Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Bajki nie tylko dla dzieci (Mieczysław Maliński)
filozofia, religia
5,00 zł do koszyka
2. Biblia a nauka (Tomasz Jelonek)
religia
5,00 zł do koszyka
3. Biblia dla dzieci. Stary Testament
religia, dla dzieci
15,00 zł do koszyka
4. Biblia dla moich dzieci (D. Rops)
religia
6,00 zł do koszyka
5. Bitwa o prawdę (komplet I-III: Labirynt złudzeń - Wyrok na Boga - Do zwycięstwa) (Jan Maria Jackowski)
polityka, globalizacja, religia, unia europejska, antyliberalizm
24,00 zł do koszyka
6. Bliżej Boga. Medytacje (Franciszek Grudniok)
chrześcijaństwo, religia
4,00 zł do koszyka
7. Bogini (Gerhard Haase-Hindenberg)
Nepal, religia, wierzenia, obyczaje
12,00 zł do koszyka
8. Bóg, Szatan, Mesjasz i...? (Artur Sandauer)
religia
7,00 zł do koszyka
9. Być chrześcijaninem dziś (red. ks. Marian Rusiecki)
religia, teologia
16,00 zł do koszyka
10. Chodzący po morzu (Ks. M. Maliński)
religia, chrześcijaństwo
5,00 zł do koszyka
11. Chwalmy niepokalaną z franciszkanami (M. M. Pośpiech)
religia, Przemyśl
5,00 zł do koszyka
12. Cuda, wizjonerzy i pielgrzymi. Studium religijności mirakularnej końca XX wieku w Polsce (Hubert Czachowski)
chrześcijaństwo, religia
14,00 zł do koszyka
13. Czterech jeźdźców Apokalipsy (Andrzej Tokarczyk)
eschatologia, filozofia, religia, apokalipsa
12,00 zł do koszyka
14. Ćwiczenia duchowne (św. Ignacy Loyola)
religia, chrześcijaństwo
9,00 zł do koszyka
15. Dar Polski Białorusinom, Rosjanom i Ukraińcom na tysiąclecie ich Chrztu Świętego (wybór tekstów)
Białoruś, Ukraina, Rosja, kultura, religia, prawosławie, literaturoznawstwo, historia
9,00 zł do koszyka
16. Dramat i teatr religijny w Polsce (red. Sławińska, Kaczmarek)
dramaturgia, literaturoznawstwo, teatr, religia
18,00 zł do koszyka
17. Drogi Królestwa. Życie religijne dzieci poniżej 8 lat (Francoise Destang)
religia, wychowanie, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
18. Drogi modlitwy (Michel Quoist)
religia
6,00 zł do koszyka
19. Dwa płuca - jedno serce. Wartości duchowe w zjednoczonej Europie (zbior., red.L.Szewczyk, M.Łuczak)
etyka, religia, Unia Europejska
4,00 zł do koszyka
20. Dzieci w sektach (Hayat el Mount Acir)
socjologia, socjopatia, psychologia, religia
8,00 zł do koszyka
21. Dzieła - tom II: Droga doskonałości - Twierdza wewnętrzna - Księga fundacji (Święta Teresa od Jezusa (z Avili))
religia, teologia, chrześcijaństwo
28,00 zł do koszyka
22. Encyklika Dominum et vicificantem ojca świętego Jana Pawła II o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata
religia, chrześcijaństwo, teologia
2,00 zł do koszyka
23. Encyklika Laborem Exercens (o pracy ludzkiej) (Jan Paweł II)
religia, chrześcijaństwo, papiestwo
3,00 zł do koszyka
24. Encykliki i adhortacje 1979 - 1981 [Redemptor hominis, Dives in misericordia, Laborem exercens, Catechesi tradendae, Familiaris consortio] (Jan Paweł II)
