Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Aksjologiczne podstawy współczesnej pedagogiki (Janusz CZerny)
pedagogika
5,00 zł do koszyka
2. Alternatywy myslenia o/dla edukacji (wybór tekstów pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego)
edukacja, oświata, pedagogika, dydaktyka
10,00 zł do koszyka
3. CZłowiek jako wychowawca i nauczyciel (Ziemowit Włodarski)
pedagogika, wychowanie
5,00 zł do koszyka
4. Edukacja i czas. Wychowanie dla teraźniejszości (Józef Bańka)
filozofia, pedagogika
10,00 zł do koszyka
5. Elementy pedagogiki (Mieczysław Szczodrak)
pedagogika, wychowanie przedszkolne
6,00 zł do koszyka
6. Fryderyk Adolf Diesterweg i jego wpływ na polską pedagogikę w XIX wieku (Marianna Krupa)
pedagogika, wiek dziewiętnasty, biografie, Prusy
7,00 zł do koszyka
7. Ideał i cele wychowania (Heliodor Muszyński)
pedagogika
10,00 zł do koszyka
8. Karpowicz (Stanisław Michalski)
pedagogika, szkolnictwo, oświata
8,00 zł do koszyka
9. Komeński (Bogdan Suchodolski)
wiek siedemnasty, pedagogika, oświata
4,00 zł do koszyka
10. Łunaczarski (Irena Wojnar)
sztuka, estetyka, socjalizm, socrealizm, propaganda, pedagogika, szkolnictwo, oświata
8,00 zł do koszyka
11. Metody pedagogiki specjalnej (red. Haring, Schiefelbusch)
pedagogika
9,00 zł do koszyka
12. NAuczanie społecznie niedostosowanych (red. H. Gąsior)
pedagogika specjalna, resocjalizacja
7,00 zł do koszyka
13. NAuczyciel jako wychowawca i współtwórca przemian w edukacji (Tadeusz Wolan)
szkolnictwo, oświata, pedagogika
7,00 zł do koszyka
14. O dobrym wychowaniu i kształceniu. Kryteria moralne i prakseologiczne (Jarosław Rudniański)
pedagogika
7,00 zł do koszyka
15. Pedagogika opiekuńcza w zarysie (komplet t. 1-2) (Zdzisław Dąbrowski)
pedagogika
16,00 zł do koszyka
16. Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne (Lesław Pytka)
pedagogika specjalna, resocjalizacja
10,00 zł do koszyka
17. Pedagogika rewalidacyjna (red. A. Hulk)
pedagogika
10,00 zł do koszyka
18. Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniajacym się świecie (zbior. pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk)
socjologia, pedagogika, praca socjalna, rodzina, praca, patologia społeczna
16,00 zł do koszyka
19. Pedagogika. Podręcznik akademicki (zbior.pod red.Godlewskiego, Krawcewicza, Wujka)
pedagogika
12,00 zł do koszyka
20. Piętnaście plag. Kara fizyczna w teorii i praktyce wychowawczej na terenie województwa śląskiego w latach 1922-1939 (Stanisław Adamek)
silesiana, wychowanie, pedagogika
6,00 zł do koszyka
21. Podstawy pedagogiki (Sergiusz Hessen)
pedagogika
14,00 zł do koszyka
22. Problemy współczesnej pedeutologii. Teoria - praktyka - perspektywy (red. D.Ekiert-Oldroyd)
pedagogika
7,00 zł do koszyka
23. Psychologia społeczna dla nauczycieli (Stanisław Mika)
psychologia, pedagogika
7,00 zł do koszyka
24. Psychologia w szkole (Donald Ross Green)
psychologia, pedagogika, wychowanie
6,00 zł do koszyka
25. Psychospołeczne i pedagogiczne uwarunkowania pracy (red. M. Czapka)
praca, zarządzanie, pedagogika, psychologia
9,00 zł do koszyka
26. Rozwój uczuć (Stanisław Gerstmann)
psychologia, biologia, pedagogika
6,00 zł do koszyka
27. Socjologia wychowania. Tom I-II. (Wychowujące społeczeństwo - Urabianie osoby wychowanka) (Florian Znaniecki)
socjologia, pedagogika, wychowanie
20,00 zł do koszyka
28. Szkolenia (Mariola Łaguna)
pedagogika, nauczanie
12,00 zł do koszyka
29. Szkoła bez lęku (Christoph Lindenberg)
pedagogika
7,00 zł do koszyka
30. SZtuka i pedagogika. Krakowskie sesje naukowe (zbior.)
pedagogika, dydaktyka, wychowanie, rodzina, media, estetyka
8,00 zł do koszyka
31. Teoretyczne odniesienia i praktyczne rozwiązania w pedagogice wczesnoszkolnej (zbior. )
pedagogika, nauczanie początkowe, wychowanie
7,00 zł do koszyka
32. Teoria wychowania fizycznego (Maciej Demel, Alicja Skład)
wychowanie, sport, pedagogika
8,00 zł do koszyka
33. Uczeń niewidomy i niedowidzący w ogólnodostępnej szkole średniej (zbior.)
pedagogika, dydaktyka, kalectwo, ślepota
6,00 zł do koszyka
34. Wprowadzenie do pedagogiki społecznej (Ryszard Wroczyński)
pedagogika
7,00 zł do koszyka
35. Współczesna koncepcja wychowania plastycznego (Stefan Kościelecki)
sztuka, plastyka, pedagogika, wychowanie, nauczanie
12,00 zł do koszyka
36. Wybór tekstów do ćwiczeń z pedagogiki przedszkolnej (Antonina Sawicka)
pedagogika, nauczanie początkowe
7,00 zł do koszyka
37. Wybrane zagadnienia z dziedziny psychologii, socjologii, pedagogiki, organizacji pracy (Cierpioł, Wawrzek)
socjologia, organizacja, psychologia, pedagogika
5,00 zł do koszyka
38. Wychhowawca na czas próby. Jakiego człowieka chcemy wychować? (zbior.)
pedagogika, wychowanie, chrześcijaństwo
6,00 zł do koszyka
39. Wychowanie ku moralności (Jacek Mizak)
wychowanie, pedagogika, etyka
6,00 zł do koszyka
40. Wychowanie przez sztukę (red. I. Wojnar)
sztuka, estetyka, wychowanie, pedagogika
12,00 zł do koszyka
41. Zabawy tematyczne dzieci w domu i w przedszkolu (Władysław Jedynek)
pedagogika, wychowanie przedszkolne
12,00 zł do koszyka
42. Zdolności muzyczne u dzieci w wieku 5-13 lat w opinii nauczyciela a wyniki badań testowych (red. W.A. Sacher)
muzyka, pedagogika
6,00 zł do koszyka
43. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zeszyt 1/2006, seria: Pedagogika
pedagogika
4,00 zł do koszyka