Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. 110 lat górniczych organizacji technicznych. Dzieje ruchu stowarzyszeniowego 1892-2002 (zbior.,)
górnictwo
15,00 zł do koszyka
2. 150 lat dąbrowskiej Sztygarki (1966) (zbior.)
górnictwo, edukacja, dąbrowa górnicza
20,00 zł do koszyka
3. 160 lat kopalni Nowy Wirek. DZieje kopalni i załogi 1824-1984 (zbior.)
silesiana, Ruda Śląska, górnictwo
20,00 zł do koszyka
4. 170 lat szkoły górniczej w Katowicach 1839-2009. Zespół szkół technicznych i ogólnokształcących nr 2 w Katowicach
silesiana, szkolnictwo, katowice, górnictwo
10,00 zł do koszyka
5. 25 lat ZKMPW w służbie polskiego górnictwa (Mechanizacja górnictwa 5-6/1970 - wydanie jubileuszowe)
górnictwo, przemysł, projektowanie, Gliwice, silesiana
18,00 zł do koszyka
6. 40 lat Przedsiębiorstwa Budowy Szybów 1945-1985 (zbior., red. H.Maroszek)
Bytom, przemysł, górnictwo, silesiana
24,00 zł do koszyka
7. Automatyzacja podziemi kopalń. Część 1. Urządzenia oddziału wydobywczego (red. W. Gluziński)
górnictwo
10,00 zł do koszyka
8. Baśnie i legendy górników wielickich (Julian Majka)
folklor, górnictwo solne, wieliczka, legendy, podania, baśnie
6,00 zł do koszyka
9. Dworzec kopalniany kopalni Romer w 1913 (wyd. 2015)
pocztówki, silesiana, Rybnik, górnictwo
5,00 zł do koszyka
10. Dynamika eksploatacji górniczej z punktu widzenia szkód górniczych (Antoni Stoka)
górnictwo, ekonomia
8,00 zł do koszyka
11. Działalność Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Bytomiu w latach 1945-1985 (zbior,)
silesiana, Górny Śląsk, Bytom, górnictwo
14,00 zł do koszyka
12. Ekonomika procesów wzbogacania rud i węgli (W. Stępiński)
górnictwo, przeróbka kopalin, chemia
6,00 zł do koszyka
13. Eksploatacja grubych pokładów węgla skłonnych do samozapalenia (Witold Rymarski)
górnictwo
14,00 zł do koszyka
14. Elektryfikacja podziemi kopalń węgla. Komplet I-II (Urządzenia i sieci wysokiego napięcia - Urządzenia i sieci niskiego napięcia) (Władysław Gluziński)
górnictwo, elektryka
29,00 zł do koszyka
15. Energia w kopalni węgla kamiennego (Władysław Gluziński)
górnictwo, elektrotechnika
12,00 zł do koszyka
16. Fotografia okolic kopalni Emma koło Radlina w 1913 (wyd 2015)
silesiana, RAdlin, górnictwo, pocztówki
5,00 zł do koszyka
17. Gliwicka Spółka Węglowa S.A. Kopalnia węgla kamiennego Szczygłowice 1961-2001 (albumik okolicznościowy)
górnictwo, silesiana
6,00 zł do koszyka
18. Górnictwo (Józef Korman)
górnictwo
10,00 zł do koszyka
19. Górnictwo - część I (Kazimierz Nowak)
górnictwo
8,00 zł do koszyka
20. Górnictwo odkrywkowe w Akademii Górniczo-Hutniczej. 40-lecie Katedry Górnictwa odkrywkowego. 55-lecie górnictwa odkrywkowego w AGH (zbior.)
