Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Aktualność Żeromskiego (wyd. 1946) (Aleksy Deruga)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
2. Aleksander Fredro (opr. Tadeusz Sivert)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
3. Amfion. Rozważania nad wierszem polskim (Adam Ważyk)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
4. Asnyk znany i nieznany (Maria Szypowska)
pisarze, literaturoznawstwo, biografie, polonistyka
14,00 zł do koszyka
5. Autorzy naszych lektur. Szkice o pisarzach współczenych (zbior.pod red.Maciąga)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
6. Badania nad krytyką literacką (zbior., red. J. Sławiński)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
7. Bliscy nieznajomi. Górnośląskie pogranicze w polskiej i niemieckiej prozie współczesnej (Kornelia Ćwiklak)
polonistyka, literaturoznawstwo, germanistyka, silesiana
18,00 zł do koszyka
8. Brzozowski i jego powieści (Marta Wyka)
literaturoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
9. CZego nie ma w podręczznikach języka polskiego. Mały prxzewodnik po współczesnej literaturze polskiej (Marian Kisiel)
literaturoznawstwo, polonistyka
3,00 zł do koszyka
10. Dramaturgia Młodej Polski. Próba monografii dramatu z lat 1890-1918 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka
9,00 zł do koszyka
11. Dramaturgia polska w latach 1945-77 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, dramaturgia
6,00 zł do koszyka
12. Dramaturgia współczesna 1945-1980 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, dramaturgia
12,00 zł do koszyka
13. Dwudziestolecie 1919-1939 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka
14,00 zł do koszyka
14. Dzieje literatury polskiej od początków do czasów najnowszych (Julian Krzyżanowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
15. Fredro i fredrusie (opr. B. Zakrzewski)
biografie, listy, pamiętniki, wiek dziewiętnasty, polonistyka, Fredro
14,00 zł do koszyka
16. gawędy o żywym słowie (Jerzy Kram)
językoznawstwo, polonistyka
4,00 zł do koszyka
17. Gdzie postawić przecinek? Poradnik przestankowania ze słowniczkiem (E.i F. Przyłubscy)
polonistyka, interpunkcja
3,00 zł do koszyka
18. Gramatyka historyczna języka polskiego (Stanisław Rospond)
językoznawstwo, polonistyka
14,00 zł do koszyka
19. Gramatyka języka polskiego (Stanisław Szober)
językoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
20. Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945 - 1975 (Stanisław Stabryła)
literaturoznawstwo, polonistyka, starożytność, grecja, rzym
12,00 zł do koszyka
21. Historia literatury polskiej w zarysie (zbiorowa pod red.. Stępnia i Wilkonia)
literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
22. Historia literatury polskiej: Alegoryzm-preromantyzm (Julian Krzyżanowski)
polonistyka, literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
23. Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów Oświecenia (Teresa Kostkiewiczowa)
polonistyka, poetyka, Oświecenie, wiek osiemnasty
8,00 zł do koszyka
24. Jan Kasprowicz. Zarys biografii (Tomasz Jodełka)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
5,00 zł do koszyka
25. Język polski na co dzień. Samouczek i słownik poprawnej polszczyzny (Ewa i Feliks Przyłubscy)
językoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
26. Juliusz Słowacki (Eugeniusz Sawrymowicz)
polonistyka, literaturoznawstwo, biografie
8,00 zł do koszyka
27. Kaskaderzy literatury. O twórczości i legendzie Andrzeja Bursy, Marka Hłaski, Haliny Poświatowskiej, Edwarda Stachury, Ryszarda Milczewskiego-Bruna, Rafała Wojaczka (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka, kultura
