Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. 202 dyktanda uwzględniające i wyjaśniające ostatnie zmiany w ortografii (Ewa Tarnowska)
polonistyka, językoznawstwo
3,00 zł do koszyka
2. Aktualność Żeromskiego (wyd. 1946) (Aleksy Deruga)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
3. Aleksander Fredro (opr. Tadeusz Sivert)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
4. Amfion. Rozważania nad wierszem polskim (Adam Ważyk)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
5. Asnyk znany i nieznany (Maria Szypowska)
pisarze, literaturoznawstwo, biografie, polonistyka
14,00 zł do koszyka
6. Autorzy naszych lektur. Szkice o pisarzach współczenych (zbior.pod red.Maciąga)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
7. Badania nad krytyką literacką (zbior., red. J. Sławiński)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
8. Bliscy nieznajomi. Górnośląskie pogranicze w polskiej i niemieckiej prozie współczesnej (Kornelia Ćwiklak)
polonistyka, literaturoznawstwo, germanistyka, silesiana
18,00 zł do koszyka
9. Brzozowski i jego powieści (Marta Wyka)
literaturoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
10. CZego nie ma w podręczznikach języka polskiego. Mały prxzewodnik po współczesnej literaturze polskiej (Marian Kisiel)
literaturoznawstwo, polonistyka
3,00 zł do koszyka
11. Dramaturgia Młodej Polski. Próba monografii dramatu z lat 1890-1918 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka
9,00 zł do koszyka
12. Dramaturgia polska w latach 1945-77 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, dramaturgia
6,00 zł do koszyka
13. Dramaturgia współczesna 1945-1980 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, dramaturgia
12,00 zł do koszyka
14. Dwudziestolecie 1919-1939 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka
14,00 zł do koszyka
15. Dzieje literatury polskiej od początków do czasów najnowszych (Julian Krzyżanowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
16. Fredro i fredrusie (opr. B. Zakrzewski)
biografie, listy, pamiętniki, wiek dziewiętnasty, polonistyka, Fredro
14,00 zł do koszyka
17. gawędy o żywym słowie (Jerzy Kram)
językoznawstwo, polonistyka
4,00 zł do koszyka
18. Gdzie postawić przecinek? Poradnik przestankowania ze słowniczkiem (E.i F. Przyłubscy)
polonistyka, interpunkcja
3,00 zł do koszyka
19. Gramatyka historyczna języka polskiego (Stanisław Rospond)
językoznawstwo, polonistyka
14,00 zł do koszyka
20. Gramatyka języka polskiego (Stanisław Szober)
językoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
21. Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945 - 1975 (Stanisław Stabryła)
literaturoznawstwo, polonistyka, starożytność, grecja, rzym
12,00 zł do koszyka
22. Historia literatury polskiej w zarysie (zbiorowa pod red.. Stępnia i Wilkonia)
literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
23. Historia literatury polskiej: Alegoryzm-preromantyzm (Julian Krzyżanowski)
polonistyka, literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
24. Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów Oświecenia (Teresa Kostkiewiczowa)
polonistyka, poetyka, Oświecenie, wiek osiemnasty
8,00 zł do koszyka
25. Jak uczyć poezji? (Stanisław Bortnowski)
polonistyka, poetyka
7,00 zł do koszyka
26. Jan Kasprowicz. Zarys biografii (Tomasz Jodełka)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
5,00 zł do koszyka
27. Język polski na co dzień. Samouczek i słownik poprawnej polszczyzny (Ewa i Feliks Przyłubscy)
językoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
28. Juliusz Słowacki (Eugeniusz Sawrymowicz)
