Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Abencerraje i piękna Haryfa (anonim)
literatura hiszpańska
5,00 zł do koszyka
2. Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543 (Filip Kallimach, Konrad Celtis, Paweł z Krosna, Andrzej Krzycki, Jan Dantyszek, Klemens Janicjusz i inni)
poezja, średniowiecze, renesans
16,00 zł do koszyka
3. Baranów - zamek renesansowy (fot. t. przypkowski)
pocztówki, zamki
3,00 zł do koszyka
4. Barbara Radziwiłłówna (Zbigniew Kuchowicz)
renesans, biografie, radziwiłłowie
10,00 zł do koszyka
5. Biuletyn historii sztuki nr 1 rok XV (1953)
rzeźba, malarstwo, renesans, wiek osiemnasty
10,00 zł do koszyka
6. Borgiowie (Roberto Gervaso)
renesans, Włochy
9,00 zł do koszyka
7. Brzeg - renesansowy ratusz z końca XVI w. [1967] (fot. A. Śmietański)
pocztówki
3,00 zł do koszyka
8. Chełmno - renesansowy ratusz z XVI w. (fot. j. wendołowski)
pocztówki
3,00 zł do koszyka
9. CZasy zygmuntowskie na tle prądów Odrodzenia (KAzimierz Morawski)
odrodzenie, renesans, wiek szesnasty
9,00 zł do koszyka
10. Dogonić Europę [Dzieje narodu i państwa polskiego II-20] (Andrzej Wyczański)
renesans, wiek szesnasty
4,00 zł do koszyka
11. Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce (Julian Lewański)
teatr, literaturoznawstwo, średniowiecze, wiek szesnasty
18,00 zł do koszyka
12. Dwór w Ferrarze (Kazimierz Chłędowski)
średniowiecze, renesans, włochy, Ferrara, wiek piętnasty, wiek szesnasty
27,00 zł do koszyka
13. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom II. Wiedza (Strefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
27,00 zł do koszyka
14. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom IV. Bóg (Strefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
27,00 zł do koszyka
15. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom V. Wszechświat (Stefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
28,00 zł do koszyka
16. DZieje w Koronie Polskiej (Łukasz Górnicki)
źródła, renesans, kroniki, historiografia
14,00 zł do koszyka
17. Elżbieta Wielka (Stanisław Grzybowski)
biografie, anglia, królowie, władcy, renesans
7,00 zł do koszyka
18. Halabarda pana Błażeja (Anna Lisowska-Niepokólczycka)
dla dzieci, powieść historyczna
7,00 zł do koszyka
19. Henryk VIII (A.F. Pollard)
biografie, renesans, Anglia
15,00 zł do koszyka
20. Herby, legendy, dawne mity (Marek Derwich, Marek Cetwiński)
heraldyka, mitologia, legendy, średniowiecze, renesans, tradycja,
8,00 zł do koszyka
21. Historia muzyki powszechnej. Tom I. Do renesansu włącznie (red. Chomiński, Lissa)
muzyka
29,00 zł do koszyka
22. Historia nauki polskiej - tom I: Średniowiecze - Odrodzenie (Paweł CZartoryski, Paweł Rybicki, red. Bogdan Suchodolski)
średniowiecze, renesans, historia nauki
36,00 zł do koszyka
23. Historie neapolitańskie (Kazimierz Chłędowski)
Włochy, średniowiecze, renesans
20,00 zł do koszyka
24. Hołd pruski (Maria Bogucka)
renesans, jagiellonowie, prusy, krzyżacy
10,00 zł do koszyka
25. Instrukcje przebudzenia. Strategia przemian na ziemi i nowy renesans (Igor Witkowski)
proroctwa
12,00 zł do koszyka
26. Jan Kochanowski i kultura Odrodzenia (materiały z sesji naukowej pod red. Z. Libery i M. Żurowskiego)
literaturoznawstwo, kultura, renesans
8,00 zł do koszyka
27. Kaplica Zygmuntowska (Adam Bochnak)
architektura, rzeźba, renesans
8,00 zł do koszyka
28. Kazimierz. Miasto polskiego renesansu. Opis krajoznawczy (Lech Pietrzak)
zabytki, Kazimierz
5,00 zł do koszyka
29. Kraków - portal renesansowy przy ul. Kanonicznej (Maria Orłowska-Gabryś)
Kraków, pocztówki
5,00 zł do koszyka
30. Kultura odrodzenia we Włoszech. Próba ujęcia (Jakub Burckhardt)
wiek piętnasty, wiek szesnasty, renesans
20,00 zł do koszyka
31. Lukrecja Borgia. Jej życie i czasy (Maria Bellonci)
biografie, Włochy, renesans
17,00 zł do koszyka
32. Michał Anioł (Leopold Staff)
sztuka, odrodzenie, renesans, rzeźba, malarstwo
4,00 zł do koszyka
33. Myśl społeczna i polityczna renesansu indyjskiego od Rama Mohana Roya do Rabindranatha Tagore (Janusz Justyński)
Indie
17,00 zł do koszyka
34. Najcenniejszy klejnot (Elżbieta I angielska) (George Bidwell)
biografie, anglia, renesans, tudorowie
