Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. 100 zakazanych książek. Historia cenzury dzieł literatury światowej (Karolides, Bals, Sova)
literaturoznawstwo
16,00 zł do koszyka
2. ABC... Potwory, upiory, straszydła (Erich Ballinger)
kultura, demonologia, literaturoznawstwo, film, dla młodzieży
9,00 zł do koszyka
3. Abecadło Kisiela (Stefan Kisielewski)
literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
4. Aktualność Żeromskiego (wyd. 1946) (Aleksy Deruga)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
5. Album pisarzy śląskich (Jerzy Moskal, Stanisław Wilczek)
literaturoznawstwo, biografie
7,00 zł do koszyka
6. Album pisarzy śląskich (Moskal, Wilczek)
silesiana, literaturoznawstwo, rysunek
10,00 zł do koszyka
7. Aleksander Fredro (opr. Tadeusz Sivert)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
8. Aleksy Tołstoj (Wiktor Pietielin)
literaturoznawstwo, biografie, tołstoj
10,00 zł do koszyka
9. Amfion. Rozważania nad wierszem polskim (Adam Ważyk)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
10. Arabeska. Szkice o poezji (Joanna Dembińska-Pawelec)
poezja, poetyka, literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
11. Arianie polscy w świetle własnej poezji. Zarys ideologii i wybór wierszy (Jan Durr-Durski)
arianizm, poezja, literaturoznawstwo, literatura staropolska
20,00 zł do koszyka
12. Artysta wobec kultury. Dwa typy autoreflesji literackiej: eksprejsoniści Zdroju i Witkacy (Kamila Rudzińska)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
13. Arytmia uczuć (Dorota Wellman, JAnusz L. Wiśniewski)
biografie, literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
14. Asnyk znany i nieznany (Maria Szypowska)
pisarze, literaturoznawstwo, biografie, polonistyka
14,00 zł do koszyka
15. Aspects of Tragedy in the Twientieth Century English and American Literature (zbior.)
literaturoznawstwo, anglistyka, Plath, Tolkien, Beckett, Huxley, Whiting, Henry James
5,00 zł do koszyka
16. August Strindberg (Olof Lagerkrantz)
literaturoznawstwo, biografie, skandynawistyka
14,00 zł do koszyka
17. Autobiografia każdego z nas (Gertruda Stein)
biografie, teoria literatury, literaturoznawstwo, literatura amerykańska
12,00 zł do koszyka
18. Autorzy naszych lektur. Szkice o pisarzach współczenych (zbior.pod red.Maciąga)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
19. Autorzy wielkopolscy. Informator (J.Banaszak, U.Bzdawka (opr.))
literaturoznawstwo, biografie, bibliografie
2,00 zł do koszyka
20. Badania nad krytyką literacką (zbior., red. J. Sławiński)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
21. BArok (Czesław Hernas)
literaturoznawstwo, barok
18,00 zł do koszyka
22. Bibliografia literatury tłumaczonej na język polski wydanej w latach 1945-19777. Tom II (kraje socjalistyczne)
literaturoznawstwo, bibliografie
12,00 zł do koszyka
23. Bliscy nieznajomi. Górnośląskie pogranicze w polskiej i niemieckiej prozie współczesnej (Kornelia Ćwiklak)
polonistyka, literaturoznawstwo, germanistyka, silesiana
18,00 zł do koszyka
24. Bogowie zeszli z Olimpu. Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego (Anna Świderkówna)
starożytność, mitologia, literaturoznawstwo, antyk, hellenizm, Grecja
16,00 zł do koszyka
25. Boże, coś Polskę Alojzego Felińskiego (Bogdan Zakrzewski)
wiek dziewiętnasty, zabory, kultura, literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
26. Brzozowski i jego powieści (Marta Wyka)
literaturoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
27. Burza cichnie o zmierzchu (Francois Mauriac)
literaturoznawstwo, filozofia, socjologia
15,00 zł do koszyka
28. Choć Radziwiłł, alem człowiek... Gawęda romantyczna prozą (Marian Maciejewski)
literaturoznawstwo, romantyzm, KArol Radziwiłł
7,00 zł do koszyka
29. Chwalipięta czyli rozmowy z Tatą (styczeń - wrzesień 1970) (Jan Sztaudynger, Anna Sztaudynger-Kaliszewicz)
wspomnienia, literaturoznawstwo, fraszki
9,00 zł do koszyka
30. Cichy Don Michała Szołochowa (Zbigniew Barański)
literaturoznawstwo
1,00 zł do koszyka
31. Co to jest sztuka? (Lew Tołstoj)
sztuka, estetyka, literaturoznawstwo, poetyka
7,00 zł do koszyka
32. CZego nie ma w podręczznikach języka polskiego. Mały prxzewodnik po współczesnej literaturze polskiej (Marian Kisiel)
literaturoznawstwo, polonistyka
3,00 zł do koszyka
33. Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna? (Jacek Woźniakowski)
filozofia, chrześcijaństwo, literaturoznawstwo
16,00 zł do koszyka
34. Czyn i slowo oraz: Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności - Lemiesz i szpada przed sądem publicznym - Prolegomena do charakterologii (Karol Irzykowski)
literaturoznawstwo
16,00 zł do koszyka
35. Dar Polski Białorusinom, Rosjanom i Ukraińcom na tysiąclecie ich Chrztu Świętego (wybór tekstów)
Białoruś, Ukraina, Rosja, kultura, religia, prawosławie, literaturoznawstwo, historia
9,00 zł do koszyka
36. Deutsche Heldensagen (wyd. 1934) (Wilhelm Wagner)
