Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Akenfield. Portret wsi angielskiej (Ronald Blythe)
socjologia, gospodarka, wieś
10,00 zł do koszyka
2. Botanika leśna. Podręcznik dla studentów wydziałów leśnych akademii rolniczych (Jakub Tomanek)
botanika, leśnictwo, dendrologia, fitosocjologia
14,00 zł do koszyka
3. Burza cichnie o zmierzchu (Francois Mauriac)
literaturoznawstwo, filozofia, socjologia
15,00 zł do koszyka
4. Cywilizacja Zachodu a problem postrzegania odmienności kulturowych w islamie i hinduizmie (Ewa Kopyt)
socjologia, polityka, tradycja, kultura, islam, hinduizm
5,00 zł do koszyka
5. Człowiek - istota społeczna (Elliot Aronson)
psychologia, socjologia
10,00 zł do koszyka
6. Człowiek tysiąclecia (Robert Jungk)
socjologia
8,00 zł do koszyka
7. Dwa życia Ludwika Gumplowicza. Wybór tekstów
socjologia
29,00 zł do koszyka
8. Działanie polityczne. Próba socjologii interpretatywnej (Grażyna Woroniecka)
socjologia
20,00 zł do koszyka
9. Dzieci w sektach (Hayat el Mount Acir)
socjologia, socjopatia, psychologia, religia
8,00 zł do koszyka
10. Elementarne pojęcia socjologii (Jan Szczepański)
socjologia
4,00 zł do koszyka
11. Elementy metod i technik badań socjologicznych (Leszek A. Gruszczyński)
socjologia
7,00 zł do koszyka
12. Florian Znaniecki. Życie i dzieło (Zygmunt Dulczewski)
filozofia, socjologia, biografie
14,00 zł do koszyka
13. Historia myśli socjologicznej (2-tomowa) (Jerzy Szacki)
socjologia
25,00 zł do koszyka
14. Jak zrobić karierę (C.N. Parkinson)
socjologia, ekonomia, satyra
8,00 zł do koszyka
15. Koniec czasu. Wiara i lęk w cieniu millennium (Damian Thompson)
milenaryzm, new age, kultura, religia, socjologia
10,00 zł do koszyka
16. Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne (red. Z. Dziubiński)
socjologia, sport
14,00 zł do koszyka
17. Kulturowy wymiar przedsiębiorczości. Esej o człowieku aktywnym (Andrzej Kasperek)
socjologia
5,00 zł do koszyka
18. Kulty publiczności (Niewiadomska, Kalinowski, Sikorski)
socjologia, psychologia społeczna, ezoteryka, uzależnienia
8,00 zł do koszyka
19. Literatura na świecie nr 5(238)1991
filozofia, nauka, matematyka, socjologia, fizyka,
8,00 zł do koszyka
20. Logika walki. Szkice z psychologii konfliktu społecznego w Polsce (Janusz Reykowski)
socjologia, konflikt, Solidarność
2,00 zł do koszyka
21. Łaźnia. Sztuka w projektach zmiany społecznej (Red. M. cackowska)
sztuka, kultura, socjologia
10,00 zł do koszyka
22. Makroskop (Joel de Rosnay)
ekologia, socjologia, informacja, zarządzanie, biotechnika, globalizm
10,00 zł do koszyka
23. Młode pokolenie Ameryki. Kultura i społeczeństwo w sytuacji kryzysu (wyd. 1977) (Władysław Adamski)
socjologia, kultura, Stany zjednoczone
7,00 zł do koszyka
24. Na krawędzi epoki. Rozwój duchowy i działanie człowieka (wybór tekstów)
psychologia, socjologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
25. Nowy imperializm czyli o tzw. edukacji seksualnej (Marek Czachorowski)
edukacja, seksuologia, socjologia, pornografia
8,00 zł do koszyka
26. Nowy Marsyliusz czyli społeczeństwo inteligentne (Stefan Bratkowski)
politologia, socjologia
6,00 zł do koszyka
27. O mądrości, światopoglądzie i osobowości (Wojciech Pomykało)
socjologia, edukacja, szkolnictwo wyższe, psychologia społeczna
12,00 zł do koszyka
28. O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane (Leon Petrażycki)
prawo, etyka, nauka, socjologia
28,00 zł do koszyka
29. Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda - fałsz - stereotyp (Krzysztof Arcimowicz)
psychologia, socjologia, media
14,00 zł do koszyka
30. Obrazy końca czasów (Czesław Ryszka)
milenaryzm, filozofia, religia, socjologia
8,00 zł do koszyka
31. Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniajacym się świecie (zbior. pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk)