7,00 zł do koszyka
35. Patrząc na rozmaite świata tego sprawy. Antologia polskiej poezji renesansowej (opr. Janina Sokołowska)
poezja, literatura polska, renesans
16,00 zł do koszyka
36. Pińczów - późnorenesansowy kościół (fot. j. wendołowski)
pocztówki, Pińczów
3,00 zł do koszyka
37. Poddębice - późnorenesansowy pałac z XVII w (fot. k. jabłoński)
pocztówki
3,00 zł do koszyka
38. Polska Jagiellonów (Paweł Jasienica)
średniowiecze, renesans
14,00 zł do koszyka
39. Polska Piastów, Polska Jagiellonów (Maria i Zygmunt Wojciechowscy)
piastowie, jagiellonowie, historia polski, średniowiecze, renesans
24,00 zł do koszyka
40. Polska w epoce odrodzenia. Państwo - społeczeństwo - kultura (zbior. pod red. A. Wyczańskiego)
Odrodzenie, renesans
10,00 zł do koszyka
41. Pomiara włóczna. Opowiadanie o królowej Bonie (M. Kosman)
Bona, renesans
2,00 zł do koszyka
42. Portret wenecki od Tycjana do Tiepola (katalog wystawy)
portret, malatsrwo, renesans, wenecja
10,00 zł do koszyka
43. Poznań - renesansowy ratusz
pocztówki
4,00 zł do koszyka
44. Reguła czterech (Ian Caldwell, Dustin Thomason)
thriller
8,00 zł do koszyka
45. Renesans (Historia literatury polskiej) (Jerzy Ziomek)
literaturoznawstwo, polonistyka, odrodzenie
20,00 zł do koszyka
46. Renesans islamu (Adam Mez)
średniowiecze, Arabia, islam
32,00 zł do koszyka
47. Renesans w Polsce (Helena i Stefan Kozakiewiczowie)
renesans, odrodzenie, architektura, malarstwo, rzeźba
8,00 zł do koszyka
48. Renesans zabytków tysiąclecia. Przegląd osiągnięć muzealnictwa i ochrony zabytków w Polsce Ludowej (zbior.)
zabytki, Wielkopolska, archeologia, architektura
7,00 zł do koszyka
49. Renesansowe i manierystyczne rezydencje w Wielkopolsce (Teresa Jakimowicz)
architektura, zabytki
8,00 zł do koszyka
50. Rola drukarstwa polskiego w dobie Odrodzenia (Alodia Kawecka-Gryczowa)
renesans, wiek szesnasty, księgoznawstwo, drukarstwo
6,00 zł do koszyka
51. Rzeczpospolita Obojga Narodów (Srebrny wiek - Calamitas regnum - Dzieje agonii) (Paweł Jasienica)
średniowiecze, renesans, wiek siedemnasty, wiek osiemnasty
30,00 zł do koszyka
52. Rzym. Ludzie Odrodzenia (Kazimierz Chłędowski)
Włochy, renesans, wiek szesnasty, przed 1945
20,00 zł do koszyka
53. Studia renesansowe. Tom I (Michał Walicki)
sztuka, renesans, malarstwo, rzeźba, architektura, rzemiosło
22,00 zł do koszyka
54. Studia renesansowe. Tom II (Michał Walicki)
sztuka, renesans, malarstwo, rzeźba, architektura, rzemiosło
22,00 zł do koszyka
55. Studia z dziejów epoki renesansu (zbior., red. H. Zins)
renesans, wiek szesnasty, wiek siedemnasty
18,00 zł do koszyka
56. Szachy (Marco Girolamo Vida / Jan Kochanowski)
szachy, poezja, renesans
4,00 zł do koszyka
57. Szki9ce i studja historyczne. Tom drugi (Michał Bobrzyński)
renesans, Jan Ostroróg, Stanisław Zaborowski, Stańczyk, Jan Kochanowski, Piotr Skarga, Stanisław Temberski, Andrzej Zamoyski, przed 1945
20,00 zł do koszyka
58. Sztuka aktorska w Polsce 1500-1633 (Jacek Lipiński )
teatr, renesans, wiek szesnasty, wiek siedemnasty
20,00 zł do koszyka
59. Tragedia Hoffmana albo Zemsta za ojca (Henry Chettle)
literatura angielska, dramat, literatura renesansowa
9,00 zł do koszyka
60. Ucieczka Andromedy (Joaquin Borrell)
powieść historyczna, literatura hiszpańska
12,00 zł do koszyka
61. Uczeń Amosa (Stanisław Helsztyński)
renesans, pedagogika, biografie, Jan Amos Komeński
9,00 zł do koszyka
62. Ulubieniec muz. Opowieść o Klemensie Janickim (Stanisław Helsztyński)
renesans, biografie, wiek szesnasty
8,00 zł do koszyka
63. Wielcy i mali twórcy cywilizacji. Od Imhotepa do Leonarda da Vinci (L. Sprague de Camp)
historia techniki, starożytność, średniowiecze, odrodzenie, renesans
12,00 zł do koszyka
64. Z dziejów malarstwa pejzażowego od renesansu do początków XX wieku (Aleksander Wojciechowski)
malarstwo
16,00 zł do koszyka
65. Z dziejów renesansu w Polsce (Kazimierz Budzyk)
literturoznawstwo, odrodzenie, wiek szesnasty
4,00 zł do koszyka
66. Zamek Piastów i Jagiellonów w Warszawie (Adam Rutkowski)
średniowiecze, renesans, Warszawa
5,00 zł do koszyka
67. Złoty widnokrąg (Michał Walicki)
malarstwo, średniowiecze, renesans
20,00 zł do koszyka