Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. 100. rocznica śmierci Adama Asnyka (kartka pocztowa) (proj. M. Wasilewski)
pocztówki, literaturoznawstwo
2,00 zł do koszyka
2. 150. rocznica urodzin Bolesława Prusa (proj. M. Osa)
pocztówki, literaturoznawstwo
2,00 zł do koszyka
3. ABC... Potwory, upiory, straszydła (Erich Ballinger)
kultura, demonologia, literaturoznawstwo, film, dla młodzieży
9,00 zł do koszyka
4. Abecadło Kisiela (Stefan Kisielewski)
literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
5. Aktualność Żeromskiego (wyd. 1946) (Aleksy Deruga)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
6. Album pisarzy śląskich (Jerzy Moskal, Stanisław Wilczek)
literaturoznawstwo, biografie
7,00 zł do koszyka
7. Album pisarzy śląskich (Moskal, Wilczek)
silesiana, literaturoznawstwo, rysunek
10,00 zł do koszyka
8. Alchemia słowa (Jan Parandowski)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
9. Aleksander Fredro (opr. Tadeusz Sivert)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
10. Amfion. Rozważania nad wierszem polskim (Adam Ważyk)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
11. Arabeska. Szkice o poezji (Joanna Dembińska-Pawelec)
poezja, poetyka, literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
12. Arianie polscy w świetle własnej poezji. Zarys ideologii i wybór wierszy (Jan Durr-Durski)
arianizm, poezja, literaturoznawstwo, literatura staropolska
20,00 zł do koszyka
13. Artysta wobec kultury. Dwa typy autoreflesji literackiej: eksprejsoniści Zdroju i Witkacy (Kamila Rudzińska)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
14. Arytmia uczuć (Dorota Wellman, JAnusz L. Wiśniewski)
biografie, literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
15. Asnyk znany i nieznany (Maria Szypowska)
pisarze, literaturoznawstwo, biografie, polonistyka
14,00 zł do koszyka
16. Aspects of Tragedy in the Twientieth Century English and American Literature (zbior.)
literaturoznawstwo, anglistyka, Plath, Tolkien, Beckett, Huxley, Whiting, Henry James
5,00 zł do koszyka
17. August Strindberg (Olof Lagerkrantz)
literaturoznawstwo, biografie, skandynawistyka
14,00 zł do koszyka
18. Autobiografia Alicji B. Toklas (Gertruda Stein)
biografie, kultura, malarstwo, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
19. Autobiografia każdego z nas (Gertruda Stein)
biografie, teoria literatury, literaturoznawstwo, literatura amerykańska
12,00 zł do koszyka
20. Autorzy wielkopolscy. Informator (J.Banaszak, U.Bzdawka (opr.))
literaturoznawstwo, biografie, bibliografie
2,00 zł do koszyka
21. Bachus w kontuszu. Z dziejów motywu alkoholu w literaturze polskiej (Grzegorz Godlewski)
literaturoznawstwo, polonistyka, obyczaje, kultura
7,00 zł do koszyka
22. Badania nad krytyką literacką (zbior., red. J. Sławiński)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
23. BArok (Czesław Hernas)
literaturoznawstwo, barok
18,00 zł do koszyka
24. Baśń w literaturze i w życiu dziecka. Co i jak opowiadać? (Stefania Wortman)
literaturoznawstwo, wychowanie, tradycja, dziecko, dzieci, baśnie
10,00 zł do koszyka
25. Bibliografia literatury tłumaczonej na język polski wydanej w latach 1945-19777. Tom II (kraje socjalistyczne)
literaturoznawstwo, bibliografie
12,00 zł do koszyka
26. Bliscy nieznajomi. Górnośląskie pogranicze w polskiej i niemieckiej prozie współczesnej (Kornelia Ćwiklak)
polonistyka, literaturoznawstwo, germanistyka, silesiana
18,00 zł do koszyka
27. Bogowie zeszli z Olimpu. Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego (Anna Świderkówna)
starożytność, mitologia, literaturoznawstwo, antyk, hellenizm, Grecja
16,00 zł do koszyka
28. Boże, coś Polskę Alojzego Felińskiego (Bogdan Zakrzewski)
wiek dziewiętnasty, zabory, kultura, literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
29. Bożena Nemcowa w Polsce. Z historii stosunków literackich polsko-czeskich w wieku XIX i XX (JAn Dutkowski)
literaturoznawstwo, slawistyka
14,00 zł do koszyka
30. Brzozowski i jego powieści (Marta Wyka)
literaturoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