literatura średniowieczna, średniowiecze, literaturoznawstwo, obcojęzyczne, przed 1945
40,00 zł do koszyka
37. Dobre maniery Stefana Themersona (Artur Pruszyński)
literaturoznawstwo, grafika, poezja, poetyka
16,00 zł do koszyka
38. Dramat i teatr modernistyczny (wybór tekstów)
dramaturgia, literaturoznawstwo, teatr, modernizm
14,00 zł do koszyka
39. Dramat i teatr religijny w Polsce (red. Sławińska, Kaczmarek)
dramaturgia, literaturoznawstwo, teatr, religia
18,00 zł do koszyka
40. Dramat i teatr romantyczny (Alina Kowalczykowa)
dramaturgia, literaturoznawstwo, romantyzm
8,00 zł do koszyka
41. Dramat i teatr romantyczny. I. (Studia i rozprawy)
dramaturgia, literaturoznawstwo, romantyzm
12,00 zł do koszyka
42. Dramaturgia Młodej Polski. Próba monografii dramatu z lat 1890-1918 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka
9,00 zł do koszyka
43. Dramaturgia polska w latach 1945-77 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, dramaturgia
6,00 zł do koszyka
44. Dramaturgia współczesna 1945-1980 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, dramaturgia
12,00 zł do koszyka
45. Driewnaja russkaja literatura w issledowaniach. Chriestomatia
literaturoznawstwo, rusycystyka
8,00 zł do koszyka
46. Drogi rozwojowe hagiografii polskiej i łacińskiej w wiekach średnich (Jerzy Starnawski)
średniowiecze, religia, hagiografia, literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
47. Dwudziestolecie 1919-1939 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka
14,00 zł do koszyka
48. Dzieje dramatu. Od Ajschylosa do Anouilha (Allardyce Nicoll)
literaturoznawstwo, dramat, dramaturgia
38,00 zł do koszyka
49. Dzieje literatur europejskich tom I - cz.2: literatura francuska, hiszpańska, portugalska, rumuńska (zbior. pod red. W. Floryana)
literaturoznawstwo, romanistyka, iberystyka
24,00 zł do koszyka
50. Dzieje literatury niemieckiej. Podręcznik (2-tomowy) (Marian Szyrocki)
germanistyka, literaturoznawstwo
38,00 zł do koszyka
51. Dzieje literatury polskiej od początków do czasów najnowszych (Julian Krzyżanowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
52. DZielny kosynier i piękna Polka. Powstanie listopadowe w poezji niemieckiej (Piotr Roguski)
literaturoznawstwo, germanistyka, poezja, romantyzm
14,00 zł do koszyka
53. Dzieła wybrane tom III (Aspazja - Odwiedziny i spotkania, seria pierwsza i druga - Szkice (Jan Parandowski)
literaturoznawstwo
9,00 zł do koszyka
54. Dziennik (Julien Green)
pamiętniki, romanistyka, literaturoznawstwo, kultura, Francja
18,00 zł do koszyka
55. Dzienniki 1901-1921 (Aleksander Błok)
dzienniki, pamiętniki, literaturoznawstwo
15,00 zł do koszyka
56. E/P. Szkice o literaturze elitarnej i popularnej (Ewa Bartos)
literaturoznawstwo
9,00 zł do koszyka
57. Echa idylli w literaturze polskiej doby nowoczesności i późnej nowoczesności (Marek Zaleski)
literaturoznawstwo, polonistyka, estetyka
16,00 zł do koszyka
58. Epoki literackie od antyku do współczesności (Hanczakowski, Kuziak, Zawadzki, Żynis)
literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
59. Etyka w Polsce. Słownik pisarzy (opr. L. Zdybel)
filozofia, literaturoznawstwo, etyka
20,00 zł do koszyka
60. Europejskie studium dzieła Federica Garcii Lorki - Krwawe gody (zbior.)
literaturoznawstwo, edukacja, iberystyka, dramaturgia, silesiana
10,00 zł do koszyka
61. Fantasia alla polacca (Maria Kuncewiczowa)
literaturoznawstwo, Przybyszewski
8,00 zł do koszyka
62. Fantastyka i futurologia (t. I-II) (Stanisław Lem)
literaturoznawstwo, filozofia, socjologia, fantastyka
25,00 zł do koszyka
63. Filozofia science-fiction (Zdzisław Lekiewicz)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
64. Franciszkańskim tropem (szkice z historii literatury) (Antoni Bednarek)
literaturoznawstwo, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
65. Gatunki prasowe (Maria Wojtak)
prasa, literaturoznawstwo
19,00 zł do koszyka
66. Gęsle z jawora. O regionalnych pisarzach Podhala w dwudziestoleciu międzywojennym (MAria Jazowska-Gumulska)
literaturoznawstwo, Podhale
18,00 zł do koszyka
67. Goethe, jego życie i czasy (Richard Friedenthal)
literaturoznawstwo, germanistyka, biografie
15,00 zł do koszyka
68. Góry jako źródło inspiracji artystycznej (Jacek Kolbuszewski)
góry, malarstwo, literaturoznawstwo, architektura krajobrazu
4,00 zł do koszyka
69. Gra w życie. Opowieść o Bohumilu Hrabalu (Aleksander KAczorowski)
biografie, Czechy, literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
70. Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945 - 1975 (Stanisław Stabryła)
literaturoznawstwo, polonistyka, starożytność, grecja, rzym
12,00 zł do koszyka
71. Hemingway reporter (Drahoslav i Jan Machalowie)
literaturoznawstwo, biografie, podróże
8,00 zł do koszyka
72. Hemingway. Miłość i wojna (H. S. Villard, J. Nagel)
literaturoznawstwo, biografie, hemingway
4,00 zł do koszyka
73. Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy (Julian Krzyżanowski)
