Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Aksjologiczne podstawy współczesnej pedagogiki (Janusz CZerny)
pedagogika
5,00 zł do koszyka
2. Alternatywy myslenia o/dla edukacji (wybór tekstów pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego)
edukacja, oświata, pedagogika, dydaktyka
10,00 zł do koszyka
3. CZłowiek jako wychowawca i nauczyciel (Ziemowit Włodarski)
pedagogika, wychowanie
5,00 zł do koszyka
4. Edukacja i czas. Wychowanie dla teraźniejszości (Józef Bańka)
filozofia, pedagogika
10,00 zł do koszyka
5. Elementy pedagogiki (Mieczysław Szczodrak)
pedagogika, wychowanie przedszkolne
6,00 zł do koszyka
6. Fryderyk Adolf Diesterweg i jego wpływ na polską pedagogikę w XIX wieku (Marianna Krupa)
pedagogika, wiek dziewiętnasty, biografie, Prusy
7,00 zł do koszyka
7. Ideał i cele wychowania (Heliodor Muszyński)
pedagogika
10,00 zł do koszyka
8. Jak pomagać dziecku w nauce (Gordon W.Green)
dziecko, poradniki, pedagogika
9,00 zł do koszyka
9. Karpowicz (Stanisław Michalski)
pedagogika, szkolnictwo, oświata
8,00 zł do koszyka
10. Komeński (Bogdan Suchodolski)
wiek siedemnasty, pedagogika, oświata
4,00 zł do koszyka
11. Łunaczarski (Irena Wojnar)
sztuka, estetyka, socjalizm, socrealizm, propaganda, pedagogika, szkolnictwo, oświata
8,00 zł do koszyka
12. Metody pedagogiki specjalnej (red. Haring, Schiefelbusch)
pedagogika
9,00 zł do koszyka
13. NAuczanie społecznie niedostosowanych (red. H. Gąsior)
pedagogika specjalna, resocjalizacja
7,00 zł do koszyka
14. NAuczyciel jako wychowawca i współtwórca przemian w edukacji (Tadeusz Wolan)
szkolnictwo, oświata, pedagogika
7,00 zł do koszyka
15. O dobrym wychowaniu i kształceniu. Kryteria moralne i prakseologiczne (Jarosław Rudniański)
pedagogika
7,00 zł do koszyka
16. O kulturze współżycia (Zygmunt Mysłakowski)
pedagogika, wychowanie, kultura
3,00 zł do koszyka
17. Od ludus do agora. Rozważania o książkach dla dzieci i młodzieży i o sposobach lektury, które wiodą od zabawy do poważnej rozmowy o literaturze (Alicja Baluch)
literaturoznawstwo, pedagogika
7,00 zł do koszyka
18. Pedagogika opiekuńcza w zarysie (komplet t. 1-2) (Zdzisław Dąbrowski)
pedagogika
16,00 zł do koszyka
19. Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne (Lesław Pytka)
pedagogika specjalna, resocjalizacja
10,00 zł do koszyka
20. Pedagogika rewalidacyjna (red. A. Hulk)
pedagogika
10,00 zł do koszyka
21. Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniajacym się świecie (zbior. pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk)
socjologia, pedagogika, praca socjalna, rodzina, praca, patologia społeczna
16,00 zł do koszyka
22. Pedagogika. Podręcznik akademicki (zbior.pod red.Godlewskiego, Krawcewicza, Wujka)
pedagogika
12,00 zł do koszyka
23. Piętnaście plag. Kara fizyczna w teorii i praktyce wychowawczej na terenie województwa śląskiego w latach 1922-1939 (Stanisław Adamek)
silesiana, wychowanie, pedagogika
6,00 zł do koszyka
24. Problemy współczesnej pedeutologii. Teoria - praktyka - perspektywy (red. D.Ekiert-Oldroyd)
pedagogika
7,00 zł do koszyka
25. Psychologia społeczna dla nauczycieli (Stanisław Mika)
psychologia, pedagogika
7,00 zł do koszyka
26. Psychologia w szkole (Donald Ross Green)
psychologia, pedagogika, wychowanie
6,00 zł do koszyka
27. Psychospołeczne i pedagogiczne uwarunkowania pracy (red. M. Czapka)
praca, zarządzanie, pedagogika, psychologia
9,00 zł do koszyka
28. Rozmowa w szkole. Mówienie i słuchanie w klasach początkowych (Eugenia Rostańska)
pedagogika
2,00 zł do koszyka
29. Rozwój uczuć (Stanisław Gerstmann)
psychologia, biologia, pedagogika
6,00 zł do koszyka
30. Słownik pedagogiczny (Wincenty Okoń)
pedagogika, nauczanie, oświata
8,00 zł do koszyka
31. Socjologia wychowania. Tom I-II. (Wychowujące społeczeństwo - Urabianie osoby wychowanka) (Florian Znaniecki)
socjologia, pedagogika, wychowanie
20,00 zł do koszyka
32. Szkolenia (Mariola Łaguna)
pedagogika, nauczanie
12,00 zł do koszyka
33. Szkoła bez lęku (Christoph Lindenberg)
pedagogika
7,00 zł do koszyka
34. SZtuka i pedagogika. Krakowskie sesje naukowe (zbior.)
pedagogika, dydaktyka, wychowanie, rodzina, media, estetyka
8,00 zł do koszyka
35. Teoretyczne odniesienia i praktyczne rozwiązania w pedagogice wczesnoszkolnej (zbior. )
pedagogika, nauczanie początkowe, wychowanie
7,00 zł do koszyka
36. Teoria wychowania fizycznego (Maciej Demel, Alicja Skład)
wychowanie, sport, pedagogika
8,00 zł do koszyka
37. Uczeń Amosa (Stanisław Helsztyński)
renesans, pedagogika, biografie, Jan Amos Komeński
9,00 zł do koszyka
38. Uczeń niewidomy i niedowidzący w ogólnodostępnej szkole średniej (zbior.)
pedagogika, dydaktyka, kalectwo, ślepota
6,00 zł do koszyka
39. Wprowadzenie do pedagogiki społecznej (Ryszard Wroczyński)
pedagogika
7,00 zł do koszyka
40. Wybór tekstów do ćwiczeń z pedagogiki przedszkolnej (Antonina Sawicka)
pedagogika, nauczanie początkowe
7,00 zł do koszyka
41. Wybrane zagadnienia z dziedziny psychologii, socjologii, pedagogiki, organizacji pracy (Cierpioł, Wawrzek)
socjologia, organizacja, psychologia, pedagogika
5,00 zł do koszyka
42. Wychowanie ku moralności (Jacek Mizak)
wychowanie, pedagogika, etyka
6,00 zł do koszyka
43. Wychowanie przez sztukę (red. I. Wojnar)
sztuka, estetyka, wychowanie, pedagogika
12,00 zł do koszyka
44. Wychowawca na czas próby. Jakiego człowieka chcemy wychować? (zbior.)
pedagogika, wychowanie, chrześcijaństwo
6,00 zł do koszyka
45. Zabawy tematyczne dzieci w domu i w przedszkolu (Władysław Jedynek)
pedagogika, wychowanie przedszkolne
12,00 zł do koszyka
46. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zeszyt 1/2006, seria: Pedagogika
pedagogika
4,00 zł do koszyka