Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Bajki nie tylko dla dzieci (Mieczysław Maliński)
filozofia, religia
5,00 zł do koszyka
2. Biblia a nauka (Tomasz Jelonek)
religia
5,00 zł do koszyka
3. Biblia dla dzieci. Stary Testament
religia, dla dzieci
15,00 zł do koszyka
4. Biblia dla moich dzieci (D. Rops)
religia
6,00 zł do koszyka
5. Bitwa o prawdę (komplet I-III: Labirynt złudzeń - Wyrok na Boga - Do zwycięstwa) (Jan Maria Jackowski)
polityka, globalizacja, religia, unia europejska, antyliberalizm
24,00 zł do koszyka
6. Bliżej Boga. Medytacje (Franciszek Grudniok)
chrześcijaństwo, religia
4,00 zł do koszyka
7. Bogini (Gerhard Haase-Hindenberg)
Nepal, religia, wierzenia, obyczaje
12,00 zł do koszyka
8. Bóg, Szatan, Mesjasz i...? (Artur Sandauer)
religia
7,00 zł do koszyka
9. Być chrześcijaninem dziś (red. ks. Marian Rusiecki)
religia, teologia
16,00 zł do koszyka
10. Chodzący po morzu (Ks. M. Maliński)
religia, chrześcijaństwo
5,00 zł do koszyka
11. Chwalmy niepokalaną z franciszkanami (M. M. Pośpiech)
religia, Przemyśl
5,00 zł do koszyka
12. Cuda, wizjonerzy i pielgrzymi. Studium religijności mirakularnej końca XX wieku w Polsce (Hubert Czachowski)
chrześcijaństwo, religia
14,00 zł do koszyka
13. Czterech jeźdźców Apokalipsy (Andrzej Tokarczyk)
eschatologia, filozofia, religia, apokalipsa
12,00 zł do koszyka
14. Ćwiczenia duchowne (św. Ignacy Loyola)
religia, chrześcijaństwo
9,00 zł do koszyka
15. Dar Polski Białorusinom, Rosjanom i Ukraińcom na tysiąclecie ich Chrztu Świętego (wybór tekstów)
Białoruś, Ukraina, Rosja, kultura, religia, prawosławie, literaturoznawstwo, historia
9,00 zł do koszyka
16. Dogmatyka katolicka (W. Kalinowski, J. Rychlicki)
chrześcijaństwo, religia
6,00 zł do koszyka
17. Drogi Królestwa. Życie religijne dzieci poniżej 8 lat (Francoise Destang)
religia, wychowanie, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
18. Drogi modlitwy (Michel Quoist)
religia
6,00 zł do koszyka
19. Dwa płuca - jedno serce. Wartości duchowe w zjednoczonej Europie (zbior., red.L.Szewczyk, M.Łuczak)
etyka, religia, Unia Europejska
4,00 zł do koszyka
20. Dzieci w sektach (Hayat el Mount Acir)
socjologia, socjopatia, psychologia, religia
8,00 zł do koszyka
21. Dzieła - tom II: Droga doskonałości - Twierdza wewnętrzna - Księga fundacji (Święta Teresa od Jezusa (z Avili))
religia, teologia, chrześcijaństwo
28,00 zł do koszyka
22. Encyklika Dominum et vicificantem ojca świętego Jana Pawła II o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata
religia, chrześcijaństwo, teologia
2,00 zł do koszyka
23. Encyklika Laborem Exercens (o pracy ludzkiej) (Jan Paweł II)
religia, chrześcijaństwo, papiestwo
3,00 zł do koszyka
24. Encykliki i adhortacje 1979 - 1981 [Redemptor hominis, Dives in misericordia, Laborem exercens, Catechesi tradendae, Familiaris consortio] (Jan Paweł II)
religia, encyklika, adhortacja
9,00 zł do koszyka
25. Ewangelia w moim życiu (Jean Guitton)
chrześcijaństwo, religia
7,00 zł do koszyka
26. Ewolucja społecznej doktryny Kościoła (Stanisław Markiewicz)
religia, kościół
8,00 zł do koszyka
27. Filozofia społeczna (ks. Józef Majka)
religia, filozofia, społeczne
14,00 zł do koszyka
28. Hymny chrystologiczne Nowego Testamentu - najstarszy obraz Chrystusa (Hugolin Langkammer OFM)
religia, chrześcijaństwo, katolicyzm
6,00 zł do koszyka
29. Idę do Ciebie (ks. Mieczysław Maliński)
religia, chrześcijaństwo, dla dzieci
4,00 zł do koszyka
30. Indie od początku dziejów do podboju muzułmańskiego. Rozdział VII. Religia. Doktryny, systemy filozoficzne (nadbitka) (Arthur L. Basham)
