Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. 202 dyktanda uwzględniające i wyjaśniające ostatnie zmiany w ortografii (Ewa Tarnowska)
polonistyka, językoznawstwo
3,00 zł do koszyka
2. Aktualność Żeromskiego (wyd. 1946) (Aleksy Deruga)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
3. Aleksander Fredro (opr. Tadeusz Sivert)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
4. Amfion. Rozważania nad wierszem polskim (Adam Ważyk)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
5. Asnyk znany i nieznany (Maria Szypowska)
pisarze, literaturoznawstwo, biografie, polonistyka
14,00 zł do koszyka
6. Bachus w kontuszu. Z dziejów motywu alkoholu w literaturze polskiej (Grzegorz Godlewski)
literaturoznawstwo, polonistyka, obyczaje, kultura
7,00 zł do koszyka
7. Badania nad krytyką literacką (zbior., red. J. Sławiński)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
8. Bliscy nieznajomi. Górnośląskie pogranicze w polskiej i niemieckiej prozie współczesnej (Kornelia Ćwiklak)
polonistyka, literaturoznawstwo, germanistyka, silesiana
18,00 zł do koszyka
9. Brzozowski i jego powieści (Marta Wyka)
literaturoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
10. Cyprian Norwid. Interpretacje (red. S. Makowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
11. CZego nie ma w podręczznikach języka polskiego. Mały prxzewodnik po współczesnej literaturze polskiej (Marian Kisiel)
literaturoznawstwo, polonistyka
3,00 zł do koszyka
12. Dramaturgia Młodej Polski. Próba monografii dramatu z lat 1890-1918 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka
9,00 zł do koszyka
13. Dramaturgia polska w latach 1945-77 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, dramaturgia
6,00 zł do koszyka
14. Dramaturgia współczesna 1945-1980 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, dramaturgia
12,00 zł do koszyka
15. Dwudziestolecie 1919-1939 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka
14,00 zł do koszyka
16. Dzieje literatury polskiej od początków do czasów najnowszych (Julian Krzyżanowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
17. Fredro i fredrusie (opr. B. Zakrzewski)
biografie, listy, pamiętniki, wiek dziewiętnasty, polonistyka, Fredro
14,00 zł do koszyka
18. gawędy o żywym słowie (Jerzy Kram)
językoznawstwo, polonistyka
4,00 zł do koszyka
19. Gdzie postawić przecinek? Poradnik przestankowania ze słowniczkiem (E.i F. Przyłubscy)
polonistyka, interpunkcja
3,00 zł do koszyka
20. Gramatyka historyczna języka polskiego (Stanisław Rospond)
językoznawstwo, polonistyka
14,00 zł do koszyka
21. Gramatyka języka polskiego (Stanisław Szober)
językoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
22. Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945 - 1975 (Stanisław Stabryła)
literaturoznawstwo, polonistyka, starożytność, grecja, rzym
12,00 zł do koszyka
23. Historia literatury polskiej w zarysie (zbiorowa pod red.. Stępnia i Wilkonia)
literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
24. Historia literatury polskiej: Alegoryzm-preromantyzm (Julian Krzyżanowski)
polonistyka, literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
25. Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów Oświecenia (Teresa Kostkiewiczowa)
polonistyka, poetyka, Oświecenie, wiek osiemnasty
8,00 zł do koszyka
26. Jak uczyć poezji? (Stanisław Bortnowski)
polonistyka, poetyka
7,00 zł do koszyka
27. Jan Kasprowicz. Zarys biografii (Tomasz Jodełka)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
5,00 zł do koszyka
28. Język polski na co dzień. Samouczek i słownik poprawnej polszczyzny (Ewa i Feliks Przyłubscy)
językoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
29. Juliusz Słowacki (Eugeniusz Sawrymowicz)
polonistyka, literaturoznawstwo, biografie
8,00 zł do koszyka
30. Kaskaderzy literatury. O twórczości i legendzie Andrzeja Bursy, Marka Hłaski, Haliny Poświatowskiej, Edwarda Stachury, Ryszarda Milczewskiego-Bruna, Rafała Wojaczka (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka, kultura
