Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. 100 neue Aufgaben. Hundert Probleme aus der elementaren Mathematik (Hugo Steinhaus)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
2. Abstraktnyj garmoniczeskij analiz (ros.) (Hewitt, Ross)
matematyka, obcojęzyczne
15,00 zł do koszyka
3. Aksjoma wybora i aksjoma determinirowannosti (W. Kanowiej)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
4. Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach (Przybyło, Szlachtowski)
matematyka
9,00 zł do koszyka
5. Algebra liniowa (Mostowski, Stark)
matematyka
14,00 zł do koszyka
6. Algebra liniowa wraz z geometrią wielowymiarową (Jefimow, Rozendorm)
matematyka
19,00 zł do koszyka
7. Algebra liniowa z geometrią (Andrzj Białyniski-Birula)
matematyka
20,00 zł do koszyka
8. Algebraiczeskaja topołogia - wwiedienie (W.S. Masey, J. Stallings)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
9. Analiza, identyfikacja i predykcja ciągów czasowych (Bielińska, Figwer)
matematyka, modelowanie, informatyka
6,00 zł do koszyka
10. Awtomorfnyje formy na połuprostych gruppach Li (Harish Chandra)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
11. Banachowy ałgiebry s simbołom i singularnyje integralnyje operatory (ros.) (N. Krupnik)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
12. Banachowy prostranstwa analiticzeskich funcyj (Kenneth Hoffman)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
13. Bieskoniecznyje abieliewy gruppy (Laszlo Fuchs)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup, grupy abelowe
12,00 zł do koszyka
14. Co to jest matematyka (Courant, Robbins)
matematyka
14,00 zł do koszyka
15. Czechoslovakian - GDR - Polish Scientific School on Differential Geometry. Boszkowo 1978, scientific communications. Part 1-2
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
16. Differencjalnyje formy, ortogonalnyje gołomorfnym funkcyjam ili formam i ich swojstwa (Ajzenberg, Dautow)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
17. Differencyalnoje isczislenije / Differencyalnyje formy (Henri Cartan)
matematyka, obcojęzyczne, rachunek różniczkowy
6,00 zł do koszyka
18. Elementarnaja teoria rjadow Ejzensztejna (Tomio Kubota)
matematyka, obcojęzyczne, szeregi Eisensteina
4,00 zł do koszyka
19. Elementy algebry liniowej (Józef Janikowski)
matematyka
5,00 zł do koszyka
20. Elementy algebry liniowej i programowania liniowego (M.I. Romakin)
matematyka
10,00 zł do koszyka
21. Elementy algebry wyższej (Andrzej Mostowski, Marceli Stark)
matematyka
18,00 zł do koszyka
22. Elementy analizy algorytmów (Banachowski, Kreczmar)
matematyka, informatyka
10,00 zł do koszyka
23. Elementy ekonometrii. Podręcznik (Zbigniew Pawłowski)
ekonometria, ekonomia, matematyka
12,00 zł do koszyka
24. Elementy logiki i teorii mnogości (Agnieszka Wojciechowska)
matematyka, logika
10,00 zł do koszyka
25. Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach (W. Marek, J. Onyszkiewicz)
matematyka, logika
15,00 zł do koszyka
26. Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania (Jerzy Mika)
matematyka, ekonomia
12,00 zł do koszyka
27. Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania. Zadania (zbior.)