Indie, wedyzm, buddyzm
3,00 zł do koszyka
31. Jajko miejscami świeże czyli pytania dla teologów (Tadeusz Żychiewicz)
religia, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
32. Kochałem młodą dziewczynę (korespondencja) (Walter Trobisch)
religia, Afryka, listy
6,00 zł do koszyka
33. Koniec czasu. Wiara i lęk w cieniu millennium (Damian Thompson)
milenaryzm, new age, kultura, religia, socjologia
10,00 zł do koszyka
34. Kościół nie jest łodzią podwodną. Wybór publicystyki z lat 1964-1987 (Jerzy Turowicz)
religia
8,00 zł do koszyka
35. Kościół śląski wspólnotą misyjną (zbior.)
silesiana, religia, chrześcijaństwo
4,00 zł do koszyka
36. Ksiądz na manowcach (Józef Tischner)
teologia, religia
15,00 zł do koszyka
37. Książka nad książkami (Anna Kamieńska)
religia, biblia
9,00 zł do koszyka
38. Kult św. Rozalii w Bochni dawniej i dziś (Janina Kęsek)
Bochnia, chrześcijaństwo, religia
6,00 zł do koszyka
39. Legendy chrześcijańskie (antologia)
religia, chrześcijaństwo, legendy, tradycja
8,00 zł do koszyka
40. Legendy polskie (Józef Szczypka)
baśnie, legendy, religia, podania
14,00 zł do koszyka
41. Marcin Luter (Stanisław Grzybowski)
protestantyzm, religia
6,00 zł do koszyka
42. Marcin Luter (A. Tokarczyk)
religia, chrześcijaństwo, protestantyzm, biografie
6,00 zł do koszyka
43. Martyrologium czyli wspomnienia świętych przypadające na poszczególne dni roku (H.Fros, S.J. (red.))
religia, żywoty świętych
14,00 zł do koszyka
44. Matka Boska Opolska. Opis obrazu i dzieje kultu (Stefan Baldy)
religia, opole, silesiana, śląsk opolski
6,00 zł do koszyka
45. Misteria (album fot.) (Adam Bujak)
obyczaje, religia, święta, reportaż
29,00 zł do koszyka
46. Modlitwa i czyn (Michel Quoist)
religia, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
47. Modlitwy zwierząt (Carmen Bernos de Gasztold)
literatura francuska, poezja, religia
8,00 zł do koszyka
48. Moja ilustrowana Biblia (opr. P. Krzyżewski, il. M. Szyszko)
dla dzieci, religia
7,00 zł do koszyka
49. Mojżeszowe tablice. Opowiadania dla młodzieży na temat Dekalogu (Wilhelm Huenermann)
religia
7,00 zł do koszyka
50. Mój Chrystus połamany (Ramon cue Romano S.I.)
religia, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
51. Najświętsza historia na nowo opowiedziana (Gorman Bechard)
literatura amerykańska, religia
12,00 zł do koszyka
52. Naród, Państwo, Kościół. Wybór publicystyki katolicko-społecznej (Wojciech Korfanty)
religia, polityka, ustrój
16,00 zł do koszyka
53. Nasze tajemnice bolesne i chwalebne (Ks. M. Maliński)
religia, chrześcijaństwo
2,00 zł do koszyka
54. Nauczanie społeczne 1978-1979. Tom II (Jan Paweł II)
religia, społeczeństwo
6,00 zł do koszyka
55. Niech się staną bogowie (Stanisław Kumat)
mitologia, religia
9,00 zł do koszyka
56. Nieuniknione pytania (red. Heller, Życiński)
religia, filozofia
7,00 zł do koszyka
57. O godność człowieka. Pontyfikat Jana Pawła II 1978-1982 (ks. Mieczysław Maliński)