14,00 zł do koszyka
31. Koń ma duszę w sobie (antologia, opr. Łucja Ginkowa)
literaturoznawstwo, polonistyka, romantyzm, obyczaje, konie
12,00 zł do koszyka
32. Kronika życia literackiego w Polsce pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945 (Stanisław Sierotwiński)
II wojna światowa, okupacja, polonistyka, literaturoznawstwo
17,00 zł do koszyka
33. Książę Wiśniowiecki Janusz Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej siedemnastego wieku (Renata Ryba)
literaturoznawstwo, polonistyka, wiek siedemnasty
8,00 zł do koszyka
34. Kuszenie Hamleta. Szkice z lat 1959-1964 (S.Lichański)
wieś, literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
35. Legenda i prawda Zielonego Balonika (Tomasz Weiss)
polonistyka, literaturoznawstwo, Kraków, kabaret, satyra, kultura
10,00 zł do koszyka
36. Legenda Młodej Polski. Studya o strukturze duszy kulturalnej [reprint] (Stanisław Brzozowski)
młoda polska, polonistyka, literaturoznawstwo, kultura
14,00 zł do koszyka
37. Legenda Somosierry i inne prace krytyczne (Jerzy R. Krzyki)
literaturoznawstwo, polonistyka
5,00 zł do koszyka
38. Listy (Cyprian Norwid)
literaturoznawstwo, polonistyka, listy
14,00 zł do koszyka
39. Listy do Koźmianów (Zygmunt Krasiński)
polonistyka, listy
15,00 zł do koszyka
40. Listy do Tuwima i Lechonia (1940-1943) (Mieczysław Grydzewski)
listy, polonistyka
5,00 zł do koszyka
41. Literatura polska 1918 - 1975. Tom I. 1918 - 1932 (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
42. Literatura polska od średniowiecza do Oświecenia (Libera, Pietrusiewiczowa, Rytel)
literaturoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
43. Literatura polska w perspektywie europejskiej. Studia i rozprawy (Jerzy Pietrkiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
44. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny (zbior.)
polonistyka, literaturoznawstwo
45,00 zł do koszyka
45. Literatura pozytywizmu (Henryk Markiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, pozytywizm
9,00 zł do koszyka
46. Literatura średniowiecza (Tadeusz Witczak)
literaturoznawstwo, średniowiecze, polonistyka
10,00 zł do koszyka
47. Literatura współczesna źle obecna w szkole. Antologia tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych
polonistyka
6,00 zł do koszyka
48. Małe iluminacje. Formy prozatorskie Mirona Białoszewskiego (Andrzej Zieniewicz)
polonistyka, literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
49. Mały słownik języka polskiego (zbior., red. Skorupka, Auderska, Łempicka)
polonistyka
10,00 zł do koszyka
50. Marchołt na Parnasie. Szkice literackie (Stanisław Burkot)
literaturoznawstwo, polonistyka, wieś
7,00 zł do koszyka
51. Maria Konopnicka (Alina Brodzka)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
52. Marie jego życia (Barbara Wachowicz)
biografie, sienkiewicz, polonistyka
8,00 zł do koszyka
53. Matka Hłaski (Barbara Stanisławczyk)
biografie, polonistyka
5,00 zł do koszyka
54. Medaliony Zofii Nałkowskiej (Biblioteka analiz literackich) (H. Zaworska)
polonistyka
1,00 zł do koszyka
55. Mickiewicz i antyk (Tadeusz Sinko)
literaturoznawstwo, kultura, polonistyka, starożytność
20,00 zł do koszyka
56. Między nowymi a dawnymi laty. Eseje o języku ( Stanisław Dubisz)
językoznawstwo, polonistyka, etymologia
7,00 zł do koszyka
57. Między teorią a historią literatury (Eugeniusz Kucharski)
polonistyka, literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
58. Motywy kultury zdrowotnej w literaturze polskiej (Cezary Stypułkowski)
polonistyka, literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
59. Mój skorowidz poezji polskiej na emigracji (Zygmunt Lichniak)
literaturoznawstwo, polonistyka, emigracja
9,00 zł do koszyka
60. Nastrajanie pamięci. Artykulacja doświadczenia w poezji Jerzego Ficowskiego (Maria Kobielska)