matematyka, ekonomia
14,00 zł do koszyka
28. Elementy matematyki wyższej dla studentów i kandydatów na studia (A.Leksińska, W.Leksiński)
matematyka
14,00 zł do koszyka
29. Elementy nierówności różniczkowych (Rościsław Rabczuk)
matematyka
14,00 zł do koszyka
30. Elementy probabilistyki (A. Plucińska, E. Pluciński)
matematyka, probabilistyka
18,00 zł do koszyka
31. Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa (Wiktor Oktaba)
matematyka, statystyka
16,00 zł do koszyka
32. Elementy teorii struktur (ros.) (L. Skorniakow)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
33. Encyklopedia szkolna - Matematyka (zbiorowa)
matematyka
12,00 zł do koszyka
34. Funkcje zespolone (w dodatku Wstęp do teorii funkcji analitycznych wielu zmiennych Józefa Siciaka) (Franciszek Leja)
matematyka
16,00 zł do koszyka
35. Funkcyonalnyj analiz i teoria approksymacyi w czislennom analizie (ros.) (R. Vagra)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
36. Geometria analityczna (Marceli Stark)
matematyka
18,00 zł do koszyka
37. Geometria analityczna (Franciszek Leja)
matematyka
12,00 zł do koszyka
38. Geometria analityczna wielowymiarowa (Karol Borsuk)
matematyka
25,00 zł do koszyka
39. Geometria i topologia. Część I: Geometria (Karol Sieklucki)
matematyka, geometria
20,00 zł do koszyka
40. Geometria kłassiczeskich grupp (ros.) (J. Dieudonne)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
3,00 zł do koszyka
41. Geometria wykreślna - tom II (Tadeusz RAchwał)
matematyka
16,00 zł do koszyka
42. Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną (Bogusław Grochowski)
matematyka, geometria, perspektywa
20,00 zł do koszyka
43. Geometriczeskaja teoria miery (G. Federer)
matematyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
44. Geometriczeskije kwantowanie w diejstwii. Priłożenija garmoniczeskowo analiza w kwantowoj statisticzeskoj mechanikie i w kwantowoj teorii pola (Norman E. Hurt)
fizyka, matematyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
45. Gładkije mnogoobrazja i ich primierienia w teorii gomotopij (L. Pontriagin)
matematyka, obcojęzyczne, teoria homotopii
4,00 zł do koszyka
46. Głosy chaosu (Leonard Rosen)
sensacja
15,00 zł do koszyka
47. Gruppa Lorenca (ros.) (F. Fiodorow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
8,00 zł do koszyka
48. Gruppy prieobrazowanij w differencjalnoj geometrii (ros.) (Shoshi Kobayashi)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
49. Issledowania po metriczeskoj teorii powierchnostiej (wybór prac)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
50. Istoria matiematiki. III. Matiematika XVIII stoletja (zbior.)
matematyka, obcojęzyczne, historia nauki
9,00 zł do koszyka
51. Istota matematyki. Pojęcie teorii matematycznej (CArroll V. Newsom)
matematyka
6,00 zł do koszyka
52. Izomorfizmy kłassiczeskich grupp nad celostnymi kolcami (zbior.)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
53. Kiniematiczeskij metod w gieometriczeskich zadaczach (Liubin, Szor)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
54. Klasyczny rachunek zdań. Zarys teorii (Witold A. Pogorzelski)
matematyka
15,00 zł do koszyka
55. Kombinatornaja teoria grupp. Priedstawlenije grupp w terminach obrazujuszczych i sootnoszenij (Magnus, Karrass, Solitar)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
6,00 zł do koszyka
56. Koniecznyje prostyje gruppy. Wwiedienie w ich kłassifikacyju (Daniel Gorenstein)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
7,00 zł do koszyka
57. Konstruktiwnoje issledowanie odnoparametriczeskich grupp prieobrazowanij (I. Cwicynskij)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
58. Krzywe stożkowe (Edward Otto)
matematyka
