Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. 100 zakazanych książek. Historia cenzury dzieł literatury światowej (Karolides, Bals, Sova)
literaturoznawstwo
16,00 zł do koszyka
2. ABC... Potwory, upiory, straszydła (Erich Ballinger)
kultura, demonologia, literaturoznawstwo, film, dla młodzieży
9,00 zł do koszyka
3. Abecadło Kisiela (Stefan Kisielewski)
literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
4. Aktualność Żeromskiego (wyd. 1946) (Aleksy Deruga)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
5. Album pisarzy śląskich (Jerzy Moskal, Stanisław Wilczek)
literaturoznawstwo, biografie
7,00 zł do koszyka
6. Album pisarzy śląskich (Moskal, Wilczek)
silesiana, literaturoznawstwo, rysunek
10,00 zł do koszyka
7. Aleksander Fredro (opr. Tadeusz Sivert)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
8. Aleksy Tołstoj (Wiktor Pietielin)
literaturoznawstwo, biografie, tołstoj
10,00 zł do koszyka
9. Amfion. Rozważania nad wierszem polskim (Adam Ważyk)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
10. Arabeska. Szkice o poezji (Joanna Dembińska-Pawelec)
poezja, poetyka, literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
11. Arianie polscy w świetle własnej poezji. Zarys ideologii i wybór wierszy (Jan Durr-Durski)
arianizm, poezja, literaturoznawstwo, literatura staropolska
20,00 zł do koszyka
12. Artysta wobec kultury. Dwa typy autoreflesji literackiej: eksprejsoniści Zdroju i Witkacy (Kamila Rudzińska)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
13. Arytmia uczuć (Dorota Wellman, JAnusz L. Wiśniewski)
biografie, literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
14. Asnyk znany i nieznany (Maria Szypowska)
pisarze, literaturoznawstwo, biografie, polonistyka
14,00 zł do koszyka
15. Aspects of Tragedy in the Twientieth Century English and American Literature (zbior.)
literaturoznawstwo, anglistyka, Plath, Tolkien, Beckett, Huxley, Whiting, Henry James
5,00 zł do koszyka
16. August Strindberg (Olof Lagerkrantz)
literaturoznawstwo, biografie, skandynawistyka
14,00 zł do koszyka
17. Autobiografia każdego z nas (Gertruda Stein)
biografie, teoria literatury, literaturoznawstwo, literatura amerykańska
12,00 zł do koszyka
18. Autorzy naszych lektur. Szkice o pisarzach współczenych (zbior.pod red.Maciąga)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
19. Autorzy wielkopolscy. Informator (J.Banaszak, U.Bzdawka (opr.))
literaturoznawstwo, biografie, bibliografie
2,00 zł do koszyka
20. Badania nad krytyką literacką (zbior., red. J. Sławiński)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
21. BArok (Czesław Hernas)
literaturoznawstwo, barok
18,00 zł do koszyka
22. Bibliografia literatury tłumaczonej na język polski wydanej w latach 1945-19777. Tom II (kraje socjalistyczne)
literaturoznawstwo, bibliografie
12,00 zł do koszyka
23. Bliscy nieznajomi. Górnośląskie pogranicze w polskiej i niemieckiej prozie współczesnej (Kornelia Ćwiklak)
polonistyka, literaturoznawstwo, germanistyka, silesiana
18,00 zł do koszyka
24. Bogowie zeszli z Olimpu. Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego (Anna Świderkówna)
starożytność, mitologia, literaturoznawstwo, antyk, hellenizm, Grecja
16,00 zł do koszyka
25. Boże, coś Polskę Alojzego Felińskiego (Bogdan Zakrzewski)
wiek dziewiętnasty, zabory, kultura, literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
26. Brzozowski i jego powieści (Marta Wyka)
literaturoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
27. Burza cichnie o zmierzchu (Francois Mauriac)
literaturoznawstwo, filozofia, socjologia
15,00 zł do koszyka
28. Choć Radziwiłł, alem człowiek... Gawęda romantyczna prozą (Marian Maciejewski)
literaturoznawstwo, romantyzm, KArol Radziwiłł
7,00 zł do koszyka
29. Chwalipięta czyli rozmowy z Tatą (styczeń - wrzesień 1970) (Jan Sztaudynger, Anna Sztaudynger-Kaliszewicz)
wspomnienia, literaturoznawstwo, fraszki
9,00 zł do koszyka
30. CZego nie ma w podręczznikach języka polskiego. Mały prxzewodnik po współczesnej literaturze polskiej (Marian Kisiel)
literaturoznawstwo, polonistyka
3,00 zł do koszyka
31. Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna? (Jacek Woźniakowski)
filozofia, chrześcijaństwo, literaturoznawstwo
16,00 zł do koszyka
32. Czyn i slowo oraz: Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności - Lemiesz i szpada przed sądem publicznym - Prolegomena do charakterologii (Karol Irzykowski)
literaturoznawstwo
16,00 zł do koszyka
33. Dar Polski Białorusinom, Rosjanom i Ukraińcom na tysiąclecie ich Chrztu Świętego (wybór tekstów)
Białoruś, Ukraina, Rosja, kultura, religia, prawosławie, literaturoznawstwo, historia
9,00 zł do koszyka
34. Dehumanizacja sztuki i inne eseje (Jose Ortega y Gasset)
literaturoznawstwo, estetyka, filozofia, sztuka
28,00 zł do koszyka
35. Deutsche Heldensagen (wyd. 1934) (Wilhelm Wagner)
