Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. 1001 spotkań z nauką (James Trefil)
biologia, astronomia, fizyka, geologia
7,00 zł do koszyka
2. Badania doświadczalne nad wpływem radiacji podziemnej na organizmy ludzi i zwierząt. Raport końcowy (Maria W. Ostrowska)
medycyna, fizjologia, geologia, radiofizyka
5,00 zł do koszyka
3. Budowa geologiczna Polski. Tom I. Stratygrafia. Część 1. Prekambr i paleozoik (zbior/ )
geologia
26,00 zł do koszyka
4. Ciekawe dlaczego wieje wiatr i inne pytania na temat naszej planety (Anita Ganeri)
geografia, dla dzieci, geologia, klimatologia
3,00 zł do koszyka
5. Ciekawe dlaczego wybuchają wulkany i inne pytania na temat kataklizmów (Rosie Greenwood)
geografia, dla dzieci, geologia
3,00 zł do koszyka
6. Czy koniecznie ewolucja? (Clyde, Webster)
biologia, ewolucja, paleontologia, geologia, kreacjonizm
7,00 zł do koszyka
7. Dookoła diamentu (Wacław Gołembowicz)
mineralogia, geologia, dla młodzieży
4,00 zł do koszyka
8. Geofizyka wiertnicza (Stanisław Plewa)
geologia, fizyka, wiertnictwo
14,00 zł do koszyka
9. Geografia praktyczna: Erozja
dla dzieci, geologia, geografia
6,00 zł do koszyka
10. Geolog detektywem. Na tropach ludzi, kultur (Stefan Z. Różycki)
geologia, archeologia, architektura, zdobnictwo
1,00 zł do koszyka
11. Geomorfologia ogólna (Mieczysław Klimaszewski)
geologia, geomorfologia
9,00 zł do koszyka
12. Gleba (N. Kaczyński)
geologia
3,00 zł do koszyka
13. Gleboznawstwo i klasyfikacja gruntów (LAzar, Rodkiewicz)
geologia, geodezja
18,00 zł do koszyka
14. Gleboznawstwo ogólne (A. Musierowicz)
geologia, gleboznawstwo
14,00 zł do koszyka
15. Gleby murszowe i ich przeobrażenia podwpływem uprawy płużnej (Stanisław Kowaliński)
geologia, gleboznawstwo, rolnictwo
8,00 zł do koszyka
16. Historia Ziemi (Jan Lewiński)
geologia, paleontologia
18,00 zł do koszyka
17. Ilościowa półmikroanaliza chemiczna wód w obszarach krasu węglanowego (Maria Markowicz, Marian Pulina)
chemia, geologia, jaskinie
6,00 zł do koszyka
18. Jak powstały Tatry (Edward Passendorfer)
geologia, góry, tatry, orogeneza
9,00 zł do koszyka
19. Jan Nowak (Kazimierz Maślankiewicz)
biografie, geologia, Kraków
7,00 zł do koszyka
20. Jeziora zaporowe świata (Juliusz Głodek)
geografia, hydrologia, geologia, osadnictwo, ekologia
8,00 zł do koszyka
21. Krajobraz wielkopolski i jego dzieje (Bogumił Krygowski)
geologia, geografia, klimatologia, przyroda, Wielkopolska
10,00 zł do koszyka
22. Kratery w płomieniach (Haroun Tazieff)
wulkany, wulkanologia, geologia
9,00 zł do koszyka
23. Mały słownik geologiczny (Niemczynow, Burchart)
geologia
9,00 zł do koszyka
24. Materia, ziemia i niebo (George Gamow)
fizyka, chemia, astrofizyka, geologia
19,00 zł do koszyka
25. Materiałoznawstwo drogowe z geologią i petrografią (Dębski, Sokalski)
budownictwo, drogi, geologia
6,00 zł do koszyka
26. Miernictwo górnicze. Część 3. Zagadnienia geologiczne, mapy, pomiary realizacyjne (Zygmunt Kowalczyk)
geologia, geodezja, górnictwo
15,00 zł do koszyka
27. Mikrograwimetria górnicza (Zbigniew Fajkiewicz)
geologia, fizyka, grawimetria, górnictwo
12,00 zł do koszyka
28. Mineralogia i petrografia dla geografów (Czekalska, Kunkel)
geologia
7,00 zł do koszyka
29. Mineralogia, petrografia, geologia (Z. Kilian, T. Szczepanik)
geologia, mineralogia
12,00 zł do koszyka
30. Morze wokół nas (Rachel L. Carson)
morze, oceanografia, hydrologia, geologia
24,00 zł do koszyka
31. Niezwykłe minerały (zeszyt serii popularno-naukowej Wiedza Powszechna) (W. Sobolewski)
geologia, mineralogia
3,00 zł do koszyka
32. Obliczanie wskaźników poeksploatacyjnych deformacji terenu (Władysław Batkiewicz)
geodezja, geologia, górnictwo
12,00 zł do koszyka
33. Oblicze Ziemi (W.A. Obruczew)
geologia
10,00 zł do koszyka
34. Oceany. Zasoby i wykorzystanie (Stefan Michajłow)
morze, oceanografia, geologia
3,00 zł do koszyka
35. Opracowanie modli oraz bilansu generowania i akumulacji gazów w serii węglonośnej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (red. Ney, Kotarba)