polonistyka, literaturoznawstwo, poezja
8,00 zł do koszyka
61. Neoromantyzm polski 1890 - 1918 (Julian Krzyżanowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
62. O dobrym Naczelniku i niezłomnym Rycerzu (Andrzej Kijowski)
literaturoznawstwo, polonistyka, Kościuszko, Poniatowski
7,00 zł do koszyka
63. o Faraonie. Szkice (Janina Kulczycka-Saloni)
literaturoznawstwo, polonistyka, starożytność
7,00 zł do koszyka
64. O języku do kamery (Jan Miodek)
językoznawstwo, polonistyka
5,00 zł do koszyka
65. O języku Jana Kochanowskiego (Stanisław Słoński)
językoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
66. O języku poetyckim Jana Kochanowskiego (wybór artykułów z Języka Polskiego)
polonistyka, literaturoznawstwo, językoznawstwo
6,00 zł do koszyka
67. O potrzebie historii literatury. Szkice polonistyczne z lat 1944-1967 (Kazimierz Wyka)
językoznawstwo, polonistyka
5,00 zł do koszyka
68. O twórczości Wyspiańskiego (Adam Grzymała-Siedlecki)
polonistyka, literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
69. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku - seria piąta: Literatura okresu Młodej Polski. Tom II (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
20,00 zł do koszyka
70. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku - seria piąta: Literatura okresu Młodej Polski. Tom III (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
20,00 zł do koszyka
71. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku: Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863. Tom II (red. Janion, Dernałowicz, Maciejewski)
literaturoznawstwo, polonistyka, romantyzm
20,00 zł do koszyka
72. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku: Literatura krajowa w okresie romantyzmu. Tom I (red. Janion, Zakrzewski, Dernałowicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, romantyzm
25,00 zł do koszyka
73. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. Tom II (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
16,00 zł do koszyka
74. Obrońcy chłopów w literaturze polskiej (opr. M. Piszczykowski)
polonistyka, literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
75. Od baroku ku pozytywizmowi. Studia historycznoliterackie
polonistyka, Radziwiłłowie, Ossoliński, Twardowski, Skarga, Lwów
3,00 zł do koszyka
76. Od poezji kosmosy do poezji czasu. Studium o twórczości Stanisława Ciesielczuka (Ewa Jaskółowa)
polonistyka, literaturoznawstwo, poezja
8,00 zł do koszyka
77. Od Schulza do Myśliwskiego (Anna Marzec)
polonistyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
78. Ortografia na bardzo dobry (opr. B. K. Gierymscy)
polonistyka, językoznawstwo
3,00 zł do koszyka
79. Oświecenie (Zdzisław Libera)
literaturoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
80. Oświecenie (Historia literatury polskiej) (Mieczysław Klimowicz)
literaturoznawstwo, polonistyka
20,00 zł do koszyka
81. Pan TAdeusz czyli Jeszcze Polska nie zginęła. W 150 rocznicę wydania Pana TAdeusza (Bogdan Zakrzewski)
literaturoznawstwo, polonistyka
4,00 zł do koszyka
82. Panorama literatury na obczyźnie (Krzysztof Dybciak)
polonistyka, emigracja, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
83. Parandowski (Edward Kozikowski)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
2,00 zł do koszyka
84. Paszport wolności czyli Słowacki na Śląsku (B.Zakrzewski)
silesiana, śląsk, literaturoznawstwo, biografie, polonistyka
4,00 zł do koszyka
85. Pierwiastek ludowy i społeczny w piśmiennictwie polskim (wybór zagadnień z literatury) (Roman Pisarski)
literaturoznawstwo, polonistyka, wieś
4,00 zł do koszyka
86. Pisarstwo wsi i ziemi (Stefan Lichański)
literaturoznawstwo, wieś, polonistyka
7,00 zł do koszyka
87. Pisarze polscy. Wybór sylwetek (1543-1890) (Anna Milska)
literaturoznawstwo, polonistyka
3,00 zł do koszyka
88. Pisma (Franciszek Siedlecki)
polonistyka, wersyfikacja, metryka, poetyka, językoznawstwo
17,00 zł do koszyka
