Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Aksjologiczne podstawy współczesnej pedagogiki (Janusz CZerny)
pedagogika
5,00 zł do koszyka
2. Alternatywy myslenia o/dla edukacji (wybór tekstów pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego)
edukacja, oświata, pedagogika, dydaktyka
10,00 zł do koszyka
3. CZłowiek jako wychowawca i nauczyciel (Ziemowit Włodarski)
pedagogika, wychowanie
5,00 zł do koszyka
4. Edukacja i czas. Wychowanie dla teraźniejszości (Józef Bańka)
filozofia, pedagogika
10,00 zł do koszyka
5. Elementy pedagogiki (Mieczysław Szczodrak)
pedagogika, wychowanie przedszkolne
6,00 zł do koszyka
6. Fryderyk Adolf Diesterweg i jego wpływ na polską pedagogikę w XIX wieku (Marianna Krupa)
pedagogika, wiek dziewiętnasty, biografie, Prusy
7,00 zł do koszyka
7. Ideał i cele wychowania (Heliodor Muszyński)
pedagogika
10,00 zł do koszyka
8. Karpowicz (Stanisław Michalski)
pedagogika, szkolnictwo, oświata
8,00 zł do koszyka
9. Komeński (Bogdan Suchodolski)
wiek siedemnasty, pedagogika, oświata
4,00 zł do koszyka
10. Łunaczarski (Irena Wojnar)
sztuka, estetyka, socjalizm, socrealizm, propaganda, pedagogika, szkolnictwo, oświata
8,00 zł do koszyka
11. Metody pedagogiki specjalnej (red. Haring, Schiefelbusch)
pedagogika
9,00 zł do koszyka
12. NAuczanie społecznie niedostosowanych (red. H. Gąsior)
pedagogika specjalna, resocjalizacja
7,00 zł do koszyka
13. NAuczyciel jako wychowawca i współtwórca przemian w edukacji (Tadeusz Wolan)
szkolnictwo, oświata, pedagogika
7,00 zł do koszyka
14. O dobrym wychowaniu i kształceniu. Kryteria moralne i prakseologiczne (Jarosław Rudniański)
pedagogika
7,00 zł do koszyka
15. Pedagogika opiekuńcza w zarysie (komplet t. 1-2) (Zdzisław Dąbrowski)
pedagogika
16,00 zł do koszyka
16. Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne (Lesław Pytka)
pedagogika specjalna, resocjalizacja
10,00 zł do koszyka
17. Pedagogika rewalidacyjna (red. A. Hulk)
pedagogika
10,00 zł do koszyka
18. Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniajacym się świecie (zbior. pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk)
socjologia, pedagogika, praca socjalna, rodzina, praca, patologia społeczna
16,00 zł do koszyka
19. Pedagogika. Podręcznik akademicki (zbior.pod red.Godlewskiego, Krawcewicza, Wujka)
pedagogika
12,00 zł do koszyka
20. Piętnaście plag. Kara fizyczna w teorii i praktyce wychowawczej na terenie województwa śląskiego w latach 1922-1939 (Stanisław Adamek)
silesiana, wychowanie, pedagogika
6,00 zł do koszyka
21. Problemy współczesnej pedeutologii. Teoria - praktyka - perspektywy (red. D.Ekiert-Oldroyd)
pedagogika
7,00 zł do koszyka
22. Psychologia społeczna dla nauczycieli (Stanisław Mika)
psychologia, pedagogika
7,00 zł do koszyka
23. Psychologia w szkole (Donald Ross Green)
psychologia, pedagogika, wychowanie
6,00 zł do koszyka
24. Psychospołeczne i pedagogiczne uwarunkowania pracy (red. M. Czapka)
praca, zarządzanie, pedagogika, psychologia
9,00 zł do koszyka
25. Rozwój uczuć (Stanisław Gerstmann)
psychologia, biologia, pedagogika
6,00 zł do koszyka
26. Socjologia wychowania. Tom I-II. (Wychowujące społeczeństwo - Urabianie osoby wychowanka) (Florian Znaniecki)
socjologia, pedagogika, wychowanie
20,00 zł do koszyka
27. Szkolenia (Mariola Łaguna)
pedagogika, nauczanie
12,00 zł do koszyka
28. Szkoła bez lęku (Christoph Lindenberg)
pedagogika
7,00 zł do koszyka
29. SZtuka i pedagogika. Krakowskie sesje naukowe (zbior.)
pedagogika, dydaktyka, wychowanie, rodzina, media, estetyka
8,00 zł do koszyka
30. Teoretyczne odniesienia i praktyczne rozwiązania w pedagogice wczesnoszkolnej (zbior. )
pedagogika, nauczanie początkowe, wychowanie
7,00 zł do koszyka
31. Teoria wychowania fizycznego (Maciej Demel, Alicja Skład)
wychowanie, sport, pedagogika
8,00 zł do koszyka
32. Uczeń Amosa (Stanisław Helsztyński)
renesans, pedagogika, biografie, Jan Amos Komeński
9,00 zł do koszyka
33. Uczeń niewidomy i niedowidzący w ogólnodostępnej szkole średniej (zbior.)
pedagogika, dydaktyka, kalectwo, ślepota
6,00 zł do koszyka
34. Wprowadzenie do pedagogiki społecznej (Ryszard Wroczyński)
pedagogika
7,00 zł do koszyka
35. Wybór tekstów do ćwiczeń z pedagogiki przedszkolnej (Antonina Sawicka)
pedagogika, nauczanie początkowe
7,00 zł do koszyka
36. Wybrane zagadnienia z dziedziny psychologii, socjologii, pedagogiki, organizacji pracy (Cierpioł, Wawrzek)
socjologia, organizacja, psychologia, pedagogika
5,00 zł do koszyka
37. Wychhowawca na czas próby. Jakiego człowieka chcemy wychować? (zbior.)
pedagogika, wychowanie, chrześcijaństwo
6,00 zł do koszyka
38. Wychowanie ku moralności (Jacek Mizak)
wychowanie, pedagogika, etyka
6,00 zł do koszyka
39. Wychowanie przez sztukę (red. I. Wojnar)
sztuka, estetyka, wychowanie, pedagogika
12,00 zł do koszyka
40. Zabawy tematyczne dzieci w domu i w przedszkolu (Władysław Jedynek)
pedagogika, wychowanie przedszkolne
12,00 zł do koszyka
41. Zdolności muzyczne u dzieci w wieku 5-13 lat w opinii nauczyciela a wyniki badań testowych (red. W.A. Sacher)
muzyka, pedagogika
6,00 zł do koszyka
42. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zeszyt 1/2006, seria: Pedagogika
pedagogika
4,00 zł do koszyka