literatura średniowieczna, średniowiecze, literaturoznawstwo, obcojęzyczne, przed 1945
40,00 zł do koszyka
36. Dobre maniery Stefana Themersona (Artur Pruszyński)
literaturoznawstwo, grafika, poezja, poetyka
16,00 zł do koszyka
37. Dramat i teatr modernistyczny (wybór tekstów)
dramaturgia, literaturoznawstwo, teatr, modernizm
14,00 zł do koszyka
38. Dramat i teatr religijny w Polsce (red. Sławińska, Kaczmarek)
dramaturgia, literaturoznawstwo, teatr, religia
18,00 zł do koszyka
39. Dramat i teatr romantyczny (Alina Kowalczykowa)
dramaturgia, literaturoznawstwo, romantyzm
8,00 zł do koszyka
40. Dramat i teatr romantyczny. I. (Studia i rozprawy)
dramaturgia, literaturoznawstwo, romantyzm
12,00 zł do koszyka
41. Dramaturgia Młodej Polski. Próba monografii dramatu z lat 1890-1918 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka
9,00 zł do koszyka
42. Dramaturgia polska w latach 1945-77 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, dramaturgia
6,00 zł do koszyka
43. Dramaturgia współczesna 1945-1980 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, dramaturgia
12,00 zł do koszyka
44. Driewnaja russkaja literatura w issledowaniach. Chriestomatia
literaturoznawstwo, rusycystyka
8,00 zł do koszyka
45. Drogi rozwojowe hagiografii polskiej i łacińskiej w wiekach średnich (Jerzy Starnawski)
średniowiecze, religia, hagiografia, literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
46. Dwudziestolecie 1919-1939 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka
14,00 zł do koszyka
47. Dzieje dramatu. Od Ajschylosa do Anouilha (Allardyce Nicoll)
literaturoznawstwo, dramat, dramaturgia
45,00 zł do koszyka
48. Dzieje literatur europejskich tom I - cz.2: literatura francuska, hiszpańska, portugalska, rumuńska (zbior. pod red. W. Floryana)
literaturoznawstwo, romanistyka, iberystyka
24,00 zł do koszyka
49. Dzieje literatury niemieckiej. Podręcznik (2-tomowy) (Marian Szyrocki)
germanistyka, literaturoznawstwo
49,00 zł do koszyka
50. Dzieje literatury polskiej od początków do czasów najnowszych (Julian Krzyżanowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
51. DZielny kosynier i piękna Polka. Powstanie listopadowe w poezji niemieckiej (Piotr Roguski)
literaturoznawstwo, germanistyka, poezja, romantyzm
14,00 zł do koszyka
52. Dzieła wybrane tom III (Aspazja - Odwiedziny i spotkania, seria pierwsza i druga - Szkice (Jan Parandowski)
literaturoznawstwo
9,00 zł do koszyka
53. Dziennik (Julien Green)
pamiętniki, romanistyka, literaturoznawstwo, kultura, Francja
18,00 zł do koszyka
54. Dzienniki 1901-1921 (Aleksander Błok)
dzienniki, pamiętniki, literaturoznawstwo
15,00 zł do koszyka
55. E/P. Szkice o literaturze elitarnej i popularnej (Ewa Bartos)
literaturoznawstwo
9,00 zł do koszyka
56. Echa idylli w literaturze polskiej doby nowoczesności i późnej nowoczesności (Marek Zaleski)
literaturoznawstwo, polonistyka, estetyka
16,00 zł do koszyka
57. Epoki literackie od antyku do współczesności (Hanczakowski, Kuziak, Zawadzki, Żynis)
literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
58. Etyka w Polsce. Słownik pisarzy (opr. L. Zdybel)
filozofia, literaturoznawstwo, etyka
20,00 zł do koszyka
59. Europejskie studium dzieła Federica Garcii Lorki - Krwawe gody (zbior.)
literaturoznawstwo, edukacja, iberystyka, dramaturgia, silesiana
10,00 zł do koszyka
60. Fantasia alla polacca (Maria Kuncewiczowa)
literaturoznawstwo, Przybyszewski
8,00 zł do koszyka
61. Fantastyka i futurologia (t. I-II) (Stanisław Lem)
literaturoznawstwo, filozofia, socjologia, fantastyka
25,00 zł do koszyka
62. Filozofia science-fiction (Zdzisław Lekiewicz)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
63. Franciszkańskim tropem (szkice z historii literatury) (Antoni Bednarek)
literaturoznawstwo, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
64. Gatunki prasowe (Maria Wojtak)
prasa, literaturoznawstwo
19,00 zł do koszyka
65. Gęsle z jawora. O regionalnych pisarzach Podhala w dwudziestoleciu międzywojennym (MAria Jazowska-Gumulska)
literaturoznawstwo, Podhale
18,00 zł do koszyka
66. Góry jako źródło inspiracji artystycznej (Jacek Kolbuszewski)
góry, malarstwo, literaturoznawstwo, architektura krajobrazu
4,00 zł do koszyka
67. Gra w życie. Opowieść o Bohumilu Hrabalu (Aleksander KAczorowski)
biografie, Czechy, literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
68. Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945 - 1975 (Stanisław Stabryła)
literaturoznawstwo, polonistyka, starożytność, grecja, rzym
16,00 zł do koszyka
69. Hemingway reporter (Drahoslav i Jan Machalowie)
literaturoznawstwo, biografie, podróże
8,00 zł do koszyka
70. Hemingway. Miłość i wojna (H. S. Villard, J. Nagel)
literaturoznawstwo, biografie, hemingway
4,00 zł do koszyka
71. Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy (Julian Krzyżanowski)