89. Pochodzenie polskiego języka literackiego (zbior., red. K. Budzyk)
językoznawstwo, polonistyka
16,00 zł do koszyka
90. Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej
językoznawstwo, polonistyka
2,00 zł do koszyka
91. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego (Zenon Klemensiewicz)
gramatyka, polonistyka, językoznawstwo
3,00 zł do koszyka
92. Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki (zbior. pod red. I. Maciejewski)
literaturoznawstwo, polonistyka
18,00 zł do koszyka
93. Poezja polska w latach 1939-1965. Część I. Strategie liryczne (Edward Balcerzan)
polonistyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
94. Pogranicza i korespondencje sztuk (red. Cieślikowska, Sławiński)
literaturoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
95. Polscy pisarze współcześni 1944-1968 (Lesław M. Bartelski)
literaturoznawstwo, polonistyka
5,00 zł do koszyka
96. Polscy pisarze współcześni 1944-1974. Informator (Lesław M .Bartelski)
literaturoznawstwo, polonistyka
4,00 zł do koszyka
97. Polszczyzna Lwowa i kresów południowo-wschodnich do 1939 r. (Zofia Kurzowa)
polonistyka, kresy, językoznawstwo
15,00 zł do koszyka
98. Portret Słowackiego (Paweł Hertz)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
6,00 zł do koszyka
99. Pozytywizm polski. Wykład popularny (F. Araszkiewicz)
polonistyka, przed 1945
3,00 zł do koszyka
100. Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych (Witold Cienkowski)
polonistyka, językoznawstwo
8,00 zł do koszyka
101. Prądy i konwencje w dramacie i teatrze (Jan A. Fręś)
polonistyka, literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
102. Prądy i konwencje w poezji (Jaskółowa, Opacka)
polonistyka, literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
103. Prądy i konwencje w prozie (Jaskółowa, Opacka)
polonistyka, literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
104. Profesor Władysław Studencki - patron bytomskiej biblioteki (Piotr Obrączka)
polonistyka, literaturoznawstro, biografie, silesiana, Bytom, Żywiecczyzna, Podbeskidzie
8,00 zł do koszyka
105. Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939 (Alina Kowalczykowa)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
106. Proza... proza... (Zbigniew Żabicki)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
107. Przewodnik polonisty. Bibliografie, biblioteki, muzea literackie (Jadwiga Czachowska, Roman Loth)
literaturoznawstwo, biblioteka, bibliografia, polonistyka
24,00 zł do koszyka
108. Radość czytania Szymborskiej (wybór tekstów krytycznych)
literaturoznawstwo, polonistyka, poetyka
14,00 zł do koszyka
109. Reduta. Romantyczna poezja niepodległościowa (Maria Janion)
literaturoznawstwo, polonistyka, romantyzm
14,00 zł do koszyka
110. Renesans (Historia literatury polskiej) (Jerzy Ziomek)
literaturoznawstwo, polonistyka, odrodzenie
22,00 zł do koszyka
111. Rozmowy z czesławem Miłoszem (Aleksander Fiut)
literaturoznawstwo, polonistyka, emigracja
7,00 zł do koszyka
112. Rozmowy z pisarzami (Zbigniew Taranienko)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
113. Rozpad i trwanie. O prozie Tadeusza Brezy (Jan Bełkot)
literaturoznawstwo, polonistyka, breza
6,00 zł do koszyka
114. Rzecz Russowska. O pisarstwie Marii Dąbrowskiej (Tadeusz Drewnowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
115. Sekrety Fredrowskie (Wojciech Natanson)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
7,50 zł do koszyka
116. Sienkiewicz i piękna Wielkopolanka (Krystyna Kolińska-Sochaczewska)
polonistyka, Henryk Sienkiewicz, Maria Radziejowska, biografie
6,00 zł do koszyka
117. Słownik etymologiczny języka polskiego (Aleksander Bruckner)
językoznawstwo, polonistyka, reprint
36,00 zł do koszyka
118. Słownik frazeologiczny (Z. i M. Dominów)
językoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
119. Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny (S. Bąba, J.Liberek)