górnictwo, szkolnictwo wyższe, Kraków
12,00 zł do koszyka
21. Górnictwo rud. Część II (Stachura, Białaczewski)
górnictwo
6,00 zł do koszyka
22. Górnictwo tom 6. Wykonywanie wyrobisk. Część 1: Głębienie szybów metodą zwykłą z powierzchni
górnictwo
12,00 zł do koszyka
23. Górnictwo tom III, cz.2.: Górnicza mechanika techniczna (Mieczysław Damasiewicz)
górnictwo, mechanika
14,00 zł do koszyka
24. Górnictwo tom IX. Transport kopalniany. Część 3. Przyszybia wyciągów klatkowych i skipowych (Zygmunt Kawecki)
górnictwo
12,00 zł do koszyka
25. Górnictwo tom XIII. Oświetlenie i sygnalizacja. Część 1. Oświetlenie wyrobisk (Budryk, Lesiecki, Nowak)
górnictwo
8,00 zł do koszyka
26. Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja II. Nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych (zbior. )
górnictwo
10,00 zł do koszyka
27. Górnictwo. Tom V cz.2. Urabianie wrębiarkami (Lesiecki, Regulski, Kruszecki)
górnictwo, kopalnictwo, technika, przemysł, węgiel
15,00 zł do koszyka
28. Górniczy stan w wierzeniach, obrzędach, humorze i pieśniach (red. Dorota Simonides)
śląsk, silesiana, obrzędy, folklor, górnictwo
12,00 zł do koszyka
29. Górnik polski. Ludzie z pierwszycj stron gazet (Jarosław J. Szczepański)
silesiana, górnictwo, Solidarność, strajki
15,00 zł do koszyka
30. Górnik zatrudniony w ścianach z podsadzką hydrauliczną (Pogoda, Szylski)
górnictwo
6,00 zł do koszyka
31. Ilustrowany górniczy słownik encyklopedyczny (Stanisław Gisman)
górnictwo, kopalnictwo, śląsk, silesiana, słowniki, encyklopedie
35,00 zł do koszyka
32. Informator ekspozycji górnictwa i energetyki na wystawie: Województwo Katowickie w XX-leciu PRL, w woj. Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. 1 sierpnia - 31 paździenika 1964
silesiana, górnictwo, wystawiennictwo
12,00 zł do koszyka
33. Jaworzno - szyby kopalni węgla kamiennego Kościuszko (1975) (fot. J. Rosikoń)
silesiana, pocztówki, górnictwo
5,00 zł do koszyka
34. KAlendarz kopalni węgla kamiennego Pstrowski - Zabrze 1986 r.
silesiana, górnictwo, ZAbrze
18,00 zł do koszyka
35. Karlikowy ganek. Legendy i podania o polskim srebrze (Kornelia Dobkiewiczowa)
górnictwo, legendy, podania, tradycja, folklor, silesiana, śląsk
10,00 zł do koszyka
36. Katalog systemów podziemnej eksploatacji węgla w Polsce (1966)
górnictwo
30,00 zł do koszyka
37. Kopalnia Generał Zawadzki (1785-1985) (Jaros, Ziemba, Ziemba, Dłużewski)
silesiana, górnictwo, Zagłębie Dąbrowskie, Dąbrowa górnicza
14,00 zł do koszyka
38. Kopalnia Generał Zawadzki. Dzieje zakładu i załogi9 (zbior.pod red.H. Rechowicza)
silesiana, zagłębie, górnictwo, przemysł, Dąbrowa Górnicza
18,00 zł do koszyka
39. Kopalnia Guido w Zabrzu, 1910 rok (maxi-pocztówka, reprodukcja)
silesiana, pocztówki, górnictwo
2,00 zł do koszyka
40. Kopalnia węgla kamiennego Bogdanka 1975-2000. 25 lat Lubelskiego Zagłębia Węglowego (albumik okolicznościowy)
górnictwo, Lubelszczyzna
5,00 zł do koszyka
41. Kopalnia węgla kamiennego Murcki 1657-2007
silesiana, górnictwo, Katowice
30,00 zł do koszyka
42. Kopalniane lokomotywy elektryczne typ Ld. Opis budowy, obsługa, konserwacja i instrukcja dla maszynisty (destrukt)
górnictwo, kolejnictwo
1,00 zł do koszyka
43. Masyzny wyciągowe krajowe. Atlas rysunków
górnictwo, maszynoznawstwo
6,00 zł do koszyka
44. Maszyny do urabiania i ładowania w kopalniach podziemnych tom I (Tadeusz Opolski, Jan Rynik)
górnictwo
15,00 zł do koszyka
45. Matematyczne metody w górnictwie (Adam Trembecki)
matematyka, górnictwo
18,00 zł do koszyka
46. Mechanika górnicza (Gisman, Marcoin, Kolbe)
fizyka, mechanika, górnictwo
14,00 zł do koszyka
47. Metody rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w organizacji produkcji górniczej (M. Kozdrój)
matematyka, statystyka, górnictwo
8,00 zł do koszyka