31. Burza cichnie o zmierzchu (Francois Mauriac)
literaturoznawstwo, filozofia, socjologia
15,00 zł do koszyka
32. Choć Radziwiłł, alem człowiek... Gawęda romantyczna prozą (Marian Maciejewski)
literaturoznawstwo, romantyzm, KArol Radziwiłł
7,00 zł do koszyka
33. Chwalipięta czyli rozmowy z Tatą (styczeń - wrzesień 1970) (Jan Sztaudynger, Anna Sztaudynger-Kaliszewicz)
wspomnienia, literaturoznawstwo, fraszki
9,00 zł do koszyka
34. Cichy Don Michała Szołochowa (Zbigniew Barański)
literaturoznawstwo
1,00 zł do koszyka
35. Cyprian Norwid. Interpretacje (red. S. Makowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
36. CZego nie ma w podręczznikach języka polskiego. Mały prxzewodnik po współczesnej literaturze polskiej (Marian Kisiel)
literaturoznawstwo, polonistyka
3,00 zł do koszyka
37. Człowiek na wojnie. Wielka Wojna Narodowa w literaturze radzieckiej (wyb i opr. A. Drawicz)
literaturoznawstwo, rusycystyka, powieść wojenna
7,00 zł do koszyka
38. Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna? (Jacek Woźniakowski)
filozofia, chrześcijaństwo, literaturoznawstwo
16,00 zł do koszyka
39. Czyn i slowo oraz: Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności - Lemiesz i szpada przed sądem publicznym - Prolegomena do charakterologii (Karol Irzykowski)
literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
40. Dar Polski Białorusinom, Rosjanom i Ukraińcom na tysiąclecie ich Chrztu Świętego (wybór tekstów)
Białoruś, Ukraina, Rosja, kultura, religia, prawosławie, literaturoznawstwo, historia
9,00 zł do koszyka
41. Dehumanizacja sztuki i inne eseje (Jose Ortega y Gasset)
literaturoznawstwo, estetyka, filozofia, sztuka
12,00 zł do koszyka
42. Deutsche Heldensagen (wyd. 1934) (Wilhelm Wagner)
literatura średniowieczna, średniowiecze, literaturoznawstwo, obcojęzyczne, przed 1945
40,00 zł do koszyka
43. Dialog i spór z Gyorgy Lukacsem (wybór tekstów)
filozofia, literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
44. Dobre maniery Stefana Themersona (Artur Pruszyński)
literaturoznawstwo, grafika, poezja, poetyka
14,00 zł do koszyka
45. Dotykanie rzeczywistości czyli językowy obraz świata w powieści Wiesława Myśliwskiego - Widnokrąg (Renarda Lebda)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
46. Dramat i teatr modernistyczny (wybór tekstów)
dramaturgia, literaturoznawstwo, teatr, modernizm
14,00 zł do koszyka
47. Dramat i teatr religijny w Polsce (red. Sławińska, Kaczmarek)
dramaturgia, literaturoznawstwo, teatr, religia
18,00 zł do koszyka
48. Dramat i teatr romantyczny (Alina Kowalczykowa)
dramaturgia, literaturoznawstwo, romantyzm
8,00 zł do koszyka
49. Dramat i teatr romantyczny. I. (Studia i rozprawy)
dramaturgia, literaturoznawstwo, romantyzm
12,00 zł do koszyka
50. Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce (Julian Lewański)
teatr, literaturoznawstwo, średniowiecze, wiek szesnasty
18,00 zł do koszyka
51. Dramaturgia Młodej Polski. Próba monografii dramatu z lat 1890-1918 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka
9,00 zł do koszyka
52. Dramaturgia polska w latach 1945-77 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, dramaturgia
6,00 zł do koszyka
53. Dramaturgia współczesna 1945-1980 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, dramaturgia
12,00 zł do koszyka
54. Driewnaja russkaja literatura w issledowaniach. Chriestomatia
literaturoznawstwo, rusycystyka
8,00 zł do koszyka
55. Drogi rozwojowe hagiografii polskiej i łacińskiej w wiekach średnich (Jerzy Starnawski)
średniowiecze, religia, hagiografia, literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
56. Dwudziestolecie 1919-1939 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka
14,00 zł do koszyka
57. Dzieje dramatu. Od Ajschylosa do Anouilha (Allardyce Nicoll)
literaturoznawstwo, dramat, dramaturgia
38,00 zł do koszyka
58. Dzieje literatury niemieckiej. Podręcznik (2-tomowy) (Marian Szyrocki)
germanistyka, literaturoznawstwo
38,00 zł do koszyka
59. Dzieje literatury polskiej od początków do czasów najnowszych (Julian Krzyżanowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