polonistyka, językoznawstwo
34,00 zł do koszyka
120. Słownik języka polskiego [3-tomowy] (zbior.pod red.m.Szymczaka)
słowniki, polonistyka
40,00 zł do koszyka
121. Słownik lektur dla gimnazjum (red. H. Sułek)
literaturoznawstwo, polonistyka, dla młodzieży
12,00 zł do koszyka
122. Słownik literatury polskiego Oświecenia (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
30,00 zł do koszyka
123. Słownik literatury polskiej XIX wieku (red. Bachórz, Kowalczykowa)
polonistyka, literaturoznawstwo
35,00 zł do koszyka
124. Słownik poezji. Szkoła podstawowa (Artur Dzigański)
literaturoznawstwo, polonistyka, poezja
8,00 zł do koszyka
125. Słownik polszczyzny XVI wieku - tom IV (Cz - Dęż) (zbior.)
polonistyka, językoznawstwo
24,00 zł do koszyka
126. Słownik polszczyzny XVI wieku - tom IX (Iskać - Jużyna) (zbior.)
językoznawstwo, polonistyka
24,00 zł do koszyka
127. Słownik polszczyzny XVI wieku - tom VI (Dra - Eżby) (zbior.)
językoznawstwo, polonistyka
24,00 zł do koszyka
128. Słownik polszczyzny XVI wieku - tom XII (L - Łżywy) (zbior.)
językoznawstwo, polonistyka
24,00 zł do koszyka
129. Słownik poprawnej polszczyzny (Stanisław Szober)
językoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
130. Słownik synonimów (Dąbrówka, Geller, Turczyn)
językoznawstwo, polonistyka
14,00 zł do koszyka
131. Słownik współczesnego języka Polskiego (red. B. Dunaj)
językoznawstwo, polonistyka
60,00 zł do koszyka
132. Stachu, jego kobiety, jego dzieci (Krystyna Kolińska)
biografie, Przybyszewski, literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
133. Stara szuflada (Kazimierz Wyka)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
134. Szkolny słownik ortograficzny + dyktanda (Rzeszutek, Sobczak, Zgółkowa)
dla dzieci, polonistyka, językoznawstwo
8,00 zł do koszyka
135. SZtuka pisarska Żeromskiego (Stanisław Adamczewski)
polonistyka, literaturoznawstwo
16,00 zł do koszyka
136. Sztuka słowa. Rzecz o zjawiskach literackich (Julian Krzyżanowski)
polonistyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
137. Śląska ojczyzna polszczyzna (Jan Miodek)
językoznawstwo, silesiana, Śląsk, polonistyka
3,00 zł do koszyka
138. TAdeusz Breza (Mieczysław Dąbrowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
4,00 zł do koszyka
139. Tadeusz Różewicz (Stanisław Burkot)
literaturoznawstwo, polonistyka
14,00 zł do koszyka
140. Treny Jana Kochanowskiego (Janusz Pelc)
polonistyka, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
141. Trwałe przymierza (Jan Zygmunt Jakubowski)
literaturoznawstwo, polonistyka, Witkiewicz, Młoda Polska, modernizm, romantyzm
8,00 zł do koszyka
142. W kręgu Kuźnicy. Dyskusje krytycznoliterackie lat 1945-1948 (Hanna Gosk)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
143. W pracowni Aleksndra Fredry (Stanisław Pigoń)
literaturoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
144. Warsztat badawczy profesora Zbigniewa Jerzego Nowaka. Charakterystyki, wspomnienia, bibliografia (zbior.)
polonistyka, biografie, silesiana
8,00 zł do koszyka
145. Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice (Stanisław Pigoń)
literaturoznawstwo, polonistyka, Mickiewicz, Żeromski, Fredro, Berent, Krzyżanowski
7,00 zł do koszyka
146. Wielkie Wczoraj (Dariusz Nowacki)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
147. Wiersz nieznanego poety. Gawęda literacko-obyczajowa (Julian Tuwim)
polonistyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
148. Witold Gombrowicz. Studium portretowe (Tadeusz Kępiński)
literaturoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
149. Wizerunki polskich pisarzy katolickich. SZkice i polemiki (Jerzy Ziomek)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
150. Władysław Orkan. Twórca i dzieło (Stanisław Pigoń)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
10,00 zł do koszyka
151. Wpisani w Giewont (Henryk Worcell)
wspomnienia, góry, Podhale, Zakopane, polonistyka
6,00 zł do koszyka
152. Współczesna literatura polska (wyd. 1908) (Wilhelm Feldman)
literaturoznawstwo, polonistyka
25,00 zł do koszyka
153. Współczesna literatura polska 1864 - 1918 [kompl. 2 tomów] (Wilhelm Feldman)
literaturoznawstwo, polonistyka
20,00 zł do koszyka
154. Współczesna polszczyzna i jej odmiany (red. H. Wróbel)
językoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
155. Wybór pism krytycznoliterackich (BN) (Karol Irzykowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
14,00 zł do koszyka
156. Wykłady z polskiej składni (Renata Grzegorczykowa)
językoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
157. Wyobraźnia poetycka Norwida (Mieczysław Inglot)
literaturoznawstwo, polonistyka, poetyka
8,00 zł do koszyka
158. Z problemów literatury polskiej XX wieku. Tom I. Młoda Polska (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
159. Z problemów literatury polskiej XX wieku. Tom II. Literatura międzywojenna (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
160. Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego t. 15 (E. Polański i Z. Uryga)
polonistyka
4,00 zł do koszyka
161. Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego t. 16 (Helena Synowiec)
polonistyka
4,00 zł do koszyka
162. Z zagadnień historii literatury (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka, epos uzbecki, literatura dla dzieci
6,00 zł do koszyka
163. Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji (red. Sławiński, Święch)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
164. Zarys dziejów literatury polskiej (J.Kleiner, W.Maciąg)
literaturoznawstwo, polonistyka
9,00 zł do koszyka
165. Zarys nowszej literatury ludowej (przed rokiem 1920) (Stanisław Pigoń)
literaturoznawstwo, polonistyka, wieś
10,00 zł do koszyka
166. Zarys poetyki (E.Miodońska-Brookes, A.Kulawik, M.Tatara)
polonistyka
15,00 zł do koszyka
167. Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym (Jodłowski, Taszycki)
polonistyka, językoznawstwo, interpunkcja, polszczyzna
6,00 zł do koszyka
168. Żywe źródła (Marian Piechal)
literaturoznawstwo, polonistyka, poezja
6,00 zł do koszyka