biografie, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
74. Historia literatury angielskiej w zarysie. Podręcznik (George Sampson)
literaturoznawstwo, anglistyka
34,00 zł do koszyka
75. Historia literatury angielskiej. Tablice chronologiczne (zbior.)
literaturoznawstwo, anglistyka
5,00 zł do koszyka
76. Historia literatury angielskiej. Zarys (Przemysław Mroczkowski)
literaturoznawstwo, anglistyka
12,00 zł do koszyka
77. Historia literatury bizantyńskiej. Zarys (Oktawiusz Jurewicz)
bizancjum, literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
78. Historia literatury czeskiej. Zarys (Józef Magnuszewski)
literaturoznawstwo, slawistyka, bohemistyk, Czechy
14,00 zł do koszyka
79. Historia literatury francuskiej w zarysie (Lanson, Tuffrau)
literaturoznawstwo, romanistyka
28,00 zł do koszyka
80. Historia literatury francuskiej. Zarys (Jerzy Adamski)
literaturoznawstwo, francja, romanistyka
8,00 zł do koszyka
81. Historia literatury niepodległej Polski (965-1795) z wypisami (Ignacy Chrzanowski)
literaturoznawstwo
20,00 zł do koszyka
82. Historia literatury polskiej w zarysie (zbiorowa pod red.. Stępnia i Wilkonia)
literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
83. Historia literatury polskiej: Alegoryzm-preromantyzm (Julian Krzyżanowski)
polonistyka, literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
84. Historia literatury rosyjskiej . Tom I (Piśmiennictwo staroruskie - Literatura rosyjska XVIII wieku - Literatura rosyjska pierwszej połowy XIX wieku) (zbior., red. M. Jakóbiec)
literaturoznawstwo, rusycystyka
35,00 zł do koszyka
85. Historia literatury włoskiej XX wieku (Joanna Ugniewska)
literaturoznawstwo, romanistyka, włochy
9,00 zł do koszyka
86. Historia świata: Średniowiecze (Jerzy Starnawski)
średniowiecze, literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
87. Historie ludzkie (Czesław Miłosz)
przekłady, poezja, literatura amerykańska, Whitman, literatura chińska, literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
88. Hobbici. Bohaterowie J.R.R. Tolkiena (Lynette Porter)
literaturoznawstwo, film, musical, Władca Pierścieni
14,00 zł do koszyka
89. Humor i satyra ludu śląskiego (Stanisław Czernik)
folklor, humorystyka, literaturoznawstwo, obyczaje
12,00 zł do koszyka
90. J.R.R. Tolkien - Powiernik Pieśni (Michał Błażejewski)
literaturoznawstwo, anglistyka, biografie
7,00 zł do koszyka
91. Jama Michalika. Przewodnik literacki. (Bolesław Faron)
kraków, jama michalika, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
92. Jan Kasprowicz. Zarys biografii (Tomasz Jodełka)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
5,00 zł do koszyka
93. Jan Kochanowski i kultura Odrodzenia (materiały z sesji naukowej pod red. Z. Libery i M. Żurowskiego)
literaturoznawstwo, kultura, renesans
8,00 zł do koszyka
94. Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim (Stanisław J. Kowalski)
prasa, emigracja, literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
95. Jerzego Pleśniarowicza ślad pozostawiony (Krzysztof Pleśniarowicz)
literaturoznawstwo, biografie
10,00 zł do koszyka
96. Jerzy Szaniawski (Jadwiga Jakubowska)
literaturoznawstwo, biografie
10,00 zł do koszyka
97. Johann Wolfgang Goethe (Marian Szyrocki)
literaturoznawstwo, biografie
7,00 zł do koszyka
98. Juliusz Słowacki (Eugeniusz Sawrymowicz)
polonistyka, literaturoznawstwo, biografie
8,00 zł do koszyka
99. Karafka La Fontaine'a (Melchior Wańkowicz)
literaturoznawstwo
19,00 zł do koszyka
100. Karol May - anatomia sukcesu. Życie, twórczość, recepcja (N. Honsza, W.Kunicki)
literaturoznawstwo, biografie
7,00 zł do koszyka
101. Kaskaderzy literatury. O twórczości i legendzie Andrzeja Bursy, Marka Hłaski, Haliny Poświatowskiej, Edwarda Stachury, Ryszarda Milczewskiego-Bruna, Rafała Wojaczka (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka, kultura
14,00 zł do koszyka
102. Katowickie środowisko literackie w latach 1945-1967 (M.Fazan, W.Nawrocki)
silesiana, śląsk, literaturoznawstwo, kultura, katowice
16,00 zł do koszyka
103. Każdy ma inny świt. Wspomnienia, notatki, recenzje, wywiady, refleksje 1932-1982 (Jerzy Afanasjew)
wspomnienia, literaturoznawstwo, teatr, kultura
5,00 zł do koszyka
104. Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia (Teresa Kostkiewiczowa)
literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
105. Konstanty syn Konstantego (Kira Gałczyńska)
literaturoznawstwo, Gałczyński, wspomnienia
7,00 zł do koszyka
106. Kontrteksty krytycznoliterackie (Stanisław Dąbrowski)
literaturoznawstwo, Lanson, Walzer, Vossler, Bally, Tynianow, Ejchenbaum, Spitzer, Oncken, Mukarovsky, Auerbach, Barthes, Black, Bachelard, Lotman, Ko
10,00 zł do koszyka
107. Koń ma duszę w sobie (antologia, opr. Łucja Ginkowa)
