Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Aksjologiczne podstawy współczesnej pedagogiki (Janusz CZerny)
pedagogika
5,00 zł do koszyka
2. Alternatywy myslenia o/dla edukacji (wybór tekstów pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego)
edukacja, oświata, pedagogika, dydaktyka
10,00 zł do koszyka
3. CZłowiek jako wychowawca i nauczyciel (Ziemowit Włodarski)
pedagogika, wychowanie
5,00 zł do koszyka
4. Edukacja i czas. Wychowanie dla teraźniejszości (Józef Bańka)
filozofia, pedagogika
10,00 zł do koszyka
5. Elementy pedagogiki (Mieczysław Szczodrak)
pedagogika, wychowanie przedszkolne
6,00 zł do koszyka
6. Fryderyk Adolf Diesterweg i jego wpływ na polską pedagogikę w XIX wieku (Marianna Krupa)
pedagogika, wiek dziewiętnasty, biografie, Prusy
7,00 zł do koszyka
7. Ideał i cele wychowania (Heliodor Muszyński)
pedagogika
10,00 zł do koszyka
8. Karpowicz (Stanisław Michalski)
pedagogika, szkolnictwo, oświata
8,00 zł do koszyka
9. Komeński (Bogdan Suchodolski)
wiek siedemnasty, pedagogika, oświata
4,00 zł do koszyka
10. Łunaczarski (Irena Wojnar)
sztuka, estetyka, socjalizm, socrealizm, propaganda, pedagogika, szkolnictwo, oświata
8,00 zł do koszyka
11. Metody pedagogiki specjalnej (red. Haring, Schiefelbusch)
pedagogika
9,00 zł do koszyka
12. NAuczanie społecznie niedostosowanych (red. H. Gąsior)
pedagogika specjalna, resocjalizacja
7,00 zł do koszyka
13. NAuczyciel jako wychowawca i współtwórca przemian w edukacji (Tadeusz Wolan)
szkolnictwo, oświata, pedagogika
7,00 zł do koszyka
14. O dobrym wychowaniu i kształceniu. Kryteria moralne i prakseologiczne (Jarosław Rudniański)
pedagogika
7,00 zł do koszyka
15. O kulturze współżycia (Zygmunt Mysłakowski)
pedagogika, wychowanie, kultura
3,00 zł do koszyka
16. Od ludus do agora. Rozważania o książkach dla dzieci i młodzieży i o sposobach lektury, które wiodą od zabawy do poważnej rozmowy o literaturze (Alicja Baluch)
literaturoznawstwo, pedagogika
7,00 zł do koszyka
17. Pedagogika opiekuńcza w zarysie (komplet t. 1-2) (Zdzisław Dąbrowski)
pedagogika
16,00 zł do koszyka
18. Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne (Lesław Pytka)
pedagogika specjalna, resocjalizacja
10,00 zł do koszyka
19. Pedagogika rewalidacyjna (red. A. Hulk)
pedagogika
10,00 zł do koszyka
20. Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniajacym się świecie (zbior. pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk)
socjologia, pedagogika, praca socjalna, rodzina, praca, patologia społeczna
16,00 zł do koszyka
21. Pedagogika. Podręcznik akademicki (zbior.pod red.Godlewskiego, Krawcewicza, Wujka)
pedagogika
12,00 zł do koszyka
22. Piętnaście plag. Kara fizyczna w teorii i praktyce wychowawczej na terenie województwa śląskiego w latach 1922-1939 (Stanisław Adamek)
silesiana, wychowanie, pedagogika
6,00 zł do koszyka
23. Problemy współczesnej pedeutologii. Teoria - praktyka - perspektywy (red. D.Ekiert-Oldroyd)
pedagogika
7,00 zł do koszyka
24. Psychologia społeczna dla nauczycieli (Stanisław Mika)
psychologia, pedagogika
7,00 zł do koszyka
25. Psychologia w szkole (Donald Ross Green)
psychologia, pedagogika, wychowanie
6,00 zł do koszyka
26. Psychospołeczne i pedagogiczne uwarunkowania pracy (red. M. Czapka)
praca, zarządzanie, pedagogika, psychologia
9,00 zł do koszyka
27. Rozmowa w szkole. Mówienie i słuchanie w klasach początkowych (Eugenia Rostańska)
pedagogika
2,00 zł do koszyka
28. Rozwój uczuć (Stanisław Gerstmann)
psychologia, biologia, pedagogika
6,00 zł do koszyka
29. Słownik pedagogiczny (Wincenty Okoń)
pedagogika, nauczanie, oświata
8,00 zł do koszyka
30. Socjologia wychowania. Tom I-II. (Wychowujące społeczeństwo - Urabianie osoby wychowanka) (Florian Znaniecki)
socjologia, pedagogika, wychowanie
20,00 zł do koszyka
31. Szkolenia (Mariola Łaguna)
pedagogika, nauczanie
12,00 zł do koszyka
32. Szkoła bez lęku (Christoph Lindenberg)
pedagogika
7,00 zł do koszyka
33. SZtuka i pedagogika. Krakowskie sesje naukowe (zbior.)
pedagogika, dydaktyka, wychowanie, rodzina, media, estetyka
8,00 zł do koszyka
34. Teoretyczne odniesienia i praktyczne rozwiązania w pedagogice wczesnoszkolnej (zbior. )
pedagogika, nauczanie początkowe, wychowanie
7,00 zł do koszyka
35. Teoria wychowania fizycznego (Maciej Demel, Alicja Skład)
wychowanie, sport, pedagogika
8,00 zł do koszyka
36. Uczeń Amosa (Stanisław Helsztyński)
renesans, pedagogika, biografie, Jan Amos Komeński
9,00 zł do koszyka
37. Uczeń niewidomy i niedowidzący w ogólnodostępnej szkole średniej (zbior.)
pedagogika, dydaktyka, kalectwo, ślepota
6,00 zł do koszyka
38. Wprowadzenie do pedagogiki społecznej (Ryszard Wroczyński)
pedagogika
7,00 zł do koszyka
39. Wybór tekstów do ćwiczeń z pedagogiki przedszkolnej (Antonina Sawicka)
pedagogika, nauczanie początkowe
7,00 zł do koszyka
40. Wybrane zagadnienia z dziedziny psychologii, socjologii, pedagogiki, organizacji pracy (Cierpioł, Wawrzek)
socjologia, organizacja, psychologia, pedagogika
5,00 zł do koszyka
41. Wychowanie ku moralności (Jacek Mizak)
wychowanie, pedagogika, etyka
6,00 zł do koszyka
42. Wychowanie przez sztukę (red. I. Wojnar)
sztuka, estetyka, wychowanie, pedagogika
12,00 zł do koszyka
43. Wychowawca na czas próby. Jakiego człowieka chcemy wychować? (zbior.)
pedagogika, wychowanie, chrześcijaństwo
6,00 zł do koszyka
44. Zabawy tematyczne dzieci w domu i w przedszkolu (Władysław Jedynek)
pedagogika, wychowanie przedszkolne
12,00 zł do koszyka
45. Zdolności muzyczne u dzieci w wieku 5-13 lat w opinii nauczyciela a wyniki badań testowych (red. W.A. Sacher)
muzyka, pedagogika
6,00 zł do koszyka
46. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zeszyt 1/2006, seria: Pedagogika
pedagogika
4,00 zł do koszyka