socjologia, pedagogika, praca socjalna, rodzina, praca, patologia społeczna
16,00 zł do koszyka
32. Perspektywy socjologii kultury artystycznej (A. Lipski, K. Łęcki)
kultura, socjologia, sztuka
9,00 zł do koszyka
33. Pisma socjologiczne (Georg Simmel)
socjologia
27,00 zł do koszyka
34. Podstawy psychologii, socjologii i organizacji pracy. (Rajmund Kowalczuk)
psychologia, socjologia, organizacja
3,00 zł do koszyka
35. Polska lokalna wobec integracji europejskiej (zbior.)
socjologia
7,00 zł do koszyka
36. Postrzeganie społecznych nierówności. Z badań nad świadomością społeczności wielkomiejskiej (Wojciech Zaborowski)
socjologia
10,00 zł do koszyka
37. Prawo Parkinsona albo w pogoni za postępem (C. Northcote Parkinson)
socjologia, polityka, satyra
6,00 zł do koszyka
38. Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej (wybór tekstów, red. E. Górski)
filozofia, antropologia, socjologia
9,00 zł do koszyka
39. Problemy socjologii wiedzy (MAx Scheler)
filozofia, socjologia
30,00 zł do koszyka
40. Prognozy XXI wieku: Religie (Felipe Fernandez-Armesto)
futurologia, religia, socjologia
3,00 zł do koszyka
41. Przyczynowość w badaniach socjologicznych (Jakub Karpiński)
socjologia
14,00 zł do koszyka
42. Psychologia dążeń ludzkich (Kazimierz Obuchowski)
psychologia, socjologia
9,00 zł do koszyka
43. Reprezentacja polskiej grupy etnicznej w życiu politycznym Stanów Zjednoczonych. (Andrzej Ławrowski)
stany zjednoczone, socjologia, polityka, politologia, Polonia
8,00 zł do koszyka
44. Rozumienie kultury. Szkice socjologiczne (Edmund Wnuk-Lipiński)
socjologia, kultura
6,00 zł do koszyka
45. Rozważania o kwestii żydowskiej (Jean-Paul Sartre)
socjologia, narodowość, polityka
19,00 zł do koszyka
46. Rzecz o psychice narodu polskiego (Aleksander Bocheński)
socjologia, psychologia
6,00 zł do koszyka
47. Socjologia kryzysów politycznych (Michel Dobry)
socjologia, polityka, konflikty
15,00 zł do koszyka
48. Socjologia kultury (Antonina Kłoskowska)
socjologia, kultura
12,00 zł do koszyka
49. Socjologia wychowania. Tom I-II. (Wychowujące społeczeństwo - Urabianie osoby wychowanka) (Florian Znaniecki)
socjologia, pedagogika, wychowanie
20,00 zł do koszyka
50. Socjologia. Rozwój problematyki i metod (Jan Szczepański)
socjologia
10,00 zł do koszyka
51. Społeczeństwa XX wieku (Janusz Żarnowski)
socjologia
8,00 zł do koszyka
52. Struktura społeczna w doświadczeniu jednostki. Studium z socjologii współczesnego społeczeństwa polskiego (Winicjusz Narojek)
socjologia
8,00 zł do koszyka
53. Studia nad aparaturą pojęciową socjologii (Wacław Makarczyk)
socjologia
9,00 zł do koszyka
54. Studia z historii myśli i ruchów społecznych [Dzieł tom II] (Stefan Czarnowski)
socjologia, antropologia, filozofia
20,00 zł do koszyka
55. Szkice fitosocjologiczne (wyd. 1925) (Józef Paczoski)
botanika, fitosocjologia, ekologia
10,00 zł do koszyka
56. Szkice z socjologii religii (Max Weber)
religia, etyka, socjologia, antropologia
16,00 zł do koszyka
57. Technokraci i ich świat społeczny (Joanna Kurczewska)
socjologia, filozofia, kultura, literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
58. Tożsamość na pograniczu kultur. Meksykańska grupa etniczna w Stanach Zjednoczonych (Anna Kaganiec-Kamieńska)
Ameryka, Stany Zjednoczone, Meksyk, kultura, socjologia
15,00 zł do koszyka
59. Trwałe wartości w zmieniającym się społeczeństwie (w nauczaniu społecznym Jana Pawła II) (Materiały VII sympozjum 1997)
chrześcijaństwo, socjologia, etyka
5,00 zł do koszyka
60. Wizerunki wspólnoty. Studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej (zbior.)
socjologia, filozofia, kultura
12,00 zł do koszyka
61. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej (Mayntz, Holm, Hubner)
socjologia
14,00 zł do koszyka
62. Wprowadzenie do psychologii społecznej (Stefan Baley)
psychologia, socjologia
12,00 zł do koszyka
63. Wprowadzenie do socjologii przemysłu (Lech Milian)
socjologia
10,00 zł do koszyka
64. Wprowadzenie do socjologii religii (Gunter Kehrer)
socjologia, religioznawstwo
14,00 zł do koszyka
65. Wstęp do metod i technik badań społecznych (Janusz Sztumski)
socjologia
14,00 zł do koszyka
66. Wstęp do socjologii (Florian Znaniecki)
socjologia
30,00 zł do koszyka
67. Wstęp do socjologii (Norman Goodman)
socjologia
17,00 zł do koszyka
68. Wybór tekstów z socjologii wychowania (Stanisław Jędrzejewski)
wychowanie, socjologia
5,00 zł do koszyka
69. Wybrane zagadnienia z dziedziny psychologii, socjologii, pedagogiki, organizacji pracy (Cierpioł, Wawrzek)
socjologia, organizacja, psychologia, pedagogika
5,00 zł do koszyka
70. Wybrane zagadnienia z etyki, psychologii społecznej i socjologii pracy (Bagińska, Hamer, Wołoszyn)
socjologia, psychologia
5,00 zł do koszyka
71. ZAbawa. Studium socjologiczne (Bogusław Sułkowski)
rozrywka, socjologia
12,00 zł do koszyka
72. Zachowania dewiacyjne młodzieży (Bronisław Urban)
socjologia, kryminologia, przestępczość
8,00 zł do koszyka