo
15,00 zł do koszyka
35. Matematyczne metody w górnictwie (Adam Trembecki)
matematyka, górnictwo
18,00 zł do koszyka
36. Mechanika górnicza (Gisman, Marcoin, Kolbe)
fizyka, mechanika, górnictwo
14,00 zł do koszyka
37. Metody rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w organizacji produkcji górniczej (M. Kozdrój)
matematyka, statystyka, górnictwo
8,00 zł do koszyka
38. Miedziana lampa. Baśnie i opowieści o śląskim skarbniku (Kornelia Dobkiewiczowa)
Boratyński, bajki, baśnie, folklor, silesiana, śląsk, górnictwo, dla dzieci
10,00 zł do koszyka
39. Miernictwo górnicze (Franciszek Rozłubski)
górnictwo
4,00 zł do koszyka
40. Miernictwo górnicze. Część 3. Zagadnienia geologiczne, mapy, pomiary realizacyjne (Zygmunt Kowalczyk)
geologia, geodezja, górnictwo
15,00 zł do koszyka
41. Mikrograwimetria górnicza (Zbigniew Fajkiewicz)
geologia, fizyka, grawimetria, górnictwo
12,00 zł do koszyka
42. Monografia 15 l at działalności Fundacji Rodzin Górniczych
górnictwo, pomoc społeczna, silesiana
9,00 zł do koszyka
43. Nie masz ci to jak górnikom... Katowicki folklor górniczy (Kornelia Dygacz)
silesiana, górnictwo, folklor
5,00 zł do koszyka
44. Obliczanie wskaźników poeksploatacyjnych deformacji terenu (Władysław Batkiewicz)
geodezja, geologia, górnictwo
12,00 zł do koszyka
45. Obudowa metalowa wyrobisk ścianowych (Jerzy Rabsztyn)
górnictwo
5,00 zł do koszyka
46. Odstawa w kopalniach węgla (Jan Zyzak)
górnictwo
7,00 zł do koszyka
47. Odwadnianie produktów wzbogacania i obiegi wodne płuczek (Andrzej Battaglia)
górnictwo, flotacja, rurociągi
9,00 zł do koszyka
48. Opracowanie modli oraz bilansu generowania i akumulacji gazów w serii węglonośnej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (red. Ney, Kotarba)
chemia, geologia, górnictwo
6,00 zł do koszyka
49. Pięć esejów (pierwsze prace krytyczne) (Jan Bolesław ożóg)
literaturoznawstwo, geologia, mineralogia, paleontologia, górnictwo
6,00 zł do koszyka
50. Pod grubą. Z okazji 50-lecia działalności oddziału SITG Chorzowsko-Rudzkiego (Krystian Gałuszka)
silesiana, górnictwo
6,00 zł do koszyka
51. Podstawowe zasady bezpiecznego zachowania w wyrobiskach górniczych (Bogdan Ćwięk)
górnictwo, bhp, bezpieczeństwo
8,00 zł do koszyka
52. Politechnika Śląska - Kronika wydziału górnictwa i geologii 1950-2000 (red. K. Probierz)
silesiana, szkolnictwo wyższe, górnictwo
15,00 zł do koszyka
53. Pomiary deformacji na terenach eksploatacji górniczej (Stanisław Szpetkowski)
geologia, górnictwo
14,00 zł do koszyka
54. Poradnik materiałoznawstwa dla potrzeb budownictwa podziemnego kopalń (Zbigniew Strzelecki)
górnictwo, budownictwo
14,00 zł do koszyka
55. Przepisy sygnalizacji na kopalnianych kolejach podziemnych (1973)
górnictwo, kolejnictwo, sygnalizacja
3,00 zł do koszyka
56. Ratownik górniczy (Zygmunt Kuchejda)
górnictwo, ratownictwo
8,00 zł do koszyka
57. Restrykturyzacja umiejscowiona. Socjalne i regionalne aspekty przemian w górnictwie węgla kamiennego (Marian Mitręga)
silesiana, górnictwo, ekonomia
10,00 zł do koszyka
58. Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku - tom VI (1938)
silesiana, śląsk, przed 1945, średniowiecze, archeologia, kultura, oświata, kościół, religia, łużyce, serbołużyczanie, etnografia, góry, górnictwo, hu
