Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Adhortacja Apostolska Familiaris Consortio - O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. Tekst i komentarze (Jan Paweł II)
religia, adhortacje, jan paweł II
12,00 zł do koszyka
2. Bajki nie tylko dla dzieci (Mieczysław Maliński)
filozofia, religia
5,00 zł do koszyka
3. Biblia a nauka (Tomasz Jelonek)
religia
5,00 zł do koszyka
4. Biblia dla dzieci. Stary Testament
religia, dla dzieci
15,00 zł do koszyka
5. Biblia dla moich dzieci (D. Rops)
religia
6,00 zł do koszyka
6. Bitwa o prawdę (komplet I-III: Labirynt złudzeń - Wyrok na Boga - Do zwycięstwa) (Jan Maria Jackowski)
polityka, globalizacja, religia, unia europejska, antyliberalizm
24,00 zł do koszyka
7. Bliżej Boga. Medytacje (Franciszek Grudniok)
chrześcijaństwo, religia
4,00 zł do koszyka
8. Bogini (Gerhard Haase-Hindenberg)
Nepal, religia, wierzenia, obyczaje
12,00 zł do koszyka
9. Bóg, Szatan, Mesjasz i...? (Artur Sandauer)
religia
7,00 zł do koszyka
10. Być chrześcijaninem dziś (red. ks. Marian Rusiecki)
religia, teologia
16,00 zł do koszyka
11. Chodzący po morzu (Ks. M. Maliński)
religia, chrześcijaństwo
5,00 zł do koszyka
12. Chwalmy niepokalaną z franciszkanami (M. M. Pośpiech)
religia, Przemyśl
5,00 zł do koszyka
13. Cuda, wizjonerzy i pielgrzymi. Studium religijności mirakularnej końca XX wieku w Polsce (Hubert Czachowski)
chrześcijaństwo, religia
14,00 zł do koszyka
14. Cudowne wizerunki Najświętszej Maryi Panny. Sto sławnych figur i obrazów (Joan Carroll Cruz)
religia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
15. Czterech jeźdźców Apokalipsy (Andrzej Tokarczyk)
eschatologia, filozofia, religia, apokalipsa
12,00 zł do koszyka
16. Ćwiczenia duchowne (św. Ignacy Loyola)
religia, chrześcijaństwo
9,00 zł do koszyka
17. Dar Polski Białorusinom, Rosjanom i Ukraińcom na tysiąclecie ich Chrztu Świętego (wybór tekstów)
Białoruś, Ukraina, Rosja, kultura, religia, prawosławie, literaturoznawstwo, historia
9,00 zł do koszyka
18. Dramat i teatr religijny w Polsce (red. Sławińska, Kaczmarek)
dramaturgia, literaturoznawstwo, teatr, religia
18,00 zł do koszyka
19. Drogi Królestwa. Życie religijne dzieci poniżej 8 lat (Francoise Destang)
religia, wychowanie, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
20. Drogi modlitwy (Michel Quoist)
religia
6,00 zł do koszyka
21. Drogi rozwojowe hagiografii polskiej i łacińskiej w wiekach średnich (Jerzy Starnawski)
średniowiecze, religia, hagiografia, literaturoznawstwo
8,00 zł do koszyka
22. Dwa płuca - jedno serce. Wartości duchowe w zjednoczonej Europie (zbior., red.L.Szewczyk, M.Łuczak)
etyka, religia, Unia Europejska
4,00 zł do koszyka
23. Dzieci w sektach (Hayat el Mount Acir)
socjologia, socjopatia, psychologia, religia
8,00 zł do koszyka
24. Dzieła - tom II: Droga doskonałości - Twierdza wewnętrzna - Księga fundacji (Święta Teresa od Jezusa (z Avili))
religia, teologia, chrześcijaństwo
28,00 zł do koszyka
25. Encyklika Dominum et vicificantem ojca świętego Jana Pawła II o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata
religia, chrześcijaństwo, teologia
2,00 zł do koszyka
26. Encyklika Laborem Exercens (o pracy ludzkiej) (Jan Paweł II)
religia, chrześcijaństwo, papiestwo
3,00 zł do koszyka
27. Encykliki i adhortacje 1979 - 1981 [Redemptor hominis, Dives in misericordia, Laborem exercens, Catechesi tradendae, Familiaris consortio] (Jan Paweł II)