6,00 zł do koszyka
59. Kurs przygotowawczy z matematyki na wyższe uczelnie. Geometria (Janikowski, Wendorff, Włodarski)
matematyka
9,00 zł do koszyka
60. Lekcyi po ergodiczeskoj teorii (PAul R. Halmos)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
61. Lekcyi po gruppam Lie (J.F. Adams)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
62. Linear Algebra (Ilyin, Poznyak)
matematyka, algebra linniowa
12,00 zł do koszyka
63. Literatura na świecie nr 5(238)1991
filozofia, nauka, matematyka, socjologia, fizyka,
8,00 zł do koszyka
64. Logika wielowartościowych procesów decyzyjnych. Zastosowanie w komputerowym wspomaganiu projektowania i zarządzania (Marian A. Partyka)
logika, matematyka
9,00 zł do koszyka
65. Matematika w altiernatiwnoj teorii mnożestw (Petr Vopenka)
matematyka, obcojęzyczne, teoria mnogości
5,00 zł do koszyka
66. Matematika XIX wieka: Matematiczeskaja logika - algebra - teoria cziseł - teoria wierojatnostiej (ros.)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
67. Matematyczne metody w górnictwie (Adam Trembecki)
matematyka, górnictwo
18,00 zł do koszyka
68. Matematyka - ćwiczenia problemowe dla politechnik (Wojciech Żakowski)
matematyka
10,00 zł do koszyka
69. Matematyka cz. I (EIT) (W. Żakowski, G. Decewicz)
matematyka
8,00 zł do koszyka
70. Matematyka cz. IV (EIT) (W.Żakowski, W.Leksiński)
matematyka
10,00 zł do koszyka
71. Matematyka dla studentów wydziałów mechanicznych i elektrycznych szkół politechnicznych - część I (Eustachy Tarnawski)
matematyka
10,00 zł do koszyka
72. Matematyka dla studiów eksperymentalnych (EIT) (Leksiński, Nabiałek, Żakowski)
matematyka
15,00 zł do koszyka
73. Matematyka i podstawy statystyki matematycznej (Oktaba, Niedokos)
matematyka, statystyka
9,00 zł do koszyka
74. Matematyka już w przedszkolu (Maria Fiedler)
matematyka, dydaktyka, wychowanie przedszkolne
6,00 zł do koszyka
75. Matematyka tom 2 (Jan Szymszal)
matematyka
8,00 zł do koszyka
76. Matematyka tom II (Witold Janowski)
matematyka
7,00 zł do koszyka
77. Matematyka tom II (Kazimierz Szałajko)
matematyka
12,00 zł do koszyka
78. Matematyka w świecie współczesnym. Zbiór artykułów z Scientific American
matematyka
10,00 zł do koszyka
79. Matematyka. Część II. [eit] (W.Żakowski, W.Kołodziej)
elektronika, informatyka, telekomunikacja, matematyka
14,00 zł do koszyka
80. Matricznyje priedstawlenia w teorii koniecznych grupp (ros.) (Biełonogow, Fomin)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
3,00 zł do koszyka
81. Metamatematyka a epistemologia (Jan Woleński)
filozofia, matematyka
17,00 zł do koszyka
82. Metody anaizy i pomiaru sygnałów losowych (Bendat, Piersol)
matematyka, stochastyka, metrologia, automatyka, telekomunikacja
14,00 zł do koszyka
83. Metody numeryczne (EIT) (Fortuna, Macukow, Wąsowski)
matematyka
16,00 zł do koszyka
84. Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii (Andrzej Góralski)
matematyka, statystyka, psychologia
20,00 zł do koszyka
85. Metody rachunkowe w algebrze. Część I (Grzymkowski, Wituła)
matematyka
14,00 zł do koszyka
86. Metody rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w organizacji produkcji górniczej (M. Kozdrój)
matematyka, statystyka, górnictwo
8,00 zł do koszyka
87. Metody rozwiązywania zadań z analizy matematycznej (G.I. Zaporożec)
matematyka
12,00 zł do koszyka
88. Metody wykreślne w aksonometrii (Janusz Lange)
rysunek techniczny, rzutowanie, matematyka, technika
10,00 zł do koszyka
89. Miasteczko Wesołego Myślenia (Jerzy Cwirko-Godycki)
dla dzieci, matematyka
1,00 zł do koszyka
90. Miera i kategoria (John C. Oxtoby)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
91. Miera i kategoria. Wyp. 1. Miera. Izmierimyje funkcji (Makarow, Florinskaja)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
