Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Akenfield. Portret wsi angielskiej (Ronald Blythe)
socjologia, gospodarka, wieś
10,00 zł do koszyka
2. Burza cichnie o zmierzchu (Francois Mauriac)
literaturoznawstwo, filozofia, socjologia
15,00 zł do koszyka
3. Cywilizacja Zachodu a problem postrzegania odmienności kulturowych w islamie i hinduizmie (Ewa Kopyt)
socjologia, polityka, tradycja, kultura, islam, hinduizm
5,00 zł do koszyka
4. Człowiek tysiąclecia (Robert Jungk)
socjologia
8,00 zł do koszyka
5. Dwa życia Ludwika Gumplowicza. Wybór tekstów
socjologia
29,00 zł do koszyka
6. Działanie polityczne. Próba socjologii interpretatywnej (Grażyna Woroniecka)
socjologia
20,00 zł do koszyka
7. Dzieci w sektach (Hayat el Mount Acir)
socjologia, socjopatia, psychologia, religia
8,00 zł do koszyka
8. Elementarne pojęcia socjologii (Jan Szczepański)
socjologia
4,00 zł do koszyka
9. Elementy metod i technik badań socjologicznych (Leszek A. Gruszczyński)
socjologia
7,00 zł do koszyka
10. Fantastyka i futurologia (t. I-II) (Stanisław Lem)
literaturoznawstwo, filozofia, socjologia, fantastyka
25,00 zł do koszyka
11. Florian Znaniecki. Życie i dzieło (Zygmunt Dulczewski)
filozofia, socjologia, biografie
14,00 zł do koszyka
12. Historia myśli socjologicznej (Jerzy Szacki)
socjologia, historia nauki
38,00 zł do koszyka
13. Jak brednie podbiły świat. Krótka historia współczesnych urojeń (Francis Wheen)
media, new age, socjologia
9,00 zł do koszyka
14. Jak zrobić karierę (C.N. Parkinson)
socjologia, ekonomia, satyra
8,00 zł do koszyka
15. Katolicka nauka społeczna. Jej prawa i aktualność (Alfred Klose)
chrześcijaństwo, socjologia
3,00 zł do koszyka
16. Koniec czasu. Wiara i lęk w cieniu millennium (Damian Thompson)
milenaryzm, new age, kultura, religia, socjologia
10,00 zł do koszyka
17. Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne (red. Z. Dziubiński)
socjologia, sport
14,00 zł do koszyka
18. Kulty publiczności (Niewiadomska, Kalinowski, Sikorski)
socjologia, psychologia społeczna, ezoteryka, uzależnienia
8,00 zł do koszyka
19. Literatura na świecie nr 5(238)1991
filozofia, nauka, matematyka, socjologia, fizyka,
8,00 zł do koszyka
20. Logika walki. Szkice z psychologii konfliktu społecznego w Polsce (Janusz Reykowski)
socjologia, konflikt, Solidarność
2,00 zł do koszyka
21. Łaźnia. Sztuka w projektach zmiany społecznej (Red. M. cackowska)
sztuka, kultura, socjologia
10,00 zł do koszyka
22. Magiczny świat konsumpcji (George Ritzer)
ekonomia, socjologia, psychologia
14,00 zł do koszyka
23. Makroskop (Joel de Rosnay)
ekologia, socjologia, informacja, zarządzanie, biotechnika, globalizm
10,00 zł do koszyka
24. Młode pokolenie Ameryki. Kultura i społeczeństwo w sytuacji kryzysu (wyd. 1977) (Władysław Adamski)
socjologia, kultura, Stany zjednoczone
7,00 zł do koszyka
25. Na krawędzi epoki. Rozwój duchowy i działanie człowieka (wybór tekstów)
psychologia, socjologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
26. Nowy imperializm czyli o tzw. edukacji seksualnej (Marek Czachorowski)
edukacja, seksuologia, socjologia, pornografia
8,00 zł do koszyka
27. Nowy Marsyliusz czyli społeczeństwo inteligentne (Stefan Bratkowski)
politologia, socjologia
6,00 zł do koszyka
28. Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda - fałsz - stereotyp (Krzysztof Arcimowicz)
psychologia, socjologia, media
14,00 zł do koszyka
29. Obrazy końca czasów (Czesław Ryszka)
milenaryzm, filozofia, religia, socjologia
8,00 zł do koszyka
30. Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniajacym się świecie (zbior. pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk)
socjologia, pedagogika, praca socjalna, rodzina, praca, patologia społeczna
16,00 zł do koszyka
31. Perspektywy socjologii kultury artystycznej (A. Lipski, K. Łęcki)
kultura, socjologia, sztuka
9,00 zł do koszyka
32. Pisma socjologiczne (Georg Simmel)
socjologia
27,00 zł do koszyka
33. Podstawy psychologii, socjologii i organizacji pracy. (Rajmund Kowalczuk)
psychologia, socjologia, organizacja
3,00 zł do koszyka
34. Polska lokalna wobec integracji europejskiej (zbior.)
socjologia
7,00 zł do koszyka
35. Postrzeganie społecznych nierówności. Z badań nad świadomością społeczności wielkomiejskiej (Wojciech Zaborowski)
socjologia
10,00 zł do koszyka
36. Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej (wybór tekstów, red. E. Górski)
filozofia, antropologia, socjologia
9,00 zł do koszyka
37. Prognozy XXI wieku: Religie (Felipe Fernandez-Armesto)
futurologia, religia, socjologia
3,00 zł do koszyka
38. Propozycje dla przyszłości. Społeczeństwo konserwacyjne (Valaskakis, Sindell, Fitzpatrick-Martin)
ekonomia, socjologia, konsumpcja
6,00 zł do koszyka
39. Przyczynowość w badaniach socjologicznych (Jakub Karpiński)
socjologia
14,00 zł do koszyka
40. Reprezentacja polskiej grupy etnicznej w życiu politycznym Stanów Zjednoczonych. (Andrzej Ławrowski)
stany zjednoczone, socjologia, polityka, politologia, Polonia
8,00 zł do koszyka
41. Rozumienie kultury. Szkice socjologiczne (Edmund Wnuk-Lipiński)
socjologia, kultura
6,00 zł do koszyka
42. Rozważania o kwestii żydowskiej (Jean-Paul Sartre)
socjologia, narodowość, polityka
19,00 zł do koszyka
43. Rzecz o psychice narodu polskiego (Aleksander Bocheński)
socjologia, psychologia
6,00 zł do koszyka
44. Socjologia (Zygmunt Bauman)
socjologia
10,00 zł do koszyka
45. Socjologia kultury (Antonina Kłoskowska)
socjologia, kultura
16,00 zł do koszyka
46. Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie (Tomasz Szlendak)
socjologia, rodzina, więzi
24,00 zł do koszyka
47. Socjologia wychowania. Tom I-II. (Wychowujące społeczeństwo - Urabianie osoby wychowanka) (Florian Znaniecki)
socjologia, pedagogika, wychowanie
20,00 zł do koszyka
48. Socjologia. Rozwój problematyki i metod (Jan Szczepański)
socjologia
10,00 zł do koszyka
49. Społeczeństwa XX wieku (Janusz Żarnowski)
socjologia
8,00 zł do koszyka
50. Społeczeństwo polskie od X do XX wieku (Ihnatowicz, Mączak, Zientara, Żarnowski)
socjologia, obyczaje
25,00 zł do koszyka
51. Społeczna genealogia inteligencji polskiej (Józef Chałasiński)
socjologia, marksizm
4,00 zł do koszyka
52. Sport w kulturze zdrowia, czasu wolnego i edukacji olimpijskiej (red. Nowocień, Zuchora)
socjologia, sport
14,00 zł do koszyka
53. Struktura społeczna w doświadczeniu jednostki. Studium z socjologii współczesnego społeczeństwa polskiego (Winicjusz Narojek)
socjologia
8,00 zł do koszyka
54. Studia fitosocjologiczne (wyd. 1925) (Józef Paczoski)
botanika, fitosocjologia, ekologia
10,00 zł do koszyka
55. Studia nad aparaturą pojęciową socjologii (Wacław Makarczyk)
socjologia
9,00 zł do koszyka
56. Studia z historii myśli i ruchów społecznych [Dzieł tom II] (Stefan Czarnowski)
socjologia, antropologia, filozofia
20,00 zł do koszyka
57. Szkice z socjologii religii (Max Weber)
religia, etyka, socjologia, antropologia
16,00 zł do koszyka
58. Śmiech. Esej o komizmie (Henri Bergson)
filozofia, kultura, socjologia
16,00 zł do koszyka
59. TAtami kontra krzesło. O Japończykach i Japonii (RAfał Tomański)
JAponia, obyczaje, socjologia
12,00 zł do koszyka
60. Technokraci i ich świat społeczny (Joanna Kurczewska)
socjologia, filozofia, kultura, literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
61. Tożsamość na pograniczu kultur. Meksykańska grupa etniczna w Stanach Zjednoczonych (Anna Kaganiec-Kamieńska)
Ameryka, Stany Zjednoczone, Meksyk, kultura, socjologia
15,00 zł do koszyka
62. Trwałe wartości w zmieniającym się społeczeństwie (w nauczaniu społecznym Jana Pawła II) (Materiały VII sympozjum 1997)
chrześcijaństwo, socjologia, etyka
5,00 zł do koszyka
63. Wizerunki wspólnoty. Studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej (zbior.)
socjologia, filozofia, kultura
12,00 zł do koszyka
64. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej (Mayntz, Holm, Hubner)
socjologia
14,00 zł do koszyka
65. Wprowadzenie do psychologii społecznej (Stefan Baley)
psychologia, socjologia
12,00 zł do koszyka
66. Wprowadzenie do socjologii przemysłu (Lech Milian)
socjologia
10,00 zł do koszyka
67. Wprowadzenie do socjologii religii (Gunter Kehrer)
socjologia, religioznawstwo
14,00 zł do koszyka
68. Wstęp do metod i technik badań społecznych (Janusz Sztumski)
socjologia
14,00 zł do koszyka
69. Wstęp do socjologii (Florian Znaniecki)
socjologia
30,00 zł do koszyka
70. Wybierz życie. Dialog o ludzkiej przyszłości (Arnold Toynbee, Daisaku Ikeda)
filozofia, socjologia, polityka
20,00 zł do koszyka
71. Wybór tekstów z socjologii wychowania (Stanisław Jędrzejewski)
wychowanie, socjologia
5,00 zł do koszyka
72. Wybrane zagadnienia z dziedziny psychologii, socjologii, pedagogiki, organizacji pracy (Cierpioł, Wawrzek)
socjologia, organizacja, psychologia, pedagogika
5,00 zł do koszyka
73. Wybrane zagadnienia z etyki, psychologii społecznej i socjologii pracy (Bagińska, Hamer, Wołoszyn)
socjologia, psychologia
5,00 zł do koszyka
74. ZAbawa. Studium socjologiczne (Bogusław Sułkowski)
rozrywka, socjologia
12,00 zł do koszyka
75. Zarys socjologii sztuki Pierre`a Bourdieu (Anna Matuchniak-Krasuska)
socjologia
17,00 zł do koszyka