60. DZielny kosynier i piękna Polka. Powstanie listopadowe w poezji niemieckiej (Piotr Roguski)
literaturoznawstwo, germanistyka, poezja, romantyzm
14,00 zł do koszyka
61. Dziennik (Julien Green)
pamiętniki, romanistyka, literaturoznawstwo, kultura, Francja
18,00 zł do koszyka
62. Dzienniki 1901-1921 (Aleksander Błok)
dzienniki, pamiętniki, literaturoznawstwo
15,00 zł do koszyka
63. E/P. Szkice o literaturze elitarnej i popularnej (Ewa Bartos)
literaturoznawstwo
9,00 zł do koszyka
64. Eliksir papy Hemingwaya (Monika Warneńska)
podróże, literaturoznawstwo, biografie
7,00 zł do koszyka
65. Epoki literackie od antyku do współczesności (Hanczakowski, Kuziak, Zawadzki, Żynis)
literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
66. Etyka w Polsce. Słownik pisarzy (opr. L. Zdybel)
filozofia, literaturoznawstwo, etyka
20,00 zł do koszyka
67. Europejskie studium dzieła Federica Garcii Lorki - Krwawe gody (zbior.)
literaturoznawstwo, edukacja, iberystyka, dramaturgia, silesiana
10,00 zł do koszyka
68. Fantasia alla polacca (Maria Kuncewiczowa)
literaturoznawstwo, Przybyszewski
8,00 zł do koszyka
69. Filozofia science-fiction (Zdzisław Lekiewicz)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
70. Franciszkańskim tropem (szkice z historii literatury) (Antoni Bednarek)
literaturoznawstwo, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
71. Gatunki prasowe (Maria Wojtak)
prasa, literaturoznawstwo
19,00 zł do koszyka
72. Gęsle z jawora. O regionalnych pisarzach Podhala w dwudziestoleciu międzywojennym (MAria Jazowska-Gumulska)
literaturoznawstwo, Podhale
18,00 zł do koszyka
73. Goethe, jego życie i czasy (Richard Friedenthal)
literaturoznawstwo, germanistyka, biografie
15,00 zł do koszyka
74. Gombrowicz w Europie 1963-1969. świadectwa i dokumenty (Rita Gombrowicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
15,00 zł do koszyka
75. Gombrowicz w Vence i inne wspomnienia (Kazimierz Głaz)
literaturoznawstwo, kultura, biografie
8,00 zł do koszyka
76. Góry jako źródło inspiracji artystycznej (Jacek Kolbuszewski)
góry, malarstwo, literaturoznawstwo, architektura krajobrazu
4,00 zł do koszyka
77. Gra w życie. Opowieść o Bohumilu Hrabalu (Aleksander KAczorowski)
biografie, Czechy, literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
78. Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945 - 1975 (Stanisław Stabryła)
literaturoznawstwo, polonistyka, starożytność, grecja, rzym
12,00 zł do koszyka
79. Hemingway reporter (Drahoslav i Jan Machalowie)
literaturoznawstwo, biografie, podróże
8,00 zł do koszyka
80. Hemingway. Miłość i wojna (H. S. Villard, J. Nagel)
literaturoznawstwo, biografie, hemingway
4,00 zł do koszyka
81. Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy (Julian Krzyżanowski)
biografie, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
82. Historia literatury angielskiej w zarysie. Podręcznik (George Sampson)
literaturoznawstwo, anglistyka
34,00 zł do koszyka
83. Historia literatury angielskiej. Tablice chronologiczne (zbior.)
literaturoznawstwo, anglistyka
5,00 zł do koszyka
84. Historia literatury angielskiej. Zarys (Przemysław Mroczkowski)
literaturoznawstwo, anglistyka
12,00 zł do koszyka
85. Historia literatury bizantyńskiej. Zarys (Oktawiusz Jurewicz)
bizancjum, literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
86. Historia literatury czeskiej. Zarys (Józef Magnuszewski)
literaturoznawstwo, slawistyka, bohemistyk, Czechy
14,00 zł do koszyka
87. Historia literatury francuskiej w zarysie (Lanson, Tuffrau)
literaturoznawstwo, romanistyka
28,00 zł do koszyka
88. Historia literatury francuskiej. Zarys (Jerzy Adamski)
literaturoznawstwo, francja, romanistyka
8,00 zł do koszyka
89. Historia literatury łacińskiej w starożytności. Zarys (Mieczysław Brożek)
literaturoznawstwo, starożytność
15,00 zł do koszyka
90. Historia literatury niepodległej Polski (965-1795) z wypisami (Ignacy Chrzanowski)
literaturoznawstwo
20,00 zł do koszyka
91. Historia literatury polskiej w zarysie (zbiorowa pod red.. Stępnia i Wilkonia)
literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