48. Miedziana lampa. Baśnie i opowieści o śląskim skarbniku (Kornelia Dobkiewiczowa)
Boratyński, bajki, baśnie, folklor, silesiana, śląsk, górnictwo, dla dzieci
10,00 zł do koszyka
49. Miernictwo górnicze (Franciszek Rozłubski)
górnictwo
4,00 zł do koszyka
50. Miernictwo górnicze. Część 3. Zagadnienia geologiczne, mapy, pomiary realizacyjne (Zygmunt Kowalczyk)
geologia, geodezja, górnictwo
15,00 zł do koszyka
51. Mikrograwimetria górnicza (Zbigniew Fajkiewicz)
geologia, fizyka, grawimetria, górnictwo
12,00 zł do koszyka
52. Monografia 15 l at działalności Fundacji Rodzin Górniczych
górnictwo, pomoc społeczna, silesiana
9,00 zł do koszyka
53. Obliczanie wskaźników poeksploatacyjnych deformacji terenu (Władysław Batkiewicz)
geodezja, geologia, górnictwo
12,00 zł do koszyka
54. Obudowa metalowa wyrobisk ścianowych (Jerzy Rabsztyn)
górnictwo
5,00 zł do koszyka
55. Odstawa w kopalniach węgla (Jan Zyzak)
górnictwo
7,00 zł do koszyka
56. Odwadnianie produktów wzbogacania i obiegi wodne płuczek (Andrzej Battaglia)
górnictwo, flotacja, rurociągi
9,00 zł do koszyka
57. Opracowanie modli oraz bilansu generowania i akumulacji gazów w serii węglonośnej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (red. Ney, Kotarba)
chemia, geologia, górnictwo
6,00 zł do koszyka
58. Pięć esejów (pierwsze prace krytyczne) (Jan Bolesław ożóg)
literaturoznawstwo, geologia, mineralogia, paleontologia, górnictwo
6,00 zł do koszyka
59. Pod grubą. Z okazji 50-lecia działalności oddziału SITG Chorzowsko-Rudzkiego (Krystian Gałuszka)
silesiana, górnictwo
6,00 zł do koszyka
60. Podstawowe zasady bezpiecznego zachowania w wyrobiskach górniczych (Bogdan Ćwięk)
górnictwo, bhp, bezpieczeństwo
8,00 zł do koszyka
61. Polite4chnika Śląska - Wydział górnictwa i geologii 1950-2000 (red. K. Probierz)
silesiana, szkolnictwo wyższe, górnictwo
18,00 zł do koszyka
62. Politechnika Śląska - Kronika wydziału górnictwa i geologii 1950-2000 (red. K. Probierz)
silesiana, szkolnictwo wyższe, górnictwo
15,00 zł do koszyka
63. Pomiary deformacji na terenach eksploatacji górniczej (Stanisław Szpetkowski)
geologia, górnictwo
14,00 zł do koszyka
64. Poradnik górnika (Wiesław Smalcerz)
górnictwo
7,00 zł do koszyka
65. Poradnik materiałoznawstwa dla potrzeb budownictwa podziemnego kopalń (Zbigniew Strzelecki)
górnictwo, budownictwo
14,00 zł do koszyka
66. Przenośniki zgrzebłowe Samson-67A, Śląsk-67A, Grot 67A. Opis - obsługa - eksploatacja - katalog części
technika, maszynoznawstwo, górnictwo
5,00 zł do koszyka
67. Przepisy sygnalizacji na kopalnianych kolejach podziemnych (1973)
górnictwo, kolejnictwo, sygnalizacja
3,00 zł do koszyka
68. Ratownik górniczy (Zygmunt Kuchejda)
górnictwo, ratownictwo
8,00 zł do koszyka
69. Restrykturyzacja umiejscowiona. Socjalne i regionalne aspekty przemian w górnictwie węgla kamiennego (Marian Mitręga)
silesiana, górnictwo, ekonomia
10,00 zł do koszyka
70. Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku - tom VI (1938)
silesiana, śląsk, przed 1945, średniowiecze, archeologia, kultura, oświata, kościół, religia, łużyce, serbołużyczanie, etnografia, góry, górnictwo, hu
5,00 zł do koszyka
71. Rysunek techniczny dla szkół górniczych (Antoni Lebek)
rysunek techniczny, górnictwo
7,00 zł do koszyka
72. Saga o białym krysztale. Baśnie i opowieści o małopolskiej soli (Kornelia Jackiewicz - Dobkiewiczowa)
baśnie, podania, legendy, górnictwo, małopolska, wieliczka, dla dzieci
10,00 zł do koszyka
73. Skarby ciemności (Antoni Gładysz)
górnictwo, historia przemysłu
5,00 zł do koszyka
74. Słowniczek górniczy (polsko-angielsko-francusko-niemiecko-rosyjski) (red. M. Bross)
górnictwo, językoznawstwo
7,00 zł do koszyka
75. Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich (Jerzy Jaros)