religia, papiestwo, papież, Jan Paweł II
6,00 zł do koszyka
58. O naśladowaniu Chrystusa (Tomasz a Kempis)
religia, chrześcijaństwo
18,00 zł do koszyka
59. Obrazy końca czasów (Czesław Ryszka)
milenaryzm, filozofia, religia, socjologia
8,00 zł do koszyka
60. Od rana do wieczora (Mieczysław Maliński)
religia, wiara
5,00 zł do koszyka
61. Opowiadania o nadziei (ks. M.Maliński)
religia
3,00 zł do koszyka
62. Osobowość i religia (Gordon W. Allport)
psychologia, wiara
12,00 zł do koszyka
63. Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci (Jan Paweł II)
religia, chrześcijaństwo, państwo, społeczeństwo
7,00 zł do koszyka
64. Pielgrzymka nadziei (Mieczysław Maliński)
religia, Jan Paweł II, chrześcijaństwo
6,00 zł do koszyka
65. Pieśń o Bernadetcie (Franciszek Werfel)
religia, biografie, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
66. Pisma więzienne (Tomasz More (Morus))
listy, religia, filozofia
15,00 zł do koszyka
67. Pismo Święte Nowego testamentu
religia, biblia, chrześcijaństwo
14,00 zł do koszyka
68. Poczet papieży (Jan Wierusz Kowalski)
religia, papiestwo, biografie
7,00 zł do koszyka
69. Podróż w głąb. Śladami św. Teresy z Awili (Waltraud Herbstrith)
chrześcijaństwo, religia
4,00 zł do koszyka
70. Polska chrześcijańska. Zarys dziejów (966-1984) (Daniel Olszewski)
religia, chrześcijaństwo
5,00 zł do koszyka
71. Powołanie. Rozeznanie i rozwój. Aspekt psychologiczny (Dyrdek, Kożuch, Trojan)
psychologia, religia
4,00 zł do koszyka
72. Prawosławie (Paul Evdokimov)
chrześcijaństwo, prawosławie, religia
24,00 zł do koszyka
73. Problem Boga w filozofii religii. Krytyczny rozbiór kategorii Absolutu i schematu transcendencji (Henry Dumery)
filozofia, religia, filozofia religii
12,00 zł do koszyka
74. Prognozy XXI wieku: Religie (Felipe Fernandez-Armesto)
futurologia, religia, socjologia
3,00 zł do koszyka
75. Prorocy i królowie (Ellen G. White)
religia, biblia, judaizm
8,00 zł do koszyka
76. Protestantyzm (Stanisław Markiewicz)
religia, chrześcijaństwo, protestantyzm
5,00 zł do koszyka
77. Przesłania ze źródła. Rozmowy Gabrieli z Absolutem (Jan Bralich)
religia
5,00 zł do koszyka
78. Przewodnik biblijny (Tim Dowley)
dla dzieci, Biblia, religia
6,00 zł do koszyka
79. Przyjaźń z Bogiem (Neale Donald Walsch)
religia
10,00 zł do koszyka
80. Rekolekcje kosmiczne (ks. Mieczysław Maliński)
religia
6,00 zł do koszyka
81. Religia i religioznawstwo (Zofia J. Zdybicka)
religioznawstwo
15,00 zł do koszyka
82. Religia starożytnych Egipcjan (Jaroslav Cerny)
starożytność, Egipt, mitologia, religioznawstwo
14,00 zł do koszyka
83. Religia w obrębie samego rozumu (Immanuel Kant)
filozofia
20,00 zł do koszyka
84. Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku - tom VI (1938)
silesiana, śląsk, przed 1945, średniowiecze, archeologia, kultura, oświata, kościół, religia, łużyce, serbołużyczanie, etnografia, góry, górnictwo, hu