5,00 zł do koszyka
59. Rosseltal mit grube Velsen
pocztówki, przed 1945, Niemcy, górnictwo
5,00 zł do koszyka
60. Rozwój mechanizacji robót podziemnych w kopalniach węgla kamiennego w PRL (zbior.)
górnictwo, historia przemysłu
8,00 zł do koszyka
61. Rysunek techniczny dla szkół górniczych (Antoni Lebek)
rysunek techniczny, górnictwo
7,00 zł do koszyka
62. Saga o białym krysztale. Baśnie i opowieści o małopolskiej soli (Kornelia Jackiewicz - Dobkiewiczowa)
baśnie, podania, legendy, górnictwo, małopolska, wieliczka, dla dzieci
10,00 zł do koszyka
63. Skarby ciemności (Antoni Gładysz)
górnictwo, historia przemysłu
5,00 zł do koszyka
64. Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich (Jerzy Jaros)
silesiana, śląsk, górnictwo, kopalnie
20,00 zł do koszyka
65. Sprzęt w ratownictwie górniczym (H.Bądzelewicz, J.Stokłosa)
górnictwo, ratownictwo, technika
10,00 zł do koszyka
66. Stromą na dół drabiną. Z tradycji polskiego górnictwa (Jan Ziemba)
górnictwo, tradycja, silesiana, śląsk
3,00 zł do koszyka
67. Surowce organiczne Polski (materiały konf. 1956)
geologia, kopaliny, górnictwo
6,00 zł do koszyka
68. Systemy mechanizacyjne w przodkach o wysokiej koncentracji produkcji (wybrane zagadnienia) (zbior.)
górnictwo, maszynoznawstwo
7,00 zł do koszyka
69. Szkice z dziejów górnictwa w Polsce Ludowej (zbior.pod red. J.Mitręgi)
górnictwo, przemysł
10,00 zł do koszyka
70. Szkody górnicze (wyd. 1939) (Tomasz Klenczar)
górnictwo, geologia, przed 1945
30,00 zł do koszyka
71. Ścianowe kombajny węglowe (Warachim, Maciejczyk)
górnictwo
8,00 zł do koszyka
72. Ścianowe kombajny węglowe (Warachim, Maciejczyk)
górnictwo
8,00 zł do koszyka
73. Tąpania w kopalniach (Witold Parysiewicz)
geologia, górnictwo, mechanika górotworu
9,00 zł do koszyka
74. Technologie i materiały, tabele, rysunki i schematy (Panic, Król)
przemysł, chemia, metalurgia, hutnictwo, górnictwo, energetyka, ceramika, maszynoznawstwo
7,00 zł do koszyka
75. Tory ładunkowe szybu Rudolf kopalni Anna w Pszowie w 1917, w głębi widoczny kościół (wyd. 2015)
poczttówki, Pszów, górnictwo
5,00 zł do koszyka
76. Tradycje górnicze na Lubelszczyźnie
górnictwo, lubelskie, Bogdanka
6,00 zł do koszyka
77. Urządzenia transportowe w górnictwie. Przykłady obliczeń (Dołęga, WAjda)
fizyka, transport, górnictwo
5,00 zł do koszyka
78. Vademecum górnika
górnictwo
5,00 zł do koszyka
79. Vademecum górnika - drugie wydanie
górnictwo
6,00 zł do koszyka
80. Vademecum obudowy (sztygara górniczego)
górnictwo
3,00 zł do koszyka
81. Wieliczka. Siedem wieków polskiej soli (Marian Hanik (tekst), Stanisław Klimowski (zdjęcia))
górnictwo, historia techniki
12,00 zł do koszyka
82. X-lecie szybowego ogniska TKKF (PBSz Bytom 1961-1971)
sport, bytom, górnictwo, silesiana
12,00 zł do koszyka
83. Zabudowania szybu Rudolf kopalni Anna w Pszowie w 1917 (wyd. 2015)
pocztówki, silesiana, Pszów, górnictwo
5,00 zł do koszyka
84. Zabytki wielickie
wieliczka, górnictwo,
5,00 zł do koszyka
85. Zagłębie węglowe. Kopalnia węgla (lata 50.) (fot. Tadeusz Dohnalik)
silesiana, pocztówki, górnictwo
7,00 zł do koszyka
86. Zakłady górniczo-hutnicze Bolesław. Dzieje - wydarzenia - ludzie (Józef Liszka, Elżbieta Świć)
górnictwo, hutnictwo, Bukowno, Olkusz
30,00 zł do koszyka
87. Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich. Tom I (zbior.)
górnictwo, historia przemysłu
15,00 zł do koszyka
88. Zasady pracy górniczej w pytaniach i odpowiedziach
górnictwo
8,00 zł do koszyka
89. Zasady projektowania kopalń - częśc III. Projektowanie eksploatacji pod obiektami (Bolesław Krupiński, Andrzej Lisowski)
górnictwo, kopalnie, projektowanie
6,00 zł do koszyka