biografie, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
72. Historia literatury angielskiej w zarysie. Podręcznik (George Sampson)
literaturoznawstwo, anglistyka
39,00 zł do koszyka
73. Historia literatury angielskiej. Tablice chronologiczne (zbior.)
literaturoznawstwo, anglistyka
7,00 zł do koszyka
74. Historia literatury angielskiej. Zarys (Przemysław Mroczkowski)
literaturoznawstwo, anglistyka
15,00 zł do koszyka
75. Historia literatury bizantyńskiej. Zarys (Oktawiusz Jurewicz)
bizancjum, literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
76. Historia literatury czeskiej. Zarys (Józef Magnuszewski)
literaturoznawstwo, slawistyka, bohemistyk, Czechy
17,00 zł do koszyka
77. Historia literatury francuskiej w zarysie (Lanson, Tuffrau)
literaturoznawstwo, romanistyka
32,00 zł do koszyka
78. Historia literatury francuskiej. Zarys (Jerzy Adamski)
literaturoznawstwo, francja, romanistyka
12,00 zł do koszyka
79. Historia literatury niepodległej Polski (965-1795) z wypisami (Ignacy Chrzanowski)
literaturoznawstwo
20,00 zł do koszyka
80. Historia literatury polskiej w zarysie (zbiorowa pod red.. Stępnia i Wilkonia)
literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
81. Historia literatury polskiej: Alegoryzm-preromantyzm (Julian Krzyżanowski)
polonistyka, literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
82. Historia literatury rosyjskiej . Tom I (Piśmiennictwo staroruskie - Literatura rosyjska XVIII wieku - Literatura rosyjska pierwszej połowy XIX wieku) (zbior., red. M. Jakóbiec)
literaturoznawstwo, rusycystyka
39,00 zł do koszyka
83. Historia literatury włoskiej XX wieku (Joanna Ugniewska)
literaturoznawstwo, romanistyka, włochy
10,00 zł do koszyka
84. Historia świata: Średniowiecze (Jerzy Starnawski)
średniowiecze, literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
85. Historie ludzkie (Czesław Miłosz)
przekłady, poezja, literatura amerykańska, Whitman, literatura chińska, literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
86. Hobbici. Bohaterowie J.R.R. Tolkiena (Lynette Porter)
literaturoznawstwo, film, musical, Władca Pierścieni
14,00 zł do koszyka
87. Humor i satyra ludu śląskiego (Stanisław Czernik)
folklor, humorystyka, literaturoznawstwo, obyczaje
12,00 zł do koszyka
88. J.R.R. Tolkien - Powiernik Pieśni (Michał Błażejewski)
literaturoznawstwo, anglistyka, biografie
7,00 zł do koszyka
89. Jama Michalika. Przewodnik literacki. (Bolesław Faron)
kraków, jama michalika, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
90. Jan Kasprowicz. Zarys biografii (Tomasz Jodełka)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
7,00 zł do koszyka
91. Jan Kochanowski i kultura Odrodzenia (materiały z sesji naukowej pod red. Z. Libery i M. Żurowskiego)
literaturoznawstwo, kultura, renesans
8,00 zł do koszyka
92. Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim (Stanisław J. Kowalski)
prasa, emigracja, literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
93. Jerzego Pleśniarowicza ślad pozostawiony (Krzysztof Pleśniarowicz)
literaturoznawstwo, biografie
10,00 zł do koszyka
94. Jerzy Szaniawski (Jadwiga Jakubowska)
literaturoznawstwo, biografie
10,00 zł do koszyka
95. Johann Wolfgang Goethe (Marian Szyrocki)
literaturoznawstwo, biografie
7,00 zł do koszyka
96. Juliusz Słowacki (Eugeniusz Sawrymowicz)
polonistyka, literaturoznawstwo, biografie
8,00 zł do koszyka
97. Karafka La Fontaine'a (Melchior Wańkowicz)
literaturoznawstwo
19,00 zł do koszyka
98. Karol May - anatomia sukcesu. Życie, twórczość, recepcja (N. Honsza, W.Kunicki)
literaturoznawstwo, biografie
9,00 zł do koszyka
99. Kaskaderzy literatury. O twórczości i legendzie Andrzeja Bursy, Marka Hłaski, Haliny Poświatowskiej, Edwarda Stachury, Ryszarda Milczewskiego-Bruna, Rafała Wojaczka (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka, kultura
16,00 zł do koszyka
100. Katowickie środowisko literackie w latach 1945-1967 (M.Fazan, W.Nawrocki)
silesiana, śląsk, literaturoznawstwo, kultura, katowice
16,00 zł do koszyka
101. Każdy ma inny świt. Wspomnienia, notatki, recenzje, wywiady, refleksje 1932-1982 (Jerzy Afanasjew)
wspomnienia, literaturoznawstwo, teatr, kultura
5,00 zł do koszyka
102. Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia (Teresa Kostkiewiczowa)
literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
103. Konstanty syn Konstantego (Kira Gałczyńska)
literaturoznawstwo, Gałczyński, wspomnienia
8,00 zł do koszyka
104. Kontrteksty krytycznoliterackie (Stanisław Dąbrowski)
literaturoznawstwo, Lanson, Walzer, Vossler, Bally, Tynianow, Ejchenbaum, Spitzer, Oncken, Mukarovsky, Auerbach, Barthes, Black, Bachelard, Lotman, Ko
10,00 zł do koszyka
105. Koń ma duszę w sobie (antologia, opr. Łucja Ginkowa)