92. Mnogoobrazja priedstawlenij grupp. Obszczaja teoria, swjazi i priłożenija (Płotkin, Wowsy)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
93. Modele liniowe badań operacyjnych w zadaniach (D. Kopańska-Bródka, R. Dudzińska)
matematyka, ekonometria
8,00 zł do koszyka
94. Modelowanie drgań układów mechanicznych metodami grafów i liczb strukturalnych (Wojnarowski, Buchacz, Nowak, Świder)
mechanika, matematyka, teoria maszyn
8,00 zł do koszyka
95. Na co zachorował cyrkiel oraz o tym, kto wygrał zawody w liczeniu. Historyjki matematyczne (Gregorz Kasdepke)
matematyka, dla dzieci
5,00 zł do koszyka
96. Nauka o rzutach (Stanisław Szerszeń)
matematyka, geometria
19,00 zł do koszyka
97. Nowoczesna matematyka dla inżynierów. Część I (red. E.F. Eckanbach)
matematyka
18,00 zł do koszyka
98. O funkcjach jednej zmiennej (Jan Leśniak)
matematyka
5,00 zł do koszyka
99. O logice matematycznej (R.C. Lyndon)
logika, matematyka
5,00 zł do koszyka
100. O topologiach i granicach w teorii potencjała (ros.) (Marcel Brelot)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
101. Obliczanie kratownic przy użyciu teorii sieci (J. Pietrzak, J. Poplewska)
matematyka, fizyka, statyka, teoria grafów, równania sieciowe
6,00 zł do koszyka
102. Obszczaja topołogia. Topołogiczeskije gruppy, czisła i swiazannyje c nimi gruppy i prostranstwa (N. Bourbaki)
matematyka, topologia, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
103. Oczerki po istorii matematiki (B. Bołgarskij)
matematyka, historia nauki, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
104. Od Euklidesa do Einsteina (Edmund T. Whittaker)
matematyka, fizyka, historia nauki
5,00 zł do koszyka
105. Od geometrii afinicznej do euklidesowej. Rozważania nad aksjomatyką (Wanda Szmielew)
matematyka, geometria
20,00 zł do koszyka
106. Od matematyki do filozofii. Twórcza droga Alfreda Notha Whiteheada (Janusz Mączka)
filozofia, matematyka
10,00 zł do koszyka
107. Odkrycie liczb niewymiernych (zeszyt serii popularno-naukowej Wiedza Powszechna) (Włodzimierz Krysicki)
matematyka
3,00 zł do koszyka
108. On 1-form Finsler spaces (G.S. Asanow)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
109. Osnowania geometrii (J. Lelong-Ferrand)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
110. Osnowy kombinatornoj topołogii (L. Pontriagin)
matematyka, obcojęzyczne, topologia
3,00 zł do koszyka
111. Osnowy matematiczeskowo analiza geołogiczeskich struktur (ros.) (F.A. Usmanow)
matematyka, geologia, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
112. Osnowy obszczej topołogii w zadaczach i uprażnieniach (Archangielskij, Ponomariew)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
113. Osnowy tenzornowo analiza i teorii kowariantow (ros.) (I. N. Bekua)
matematyka, obcojęzyczne, rachunek tensorowy
7,00 zł do koszyka
114. Poczet wielkich matematyków (Włodzimierz Krysicki)
matematyka, biografie, dla młodzieży
7,00 zł do koszyka
115. Podstawowe metody rozwiązywania równań cząstkowych falowych (Stanisław Woroszył)
matematyka, fizyka
20,00 zł do koszyka
116. Poradnik matematyczny (zbior. pod red. Dziubińskiego i Świątkowskiego)
matematyka
16,00 zł do koszyka
117. Porożdajuszczyje elementy i opriedielajuszczyje sootnoszenia diskretnych grupp (Coxeter, Moses)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
118. Praktyczne metody analizy numerycznej (Jean Legras)
matematyka
14,00 zł do koszyka
119. Prawilno mieniajuszczyjesja funkcji (Eugene Seneta)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
120. Priedstawlenie Weila, indeks Masłowa i teta-rjady (ros.) (G. Lion, M. Vergne)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
