Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Abstraktnyj garmoniczeskij analiz (ros.) (Hewitt, Ross)
matematyka, obcojęzyczne
15,00 zł do koszyka
2. Algebra liniowa (Mostowski, Stark)
matematyka
14,00 zł do koszyka
3. Algebra liniowa z geometrią (Andrzj Białyniski-Birula)
matematyka
20,00 zł do koszyka
4. Algebraiczeskaja topołogia - wwiedienie (W.S. Masey, J. Stallings)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
5. Analiza matematyczna w zadaniach (część I-II) (W. Krysicki, L. Włodarski)
matematyka
18,00 zł do koszyka
6. Analiza, identyfikacja i predykcja ciągów czasowych (Bielińska, Figwer)
matematyka, modelowanie, informatyka
6,00 zł do koszyka
7. Awtomorfnyje formy na połuprostych gruppach Li (Harish Chandra)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
8. Banachowy ałgiebry s simbołom i singularnyje integralnyje operatory (ros.) (N. Krupnik)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
9. Banachowy prostranstwa analiticzeskich funcyj (Kenneth Hoffman)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
10. Bieskoniecznyje abieliewy gruppy (Laszlo Fuchs)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup, grupy abelowe
12,00 zł do koszyka
11. Czechoslovakian - GDR - Polish Scientific School on Differential Geometry. Boszkowo 1978, scientific communications. Part 1-2
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
12. Differencjalnyje formy, ortogonalnyje gołomorfnym funkcyjam ili formam i ich swojstwa (Ajzenberg, Dautow)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
13. Differencyalnaja topołogia (Morris W. Hirsch)
matematyka, obcojęzyczne, topologia
4,00 zł do koszyka
14. Differencyalnoje isczislenije / Differencyalnyje formy (Henri Cartan)
matematyka, obcojęzyczne, rachunek różniczkowy
6,00 zł do koszyka
15. Elementarnaja teoria rjadow Ejzensztejna (Tomio Kubota)
matematyka, obcojęzyczne, szeregi Eisensteina
4,00 zł do koszyka
16. Elementy algebry liniowej (Józef Janikowski)
matematyka
5,00 zł do koszyka
17. Elementy algebry liniowej i programowania liniowego (M.I. Romakin)
matematyka
10,00 zł do koszyka
18. Elementy algebry wyższej (Andrzej Mostowski, Marceli Stark)
matematyka
15,00 zł do koszyka
19. Elementy analizy algorytmów (Banachowski, Kreczmar)
matematyka, informatyka
10,00 zł do koszyka
20. Elementy ekonometrii. Podręcznik (Zbigniew Pawłowski)
ekonometria, ekonomia, matematyka
12,00 zł do koszyka
21. Elementy logiki i teorii mnogości (Agnieszka Wojciechowska)
matematyka, logika
8,00 zł do koszyka
22. Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach (W. Marek, J. Onyszkiewicz)
matematyka, logika
15,00 zł do koszyka
23. Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania (Jerzy Mika)
matematyka, ekonomia
12,00 zł do koszyka
24. Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania. Zadania (zbior.)