14,00 zł do koszyka
28. Koń ma duszę w sobie (antologia, opr. Łucja Ginkowa)
literaturoznawstwo, polonistyka, romantyzm, obyczaje, konie
12,00 zł do koszyka
29. Kronika życia literackiego w Polsce pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945 (Stanisław Sierotwiński)
II wojna światowa, okupacja, polonistyka, literaturoznawstwo
17,00 zł do koszyka
30. Książę Wiśniowiecki Janusz Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej siedemnastego wieku (Renata Ryba)
literaturoznawstwo, polonistyka, wiek siedemnasty
8,00 zł do koszyka
31. Kuszenie Hamleta. Szkice z lat 1959-1964 (S.Lichański)
wieś, literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
32. Legenda i prawda Zielonego Balonika (Tomasz Weiss)
polonistyka, literaturoznawstwo, Kraków, kabaret, satyra, kultura
10,00 zł do koszyka
33. Legenda Młodej Polski. Studya o strukturze duszy kulturalnej [reprint] (Stanisław Brzozowski)
młoda polska, polonistyka, literaturoznawstwo, kultura
14,00 zł do koszyka
34. Legenda Somosierry i inne prace krytyczne (Jerzy R. Krzyki)
literaturoznawstwo, polonistyka
5,00 zł do koszyka
35. Liryka Kazimierza Wierzyńskiego z lat 1951-1969 (Jolanta Dudek)
literaturoznawstwo, poezja, polonistyka
7,00 zł do koszyka
36. Listy (Cyprian Norwid)
literaturoznawstwo, polonistyka, listy
14,00 zł do koszyka
37. Listy do Tuwima i Lechonia (1940-1943) (Mieczysław Grydzewski)
listy, polonistyka
5,00 zł do koszyka
38. Literatura polska 1918 - 1975. Tom I. 1918 - 1932 (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
39. Literatura polska od średniowiecza do Oświecenia (Libera, Pietrusiewiczowa, Rytel)
literaturoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
40. Literatura polska w perspektywie europejskiej. Studia i rozprawy (Jerzy Pietrkiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
41. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny (zbior.)
polonistyka, literaturoznawstwo
45,00 zł do koszyka
42. Literatura pozytywizmu (Henryk Markiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, pozytywizm
9,00 zł do koszyka
43. Literatura średniowiecza (Tadeusz Witczak)
literaturoznawstwo, średniowiecze, polonistyka
10,00 zł do koszyka
44. Literatura współczesna źle obecna w szkole. Antologia tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych
polonistyka
6,00 zł do koszyka
45. Mały słownik języka polskiego (zbior., red. Skorupka, Auderska, Łempicka)
polonistyka
10,00 zł do koszyka
46. Marchołt na Parnasie. Szkice literackie (Stanisław Burkot)
literaturoznawstwo, polonistyka, wieś
7,00 zł do koszyka
47. Maria Konopnicka (Alina Brodzka)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
48. Matka Hłaski (Barbara Stanisławczyk)
biografie, polonistyka
5,00 zł do koszyka
49. Medaliony Zofii Nałkowskiej (Biblioteka analiz literackich) (H. Zaworska)
polonistyka
1,00 zł do koszyka
50. Mickiewicz i antyk (Tadeusz Sinko)
literaturoznawstwo, kultura, polonistyka, starożytność
20,00 zł do koszyka
51. Między nowymi a dawnymi laty. Eseje o języku ( Stanisław Dubisz)
językoznawstwo, polonistyka, etymologia
7,00 zł do koszyka
52. Między teorią a historią literatury (Eugeniusz Kucharski)
polonistyka, literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
53. Mikołaj Rej (Aleksander Bruckner)
literaturoznawstwo, polonistyka
3,00 zł do koszyka
54. Motywy kultury zdrowotnej w literaturze polskiej (Cezary Stypułkowski)
polonistyka, literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
55. Mój skorowidz poezji polskiej na emigracji (Zygmunt Lichniak)