121. Prieobrazowanija i pieriestanowki (Kałużnin, Suszczanskij)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
122. Programowanie liniowe i nieliniowe dla ekonomistów (Władysław RAdzikowski)
matematyka
8,00 zł do koszyka
123. Programowanie liniowe. Metody i zastosowania (Saul I. Gass)
matematyka
13,00 zł do koszyka
124. Prostranstwa affinnoj swjaznosti (A.P. Norden)
matematyka, obcojęzyczne
9432,00 zł do koszyka
125. Przekształcenia izometryczne na płaszczyźnie (Witold Janowski)
matematyka, geometria
7,00 zł do koszyka
126. Put` k intiegrału (ros.) (W. Nikiforowskij)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
127. Puti i labirynty. Oczerki po istorii matematiki (A. Dahan-DAlmedico, J. Peiffer)
matematyka, obcojęzyczne, historia nauki
4,00 zł do koszyka
128. RAchunek prawdopodobieństwa (A.A. Borowkow)
matematyka
19,00 zł do koszyka
129. RAchunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część I> Rachunek prawdopodobieństwa (Krysicki, Bartos, Dyczka, Królikowska, Wasilewski)
matematyka
10,00 zł do koszyka
130. Rachunek różniczkowy i całkowy dla potrzeb przyrodników i techników (wyd. 1949) (Antoni Łomnicki)
matematyka
35,00 zł do koszyka
131. Rachunek różniczkowy i całkowy ze wstępem do równań różniczkowych (Franciszek Leja)
matematyka
20,00 zł do koszyka
132. RAchunek różniczkowy i całkowy. Funkcje jednej zmiennej (Kazimierz Kuratowski)
matematyka
16,00 zł do koszyka
133. Rachunek różniczkowy i całkowy. Funkcje wielu zmiennych (Roman Sikorski)
matematyka
25,00 zł do koszyka
134. Rasskazy o maksimumach i minimumach (ros.) (W. Tichomirow)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
135. Razrieszimyje i prostyje bieskoniecznyje gruppy (zbior)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
136. RAzwitje kombinatornoj teorii grupp. Oczerk istorii razwitja idej (Chandler, Magnus)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
137. Rieszetoczno uporiadoczennyje gruppy (W. Kopytow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
6,00 zł do koszyka
138. Rozważania matematyczne w pismach Platona (Jolanta Świderek)
matematyka, filozofia
5,00 zł do koszyka
139. Rozwiązywanie równań różniczkowych. Wybrane metody analogowe i hybrydowe (Olgierd Palusiński)
matematyka, automatyka
4,00 zł do koszyka
140. Równania całkowe (zbior)
matematyka
15,00 zł do koszyka
141. Równania całkowe. Elementy teorii i zastosowania (Adam Piskorek)
matematyka
15,00 zł do koszyka
142. Scziotnyje cepy Markowa (Kemeny, Snell, Knapp)
matematyka, obcojęzyczne, łańcuchy Markowa
9,00 zł do koszyka
143. Seminar po algebraiczeskim gruppam (wybór tekstów)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
4,00 zł do koszyka
144. Simmetriczeskije biliniejne formy (Milnor, Husemoller)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
145. Some characteristic invariants of foliated bundles (Grzegorz Andrzejczak)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
146. Sowriemiennaja gieometria. Metody i priłożenija (ros.) (Dubrowin, Nowikow, Fomienko)
matematyka, geometria, obcojęzyczne
9,00 zł do koszyka
147. Stabilność i sterowanie otwarte w stochastycznych układach quasi-liniowych (Lesław Socha)
matematyka, stochastyka
7,00 zł do koszyka
148. Systemy widmowej analizy danych cyfrowych (Wiktor Kulesza)
matematyka
13,00 zł do koszyka
149. Śladami Pitagorasa. Rozrywki matematyczne (Szczepan Jeleński)
matematyka
8,00 zł do koszyka
150. TAblice funkcji dla inżynierów (Jerzy Antoniewicz)
matematyka
26,00 zł do koszyka
151. Tablice logarytmiczne pięciocyfrowe (360 st) (Felicjan Piątkowski)
matematyka
14,00 zł do koszyka
152. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne i astronomiczne (zbior.)
