Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. 100-lecie urodzin Kornela Makuszyńskiego (Materiały sesji naukowej 1984 r.)
literaturoznawstwo, polonistyka, Tatry, Zakopane
7,00 zł do koszyka
2. Aleksander Fredro (opr. Tadeusz Sivert)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
3. Amfion. Rozważania nad wierszem polskim (Adam Ważyk)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
4. Asnyk znany i nieznany (Maria Szypowska)
pisarze, literaturoznawstwo, biografie, polonistyka
14,00 zł do koszyka
5. Badania nad krytyką literacką (zbior., red. J. Sławiński)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
6. Brzozowski i jego powieści (Marta Wyka)
literaturoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
7. Cyprian Norwid. Interpretacje (red. S. Makowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
8. CZego nie ma w podręczznikach języka polskiego. Mały prxzewodnik po współczesnej literaturze polskiej (Marian Kisiel)
literaturoznawstwo, polonistyka
3,00 zł do koszyka
9. Dotykanie rzeczywistości czyli językowy obraz świata w powieści Wiesława Myśliwskiego - Widnokrąg (Renarda Lebda)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
10. Dramaturgia Młodej Polski. Próba monografii dramatu z lat 1890-1918 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka
9,00 zł do koszyka
11. Dramaturgia polska w latach 1945-77 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, dramaturgia
6,00 zł do koszyka
12. Dramaturgia współczesna 1945-1980 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, dramaturgia
12,00 zł do koszyka
13. Dwudziestolecie 1919-1939 (Lesław Eustachiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka
14,00 zł do koszyka
14. Dzieje literatury polskiej od początków do czasów najnowszych (Julian Krzyżanowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
15. Elementy gramatyki historycznej języka polskiego (Janusz Strutyński)
językoznawstwo, polonistyka
5,00 zł do koszyka
16. Fredro i fredrusie (opr. B. Zakrzewski)
biografie, listy, pamiętniki, wiek dziewiętnasty, polonistyka, Fredro
14,00 zł do koszyka
17. gawędy o żywym słowie (Jerzy Kram)
językoznawstwo, polonistyka
4,00 zł do koszyka
18. Gdzie postawić przecinek? Poradnik przestankowania ze słowniczkiem (E.i F. Przyłubscy)
polonistyka, interpunkcja
3,00 zł do koszyka
19. Gramatyka historyczna języka polskiego (Stanisław Rospond)
językoznawstwo, polonistyka
14,00 zł do koszyka
20. Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945 - 1975 (Stanisław Stabryła)
literaturoznawstwo, polonistyka, starożytność, grecja, rzym
12,00 zł do koszyka
21. Historia języka polskiego (Zenon Klemensiewicz)
polonistyka, językoznawstwo
32,00 zł do koszyka
22. Historia literatury polskiej w zarysie (zbiorowa pod red.. Stępnia i Wilkonia)
literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
23. Historia literatury polskiej: Alegoryzm-preromantyzm (Julian Krzyżanowski)
polonistyka, literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
24. Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów Oświecenia (Teresa Kostkiewiczowa)
polonistyka, poetyka, Oświecenie, wiek osiemnasty
8,00 zł do koszyka
25. Jak uczyć poezji? (Stanisław Bortnowski)
polonistyka, poetyka
7,00 zł do koszyka
26. Jan Kasprowicz. Zarys biografii (Tomasz Jodełka)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
5,00 zł do koszyka
27. Język polski na co dzień. Samouczek i słownik poprawnej polszczyzny (Ewa i Feliks Przyłubscy)
językoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