religia, encyklika, adhortacja
12,00 zł do koszyka
28. Erotyka a religia (Kinga Wiśniewska-Roszkowska)
psychologia, seksuologia
4,00 zł do koszyka
29. Ewangelia w moim życiu (Jean Guitton)
chrześcijaństwo, religia
7,00 zł do koszyka
30. Ewolucja społecznej doktryny Kościoła (Stanisław Markiewicz)
religia, kościół
8,00 zł do koszyka
31. Filozofia społeczna (ks. Józef Majka)
religia, filozofia, społeczne
14,00 zł do koszyka
32. Góra Świętej Anny - sanktuarium diecezji opolskiej (album)
chrześcijaństwo, religia, silesiana
8,00 zł do koszyka
33. Idę do Ciebie (ks. Mieczysław Maliński)
religia, chrześcijaństwo, dla dzieci
4,00 zł do koszyka
34. Jajko miejscami świeże czyli pytania dla teologów (Tadeusz Żychiewicz)
religia, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
35. Kochałem młodą dziewczynę (korespondencja) (Walter Trobisch)
religia, Afryka, listy
6,00 zł do koszyka
36. Koniec czasu. Wiara i lęk w cieniu millennium (Damian Thompson)
milenaryzm, new age, kultura, religia, socjologia
10,00 zł do koszyka
37. Kościół nie jest łodzią podwodną. Wybór publicystyki z lat 1964-1987 (Jerzy Turowicz)
religia
8,00 zł do koszyka
38. Kościół śląski wspólnotą misyjną (zbior.)
silesiana, religia, chrześcijaństwo
4,00 zł do koszyka
39. Kronika Katowic 1984, 1985
silesiana, śląsk, katowickie, porcelana, etnografia, architektura, religia
6,00 zł do koszyka
40. Krzyże i kapliczki w pejzażu górnośląskim (ks.Jan Górecki)
silesiana, obyczaje, religia, budownictwo sakralne
19,00 zł do koszyka
41. Ksiądz na manowcach (Józef Tischner)
teologia, religia
15,00 zł do koszyka
42. Książka nad książkami (Anna Kamieńska)
religia, biblia
9,00 zł do koszyka
43. Kult św. Rozalii w Bochni dawniej i dziś (Janina Kęsek)
Bochnia, chrześcijaństwo, religia
6,00 zł do koszyka
44. Marcin Luter (Stanisław Grzybowski)
protestantyzm, religia
6,00 zł do koszyka
45. Marcin Luter (A. Tokarczyk)
religia, chrześcijaństwo, protestantyzm, biografie
7,00 zł do koszyka
46. Martyrologium czyli wspomnienia świętych przypadające na poszczególne dni roku (H.Fros, S.J. (red.))
religia, żywoty świętych
14,00 zł do koszyka
47. Matka Boska Opolska. Opis obrazu i dzieje kultu (Stefan Baldy)
religia, opole, silesiana, śląsk opolski
6,00 zł do koszyka
48. Medżiugorje (Czesław Ryszka)
religia, objawienia
4,00 zł do koszyka
49. Miłość nas rozumie. Rok liturgiczny z ks. Tischnerem (Józef Tischner)
religia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
50. Misteria (album fot.) (Adam Bujak)
obyczaje, religia, święta, reportaż
29,00 zł do koszyka
51. Mistyka gór (Roman E. Rogowski)
filozofia, religia
8,00 zł do koszyka
52. Modlitwa kontemplacyjna (Thomas Merton)
religia
6,00 zł do koszyka
53. Modlitwy chorych (Łucjan Królikowski OFM Conv.)
chrześcijaństwo, religia
4,00 zł do koszyka
54. Modlitwy zwierząt (Carmen Bernos de Gasztold)
literatura francuska, poezja, religia
8,00 zł do koszyka
55. Moja ilustrowana Biblia (opr. P. Krzyżewski, il. M. Szyszko)