literaturoznawstwo, polonistyka, romantyzm, obyczaje, konie
15,00 zł do koszyka
106. Korespondencja teatralna Michała Bałuckiego
teatr, listy, literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
107. Korespondencja. Wybór (Stendhal (Henri Beyle))
literaturoznawstwo, listy
12,00 zł do koszyka
108. Kraków w twórczości Wyspiańskiego (Antoni Waśkowski)
Kraków, cracoviana, malarstwo, teatr, literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
109. Kręgi wtajemniczenia. Czytelnik - badacz - pisarz - tłumacz (Edward Balcerzan)
literaturoznawstwo
9,00 zł do koszyka
110. Kronika życia literackiego w Polsce pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945 (Stanisław Sierotwiński)
II wojna światowa, okupacja, polonistyka, literaturoznawstwo
17,00 zł do koszyka
111. Król Duch, Herostrates i codzienność. Szkice (Ireneusz Opacki)
literaturoznawstwo, poezja, Brzechwa, Tuwim, Lechoń, Baczyński, Baliński
9,00 zł do koszyka
112. Krytyk i jego światy. Szkice literackie (David Daiches)
literaturoznawstwo, anglistyka
9,00 zł do koszyka
113. Krytyk i twórca (wyd. 1948) (Wacław Kubacki)
literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
114. Książę Wiśniowiecki Janusz Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej siedemnastego wieku (Renata Ryba)
literaturoznawstwo, polonistyka, wiek siedemnasty
8,00 zł do koszyka
115. Księga cytatów z polskiej literatury pięknej (opr. P. Hertz, W. Kopaliński)
literaturoznawstwo
20,00 zł do koszyka
116. Kultura i egzystencja w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza (Adam Poprawa)
literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
117. Kuszenie Hamleta. Szkice z lat 1959-1964 (S.Lichański)
wieś, literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
118. Le roman de l`histoire dans l`histoire du roman (zbior. )
literaturoznawstwo, powieść historyczna, romanistyka, iberystyka
16,00 zł do koszyka
119. Legenda i prawda Zielonego Balonika (Tomasz Weiss)
polonistyka, literaturoznawstwo, Kraków, kabaret, satyra, kultura
12,00 zł do koszyka
120. Legenda Młodej Polski. Studya o strukturze duszy kulturalnej [reprint] (Stanisław Brzozowski)
młoda polska, polonistyka, literaturoznawstwo, kultura
18,00 zł do koszyka
121. Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej (Włodzimierz Wójcik)
literaturoznawstwo, Piłsudski
8,00 zł do koszyka
122. Legenda Somosierry i inne prace krytyczne (Jerzy R. Krzyki)
literaturoznawstwo, polonistyka
5,00 zł do koszyka
123. Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku. Od początku stulecia do roku 1996 (Wolfgang Kasack)
literaturoznawstwo, rusycystyka, slawistyka
32,00 zł do koszyka
124. Lektura i poetyka. Zarys problematyki kształtowania pojęć lierackich w szkole podstawowej (Bożena Chrząstowska)
literaturoznawstwo, dydaktyka
9,00 zł do koszyka
125. Lew Tołstoj (Wiktor Szkłowski)
biografie, literaturoznawstwo, rusycystyka
16,00 zł do koszyka
126. Liryka i logika. Wybór pism krytycznych (Artur Sandauer)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
127. Liryka Kazimierza Wierzyńskiego z lat 1951-1969 (Jolanta Dudek)
literaturoznawstwo, poezja, polonistyka
7,00 zł do koszyka
128. Listy (Cyprian Norwid)
literaturoznawstwo, polonistyka, listy
14,00 zł do koszyka
129. Listy (William Faulkner)
literaturoznawstwo, listy
8,00 zł do koszyka
130. Listy do Felicji (Eleuter)
literaturoznawstwo, listy, Jarosław Iwaszkiewicz
6,00 zł do koszyka
131. Literatura a dzieje bajeczne (Julian Maślanka)
literaturoznawstwo, tradycja, kultura, podania, legendy
15,00 zł do koszyka
132. Literatura baroku (Czesław Hernas)
literaturoznawstwo, wiek siedemnasty
7,00 zł do koszyka
133. Literatura Grecji starożytnej w zarysie (Jerzy Łanowski)
literaturoznawstwo, starożytność
10,00 zł do koszyka
134. Literatura grecka i rzymska w zarysie (Maria Cytowska, Hanna Szelest)
literaturoznawstwo, starożytność
12,00 zł do koszyka
135. Literatura niemiecka w XX wieku (Wilhelm Szewczyk)
germanistyka, literaturoznawstwo
17,00 zł do koszyka
136. Literatura nowogrecka 1453-1983 (Nikos Chadzinikolau)
literaturoznawstwo, , literatura grecka
18,00 zł do koszyka
137. Literatura Oświecenia (Mieczysław Klimowicz)
literaturoznawstwo, oświecenie
9,00 zł do koszyka
138. Literatura polska 1918 - 1975. Tom I. 1918 - 1932 (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
139. Literatura polska od średniowiecza do Oświecenia (Libera, Pietrusiewiczowa, Rytel)
literaturoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
140. Literatura polska w perspektywie europejskiej. Studia i rozprawy (Jerzy Pietrkiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
141. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny (zbior.)
