Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Akenfield. Portret wsi angielskiej (Ronald Blythe)
socjologia, gospodarka, wieś
10,00 zł do koszyka
2. Botanika leśna. Podręcznik dla studentów wydziałów leśnych akademii rolniczych (Jakub Tomanek)
botanika, leśnictwo, dendrologia, fitosocjologia
14,00 zł do koszyka
3. Burza cichnie o zmierzchu (Francois Mauriac)
literaturoznawstwo, filozofia, socjologia
15,00 zł do koszyka
4. Cywilizacja Zachodu a problem postrzegania odmienności kulturowych w islamie i hinduizmie (Ewa Kopyt)
socjologia, polityka, tradycja, kultura, islam, hinduizm
5,00 zł do koszyka
5. Człowiek - istota społeczna (Elliot Aronson)
psychologia, socjologia
10,00 zł do koszyka
6. Człowiek tysiąclecia (Robert Jungk)
socjologia
8,00 zł do koszyka
7. Dwa życia Ludwika Gumplowicza. Wybór tekstów
socjologia
29,00 zł do koszyka
8. Działanie polityczne. Próba socjologii interpretatywnej (Grażyna Woroniecka)
socjologia
20,00 zł do koszyka
9. Dzieci w sektach (Hayat el Mount Acir)
socjologia, socjopatia, psychologia, religia
8,00 zł do koszyka
10. Elementarne pojęcia socjologii (Jan Szczepański)
socjologia
4,00 zł do koszyka
11. Elementy metod i technik badań socjologicznych (Leszek A. Gruszczyński)
socjologia
7,00 zł do koszyka
12. Florian Znaniecki. Życie i dzieło (Zygmunt Dulczewski)
filozofia, socjologia, biografie
14,00 zł do koszyka
13. Historia myśli socjologicznej (2-tomowa) (Jerzy Szacki)
socjologia, historia nauki
29,00 zł do koszyka
14. Jak zrobić karierę (C.N. Parkinson)
socjologia, ekonomia, satyra
8,00 zł do koszyka
15. Koniec czasu. Wiara i lęk w cieniu millennium (Damian Thompson)
milenaryzm, new age, kultura, religia, socjologia
10,00 zł do koszyka
16. Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne (red. Z. Dziubiński)
socjologia, sport
14,00 zł do koszyka
17. Kulty publiczności (Niewiadomska, Kalinowski, Sikorski)
socjologia, psychologia społeczna, ezoteryka, uzależnienia
8,00 zł do koszyka
18. Literatura na świecie nr 5(238)1991
filozofia, nauka, matematyka, socjologia, fizyka,
8,00 zł do koszyka
19. Logika walki. Szkice z psychologii konfliktu społecznego w Polsce (Janusz Reykowski)
socjologia, konflikt, Solidarność
2,00 zł do koszyka
20. Łaźnia. Sztuka w projektach zmiany społecznej (Red. M. cackowska)
sztuka, kultura, socjologia
10,00 zł do koszyka
21. Makroskop (Joel de Rosnay)
ekologia, socjologia, informacja, zarządzanie, biotechnika, globalizm
10,00 zł do koszyka
22. Młode pokolenie Ameryki. Kultura i społeczeństwo w sytuacji kryzysu (wyd. 1977) (Władysław Adamski)
socjologia, kultura, Stany zjednoczone
7,00 zł do koszyka
23. Na krawędzi epoki. Rozwój duchowy i działanie człowieka (wybór tekstów)
psychologia, socjologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
24. Nowy imperializm czyli o tzw. edukacji seksualnej (Marek Czachorowski)
edukacja, seksuologia, socjologia, pornografia
8,00 zł do koszyka
25. Nowy Marsyliusz czyli społeczeństwo inteligentne (Stefan Bratkowski)
politologia, socjologia
6,00 zł do koszyka
26. O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane (Leon Petrażycki)
prawo, etyka, nauka, socjologia
28,00 zł do koszyka
27. Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda - fałsz - stereotyp (Krzysztof Arcimowicz)
psychologia, socjologia, media
14,00 zł do koszyka
28. Obrazy końca czasów (Czesław Ryszka)
milenaryzm, filozofia, religia, socjologia
8,00 zł do koszyka
29. Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniajacym się świecie (zbior. pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk)
