Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Biblijne ujęcie stworzenia świata wobec nauki (Stanisław Styś T.J.)
teologia, Biblia
5,00 zł do koszyka
2. Biografia Ducha Świętego (Maria Miduch)
chrześcijaństwo, teologia
12,00 zł do koszyka
3. Bóg i filozofia (Etienne Gilson)
filozofia, teologia
7,00 zł do koszyka
4. Bóg w stworzeniu (Jurgen Moltmann)
teologia, filozofia
26,00 zł do koszyka
5. Bóg. Życie i twórczość (Szymon Hołownia)
teologia, chrześcijaństwo, judaizm, islam
13,00 zł do koszyka
6. Chrześcijańska koncepcja świata i człowieka (Eric Lionel Mascall)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
7. Dogmatyka katolicka (W. Kalinowski, J. Rychlicki)
chrześcijaństwo, teologia
8,00 zł do koszyka
8. Droga krzyżowa w katedrze św. Jadwigi w Berlinie. Hans Urs von Balthasar rozmyśla nad rysunkami Josefa Hegenbartha
teologia, filozofia, rysunek
16,00 zł do koszyka
9. Dzieła - tom II: Droga doskonałości - Twierdza wewnętrzna - Księga fundacji (Święta Teresa od Jezusa (z Avili))
religia, teologia, chrześcijaństwo
28,00 zł do koszyka
10. Encyklika Dominum et vicificantem ojca świętego Jana Pawła II o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata
religia, chrześcijaństwo, teologia
2,00 zł do koszyka
11. Encyklika Redemptor hominis (Jan Paweł II)
chrześcijaństwo, teologia
3,00 zł do koszyka
12. Głębia bytu (Józef Życiński)
teologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
13. Grzech w wieku sekularyzacji (Berhard Haring)
teologia, etyka
12,00 zł do koszyka
14. Humanizm i kultura świecka (zbior.)
filozofia, etyka, teologia, Oświecenie, marksizm
10,00 zł do koszyka
15. Humanizm i teologia (Werner Jaeger)
filozofia, teologia
6,00 zł do koszyka
16. Istnienie świata (spojrzenie chrześcijanina-fizyka) (John Polkinghorne)
filozofia, teologia, fizyka
8,00 zł do koszyka
17. Istnienie wyzwolone. Rozważania teologiczne (Ladislaus Boros)
teologia
5,00 zł do koszyka
18. Kataryzm. Historia i system religijny (Mariusz Dobkowski)
teologia, dualizm, herezje, średniowiecze
20,00 zł do koszyka
19. Ksiądz na manowcach (Józef Tischner)
teologia, religia
15,00 zł do koszyka
20. Księga życia (święta Teresa z Avila)
filozofia, teologia
28,00 zł do koszyka
21. Mysterium Christi. Cz. 3. Msza święta (red. W. Świeżawski)
chrześcijaństwo, teologia, liturgika
14,00 zł do koszyka
22. Mysterium mortis. Człowiek w obliczu ostatecznej decyzji (Ladislaus Boros)
śmierć, eschatologia, teologia
8,00 zł do koszyka
23. NAleżeć do wszechświata. Poszukiwania na pograniczu nauki i duchowości (Fritjof Capra (rozm.))
nauka, fizyka, teologia
15,00 zł do koszyka
24. Nauka a wiara - przestrzeń dialogu (Tadeusz Sierotowicz)
filozofia, teologia, gnoseologia
14,00 zł do koszyka
25. Nowa metafizyczność? Eschatologizm? Studia i szkice o twórczości Marka Mariusza Tytko (zbior.pod red.J.Piątkowskiego)