polonistyka, literaturoznawstwo
45,00 zł do koszyka
142. Literatura pozytywizmu (Henryk Markiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, pozytywizm
9,00 zł do koszyka
143. Literatura radziecka 1917-1967. Pisarze rosyjscy (Andrzej Drawicz)
literaturoznawstwo, rusycystyka
7,00 zł do koszyka
144. Literatura rosyjska w zarysie (zbior. pod red. Barańskiego i Semczuka)
literaturoznawstwo, rusycystyka
26,00 zł do koszyka
145. Literatura rzymska. Okres cyceroński (Kazimierz Kumaniecki)
literaturoznawstwo, starożytność, rzym, antyk
15,00 zł do koszyka
146. Literatura średniowiecza (Tadeusz Witczak)
literaturoznawstwo, średniowiecze, polonistyka
10,00 zł do koszyka
147. Literatura w III Rzeszy (Hubert Orłowski)
literaturoznawstwo, germanistyka, hitleryzm
15,00 zł do koszyka
148. Louis Aragon (Zofia Jaremko-Pytowska)
literaturoznawstwo, romanistyka
5,00 zł do koszyka
149. Majakowski - fascynacja i opór. Z dziejów recepcji w Polsce (Witold Parniewski)
literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
150. Malwy na lewadach (Barbara Wachowicz)
podróże, literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
151. Mały słownik literatury dla dzieci i młodzieży (zbior., red. Kuliczkowska, Słońska)
literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
152. Mały słownik pisarzy niemieckich, austriackich i szwajcarskich (zbior.)
literaturoznawstwo, biogramy, pisarze, niemcy, austria, szwajcaria
9,00 zł do koszyka
153. Mały słownik pisarzy rumuńskich (Halina Mirska-Lasota)
literaturoznawstwo, literatura rumuńska
8,00 zł do koszyka
154. mały słownik pisarzy świata (zbior.)
literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
155. Mały słownik pisarzy włoskich (zbior.)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
156. Marchołt na Parnasie. Szkice literackie (Stanisław Burkot)
literaturoznawstwo, polonistyka, wieś
7,00 zł do koszyka
157. Marek Hłasko (Bogan Rudnicki)
literaturoznawstwo, biografie
7,00 zł do koszyka
158. Maria Konopnicka (Alina Brodzka)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
159. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Zarys monograficzny (Elżbieta Hurnikowa)
biografie, literaturoznawstwo
15,00 zł do koszyka
160. Materiały i studia opolskie. Rok XXVIII, zeszyt 59. Życie literackie na Opolszczyźnie w latach1945-1980
opole, śląsk opolski, silesiana, literaturoznawstwo, radio, teatr, prasa
9,00 zł do koszyka
161. Mazowieckie ścieżki pisarzy (Monika Warneńska)
literaturoznawstwo, biografie, mazowsze
8,00 zł do koszyka
162. Metafizyka tworzenia. Na kanwie zwierzeń polskich poetów współczenych (Stanisław Nyczaj)
poezja, poetyka, literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
163. Michał Szołochow (Wasilij Litwinow)
literaturoznawstwo, rusycystyka
6,00 zł do koszyka
164. Mickiewicz i antyk (Tadeusz Sinko)
literaturoznawstwo, kultura, polonistyka, starożytność
20,00 zł do koszyka
165. Mickiewicz. Słowo i czyn (Alina Witkowska)
literaturoznawstwo, biografie
8,00 zł do koszyka
166. Miejskie strofy. Polska poezja urbanistyczna doby postyczniowej (Katarzyna Kościewicz)
literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
167. Między destrukcją a konstrukcją. O poezji Srecka Kosovela w kontekście konstruktywistycznym (Bożena Tokarz)
literaturoznawstwo, poetyka, slawistyka, literatura słoweńska, poezja
8,00 zł do koszyka
168. Między Marsem a Odysem [eseje o literaturze marynistycznej] (Zbigniew Flisowski)
marynistyka, morze, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
169. Między teorią a historią literatury (Eugeniusz Kucharski)
polonistyka, literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
170. Mikołaj Dobrolubow (Ludwik Bazylow)
literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
171. Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila (Wiesław Budzyński)
biografie, Baczyński, literaturoznawstwo, II wojna światowa
8,00 zł do koszyka
172. Mistrz (Colm Toibin)
henry james, biografie, literaturoznawstwo, literatura irlandzka
20,00 zł do koszyka
173. Mistrzowie i szkoły. Szkice o tradycji literaturoznawstwa (Czesław P. Dutka)
literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
174. Mitologie artysty (Andrzej Osęka)
sztuka, plastyka, literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
175. Młody Rilke (Barbara L. Surowska)
literaturoznawstwo, germanistyka
9,00 zł do koszyka
176. Modele świata i człowieka. Szkice o powieści współczesnej (zbior. pod red. J. Święcha)
literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
177. Modelunki. Szkice literackie (Zbigniew Bieńkowski)
literaturoznawstwo, anglistyka, romanistyka
6,00 zł do koszyka
178. Moderniści o sztuce (opr. E. Grabska)
estetyka, modernizm, symbolizm, secesja, plastyka, literaturoznawstwo
20,00 zł do koszyka
179. Modernizm polski (Kazimierz Wyka)
kultura, literaturoznawstwo
16,00 zł do koszyka
180. Morcinek do dziewczyny ze Wschodniej Ballady (listy Gustawa Morcinka do Janiny Gardzielewskiej)
silesiana, śląsk, listy, literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
181. Mój skorowidz poezji polskiej na emigracji (Zygmunt Lichniak)
