Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. 1001 spotkań z nauką (James Trefil)
biologia, astronomia, fizyka, geologia
7,00 zł do koszyka
2. Badania doświadczalne nad wpływem radiacji podziemnej na organizmy ludzi i zwierząt. Raport końcowy (Maria W. Ostrowska)
medycyna, fizjologia, geologia, radiofizyka
5,00 zł do koszyka
3. Budowa geologiczna Polski. Tom I. Stratygrafia. Część 1. Prekambr i paleozoik (zbior/ )
geologia
26,00 zł do koszyka
4. Czy koniecznie ewolucja? (Clyde, Webster)
biologia, ewolucja, paleontologia, geologia, kreacjonizm
7,00 zł do koszyka
5. Dziwy przyrody (Ellison Hawks)
geologia, przed 1945
12,00 zł do koszyka
6. Geofizyka wiertnicza (Stanisław Plewa)
geologia, fizyka, wiertnictwo
14,00 zł do koszyka
7. Geografia praktyczna: Erozja
dla dzieci, geologia, geografia
6,00 zł do koszyka
8. Geolog detektywem. Na tropach ludzi, kultur (Stefan Z. Różycki)
geologia, archeologia, architektura, zdobnictwo
1,00 zł do koszyka
9. Geomorfologia ogólna (Mieczysław Klimaszewski)
geologia, geomorfologia
9,00 zł do koszyka
10. Gleboznawstwo i klasyfikacja gruntów (LAzar, Rodkiewicz)
geologia, geodezja
18,00 zł do koszyka
11. Gleboznawstwo ogólne (A. Musierowicz)
geologia, gleboznawstwo
14,00 zł do koszyka
12. Gleby murszowe i ich przeobrażenia podwpływem uprawy płużnej (Stanisław Kowaliński)
geologia, gleboznawstwo, rolnictwo
8,00 zł do koszyka
13. Głębiny mórz a przeszłość Ziemi (D.B. Ericson, G. Wollin)
geologia, oceanologia, zlodowacenia
14,00 zł do koszyka
14. Ilościowa półmikroanaliza chemiczna wód w obszarach krasu węglanowego (Maria Markowicz, Marian Pulina)
chemia, geologia, jaskinie
6,00 zł do koszyka
15. Jak powstały Tatry (Edward Passendorfer)
geologia, góry, tatry, orogeneza
9,00 zł do koszyka
16. Jan Nowak (Kazimierz Maślankiewicz)
biografie, geologia, Kraków
7,00 zł do koszyka
17. Jeziora zaporowe świata (Juliusz Głodek)
geografia, hydrologia, geologia, osadnictwo, ekologia
8,00 zł do koszyka
18. Kamienie szlachetne (Kazimierz Maślankiewicz)
geologia, mineralogia, kryształy, kamienie szlachetne
19,00 zł do koszyka
19. Krajobraz wielkopolski i jego dzieje (Bogumił Krygowski)
geologia, geografia, klimatologia, przyroda, Wielkopolska
10,00 zł do koszyka
20. Kratery w płomieniach (Haroun Tazieff)
wulkany, wulkanologia, geologia
9,00 zł do koszyka
21. Materia, ziemia i niebo (George Gamow)
fizyka, chemia, astrofizyka, geologia
19,00 zł do koszyka
22. Materiałoznawstwo drogowe z geologią i petrografią (Dębski, Sokalski)
budownictwo, drogi, geologia
6,00 zł do koszyka
23. Mechanika gruntów i gruntoznawstwo drogowe (Zenon Wiłun)
geologia, fizyka, budownictwo
12,00 zł do koszyka
24. Miernictwo górnicze. Część 3. Zagadnienia geologiczne, mapy, pomiary realizacyjne (Zygmunt Kowalczyk)
geologia, geodezja, górnictwo
15,00 zł do koszyka
25. Mikrograwimetria górnicza (Zbigniew Fajkiewicz)
geologia, fizyka, grawimetria, górnictwo
12,00 zł do koszyka
26. Mineralogia i petrografia dla geografów (Czekalska, Kunkel)
geologia
7,00 zł do koszyka
27. Mineralogia, petrografia, geologia (Z. Kilian, T. Szczepanik)
geologia, mineralogia
12,00 zł do koszyka
28. Morze wokół nas (Rachel L. Carson)
morze, oceanografia, hydrologia, geologia
24,00 zł do koszyka
29. Nauka o złożach (Hubert Gruszczyk)
geologia
20,00 zł do koszyka
30. Niezwykła podróż do wnętrza atomu / Niezwykła podróż na skraj Wszechświata
dla dzieci, astronomia, geologia, biologia
8,00 zł do koszyka
31. Niezwykłe minerały (zeszyt serii popularno-naukowej Wiedza Powszechna) (W. Sobolewski)
geologia, mineralogia
3,00 zł do koszyka
32. Obliczanie wskaźników poeksploatacyjnych deformacji terenu (Władysław Batkiewicz)
geodezja, geologia, górnictwo
12,00 zł do koszyka
33. Oblicze Ziemi (W.A. Obruczew)
geologia
10,00 zł do koszyka
34. Oceany. Zasoby i wykorzystanie (Stefan Michajłow)
morze, oceanografia, geologia
3,00 zł do koszyka
35. Opracowanie modli oraz bilansu generowania i akumulacji gazów w serii węglonośnej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (red. Ney, Kotarba)