92. Historia literatury polskiej: Alegoryzm-preromantyzm (Julian Krzyżanowski)
polonistyka, literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
93. Historia świata: Średniowiecze (Jerzy Starnawski)
średniowiecze, literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
94. Hobbici. Bohaterowie J.R.R. Tolkiena (Lynette Porter)
literaturoznawstwo, film, musical, Władca Pierścieni
14,00 zł do koszyka
95. Humanizm skrępowany (Jerzy Kossak)
filozofia, literaturoznawstwo, Mauriac, Bernanos, Conrad, beat generation
6,00 zł do koszyka
96. Humor i satyra ludu śląskiego (Stanisław Czernik)
folklor, humorystyka, literaturoznawstwo, obyczaje
12,00 zł do koszyka
97. J.R.R. Tolkien - Powiernik Pieśni (Michał Błażejewski)
literaturoznawstwo, anglistyka, biografie
7,00 zł do koszyka
98. Jama Michalika. Przewodnik literacki. (Bolesław Faron)
kraków, jama michalika, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
99. Jan Kasprowicz. Zarys biografii (Tomasz Jodełka)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
5,00 zł do koszyka
100. Jan Kochanowski i kultura Odrodzenia (materiały z sesji naukowej pod red. Z. Libery i M. Żurowskiego)
literaturoznawstwo, kultura, renesans
8,00 zł do koszyka
101. Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim (Stanisław J. Kowalski)
prasa, emigracja, literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
102. Jerzego Pleśniarowicza ślad pozostawiony (Krzysztof Pleśniarowicz)
literaturoznawstwo, biografie
7,00 zł do koszyka
103. Jerzy Szaniawski (Jadwiga Jakubowska)
literaturoznawstwo, biografie
10,00 zł do koszyka
104. Johann Wolfgang Goethe (Marian Szyrocki)
literaturoznawstwo, biografie
7,00 zł do koszyka
105. John Barth (Sławomir Magala)
literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
106. Karafka La Fontaine'a (Melchior Wańkowicz)
literaturoznawstwo
19,00 zł do koszyka
107. Karol May - anatomia sukcesu. Życie, twórczość, recepcja (N. Honsza, W.Kunicki)
literaturoznawstwo, biografie
7,00 zł do koszyka
108. Kaskaderzy literatury. O twórczości i legendzie Andrzeja Bursy, Marka Hłaski, Haliny Poświatowskiej, Edwarda Stachury, Ryszarda Milczewskiego-Bruna, Rafała Wojaczka (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka, kultura
14,00 zł do koszyka
109. Katowickie środowisko literackie w latach 1945-1967 (M.Fazan, W.Nawrocki)
silesiana, śląsk, literaturoznawstwo, kultura, katowice
16,00 zł do koszyka
110. Każdy ma inny świt. Wspomnienia, notatki, recenzje, wywiady, refleksje 1932-1982 (Jerzy Afanasjew)
wspomnienia, literaturoznawstwo, teatr, kultura
5,00 zł do koszyka
111. Kilka niewzruszonych przekonań (Marek Zieliński)
literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
112. Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia (Teresa Kostkiewiczowa)
literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
113. Konstanty syn Konstantego (Kira Gałczyńska)
literaturoznawstwo, Gałczyński, wspomnienia
7,00 zł do koszyka
114. Kontrteksty krytycznoliterackie (Stanisław Dąbrowski)
literaturoznawstwo, Lanson, Walzer, Vossler, Bally, Tynianow, Ejchenbaum, Spitzer, Oncken, Mukarovsky, Auerbach, Barthes, Black, Bachelard, Lotman, Ko
10,00 zł do koszyka
115. Koń ma duszę w sobie (antologia, opr. Łucja Ginkowa)
literaturoznawstwo, polonistyka, romantyzm, obyczaje, konie
12,00 zł do koszyka
116. Korespondencja teatralna Michała Bałuckiego
teatr, listy, literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
117. Korespondencja. Wybór (Stendhal (Henri Beyle))
literaturoznawstwo, listy
12,00 zł do koszyka
118. Krajobraz i kultura. Sudety w literaturze i kulturze polskiej (Jacek Kolbuszewski)
góry, Sudety, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
119. Kraków w twórczości Wyspiańskiego (Antoni Waśkowski)
Kraków, cracoviana, malarstwo, teatr, literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
120. Kręgi wtajemniczenia. Czytelnik - badacz - pisarz - tłumacz (Edward Balcerzan)
literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
121. Kronika życia literackiego w Polsce pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945 (Stanisław Sierotwiński)