dla dzieci, religia
7,00 zł do koszyka
56. Mojżeszowe tablice. Opowiadania dla młodzieży na temat Dekalogu (Wilhelm Hunermann)
religia
7,00 zł do koszyka
57. Mój Chrystus połamany (Ramon cue Romano S.I.)
religia, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
58. Najświętsza historia na nowo opowiedziana (Gorman Bechard)
literatura amerykańska, religia
12,00 zł do koszyka
59. Nasze tajemnice bolesne i chwalebne (Ks. M. Maliński)
religia, chrześcijaństwo
2,00 zł do koszyka
60. Nauczanie społeczne 1978-1979. Tom II (Jan Paweł II)
religia, społeczeństwo
6,00 zł do koszyka
61. Niech się staną bogowie (Stanisław Kumat)
mitologia, religia
9,00 zł do koszyka
62. Nieuniknione pytania (red. Heller, Życiński)
religia, filozofia
7,00 zł do koszyka
63. Niezwykłe przygody św. Jana Bosko (Setti, Lagna)
komiks, religia
5,00 zł do koszyka
64. O godność człowieka. Pontyfikat Jana Pawła II 1978-1982 (ks. Mieczysław Maliński)
religia, papiestwo, papież, Jan Paweł II
6,00 zł do koszyka
65. Obrazy końca czasów (Czesław Ryszka)
milenaryzm, filozofia, religia, socjologia
8,00 zł do koszyka
66. Od rana do wieczora (Mieczysław Maliński)
religia, wiara
5,00 zł do koszyka
67. Opowiadania o nadziei (ks. M.Maliński)
religia
3,00 zł do koszyka
68. Opowieści biblijne (Zenon Kosidowski)
religia, biblia, judaizm
9,00 zł do koszyka
69. Osobowość i religia (Gordon W. Allport)
psychologia, wiara
12,00 zł do koszyka
70. Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci (Jan Paweł II)
religia, chrześcijaństwo, państwo, społeczeństwo
7,00 zł do koszyka
71. Pielgrzymka nadziei (Mieczysław Maliński)
religia, Jan Paweł II, chrześcijaństwo
6,00 zł do koszyka
72. Pieśń o Bernadetcie (Franciszek Werfel)
religia, biografie, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
73. Pisma więzienne (Tomasz More (Morus))
listy, religia, filozofia
15,00 zł do koszyka
74. Pismo Święte Nowego testamentu
religia, biblia, chrześcijaństwo
14,00 zł do koszyka
75. Poczet papieży (Jan Wierusz Kowalski)
religia, papiestwo, biografie
7,00 zł do koszyka
76. Podróż w głąb. Śladami św. Teresy z Awili (Waltraud Herbstrith)
chrześcijaństwo, religia
4,00 zł do koszyka
77. Polska chrześcijańska. Zarys dziejów (966-1984) (Daniel Olszewski)
religia, chrześcijaństwo
5,00 zł do koszyka
78. Powołanie. Rozeznanie i rozwój. Aspekt psychologiczny (Dyrdek, Kożuch, Trojan)
psychologia, religia
4,00 zł do koszyka
79. Prawosławie (Paul Evdokimov)
chrześcijaństwo, prawosławie, religia
24,00 zł do koszyka
80. Problem Boga w filozofii religii. Krytyczny rozbiór kategorii Absolutu i schematu transcendencji (Henry Dumery)
filozofia, religia, filozofia religii
12,00 zł do koszyka
81. Prognozy XXI wieku: Religie (Felipe Fernandez-Armesto)
futurologia, religia, socjologia
3,00 zł do koszyka
82. Protestantyzm (Stanisław Markiewicz)
religia, chrześcijaństwo, protestantyzm
5,00 zł do koszyka
83. Protestantyzm (Andrzej Tokarczyk)