literaturoznawstwo, polonistyka, emigracja
9,00 zł do koszyka
182. Mówi Chandler (Raymond Chandler)
pamiętniki, literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
183. Muszle w kapeluszu. Szkice, rozmowy, recenzje (Andrzej Kopacki)
literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
184. Myśli o poezji (Tadeusz Peiper)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
185. Nawiedzony gród (Frances Winwar)
biografie, literaturoznawstwo, Edgar Allan Poe
16,00 zł do koszyka
186. Neoromantyzm polski 1890 - 1918 (Julian Krzyżanowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
187. Norwid. Z dziejów recepcji twórczości (zbior., opr. M. Inglot)
literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
188. Notatki o poezji i krytyce (Jerzy Kwiatkowski)
literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
189. Nowa metafizyczność? Eschatologizm? Studia i szkice o twórczości Marka Mariusza Tytko (zbior.pod red.J.Piątkowskiego)
literaturoznawstwo, sztuka, teologia, filozofia, eschatologia, metafizyka
7,00 zł do koszyka
190. Nowela, opowiadania, gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych (zbior.)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
191. Nowy teatr elżbietański (Bolesław Taborski)
literaturoznawstwo, dramaturgia, anglistyka
10,00 zł do koszyka
192. O dobrym Naczelniku i niezłomnym Rycerzu (Andrzej Kijowski)
literaturoznawstwo, polonistyka, Kościuszko, Poniatowski
7,00 zł do koszyka
193. o Faraonie. Szkice (Janina Kulczycka-Saloni)
literaturoznawstwo, polonistyka, starożytność
7,00 zł do koszyka
194. O języku poetyckim Jana Kochanowskiego (wybór artykułów z Języka Polskiego)
polonistyka, literaturoznawstwo, językoznawstwo
8,00 zł do koszyka
195. O Melchiorze Wańkowiczu - nie wszystko (Mieczysław Kurzyna)
biografie, wańkowicz, literaturoznawstwo
9,00 zł do koszyka
196. O polemice literackiej w powieści (Danuta Danek)
literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
197. O twórczości Wyspiańskiego (Adam Grzymała-Siedlecki)
polonistyka, literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
198. Oblicza literackie Śląska (zbior.)
silesiana, literaturoznawstwo
9,00 zł do koszyka
199. Obrachunki fredrowskie (Tadeusz Boy-Żeleński)
literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
200. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku - seria piąta: Literatura okresu Młodej Polski. Tom II (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
20,00 zł do koszyka
201. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku - seria piąta: Literatura okresu Młodej Polski. Tom III (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
20,00 zł do koszyka
202. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku: Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863. Tom II (red. Janion, Dernałowicz, Maciejewski)
literaturoznawstwo, polonistyka, romantyzm
20,00 zł do koszyka
203. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku: Literatura krajowa w okresie romantyzmu. Tom I (red. Janion, Zakrzewski, Dernałowicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, romantyzm
25,00 zł do koszyka
204. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. Tom II (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
16,00 zł do koszyka
205. Obrońcy chłopów w literaturze polskiej (opr. M. Piszczykowski)
polonistyka, literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
206. Od poezji kosmosy do poezji czasu. Studium o twórczości Stanisława Ciesielczuka (Ewa Jaskółowa)
polonistyka, literaturoznawstwo, poezja
8,00 zł do koszyka
207. Od Różewicza. Małe szkice o poezji (Marian Kisiel)
literaturoznawstwo, poetyka
8,00 zł do koszyka
208. Od Schulza do Myśliwskiego (Anna Marzec)
polonistyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
209. Od Stańczyka do STS-u. Satyra polska lat 1944-1956 (Ryszard Marek Groński)
satyra, kultura, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
210. Odnawianie znaczeń (Maria Janion)
literaturoznawstwo, film, romantyzm
10,00 zł do koszyka
211. Okresy literackie (zbiorowa pod red. J.Majdy)
literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
212. Olimpio czyli życie Wiktora Hugo (Andre Maurois)
literaturoznawstwo, biografie
8,00 zł do koszyka
213. Osiemnaście dni Aleksandra Błoka w Warszawie (Adam Galis)
literaturoznawstwo, biografie
7,00 zł do koszyka
214. Oświecenie (Historia literatury polskiej) (Mieczysław Klimowicz)
literaturoznawstwo, polonistyka
20,00 zł do koszyka
215. Owidiusz. Świat poetycki (Stanisław Stabryła)
literatura antyczna, literatura starożytna, literaturoznawstwo, starożytność, Rzym
12,00 zł do koszyka
216. Palmira i Babilon [szkic o twórczości Mickiewicza] (Wacław Kubacki)
literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
217. Pamiętnik (Stanisław Brzozowski)
literaturoznawstwo, wspomnienia, pamiętniki
10,00 zł do koszyka
218. Pamiętnik życia wewnętrznego (Francois Mauriac)
literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
219. Pan TAdeusz czyli Jeszcze Polska nie zginęła. W 150 rocznicę wydania Pana TAdeusza (Bogdan Zakrzewski)
