Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. 36 dowodów na istnienie diabła (Andre Frossard)
teologia, filozofia
9,00 zł do koszyka
2. Apologia przeciw Rufinowi (św. Hieronim)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
30,00 zł do koszyka
3. Biblijne ujęcie stworzenia świata wobec nauki (Stanisław Styś T.J.)
teologia, Biblia
5,00 zł do koszyka
4. Biografia Ducha Świętego (Maria Miduch)
chrześcijaństwo, teologia
12,00 zł do koszyka
5. Bóg i filozofia (Etienne Gilson)
filozofia, teologia
7,00 zł do koszyka
6. Bóg w stworzeniu (Jurgen Moltmann)
teologia, filozofia
26,00 zł do koszyka
7. Bóg. Życie i twórczość (Szymon Hołownia)
teologia, chrześcijaństwo, judaizm, islam
13,00 zł do koszyka
8. Być chrześcijaninem dziś (red. ks. Marian Rusiecki)
religia, teologia
16,00 zł do koszyka
9. Chrześcijańska koncepcja świata i człowieka (Eric Lionel Mascall)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
10. Droga krzyżowa w katedrze św. Jadwigi w Berlinie. Hans Urs von Balthasar rozmyśla nad rysunkami Josefa Hegenbartha
teologia, filozofia, rysunek
16,00 zł do koszyka
11. Drogi i bezdroża miłosierdzia (Józef Tischner)
teologia, chrześcijaństwo, Faustyna Kowalska
6,00 zł do koszyka
12. Duch liturgii (Joseph Ratzinger)
teologia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
13. Dzieła - tom II: Droga doskonałości - Twierdza wewnętrzna - Księga fundacji (Święta Teresa od Jezusa (z Avili))
religia, teologia, chrześcijaństwo
28,00 zł do koszyka
14. Dzieła (Droga na górę Karmel - Noc ciemna - Pieśń duchowa - Żywy płomień miłości - Sentencje - Przestrogi - Poezje - Listy) (św. Jan od Krzyża)
chrześcijaństwo, teologia, poezja
39,00 zł do koszyka
15. Encyklika Dominum et vicificantem ojca świętego Jana Pawła II o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata
religia, chrześcijaństwo, teologia
2,00 zł do koszyka
16. Encyklika Redemptor hominis (Jan Paweł II)
chrześcijaństwo, teologia
3,00 zł do koszyka
17. Etyka a duchowośc (Mark O`Keefe OSB)
teologia, chrześcijaństwo, etyka
10,00 zł do koszyka
18. Głębia bytu (Józef Życiński)
teologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
19. Grzech w wieku sekularyzacji (Berhard Haring)
teologia, etyka
12,00 zł do koszyka
20. Humanizm i kultura świecka (zbior.)
filozofia, etyka, teologia, Oświecenie, marksizm
10,00 zł do koszyka
21. Humanizm i teologia (Werner Jaeger)
filozofia, teologia
6,00 zł do koszyka
22. Ikonostas i inne szkice (Paweł Florenski)
filozofia, teologia, sztuka, ikony, malarstwo, prawosławie
18,00 zł do koszyka
23. Istnienie świata (spojrzenie chrześcijanina-fizyka) (John Polkinghorne)
filozofia, teologia, fizyka
8,00 zł do koszyka
24. Kataryzm. Historia i system religijny (Mariusz Dobkowski)
teologia, dualizm, herezje, średniowiecze
20,00 zł do koszyka
25. Kazania (św. Cezary z Arles)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
30,00 zł do koszyka
26. Kazania i homilie (Chromancjusz z Akwilei)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
30,00 zł do koszyka
27. Krótka historia niejednej ikony. Zarys historii, teologii i estetyki malarstwa zbawiającego (Tomasz Jank)
malarstwo, religia, teologia
8,00 zł do koszyka
28. Ksiądz na manowcach (Józef Tischner)
teologia, religia
15,00 zł do koszyka
29. Księga życia (święta Teresa z Avila)
filozofia, teologia
28,00 zł do koszyka
30. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim (O`Collins, Farrugia)
teologia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
31. Mistrzowie teologii (Tadeusz Dzidek)
chrześcijaństwo, teologia
35,00 zł do koszyka
32. Mysterium Christi. Cz. 3. Msza święta (red. W. Świeżawski)
chrześcijaństwo, teologia, liturgika
14,00 zł do koszyka
33. Mysterium mortis. Człowiek w obliczu ostatecznej decyzji (Ladislaus Boros)
śmierć, eschatologia, teologia
8,00 zł do koszyka
34. NAleżeć do wszechświata. Poszukiwania na pograniczu nauki i duchowości (Fritjof Capra (rozm.))
nauka, fizyka, teologia
15,00 zł do koszyka
35. Nauka a wiara - przestrzeń dialogu (Tadeusz Sierotowicz)
filozofia, teologia, gnoseologia
14,00 zł do koszyka
36. Nowa metafizyczność? Eschatologizm? Studia i szkice o twórczości Marka Mariusza Tytko (zbior.pod red.J.Piątkowskiego)