religia, encyklika, adhortacja
12,00 zł do koszyka
25. Ewangelia w moim życiu (Jean Guitton)
chrześcijaństwo, religia
7,00 zł do koszyka
26. Ewolucja społecznej doktryny Kościoła (Stanisław Markiewicz)
religia, kościół
8,00 zł do koszyka
27. Filozofia społeczna (ks. Józef Majka)
religia, filozofia, społeczne
14,00 zł do koszyka
28. Góra Świętej Anny - sanktuarium diecezji opolskiej (album)
chrześcijaństwo, religia, silesiana
8,00 zł do koszyka
29. Idę do Ciebie (ks. Mieczysław Maliński)
religia, chrześcijaństwo, dla dzieci
4,00 zł do koszyka
30. Jajko miejscami świeże czyli pytania dla teologów (Tadeusz Żychiewicz)
religia, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
31. Kochałem młodą dziewczynę (korespondencja) (Walter Trobisch)
religia, Afryka, listy
6,00 zł do koszyka
32. Koniec czasu. Wiara i lęk w cieniu millennium (Damian Thompson)
milenaryzm, new age, kultura, religia, socjologia
10,00 zł do koszyka
33. Kościół nie jest łodzią podwodną. Wybór publicystyki z lat 1964-1987 (Jerzy Turowicz)
religia
8,00 zł do koszyka
34. Kościół śląski wspólnotą misyjną (zbior.)
silesiana, religia, chrześcijaństwo
4,00 zł do koszyka
35. Krąg biblijny (Roman Brandstaetter)
religia, chrześcijaństwo, judaizm
3,00 zł do koszyka
36. Krótka historia niejednej ikony. Zarys historii, teologii i estetyki malarstwa zbawiającego (Tomasz Jank)
malarstwo, religia, teologia
8,00 zł do koszyka
37. Krzyże i kapliczki w pejzażu górnośląskim (ks.Jan Górecki)
silesiana, obyczaje, religia, budownictwo sakralne
19,00 zł do koszyka
38. Ksiądz na manowcach (Józef Tischner)
teologia, religia
15,00 zł do koszyka
39. Książka nad książkami (Anna Kamieńska)
religia, biblia
9,00 zł do koszyka
40. Kult św. Rozalii w Bochni dawniej i dziś (Janina Kęsek)
Bochnia, chrześcijaństwo, religia
6,00 zł do koszyka
41. Legendy polskie (Józef Szczypka)
baśnie, legendy, religia, podania
14,00 zł do koszyka
42. Marcin Luter (Stanisław Grzybowski)
protestantyzm, religia
6,00 zł do koszyka
43. Martyrologium czyli wspomnienia świętych przypadające na poszczególne dni roku (H.Fros, S.J. (red.))
religia, żywoty świętych
14,00 zł do koszyka
44. Matka Boska Opolska. Opis obrazu i dzieje kultu (Stefan Baldy)
religia, opole, silesiana, śląsk opolski
6,00 zł do koszyka
45. Medżiugorje (Czesław Ryszka)
religia, objawienia
4,00 zł do koszyka
46. Misteria (album fot.) (Adam Bujak)
obyczaje, religia, święta, reportaż
29,00 zł do koszyka
47. Mistyka gór (Roman E. Rogowski)
filozofia, religia
8,00 zł do koszyka
48. Modlitwa kontemplacyjna (Thomas Merton)
religia
6,00 zł do koszyka
49. Modlitwy zwierząt (Carmen Bernos de Gasztold)
literatura francuska, poezja, religia
8,00 zł do koszyka
50. Moja ilustrowana Biblia (opr. P. Krzyżewski, il. M. Szyszko)
dla dzieci, religia
7,00 zł do koszyka
51. Mojżeszowe tablice. Opowiadania dla młodzieży na temat Dekalogu (Wilhelm Hunermann)
religia
7,00 zł do koszyka
52. Mój Chrystus połamany (Ramon cue Romano S.I.)
religia, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
53. Najświętsza historia na nowo opowiedziana (Gorman Bechard)
literatura amerykańska, religia
12,00 zł do koszyka
54. Naród, Państwo, Kościół. Wybór publicystyki katolicko-społecznej (Wojciech Korfanty)
religia, polityka, ustrój
16,00 zł do koszyka
55. Nasze tajemnice bolesne i chwalebne (Ks. M. Maliński)
religia, chrześcijaństwo
2,00 zł do koszyka
56. Nauczanie społeczne 1978-1979. Tom II (Jan Paweł II)
religia, społeczeństwo
6,00 zł do koszyka
57. Niech się staną bogowie (Stanisław Kumat)
mitologia, religia
9,00 zł do koszyka
58. Nieuniknione pytania (red. Heller, Życiński)
religia, filozofia
7,00 zł do koszyka
59. O godność człowieka. Pontyfikat Jana Pawła II 1978-1982 (ks. Mieczysław Maliński)
religia, papiestwo, papież, Jan Paweł II
6,00 zł do koszyka
60. Obrazy końca czasów (Czesław Ryszka)
milenaryzm, filozofia, religia, socjologia
8,00 zł do koszyka
61. Od rana do wieczora (Mieczysław Maliński)
religia, wiara
5,00 zł do koszyka
62. Opowiadania o nadziei (ks. M.Maliński)
religia
3,00 zł do koszyka
63. Osobowość i religia (Gordon W. Allport)
psychologia, wiara
12,00 zł do koszyka
64. Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci (Jan Paweł II)