literaturoznawstwo, polonistyka, emigracja
9,00 zł do koszyka
56. Neoromantyzm polski 1890 - 1918 (Julian Krzyżanowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
57. O dobrym Naczelniku i niezłomnym Rycerzu (Andrzej Kijowski)
literaturoznawstwo, polonistyka, Kościuszko, Poniatowski
7,00 zł do koszyka
58. o Faraonie. Szkice (Janina Kulczycka-Saloni)
literaturoznawstwo, polonistyka, starożytność
7,00 zł do koszyka
59. O języku do kamery (Jan Miodek)
językoznawstwo, polonistyka
5,00 zł do koszyka
60. O języku Jana Kochanowskiego (Stanisław Słoński)
językoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
61. O języku poetyckim Jana Kochanowskiego (wybór artykułów z Języka Polskiego)
polonistyka, literaturoznawstwo, językoznawstwo
6,00 zł do koszyka
62. O potrzebie historii literatury. Szkice polonistyczne z lat 1944-1967 (Kazimierz Wyka)
językoznawstwo, polonistyka
5,00 zł do koszyka
63. O twórczości Wyspiańskiego (Adam Grzymała-Siedlecki)
polonistyka, literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
64. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku - seria piąta: Literatura okresu Młodej Polski. Tom II (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
20,00 zł do koszyka
65. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku - seria piąta: Literatura okresu Młodej Polski. Tom III (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
20,00 zł do koszyka
66. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku: Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863. Tom II (red. Janion, Dernałowicz, Maciejewski)
literaturoznawstwo, polonistyka, romantyzm
20,00 zł do koszyka
67. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku: Literatura krajowa w okresie romantyzmu. Tom I (red. Janion, Zakrzewski, Dernałowicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, romantyzm
25,00 zł do koszyka
68. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. Tom II (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
16,00 zł do koszyka
69. Obrońcy chłopów w literaturze polskiej (opr. M. Piszczykowski)
polonistyka, literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
70. Od baroku ku pozytywizmowi. Studia historycznoliterackie
polonistyka, Radziwiłłowie, Ossoliński, Twardowski, Skarga, Lwów
3,00 zł do koszyka
71. Od poezji kosmosy do poezji czasu. Studium o twórczości Stanisława Ciesielczuka (Ewa Jaskółowa)
polonistyka, literaturoznawstwo, poezja
8,00 zł do koszyka
72. Od Schulza do Myśliwskiego (Anna Marzec)
polonistyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
73. Ortografii i interpunkcji nauczę się sam (Janina Wójcik)
językoznawstwo, polonistyka
4,00 zł do koszyka
74. Oświecenie (Zdzisław Libera)
literaturoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
75. Oświecenie (Historia literatury polskiej) (Mieczysław Klimowicz)
literaturoznawstwo, polonistyka
20,00 zł do koszyka
76. Pan TAdeusz czyli Jeszcze Polska nie zginęła. W 150 rocznicę wydania Pana TAdeusza (Bogdan Zakrzewski)
literaturoznawstwo, polonistyka
4,00 zł do koszyka
77. Panorama literatury na obczyźnie (Krzysztof Dybciak)
polonistyka, emigracja, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
78. Parandowski (Edward Kozikowski)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
2,00 zł do koszyka
79. Paszport wolności czyli Słowacki na Śląsku (B.Zakrzewski)
silesiana, śląsk, literaturoznawstwo, biografie, polonistyka
4,00 zł do koszyka
80. Pierwiastek ludowy i społeczny w piśmiennictwie polskim (wybór zagadnień z literatury) (Roman Pisarski)
literaturoznawstwo, polonistyka, wieś