literaturoznawstwo, polonistyka, romantyzm, obyczaje, konie
15,00 zł do koszyka
108. Korespondencja teatralna Michała Bałuckiego
teatr, listy, literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
109. Korespondencja. Wybór (Stendhal (Henri Beyle))
literaturoznawstwo, listy
12,00 zł do koszyka
110. Krajobraz i kultura. Sudety w literaturze i kulturze polskiej (Jacek Kolbuszewski)
góry, Sudety, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
111. Kraków w twórczości Wyspiańskiego (Antoni Waśkowski)
Kraków, cracoviana, malarstwo, teatr, literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
112. Kręgi wtajemniczenia. Czytelnik - badacz - pisarz - tłumacz (Edward Balcerzan)
literaturoznawstwo
9,00 zł do koszyka
113. Kronika życia literackiego w Polsce pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945 (Stanisław Sierotwiński)
II wojna światowa, okupacja, polonistyka, literaturoznawstwo
17,00 zł do koszyka
114. Król Duch, Herostrates i codzienność. Szkice (Ireneusz Opacki)
literaturoznawstwo, poezja, Brzechwa, Tuwim, Lechoń, Baczyński, Baliński
9,00 zł do koszyka
115. Krytyk i jego światy. Szkice literackie (David Daiches)
literaturoznawstwo, anglistyka
9,00 zł do koszyka
116. Krytyk i twórca (wyd. 1948) (Wacław Kubacki)
literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
117. Książę Wiśniowiecki Janusz Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej siedemnastego wieku (Renata Ryba)
literaturoznawstwo, polonistyka, wiek siedemnasty
8,00 zł do koszyka
118. Księga cytatów z polskiej literatury pięknej (opr. P. Hertz, W. Kopaliński)
literaturoznawstwo
20,00 zł do koszyka
119. Kultura i egzystencja w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza (Adam Poprawa)
literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
120. Kuszenie Hamleta. Szkice z lat 1959-1964 (S.Lichański)
wieś, literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
121. Le roman de l`histoire dans l`histoire du roman (zbior. )
literaturoznawstwo, powieść historyczna, romanistyka, iberystyka
16,00 zł do koszyka
122. Legenda i prawda Zielonego Balonika (Tomasz Weiss)
polonistyka, literaturoznawstwo, Kraków, kabaret, satyra, kultura
12,00 zł do koszyka
123. Legenda Młodej Polski. Studya o strukturze duszy kulturalnej [reprint] (Stanisław Brzozowski)
młoda polska, polonistyka, literaturoznawstwo, kultura
14,00 zł do koszyka
124. Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej (Włodzimierz Wójcik)
literaturoznawstwo, Piłsudski
8,00 zł do koszyka
125. Legenda Somosierry i inne prace krytyczne (Jerzy R. Krzyki)
literaturoznawstwo, polonistyka
5,00 zł do koszyka
126. Lektura i poetyka. Zarys problematyki kształtowania pojęć lierackich w szkole podstawowej (Bożena Chrząstowska)
literaturoznawstwo, dydaktyka
7,00 zł do koszyka
127. Lew Tołstoj (Wiktor Szkłowski)
biografie, literaturoznawstwo, rusycystyka
16,00 zł do koszyka
128. Liryka i logika. Wybór pism krytycznych (Artur Sandauer)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
129. Liryka Kazimierza Wierzyńskiego z lat 1951-1969 (Jolanta Dudek)
literaturoznawstwo, poezja, polonistyka
7,00 zł do koszyka
130. Listy (Cyprian Norwid)
literaturoznawstwo, polonistyka, listy
14,00 zł do koszyka
131. Listy (William Faulkner)
literaturoznawstwo, listy
8,00 zł do koszyka
132. Listy do Felicji (Eleuter)
literaturoznawstwo, listy, Jarosław Iwaszkiewicz
6,00 zł do koszyka
133. Literatura a dzieje bajeczne (Julian Maślanka)
literaturoznawstwo, tradycja, kultura, podania, legendy
15,00 zł do koszyka
134. Literatura baroku (Czesław Hernas)
literaturoznawstwo, wiek siedemnasty
7,00 zł do koszyka
135. Literatura Grecji starożytnej w zarysie (Jerzy Łanowski)
literaturoznawstwo, starożytność
8,00 zł do koszyka
136. Literatura grecka i rzymska w zarysie (Maria Cytowska, Hanna Szelest)
literaturoznawstwo, starożytność
10,00 zł do koszyka
137. Literatura niemiecka w XX wieku (Wilhelm Szewczyk)
germanistyka, literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
138. Literatura nowogrecka 1453-1983 (Nikos Chadzinikolau)
literaturoznawstwo, , literatura grecka
16,00 zł do koszyka
139. Literatura Oświecenia (Mieczysław Klimowicz)
literaturoznawstwo, oświecenie
9,00 zł do koszyka
140. Literatura polska 1918 - 1975. Tom I. 1918 - 1932 (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
141. Literatura polska od średniowiecza do Oświecenia (Libera, Pietrusiewiczowa, Rytel)
literaturoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
142. Literatura polska w perspektywie europejskiej. Studia i rozprawy (Jerzy Pietrkiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
143. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny (zbior.)