matematyka, ekonomia
14,00 zł do koszyka
25. Elementy matematyki wyższej dla studentów i kandydatów na studia (A.Leksińska, W.Leksiński)
matematyka
14,00 zł do koszyka
26. Elementy probabilistyki (A. Plucińska, E. Pluciński)
matematyka, probabilistyka
16,00 zł do koszyka
27. Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa (Wiktor Oktaba)
matematyka, statystyka
16,00 zł do koszyka
28. Elementy teorii struktur (ros.) (L. Skorniakow)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
29. Elementy teorii wierojatnosti (L. Rumszyskij)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
30. Encyklopedia szkolna - Matematyka (zbiorowa)
matematyka
12,00 zł do koszyka
31. Funkcje zespolone (w dodatku Wstęp do teorii funkcji analitycznych wielu zmiennych Józefa Siciaka) (Franciszek Leja)
matematyka
14,00 zł do koszyka
32. Funkcyonalnyj analiz i teoria approksymacyi w czislennom analizie (ros.) (R. Vagra)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
33. Geometria analityczna (Marceli Stark)
matematyka
18,00 zł do koszyka
34. Geometria analityczna (Franciszek Leja)
matematyka
12,00 zł do koszyka
35. Geometria analityczna wielowymiarowa (Karol Borsuk)
matematyka
20,00 zł do koszyka
36. Geometria i topologia. Część I: Geometria (Karol Sieklucki)
matematyka, geometria
20,00 zł do koszyka
37. Geometria kłassiczeskich grupp (ros.) (J. Dieudonne)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
3,00 zł do koszyka
38. Geometria wykreślna (Zbigniew Lewandowski)
matematyka, geometria
12,00 zł do koszyka
39. Geometria wykreślna - tom II (Tadeusz RAchwał)
matematyka
16,00 zł do koszyka
40. Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną (Bogusław Grochowski)
matematyka, geometria, perspektywa
20,00 zł do koszyka
41. Geometriczeskaja teoria miery (G. Federer)
matematyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
42. Geometriczeskaja topologia (Dennis Sullivan)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
43. Geometriczeskije kwantowanie w diejstwii. Priłożenija garmoniczeskowo analiza w kwantowoj statisticzeskoj mechanikie i w kwantowoj teorii pola (Norman E. Hurt)
fizyka, matematyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
44. Gładkije mnogoobrazja i ich primierienia w teorii gomotopij (L. Pontriagin)
matematyka, obcojęzyczne, teoria homotopii
4,00 zł do koszyka
45. Głosy chaosu (Leonard Rosen)
sensacja
15,00 zł do koszyka
46. Gruppa Lorenca (ros.) (F. Fiodorow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
8,00 zł do koszyka
47. Gruppy i geometriczeskij analiz (Sigurdur Helgason)
matematyka, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
48. Gruppy prieobrazowanij w differencjalnoj geometrii (ros.) (Shoshi Kobayashi)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
49. Integralnyje operatory (W. Korotkow)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
50. Issledowania po metriczeskoj teorii powierchnostiej (wybór prac)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
51. Izbrannyje zadaczi iz żurnała American Mathematical Monthly (ros.)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
52. Izomorfizmy kłassiczeskich grupp nad celostnymi kolcami (zbior.)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
53. Kiniematiczeskij metod w gieometriczeskich zadaczach (Liubin, Szor)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
54. Klasyczny rachunek zdań. Zarys teorii (Witold A. Pogorzelski)
matematyka
10,00 zł do koszyka
55. Kombinatornaja teoria grupp. Priedstawlenije grupp w terminach obrazujuszczych i sootnoszenij (Magnus, Karrass, Solitar)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
6,00 zł do koszyka
56. Kombinatornyje metody diskretnoj matematiki (W. Saczkow)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
57. Koniecznyje prostyje gruppy. Wwiedienie w ich kłassifikacyju (Daniel Gorenstein)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
7,00 zł do koszyka
58. Konstruktiwnoje issledowanie odnoparametriczeskich grupp prieobrazowanij (I. Cwicynskij)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