4,00 zł do koszyka
81. Pisarstwo wsi i ziemi (Stefan Lichański)
literaturoznawstwo, wieś, polonistyka
7,00 zł do koszyka
82. Pisarze polscy. Wybór sylwetek (1543-1890) (Anna Milska)
literaturoznawstwo, polonistyka
3,00 zł do koszyka
83. Pisma (Franciszek Siedlecki)
polonistyka, wersyfikacja, metryka, poetyka, językoznawstwo
17,00 zł do koszyka
84. Pochodzenie polskiego języka literackiego (zbior., red. K. Budzyk)
językoznawstwo, polonistyka
16,00 zł do koszyka
85. Podręczna gramatyka języka polskiego (Michał Jaworski)
językoznawstwo, polonistyka
4,00 zł do koszyka
86. Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej
językoznawstwo, polonistyka
2,00 zł do koszyka
87. Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki (zbior. pod red. I. Maciejewski)
literaturoznawstwo, polonistyka
18,00 zł do koszyka
88. Poezja polska w latach 1939-1965. Część I. Strategie liryczne (Edward Balcerzan)
polonistyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
89. Pogranicza i korespondencje sztuk (red. Cieślikowska, Sławiński)
literaturoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
90. Polscy pisarze współcześni 1944-1968 (Lesław M. Bartelski)
literaturoznawstwo, polonistyka
5,00 zł do koszyka
91. Polscy pisarze współcześni 1944-1974. Informator (Lesław M .Bartelski)
literaturoznawstwo, polonistyka
4,00 zł do koszyka
92. Polszczyzna Lwowa i kresów południowo-wschodnich do 1939 r. (Zofia Kurzowa)
polonistyka, kresy, językoznawstwo
15,00 zł do koszyka
93. Portret Słowackiego (Paweł Hertz)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
6,00 zł do koszyka
94. Pozytywizm polski. Wykład popularny (F. Araszkiewicz)
polonistyka, przed 1945
3,00 zł do koszyka
95. Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych (Witold Cienkowski)
polonistyka, językoznawstwo
8,00 zł do koszyka
96. Profesor Władysław Studencki - patron bytomskiej biblioteki (Piotr Obrączka)
polonistyka, literaturoznawstro, biografie, silesiana, Bytom, Żywiecczyzna, Podbeskidzie
8,00 zł do koszyka
97. Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939 (Alina Kowalczykowa)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
98. Proza... proza... (Zbigniew Żabicki)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
99. Przewodnik polonisty. Bibliografie, biblioteki, muzea literackie (Jadwiga Czachowska, Roman Loth)
literaturoznawstwo, biblioteka, bibliografia, polonistyka
24,00 zł do koszyka
100. Reduta. Romantyczna poezja niepodległościowa (Maria Janion)
literaturoznawstwo, polonistyka, romantyzm
14,00 zł do koszyka
101. Renesans (Historia literatury polskiej) (Jerzy Ziomek)
literaturoznawstwo, polonistyka, odrodzenie
22,00 zł do koszyka
102. Rozmowy z czesławem Miłoszem (Aleksander Fiut)
literaturoznawstwo, polonistyka, emigracja
7,00 zł do koszyka
103. Rozmowy z pisarzami (Zbigniew Taranienko)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
104. Rozpad i trwanie. O prozie Tadeusza Brezy (Jan Bełkot)
literaturoznawstwo, polonistyka, breza
6,00 zł do koszyka
105. Sekrety Fredrowskie (Wojciech Natanson)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
7,50 zł do koszyka
106. Sienkiewicz i piękna Wielkopolanka (Krystyna Kolińska-Sochaczewska)
polonistyka, Henryk Sienkiewicz, Maria Radziejowska, biografie
6,00 zł do koszyka
107. Słownik etymologiczny języka polskiego (Aleksander Bruckner)
językoznawstwo, polonistyka, reprint
36,00 zł do koszyka
108. Słownik frazeologiczny (Z. i M. Dominów)
językoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
109. Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny (S. Bąba, J.Liberek)