socjologia, pedagogika, praca socjalna, rodzina, praca, patologia społeczna
16,00 zł do koszyka
30. Perspektywy socjologii kultury artystycznej (A. Lipski, K. Łęcki)
kultura, socjologia, sztuka
9,00 zł do koszyka
31. Pisma socjologiczne (Georg Simmel)
socjologia
27,00 zł do koszyka
32. Podstawy psychologii, socjologii i organizacji pracy. (Rajmund Kowalczuk)
psychologia, socjologia, organizacja
3,00 zł do koszyka
33. Polska lokalna wobec integracji europejskiej (zbior.)
socjologia
7,00 zł do koszyka
34. Postrzeganie społecznych nierówności. Z badań nad świadomością społeczności wielkomiejskiej (Wojciech Zaborowski)
socjologia
10,00 zł do koszyka
35. Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej (wybór tekstów, red. E. Górski)
filozofia, antropologia, socjologia
9,00 zł do koszyka
36. Problemy socjologii wiedzy (MAx Scheler)
filozofia, socjologia
35,00 zł do koszyka
37. Prognozy XXI wieku: Religie (Felipe Fernandez-Armesto)
futurologia, religia, socjologia
3,00 zł do koszyka
38. Przyczynowość w badaniach socjologicznych (Jakub Karpiński)
socjologia
14,00 zł do koszyka
39. Psychologia dążeń ludzkich (Kazimierz Obuchowski)
psychologia, socjologia
9,00 zł do koszyka
40. Reprezentacja polskiej grupy etnicznej w życiu politycznym Stanów Zjednoczonych. (Andrzej Ławrowski)
stany zjednoczone, socjologia, polityka, politologia, Polonia
8,00 zł do koszyka
41. Rozumienie kultury. Szkice socjologiczne (Edmund Wnuk-Lipiński)
socjologia, kultura
6,00 zł do koszyka
42. Rozważania o kwestii żydowskiej (Jean-Paul Sartre)
socjologia, narodowość, polityka
19,00 zł do koszyka
43. Rzecz o psychice narodu polskiego (Aleksander Bocheński)
socjologia, psychologia
6,00 zł do koszyka
44. Socjologia kryzysów politycznych (Michel Dobry)
socjologia, polityka, konflikty
15,00 zł do koszyka
45. Socjologia kultury (Antonina Kłoskowska)
socjologia, kultura
12,00 zł do koszyka
46. Socjologia wychowania. Tom I-II. (Wychowujące społeczeństwo - Urabianie osoby wychowanka) (Florian Znaniecki)
socjologia, pedagogika, wychowanie
20,00 zł do koszyka
47. Socjologia. Rozwój problematyki i metod (Jan Szczepański)
socjologia
10,00 zł do koszyka
48. Społeczeństwa XX wieku (Janusz Żarnowski)
socjologia
8,00 zł do koszyka
49. Sport w kulturze zdrowia, czasu wolnego i edukacji olimpijskiej (red. Nowocień, Zuchora)
socjologia, sport
14,00 zł do koszyka
50. Struktura społeczna w doświadczeniu jednostki. Studium z socjologii współczesnego społeczeństwa polskiego (Winicjusz Narojek)
socjologia
8,00 zł do koszyka
51. Studia nad aparaturą pojęciową socjologii (Wacław Makarczyk)
socjologia
9,00 zł do koszyka
52. Studia z historii myśli i ruchów społecznych [Dzieł tom II] (Stefan Czarnowski)
socjologia, antropologia, filozofia
20,00 zł do koszyka
53. Szkice fitosocjologiczne (wyd. 1925) (Józef Paczoski)
botanika, fitosocjologia, ekologia
10,00 zł do koszyka
54. Szkice z socjologii religii (Max Weber)
religia, etyka, socjologia, antropologia
16,00 zł do koszyka
55. Technokraci i ich świat społeczny (Joanna Kurczewska)
socjologia, filozofia, kultura, literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
56. Tożsamość na pograniczu kultur. Meksykańska grupa etniczna w Stanach Zjednoczonych (Anna Kaganiec-Kamieńska)
Ameryka, Stany Zjednoczone, Meksyk, kultura, socjologia
15,00 zł do koszyka
57. Trwałe wartości w zmieniającym się społeczeństwie (w nauczaniu społecznym Jana Pawła II) (Materiały VII sympozjum 1997)
chrześcijaństwo, socjologia, etyka
5,00 zł do koszyka
58. Wizerunki wspólnoty. Studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej (zbior.)
socjologia, filozofia, kultura
12,00 zł do koszyka
59. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej (Mayntz, Holm, Hubner)
socjologia
14,00 zł do koszyka
60. Wprowadzenie do psychologii społecznej (Stefan Baley)
psychologia, socjologia
12,00 zł do koszyka
61. Wprowadzenie do socjologii przemysłu (Lech Milian)
socjologia
10,00 zł do koszyka
62. Wprowadzenie do socjologii religii (Gunter Kehrer)
socjologia, religioznawstwo
14,00 zł do koszyka
63. Wstęp do metod i technik badań społecznych (Janusz Sztumski)
socjologia
14,00 zł do koszyka
64. Wstęp do socjologii (Florian Znaniecki)
socjologia
30,00 zł do koszyka
65. Wybór tekstów z socjologii wychowania (Stanisław Jędrzejewski)
wychowanie, socjologia
5,00 zł do koszyka
66. Wybrane zagadnienia z dziedziny psychologii, socjologii, pedagogiki, organizacji pracy (Cierpioł, Wawrzek)
socjologia, organizacja, psychologia, pedagogika
5,00 zł do koszyka
67. Wybrane zagadnienia z etyki, psychologii społecznej i socjologii pracy (Bagińska, Hamer, Wołoszyn)
socjologia, psychologia
5,00 zł do koszyka
68. ZAbawa. Studium socjologiczne (Bogusław Sułkowski)
rozrywka, socjologia
12,00 zł do koszyka
69. Zachowania dewiacyjne młodzieży (Bronisław Urban)
socjologia, kryminologia, przestępczość
8,00 zł do koszyka
70. Zarys socjologii sztuki Pierre`a Bourdieu (Anna Matuchniak-Krasuska)
socjologia
17,00 zł do koszyka