Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Budownictwo stalowe (cz. 1-2) (Władysław Bogucki)
budownictwo, metalurgia, wytrzymałość, konstrukcje
14,00 zł do koszyka
2. Chemia półprzewodników typu diamentu (N.A. Goriunowa)
chemia, metalurgia, krystalografia
8,00 zł do koszyka
3. Eliminacja ołowiu i antymonu z miedzi i jej stopów w procesie rafinacji próżniowej (Leszek Blacha)
hutnictwo, chemia, metalurgia
5,00 zł do koszyka
4. Galwanotechnika domowa (Stefan Sękowski)
chemia, metalurgia, galwanotechnika
6,00 zł do koszyka
5. Konserwacja i regeneracja ważniejszych kąpieli galwanicznych (T. Żak, K. Szmidt)
galwanotechnika, chemia, metalurgia
15,00 zł do koszyka
6. Korozja kabli telekomunikacyjnych (Bralewski, Dąbrowski, Skiba-Rogalska, Skrot)
metalurgia, elektrotechnika
10,00 zł do koszyka
7. Korozja. Poradnik. Tablice korozyjne tworzyw metalowych i niemetalowych (Jodko, Meyer, Orłowski, Czarnota)
technika, metalurgia, wytrzymałość, chemia
14,00 zł do koszyka
8. Liny stalowe (Koiwalczyk, Steininger)
metalurgia, wytrzymałość
10,00 zł do koszyka
9. Materiały konstrukcyjne (Stefan Okoniewski)
metalurgia
7,00 zł do koszyka
10. Metale nieżelazne. Poradnik zaopatrzeniowca branżysty (Kubiak, Perlliński)
metalurgia
6,00 zł do koszyka
11. Metaloznawstwo i obróbka cieplna (Kornel Wesołowski)
technika, metalurgia
16,00 zł do koszyka
12. Metalurgia metali nieżelaznych (Szczepan Chodkowski)
metalurgia
22,00 zł do koszyka
13. Metalurgia żelaza. Podstawy fizykochemiczne procesów (R. Benesch, J. Janowski, K. Mamro)
metaloznawstwo, metalurgia, technika, hutnictwo, żelazo
16,00 zł do koszyka
14. Metody badania materiałów. Materiały do ćwiczeń z badań właściwości mechanicznych metali (Antoni Wala)
metalurgia
4,00 zł do koszyka
15. Obróbka metali z materiałoznawstwem (Stanisław Mac)
technika, metalurgia, ślusarstwo, odlewnictwo, spawalnictwo
9,00 zł do koszyka
16. Ochrona przed korozją (Andrzej Stawiszyński)
motoryzacja, blacharstwo, metalurgia, samochody
15,00 zł do koszyka
17. Podręcznik spawalnictwa (Zygmunt Dobrowolski)
spawanie, spawalnictwo, metalurgia
17,00 zł do koszyka
18. Poradnik projektanta konstrukcji metalowych. Część 1. (zbior., red. W. Bogucki)
budownictwo stalowe, budownictwo, metalurgia, spawalnictwo, wytrzymałość
20,00 zł do koszyka
19. Poradnik spawacza gazowego (Jan Pałasz)
spawanie, spawalnictwo, metalurgia
12,00 zł do koszyka
20. Poradnik spawalniczy (zbior.)
technika, metalurgia, spawalnictwo, spawanie
25,00 zł do koszyka
21. Poznaj metalizację natryskową (Grabiec, Markiewicz)
metalurgia
5,00 zł do koszyka
22. Pracownia techniczna przeróbki plastycznej stali (Piotr Wasiunyk)
metalurgia, technika
9,00 zł do koszyka
23. Tablice do projektowania konstrukcji metalowych (Bogucki, Żyburtowicz)
budownictwo, metalurgia
15,00 zł do koszyka
24. Tablice stali jakościowych (Famuła, Mrowiec, Szumański)
metalurgia
24,00 zł do koszyka
25. Technologia metali t. I-IV (Stefan Okoniewski)
metalurgia, technika
25,00 zł do koszyka
26. Technologie i materiały, tabele, rysunki i schematy (Panic, Król)
przemysł, chemia, metalurgia, hutnictwo, górnictwo, energetyka, ceramika, maszynoznawstwo
7,00 zł do koszyka
27. Tłoczenie metali impulsowym polem magnetycznym (Dobrogowski, Kołaczkowski, Tychowski)
fizyka, elektrotechnika, metalurgia
9,00 zł do koszyka
28. Urządzenia wydziałów przeróbki plastycznej (Franciszek Glanowski)
metalurgia, walcowanie, kuźnictwo
10,00 zł do koszyka
29. VAdemecum materiałoznawstwa. Stal - metale nieżelazne - tworzywa sztuczne - badania metali (Wilhelm Domke)
chemia, metalurgia, polimery
9,00 zł do koszyka
30. WArunki spawania stali produkowanych przez polskie hutnictwo
metalurgia, spawalnictwo
6,00 zł do koszyka
31. Wymiarowanie konstrukcji stalowych metodą stanów granicznych (Łubiński, Filipowicz, Żółtowski)
metalurgia, konstrukcja, wytrzymałość
12,00 zł do koszyka
32. ZAstosowanie numerycznej symulacji do analizy i projektowania technologii kucia w kowarkach (Antoni Piela)
hutnictwo, metalurgia
5,00 zł do koszyka