chemia, geologia, górnictwo
6,00 zł do koszyka
36. Opróbnikowanie skał zbiornikowych przy użyciu próbników (Giermański, Mioduszewski, Undziakiewicz)
geologia, wiertnictwo
8,00 zł do koszyka
37. Pięć esejów (pierwsze prace krytyczne) (Jan Bolesław ożóg)
literaturoznawstwo, geologia, mineralogia, paleontologia, górnictwo
6,00 zł do koszyka
38. Pomiary deformacji na terenach eksploatacji górniczej (Stanisław Szpetkowski)
geologia, górnictwo
14,00 zł do koszyka
39. Pomiary geofizyczne w otworach wiertniczych (Stanisław Plewa)
geologia, fizyka, wiertnictwo
5,00 zł do koszyka
40. Poradnik pracownika służby geologicznej (zbior.)
geologia, geofizyka, wiertnictwo, materiałoznawstwo
26,00 zł do koszyka
41. Posłańcy kosmosu (Petr Jakes)
mineralogia, geologia, meteoryty, astronomia, kosmos
6,00 zł do koszyka
42. Poszukiwanie złóż rudnych (Zdzisław Maciejasz)
wiertnictwo, geologia
8,00 zł do koszyka
43. Powstanie i budowa kontynentów (Krystyna Balińska-Wuttke)
geologia, tektonika
5,00 zł do koszyka
44. Przewodnik geologiczny po Tatrach (Zbigniew Kotański)
góry, Tatry, geologia, turystyka
30,00 zł do koszyka
45. Rekordy Ziemi (zbior.)
geografia, geologia, hydrologia
7,00 zł do koszyka
46. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego - tom XVIII za rok 1948
geologia
8,00 zł do koszyka
47. Rozpoznawanie minerałów (A. Bolewski, A. Manecki )
mineralogia, geologia
16,00 zł do koszyka
48. Rzeźba Tatr polskich (Mieczysław Klimaszewski)
geologia, góry, tatry
60,00 zł do koszyka
49. Słownik Geologiczny. Geologia dynamiczna (Kleczkowski, Dziewański)
geologia
8,00 zł do koszyka
50. Stratygrafia osadów mioceńskich w zagłębiu górnośląskim (Stefan W. Alexandrowicz)
geologia
8,00 zł do koszyka
51. Studia geomorfologiczne (Henri Baulig)
geologia, geomorfologia
14,00 zł do koszyka
52. Surowce organiczne Polski (materiały konf. 1956)
geologia, kopaliny, górnictwo
6,00 zł do koszyka
53. Surowce skalne Polski (Stefan Kozlowski)
geologia, petrografia
18,00 zł do koszyka
54. Szkody górnicze (wyd. 1939) (Tomasz Klenczar)
górnictwo, geologia, przed 1945
30,00 zł do koszyka
55. Tajemnice kamieni z nieba (Marek Żbik)
meteoryty, geologia
12,00 zł do koszyka
56. Tajemnice pustyń świata (Alfons Gabriel)
pustynie, geologia, biologia, zoologia, botanika, geografia
4,00 zł do koszyka
57. Tatrzański park narodowy (zbior. pod red. W. Szafera)
geologia, botanika, zoologia, ekologia, dendrologia, osadnictwo, ochrona przyrody
38,00 zł do koszyka
58. Tąpania w kopalniach (Witold Parysiewicz)
geologia, górnictwo, mechanika górotworu
9,00 zł do koszyka
59. W podziemiach tatrzańskich (Stefan Zwoliński)
speleologia, jaskinie, Tatry, góry, geografia, geologia
8,00 zł do koszyka
60. Wielkie katastrofy w historii Ziemi (Igor A. Riezanow)
geologia, klimatologia, tektonika, wymieranie
8,00 zł do koszyka
61. Wybór prac - tom I (Eugeniusz Romer)
geografia, geologia, klimatologia
14,00 zł do koszyka
62. Wyprawa Koziorożec (Helen Raitt)
morze, oceanografia, PAcyfik, Tonga, geologia
8,00 zł do koszyka
63. Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Przyroda polska) (Stefan Michalik)
biologia, zoologia, przyroda, przewodniki, geologia, geografia, botanika, jura, skałki
6,00 zł do koszyka
64. Z prac katedry geologii podstawowej wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
geologia
8,00 zł do koszyka
65. ZAsady sporządzania dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem dróg krajowych i autostrad. Poradnik metodyczny (red. A. Rodzoch)
geologia, hydrologia, budownictwo, drogi, projektowanie
10,00 zł do koszyka
66. Zbieramy kamienie ozdobne (zbior.)
geologia, krystalografia, kamienie szlachetne
10,00 zł do koszyka
67. Zdjęcia geologiczne (zbior. )
geologia, geodezja, kartografia
14,00 zł do koszyka
68. Ziemia drży (R. Hewitt)
geologia, sejsmologia
6,00 zł do koszyka
69. Ziemia Sądecka (Przyroda polska) (J. Staszkiewicz, Z. Witkowski)
biologia, zoologia, przyroda, przewodniki, geologia, geografia, botanika, góry, Sącz
5,00 zł do koszyka
70. Ziemia, rośliny, zwierzęta [Larousse]
geologia, ewolucja, biologia, botanika,
16,00 zł do koszyka
71. Złoto Północy. Opowieści o bursztynie (Anna Pęczalska)
archeologia, geologia, starożytność
9,00 zł do koszyka
72. Zrozumieć lodowce (Jacek Jania)
góry, lodowce, glacjologia, geologia, geografia
12,00 zł do koszyka
73. Życie Ziemi (Jan Lewiński)
geologia
18,00 zł do koszyka