matematyka, fizyka, chemia, astronomia
5,00 zł do koszyka
153. Tablice wielkości fizycznych oraz pomocnicze tablice matematyczne (Jeżewski, Kalisz)
fizyka, matematyka
10,00 zł do koszyka
154. Tenzornyj analiz. Teoria i primienienija w feometrii i w mechanikie spłosznych sried (I. Sokolnikow)
matematyka, obcojęzyczne, rachunek tensorowy
7,00 zł do koszyka
155. Teoretiko-gruppowyje issledowania (ros.) (wybór art.)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
156. Teoretiko-mnożestwiennyje mietody w gomołogiczeskoj ałgiebrie i tieorii abielewych grupp (Paul C. Eklof)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup, grupy abelowe
2,00 zł do koszyka
157. Teoria grafow (ros.) (Biełow, Borowiow, Szatałow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grafów
9,00 zł do koszyka
158. Teoria priedstawlenij grupp (M. A. Najmark)
matematyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
159. Teoria priedstawlenij simmietriczeskich grupp (G.D. James)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
160. Teoria regulacji. Podstawy, analiza, projektowanie (Konstanty Jan Kurman)
matematyka, automatyka
16,00 zł do koszyka
161. Teoria rieszetok (ros.) (G. Birkhoff)
matematyka, obcojęzyczne, teoria krat
15,00 zł do koszyka
162. Tieoria priedstawlenij grupp i jejo priłożenia (t.1-2, ros.) (Barut, Rączka)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
12,00 zł do koszyka
163. Topologia ogólna (Ryszard Engelking)
matematyka
30,00 zł do koszyka
164. W poiskach naczała. Rasskazy o naczertatielnoj geometrii (Frołow, Pokrowskaja)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
165. Wektory i macierze. Tom I (Mieczysław Warmus)
matematyka
12,00 zł do koszyka
166. Wierojatnostnyje metody w kombinatorikie (Erdos, Spencer)
matematyka, obcojęzyczne, kombinatoryka, probabilistyka
4,00 zł do koszyka
167. Własności przestrzeni Kleina (I-II) (Mieczysław Kucharzewski)
matematyka
7,00 zł do koszyka
168. Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości (Ludwik Borkowski)