religia, chrześcijaństwo, protestantyzm
14,00 zł do koszyka
84. Przesłania ze źródła. Rozmowy Gabrieli z Absolutem (Jan Bralich)
religia
5,00 zł do koszyka
85. Przewodnik biblijny (Tim Dowley)
dla dzieci, Biblia, religia
6,00 zł do koszyka
86. Przyjaźń z Bogiem (Neale Donald Walsch)
religia
10,00 zł do koszyka
87. Reformacja - kontrreformacja - tolerancja (A to Polska właśnie) (Janusz TAzbir)
wiek szesnasty, wiek siedemnasty, reformacja, religia
6,00 zł do koszyka
88. Rekolekcje kosmiczne (ks. Mieczysław Maliński)
religia
6,00 zł do koszyka
89. Religia i religioznawstwo (Zofia J. Zdybicka)
religioznawstwo
15,00 zł do koszyka
90. Religia starożytnych Egipcjan (Jaroslav Cerny)
starożytność, Egipt, mitologia, religioznawstwo
14,00 zł do koszyka
91. Religia w obrębie samego rozumu (Immanuel Kant)
filozofia
20,00 zł do koszyka
92. Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku - tom VI (1938)
silesiana, śląsk, przed 1945, średniowiecze, archeologia, kultura, oświata, kościół, religia, łużyce, serbołużyczanie, etnografia, góry, górnictwo, hu
5,00 zł do koszyka
93. Rozmowy o Biblii. Nowy Testament (Anna Świderkówna)
religia, Biblia, chrześcijaństwo, starożytność
14,00 zł do koszyka
94. Rozmowy o miłości (Michel Quoist)
religia, więzi
4,00 zł do koszyka
95. Rozważania o świętych zakonu franciszkańskiego na podstawie mszału serafickiego (Józef W.Rosłon OFMConv.)
religia, zakony, biografie, święci
12,00 zł do koszyka
96. Rozważania o wierze. Z zagadnień teologiii duchowości (ks. Tadeusz Dajczer)
chrzescijaństwo, religia, teologia
8,00 zł do koszyka
97. Rzecz o aniołach. Między człowiekiem a Bogiem (Melchior Fryszkiewicz OFM Conv.)
religia, angelologia
8,00 zł do koszyka
98. Sadhana. Ścieżka do Pana Boga (Anthony de Mello)
religia, modlitwa, medytacja
7,00 zł do koszyka
99. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku-Białej Hałcnowie (B.Przybyszewski, K.Bukowski)
religia, tradycja, Podbeskidzie
7,00 zł do koszyka
100. Skąd ten blask, profesorze Sedlak? (Kazimierz Dymel)
chemia, filozofia, religia, biografie
12,00 zł do koszyka
101. Słownik biblijny (Hugolin Langkammer OFM)
religia, Biblia
8,00 zł do koszyka
102. Socynianizm a oświecenie. Studia nad myślą filozoficzno-religijną arian w Polsce VII wieku (Zbigniew Ogonowski)
filozofia, religia, arianizm, arianie, wiek siedemnasty
15,00 zł do koszyka
103. Starokatolicyzm (T.i J. Piątek)
religia, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
104. Studia piekarskie 1 (red.M. Łuczak)
piekary śląskie, silesiana, religia
8,00 zł do koszyka
105. Szaleństwo modlitwy. Jak poruszyć serce Boga? 11 sposobów owocnej modlitwy (Matt Woodley)
religia
9,00 zł do koszyka
106. Szkice z socjologii religii (Max Weber)
religia, etyka, socjologia, antropologia
16,00 zł do koszyka
107. Szukanie Boga (Tomasz Merton)
teologia, religia
14,00 zł do koszyka
108. Śląskie studia historyczno-teologiczne nr 25/26
teologia, religia, silesiana