chemia, geologia, górnictwo
6,00 zł do koszyka
36. Opróbnikowanie skał zbiornikowych przy użyciu próbników (Giermański, Mioduszewski, Undziakiewicz)
geologia, wiertnictwo
8,00 zł do koszyka
37. Osnowy matematiczeskowo analiza geołogiczeskich struktur (ros.) (F.A. Usmanow)
matematyka, geologia, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
38. Pięć esejów (pierwsze prace krytyczne) (Jan Bolesław ożóg)
literaturoznawstwo, geologia, mineralogia, paleontologia, górnictwo
6,00 zł do koszyka
39. Pomiary deformacji na terenach eksploatacji górniczej (Stanisław Szpetkowski)
geologia, górnictwo
14,00 zł do koszyka
40. Poradnik pracownika służby geologicznej (zbior.)
geologia, geofizyka, wiertnictwo, materiałoznawstwo
26,00 zł do koszyka
41. Posłańcy kosmosu (Petr Jakes)
mineralogia, geologia, meteoryty, astronomia, kosmos
6,00 zł do koszyka
42. Poszukiwanie złóż rudnych (Zdzisław Maciejasz)
wiertnictwo, geologia
8,00 zł do koszyka
43. Powstanie i budowa kontynentów (Krystyna Balińska-Wuttke)
geologia, tektonika
4,00 zł do koszyka
44. Przewodnik geologiczny po Tatrach (Zbigniew Kotański)
góry, Tatry, geologia, turystyka
30,00 zł do koszyka
45. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego - tom XVIII za rok 1948
geologia
8,00 zł do koszyka
46. Rzeźba Tatr polskich (Mieczysław Klimaszewski)
geologia, góry, tatry
60,00 zł do koszyka
47. Słownik geologiczny. Geologia dynamiczna (Kleczkowski, Dziewański)
geologia
8,00 zł do koszyka
48. Stratygrafia osadów mioceńskich w zagłębiu górnośląskim (Stefan W. Alexandrowicz)
geologia
8,00 zł do koszyka
49. Studia geomorfologiczne (Henri Baulig)
geologia, geomorfologia
14,00 zł do koszyka
50. Surowce organiczne Polski (materiały konf. 1956)
geologia, kopaliny, górnictwo
6,00 zł do koszyka
51. Surowce skalne Polski (Stefan Kozlowski)
geologia, petrografia
18,00 zł do koszyka
52. Szkody górnicze (wyd. 1939) (Tomasz Klenczar)
górnictwo, geologia, przed 1945
30,00 zł do koszyka
53. Tajemnice kamieni z nieba (Marek Żbik)
meteoryty, geologia
12,00 zł do koszyka
54. Tajemnice pustyń świata (Alfons Gabriel)
pustynie, geologia, biologia, zoologia, botanika, geografia
4,00 zł do koszyka
55. Tatrzański park narodowy (zbior. pod red. W. Szafera)
geologia, botanika, zoologia, ekologia, dendrologia, osadnictwo, ochrona przyrody
38,00 zł do koszyka
56. Tąpania w kopalniach (Witold Parysiewicz)
geologia, górnictwo, mechanika górotworu
9,00 zł do koszyka
57. Vademecum zbieracza kamieni szlachetnych i ozdobnych (zbior.)
kamienie szlachetne, kryształy, minerały, geologia, mineralogia, klejnoty
12,00 zł do koszyka
58. W podziemiach tatrzańskich (Stefan Zwoliński)
speleologia, jaskinie, Tatry, góry, geografia, geologia
8,00 zł do koszyka
59. Wybór prac - tom I (Eugeniusz Romer)
geografia, geologia, klimatologia
14,00 zł do koszyka
60. Wyprawa Koziorożec (Helen Raitt)
morze, oceanografia, PAcyfik, Tonga, geologia
8,00 zł do koszyka
61. Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Przyroda polska) (Stefan Michalik)
biologia, zoologia, przyroda, przewodniki, geologia, geografia, botanika, jura, skałki
6,00 zł do koszyka
62. Z prac katedry geologii podstawowej wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
geologia
8,00 zł do koszyka
63. ZAsady sporządzania dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem dróg krajowych i autostrad. Poradnik metodyczny (red. A. Rodzoch)
geologia, hydrologia, budownictwo, drogi, projektowanie
10,00 zł do koszyka
64. Zbieramy kamienie ozdobne (zbior.)
geologia, krystalografia, mineralogia, kamienie szlachetne
10,00 zł do koszyka
65. Zdjęcia geologiczne (zbior. )
geologia, geodezja, kartografia
14,00 zł do koszyka
66. Ziemia drży (R. Hewitt)
geologia, sejsmologia
6,00 zł do koszyka
67. Ziemia Sądecka (Przyroda polska) (J. Staszkiewicz, Z. Witkowski)
biologia, zoologia, przyroda, przewodniki, geologia, geografia, botanika, góry, Sącz
5,00 zł do koszyka
68. Ziemia, rośliny, zwierzęta [Larousse]
geologia, ewolucja, biologia, botanika,
16,00 zł do koszyka
69. Złota rzeka (Jewgienij Ustijew)
podróżnicza, Syberia, Kołyma, geologia
7,00 zł do koszyka
70. Złoto Północy. Opowieści o bursztynie (Anna Pęczalska)
archeologia, geologia, starożytność
5,00 zł do koszyka
71. Zrozumieć lodowce (Jacek Jania)
góry, lodowce, glacjologia, geologia, geografia
12,00 zł do koszyka
72. Życie Ziemi (Jan Lewiński)
geologia
18,00 zł do koszyka