Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Akenfield. Portret wsi angielskiej (Ronald Blythe)
socjologia, gospodarka, wieś
10,00 zł do koszyka
2. Burza cichnie o zmierzchu (Francois Mauriac)
literaturoznawstwo, filozofia, socjologia
15,00 zł do koszyka
3. Cywilizacja Zachodu a problem postrzegania odmienności kulturowych w islamie i hinduizmie (Ewa Kopyt)
socjologia, polityka, tradycja, kultura, islam, hinduizm
5,00 zł do koszyka
4. Człowiek tysiąclecia (Robert Jungk)
socjologia
8,00 zł do koszyka
5. Dwa życia Ludwika Gumplowicza. Wybór tekstów
socjologia
29,00 zł do koszyka
6. Działanie polityczne. Próba socjologii interpretatywnej (Grażyna Woroniecka)
socjologia
20,00 zł do koszyka
7. Dzieci w sektach (Hayat el Mount Acir)
socjologia, socjopatia, psychologia, religia
8,00 zł do koszyka
8. Elementarne pojęcia socjologii (Jan Szczepański)
socjologia
4,00 zł do koszyka
9. Elementy metod i technik badań socjologicznych (Leszek A. Gruszczyński)
socjologia
7,00 zł do koszyka
10. Florian Znaniecki. Życie i dzieło (Zygmunt Dulczewski)
filozofia, socjologia, biografie
14,00 zł do koszyka
11. Historia myśli socjologicznej (2-tomowa) (Jerzy Szacki)
socjologia, historia nauki
29,00 zł do koszyka
12. Jak zrobić karierę (C.N. Parkinson)
socjologia, ekonomia, satyra
8,00 zł do koszyka
13. Katolicka nauka społeczna. Jej prawa i aktualność (Alfred Klose)
chrześcijaństwo, socjologia
3,00 zł do koszyka
14. Koniec czasu. Wiara i lęk w cieniu millennium (Damian Thompson)
milenaryzm, new age, kultura, religia, socjologia
10,00 zł do koszyka
15. Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne (red. Z. Dziubiński)
socjologia, sport
14,00 zł do koszyka
16. Kulty publiczności (Niewiadomska, Kalinowski, Sikorski)
socjologia, psychologia społeczna, ezoteryka, uzależnienia
8,00 zł do koszyka
17. Literatura na świecie nr 5(238)1991
filozofia, nauka, matematyka, socjologia, fizyka,
8,00 zł do koszyka
18. Logika walki. Szkice z psychologii konfliktu społecznego w Polsce (Janusz Reykowski)
socjologia, konflikt, Solidarność
2,00 zł do koszyka
19. Łaźnia. Sztuka w projektach zmiany społecznej (Red. M. cackowska)
sztuka, kultura, socjologia
10,00 zł do koszyka
20. Makroskop (Joel de Rosnay)
ekologia, socjologia, informacja, zarządzanie, biotechnika, globalizm
10,00 zł do koszyka
21. Młode pokolenie Ameryki. Kultura i społeczeństwo w sytuacji kryzysu (wyd. 1977) (Władysław Adamski)
socjologia, kultura, Stany zjednoczone
7,00 zł do koszyka
22. Na krawędzi epoki. Rozwój duchowy i działanie człowieka (wybór tekstów)
psychologia, socjologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
23. Nowy imperializm czyli o tzw. edukacji seksualnej (Marek Czachorowski)
edukacja, seksuologia, socjologia, pornografia
8,00 zł do koszyka
24. Nowy Marsyliusz czyli społeczeństwo inteligentne (Stefan Bratkowski)
politologia, socjologia
6,00 zł do koszyka
25. O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane (Leon Petrażycki)
prawo, etyka, nauka, socjologia
28,00 zł do koszyka
26. Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda - fałsz - stereotyp (Krzysztof Arcimowicz)
psychologia, socjologia, media
14,00 zł do koszyka
27. Obrazy końca czasów (Czesław Ryszka)
milenaryzm, filozofia, religia, socjologia
8,00 zł do koszyka
28. Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniajacym się świecie (zbior. pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk)