28. Kaskaderzy literatury. O twórczości i legendzie Andrzeja Bursy, Marka Hłaski, Haliny Poświatowskiej, Edwarda Stachury, Ryszarda Milczewskiego-Bruna, Rafała Wojaczka (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka, kultura
14,00 zł do koszyka
29. Koń ma duszę w sobie (antologia, opr. Łucja Ginkowa)
literaturoznawstwo, polonistyka, romantyzm, obyczaje, konie
12,00 zł do koszyka
30. Kronika życia literackiego w Polsce pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945 (Stanisław Sierotwiński)
II wojna światowa, okupacja, polonistyka, literaturoznawstwo
17,00 zł do koszyka
31. Książę Wiśniowiecki Janusz Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej siedemnastego wieku (Renata Ryba)
literaturoznawstwo, polonistyka, wiek siedemnasty
8,00 zł do koszyka
32. Legenda i prawda Zielonego Balonika (Tomasz Weiss)
polonistyka, literaturoznawstwo, Kraków, kabaret, satyra, kultura
10,00 zł do koszyka
33. Legenda Młodej Polski. Studya o strukturze duszy kulturalnej [reprint] (Stanisław Brzozowski)
młoda polska, polonistyka, literaturoznawstwo, kultura
14,00 zł do koszyka
34. Legenda Somosierry i inne prace krytyczne (Jerzy R. Krzyki)
literaturoznawstwo, polonistyka
5,00 zł do koszyka
35. Listy (Cyprian Norwid)
literaturoznawstwo, polonistyka, listy
14,00 zł do koszyka
36. Listy do Tuwima i Lechonia (1940-1943) (Mieczysław Grydzewski)
listy, polonistyka
5,00 zł do koszyka
37. Literatura dla dzieci i młodzieży od początków do roku 1864. Zarys rozwoju. Materiały (I. Kaniowska-Lewańska)
literaturoznawstwo, polonistyka, wychowanie
5,00 zł do koszyka
38. Literatura polska 1918 - 1975. Tom I. 1918 - 1932 (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
39. Literatura polska od średniowiecza do Oświecenia (Libera, Pietrusiewiczowa, Rytel)
literaturoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
40. Literatura polska w perspektywie europejskiej. Studia i rozprawy (Jerzy Pietrkiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
41. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny (zbior.)
polonistyka, literaturoznawstwo
45,00 zł do koszyka
42. Literatura pozytywizmu (Henryk Markiewicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, pozytywizm
9,00 zł do koszyka
43. Literatura średniowiecza (Tadeusz Witczak)
literaturoznawstwo, średniowiecze, polonistyka
10,00 zł do koszyka
44. Literatura współczesna źle obecna w szkole. Antologia tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych
polonistyka
6,00 zł do koszyka
45. Małe iluminacje. Formy prozatorskie Mirona Białoszewskiego (Andrzej Zieniewicz)
polonistyka, literaturoznawstwo
5,00 zł do koszyka
46. Mały słownik języka polskiego (zbior., red. Skorupka, Auderska, Łempicka)
polonistyka, językoznawstwo
15,00 zł do koszyka
47. Marchołt na Parnasie. Szkice literackie (Stanisław Burkot)
literaturoznawstwo, polonistyka, wieś
7,00 zł do koszyka
48. Maria Konopnicka (Alina Brodzka)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
49. Marie jego życia (Barbara Wachowicz)
biografie, sienkiewicz, polonistyka
8,00 zł do koszyka
50. Matka Hłaski (Barbara Stanisławczyk)
biografie, polonistyka
5,00 zł do koszyka
51. Mickiewicz (Mieczysław Jastrun)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
5,00 zł do koszyka
52. Mickiewicz i antyk (Tadeusz Sinko)
literaturoznawstwo, kultura, polonistyka, starożytność
20,00 zł do koszyka
53. Między dawnymi a nowymi laty. Eseje o języku ( Stanisław Dubisz)
językoznawstwo, polonistyka, etymologia