II wojna światowa, okupacja, polonistyka, literaturoznawstwo
17,00 zł do koszyka
122. Król Duch, Herostrates i codzienność. Szkice (Ireneusz Opacki)
literaturoznawstwo, poezja, Brzechwa, Tuwim, Lechoń, Baczyński, Baliński
9,00 zł do koszyka
123. Krytyk i jego światy. Szkice literackie (David Daiches)
literaturoznawstwo, anglistyka
8,00 zł do koszyka
124. Krytyk i twórca (wyd. 1948) (Wacław Kubacki)
literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
125. Książę Wiśniowiecki Janusz Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej siedemnastego wieku (Renata Ryba)
literaturoznawstwo, polonistyka, wiek siedemnasty
8,00 zł do koszyka
126. Księga cytatów z polskiej literatury pięknej (opr. P. Hertz, W. Kopaliński)
literaturoznawstwo
20,00 zł do koszyka
127. Kultura i egzystencja w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza (Adam Poprawa)
literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
128. Kultura, piśmiennictwo, folklor (Aleksander Bruckner)
kultura, literaturoznawstwo, etnograia
14,00 zł do koszyka
129. Kuszenie Hamleta. Szkice z lat 1959-1964 (S.Lichański)
wieś, literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
130. Le roman de l`histoire dans l`histoire du roman (zbior. )
literaturoznawstwo, powieść historyczna, romanistyka, iberystyka
10,00 zł do koszyka
131. Legenda i prawda Zielonego Balonika (Tomasz Weiss)
polonistyka, literaturoznawstwo, Kraków, kabaret, satyra, kultura
10,00 zł do koszyka
132. Legenda Młodej Polski. Studya o strukturze duszy kulturalnej [reprint] (Stanisław Brzozowski)
młoda polska, polonistyka, literaturoznawstwo, kultura
14,00 zł do koszyka
133. Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej (Włodzimierz Wójcik)
literaturoznawstwo, Piłsudski
8,00 zł do koszyka
134. Legenda Somosierry i inne prace krytyczne (Jerzy R. Krzyki)
literaturoznawstwo, polonistyka
5,00 zł do koszyka
135. Lektura i poetyka. Zarys problematyki kształtowania pojęć lierackich w szkole podstawowej (Bożena Chrząstowska)
literaturoznawstwo, dydaktyka
7,00 zł do koszyka
136. Liryka i logika. Wybór pism krytycznych (Artur Sandauer)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
137. Listy (Cyprian Norwid)
literaturoznawstwo, polonistyka, listy
14,00 zł do koszyka
138. Listy (William Faulkner)
literaturoznawstwo, listy
8,00 zł do koszyka
139. Listy (Heinrich von Kleist)
listy, literaturoznawstwo, germanistyka
10,00 zł do koszyka
140. Listy do Felicji (Eleuter)
literaturoznawstwo, listy, Jarosław Iwaszkiewicz
6,00 zł do koszyka
141. Literatura a dzieje bajeczne (Julian Maślanka)
literaturoznawstwo, tradycja, kultura, podania, legendy
10,00 zł do koszyka
142. Literatura dla dzieci i młodzieży od początków do roku 1864. Zarys rozwoju. Materiały (I. Kaniowska-Lewańska)
literaturoznawstwo, polonistyka, wychowanie
5,00 zł do koszyka
143. Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1918. Zarys monograficzny. Materiały (Krystyna Kuliczkowska)
literaturoznawstwo, polonistyka, wychowanie
10,00 zł do koszyka
144. Literatura Grecji starożytnej w zarysie (Jerzy Łanowski)
literaturoznawstwo, starożytność
8,00 zł do koszyka
145. Literatura grecka i rzymska w zarysie (Maria Cytowska, Hanna Szelest)
literaturoznawstwo, starożytność
10,00 zł do koszyka
146. Literatura niemiecka w XX wieku (Wilhelm Szewczyk)
germanistyka, literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
147. Literatura nowogrecka 1453-1983 (Nikos Chadzinikolau)
literaturoznawstwo, , literatura grecka
16,00 zł do koszyka
148. Literatura Oświecenia (Mieczysław Klimowicz)
literaturoznawstwo, oświecenie
9,00 zł do koszyka
149. Literatura polska 1918 - 1975. Tom I. 1918 - 1932 (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
150. Literatura polska od średniowiecza do Oświecenia (Libera, Pietrusiewiczowa, Rytel)
literaturoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
151. Literatura polska w perspektywie europejskiej. Studia i rozprawy (Jerzy Pietrkiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
152. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny (zbior.)