literaturoznawstwo, sztuka, teologia, filozofia, eschatologia, metafizyka
7,00 zł do koszyka
37. O zgodności ewangelistów (św. Augustyn)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
28,00 zł do koszyka
38. Od matki odkupienia do Matki wszystkich wierzących. Mariologia Edwarda Schillebeeckxa (Antoni Nadbrzeżny)
chrześcijaństwo, teologia
10,00 zł do koszyka
39. Otwartość bytu. Teologia naturalna dzisiaj (Eric Lionel Mascall)
filozofia, teologia
20,00 zł do koszyka
40. Perspektywy i problemy teologii moralnej (zbior.)
teologia, filozofia, etyka
16,00 zł do koszyka
41. Pisma (2-tomowe) (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)
chrześcijaństwo, teologia, źródła, Teresa z Lisieux
48,00 zł do koszyka
42. Podręcznik teologii dogmatycznej. Traktat IX. Nauka o łasce - zbawienie jako łaska (Georg Kraus)
teologia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
43. Podręcznik teologii dogmatycznej. Traktat VIII. Pneumatologia - traktat o Duchu Świętym (Bertram Stubenrauch)
teologia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
44. Praktyczno-społeczne kryterium wiarygodności objawionego sensu historii (Jerzy Cuda)
filozofia, teologia
19,00 zł do koszyka
45. Psychologia dla teologów (zbior., red. J. Makselon)
teologia, psychologia, duszpasterstwo
14,00 zł do koszyka
46. Rozmowy ze świętym Augustynem (Jacek Salij)
teologia, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
47. Rozprawy (Piotr Abelard)
filozofia, teologia
30,00 zł do koszyka
48. Rozważania o wierze. Z zagadnień teologiii duchowości (ks. Tadeusz Dajczer)
chrzescijaństwo, religia, teologia
8,00 zł do koszyka
49. Słownik teologii biblijnej (red. X. Leon-Dufour)
judaizm, chrześcijaństwo, Biblia, biblistyka, teologia
35,00 zł do koszyka
50. Spojrzenie w islam (Hammudach Abdalati)
islam, teologia, obyczaje
14,00 zł do koszyka
51. Studium Scripturae anima teologiae. Prace ofiarowaneksiędziu profesorowi Stanisławowi Grzybkowi
teologia, chrześcijaństwo
10,00 zł do koszyka
52. Suma teologiczna. Tom 16. Miłość (św. Tomasz z Akwinu)
chrześcijaństwo, teologia
20,00 zł do koszyka
53. Suma teologiczna. Tom 20. Cnoty społeczne pokrewne sprawiedliwości (św. Tomasz z Akwinu)
chrześcijaństwo, teologia
26,00 zł do koszyka
54. Szukanie Boga (Tomasz Merton)
teologia, religia
14,00 zł do koszyka
55. Śląskie studia historyczno-teologiczne nr 25/26
teologia, religia, silesiana
14,00 zł do koszyka
56. Śląskie studia historyczno-teologiczne nr 30
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
15,00 zł do koszyka
57. Święty Augustyn (Andrzej Kasia)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
4,00 zł do koszyka
58. Taka jest nasza wiara (Ferdinand Krenzer)
religia, kościół, wiara, chrześcijaństwo, teologia
10,00 zł do koszyka
59. Teodramat. Dramatyczna soteriologia HAnsa Ursa von Balthasara (Eligiusz Piotrowski)
teologia, filozofia, chrystologia, chrześcijaństwo
17,00 zł do koszyka
60. Teologia moralna (Józef Fuchs)
teologia, etyka, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
61. Teologia wyzwolenia (Gustavo Gutierrez)
chrześcijaństwo, Ameryka Łacińska
20,00 zł do koszyka
62. Tomizm. Prowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu (Etienne Gilson)
filozofia, teologia
38,00 zł do koszyka
63. Traktat o człowieku. Summa teologii 1,75-89 (Tomasz z Akwinu)
filozofia, teologia
60,00 zł do koszyka
64. Trzy rozprawy [Zachęta do filozofii chrześcijańskiej - Metoda prawdziwej teologii - Zbożna biesiada] (Erazm z Rotterdamu)
teologia, filozofia
24,00 zł do koszyka
65. Verbum crucis (Kardynałowi Bolesławowi Kominkowi w hołdzie)
teologia, religia, kościół katolicki, chrześcijaństwo
9,00 zł do koszyka
66. Wcielenie wiary (Joseph Arnaud)
teologia, chrześcijaństwo
8,00 zł do koszyka
67. Wiara i rozum. Szkice o Ojcach Kościoła (Andrzej Kasia)
teologia, chrześcijaństwo
5,00 zł do koszyka
68. Wierzę w klęskę Szatana (Michael Green)
teologia, demonologia, szatan, zło, opętania
12,00 zł do koszyka
69. Wstęp do Starego Testamentu (zbior., red. L. Stachowiak)
biblia, biblistyka, teologia
26,00 zł do koszyka
70. Wybór pism część druga (O Nabocie - O Tobiaszu - O Izaaku lub o duszy - O dziewicach) (św. Ambroży)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
32,00 zł do koszyka
71. Wykład pacierza (św. Tomasz z Akwinu)
teologia
8,00 zł do koszyka
72. Wyznania (Święty Augustyn)
filozofia, teologia
20,00 zł do koszyka
73. Wyznania (święty Augustyn)
filozofia, teologia
14,00 zł do koszyka
74. Z mojego życia... (Albert Schweitzer)
wspomnienia, filozofia, teologia, chrześcijaństwo
15,00 zł do koszyka
75. Z własnej głębi (t. I-II: Listy - Pisma różne) (Edyta Stein (siostra Teresa Benedykta od Krzyża))
teologia, zakony
28,00 zł do koszyka
76. ZArys apologetyki. Analiza chrześcijańskiej refleksji nad wiarygodnością Objawienia (Władysław Hładowski)
chrześcijaństwo, teologia
18,00 zł do koszyka