7,00 zł do koszyka
54. Między teorią a historią literatury (Eugeniusz Kucharski)
polonistyka, literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
55. Motywy kultury zdrowotnej w literaturze polskiej (Cezary Stypułkowski)
polonistyka, literaturoznawstwo
12,00 zł do koszyka
56. Mój skorowidz poezji polskiej na emigracji (Zygmunt Lichniak)
literaturoznawstwo, polonistyka, emigracja
9,00 zł do koszyka
57. Nastrajanie pamięci. Artykulacja doświadczenia w poezji Jerzego Ficowskiego (Maria Kobielska)
polonistyka, literaturoznawstwo, poezja
8,00 zł do koszyka
58. Neoromantyzm polski 1890 - 1918 (Julian Krzyżanowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
59. O dobrym Naczelniku i niezłomnym Rycerzu (Andrzej Kijowski)
literaturoznawstwo, polonistyka, Kościuszko, Poniatowski
7,00 zł do koszyka
60. o Faraonie. Szkice (Janina Kulczycka-Saloni)
literaturoznawstwo, polonistyka, starożytność
7,00 zł do koszyka
61. O języku do kamery (Jan Miodek)
językoznawstwo, polonistyka
5,00 zł do koszyka
62. O języku Jana Kochanowskiego (Stanisław Słoński)
językoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
63. O języku poetyckim Jana Kochanowskiego (wybór artykułów z Języka Polskiego)
polonistyka, literaturoznawstwo, językoznawstwo
6,00 zł do koszyka
64. O potrzebie historii literatury. Szkice polonistyczne z lat 1944-1967 (Kazimierz Wyka)
językoznawstwo, polonistyka
5,00 zł do koszyka
65. O twórczości Wyspiańskiego (Adam Grzymała-Siedlecki)
polonistyka, literaturoznawstwo
10,00 zł do koszyka
66. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku - seria piąta: Literatura okresu Młodej Polski. Tom II (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
20,00 zł do koszyka
67. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku - seria piąta: Literatura okresu Młodej Polski. Tom III (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
20,00 zł do koszyka
68. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku: Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863. Tom II (red. Janion, Dernałowicz, Maciejewski)
literaturoznawstwo, polonistyka, romantyzm
20,00 zł do koszyka
69. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku: Literatura krajowa w okresie romantyzmu. Tom I (red. Janion, Zakrzewski, Dernałowicz)
literaturoznawstwo, polonistyka, romantyzm
25,00 zł do koszyka
70. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. Tom II (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
16,00 zł do koszyka
71. Obrońcy chłopów w literaturze polskiej (opr. M. Piszczykowski)
polonistyka, literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
72. Od baroku ku pozytywizmowi. Studia historycznoliterackie
polonistyka, Radziwiłłowie, Ossoliński, Twardowski, Skarga, Lwów
3,00 zł do koszyka
73. Od poezji kosmosy do poezji czasu. Studium o twórczości Stanisława Ciesielczuka (Ewa Jaskółowa)
polonistyka, literaturoznawstwo, poezja
8,00 zł do koszyka
74. Od Schulza do Myśliwskiego (Anna Marzec)
polonistyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
75. Onegdaj. Opowieść o Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich (MAria Korniłowiczówna)
polonistyka, biografie, wiek dziewiętnasty
7,00 zł do koszyka
76. Ortografia na bardzo dobry (opr. B. K. Gierymscy)
polonistyka, językoznawstwo
3,00 zł do koszyka
77. Oświecenie (Zdzisław Libera)
literaturoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
78. Oświecenie (Historia literatury polskiej) (Mieczysław Klimowicz)
literaturoznawstwo, polonistyka