logika, matematyka
24,00 zł do koszyka
169. Wprowadzenie do zastosowań matematyki w ekonomii (Tadeusz Czechowski)
matematyka, ekonomia
12,00 zł do koszyka
170. Współczesny wykład matematyki elementarnej (Lucienne Felix)
matematyka
16,00 zł do koszyka
171. Wstęp do analizy numerycznej (Anthony Ralston)
matematyka
24,00 zł do koszyka
172. Wstęp do losowych równań różniczkowych zwyczajnych (Dobiesław Bobrowski)
matematyka
14,00 zł do koszyka
173. Wstęp do matematyki współczesnej (Helena Rasiowa)
matematyka
16,00 zł do koszyka
174. Wstęp do teorii sieci przełączających i teorii automatów (Michael A. Harrison)
automatyka, matematyka
28,00 zł do koszyka
175. Wwiedienie w algebraiczeskije i abieliewy funkcyi (Serge Lang)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
176. Wwiedienie w teoriu algebraiczeskich cziseł (M. Postnikow)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
177. Wwiedienie w teoriu grupp (ros.) (P. Aleksandrow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
3,00 zł do koszyka
178. Wwiedienie w topołogiu (ros.) (zbior.)
matematyka, obcojęzyczne, topologia
6,00 zł do koszyka
179. Wybrane działy matematyki wyższej z ćwiczeniami (Edward Kącki, Lucjan Siewierski)
matematyka
12,00 zł do koszyka
180. Wybrane metody numeryczne algebry liniowej w ekonometrii (M.Kolupa, J.M.Witkowski)
ekonometria, matematyka, ekonomia
15,00 zł do koszyka
181. Wyczislitielnyje metody w teorii priedstawlenij grupp (Klimyk, Kaczurik)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
182. Zadaczi i uprażnienia po funkcjonalnomu analizu (ros.) (Trienogin, Lisariewskij, Soboliewa)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
183. Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych. Część II (Stankiewicz, Wojtowicz)
matematyka
16,00 zł do koszyka
184. Zadania z rachunku różniczkowego i całkowego. Funkcje jednej zmiennej (I.A. Maron)
matematyka
12,00 zł do koszyka
185. Zadania z rachunku wektorowego i geometrii analitycznej (B. Gdowski, E. Pluciński)
matematyka
7,00 zł do koszyka
186. Zadania z równań różniczkowych cząstkowych (M.M. Smirnow)
matematyka
9,00 zł do koszyka
187. Zadania z techniki regulacji automatycznej (Kinder, Buchta, Wilfert)
automatyka, matematyka, technika
10,00 zł do koszyka
188. Zanimatielnyje zadaczi (ros.) (Marie Berrondo)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
189. Zarys logiki matematycznej (Andrzej Grzegorczyk)
matematyka
20,00 zł do koszyka
190. ZArys logiki niefregowskiej (Mieczysław Omyła)
matematyka, logika
15,00 zł do koszyka
191. Zarys matematyki wyższej dla inzynierów. Część I: Logika, algebra Boole`a, równania liniowe, geometria analityczna, ciągi liczbowe, szeregi liczbowe, rachunek różniczkowy, geometria różniczkowa (Roman Leitner)
matematyka
16,00 zł do koszyka
192. Zarys matematyki wyższej dla studentów. Część II (Roman Leitner)
matematyka
14,00 zł do koszyka
193. Zastosowania rozwinięć powierzchni w technice (Stanisław Polański)
matematyka, geometria, konstruowanie, technika
30,00 zł do koszyka
194. Zastosowanie liniowych modeli procesów losowych do prognozowania w diagnostyce maszyn (Jan Kaźmierczak)
matematyka, probabilistyka, mechanika
8,00 zł do koszyka
195. Zbiór geometrycznych zadań konstrukcyjnych (I.I. Aleksandrow)
matematyka, geometria
7,00 zł do koszyka
196. Zbiór zadań z algebry liniowej dla ekonometryków (zbior. pod red. E.Stolarskiej)
matematyka, ekonometria
14,00 zł do koszyka
197. Zbiór zadań z ekonomii matematycznej (red. H. Zawdzki)
matematyka, ekonometria
6,00 zł do koszyka
198. Zbiór zadań z funkcji analitycznych (Jan Krzyż)
matematyka
14,00 zł do koszyka
199. Zbiór zadań z geometrii wykreślnej z dyspozycjami i dwuwymiarowymi rozwiązaniami (Henryk Koczyk)
matematyka, geometria
15,00 zł do koszyka
200. Zbiór zadań z matematyki dla studentów wyższych uczelni ekonomicznych (Bażańska, Nykowska)
matematyka, ekonomia
12,00 zł do koszyka
201. Zbiór zadań z matematyki elementarnej. Algebra (A.Ehrenfeucht, O.Stande)
matematyka
12,00 zł do koszyka
202. Zobaczcie inaczej. Matematyka, fizyka i astronomia porządkują świat (zbior.)
dla dzieci, dla młodzieży, fizyka, matematyka
7,00 zł do koszyka