polonistyka, literaturoznawstwo, biografie
8,00 zł do koszyka
29. Kaskaderzy literatury. O twórczości i legendzie Andrzeja Bursy, Marka Hłaski, Haliny Poświatowskiej, Edwarda Stachury, Ryszarda Milczewskiego-Bruna, Rafała Wojaczka (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka, kultura
14,00 zł do koszyka
30. Koń ma duszę w sobie (antologia, opr. Łucja Ginkowa)
literaturoznawstwo, polonistyka, romantyzm, obyczaje, konie
12,00 zł do koszyka
31. Kronika życia literackiego w Polsce pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945 (Stanisław Sierotwiński)
II wojna światowa, okupacja, polonistyka, literaturoznawstwo
17,00 zł do koszyka
32. Książę Wiśniowiecki Janusz Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej siedemnastego wieku (Renata Ryba)
literaturoznawstwo, polonistyka, wiek siedemnasty
8,00 zł do koszyka
33. Kuszenie Hamleta. Szkice z lat 1959-1964 (S.Lichański)
wieś, literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
34. Legenda i prawda Zielonego Balonika (Tomasz Weiss)
polonistyka, literaturoznawstwo, Kraków, kabaret, satyra, kultura
10,00 zł do koszyka
35. Legenda Młodej Polski. Studya o strukturze duszy kulturalnej [reprint] (Stanisław Brzozowski)
młoda polska, polonistyka, literaturoznawstwo, kultura
14,00 zł do koszyka
36. Legenda Somosierry i inne prace krytyczne (Jerzy R. Krzyki)
literaturoznawstwo, polonistyka
5,00 zł do koszyka
37. Liryka Kazimierza Wierzyńskiego z lat 1951-1969 (Jolanta Dudek)
literaturoznawstwo, poezja, polonistyka
7,00 zł do koszyka
38. Listy (Cyprian Norwid)
literaturoznawstwo, polonistyka, listy
14,00 zł do koszyka
39. Listy do Tuwima i Lechonia (1940-1943) (Mieczysław Grydzewski)
listy, polonistyka
5,00 zł do koszyka
40. Literatura polska 1918 - 1975. Tom I. 1918 - 1932 (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
41. Literatura polska od średniowiecza do Oświecenia (Libera, Pietrusiewiczowa, Rytel)
literaturoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
42. Literatura polska w perspektywie europejskiej. Studia i rozprawy (Jerzy Pietrkiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
43. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny (zbior.)
polonistyka, literaturoznawstwo
45,00 zł do koszyka
44. Literatura pozytywizmu (Henryk Markiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, pozytywizm
9,00 zł do koszyka
45. Literatura średniowiecza (Tadeusz Witczak)
literaturoznawstwo, średniowiecze, polonistyka
10,00 zł do koszyka
46. Literatura współczesna źle obecna w szkole. Antologia tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych
polonistyka
6,00 zł do koszyka
47. Mały słownik języka polskiego (zbior., red. Skorupka, Auderska, Łempicka)
polonistyka
10,00 zł do koszyka
48. Marchołt na Parnasie. Szkice literackie (Stanisław Burkot)
literaturoznawstwo, polonistyka, wieś
7,00 zł do koszyka
49. Maria Konopnicka (Alina Brodzka)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
50. Matka Hłaski (Barbara Stanisławczyk)
biografie, polonistyka
5,00 zł do koszyka
51. Medaliony Zofii Nałkowskiej (Biblioteka analiz literackich) (H. Zaworska)
polonistyka
1,00 zł do koszyka
52. Mickiewicz i antyk (Tadeusz Sinko)
literaturoznawstwo, kultura, polonistyka, starożytność
20,00 zł do koszyka
53. Między nowymi a dawnymi laty. Eseje o języku ( Stanisław Dubisz)
językoznawstwo, polonistyka, etymologia
7,00 zł do koszyka
54. Między teorią a historią literatury (Eugeniusz Kucharski)
polonistyka, literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
55. Mikołaj Rej (Aleksander Bruckner)
literaturoznawstwo, polonistyka
3,00 zł do koszyka