religia, chrześcijaństwo, państwo, społeczeństwo
7,00 zł do koszyka
65. Pielgrzymka nadziei (Mieczysław Maliński)
religia, Jan Paweł II, chrześcijaństwo
6,00 zł do koszyka
66. Pieśń o Bernadetcie (Franciszek Werfel)
religia, biografie, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
67. Pisma więzienne (Tomasz More (Morus))
listy, religia, filozofia
15,00 zł do koszyka
68. Pismo Święte Nowego testamentu
religia, biblia, chrześcijaństwo
14,00 zł do koszyka
69. Poczet papieży (Jan Wierusz Kowalski)
religia, papiestwo, biografie
7,00 zł do koszyka
70. Podróż w głąb. Śladami św. Teresy z Awili (Waltraud Herbstrith)
chrześcijaństwo, religia
4,00 zł do koszyka
71. Polska chrześcijańska. Zarys dziejów (966-1984) (Daniel Olszewski)
religia, chrześcijaństwo
5,00 zł do koszyka
72. Powołanie. Rozeznanie i rozwój. Aspekt psychologiczny (Dyrdek, Kożuch, Trojan)
psychologia, religia
4,00 zł do koszyka
73. Prawosławie (Paul Evdokimov)
chrześcijaństwo, prawosławie, religia
24,00 zł do koszyka
74. Problem Boga w filozofii religii. Krytyczny rozbiór kategorii Absolutu i schematu transcendencji (Henry Dumery)
filozofia, religia, filozofia religii
12,00 zł do koszyka
75. Prognozy XXI wieku: Religie (Felipe Fernandez-Armesto)
futurologia, religia, socjologia
3,00 zł do koszyka
76. Protestantyzm (Stanisław Markiewicz)
religia, chrześcijaństwo, protestantyzm
5,00 zł do koszyka
77. Protestantyzm (Andrzej Tokarczyk)
religia, chrześcijaństwo, protestantyzm
14,00 zł do koszyka
78. Przesłania ze źródła. Rozmowy Gabrieli z Absolutem (Jan Bralich)
religia
5,00 zł do koszyka
79. Przewodnik biblijny (Tim Dowley)
dla dzieci, Biblia, religia
6,00 zł do koszyka
80. Przewodnik piekarski [Piekary Śl.] (ks. Jerzy Pawlik)
piekary śląskie, silesiana, kościoły, religia
6,00 zł do koszyka
81. Przyjaźń z Bogiem (Neale Donald Walsch)
religia
10,00 zł do koszyka
82. Reformacja - kontrreformacja - tolerancja (A to Polska właśnie) (Janusz TAzbir)
wiek szesnasty, wiek siedemnasty, reformacja, religia
6,00 zł do koszyka
83. Rekolekcje kosmiczne (ks. Mieczysław Maliński)
religia
6,00 zł do koszyka
84. Religia i religioznawstwo (Zofia J. Zdybicka)
religioznawstwo
15,00 zł do koszyka
85. Religia starożytnych Egipcjan (Jaroslav Cerny)
starożytność, Egipt, mitologia, religioznawstwo
14,00 zł do koszyka
86. Religia w obrębie samego rozumu (Immanuel Kant)
filozofia
20,00 zł do koszyka
87. Rozmowy o Biblii. Nowy Testament (Anna Świderkówna)
religia, Biblia, chrześcijaństwo, starożytność
14,00 zł do koszyka
88. Rozmowy o miłości (Michel Quoist)
religia, więzi
4,00 zł do koszyka
89. Rozważania o świętych zakonu franciszkańskiego na podstawie mszału serafickiego (Józef W.Rosłon OFMConv.)
religia, zakony, biografie, święci
12,00 zł do koszyka
90. Rozważania o wierze. Z zagadnień teologiii duchowości (ks. Tadeusz Dajczer)
chrzescijaństwo, religia, teologia
8,00 zł do koszyka
91. Rzecz o aniołach. Między człowiekiem a Bogiem (Melchior Fryszkiewicz OFM Conv.)
religia, angelologia
8,00 zł do koszyka
92. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku-Białej Hałcnowie (B.Przybyszewski, K.Bukowski)
religia, tradycja, Podbeskidzie
7,00 zł do koszyka
93. Skąd ten blask, profesorze Sedlak? (Kazimierz Dymel)
chemia, filozofia, religia, biografie
12,00 zł do koszyka
94. Słownik biblijny (Hugolin Langkammer OFM)
religia, Biblia
8,00 zł do koszyka
95. Socynianizm a oświecenie. Studia nad myślą filozoficzno-religijną arian w Polsce VII wieku (Zbigniew Ogonowski)