polonistyka, językoznawstwo
34,00 zł do koszyka
110. Słownik języka polskiego [3-tomowy] (zbior.pod red.m.Szymczaka)
słowniki, polonistyka
40,00 zł do koszyka
111. Słownik lektur dla gimnazjum (red. H. Sułek)
literaturoznawstwo, polonistyka, dla młodzieży
12,00 zł do koszyka
112. Słownik literatury polskiego Oświecenia (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
30,00 zł do koszyka
113. Słownik literatury polskiej XIX wieku (red. Bachórz, Kowalczykowa)
polonistyka, literaturoznawstwo
35,00 zł do koszyka
114. Słownik poezji. Szkoła podstawowa (Artur Dzigański)
literaturoznawstwo, polonistyka, poezja
8,00 zł do koszyka
115. Słownik polszczyzny XVI wieku - tom IV (Cz - Dęż) (zbior.)
polonistyka, językoznawstwo
24,00 zł do koszyka
116. Słownik polszczyzny XVI wieku - tom IX (Iskać - Jużyna) (zbior.)
językoznawstwo, polonistyka
24,00 zł do koszyka
117. Słownik polszczyzny XVI wieku - tom VI (Dra - Eżby) (zbior.)
językoznawstwo, polonistyka
24,00 zł do koszyka
118. Słownik polszczyzny XVI wieku - tom XII (L - Łżywy) (zbior.)
językoznawstwo, polonistyka
24,00 zł do koszyka
119. Słownik poprawnej polszczyzny (Stanisław Szober)
językoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
120. Słownik synonimów (Dąbrówka, Geller, Turczyn)
językoznawstwo, polonistyka
14,00 zł do koszyka
121. Słownik współczesnego języka Polskiego (red. B. Dunaj)
językoznawstwo, polonistyka
60,00 zł do koszyka
122. Stachu, jego kobiety, jego dzieci (Krystyna Kolińska)
biografie, Przybyszewski, literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
123. Stara szuflada (Kazimierz Wyka)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
124. SZtuka pisarska Żeromskiego (Stanisław Adamczewski)
polonistyka, literaturoznawstwo
16,00 zł do koszyka
125. Sztuka słowa. Rzecz o zjawiskach literackich (Julian Krzyżanowski)
polonistyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
126. Śląska ojczyzna polszczyzna (Jan Miodek)
językoznawstwo, silesiana, Śląsk, polonistyka
3,00 zł do koszyka
127. TAdeusz Breza (Mieczysław Dąbrowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
4,00 zł do koszyka
128. Treny Jana Kochanowskiego (Janusz Pelc)
polonistyka, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
129. Trwałe przymierza (Jan Zygmunt Jakubowski)
literaturoznawstwo, polonistyka, Witkiewicz, Młoda Polska, modernizm, romantyzm
8,00 zł do koszyka
130. W kręgu Kuźnicy. Dyskusje krytycznoliterackie lat 1945-1948 (Hanna Gosk)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
131. W pracowni Aleksndra Fredry (Stanisław Pigoń)
literaturoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
132. Warsztat badawczy profesora Zbigniewa Jerzego Nowaka. Charakterystyki, wspomnienia, bibliografia (zbior.)
polonistyka, biografie, silesiana
8,00 zł do koszyka
133. Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice (Stanisław Pigoń)
literaturoznawstwo, polonistyka, Mickiewicz, Żeromski, Fredro, Berent, Krzyżanowski
7,00 zł do koszyka
134. Wielkie Wczoraj (Dariusz Nowacki)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
135. Wiersz nieznanego poety. Gawęda literqacko-obyczajowa (Julian Tuwim)
polonistyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
136. Witold Gombrowicz. Studium portretowe (Tadeusz Kępiński)
literaturoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
137. Wizerunki polskich pisarzy katolickich. SZkice i polemiki (Jerzy Ziomek)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
138. Władysław Orkan. Twórca i dzieło (Stanisław Pigoń)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
10,00 zł do koszyka
139. Wpisani w Giewont (Henryk Worcell)
wspomnienia, góry, Podhale, Zakopane, polonistyka
6,00 zł do koszyka
140. Współczesna literatura polska (wyd. 1908) (Wilhelm Feldman)
literaturoznawstwo, polonistyka
25,00 zł do koszyka
141. Współczesna literatura polska 1864 - 1918 [kompl. 2 tomów] (Wilhelm Feldman)
literaturoznawstwo, polonistyka
20,00 zł do koszyka
142. Współczesna polszczyzna i jej odmiany (red. H. Wróbel)
językoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
143. Wybór pism krytycznoliterackich (BN) (Karol Irzykowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
14,00 zł do koszyka
144. Wykłady z polskiej składni (Renata Grzegorczykowa)
językoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
145. Z problemów literatury polskiej XX wieku. Tom I. Młoda Polska (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
146. Z problemów literatury polskiej XX wieku. Tom II. Literatura międzywojenna (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
147. Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego t. 15 (E. Polański i Z. Uryga)
polonistyka
4,00 zł do koszyka
148. Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego t. 16 (Helena Synowiec)
polonistyka
4,00 zł do koszyka
149. Z zagadnień historii literatury (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka, epos uzbecki, literatura dla dzieci
6,00 zł do koszyka
150. Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji (red. Sławiński, Święch)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
151. Zarys dziejów literatury polskiej (J.Kleiner, W.Maciąg)
literaturoznawstwo, polonistyka
9,00 zł do koszyka
152. Zarys nowszej literatury ludowej (przed rokiem 1920) (Stanisław Pigoń)
literaturoznawstwo, polonistyka, wieś
10,00 zł do koszyka
153. Zarys poetyki (E.Miodońska-Brookes, A.Kulawik, M.Tatara)
polonistyka
15,00 zł do koszyka
154. Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym (Jodłowski, Taszycki)
polonistyka, językoznawstwo, interpunkcja, polszczyzna
6,00 zł do koszyka
155. Żywe źródła (Marian Piechal)
literaturoznawstwo, polonistyka, poezja
6,00 zł do koszyka