7,00 zł do koszyka
85. Rozmowy o Biblii. Nowy Testament (Anna Świderkówna)
religia, Biblia, chrześcijaństwo, starożytność
14,00 zł do koszyka
86. Rozmowy o miłości (Michel Quoist)
religia, więzi
4,00 zł do koszyka
87. Rozważania o świętych zakonu franciszkańskiego na podstawie mszału serafickiego (Józef W.Rosłon OFMConv.)
religia, zakony, biografie, święci
12,00 zł do koszyka
88. Rozważania o wierze. Z zagadnień teologiii duchowości (ks. Tadeusz Dajczer)
chrzescijaństwo, religia, teologia
8,00 zł do koszyka
89. Rzecz o aniołach. Między człowiekiem a Bogiem (Melchior Fryszkiewicz OFM Conv.)
religia, angelologia
8,00 zł do koszyka
90. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku-Białej Hałcnowie (B.Przybyszewski, K.Bukowski)
religia, tradycja, Podbeskidzie
7,00 zł do koszyka
91. Skąd ten blask, profesorze Sedlak? (Kazimierz Dymel)
chemia, filozofia, religia, biografie
12,00 zł do koszyka
92. Słownik biblijny (Hugolin Langkammer OFM)
religia, Biblia
8,00 zł do koszyka
93. Socynianizm a oświecenie. Studia nad myślą filozoficzno-religijną arian w Polsce VII wieku (Zbigniew Ogonowski)
filozofia, religia, arianizm, arianie, wiek siedemnasty
15,00 zł do koszyka
94. Starokatolicyzm (T.i J. Piątek)
religia, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
95. Szaleństwo modlitwy. Jak poruszyć serce Boga? 11 sposobów owocnej modlitwy (Matt Woodley)
religia
9,00 zł do koszyka
96. Szkice z socjologii religii (Max Weber)
religia, etyka, socjologia, antropologia
16,00 zł do koszyka
97. Sztuka przebaczania (David Augsburger)
psychologia, religia, więzi
9,00 zł do koszyka
98. Szukanie Boga (Tomasz Merton)
teologia, religia
14,00 zł do koszyka
99. Śląskie studia historyczno-teologiczne nr 25/26
teologia, religia, silesiana
14,00 zł do koszyka
100. Świadkowie Jezusa (Mieczysła Maliński)
chrześcijaństwo, religia
8,00 zł do koszyka
101. Świat, zbawienie i... telewizja. Z biskupem Janem Chrapkiem rozmawiają Barbara Czajkowska i Dorota MAciejewska
religia, media, kultura, chrześcijaństwo
8,00 zł do koszyka
102. Święta Teresa z Avila (Emmanuel Renault)
biografie, religia, święci, chrześcijaństwo
6,00 zł do koszyka
103. Święty Karol Boromeusz - wierny sługa Kościoła Odrodzenia (1538-1584) (Stanisław R. Rybicki FSC)
biografie, chrześcijaństwo, religia
4,00 zł do koszyka
104. Tajemnica Ołtarza Gandawskiego. Hitlerowska grabież dzieł sztuki, konspiracja i korona cierniowa... (KArl HAmmer)
zabytki, relikwie, religia, okultyzm
12,00 zł do koszyka
105. Taka jest nasza wiara (Ferdinand Krenzer)
religia, kościół, wiara, chrześcijaństwo, teologia
10,00 zł do koszyka
106. Tischner czyta katechizm (Józef Tischner, Jacek Żakowski)
religia, teologia
12,00 zł do koszyka
107. Verbum crucis (Kardynałowi Bolesławowi Kominkowi w hołdzie)
teologia, religia, kościół katolicki, chrześcijaństwo
9,00 zł do koszyka
108. W kierunku człowieka (zbiorowa, red. B.Bejze)
religia, filozofia
15,00 zł do koszyka
109. W kręgu religii krajów pozaeuropejskich (zbiorowa)
religia, mitologia, Indianie, islam
8,00 zł do koszyka
110. Wiara Kościoła. Biskupi francuscy komentują wyznanie wiary (zbior.)
religia, chrześcijaństwo
10,00 zł do koszyka
111. Wielki Bój. Konflikt wieków (Ellen G. White)
religia, chrześcijaństwo
14,00 zł do koszyka
112. Wierzę. Podstawowe prawdy wiary (Andrzej Zuberbier)
religia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
113. Wspólnoty kościelne, niezależne grupy religijne, sekty na przykładzie Ameryki Łacińskiej (zbior.)
religia, sekty, ameryka łacińska
6,00 zł do koszyka
114. Wybór pism i nauk (Andrzej Towiański)
filozofia, religia
14,00 zł do koszyka
115. Wybór pism tom II: Pisma dotyczące zjednoczenia Apostolstwa katolickiego (św. Wincenty Pallotti)
religia, chrześcijaństwo
10,00 zł do koszyka
116. Z dawna Polski tyś królową... Przewodnik po sanktuariach maryjnych. Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1983 (ss. Niepokalanki)
chrześcijaństwo, sanktuaria, religia
28,00 zł do koszyka
117. Założyciel chrześcijaństwa (C.H. Dodd)
religia, chrześcijanstwo
9,00 zł do koszyka
118. Zarys dziejów krytyki religii. Starożytność (Andrzej Nowicki)
religia, starożytność
10,00 zł do koszyka
119. Zarys dziejów religii (zbiorowa)
religia, mitologia, islam, hinduizm, buddyzm, chrześcijaństwo, judaizm, taoizm
28,00 zł do koszyka
120. Złota legenda (Jakub de Voragine)
średniowiecze, religia, hagiografia, święci, chrześcijaństwo
15,00 zł do koszyka
121. Życie świętobliwej Genowefy - napisane dla matek, dzieci i uczciwych ludzi, którzy w swych cierpieniach szukają pociechy w Bogu i w swej niewinności
religia, żywoty świętych
3,00 zł do koszyka