polonistyka, literaturoznawstwo
45,00 zł do koszyka
153. Literatura pozytywizmu (Henryk Markiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, pozytywizm
9,00 zł do koszyka
154. Literatura radziecka 1917-1967. Pisarze rosyjscy (Andrzej Drawicz)
literaturoznawstwo, rusycystyka
6,00 zł do koszyka
155. Literatura rosyjska w zarysie (zbior. pod red. Barańskiego i Semczuka)
literaturoznawstwo, rusycystyka
20,00 zł do koszyka
156. Literatura średniowiecza (Tadeusz Witczak)
literaturoznawstwo, średniowiecze, polonistyka
10,00 zł do koszyka
157. Literatura w III Rzeszy (Hubert Orłowski)
literaturoznawstwo, germanistyka, hitleryzm
15,00 zł do koszyka
158. Louis Aragon (Zofia Jaremko-Pytowska)
literaturoznawstwo, romanistyka
5,00 zł do koszyka
159. Majakowski - fascynacja i opór. Z dziejów recepcji w Polsce (Witold Parniewski)
literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
160. Malwy na lewadach (Barbara Wachowicz)
podróże, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
161. Małe iluminacje. Formy prozatorskie Mirona Białoszewskiego (Andrzej Zieniewicz)
polonistyka, literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
162. Mały słownik literatury dla dzieci i młodzieży (zbior., red. Kuliczkowska, Słońska)
literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
163. Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich (zbior.)
literaturoznawstwo, biogramy, literatura angielska, literatura amerykańska
7,00 zł do koszyka
164. Mały słownik pisarzy niemieckich, austriackich i szwajcarskich (zbior.)
literaturoznawstwo, biogramy, pisarze, niemcy, austria, szwajcaria
6,00 zł do koszyka
165. Mały słownik pisarzy rumuńskich (Halina Mirska-Lasota)
literaturoznawstwo, literatura rumuńska
6,00 zł do koszyka
166. mały słownik pisarzy świata (zbior.)
literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
167. Mały słownik pisarzy włoskich (zbior.)
literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
168. Marchołt na Parnasie. Szkice literackie (Stanisław Burkot)
literaturoznawstwo, polonistyka, wieś
7,00 zł do koszyka
169. Marek Hłasko (Bogan Rudnicki)
literaturoznawstwo, biografie
5,00 zł do koszyka
170. Maria Konopnicka (Alina Brodzka)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
171. MArilyn Monroe & Arthur Miller (Christa Maerker)
film, kino, literaturoznawstwo, biografie
12,00 zł do koszyka
172. Materiały i studia opolskie. Rok XXVIII, zeszyt 59. Życie literackie na Opolszczyźnie w latach1945-1980
opole, śląsk opolski, silesiana, literaturoznawstwo, radio, teatr, prasa
9,00 zł do koszyka
173. Mazowieckie ścieżki pisarzy (Monika Warneńska)
literaturoznawstwo, biografie, mazowsze
8,00 zł do koszyka
174. Mądrość i dowcip Jane Austen (opr. M. Kerrigan)
myśli, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
175. Metafizyka tworzenia. Na kanwie zwierzeń polskich poetów współczenych (Stanisław Nyczaj)
poezja, poetyka, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
176. Michał Szołochow (Wasilij Litwinow)
literaturoznawstwo, rusycystyka
4,00 zł do koszyka
177. Mickiewicz i antyk (Tadeusz Sinko)
literaturoznawstwo, kultura, polonistyka, starożytność
20,00 zł do koszyka
178. Między Marsem a Odysem [eseje o literaturze marynistycznej] (Zbigniew Flisowski)
marynistyka, morze, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
179. Między teorią a historią literatury (Eugeniusz Kucharski)
polonistyka, literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
180. Mikołaj Dobrolubow (Ludwik Bazylow)
literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
181. Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila (Wiesław Budzyński)
biografie, Baczyński, literaturoznawstwo, II wojna światowa
6,00 zł do koszyka
182. Mistrz (Colm Toibin)
henry james, biografie, literaturoznawstwo, literatura irlandzka
20,00 zł do koszyka
183. Mistrzowie i szkoły. Szkice o tradycji literaturoznawstwa (Czesław P. Dutka)
literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
184. Mitologie artysty (Andrzej Osęka)
sztuka, plastyka, literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
185. Modele świata i człowieka. Szkice o powieści współczesnej (zbior. pod red. J. Święcha)
literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
186. Modelunki. Szkice literackie (Zbigniew Bieńkowski)
literaturoznawstwo, anglistyka, romanistyka
6,00 zł do koszyka
187. Modernizm polski (Kazimierz Wyka)
kultura, literaturoznawstwo
16,00 zł do koszyka
188. Morcinek do dziewczyny ze Wschodniej Ballady (listy Gustawa Morcinka do Janiny Gardzielewskiej)
silesiana, śląsk, listy, literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
189. Motywy kultury zdrowotnej w literaturze polskiej (Cezary Stypułkowski)
polonistyka, literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
190. Mój skorowidz poezji polskiej na emigracji (Zygmunt Lichniak)
literaturoznawstwo, polonistyka, emigracja
9,00 zł do koszyka
191. Muszle w kapeluszu. Szkice, rozmowy, recenzje (Andrzej Kopacki)
literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
192. Myśli o poezji (Tadeusz Peiper)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
193. Narkoeseje (Sławomir Matusz)
literaturoznawstwo, kultura, filozofia, esej
7,00 zł do koszyka
194. Nastrajanie pamięci. Artykulacja doświadczenia w poezji Jerzego Ficowskiego (Maria Kobielska)
polonistyka, literaturoznawstwo, poezja
8,00 zł do koszyka
195. Nawiedzony gród (Frances Winwar)
biografie, literaturoznawstwo, Edgar Allan Poe
12,00 zł do koszyka
196. Neoromantyzm polski 1890 - 1918 (Julian Krzyżanowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
197. Norwid. Z dziejów recepcji twórczości (zbior., opr. M. Inglot)
literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
198. Notatki o poezji i krytyce (Jerzy Kwiatkowski)
literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
199. Nowa metafizyczność? Eschatologizm? Studia i szkice o twórczości Marka Mariusza Tytko (zbior.pod red.J.Piątkowskiego)
literaturoznawstwo, sztuka, teologia, filozofia, eschatologia, metafizyka
7,00 zł do koszyka
200. Nowela, opowiadania, gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych (zbior.)
literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
201. Nowy teatr elżbietański (Bolesław Taborski)
literaturoznawstwo, dramaturgia, anglistyka
10,00 zł do koszyka
202. O dobrym Naczelniku i niezłomnym Rycerzu (Andrzej Kijowski)