literaturoznawstwo, polonistyka
4,00 zł do koszyka
220. Panna Marple - życie i czasy. Biografia według Agathy Christie (Anne Hart)
literaturoznawstwo, anglistyka, kryminał
7,00 zł do koszyka
221. Panorama literatury na obczyźnie (Krzysztof Dybciak)
polonistyka, emigracja, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
222. Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce (Janusz Dunin)
literaturoznawstwo, kultura, folklor
10,00 zł do koszyka
223. Parandowski (Edward Kozikowski)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
3,00 zł do koszyka
224. Paszport wolności czyli Słowacki na Śląsku (B.Zakrzewski)
silesiana, śląsk, literaturoznawstwo, biografie, polonistyka
4,00 zł do koszyka
225. Paul Eluard (Józef Waczków)
literaturoznawstwo, romanistyka
5,00 zł do koszyka
226. Pierwiastek ludowy i społeczny w piśmiennictwie polskim (wybór zagadnień z literatury) (Roman Pisarski)
literaturoznawstwo, polonistyka, wieś
4,00 zł do koszyka
227. Pięć esejów (pierwsze prace krytyczne) (Jan Bolesław ożóg)
literaturoznawstwo, geologia, mineralogia, paleontologia, górnictwo
8,00 zł do koszyka
228. Pisarski zakon. Biografia literacka Gustawa Morcinka (Krystyna Heska-Kwaśniewicz)
literaturoznawstwo, biografie, morcinek
8,00 zł do koszyka
229. Pisarstwo wsi i ziemi (Stefan Lichański)
literaturoznawstwo, wieś, polonistyka
8,00 zł do koszyka
230. Pisarze polscy. Wybór sylwetek (1543-1890) (Anna Milska)
literaturoznawstwo, polonistyka
3,00 zł do koszyka
231. Pisma literackie i krytyczne (Stefan Żeromski)
literatura polska, literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
232. Podróż do ziemi greckiej z Neapolu. Śladami Juliusza Słowackiego (Jan Alfred Szczepański)
podróże, literaturoznawstwo, Grecja
9,00 zł do koszyka
233. Podróż teatralna Mickiewicza z Odyńcem. Fantazja (Leon Schiller)
romantyzm, teatr, literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
234. Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki (zbior. pod red. I. Maciejewski)
literaturoznawstwo, polonistyka
24,00 zł do koszyka
235. Poeta i dworzanin. Rzecz o Janie Kochanowskim (Mieczysław Jastrun)
biografie, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
236. Poeta, żołnierz, czasu kurz... Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim (red. Z. Wasilewski)
literaturoznawstwo, II wojna światowa, biografie
9,00 zł do koszyka
237. Poetycka twórczość dziecka (Halina Semenowicz)
literaturoznawstwo, poezja, dzieci, wychowanie
12,00 zł do koszyka
238. Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie (Teresa Michałowska)
poetyka, literaturoznawstwo, filozofia
15,00 zł do koszyka
239. Poetyka. Skrypt dla studentów filologii rosyjskiej (Antoni Chojnacki)
językoznawstwo, literaturoznawstwo, rusycystyka
8,00 zł do koszyka
240. Poezja i jej sobowtór (Krzysztof Karasek)
literaturoznawstwo, Markiewicz, Krynicki, Barańczak, Zagajewski, Kornhauser, Czyżewski, Peiper, Ważyk, Miłosz
6,00 zł do koszyka
241. Poezja dzisiaj (Artur Międzyrzecki)
literaturoznawstwo, poezja, poetyka
7,00 zł do koszyka
242. Poezja polska w latach 1939-1965. Część I. Strategie liryczne (Edward Balcerzan)
polonistyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
243. Poezja zbuntowana (Anatol Stern)
literaturoznawstwo, poetyka, futuryzm
12,00 zł do koszyka
244. Pogranicza i korespondencje sztuk (red. Cieślikowska, Sławiński)
literaturoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
245. Polifonia literatury w Wilnie okresu wczesnego modernizmu 1904-1915 (Mindaugas Kvietkauskas)
literaturoznawstwo, Litwa, kresy, literatura litewska
18,00 zł do koszyka
246. Polscy pisarze współcześni 1944-1968 (Lesław M. Bartelski)
literaturoznawstwo, polonistyka
5,00 zł do koszyka
247. Polscy pisarze współcześni 1944-1974. Informator (Lesław M .Bartelski)
literaturoznawstwo, polonistyka
4,00 zł do koszyka
248. Polska poezja socrealistyczna w latach 1949-1955 (Teresa Wilkoń)
literaturoznawstwo, socrealizm
12,00 zł do koszyka
249. Polski pseudonim literacki (Dobrosława Świerczyńska )
literaturoznawstwo, bibliografia
10,00 zł do koszyka
250. Porozmawiajmy o poezji (Jan Zygmunt Jakubowski)
literaturoznawstwo, poezja, poetyka
6,00 zł do koszyka
251. Portret Słowackiego (Paweł Hertz)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
8,00 zł do koszyka
252. Postacie poezji (Zbigniew Jarosiński)
poezja, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
253. Powieść angielska XX wieku (Bronisława Bałutowa)
literaturoznawstwo, anglistyka
12,00 zł do koszyka
254. Pozytywizm. Studia historycznoliterackie. Część II (zbior.)
literaturoznawstwo
9,00 zł do koszyka
255. Pół wieku czyśćca [rozmowy z Tadeuszem Konwickim] (Stanisław Nowicki)
wspomnienia, polityka, literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
256. Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa (zbior. pod red. Markiewicza i Sławińskiego)
literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
257. Profile i podteksty (Aleksander Rogalski)
literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
258. Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939 (Alina Kowalczykowa)