59. Krzywe stożkowe (Edward Otto)
matematyka
6,00 zł do koszyka
60. Kurs przygotowawczy z matematyki na wyższe uczelnie. Geometria (Janikowski, Wendorff, Włodarski)
matematyka
9,00 zł do koszyka
61. Lekcyi po ergodiczeskoj teorii (PAul R. Halmos)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
62. Lekcyi po gruppam Lie (J.F. Adams)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
63. Linear Algebra (Ilyin, Poznyak)
matematyka, algebra linniowa
12,00 zł do koszyka
64. Literatura na świecie nr 5(238)1991
filozofia, nauka, matematyka, socjologia, fizyka,
8,00 zł do koszyka
65. Matematyczne metody w górnictwie (Adam Trembecki)
matematyka, górnictwo
18,00 zł do koszyka
66. Matematyka - ćwiczenia problemowe dla politechnik (Wojciech Żakowski)
matematyka
8,00 zł do koszyka
67. Matematyka cz. I (EIT) (W. Żakowski, G. Decewicz)
matematyka
8,00 zł do koszyka
68. Matematyka cz. IV (EIT) (W.Żakowski, W.Leksiński)
matematyka
10,00 zł do koszyka
69. Matematyka dla kandydatów na wyższe uczelnie - część II: Planimetria, trygonomertia, stereometria, geometria analityczna, rachunek prawdopodobieństwa (R.Leitner, W.Żakowski)
matematyka
12,00 zł do koszyka
70. Matematyka dla studiów eksperymentalnych (EIT) (Leksiński, Nabiałek, Żakowski)
matematyka
15,00 zł do koszyka
71. Matematyka i podstawy statystyki matematycznej (Oktaba, Niedokos)
matematyka, statystyka
9,00 zł do koszyka
72. Matematyka tom 2 (Jan Szymszal)
matematyka
8,00 zł do koszyka
73. Matematyka tom II (Witold Janowski)
matematyka
7,00 zł do koszyka
74. Matematyka tom II (Kazimierz Szałajko)
matematyka
12,00 zł do koszyka
75. Matematyka w świecie współczesnym. Zbiór artykułów z Scientific American
matematyka
10,00 zł do koszyka
76. Matematyka. Część II. [eit] (W.Żakowski, W.Kołodziej)
elektronika, informatyka, telekomunikacja, matematyka
14,00 zł do koszyka
77. Matricznyje priedstawlenia w teorii koniecznych grupp (ros.) (Biełonogow, Fomin)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
3,00 zł do koszyka
78. Metody anaizy i pomiaru sygnałów losowych (Bendat, Piersol)
matematyka, stochastyka, metrologia, automatyka, telekomunikacja
14,00 zł do koszyka
79. Metody numeryczne (EIT) (Fortuna, Macukow, Wąsowski)
matematyka
16,00 zł do koszyka
80. Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii (Andrzej Góralski)
matematyka, statystyka, psychologia
20,00 zł do koszyka
81. Metody rachunkowe w algebrze. Część I (Grzymkowski, Wituła)
matematyka
14,00 zł do koszyka
82. Metody rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w organizacji produkcji górniczej (M. Kozdrój)
matematyka, statystyka, górnictwo
8,00 zł do koszyka
83. Metody wykreślne w aksonometrii (Janusz Lange)
rysunek techniczny, rzutowanie, matematyka, technika
10,00 zł do koszyka
84. Miera i kategoria (John C. Oxtoby)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
85. Miera i kategoria. Wyp. 1. Miera. Izmierimyje funkcji (Makarow, Florinskaja)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
86. Mnogoobrazja priedstawlenij grupp. Obszczaja teoria, swjazi i priłożenija (Płotkin, Wowsy)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
87. Modele liniowe badań operacyjnych w zadaniach (D. Kopańska-Bródka, R. Dudzińska)
matematyka, ekonometria
8,00 zł do koszyka
88. Modelowanie drgań układów mechanicznych metodami grafów i liczb strukturalnych (Wojnarowski, Buchacz, Nowak, Świder)
mechanika, matematyka, teoria maszyn
8,00 zł do koszyka
89. Nauka o rzutach (Stanisław Szerszeń)
matematyka, geometria
14,00 zł do koszyka
90. Nowoczesna matematyka dla inżynierów. Część I (red. E.F. Eckanbach)
matematyka
18,00 zł do koszyka
91. O topologiach i granicach w teorii potencjała (ros.) (Marcel Brelot)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
92. Obliczanie kratownic przy użyciu teorii sieci (J. Pietrzak, J. Poplewska)
matematyka, fizyka, statyka, teoria grafów, równania sieciowe
6,00 zł do koszyka
93. Obszczaja topołogia. Topołogiczeskije gruppy, czisła i swiazannyje c nimi gruppy i prostranstwa (N. Bourbaki)
