Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Budowa i własności mechaniczne lin stalowych (Jan Hankus)
metalurgia, technika, liny
12,00 zł do koszyka
2. Budownictwo stalowe (cz. 1-2) (Władysław Bogucki)
budownictwo, metalurgia, wytrzymałość, konstrukcje
14,00 zł do koszyka
3. Chemia półprzewodników typu diamentu (N.A. Goriunowa)
chemia, metalurgia, krystalografia
8,00 zł do koszyka
4. Eliminacja ołowiu i antymonu z miedzi i jej stopów w procesie rafinacji próżniowej (Leszek Blacha)
hutnictwo, chemia, metalurgia
5,00 zł do koszyka
5. Galwanotechnika domowa (Stefan Sękowski)
chemia, metalurgia, galwanotechnika
6,00 zł do koszyka
6. Konserwacja i regeneracja ważniejszych kąpieli galwanicznych (T. Żak, K. Szmidt)
galwanotechnika, chemia, metalurgia
15,00 zł do koszyka
7. Korozja kabli telekomunikacyjnych (Bralewski, Dąbrowski, Skiba-Rogalska, Skrot)
metalurgia, elektrotechnika
10,00 zł do koszyka
8. Korozja. Poradnik. Tablice korozyjne tworzyw metalowych i niemetalowych (Jodko, Meyer, Orłowski, Czarnota)
technika, metalurgia, wytrzymałość, chemia
14,00 zł do koszyka
9. Liny stalowe (Koiwalczyk, Steininger)
metalurgia, wytrzymałość
10,00 zł do koszyka
10. Materiały konstrukcyjne (Stefan Okoniewski)
metalurgia
7,00 zł do koszyka
11. Metale nieżelazne. Poradnik zaopatrzeniowca branżysty (Kubiak, Perlliński)
metalurgia
6,00 zł do koszyka
12. Metaloznawstwo i obróbka cieplna (Kornel Wesołowski)
technika, metalurgia
16,00 zł do koszyka
13. Metalurgia metali nieżelaznych (Szczepan Chodkowski)
metalurgia
22,00 zł do koszyka
14. Metalurgia żelaza. Podstawy fizykochemiczne procesów (R. Benesch, J. Janowski, K. Mamro)
metaloznawstwo, metalurgia, technika, hutnictwo, żelazo
16,00 zł do koszyka
15. Metody badania materiałów. Materiały do ćwiczeń z badań właściwości mechanicznych metali (Antoni Wala)
metalurgia
4,00 zł do koszyka
16. Obróbka metali z materiałoznawstwem (Stanisław Mac)
technika, metalurgia, ślusarstwo, odlewnictwo, spawalnictwo
9,00 zł do koszyka
17. Ochrona przed korozją (Andrzej Stawiszyński)
motoryzacja, blacharstwo, metalurgia, samochody
15,00 zł do koszyka
18. Podręcznik spawalnictwa (Zygmunt Dobrowolski)
spawanie, spawalnictwo, metalurgia
17,00 zł do koszyka
19. Poradnik projektanta konstrukcji metalowych. Część 1. (zbior., red. W. Bogucki)
budownictwo stalowe, budownictwo, metalurgia, spawalnictwo, wytrzymałość
20,00 zł do koszyka
20. Poradnik spawacza gazowego (Jan Pałasz)
spawanie, spawalnictwo, metalurgia
12,00 zł do koszyka
21. Poradnik spawalniczy (zbior.)
technika, metalurgia, spawalnictwo, spawanie
25,00 zł do koszyka
22. Poradnik warsztatowca mechanika (zbior.)
technika, mechanika, metalurgia, spawanie, skrawanie, kuźnictwo
15,00 zł do koszyka
23. Poznaj metalizację natryskową (Grabiec, Markiewicz)
metalurgia
5,00 zł do koszyka
24. Pracownia techniczna przeróbki plastycznej stali (Piotr Wasiunyk)
metalurgia, technika
9,00 zł do koszyka
25. Tablice do projektowania konstrukcji metalowych (Bogucki, Żyburtowicz)
budownictwo, metalurgia
15,00 zł do koszyka
26. Tablice stali jakościowych (Famuła, Mrowiec, Szumański)
metalurgia
24,00 zł do koszyka
27. Technologia metali t. I-IV (Stefan Okoniewski)
metalurgia, technika
25,00 zł do koszyka
28. Technologie i materiały, tabele, rysunki i schematy (Panic, Król)
przemysł, chemia, metalurgia, hutnictwo, górnictwo, energetyka, ceramika, maszynoznawstwo
7,00 zł do koszyka
29. Tłoczenie metali impulsowym polem magnetycznym (Dobrogowski, Kołaczkowski, Tychowski)
fizyka, elektrotechnika, metalurgia
9,00 zł do koszyka
30. Urządzenia wydziałów przeróbki plastycznej (Franciszek Glanowski)
metalurgia, walcowanie, kuźnictwo
10,00 zł do koszyka
31. VAdemecum materiałoznawstwa. Stal - metale nieżelazne - tworzywa sztuczne - badania metali (Wilhelm Domke)
chemia, metalurgia, polimery
9,00 zł do koszyka
32. WArunki spawania stali produkowanych przez polskie hutnictwo
metalurgia, spawalnictwo
6,00 zł do koszyka
33. Wymiarowanie konstrukcji stalowych metodą stanów granicznych (Łubiński, Filipowicz, Żółtowski)
metalurgia, konstrukcja, wytrzymałość
12,00 zł do koszyka
34. ZAstosowanie numerycznej symulacji do analizy i projektowania technologii kucia w kowarkach (Antoni Piela)
hutnictwo, metalurgia
5,00 zł do koszyka