literaturoznawstwo, sztuka, teologia, filozofia, eschatologia, metafizyka
7,00 zł do koszyka
26. Od matki odkupienia do Matki wszystkich wierzących. Mariologia Edwarda Schillebeeckxa (Antoni Nadbrzeżny)
chrześcijaństwo, teologia
10,00 zł do koszyka
27. Otwartość bytu. Teologia naturalna dzisiaj (Eric Lionel Mascall)
filozofia, teologia
20,00 zł do koszyka
28. Perspektywy i problemy teologii moralnej (zbior.)
teologia, filozofia, etyka
16,00 zł do koszyka
29. Pisma (2-tomowe) (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)
chrześcijaństwo, teologia, źródła, Teresa z Lisieux
48,00 zł do koszyka
30. Praktyczno-społeczne kryterium wiarygodności objawionego sensu historii (Jerzy Cuda)
filozofia, teologia
19,00 zł do koszyka
31. Psychologia dla teologów (zbior., red. J. Makselon)
teologia, psychologia, duszpasterstwo
14,00 zł do koszyka
32. Rozmowy ze świętym Augustynem (Jacek Salij)
teologia, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
33. Rozprawy (Piotr Abelard)
filozofia, teologia
30,00 zł do koszyka
34. Spojrzenie w islam (Hammudach Abdalati)
islam, teologia, obyczaje
14,00 zł do koszyka
35. Studium Scripturae anima teologiae. Prace ofiarowaneksiędziu profesorowi Stanisławowi Grzybkowi
teologia, chrześcijaństwo
10,00 zł do koszyka
36. Suma teologiczna. Tom 16. Miłość (św. Tomasz z Akwinu)
chrześcijaństwo, teologia
22,00 zł do koszyka
37. Suma teologiczna. Tom 20. Cnoty społeczne pokrewne sprawiedliwości (św. Tomasz z Akwinu)
chrześcijaństwo, teologia
26,00 zł do koszyka
38. Symbolika zła (Paul Ricoeur)
filozofia, mitologia, teologia
28,00 zł do koszyka
39. Szukanie Boga (Tomasz Merton)
teologia, religia
14,00 zł do koszyka
40. Śląskie studia historyczno-teologiczne nr 25/26
teologia, religia, silesiana
14,00 zł do koszyka
41. Śląskie studia historyczno-teologiczne nr 30
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
15,00 zł do koszyka
42. Święty Augustyn (Andrzej Kasia)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
4,00 zł do koszyka
43. Taka jest nasza wiara (Ferdinand Krenzer)
religia, kościół, wiara, chrześcijaństwo, teologia
10,00 zł do koszyka
44. Teodramat. Dramatyczna soteriologia HAnsa Ursa von Balthasara (Eligiusz Piotrowski)
teologia, filozofia, chrystologia, chrześcijaństwo
17,00 zł do koszyka
45. Teodycea. Istnienie Boga i jego natura (Wincenty Granat)
teologia, chrześcijaństwo
9,00 zł do koszyka
46. Teoekologia. Mistyka wszystkich rzeczy (Roman E. Rogowski)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
9,00 zł do koszyka
47. Teologia moralna (Józef Fuchs)
teologia, etyka, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
48. Teologia wyzwolenia (Gustavo Gutierrez)
chrześcijaństwo, Ameryka Łacińska
20,00 zł do koszyka
49. Tomizm. Prowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu (Etienne Gilson)
filozofia, teologia
38,00 zł do koszyka
50. Traktat o człowieku. Summa teologii 1,75-89 (Tomasz z Akwinu)
filozofia, teologia
60,00 zł do koszyka
51. Trzy rozprawy [Zachęta do filozofii chrześcijańskiej - Metoda prawdziwej teologii - Zbożna biesiada] (Erazm z Rotterdamu)
teologia, filozofia
24,00 zł do koszyka
52. Wcielenie wiary (Joseph Arnaud)
teologia, chrześcijaństwo
8,00 zł do koszyka
53. Wiara i rozum. Szkice o Ojcach Kościoła (Andrzej Kasia)
teologia, chrześcijaństwo
5,00 zł do koszyka
54. Wstęp do Starego Testamentu (zbior., red. L. Stachowiak)
biblia, biblistyka, teologia
26,00 zł do koszyka
55. Wyznania (Święty Augustyn)
filozofia, teologia
20,00 zł do koszyka
56. Z mojego życia... (Albert Schweitzer)
wspomnienia, filozofia, teologia, chrześcijaństwo
15,00 zł do koszyka
57. Z własnej głębi (t. I-II: Listy - Pisma różne) (Edyta Stein (siostra Teresa Benedykta od Krzyża))
teologia, zakony
28,00 zł do koszyka
58. ZArys apologetyki. Analiza chrześcijańskiej refleksji nad wiarygodnością Objawienia (Władysław Hładowski)
chrześcijaństwo, teologia
18,00 zł do koszyka