matematyka, topologia, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
94. Od geometrii afinicznej do euklidesowej. Rozważania nad aksjomatyką (Wanda Szmielew)
matematyka, geometria
16,00 zł do koszyka
95. Od matematyki do filozofii. Twórcza droga Alfreda Notha Whiteheada (Janusz Mączka)
filozofia, matematyka
10,00 zł do koszyka
96. Odkrycie liczb niewymiernych (zeszyt serii popularno-naukowej Wiedza Powszechna) (Włodzimierz Krysicki)
matematyka
3,00 zł do koszyka
97. Oksfordzka seria (Guillermo Martinez)
thriller
12,00 zł do koszyka
98. On 1-form Finsler spaces (G.S. Asanow)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
99. Operatornyje ideały (ros.) (Albrecht Pietsch)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
100. Osnowania geometrii (J. Lelong-Ferrand)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
101. Osnowy matematiczeskowo analiza geołogiczeskich struktur (ros.) (F.A. Usmanow)
matematyka, geologia, obcojęzyczne
7,00 zł do koszyka
102. Osnowy obszczej topołogii w zadaczach i uprażnieniach (Archangielskij, Ponomariew)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
103. Osnowy tenzornowo analiza i teorii kowariantow (ros.) (I. N. Bekua)
matematyka, obcojęzyczne, rachunek tensorowy
7,00 zł do koszyka
104. Poczet wielkich matematyków (Włodzimierz Krysicki)
matematyka, biografie, dla młodzieży
5,00 zł do koszyka
105. Podstawowe metody rozwiązywania równań cząstkowych falowych (Stanisław Woroszył)
matematyka, fizyka
20,00 zł do koszyka
106. Poradnik matematyczny (zbior. pod red. Dziubińskiego i Świątkowskiego)
matematyka
16,00 zł do koszyka
107. Porożdajuszczyje elementy i opriedielajuszczyje sootnoszenia diskretnych grupp (Coxeter, Moses)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
108. Praktyczne metody analizy numerycznej (Jean Legras)
matematyka
14,00 zł do koszyka
109. Prawilno mieniajuszczyjesja funkcji (Eugene Seneta)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
110. Priedstawlenie Weila, indeks Masłowa i teta-rjady (ros.) (G. Lion, M. Vergne)
matematyka, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
111. Prieobrazowanija i pieriestanowki (Kałużnin, Suszczanskij)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
112. Primienienije teorii grupp w kwantowoj mechanikie (Pietraszeń, Trufonow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup, mechanika kwantowa
6,00 zł do koszyka
113. Programowanie liniowe. Metody i zastosowania (Saul I. Gass)
matematyka
13,00 zł do koszyka
114. Prostranstwa affinnoj swjaznosti (A.P. Norden)
matematyka, obcojęzyczne
9432,00 zł do koszyka
115. Put` k intiegrału (ros.) (W. Nikiforowskij)
matematyka, obcojęzyczne
2,00 zł do koszyka
116. Puti i labirynty. Oczerki po istorii matematiki (A. Dahan-DAlmedico, J. Peiffer)
matematyka, obcojęzyczne, historia nauki
4,00 zł do koszyka
117. RAchunek prawdopodobieństwa (A.A. Borowkow)
matematyka
14,00 zł do koszyka
118. RAchunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część I> Rachunek prawdopodobieństwa (Krysicki, Bartos, Dyczka, Królikowska, Wasilewski)
matematyka
10,00 zł do koszyka
119. Rachunek różniczkowy i całkowy ze wstępem do równań różniczkowych (Franciszek Leja)
matematyka
18,00 zł do koszyka
120. RAchunek różniczkowy i całkowy. Funkcje jednej zmiennej (Kazimierz Kuratowski)
matematyka
16,00 zł do koszyka
121. Rachunek różniczkowy i całkowy. Funkcje wielu zmiennych (Roman Sikorski)
matematyka
25,00 zł do koszyka
122. Racyonalnyje gruppy (Ju. I. Mierzlakow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
6,00 zł do koszyka
123. Rasskazy o maksimumach i minimumach (ros.) (W. Tichomirow)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
124. Razrieszimyje i prostyje bieskoniecznyje gruppy (zbior)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
125. RAzwitje kombinatornoj teorii grupp. Oczerk istorii razwitja idej (Chandler, Magnus)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
126. Riady Furie w sowriemiennim izłożenii (R. Edwards)
matematyka, obcojęzyczne, SZeregi Fouriera
8,00 zł do koszyka