filozofia, religia, arianizm, arianie, wiek siedemnasty
15,00 zł do koszyka
96. Starokatolicyzm (T.i J. Piątek)
religia, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
97. Studia piekarskie 1 (red.M. Łuczak)
piekary śląskie, silesiana, religia
8,00 zł do koszyka
98. Szaleństwo modlitwy. Jak poruszyć serce Boga? 11 sposobów owocnej modlitwy (Matt Woodley)
religia
9,00 zł do koszyka
99. Szkice z socjologii religii (Max Weber)
religia, etyka, socjologia, antropologia
16,00 zł do koszyka
100. Szukanie Boga (Tomasz Merton)
teologia, religia
14,00 zł do koszyka
101. Śląskie studia historyczno-teologiczne nr 25/26
teologia, religia, silesiana
14,00 zł do koszyka
102. Świadkowie Jezusa (Mieczysła Maliński)
chrześcijaństwo, religia
8,00 zł do koszyka
103. Świat, zbawienie i... telewizja. Z biskupem Janem Chrapkiem rozmawiają Barbara Czajkowska i Dorota MAciejewska
religia, media, kultura, chrześcijaństwo
8,00 zł do koszyka
104. Święta Teresa z Avila (Emmanuel Renault)
biografie, religia, święci, chrześcijaństwo
6,00 zł do koszyka
105. Święty Karol Boromeusz - wierny sługa Kościoła Odrodzenia (1538-1584) (Stanisław R. Rybicki FSC)
biografie, chrześcijaństwo, religia
4,00 zł do koszyka
106. Tajemnica Ołtarza Gandawskiego. Hitlerowska grabież dzieł sztuki, konspiracja i korona cierniowa... (KArl HAmmer)
zabytki, relikwie, religia, okultyzm
12,00 zł do koszyka
107. Taka jest nasza wiara (Ferdinand Krenzer)
religia, kościół, wiara, chrześcijaństwo, teologia
10,00 zł do koszyka
108. U źródeł człowieczeństwa (Rene Habachi)
filozofia, religia
8,00 zł do koszyka
109. Verbum crucis (Kardynałowi Bolesławowi Kominkowi w hołdzie)
teologia, religia, kościół katolicki, chrześcijaństwo
9,00 zł do koszyka
110. W kierunku człowieka (zbiorowa, red. B.Bejze)
religia, filozofia
15,00 zł do koszyka
111. W kręgu religii krajów pozaeuropejskich (zbiorowa)
religia, mitologia, Indianie, islam
8,00 zł do koszyka
112. Wiara Kościoła. Biskupi francuscy komentują wyznanie wiary (zbior.)
religia, chrześcijaństwo
10,00 zł do koszyka
113. Wielki Bój. Konflikt wieków (Ellen G. White)
religia, chrześcijaństwo
14,00 zł do koszyka
114. Wierzę. Podstawowe prawdy wiary (Andrzej Zuberbier)
religia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
115. Wspólnoty kościelne, niezależne grupy religijne, sekty na przykładzie Ameryki Łacińskiej (zbior.)
religia, sekty, ameryka łacińska
6,00 zł do koszyka
116. Wybór pism i nauk (Andrzej Towiański)
filozofia, religia
14,00 zł do koszyka
117. Wybór pism tom II: Pisma dotyczące zjednoczenia Apostolstwa katolickiego (św. Wincenty Pallotti)
religia, chrześcijaństwo
10,00 zł do koszyka
118. Z dawna Polski tyś królową... Przewodnik po sanktuariach maryjnych. Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1983 (ss. Niepokalanki)
chrześcijaństwo, sanktuaria, religia
28,00 zł do koszyka
119. Założyciel chrześcijaństwa (C.H. Dodd)
religia, chrześcijanstwo
9,00 zł do koszyka
120. Zarys dziejów krytyki religii. Starożytność (Andrzej Nowicki)
religia, starożytność
10,00 zł do koszyka
121. Zarys dziejów religii (zbiorowa)
religia, mitologia, islam, hinduizm, buddyzm, chrześcijaństwo, judaizm, taoizm
28,00 zł do koszyka
122. Złota legenda (Jakub de Voragine)
średniowiecze, religia, hagiografia, święci, chrześcijaństwo
15,00 zł do koszyka
123. Życie świętobliwej Genowefy - napisane dla matek, dzieci i uczciwych ludzi, którzy w swych cierpieniach szukają pociechy w Bogu i w swej niewinności
religia, żywoty świętych
3,00 zł do koszyka