14,00 zł do koszyka
109. Śpiew ptaka (Anthony de Mello)
religia, modlitwa, medytacja
9,00 zł do koszyka
110. Świadkowie Jezusa (Mieczysła Maliński)
chrześcijaństwo, religia
8,00 zł do koszyka
111. Świat, zbawienie i... telewizja. Z biskupem Janem Chrapkiem rozmawiają Barbara Czajkowska i Dorota MAciejewska
religia, media, kultura, chrześcijaństwo
8,00 zł do koszyka
112. Święty Florian. 1700 lat obecności (zbior., red.J.Kurek)
święci, religia, chrześcijaństwo, silesiana, Chorzów
5,00 zł do koszyka
113. Święty Karol Boromeusz - wierny sługa Kościoła Odrodzenia (1538-1584) (Stanisław R. Rybicki FSC)
biografie, chrześcijaństwo, religia
4,00 zł do koszyka
114. Tajemnica Ołtarza Gandawskiego. Hitlerowska grabież dzieł sztuki, konspiracja i korona cierniowa... (KArl HAmmer)
zabytki, relikwie, religia, okultyzm
12,00 zł do koszyka
115. Taka jest nasza wiara (Ferdinand Krenzer)
religia, kościół, wiara, chrześcijaństwo, teologia
10,00 zł do koszyka
116. U źródeł człowieczeństwa (Rene Habachi)
filozofia, religia
8,00 zł do koszyka
117. W kierunku człowieka (zbiorowa, red. B.Bejze)
religia, filozofia
15,00 zł do koszyka
118. W kręgu religii krajów pozaeuropejskich (zbiorowa)
religia, mitologia, Indianie, islam
8,00 zł do koszyka
119. Wiara Kościoła. Biskupi francuscy komentują wyznanie wiary (zbior.)
religia, chrześcijaństwo
10,00 zł do koszyka
120. Wielki Bój. Konflikt wieków (Ellen G. White)
religia, chrześcijaństwo
14,00 zł do koszyka
121. Wierzę. Podstawowe prawdy wiary (Andrzej Zuberbier)
religia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
122. Wprowadzenie w medytację (Johannes B. Lotz)
medytacja, religia, nowy testament
9,00 zł do koszyka
123. Wspólnoty kościelne, niezależne grupy religijne, sekty na przykładzie Ameryki Łacińskiej (zbior.)
religia, sekty, ameryka łacińska
6,00 zł do koszyka
124. Wybór pism i nauk (Andrzej Towiański)
filozofia, religia
14,00 zł do koszyka
125. Wybór pism tom II: Pisma dotyczące zjednoczenia Apostolstwa katolickiego (św. Wincenty Pallotti)
religia, chrześcijaństwo
10,00 zł do koszyka
126. Z dawna Polski tyś królową... Przewodnik po sanktuariach maryjnych. Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1983 (ss. Niepokalanki)
chrześcijaństwo, sanktuaria, religia
28,00 zł do koszyka
127. Założyciel chrześcijaństwa (C.H. Dodd)
religia, chrześcijanstwo
9,00 zł do koszyka
128. Zarys dziejów krytyki religii. Starożytność (Andrzej Nowicki)
religia, starożytność
10,00 zł do koszyka
129. Zarys dziejów religii (zbiorowa)
religia, mitologia, islam, hinduizm, buddyzm, chrześcijaństwo, judaizm, taoizm
28,00 zł do koszyka
130. Złota legenda (Jakub de Voragine)
średniowiecze, religia, hagiografia, święci, chrześcijaństwo
15,00 zł do koszyka
131. Życie świętobliwej Genowefy - napisane dla matek, dzieci i uczciwych ludzi, którzy w swych cierpieniach szukają pociechy w Bogu i w swej niewinności
religia, żywoty świętych
3,00 zł do koszyka