20,00 zł do koszyka
79. Pan TAdeusz czyli Jeszcze Polska nie zginęła. W 150 rocznicę wydania Pana TAdeusza (Bogdan Zakrzewski)
literaturoznawstwo, polonistyka
4,00 zł do koszyka
80. Panorama literatury na obczyźnie (Krzysztof Dybciak)
polonistyka, emigracja, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
81. Parandowski (Edward Kozikowski)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
2,00 zł do koszyka
82. Paszport wolności czyli Słowacki na Śląsku (B.Zakrzewski)
silesiana, śląsk, literaturoznawstwo, biografie, polonistyka
4,00 zł do koszyka
83. Pierwiastek ludowy i społeczny w piśmiennictwie polskim (wybór zagadnień z literatury) (Roman Pisarski)
literaturoznawstwo, polonistyka, wieś
4,00 zł do koszyka
84. Pisarstwo wsi i ziemi (Stefan Lichański)
literaturoznawstwo, wieś, polonistyka
7,00 zł do koszyka
85. Pisarze polscy. Wybór sylwetek (1543-1890) (Anna Milska)
literaturoznawstwo, polonistyka
3,00 zł do koszyka
86. Pisma (Franciszek Siedlecki)
polonistyka, wersyfikacja, metryka, poetyka, językoznawstwo
17,00 zł do koszyka
87. Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki (zbior. pod red. I. Maciejewski)
literaturoznawstwo, polonistyka
18,00 zł do koszyka
88. Poezja polska w latach 1939-1965. Część I. Strategie liryczne (Edward Balcerzan)
polonistyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
89. Poezja współczesna w szkole podstawowej (Alicja Baluch)
polonistyka, dydaktyka
3,00 zł do koszyka
90. Polscy pisarze współcześni 1944-1968 (Lesław M. Bartelski)
literaturoznawstwo, polonistyka
5,00 zł do koszyka
91. Polscy pisarze współcześni 1944-1974. Informator (Lesław M .Bartelski)
literaturoznawstwo, polonistyka
4,00 zł do koszyka
92. Polszczyzna Lwowa i kresów południowo-wschodnich do 1939 r. (Zofia Kurzowa)
polonistyka, kresy, językoznawstwo
15,00 zł do koszyka
93. Portret Słowackiego (Paweł Hertz)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
6,00 zł do koszyka
94. Pozytywizm polski. Wykład popularny (F. Araszkiewicz)
polonistyka, przed 1945
3,00 zł do koszyka
95. Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych (Witold Cienkowski)
polonistyka, językoznawstwo
8,00 zł do koszyka
96. Prądy i konwencje w dramacie i teatrze (Jan A. Fręś)
polonistyka, literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
97. Prądy i konwencje w poezji (Jaskółowa, Opacka)
polonistyka, literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
98. Prądy i konwencje w prozie (Jaskółowa, Opacka)
polonistyka, literaturoznawstwo
4,00 zł do koszyka
99. Profesor Władysław Studencki - patron bytomskiej biblioteki (Piotr Obrączka)
polonistyka, literaturoznawstro, biografie, silesiana, Bytom, Żywiecczyzna, Podbeskidzie
8,00 zł do koszyka
100. Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939 (Alina Kowalczykowa)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
101. Proza... proza... (Zbigniew Żabicki)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
102. Przewodnik polonisty. Bibliografie, biblioteki, muzea literackie (Jadwiga Czachowska, Roman Loth)
literaturoznawstwo, biblioteka, bibliografia, polonistyka
24,00 zł do koszyka
103. Radość czytania Szymborskiej (wybór tekstów krytycznych)
literaturoznawstwo, polonistyka, poetyka
14,00 zł do koszyka
104. Renesans (Historia literatury polskiej) (Jerzy Ziomek)
literaturoznawstwo, polonistyka, odrodzenie
20,00 zł do koszyka
105. Rozmowy z czesławem Miłoszem (Aleksander Fiut)
literaturoznawstwo, polonistyka, emigracja
7,00 zł do koszyka