polonistyka, literaturoznawstwo
45,00 zł do koszyka
144. Literatura pozytywizmu (Henryk Markiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, pozytywizm
9,00 zł do koszyka
145. Literatura radziecka 1917-1967. Pisarze rosyjscy (Andrzej Drawicz)
literaturoznawstwo, rusycystyka
6,00 zł do koszyka
146. Literatura rosyjska w zarysie (zbior. pod red. Barańskiego i Semczuka)
literaturoznawstwo, rusycystyka
20,00 zł do koszyka
147. Literatura rzymska. Okres cyceroński (Kazimierz Kumaniecki)
literaturoznawstwo, starożytność, rzym, antyk
15,00 zł do koszyka
148. Literatura średniowiecza (Tadeusz Witczak)
literaturoznawstwo, średniowiecze, polonistyka
10,00 zł do koszyka
149. Literatura w III Rzeszy (Hubert Orłowski)
literaturoznawstwo, germanistyka, hitleryzm
15,00 zł do koszyka
150. Louis Aragon (Zofia Jaremko-Pytowska)
literaturoznawstwo, romanistyka
5,00 zł do koszyka
151. Majakowski - fascynacja i opór. Z dziejów recepcji w Polsce (Witold Parniewski)
literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
152. Malwy na lewadach (Barbara Wachowicz)
podróże, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
153. Mały słownik literatury dla dzieci i młodzieży (zbior., red. Kuliczkowska, Słońska)
literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
154. Mały słownik pisarzy niemieckich, austriackich i szwajcarskich (zbior.)
literaturoznawstwo, biogramy, pisarze, niemcy, austria, szwajcaria
6,00 zł do koszyka
155. Mały słownik pisarzy rumuńskich (Halina Mirska-Lasota)
literaturoznawstwo, literatura rumuńska
6,00 zł do koszyka
156. mały słownik pisarzy świata (zbior.)
literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
157. Mały słownik pisarzy włoskich (zbior.)
literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
158. Marchołt na Parnasie. Szkice literackie (Stanisław Burkot)
literaturoznawstwo, polonistyka, wieś
7,00 zł do koszyka
159. Marek Hłasko (Bogan Rudnicki)
literaturoznawstwo, biografie
7,00 zł do koszyka
160. Maria Konopnicka (Alina Brodzka)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
161. Materiały i studia opolskie. Rok XXVIII, zeszyt 59. Życie literackie na Opolszczyźnie w latach1945-1980
opole, śląsk opolski, silesiana, literaturoznawstwo, radio, teatr, prasa
9,00 zł do koszyka
162. Mazowieckie ścieżki pisarzy (Monika Warneńska)
literaturoznawstwo, biografie, mazowsze
8,00 zł do koszyka
163. Metafizyka tworzenia. Na kanwie zwierzeń polskich poetów współczenych (Stanisław Nyczaj)
poezja, poetyka, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
164. Michał Szołochow (Wasilij Litwinow)
literaturoznawstwo, rusycystyka
4,00 zł do koszyka
165. Mickiewicz i antyk (Tadeusz Sinko)
literaturoznawstwo, kultura, polonistyka, starożytność
20,00 zł do koszyka
166. Mickiewicz. Słowo i czyn (Alina Witkowska)
literaturoznawstwo, biografie
8,00 zł do koszyka
167. Miejskie strofy. Polska poezja urbanistyczna doby postyczniowej (Katarzyna Kościewicz)
literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
168. Między Marsem a Odysem [eseje o literaturze marynistycznej] (Zbigniew Flisowski)
marynistyka, morze, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
169. Między teorią a historią literatury (Eugeniusz Kucharski)
polonistyka, literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
170. Mikołaj Dobrolubow (Ludwik Bazylow)
literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
171. Mikołaj Rej (Aleksander Bruckner)
literaturoznawstwo, polonistyka
3,00 zł do koszyka
172. Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila (Wiesław Budzyński)
biografie, Baczyński, literaturoznawstwo, II wojna światowa
8,00 zł do koszyka
173. Mistrz (Colm Toibin)
henry james, biografie, literaturoznawstwo, literatura irlandzka
20,00 zł do koszyka
174. Mistrzowie i szkoły. Szkice o tradycji literaturoznawstwa (Czesław P. Dutka)
literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
175. Mitologie artysty (Andrzej Osęka)
sztuka, plastyka, literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
176. Młody Rilke (Barbara L. Surowska)
literaturoznawstwo, germanistyka
9,00 zł do koszyka
177. Modele świata i człowieka. Szkice o powieści współczesnej (zbior. pod red. J. Święcha)
literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
178. Modelunki. Szkice literackie (Zbigniew Bieńkowski)
literaturoznawstwo, anglistyka, romanistyka
6,00 zł do koszyka
179. Moderniści o sztuce (opr. E. Grabska)
estetyka, modernizm, symbolizm, secesja, plastyka, literaturoznawstwo
20,00 zł do koszyka
180. Modernizm polski (Kazimierz Wyka)
kultura, literaturoznawstwo
16,00 zł do koszyka
181. Morcinek do dziewczyny ze Wschodniej Ballady (listy Gustawa Morcinka do Janiny Gardzielewskiej)
silesiana, śląsk, listy, literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
182. Mój skorowidz poezji polskiej na emigracji (Zygmunt Lichniak)
literaturoznawstwo, polonistyka, emigracja
9,00 zł do koszyka
183. Mówi Chandler (Raymond Chandler)
pamiętniki, literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