literaturoznawstwo, polonistyka, Kościuszko, Poniatowski
7,00 zł do koszyka
203. o Faraonie. Szkice (Janina Kulczycka-Saloni)
literaturoznawstwo, polonistyka, starożytność
7,00 zł do koszyka
204. O języku poetyckim Jana Kochanowskiego (wybór artykułów z Języka Polskiego)
polonistyka, literaturoznawstwo, językoznawstwo
6,00 zł do koszyka
205. O Melchiorze Wańkowiczu - nie wszystko (Mieczysław Kurzyna)
biografie, wańkowicz, literaturoznawstwo
9,00 zł do koszyka
206. O polemice literackiej w powieści (Danuta Danek)
literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
207. O twórczości Wyspiańskiego (Adam Grzymała-Siedlecki)
polonistyka, literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
208. Oblicza literackie Śląska (zbior.)
silesiana, literaturoznawstwo
9,00 zł do koszyka
209. Obrachunki fredrowskie (Tadeusz Boy-Żeleński)
literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
210. Obraz Górnego Śląska i fenomen granicy w twórczości Horsta Bienka (referaty z maja 2003)
silesiana, Gliwice, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
211. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku - seria piąta: Literatura okresu Młodej Polski. Tom II (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
20,00 zł do koszyka
212. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku - seria piąta: Literatura okresu Młodej Polski. Tom III (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
20,00 zł do koszyka
213. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku: Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863. Tom II (red. Janion, Dernałowicz, Maciejewski)
literaturoznawstwo, polonistyka, romantyzm
20,00 zł do koszyka
214. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku: Literatura krajowa w okresie romantyzmu. Tom I (red. Janion, Zakrzewski, Dernałowicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, romantyzm
25,00 zł do koszyka
215. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. Tom II (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
16,00 zł do koszyka
216. Obrońcy chłopów w literaturze polskiej (opr. M. Piszczykowski)
polonistyka, literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
217. Od poezji kosmosy do poezji czasu. Studium o twórczości Stanisława Ciesielczuka (Ewa Jaskółowa)
polonistyka, literaturoznawstwo, poezja
8,00 zł do koszyka
218. Od Różewicza. Małe szkice o poezji (Marian Kisiel)
literaturoznawstwo, poetyka
6,00 zł do koszyka
219. Od Schulza do Myśliwskiego (Anna Marzec)
polonistyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
220. Od Stańczyka do STS-u. Satyra polska lat 1944-1956 (Ryszard Marek Groński)
satyra, kultura, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
221. Odnawianie znaczeń (Maria Janion)
literaturoznawstwo, film, romantyzm
10,00 zł do koszyka
222. Okresy literackie (zbiorowa pod red. J.Majdy)
literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
223. Olimpio czyli życie Wiktora Hugo (Andre Maurois)
literaturoznawstwo, biografie
8,00 zł do koszyka
224. Osiemnaście dni Aleksandra Błoka w Warszawie (Adam Galis)
literaturoznawstwo, biografie
7,00 zł do koszyka
225. Oświecenie (Zdzisław Libera)
literaturoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
226. Oświecenie (Historia literatury polskiej) (Mieczysław Klimowicz)
literaturoznawstwo, polonistyka
20,00 zł do koszyka
227. Palmira i Babilon [szkic o twórczości Mickiewicza] (Wacław Kubacki)
literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
228. Pamiętnik (Stanisław Brzozowski)
literaturoznawstwo, wspomnienia, pamiętniki
10,00 zł do koszyka
229. Pamiętnik życia wewnętrznego (Francois Mauriac)
literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
230. Pan TAdeusz czyli Jeszcze Polska nie zginęła. W 150 rocznicę wydania Pana TAdeusza (Bogdan Zakrzewski)
literaturoznawstwo, polonistyka
4,00 zł do koszyka
231. Panna Marple - życie i czasy. Biografia według Agathy Christie (Anne Hart)
literaturoznawstwo, anglistyka, kryminał
7,00 zł do koszyka
232. Panorama literatury na obczyźnie (Krzysztof Dybciak)
polonistyka, emigracja, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
233. Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce (Janusz Dunin)
literaturoznawstwo, kultura, folklor
10,00 zł do koszyka
234. Parandowski (Edward Kozikowski)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
2,00 zł do koszyka
235. Paszport wolności czyli Słowacki na Śląsku (B.Zakrzewski)
silesiana, śląsk, literaturoznawstwo, biografie, polonistyka
4,00 zł do koszyka
236. Paul Eluard (Józef Waczków)
literaturoznawstwo, romanistyka
5,00 zł do koszyka
237. Pierwiastek ludowy i społeczny w piśmiennictwie polskim (wybór zagadnień z literatury) (Roman Pisarski)
literaturoznawstwo, polonistyka, wieś
4,00 zł do koszyka
238. Pięć esejów (pierwsze prace krytyczne) (Jan Bolesław ożóg)
literaturoznawstwo, geologia, mineralogia, paleontologia, górnictwo
6,00 zł do koszyka
239. Pisarski zakon. Biografia literacka Gustawa Morcinka (Krystyna Heska-Kwaśniewicz)
literaturoznawstwo, biografie, morcinek
5,00 zł do koszyka
240. Pisarstwo wsi i ziemi (Stefan Lichański)
literaturoznawstwo, wieś, polonistyka
7,00 zł do koszyka
241. Pisarze polscy. Wybór sylwetek (1543-1890) (Anna Milska)
literaturoznawstwo, polonistyka
3,00 zł do koszyka
242. Pisma literackie i krytyczne (Stefan Żeromski)
literatura polska, literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
243. Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki (zbior. pod red. I. Maciejewski)
literaturoznawstwo, polonistyka
18,00 zł do koszyka
244. Poeta, żołnierz, czasu kurz... Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim (red. Z. Wasilewski)
literaturoznawstwo, II wojna światowa, biografie
9,00 zł do koszyka
245. Poetycka twórczość dziecka (Halina Semenowicz)
literaturoznawstwo, poezja, dzieci, wychowanie
12,00 zł do koszyka
246. Poetyka (BN) (Arystoteles)
literaturoznawstwo, estetyka, starożytność, źródła
20,00 zł do koszyka
247. Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie (Teresa Michałowska)
poetyka, literaturoznawstwo, filozofia
15,00 zł do koszyka
248. Poetyka. Skrypt dla studentów filologii rosyjskiej (Antoni Chojnacki)
językoznawstwo, literaturoznawstwo, rusycystyka
8,00 zł do koszyka
249. Poezja i jej sobowtór (Krzysztof Karasek)
literaturoznawstwo, Markiewicz, Krynicki, Barańczak, Zagajewski, Kornhauser, Czyżewski, Peiper, Ważyk, Miłosz