106. Rozmowy z pisarzami (Zbigniew Taranienko)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
107. Rozpad i trwanie. O prozie Tadeusza Brezy (Jan Bełkot)
literaturoznawstwo, polonistyka, breza
6,00 zł do koszyka
108. Rzecz Russowska. O pisarstwie Marii Dąbrowskiej (Tadeusz Drewnowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
109. Sekrety Fredrowskie (Wojciech Natanson)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
7,50 zł do koszyka
110. Sienkiewicz i piękna Wielkopolanka (Krystyna Kolińska-Sochaczewska)
polonistyka, Henryk Sienkiewicz, Maria Radziejowska, biografie
6,00 zł do koszyka
111. Słownik frazeologiczny (Z. i M. Dominów)
językoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
112. Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny (S. Bąba, J.Liberek)
polonistyka, językoznawstwo
34,00 zł do koszyka
113. Słownik lektur dla gimnazjum (red. H. Sułek)
literaturoznawstwo, polonistyka, dla młodzieży
12,00 zł do koszyka
114. Słownik literatury polskiego Oświecenia (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
30,00 zł do koszyka
115. Słownik literatury polskiej XIX wieku (red. Bachórz, Kowalczykowa)
polonistyka, literaturoznawstwo
35,00 zł do koszyka
116. Słownik poezji. Szkoła podstawowa (Artur Dzigański)
literaturoznawstwo, polonistyka, poezja
8,00 zł do koszyka
117. Słownik polszczyzny XVI wieku - tom IV (Cz - Dęż) (zbior.)
polonistyka, językoznawstwo
24,00 zł do koszyka
118. Słownik polszczyzny XVI wieku - tom IX (Iskać - Jużyna) (zbior.)
językoznawstwo, polonistyka
24,00 zł do koszyka
119. Słownik polszczyzny XVI wieku - tom VI (Dra - Eżby) (zbior.)
językoznawstwo, polonistyka
24,00 zł do koszyka
120. Słownik polszczyzny XVI wieku - tom XII (L - Łżywy) (zbior.)
językoznawstwo, polonistyka
24,00 zł do koszyka
121. Słownik poprawnej polszczyzny (Stanisław Szober)
językoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
122. Słownik synonimów (Dąbrówka, Geller, Turczyn)
językoznawstwo, polonistyka
14,00 zł do koszyka
123. Słownik współczesnego języka Polskiego (red. B. Dunaj)
językoznawstwo, polonistyka
60,00 zł do koszyka
124. Stachu, jego kobiety, jego dzieci (Krystyna Kolińska)
biografie, Przybyszewski, literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
125. Stara szuflada (Kazimierz Wyka)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
126. Stefan Żeromski (Jan Zygmunt Jakubowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
127. Szkolny słownik ortograficzny + dyktanda (Rzeszutek, Sobczak, Zgółkowa)
dla dzieci, polonistyka, językoznawstwo
8,00 zł do koszyka
128. SZtuka pisarska Żeromskiego (Stanisław Adamczewski)
polonistyka, literaturoznawstwo
16,00 zł do koszyka
129. Sztuka słowa. Rzecz o zjawiskach literackich (Julian Krzyżanowski)
polonistyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
130. Śląska ojczyzna polszczyzna (Jan Miodek)
językoznawstwo, silesiana, Śląsk, polonistyka
3,00 zł do koszyka
131. TAdeusz Breza (Mieczysław Dąbrowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
4,00 zł do koszyka
132. Tadeusz Różewicz (Stanisław Burkot)
literaturoznawstwo, polonistyka
14,00 zł do koszyka
133. Treny Jana Kochanowskiego (Janusz Pelc)
polonistyka, literaturoznawstwo
7,00 zł do koszyka
134. Trwałe przymierza (Jan Zygmunt Jakubowski)
literaturoznawstwo, polonistyka, Witkiewicz, Młoda Polska, modernizm, romantyzm
8,00 zł do koszyka
135. W kręgu Kuźnicy. Dyskusje krytycznoliterackie lat 1945-1948 (Hanna Gosk)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