56. Motywy kultury zdrowotnej w literaturze polskiej (Cezary Stypułkowski)
polonistyka, literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
57. Mój skorowidz poezji polskiej na emigracji (Zygmunt Lichniak)
literaturoznawstwo, polonistyka, emigracja
9,00 zł do koszyka
58. Neoromantyzm polski 1890 - 1918 (Julian Krzyżanowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
59. O dobrym Naczelniku i niezłomnym Rycerzu (Andrzej Kijowski)
literaturoznawstwo, polonistyka, Kościuszko, Poniatowski
7,00 zł do koszyka
60. o Faraonie. Szkice (Janina Kulczycka-Saloni)
literaturoznawstwo, polonistyka, starożytność
7,00 zł do koszyka
61. O języku do kamery (Jan Miodek)
językoznawstwo, polonistyka
5,00 zł do koszyka
62. O języku Jana Kochanowskiego (Stanisław Słoński)
językoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
63. O języku poetyckim Jana Kochanowskiego (wybór artykułów z Języka Polskiego)
polonistyka, literaturoznawstwo, językoznawstwo
6,00 zł do koszyka
64. O potrzebie historii literatury. Szkice polonistyczne z lat 1944-1967 (Kazimierz Wyka)
językoznawstwo, polonistyka
5,00 zł do koszyka
65. O twórczości Wyspiańskiego (Adam Grzymała-Siedlecki)
polonistyka, literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
66. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku - seria piąta: Literatura okresu Młodej Polski. Tom II (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
20,00 zł do koszyka
67. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku - seria piąta: Literatura okresu Młodej Polski. Tom III (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
20,00 zł do koszyka
68. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku: Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863. Tom II (red. Janion, Dernałowicz, Maciejewski)
literaturoznawstwo, polonistyka, romantyzm
20,00 zł do koszyka
69. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku: Literatura krajowa w okresie romantyzmu. Tom I (red. Janion, Zakrzewski, Dernałowicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, romantyzm
25,00 zł do koszyka
70. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. Tom II (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
16,00 zł do koszyka
71. Obrońcy chłopów w literaturze polskiej (opr. M. Piszczykowski)
polonistyka, literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
72. Od baroku ku pozytywizmowi. Studia historycznoliterackie
polonistyka, Radziwiłłowie, Ossoliński, Twardowski, Skarga, Lwów
3,00 zł do koszyka
73. Od poezji kosmosy do poezji czasu. Studium o twórczości Stanisława Ciesielczuka (Ewa Jaskółowa)
polonistyka, literaturoznawstwo, poezja
8,00 zł do koszyka
74. Od Schulza do Myśliwskiego (Anna Marzec)
polonistyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
75. Ortografia na bardzo dobry (opr. B. K. Gierymscy)
polonistyka, językoznawstwo
3,00 zł do koszyka
76. Oświecenie (Zdzisław Libera)
literaturoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
77. Oświecenie (Historia literatury polskiej) (Mieczysław Klimowicz)
literaturoznawstwo, polonistyka
20,00 zł do koszyka
78. Pan TAdeusz czyli Jeszcze Polska nie zginęła. W 150 rocznicę wydania Pana TAdeusza (Bogdan Zakrzewski)
literaturoznawstwo, polonistyka
4,00 zł do koszyka
79. Panorama literatury na obczyźnie (Krzysztof Dybciak)
polonistyka, emigracja, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
80. Parandowski (Edward Kozikowski)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
2,00 zł do koszyka
81. Paszport wolności czyli Słowacki na Śląsku (B.Zakrzewski)
silesiana, śląsk, literaturoznawstwo, biografie, polonistyka
4,00 zł do koszyka