silesiana, śląsk, górnictwo, kopalnie
20,00 zł do koszyka
76. Sprzęt w ratownictwie górniczym (H.Bądzelewicz, J.Stokłosa)
górnictwo, ratownictwo, technika
10,00 zł do koszyka
77. Stromą na dół drabiną. Z tradycji polskiego górnictwa (Jan Ziemba)
górnictwo, tradycja, silesiana, śląsk
3,00 zł do koszyka
78. Surowce organiczne Polski (materiały konf. 1956)
geologia, kopaliny, górnictwo
6,00 zł do koszyka
79. Systemy mechanizacyjne w przodkach o wysokiej koncentracji produkcji (wybrane zagadnienia) (zbior.)
górnictwo, maszynoznawstwo
7,00 zł do koszyka
80. Szkice z dziejów górnictwa w Polsce Ludowej (zbior.pod red. J.Mitręgi)
górnictwo, przemysł
10,00 zł do koszyka
81. Szkody górnicze (wyd. 1939) (Tomasz Klenczar)
górnictwo, geologia, przed 1945
30,00 zł do koszyka
82. Ścianowe kombajny węglowe (Warachim, Maciejczyk)
górnictwo
8,00 zł do koszyka
83. Ścianowe kombajny węglowe (Warachim, Maciejczyk)
górnictwo
8,00 zł do koszyka
84. Tąpania w kopalniach (Witold Parysiewicz)
geologia, górnictwo, mechanika górotworu
9,00 zł do koszyka
85. Technologie i materiały, tabele, rysunki i schematy (Panic, Król)
przemysł, chemia, metalurgia, hutnictwo, górnictwo, energetyka, ceramika, maszynoznawstwo
7,00 zł do koszyka
86. Tory ładunkowe szybu Rudolf kopalni Anna w Pszowie w 1917, w głębi widoczny kościół (wyd. 2015)
poczttówki, Pszów, górnictwo
5,00 zł do koszyka
87. Tradycje górnicze na Lubelszczyźnie
górnictwo, lubelskie, Bogdanka
6,00 zł do koszyka
88. Transport kopalniany (Tadeusz Kubiczek)
górnictwo, technika, transport
4,00 zł do koszyka
89. Urządzenia transportowe w górnictwie. Przykłady obliczeń (Dołęga, WAjda)
fizyka, transport, górnictwo
5,00 zł do koszyka
90. Vademecum obudowy (sztygara górniczego)
górnictwo
3,00 zł do koszyka
91. Wieliczka. Siedem wieków polskiej soli (Marian Hanik (tekst), Stanisław Klimowski (zdjęcia))
górnictwo, historia techniki
12,00 zł do koszyka
92. X-lecie szybowego ogniska TKKF (PBSz Bytom 1961-1971)
sport, bytom, górnictwo, silesiana
12,00 zł do koszyka
93. XV lat Bytomskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1945-1960 (Marian Niewiarowski)
technika, górnictwo, kopalnie, silesiana, śląsk, bytom
32,00 zł do koszyka
94. Z dziejów dzielnic Bytomia (zbior.pod red.J.Drabiny)
bytom, silesiana, śląsk, średniowiecze, górnictwo
28,00 zł do koszyka
95. Zabudowania szybu Rudolf kopalni Anna w Pszowie w 1917 (wyd. 2015)
pocztówki, silesiana, Pszów, górnictwo
5,00 zł do koszyka
96. Zabytki wielickie
wieliczka, górnictwo,
5,00 zł do koszyka
97. Zagłębie węglowe. Kopalnia węgla (lata 50.) (fot. Tadeusz Dohnalik)
silesiana, pocztówki, górnictwo
7,00 zł do koszyka
98. Zakłady górniczo-hutnicze Bolesław. Dzieje - wydarzenia - ludzie (Józef Liszka, Elżbieta Świć)
górnictwo, hutnictwo, Bukowno, Olkusz
30,00 zł do koszyka
99. Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich. Tom I (zbior.)
górnictwo, historia przemysłu
15,00 zł do koszyka
100. Zasady kopalnictwa rud żelaza (I.S. Wołkow)
górnictwo
7,00 zł do koszyka
101. Zasady pracy górniczej w pytaniach i odpowiedziach
górnictwo
8,00 zł do koszyka
102. Zasady projektowania kopalń - częśc III. Projektowanie eksploatacji pod obiektami (Bolesław Krupiński, Andrzej Lisowski)
górnictwo, kopalnie, projektowanie
6,00 zł do koszyka