184. Muszle w kapeluszu. Szkice, rozmowy, recenzje (Andrzej Kopacki)
literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
185. Myśli o poezji (Tadeusz Peiper)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
186. Nawiedzony gród (Frances Winwar)
biografie, literaturoznawstwo, Edgar Allan Poe
12,00 zł do koszyka
187. Neoromantyzm polski 1890 - 1918 (Julian Krzyżanowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
188. Norwid. Z dziejów recepcji twórczości (zbior., opr. M. Inglot)
literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
189. Notatki o poezji i krytyce (Jerzy Kwiatkowski)
literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
190. Nowa metafizyczność? Eschatologizm? Studia i szkice o twórczości Marka Mariusza Tytko (zbior.pod red.J.Piątkowskiego)
literaturoznawstwo, sztuka, teologia, filozofia, eschatologia, metafizyka
7,00 zł do koszyka
191. Nowela, opowiadania, gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych (zbior.)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
192. Nowy teatr elżbietański (Bolesław Taborski)
literaturoznawstwo, dramaturgia, anglistyka
10,00 zł do koszyka
193. O dobrym Naczelniku i niezłomnym Rycerzu (Andrzej Kijowski)
literaturoznawstwo, polonistyka, Kościuszko, Poniatowski
7,00 zł do koszyka
194. o Faraonie. Szkice (Janina Kulczycka-Saloni)
literaturoznawstwo, polonistyka, starożytność
7,00 zł do koszyka
195. O języku poetyckim Jana Kochanowskiego (wybór artykułów z Języka Polskiego)
polonistyka, literaturoznawstwo, językoznawstwo
8,00 zł do koszyka
196. O Melchiorze Wańkowiczu - nie wszystko (Mieczysław Kurzyna)
biografie, wańkowicz, literaturoznawstwo
9,00 zł do koszyka
197. O polemice literackiej w powieści (Danuta Danek)
literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
198. O twórczości Wyspiańskiego (Adam Grzymała-Siedlecki)
polonistyka, literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
199. Oblicza literackie Śląska (zbior.)
silesiana, literaturoznawstwo
9,00 zł do koszyka
200. Obrachunki fredrowskie (Tadeusz Boy-Żeleński)
literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
201. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku - seria piąta: Literatura okresu Młodej Polski. Tom II (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
20,00 zł do koszyka
202. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku - seria piąta: Literatura okresu Młodej Polski. Tom III (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
20,00 zł do koszyka
203. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku: Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863. Tom II (red. Janion, Dernałowicz, Maciejewski)
literaturoznawstwo, polonistyka, romantyzm
20,00 zł do koszyka
204. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku: Literatura krajowa w okresie romantyzmu. Tom I (red. Janion, Zakrzewski, Dernałowicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, romantyzm
25,00 zł do koszyka
205. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. Tom II (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
16,00 zł do koszyka
206. Obrońcy chłopów w literaturze polskiej (opr. M. Piszczykowski)
polonistyka, literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
207. Od poezji kosmosy do poezji czasu. Studium o twórczości Stanisława Ciesielczuka (Ewa Jaskółowa)
polonistyka, literaturoznawstwo, poezja
8,00 zł do koszyka
208. Od Różewicza. Małe szkice o poezji (Marian Kisiel)
literaturoznawstwo, poetyka
6,00 zł do koszyka
209. Od Schulza do Myśliwskiego (Anna Marzec)
polonistyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
210. Od Stańczyka do STS-u. Satyra polska lat 1944-1956 (Ryszard Marek Groński)
satyra, kultura, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
211. Odnawianie znaczeń (Maria Janion)
literaturoznawstwo, film, romantyzm
10,00 zł do koszyka
212. Okresy literackie (zbiorowa pod red. J.Majdy)
literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
213. Olimpio czyli życie Wiktora Hugo (Andre Maurois)
literaturoznawstwo, biografie
8,00 zł do koszyka
214. Osiemnaście dni Aleksandra Błoka w Warszawie (Adam Galis)
literaturoznawstwo, biografie
7,00 zł do koszyka
215. Osobowość Dostojewskiego (Borys Bursow)
literaturoznawstwo, biografie, rusycystyka
14,00 zł do koszyka
216. Oświecenie (Zdzisław Libera)
literaturoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
217. Oświecenie (Historia literatury polskiej) (Mieczysław Klimowicz)
literaturoznawstwo, polonistyka
20,00 zł do koszyka
218. Owidiusz. Świat poetycki (Stanisław Stabryła)
literatura antyczna, literatura starożytna, literaturoznawstwo, starożytność, Rzym
12,00 zł do koszyka
219. Palmira i Babilon [szkic o twórczości Mickiewicza] (Wacław Kubacki)
literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
220. Pamiętnik (Stanisław Brzozowski)
literaturoznawstwo, wspomnienia, pamiętniki
10,00 zł do koszyka
221. Pamiętnik życia wewnętrznego (Francois Mauriac)
literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