82. Pierwiastek ludowy i społeczny w piśmiennictwie polskim (wybór zagadnień z literatury) (Roman Pisarski)
literaturoznawstwo, polonistyka, wieś
4,00 zł do koszyka
83. Pisarstwo wsi i ziemi (Stefan Lichański)
literaturoznawstwo, wieś, polonistyka
7,00 zł do koszyka
84. Pisarze polscy. Wybór sylwetek (1543-1890) (Anna Milska)
literaturoznawstwo, polonistyka
3,00 zł do koszyka
85. Pisma (Franciszek Siedlecki)
polonistyka, wersyfikacja, metryka, poetyka, językoznawstwo
17,00 zł do koszyka
86. Pochodzenie polskiego języka literackiego (zbior., red. K. Budzyk)
językoznawstwo, polonistyka
16,00 zł do koszyka
87. Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej
językoznawstwo, polonistyka
2,00 zł do koszyka
88. Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki (zbior. pod red. I. Maciejewski)
literaturoznawstwo, polonistyka
18,00 zł do koszyka
89. Poezja polska w latach 1939-1965. Część I. Strategie liryczne (Edward Balcerzan)
polonistyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
90. Pogranicza i korespondencje sztuk (red. Cieślikowska, Sławiński)
literaturoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
91. Polscy pisarze współcześni 1944-1968 (Lesław M. Bartelski)
literaturoznawstwo, polonistyka
5,00 zł do koszyka
92. Polscy pisarze współcześni 1944-1974. Informator (Lesław M .Bartelski)
literaturoznawstwo, polonistyka
4,00 zł do koszyka
93. Polszczyzna Lwowa i kresów południowo-wschodnich do 1939 r. (Zofia Kurzowa)
polonistyka, kresy, językoznawstwo
15,00 zł do koszyka
94. Portret Słowackiego (Paweł Hertz)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
6,00 zł do koszyka
95. Pozytywizm polski. Wykład popularny (F. Araszkiewicz)
polonistyka, przed 1945
3,00 zł do koszyka
96. Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych (Witold Cienkowski)
polonistyka, językoznawstwo
8,00 zł do koszyka
97. Profesor Władysław Studencki - patron bytomskiej biblioteki (Piotr Obrączka)
polonistyka, literaturoznawstro, biografie, silesiana, Bytom, Żywiecczyzna, Podbeskidzie
8,00 zł do koszyka
98. Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939 (Alina Kowalczykowa)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
99. Proza... proza... (Zbigniew Żabicki)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
100. Przewodnik polonisty. Bibliografie, biblioteki, muzea literackie (Jadwiga Czachowska, Roman Loth)
literaturoznawstwo, biblioteka, bibliografia, polonistyka
24,00 zł do koszyka
101. Reduta. Romantyczna poezja niepodległościowa (Maria Janion)
literaturoznawstwo, polonistyka, romantyzm
14,00 zł do koszyka
102. Renesans (Historia literatury polskiej) (Jerzy Ziomek)
literaturoznawstwo, polonistyka, odrodzenie
22,00 zł do koszyka
103. Rozmowy z czesławem Miłoszem (Aleksander Fiut)
literaturoznawstwo, polonistyka, emigracja
7,00 zł do koszyka
104. Rozmowy z pisarzami (Zbigniew Taranienko)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
105. Rozpad i trwanie. O prozie Tadeusza Brezy (Jan Bełkot)
literaturoznawstwo, polonistyka, breza
6,00 zł do koszyka
106. Sekrety Fredrowskie (Wojciech Natanson)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
7,50 zł do koszyka
107. Sienkiewicz i piękna Wielkopolanka (Krystyna Kolińska-Sochaczewska)
polonistyka, Henryk Sienkiewicz, Maria Radziejowska, biografie
6,00 zł do koszyka
108. Słownik etymologiczny języka polskiego (Aleksander Bruckner)
językoznawstwo, polonistyka, reprint
36,00 zł do koszyka
109. Słownik frazeologiczny (Z. i M. Dominów)
językoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
110. Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny (S. Bąba, J.Liberek)