literaturoznawstwo, polonistyka
9,00 zł do koszyka
259. Propozycje poetyckie (Marian Piechal)
literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
260. Proza... proza... (Zbigniew Żabicki)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
261. Przegląd Zachodni nr 11/1949 [tkactwo śląskie, romantycy i in.]
czechy, silesiana, śląsk, tkactwo, rzemiosło, romantyzm, literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
262. Przewodnik po NArnii. Lew, czarownica i stara szafa C.S. Lewisa (Janusz Ruszkowski)
literaturoznawstwo, anglistyka
7,00 zł do koszyka
263. Przewodnik polonisty. Bibliografie, biblioteki, muzea literackie (Jadwiga Czachowska, Roman Loth)
literaturoznawstwo, biblioteka, bibliografia, polonistyka
24,00 zł do koszyka
264. Przez Starą Szafę. Przewodnik dla miłośników Narnii (Leland Ryken, Marjorie Lamp Mead)
literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
265. Raymond Chandler. Biografia (Tom Hiney)
literaturoznawstwo, biografie
15,00 zł do koszyka
266. Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 50 lat (materiały konferencji 1999 r., red. S. Zabierowski, M. Krakowiak)
literaturoznawstwo, teatr
20,00 zł do koszyka
267. Reduta. Romantyczna poezja niepodległościowa (Maria Janion)
literaturoznawstwo, polonistyka, romantyzm
14,00 zł do koszyka
268. Renesans (Historia literatury polskiej) (Jerzy Ziomek)
literaturoznawstwo, polonistyka, odrodzenie
22,00 zł do koszyka
269. Requiem dla pokolenia (Marcin Hałaś)
literaturoznawstwo, silesiana
7,00 zł do koszyka
270. Rilke poetów polskich (Katarzyna Kuczyńska-Koschany)
literaturoznawstwo, poezja, poetyka
15,00 zł do koszyka
271. Romantyczna podróż pana Honoriusza (Monika Warneńska)
literaturoznawstwo, biografie
6,00 zł do koszyka
272. Romantyczna poezja mistyczna. Ballanche, Novalis, Słowacki (Maria Cieśla-Korytowska)
literaturoznawstwo, romantyzm
9,00 zł do koszyka
273. Rozmowy z Capote`em (Lawrence Grobel)
literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
274. Rozmowy z czesławem Miłoszem (Aleksander Fiut)
literaturoznawstwo, polonistyka, emigracja
7,00 zł do koszyka
275. Rozmowy z Marią Kuncewiczową
literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
276. Rozmowy z pisarzami (Zbigniew Taranienko)
literaturoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
277. Rozpad i trwanie. O prozie Tadeusza Brezy (Jan Bełkot)
literaturoznawstwo, polonistyka, breza
6,00 zł do koszyka
278. Rozprawy literackie (Maurycy Mochnacki)
literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
279. Rusycystyczne studia literaturoznawcze nr 20. Z przemian gatunkowych w literaturze rosyjskiej XX i XXI wieku (zbior., red. H. Mazurek, J. Gracla)
rusycystyka, literaturoznawstwo
9,00 zł do koszyka
280. Rzymska teoria i krytyka literatury. Wybór (BN)
literaturoznawstwo, starożytność, Rzym
14,00 zł do koszyka
281. SArmackie theatrum VI. Między tekstami (zbior.)
literaturoznawstwo, wiek siedemnasty, wiek osiemnasty
14,00 zł do koszyka
282. Sarmackie theatrum. I: Wartości i słowa (mat. konferencji nauk. 1998, red. R. Ocieczek)
wiek siedemnasty, literaturoznawstwo, kultura
10,00 zł do koszyka
283. Sekrety Fredrowskie (Wojciech Natanson)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
7,00 zł do koszyka
284. Skrzydlate słowa [księga cytatów] (Henryk Markiewicz, Andrzej Romanowski)
literaturoznawstwo, myśli, aforyzmy, cytaty, kultura, film
16,00 zł do koszyka
285. Słownik lektur dla gimnazjum (red. H. Sułek)
literaturoznawstwo, polonistyka, dla młodzieży
12,00 zł do koszyka
286. Słownik literatury polskiego Oświecenia (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
30,00 zł do koszyka
287. Słownik literatury polskiej XIX wieku (red. Bachórz, Kowalczykowa)
polonistyka, literaturoznawstwo
35,00 zł do koszyka
288. Słownik poezji. Szkoła podstawowa (Artur Dzigański)
literaturoznawstwo, polonistyka, poezja
8,00 zł do koszyka
289. Słownik scen literackich (Dorota Nosowska)
literaturoznawstwo
16,00 zł do koszyka
290. Słownik symboli (zbior.)
kultura, literaturoznawstwo, dla młodzieży
15,00 zł do koszyka
291. Słownik terminów literackich (Stanisław Sierotwiński)
słowniki, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
292. Sołżenicyn - realia i mistyfikacje (Natalia Rieszetowska)
literaturoznawstwo, rosja
7,00 zł do koszyka
293. Spenser`s Images of Life (C.S. Lewis)
literaturoznawstwo, anglistyka, obcojęzyczne
12,00 zł do koszyka
294. Spoiwa. Refleksje krytyczne (Andrzej Mencwel)
literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
295. Spotkania z historią (Janusz Tazbir)
historia polski, kultura, film, kino, literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
296. Stachu, jego kobiety, jego dzieci (Krystyna Kolińska)
biografie, Przybyszewski, literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
297. Stanisław wyspiański (Alicja Okońska)
biografie, literaturoznawstwo, malarstwo
12,00 zł do koszyka
298. Stara szuflada (Kazimierz Wyka)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
299. Struktura tekstu artystycznego (Jurij Łotman)
literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
300. Styk późny w muzyce, literaturze i kulturze (zbior., red. Kalaga, Knapik )
muzyka, malarstwo, literaturoznawstwo, estetyka, manieryzm, modernizm
15,00 zł do koszyka