socjologia, pedagogika, praca socjalna, rodzina, praca, patologia społeczna
16,00 zł do koszyka
29. Perspektywy socjologii kultury artystycznej (A. Lipski, K. Łęcki)
kultura, socjologia, sztuka
9,00 zł do koszyka
30. Pisma socjologiczne (Georg Simmel)
socjologia
27,00 zł do koszyka
31. Podstawy psychologii, socjologii i organizacji pracy. (Rajmund Kowalczuk)
psychologia, socjologia, organizacja
3,00 zł do koszyka
32. Polska lokalna wobec integracji europejskiej (zbior.)
socjologia
7,00 zł do koszyka
33. Postrzeganie społecznych nierówności. Z badań nad świadomością społeczności wielkomiejskiej (Wojciech Zaborowski)
socjologia
10,00 zł do koszyka
34. Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej (wybór tekstów, red. E. Górski)
filozofia, antropologia, socjologia
9,00 zł do koszyka
35. Problemy socjologii wiedzy (MAx Scheler)
filozofia, socjologia
35,00 zł do koszyka
36. Prognozy XXI wieku: Religie (Felipe Fernandez-Armesto)
futurologia, religia, socjologia
3,00 zł do koszyka
37. Propozycje dla przyszłości. Społeczeństwo konserwacyjne (Valaskakis, Sindell, Fitzpatrick-Martin)
ekonomia, socjologia, konsumpcja
6,00 zł do koszyka
38. Przyczynowość w badaniach socjologicznych (Jakub Karpiński)
socjologia
14,00 zł do koszyka
39. Reprezentacja polskiej grupy etnicznej w życiu politycznym Stanów Zjednoczonych. (Andrzej Ławrowski)
stany zjednoczone, socjologia, polityka, politologia, Polonia
8,00 zł do koszyka
40. Rozumienie kultury. Szkice socjologiczne (Edmund Wnuk-Lipiński)
socjologia, kultura
6,00 zł do koszyka
41. Rozważania o kwestii żydowskiej (Jean-Paul Sartre)
socjologia, narodowość, polityka
19,00 zł do koszyka
42. Rzecz o psychice narodu polskiego (Aleksander Bocheński)
socjologia, psychologia
6,00 zł do koszyka
43. Socjologia (Zygmunt Bauman)
socjologia
10,00 zł do koszyka
44. Socjologia kryzysów politycznych (Michel Dobry)
socjologia, polityka, konflikty
15,00 zł do koszyka
45. Socjologia kultury (Antonina Kłoskowska)
socjologia, kultura
16,00 zł do koszyka
46. Socjologia wychowania. Tom I-II. (Wychowujące społeczeństwo - Urabianie osoby wychowanka) (Florian Znaniecki)
socjologia, pedagogika, wychowanie
20,00 zł do koszyka
47. Socjologia. Rozwój problematyki i metod (Jan Szczepański)
socjologia
10,00 zł do koszyka
48. Społeczeństwa XX wieku (Janusz Żarnowski)
socjologia
8,00 zł do koszyka
49. Sport w kulturze zdrowia, czasu wolnego i edukacji olimpijskiej (red. Nowocień, Zuchora)
socjologia, sport
14,00 zł do koszyka
50. Struktura społeczna w doświadczeniu jednostki. Studium z socjologii współczesnego społeczeństwa polskiego (Winicjusz Narojek)
socjologia
8,00 zł do koszyka
51. Studia fitosocjologiczne (wyd. 1925) (Józef Paczoski)
botanika, fitosocjologia, ekologia
10,00 zł do koszyka
52. Studia nad aparaturą pojęciową socjologii (Wacław Makarczyk)
socjologia
9,00 zł do koszyka
53. Studia z historii myśli i ruchów społecznych [Dzieł tom II] (Stefan Czarnowski)
socjologia, antropologia, filozofia
20,00 zł do koszyka
54. Szkice z socjologii religii (Max Weber)
religia, etyka, socjologia, antropologia
16,00 zł do koszyka
55. Śmiech. Esej o komizmie (Henri Bergson)
filozofia, kultura, socjologia
16,00 zł do koszyka
56. TAtami kontra krzesło. O Japończykach i Japonii (RAfał Tomański)
JAponia, obyczaje, socjologia
12,00 zł do koszyka
57. Technokraci i ich świat społeczny (Joanna Kurczewska)
socjologia, filozofia, kultura, literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
58. Tożsamość na pograniczu kultur. Meksykańska grupa etniczna w Stanach Zjednoczonych (Anna Kaganiec-Kamieńska)
Ameryka, Stany Zjednoczone, Meksyk, kultura, socjologia
15,00 zł do koszyka
59. Trwałe wartości w zmieniającym się społeczeństwie (w nauczaniu społecznym Jana Pawła II) (Materiały VII sympozjum 1997)
chrześcijaństwo, socjologia, etyka
5,00 zł do koszyka
60. Wizerunki wspólnoty. Studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej (zbior.)
socjologia, filozofia, kultura
12,00 zł do koszyka
61. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej (Mayntz, Holm, Hubner)
socjologia
14,00 zł do koszyka
62. Wprowadzenie do psychologii społecznej (Stefan Baley)
psychologia, socjologia
12,00 zł do koszyka
63. Wprowadzenie do socjologii przemysłu (Lech Milian)
socjologia
10,00 zł do koszyka
64. Wprowadzenie do socjologii religii (Gunter Kehrer)
socjologia, religioznawstwo
14,00 zł do koszyka
65. Wstęp do metod i technik badań społecznych (Janusz Sztumski)
socjologia
14,00 zł do koszyka
66. Wstęp do socjologii (Florian Znaniecki)
socjologia
30,00 zł do koszyka
67. Wybór tekstów z socjologii wychowania (Stanisław Jędrzejewski)
wychowanie, socjologia
5,00 zł do koszyka
68. Wybrane zagadnienia z dziedziny psychologii, socjologii, pedagogiki, organizacji pracy (Cierpioł, Wawrzek)
socjologia, organizacja, psychologia, pedagogika
5,00 zł do koszyka
69. Wybrane zagadnienia z etyki, psychologii społecznej i socjologii pracy (Bagińska, Hamer, Wołoszyn)
socjologia, psychologia
5,00 zł do koszyka
70. ZAbawa. Studium socjologiczne (Bogusław Sułkowski)
rozrywka, socjologia
12,00 zł do koszyka
71. Zachowania dewiacyjne młodzieży (Bronisław Urban)
socjologia, kryminologia, przestępczość
8,00 zł do koszyka
72. Zarys socjologii sztuki Pierre`a Bourdieu (Anna Matuchniak-Krasuska)
socjologia
17,00 zł do koszyka
73. Żyć w tym świecie i przetrwać (Skynner, Cleese)
psychologia, socjologia, poradniki
14,00 zł do koszyka