222. Pan TAdeusz czyli Jeszcze Polska nie zginęła. W 150 rocznicę wydania Pana TAdeusza (Bogdan Zakrzewski)
literaturoznawstwo, polonistyka
4,00 zł do koszyka
223. Panna Marple - życie i czasy. Biografia według Agathy Christie (Anne Hart)
literaturoznawstwo, anglistyka, kryminał
7,00 zł do koszyka
224. Panorama literatury na obczyźnie (Krzysztof Dybciak)
polonistyka, emigracja, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
225. Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce (Janusz Dunin)
literaturoznawstwo, kultura, folklor
10,00 zł do koszyka
226. Parandowski (Edward Kozikowski)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
2,00 zł do koszyka
227. Paszport wolności czyli Słowacki na Śląsku (B.Zakrzewski)
silesiana, śląsk, literaturoznawstwo, biografie, polonistyka
4,00 zł do koszyka
228. Paul Eluard (Józef Waczków)
literaturoznawstwo, romanistyka
5,00 zł do koszyka
229. Pierwiastek ludowy i społeczny w piśmiennictwie polskim (wybór zagadnień z literatury) (Roman Pisarski)
literaturoznawstwo, polonistyka, wieś
4,00 zł do koszyka
230. Pięć esejów (pierwsze prace krytyczne) (Jan Bolesław ożóg)
literaturoznawstwo, geologia, mineralogia, paleontologia, górnictwo
8,00 zł do koszyka
231. Pisarski zakon. Biografia literacka Gustawa Morcinka (Krystyna Heska-Kwaśniewicz)
literaturoznawstwo, biografie, morcinek
8,00 zł do koszyka
232. Pisarstwo wsi i ziemi (Stefan Lichański)
literaturoznawstwo, wieś, polonistyka
7,00 zł do koszyka
233. Pisarze polscy. Wybór sylwetek (1543-1890) (Anna Milska)
literaturoznawstwo, polonistyka
3,00 zł do koszyka
234. Pisma literackie i krytyczne (Stefan Żeromski)
literatura polska, literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
235. Podróż do ziemi greckiej z Neapolu. Śladami Juliusza Słowackiego (Jan Alfred Szczepański)
podróże, literaturoznawstwo, Grecja
9,00 zł do koszyka
236. Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki (zbior. pod red. I. Maciejewski)
literaturoznawstwo, polonistyka
18,00 zł do koszyka
237. Poeta i dworzanin. Rzecz o Janie Kochanowskim (Mieczysław Jastrun)
biografie, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
238. Poeta, żołnierz, czasu kurz... Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim (red. Z. Wasilewski)
literaturoznawstwo, II wojna światowa, biografie
9,00 zł do koszyka
239. Poetycka twórczość dziecka (Halina Semenowicz)
literaturoznawstwo, poezja, dzieci, wychowanie
12,00 zł do koszyka
240. Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie (Teresa Michałowska)
poetyka, literaturoznawstwo, filozofia
15,00 zł do koszyka
241. Poetyka. Skrypt dla studentów filologii rosyjskiej (Antoni Chojnacki)
językoznawstwo, literaturoznawstwo, rusycystyka
8,00 zł do koszyka
242. Poezja i jej sobowtór (Krzysztof Karasek)
literaturoznawstwo, Markiewicz, Krynicki, Barańczak, Zagajewski, Kornhauser, Czyżewski, Peiper, Ważyk, Miłosz
6,00 zł do koszyka
243. Poezja dzisiaj (Artur Międzyrzecki)
literaturoznawstwo, poezja, poetyka
7,00 zł do koszyka
244. Poezja polska w latach 1939-1965. Część I. Strategie liryczne (Edward Balcerzan)
polonistyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
245. Poezja zbuntowana (Anatol Stern)
literaturoznawstwo, poetyka, futuryzm
12,00 zł do koszyka
246. Pogranicza i korespondencje sztuk (red. Cieślikowska, Sławiński)
literaturoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
247. Polifonia literatury w Wilnie okresu wczesnego modernizmu 1904-1915 (Mindaugas Kvietkauskas)
literaturoznawstwo, Litwa, kresy, literatura litewska
18,00 zł do koszyka
248. Polscy pisarze współcześni 1944-1968 (Lesław M. Bartelski)
literaturoznawstwo, polonistyka
5,00 zł do koszyka
249. Polscy pisarze współcześni 1944-1974. Informator (Lesław M .Bartelski)
literaturoznawstwo, polonistyka
4,00 zł do koszyka
250. Polska poezja socrealistyczna w latach 1949-1955 (Teresa Wilkoń)
literaturoznawstwo, socrealizm
12,00 zł do koszyka
251. Polski pseudonim literacki (Dobrosława Świerczyńska )
literaturoznawstwo, bibliografia
10,00 zł do koszyka
252. Porozmawiajmy o poezji (Jan Zygmunt Jakubowski)
literaturoznawstwo, poezja, poetyka
6,00 zł do koszyka
253. Portret Słowackiego (Paweł Hertz)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
8,00 zł do koszyka
254. Postacie poezji (Zbigniew Jarosiński)
poezja, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
255. Powieść angielska XX wieku (Bronisława Bałutowa)
literaturoznawstwo, anglistyka
10,00 zł do koszyka
256. Pozytywizm. Studia historycznoliterackie. Część II (zbior.)
literaturoznawstwo
9,00 zł do koszyka
257. Pół wieku czyśćca [rozmowy z Tadeuszem Konwickim] (Stanisław Nowicki)
wspomnienia, polityka, literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
258. Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa (zbior. pod red. Markiewicza i Sławińskiego)
literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
259. Profile i podteksty (Aleksander Rogalski)
literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
260. Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939 (Alina Kowalczykowa)