6,00 zł do koszyka
250. Poezja polska w latach 1939-1965. Część I. Strategie liryczne (Edward Balcerzan)
polonistyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
251. Poezja zbuntowana (Anatol Stern)
literaturoznawstwo, poetyka, futuryzm
12,00 zł do koszyka
252. Pogranicza i korespondencje sztuk (red. Cieślikowska, Sławiński)
literaturoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
253. Polifonia literatury w Wilnie okresu wczesnego modernizmu 1904-1915 (Mindaugas Kvietkauskas)
literaturoznawstwo, Litwa, kresy, literatura litewska
18,00 zł do koszyka
254. Polscy pisarze współcześni 1944-1968 (Lesław M. Bartelski)
literaturoznawstwo, polonistyka
5,00 zł do koszyka
255. Polscy pisarze współcześni 1944-1974. Informator (Lesław M .Bartelski)
literaturoznawstwo, polonistyka
4,00 zł do koszyka
256. Polska poezja socrealistyczna w latach 1949-1955 (Teresa Wilkoń)
literaturoznawstwo, socrealizm
12,00 zł do koszyka
257. Polski pseudonim literacki (Dobrosława Świerczyńska )
literaturoznawstwo, bibliografia
10,00 zł do koszyka
258. Porozmawiajmy o poezji (Jan Zygmunt Jakubowski)
literaturoznawstwo, poezja, poetyka
6,00 zł do koszyka
259. Portret Słowackiego (Paweł Hertz)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
6,00 zł do koszyka
260. Postacie poezji (Zbigniew Jarosiński)
poezja, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
261. Powieść angielska XX wieku (Bronisława Bałutowa)
literaturoznawstwo, anglistyka
10,00 zł do koszyka
262. Pozytywizm. Studia historycznoliterackie. Część II (zbior.)
literaturoznawstwo
9,00 zł do koszyka
263. Pół wieku czyśćca [rozmowy z Tadeuszem Konwickim] (Stanisław Nowicki)
wspomnienia, polityka, literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
264. Prądy i konwencje w dramacie i teatrze (Jan A. Fręś)
polonistyka, literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
265. Prądy i konwencje w poezji (Jaskółowa, Opacka)
polonistyka, literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
266. Prądy i konwencje w prozie (Jaskółowa, Opacka)
polonistyka, literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
267. Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa (zbior. pod red. Markiewicza i Sławińskiego)
literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
268. Profile i podteksty (Aleksander Rogalski)
literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
269. Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939 (Alina Kowalczykowa)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
270. Propozycje poetyckie (Marian Piechal)
literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
271. Proza... proza... (Zbigniew Żabicki)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
272. Przegląd Zachodni nr 11/1949 [tkactwo śląskie, romantycy i in.]
czechy, silesiana, śląsk, tkactwo, rzemiosło, romantyzm, literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
273. Przewodnik po Narnii (Colin Duriez)
literaturoznawstwo, anglistyka, fantastyka, baśnie
10,00 zł do koszyka
274. Przewodnik polonisty. Bibliografie, biblioteki, muzea literackie (Jadwiga Czachowska, Roman Loth)
literaturoznawstwo, biblioteka, bibliografia, polonistyka
24,00 zł do koszyka
275. Radość czytania Szymborskiej (wybór tekstów krytycznych)
literaturoznawstwo, polonistyka, poetyka
14,00 zł do koszyka
276. Raymond Chandler. Biografia (Tom Hiney)
literaturoznawstwo, biografie
10,00 zł do koszyka
277. Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 50 lat (materiały konferencji 1999 r., red. S. Zabierowski, M. Krakowiak)
literaturoznawstwo, teatr, kultura
16,00 zł do koszyka
278. Reduta. Romantyczna poezja niepodległościowa (Maria Janion)
literaturoznawstwo, polonistyka, romantyzm
14,00 zł do koszyka
279. Renesans (Historia literatury polskiej) (Jerzy Ziomek)
literaturoznawstwo, polonistyka, odrodzenie
22,00 zł do koszyka
280. Requiem dla pokolenia (Marcin Hałaś)
literaturoznawstwo, silesiana
7,00 zł do koszyka
281. Rilke poetów polskich (Katarzyna Kuczyńska-Koschany)
literaturoznawstwo, poezja, poetyka
6,00 zł do koszyka
282. Rocznice Sienkiewiczowskie (kartka pocztowa) (proj. A. Jeziorkowski)
pocztówki, literaturoznawstwo
3,00 zł do koszyka
283. Romantyczna podróż pana Honoriusza (Monika Warneńska)
literaturoznawstwo, biografie
6,00 zł do koszyka
284. Rozmowy z Capote`em (Lawrence Grobel)
literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
285. Rozmowy z czesławem Miłoszem (Aleksander Fiut)
literaturoznawstwo, polonistyka, emigracja
7,00 zł do koszyka
286. Rozmowy z Marią Kuncewiczową
literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
287. Rozmowy z pisarzami (Zbigniew Taranienko)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
288. Rozpad i trwanie. O prozie Tadeusza Brezy (Jan Bełkot)
literaturoznawstwo, polonistyka, breza
6,00 zł do koszyka
289. Rozprawy literackie (Maurycy Mochnacki)
literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
290. Rusycystyczne studia literaturoznawcze nr 20. Z przemian gatunkowych w literaturze rosyjskiej XX i XXI wieku (zbior., red. H. Mazurek, J. Gracla)
rusycystyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
291. Rzecz Russowska. O pisarstwie Marii Dąbrowskiej (Tadeusz Drewnowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
292. Samuel Beckett (Marek Kędzierski)
literaturoznawstwo, biografie, anglistyka
6,00 zł do koszyka
293. SArmackie theatrum VI. Między tekstami (zbior.)
literaturoznawstwo, wiek siedemnasty, wiek osiemnasty
10,00 zł do koszyka
294. Sarmackie theatrum. I: Wartości i słowa (mat. konferencji nauk. 1998, red. R. Ocieczek)
wiek siedemnasty, literaturoznawstwo, kultura
10,00 zł do koszyka
295. Sekrety Fredrowskie (Wojciech Natanson)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
7,50 zł do koszyka
296. Skrzydlate słowa [księga cytatów] (Henryk Markiewicz, Andrzej Romanowski)
literaturoznawstwo, myśli, aforyzmy, cytaty, kultura, film
16,00 zł do koszyka
297. Słownik lektur dla gimnazjum (red. H. Sułek)
literaturoznawstwo, polonistyka, dla młodzieży
12,00 zł do koszyka
298. Słownik literatury polskiego Oświecenia (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
30,00 zł do koszyka
299. Słownik literatury polskiej XIX wieku (red. Bachórz, Kowalczykowa)
polonistyka, literaturoznawstwo
35,00 zł do koszyka
300. Słownik poezji. Szkoła podstawowa (Artur Dzigański)
literaturoznawstwo, polonistyka, poezja
8,00 zł do koszyka