136. W pracowni Aleksndra Fredry (Stanisław Pigoń)
literaturoznawstwo, polonistyka
8,00 zł do koszyka
137. W szczęściu i trwodze. Wątki egzystencjalne w twórczości Kazimierza Wierzyńskiego (Zdzisław Marcinów)
literaturoznawstwo, polonistyka, poetyka
7,00 zł do koszyka
138. Warsztat badawczy profesora Zbigniewa Jerzego Nowaka. Charakterystyki, wspomnienia, bibliografia (zbior.)
polonistyka, biografie, silesiana
8,00 zł do koszyka
139. Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice (Stanisław Pigoń)
literaturoznawstwo, polonistyka, Mickiewicz, Żeromski, Fredro, Berent, Krzyżanowski
7,00 zł do koszyka
140. Wielkie Wczoraj (Dariusz Nowacki)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
141. Wiersz nieznanego poety. Gawęda literacko-obyczajowa (Julian Tuwim)
polonistyka, literaturoznawstwo
6,00 zł do koszyka
142. Witold Gombrowicz. Studium portretowe (Tadeusz Kępiński)
literaturoznawstwo, polonistyka
12,00 zł do koszyka
143. Wizerunki polskich pisarzy katolickich. SZkice i polemiki (Jerzy Ziomek)
literaturoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
144. Władysław Orkan. Twórca i dzieło (Stanisław Pigoń)
literaturoznawstwo, polonistyka, biografie
10,00 zł do koszyka
145. Wpisani w Giewont (Henryk Worcell)
wspomnienia, góry, Podhale, Zakopane, polonistyka
6,00 zł do koszyka
146. Współczesna literatura polska (wyd. 1908) (Wilhelm Feldman)
literaturoznawstwo, polonistyka
25,00 zł do koszyka
147. Współczesna literatura polska 1864 - 1918 [kompl. 2 tomów] (Wilhelm Feldman)
literaturoznawstwo, polonistyka
20,00 zł do koszyka
148. Współczesna polszczyzna i jej odmiany (red. H. Wróbel)
językoznawstwo, polonistyka
6,00 zł do koszyka
149. Wybór pism krytycznoliterackich (BN) (Karol Irzykowski)
literaturoznawstwo, polonistyka
14,00 zł do koszyka
150. Wykłady z polskiej składni (Renata Grzegorczykowa)
językoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
151. Wyobraźnia poetycka Norwida (Mieczysław Inglot)
literaturoznawstwo, polonistyka, poetyka
8,00 zł do koszyka
152. Z problemów literatury polskiej XX wieku. Tom I. Młoda Polska (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
153. Z problemów literatury polskiej XX wieku. Tom II. Literatura międzywojenna (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka
10,00 zł do koszyka
154. Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego t. 15 (E. Polański i Z. Uryga)
polonistyka
4,00 zł do koszyka
155. Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego t. 16 (Helena Synowiec)
polonistyka
4,00 zł do koszyka
156. Z zagadnień historii literatury (zbior.)
literaturoznawstwo, polonistyka, epos uzbecki, literatura dla dzieci
6,00 zł do koszyka
157. Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji (red. Sławiński, Święch)
literaturoznawstwo, polonistyka
7,00 zł do koszyka
158. Zarys dziejów literatury polskiej (J.Kleiner, W.Maciąg)
literaturoznawstwo, polonistyka
9,00 zł do koszyka
159. Zarys nowszej literatury ludowej (przed rokiem 1920) (Stanisław Pigoń)
literaturoznawstwo, polonistyka, wieś
10,00 zł do koszyka
160. Zarys poetyki (E.Miodońska-Brookes, A.Kulawik, M.Tatara)
polonistyka
15,00 zł do koszyka
161. Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym (Jodłowski, Taszycki)
polonistyka, językoznawstwo, interpunkcja, polszczyzna
6,00 zł do koszyka
162. Żywe źródła (Marian Piechal)
literaturoznawstwo, polonistyka, poezja
6,00 zł do koszyka