polonistyka, językoznawstwo
34,00 zł do koszyka
111. Słownik języka polskiego [3-tomowy] (zbior.pod red.m.Szymczaka)
słowniki, polonistyka
40,00 zł do koszyka
112. Słownik lektur dla gimnazjum (red. H. Sułek)
literaturoznawstwo, polonistyka, dla młodzieży
12,00 zł do koszyka
113. Słownik literatury polskiego Oświecenia (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
30,00 zł do koszyka
114. Słownik literatury polskiej XIX wieku (red. Bachórz, Kowalczykowa)
polonistyka, literaturoznawstwo
35,00 zł do koszyka
115. Słownik poezji. Szkoła podstawowa (Artur Dzigański)
literaturoznawstwo, polonistyka, poezja
8,00 zł do koszyka
116. Słownik polszczyzny XVI wieku - tom IV (Cz - Dęż) (zbior.)
polonistyka, językoznawstwo
24,00 zł do koszyka
117. Słownik polszczyzny XVI wieku - tom IX (Iskać - Jużyna) (zbior.)
językoznawstwo, polonistyka
24,00 zł do koszyka
118. Słownik polszczyzny XVI wieku - tom VI (Dra - Eżby) (zbior.)
językoznawstwo, polonistyka
24,00 zł do koszyka
119. Słownik polszczyzny XVI wieku - tom XII (L - Łżywy) (zbior.)
językoznawstwo, polonistyka
24,00 zł do koszyka
120. Słownik poprawnej polszczyzny (Stanisław Szober)
językoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
121. Słownik synonimów (Dąbrówka, Geller, Turczyn)
językoznawstwo, polonistyka
14,00 zł do koszyka
122. Słownik współczesnego języka Polskiego (red. B. Dunaj)
językoznawstwo, polonistyka
60,00 zł do koszyka
123. Stachu, jego kobiety, jego dzieci (Krystyna Kolińska)
biografie, Przybyszewski, literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
124. Stara szuflada (Kazimierz Wyka)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
125. Szkolny słownik ortograficzny + dyktanda (Rzeszutek, Sobczak, Zgółkowa)
dla dzieci, polonistyka, językoznawstwo
8,00 zł do koszyka
126. SZtuka pisarska Żeromskiego (Stanisław Adamczewski)
polonistyka, literaturoznawstwo
16,00 zł do koszyka
127. Sztuka słowa. Rzecz o zjawiskach literackich (Julian Krzyżanowski)
polonistyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
128. Śląska ojczyzna polszczyzna (Jan Miodek)
językoznawstwo, silesiana, Śląsk, polonistyka
3,00 zł do koszyka
129. TAdeusz Breza (Mieczysław Dąbrowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
4,00 zł do koszyka
130. Treny Jana Kochanowskiego (Janusz Pelc)
polonistyka, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
131. Trwałe przymierza (Jan Zygmunt Jakubowski)
literaturoznawstwo, polonistyka, Witkiewicz, Młoda Polska, modernizm, romantyzm
8,00 zł do koszyka
132. W kręgu Kuźnicy. Dyskusje krytycznoliterackie lat 1945-1948 (Hanna Gosk)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
133. W pracowni Aleksndra Fredry (Stanisław Pigoń)
literaturoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
134. Warsztat badawczy profesora Zbigniewa Jerzego Nowaka. Charakterystyki, wspomnienia, bibliografia (zbior.)
polonistyka, biografie, silesiana
8,00 zł do koszyka
135. Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice (Stanisław Pigoń)
literaturoznawstwo, polonistyka, Mickiewicz, Żeromski, Fredro, Berent, Krzyżanowski
7,00 zł do koszyka
136. Wielkie Wczoraj (Dariusz Nowacki)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
137. Wiersz nieznanego poety. Gawęda literacko-obyczajowa (Julian Tuwim)
polonistyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
138. Witold Gombrowicz. Studium portretowe (Tadeusz Kępiński)
literaturoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
139. Wizerunki polskich pisarzy katolickich. SZkice i polemiki (Jerzy Ziomek)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
140. Władysław Orkan. Twórca i dzieło (Stanisław Pigoń)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
10,00 zł do koszyka
141. Wpisani w Giewont (Henryk Worcell)
wspomnienia, góry, Podhale, Zakopane, polonistyka
6,00 zł do koszyka
142. Współczesna literatura polska (wyd. 1908) (Wilhelm Feldman)
literaturoznawstwo, polonistyka
25,00 zł do koszyka
143. Współczesna literatura polska 1864 - 1918 [kompl. 2 tomów] (Wilhelm Feldman)
literaturoznawstwo, polonistyka
20,00 zł do koszyka
144. Współczesna polszczyzna i jej odmiany (red. H. Wróbel)
językoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
145. Wybór pism krytycznoliterackich (BN) (Karol Irzykowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
14,00 zł do koszyka
146. Wykłady z polskiej składni (Renata Grzegorczykowa)
językoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
147. Z problemów literatury polskiej XX wieku. Tom I. Młoda Polska (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
148. Z problemów literatury polskiej XX wieku. Tom II. Literatura międzywojenna (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
149. Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego t. 15 (E. Polański i Z. Uryga)
polonistyka
4,00 zł do koszyka
150. Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego t. 16 (Helena Synowiec)
polonistyka
4,00 zł do koszyka
151. Z zagadnień historii literatury (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka, epos uzbecki, literatura dla dzieci
6,00 zł do koszyka
152. Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji (red. Sławiński, Święch)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
153. Zarys dziejów literatury polskiej (J.Kleiner, W.Maciąg)
literaturoznawstwo, polonistyka
9,00 zł do koszyka
154. Zarys nowszej literatury ludowej (przed rokiem 1920) (Stanisław Pigoń)
literaturoznawstwo, polonistyka, wieś
10,00 zł do koszyka
155. Zarys poetyki (E.Miodońska-Brookes, A.Kulawik, M.Tatara)
polonistyka
15,00 zł do koszyka
156. Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym (Jodłowski, Taszycki)
polonistyka, językoznawstwo, interpunkcja, polszczyzna
6,00 zł do koszyka
157. Żywe źródła (Marian Piechal)
literaturoznawstwo, polonistyka, poezja
6,00 zł do koszyka