literaturoznawstwo, polonistyka
9,00 zł do koszyka
261. Propozycje poetyckie (Marian Piechal)
literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
262. Proza... proza... (Zbigniew Żabicki)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
263. Przegląd Zachodni nr 11/1949 [tkactwo śląskie, romantycy i in.]
czechy, silesiana, śląsk, tkactwo, rzemiosło, romantyzm, literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
264. Przewodnik po NArnii. Lew, czarownica i stara szafa C.S. Lewisa (Janusz Ruszkowski)
literaturoznawstwo, anglistyka
7,00 zł do koszyka
265. Przewodnik polonisty. Bibliografie, biblioteki, muzea literackie (Jadwiga Czachowska, Roman Loth)
literaturoznawstwo, biblioteka, bibliografia, polonistyka
24,00 zł do koszyka
266. Przez Starą Szafę. Przewodnik dla miłośników Narnii (Leland Ryken, Marjorie Lamp Mead)
literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
267. Raymond Chandler. Biografia (Tom Hiney)
literaturoznawstwo, biografie
10,00 zł do koszyka
268. Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 50 lat (materiały konferencji 1999 r., red. S. Zabierowski, M. Krakowiak)
literaturoznawstwo, teatr
20,00 zł do koszyka
269. Reduta. Romantyczna poezja niepodległościowa (Maria Janion)
literaturoznawstwo, polonistyka, romantyzm
14,00 zł do koszyka
270. Renesans (Historia literatury polskiej) (Jerzy Ziomek)
literaturoznawstwo, polonistyka, odrodzenie
22,00 zł do koszyka
271. Requiem dla pokolenia (Marcin Hałaś)
literaturoznawstwo, silesiana
7,00 zł do koszyka
272. Rilke poetów polskich (Katarzyna Kuczyńska-Koschany)
literaturoznawstwo, poezja, poetyka
12,00 zł do koszyka
273. Romantyczna podróż pana Honoriusza (Monika Warneńska)
literaturoznawstwo, biografie
6,00 zł do koszyka
274. Romantyczna poezja mistyczna. Ballanche, Novalis, Słowacki (Maria Cieśla-Korytowska)
literaturoznawstwo, romantyzm
9,00 zł do koszyka
275. Rozmowy z Capote`em (Lawrence Grobel)
literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
276. Rozmowy z czesławem Miłoszem (Aleksander Fiut)
literaturoznawstwo, polonistyka, emigracja
7,00 zł do koszyka
277. Rozmowy z Marią Kuncewiczową
literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
278. Rozmowy z pisarzami (Zbigniew Taranienko)
literaturoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
279. Rozpad i trwanie. O prozie Tadeusza Brezy (Jan Bełkot)
literaturoznawstwo, polonistyka, breza
6,00 zł do koszyka
280. Rozprawy literackie (Maurycy Mochnacki)
literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
281. Rusycystyczne studia literaturoznawcze nr 20. Z przemian gatunkowych w literaturze rosyjskiej XX i XXI wieku (zbior., red. H. Mazurek, J. Gracla)
rusycystyka, literaturoznawstwo
9,00 zł do koszyka
282. Rzymska teoria i krytyka literatury. Wybór (BN)
literaturoznawstwo, starożytność, Rzym
14,00 zł do koszyka
283. SArmackie theatrum VI. Między tekstami (zbior.)
literaturoznawstwo, wiek siedemnasty, wiek osiemnasty
14,00 zł do koszyka
284. Sarmackie theatrum. I: Wartości i słowa (mat. konferencji nauk. 1998, red. R. Ocieczek)
wiek siedemnasty, literaturoznawstwo, kultura
10,00 zł do koszyka
285. Sekrety Fredrowskie (Wojciech Natanson)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
7,00 zł do koszyka
286. Skrzydlate słowa [księga cytatów] (Henryk Markiewicz, Andrzej Romanowski)
literaturoznawstwo, myśli, aforyzmy, cytaty, kultura, film
16,00 zł do koszyka
287. Słownik lektur dla gimnazjum (red. H. Sułek)
literaturoznawstwo, polonistyka, dla młodzieży
12,00 zł do koszyka
288. Słownik literatury polskiego Oświecenia (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
30,00 zł do koszyka
289. Słownik literatury polskiej XIX wieku (red. Bachórz, Kowalczykowa)
polonistyka, literaturoznawstwo
35,00 zł do koszyka
290. Słownik poezji. Szkoła podstawowa (Artur Dzigański)
literaturoznawstwo, polonistyka, poezja
8,00 zł do koszyka
291. Słownik scen literackich (Dorota Nosowska)
literaturoznawstwo
16,00 zł do koszyka
292. Słownik symboli (zbior.)
kultura, literaturoznawstwo, dla młodzieży
15,00 zł do koszyka
293. Słownik szkolny. Terminy literackie (Stanisław Jaworski)
literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
294. Słownik terminów literackich (Stanisław Sierotwiński)
słowniki, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
295. Sołżenicyn - realia i mistyfikacje (Natalia Rieszetowska)
literaturoznawstwo, rosja
7,00 zł do koszyka
296. Spoiwa. Refleksje krytyczne (Andrzej Mencwel)
literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
297. Spotkania z historią (Janusz Tazbir)
historia polski, kultura, film, kino, literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
298. Stachu, jego kobiety, jego dzieci (Krystyna Kolińska)
biografie, Przybyszewski, literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
299. Stanisław wyspiański (Alicja Okońska)
biografie, literaturoznawstwo, malarstwo
12,00 zł do koszyka
300. Stara szuflada (Kazimierz Wyka)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka