Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Akenfield. Portret wsi angielskiej (Ronald Blythe)
socjologia, gospodarka, wieś
10,00 zł do koszyka
2. Burza cichnie o zmierzchu (Francois Mauriac)
literaturoznawstwo, filozofia, socjologia
15,00 zł do koszyka
3. Cywilizacja Zachodu a problem postrzegania odmienności kulturowych w islamie i hinduizmie (Ewa Kopyt)
socjologia, polityka, tradycja, kultura, islam, hinduizm
5,00 zł do koszyka
4. Człowiek tysiąclecia (Robert Jungk)
socjologia
8,00 zł do koszyka
5. Dwa życia Ludwika Gumplowicza. Wybór tekstów
socjologia
29,00 zł do koszyka
6. Działanie polityczne. Próba socjologii interpretatywnej (Grażyna Woroniecka)
socjologia
20,00 zł do koszyka
7. Dzieci w sektach (Hayat el Mount Acir)
socjologia, socjopatia, psychologia, religia
8,00 zł do koszyka
8. Elementarne pojęcia socjologii (Jan Szczepański)
socjologia
4,00 zł do koszyka
9. Elementy metod i technik badań socjologicznych (Leszek A. Gruszczyński)
socjologia
7,00 zł do koszyka
10. Fantastyka i futurologia (t. I-II) (Stanisław Lem)
literaturoznawstwo, filozofia, socjologia, fantastyka
25,00 zł do koszyka
11. Florian Znaniecki. Życie i dzieło (Zygmunt Dulczewski)
filozofia, socjologia, biografie
14,00 zł do koszyka
12. Historia myśli socjologicznej (Jerzy Szacki)
socjologia, historia nauki
38,00 zł do koszyka
13. Jak brednie podbiły świat. Krótka historia współczesnych urojeń (Francis Wheen)
media, new age, socjologia
9,00 zł do koszyka
14. Jak zrobić karierę (C.N. Parkinson)
socjologia, ekonomia, satyra
8,00 zł do koszyka
15. Katolicka nauka społeczna. Jej prawa i aktualność (Alfred Klose)
chrześcijaństwo, socjologia
3,00 zł do koszyka
16. Koniec czasu. Wiara i lęk w cieniu millennium (Damian Thompson)
milenaryzm, new age, kultura, religia, socjologia
10,00 zł do koszyka
17. Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne (red. Z. Dziubiński)
socjologia, sport
14,00 zł do koszyka
18. Kulty publiczności (Niewiadomska, Kalinowski, Sikorski)
socjologia, psychologia społeczna, ezoteryka, uzależnienia
8,00 zł do koszyka
19. Literatura na świecie nr 5(238)1991
filozofia, nauka, matematyka, socjologia, fizyka,
8,00 zł do koszyka
20. Logika walki. Szkice z psychologii konfliktu społecznego w Polsce (Janusz Reykowski)
socjologia, konflikt, Solidarność
2,00 zł do koszyka
21. Łaźnia. Sztuka w projektach zmiany społecznej (Red. M. cackowska)
sztuka, kultura, socjologia
10,00 zł do koszyka
22. Magiczny świat konsumpcji (George Ritzer)
ekonomia, socjologia, psychologia
14,00 zł do koszyka
23. Makroskop (Joel de Rosnay)
ekologia, socjologia, informacja, zarządzanie, biotechnika, globalizm
10,00 zł do koszyka
24. Młode pokolenie Ameryki. Kultura i społeczeństwo w sytuacji kryzysu (wyd. 1977) (Władysław Adamski)
socjologia, kultura, Stany zjednoczone
7,00 zł do koszyka
25. Na krawędzi epoki. Rozwój duchowy i działanie człowieka (wybór tekstów)
psychologia, socjologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
26. Nowy imperializm czyli o tzw. edukacji seksualnej (Marek Czachorowski)
edukacja, seksuologia, socjologia, pornografia
8,00 zł do koszyka
27. Nowy Marsyliusz czyli społeczeństwo inteligentne (Stefan Bratkowski)
politologia, socjologia
6,00 zł do koszyka
28. O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane (Leon Petrażycki)
prawo, etyka, nauka, socjologia
28,00 zł do koszyka
29. Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda - fałsz - stereotyp (Krzysztof Arcimowicz)
psychologia, socjologia, media
14,00 zł do koszyka
30. Obrazy końca czasów (Czesław Ryszka)
milenaryzm, filozofia, religia, socjologia
8,00 zł do koszyka
31. Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniajacym się świecie (zbior. pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk)
socjologia, pedagogika, praca socjalna, rodzina, praca, patologia społeczna
16,00 zł do koszyka
32. Perspektywy socjologii kultury artystycznej (A. Lipski, K. Łęcki)
kultura, socjologia, sztuka
9,00 zł do koszyka
33. Pisma socjologiczne (Georg Simmel)
socjologia
27,00 zł do koszyka
34. Podstawy psychologii, socjologii i organizacji pracy. (Rajmund Kowalczuk)
psychologia, socjologia, organizacja
3,00 zł do koszyka
35. Polska lokalna wobec integracji europejskiej (zbior.)
socjologia
7,00 zł do koszyka
36. Postrzeganie społecznych nierówności. Z badań nad świadomością społeczności wielkomiejskiej (Wojciech Zaborowski)
socjologia
10,00 zł do koszyka
37. Prawa psychologii społecznej (Florian Znaniecki)
psychologia, socjologia
12,00 zł do koszyka
38. Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej (wybór tekstów, red. E. Górski)
filozofia, antropologia, socjologia
9,00 zł do koszyka
39. Prognozy XXI wieku: Religie (Felipe Fernandez-Armesto)
futurologia, religia, socjologia
3,00 zł do koszyka
40. Propozycje dla przyszłości. Społeczeństwo konserwacyjne (Valaskakis, Sindell, Fitzpatrick-Martin)
ekonomia, socjologia, konsumpcja
6,00 zł do koszyka
41. Przyczynowość w badaniach socjologicznych (Jakub Karpiński)
socjologia
14,00 zł do koszyka
42. Reprezentacja polskiej grupy etnicznej w życiu politycznym Stanów Zjednoczonych. (Andrzej Ławrowski)
stany zjednoczone, socjologia, polityka, politologia, Polonia
8,00 zł do koszyka
43. Rozumienie kultury. Szkice socjologiczne (Edmund Wnuk-Lipiński)
socjologia, kultura
6,00 zł do koszyka
44. Rozważania o kwestii żydowskiej (Jean-Paul Sartre)
socjologia, narodowość, polityka
19,00 zł do koszyka
45. Rzecz o psychice narodu polskiego (Aleksander Bocheński)
socjologia, psychologia
6,00 zł do koszyka
46. Socjologia (Zygmunt Bauman)
socjologia
10,00 zł do koszyka
47. Socjologia kultury (Antonina Kłoskowska)
socjologia, kultura
16,00 zł do koszyka
48. Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie (Tomasz Szlendak)
socjologia, rodzina, więzi
24,00 zł do koszyka
49. Socjologia wychowania. Tom I-II. (Wychowujące społeczeństwo - Urabianie osoby wychowanka) (Florian Znaniecki)
socjologia, pedagogika, wychowanie
20,00 zł do koszyka
50. Socjologia. Rozwój problematyki i metod (Jan Szczepański)
socjologia
10,00 zł do koszyka
51. Społeczeństwa XX wieku (Janusz Żarnowski)
socjologia
8,00 zł do koszyka
52. Społeczeństwo polskie od X do XX wieku (Ihnatowicz, Mączak, Zientara, Żarnowski)
socjologia, obyczaje
25,00 zł do koszyka
53. Społeczna genealogia inteligencji polskiej (Józef Chałasiński)
socjologia, marksizm
4,00 zł do koszyka
54. Sport w kulturze zdrowia, czasu wolnego i edukacji olimpijskiej (red. Nowocień, Zuchora)
socjologia, sport
14,00 zł do koszyka
55. Struktura społeczna w doświadczeniu jednostki. Studium z socjologii współczesnego społeczeństwa polskiego (Winicjusz Narojek)
socjologia
8,00 zł do koszyka
56. Studia fitosocjologiczne (wyd. 1925) (Józef Paczoski)
botanika, fitosocjologia, ekologia
10,00 zł do koszyka
57. Studia nad aparaturą pojęciową socjologii (Wacław Makarczyk)
socjologia
9,00 zł do koszyka
58. Studia z historii myśli i ruchów społecznych [Dzieł tom II] (Stefan Czarnowski)
socjologia, antropologia, filozofia
20,00 zł do koszyka
59. Szkice z socjologii religii (Max Weber)
religia, etyka, socjologia, antropologia
16,00 zł do koszyka
60. Śmiech. Esej o komizmie (Henri Bergson)
filozofia, kultura, socjologia
16,00 zł do koszyka
61. TAtami kontra krzesło. O Japończykach i Japonii (RAfał Tomański)
JAponia, obyczaje, socjologia
12,00 zł do koszyka
62. Technokraci i ich świat społeczny (Joanna Kurczewska)
socjologia, filozofia, kultura, literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
63. Tożsamość na pograniczu kultur. Meksykańska grupa etniczna w Stanach Zjednoczonych (Anna Kaganiec-Kamieńska)
Ameryka, Stany Zjednoczone, Meksyk, kultura, socjologia
15,00 zł do koszyka
64. Trwałe wartości w zmieniającym się społeczeństwie (w nauczaniu społecznym Jana Pawła II) (Materiały VII sympozjum 1997)
chrześcijaństwo, socjologia, etyka
5,00 zł do koszyka
65. Wizerunki wspólnoty. Studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej (zbior.)
socjologia, filozofia, kultura
12,00 zł do koszyka
66. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej (Mayntz, Holm, Hubner)
socjologia
14,00 zł do koszyka
67. Wprowadzenie do psychologii społecznej (Stefan Baley)
psychologia, socjologia
12,00 zł do koszyka
68. Wprowadzenie do socjologii przemysłu (Lech Milian)
socjologia
10,00 zł do koszyka
69. Wprowadzenie do socjologii religii (Gunter Kehrer)
socjologia, religioznawstwo
14,00 zł do koszyka
70. Wstęp do metod i technik badań społecznych (Janusz Sztumski)
socjologia
14,00 zł do koszyka
71. Wstęp do socjologii (Florian Znaniecki)
socjologia
30,00 zł do koszyka
72. Wybierz życie. Dialog o ludzkiej przyszłości (Arnold Toynbee, Daisaku Ikeda)
filozofia, socjologia, polityka
20,00 zł do koszyka
73. Wybór tekstów z socjologii wychowania (Stanisław Jędrzejewski)
wychowanie, socjologia
5,00 zł do koszyka
74. Wybrane zagadnienia z dziedziny psychologii, socjologii, pedagogiki, organizacji pracy (Cierpioł, Wawrzek)
socjologia, organizacja, psychologia, pedagogika
5,00 zł do koszyka
75. Wybrane zagadnienia z etyki, psychologii społecznej i socjologii pracy (Bagińska, Hamer, Wołoszyn)
socjologia, psychologia
5,00 zł do koszyka
76. ZAbawa. Studium socjologiczne (Bogusław Sułkowski)
rozrywka, socjologia
12,00 zł do koszyka
77. Zarys socjologii sztuki Pierre`a Bourdieu (Anna Matuchniak-Krasuska)
socjologia
17,00 zł do koszyka
78. Żyć w tym świecie i przetrwać (Skynner, Cleese)
psychologia, socjologia, poradniki
14,00 zł do koszyka