127. Rieszetoczno uporiadoczennyje gruppy (W. Kopytow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
6,00 zł do koszyka
128. Rjady i prieobrazowanija Walsha. Teoria i primienienia (Gołubow, Jefimow, Skworcow)
matematyka, obcojęzyczne, szeregi Walsha
6,00 zł do koszyka
129. Rozwiązywanie równań różniczkowych. Wybrane metody analogowe i hybrydowe (Olgierd Palusiński)
matematyka, automatyka
4,00 zł do koszyka
130. Równania całkowe (zbior)
matematyka
15,00 zł do koszyka
131. Równania całkowe. Elementy teorii i zastosowania (Adam Piskorek)
matematyka
15,00 zł do koszyka
132. Scziotnyje cepy Markowa (Kemeny, Snell, Knapp)
matematyka, obcojęzyczne, łańcuchy Markowa
9,00 zł do koszyka
133. Seminar po algebraiczeskim gruppam (wybór tekstów)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
4,00 zł do koszyka
134. Simmetriczeskije biliniejne formy (Milnor, Husemoller)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
135. Słuczajnyje mnożestwa i integralnaja geometria (Georges Matheron)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
136. Some characteristic invariants of foliated bundles (Grzegorz Andrzejczak)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
137. Sowriemiennaja gieometria. Metody i priłożenija (ros.) (Dubrowin, Nowikow, Fomienko)
matematyka, geometria, obcojęzyczne
9,00 zł do koszyka
138. Stabilność i sterowanie otwarte w stochastycznych układach quasi-liniowych (Lesław Socha)
matematyka, stochastyka
7,00 zł do koszyka
139. Systemy widmowej analizy danych cyfrowych (Wiktor Kulesza)
matematyka
13,00 zł do koszyka
140. TAblice funkcji dla inżynierów (Jerzy Antoniewicz)
matematyka
26,00 zł do koszyka
141. Tablice logarytmiczne pięciocyfrowe (360 st) (Felicjan Piątkowski)
matematyka
14,00 zł do koszyka
142. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne i astronomiczne (zbior.)
matematyka, fizyka, chemia, astronomia
5,00 zł do koszyka
143. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne i astronomiczne (zbior.)
matematyka, fizyka, chemia, astronomia
6,00 zł do koszyka
144. Tenzornyj analiz. Teoria i primienienija w feometrii i w mechanikie spłosznych sried (I. Sokolnikow)
matematyka, obcojęzyczne, rachunek tensorowy
7,00 zł do koszyka
145. Teoretiko-gruppowyje issledowania (ros.) (wybór art.)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
146. Teoretiko-mnożestwiennyje mietody w gomołogiczeskoj ałgiebrie i tieorii abielewych grupp (Paul C. Eklof)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup, grupy abelowe
2,00 zł do koszyka
147. Teoria grafow (ros.) (Biełow, Borowiow, Szatałow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grafów
9,00 zł do koszyka
148. Teoria priedstawlenij grupp (M. A. Najmark)
matematyka, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
149. Teoria priedstawlenij simmietriczeskich grupp (G.D. James)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
150. Teoria regulacji. Podstawy, analiza, projektowanie (Konstanty Jan Kurman)
matematyka, automatyka
16,00 zł do koszyka
151. Teoria rieszetok (ros.) (G. Birkhoff)
matematyka, obcojęzyczne, teoria krat
15,00 zł do koszyka
152. Teoria rjadow (N. Worobjow)
matematyka, obcojęzyczne
4,00 zł do koszyka
153. Teoria szejpow (K. Borsuk)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
154. Tieoria priedstawlenij grupp i jejo priłożenia (t.1-2, ros.) (Barut, Rączka)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
12,00 zł do koszyka
155. Topologia ogólna (Ryszard Engelking)
matematyka
24,00 zł do koszyka
156. Uprawlenia metematiczeskoj fizyki (Tichonow, Samarskij)
fizyka, matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
157. W poiskach naczała. Rasskazy o naczertatielnoj geometrii (Frołow, Pokrowskaja)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
158. Wektory i macierze. Tom I (Mieczysław Warmus)
matematyka
12,00 zł do koszyka
159. Wierojatnostnyje metody w kombinatorikie (Erdos, Spencer)
matematyka, obcojęzyczne, kombinatoryka, probabilistyka
4,00 zł do koszyka
160. Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości (Ludwik Borkowski)
logika, matematyka
24,00 zł do koszyka
161. Wprowadzenie do zastosowań matematyki w ekonomii (Tadeusz Czechowski)
matematyka, ekonomia
12,00 zł do koszyka
162. Współczesny wykład matematyki elementarnej (Lucienne Felix)
matematyka
16,00 zł do koszyka
163. Wstęp do analizy numerycznej (Anthony Ralston)
matematyka
24,00 zł do koszyka
164. Wstęp do matematyki współczesnej (Helena Rasiowa)
matematyka
14,00 zł do koszyka
165. Wstęp do teorii sieci przełączających i teorii automatów (Michael A. Harrison)
automatyka, matematyka
28,00 zł do koszyka
166. Wwiedienie w algebraiczeskije i abieliewy funkcyi (Serge Lang)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
167. Wwiedienie w matematuczeskuju łogiku (Elliott Mendelsonn)
matematyka, logika, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
168. Wwiedienie w teoriu algebraiczeskich cziseł (M. Postnikow)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
169. Wwiedienie w teoriu grupp (ros.) (P. Aleksandrow)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
3,00 zł do koszyka
170. Wwiedienie w topołogiu (ros.) (zbior.)
matematyka, obcojęzyczne, topologia
6,00 zł do koszyka
171. Wybrane działy matematyki wyższej z ćwiczeniami (Edward Kącki, Lucjan Siewierski)
matematyka
12,00 zł do koszyka
172. Wybrane metody numeryczne algebry liniowej w ekonometrii (M.Kolupa, J.M.Witkowski)
ekonometria, matematyka, ekonomia
15,00 zł do koszyka
173. Wyczislitielnyje metody w teorii priedstawlenij grupp (Klimyk, Kaczurik)
matematyka, obcojęzyczne, teoria grup
5,00 zł do koszyka
174. Wykłady z matematyki. Część II (Andrzej Flisowski)
matematyka
5,00 zł do koszyka
175. Zadaczi i uprażnienia po funkcjonalnomu analizu (ros.) (Trienogin, Lisariewskij, Soboliewa)
matematyka, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
176. Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych. Część II (Stankiewicz, Wojtowicz)
matematyka
12,00 zł do koszyka
177. Zadania z rachunku wektorowego i geometrii analitycznej (B. Gdowski, E. Pluciński)
matematyka
7,00 zł do koszyka
178. Zadania z równań różniczkowych cząstkowych (M.M. Smirnow)
matematyka
9,00 zł do koszyka
179. Zadania z techniki regulacji automatycznej (Kinder, Buchta, Wilfert)
automatyka, matematyka, technika
10,00 zł do koszyka
180. Zanimatielnyje zadaczi (ros.) (Marie Berrondo)
matematyka, obcojęzyczne
3,00 zł do koszyka
181. Zarys logiki matematycznej (Andrzej Grzegorczyk)
matematyka
20,00 zł do koszyka
182. ZArys logiki niefregowskiej (Mieczysław Omyła)
matematyka, logika
15,00 zł do koszyka
183. Zarys matematyki wyższej dla studentów. Część II (Roman Leitner)
matematyka
14,00 zł do koszyka
184. Zastosowania rozwinięć powierzchni w technice (Stanisław Polański)
matematyka, geometria, konstruowanie, technika
24,00 zł do koszyka
185. Zastosowanie liniowych modeli procesów losowych do prognozowania w diagnostyce maszyn (Jan Kaźmierczak)
matematyka, probabilistyka, mechanika
8,00 zł do koszyka
186. Zbiór zadań z algebry liniowej dla ekonometryków (zbior. pod red. E.Stolarskiej)
matematyka, ekonometria
14,00 zł do koszyka
187. Zbiór zadań z ekonomii matematycznej (red. H. Zawdzki)
matematyka, ekonometria
6,00 zł do koszyka
188. Zbiór zadań z funkcji analitycznych (Jan Krzyż)
matematyka
9,00 zł do koszyka
189. Zbiór zadań z geometrii wykreślnej z dyspozycjami i dwuwymiarowymi rozwiązaniami (Henryk Koczyk)
matematyka, geometria
15,00 zł do koszyka
190. Zbiór zadań z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie (B. Gdowski, E. Pluciński)
matematyka
8,00 zł do koszyka
191. Zobaczcie inaczej. Matematyka, fizyka i astronomia porządkują świat (zbior.)
dla dzieci, dla młodzieży, fizyka, matematyka
7,00 zł do koszyka