Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Anatomia biznesu. Motywacja (John Adair)
ekonomia, biznes, zarządzanie
12,00 zł do koszyka
2. Co robić, żeby jak najwięcej zrobić w ciągu dnia pracy (Peg Pickering)
orgtanizacja, psychologia
10,00 zł do koszyka
3. Doskonała umiejętność komunikacji (Alan Barker)
Komunikacja, biznes, zarządzanie
8,00 zł do koszyka
4. Etyka w biznesie (Peter Pratley)
etyka, zarządzanie
14,00 zł do koszyka
5. Gospodarka wojskowa. Stan i perspektywy (Marian Koch)
zarządzanie, logistyka, wojskowość
8,00 zł do koszyka
6. Jak zarządzać zespołem handlowym i przetrwać. Poradnik dla szefów sprzedaży i handlowców (Andrzej Niemczyk)
zarządzanie, biznes
15,00 zł do koszyka
7. Jak zorganizować prezentację (Andrew Bradbury)
Komunikacja, biznes, zarządzanie
8,00 zł do koszyka
8. Kierowanie (James A. F. Stoner, Ch. Wankel)
zarządzanie, ekonomia
36,00 zł do koszyka
9. Makroskop (Joel de Rosnay)
ekologia, socjologia, informacja, zarządzanie, biotechnika, globalizm
10,00 zł do koszyka
10. Menedżment. Podstawy zarządzania (Leszek Korzeniowski)
zarządzanie
16,00 zł do koszyka
11. Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach (red. Król, Ludwiczyński)
zarządzanie
15,00 zł do koszyka
12. Negocjacje w biznesie (Zbigniew Nęcki)
negocjacje, komunikowanie się, psychologia, zarządzanie
12,00 zł do koszyka
13. Podstawy zarządzania organizacjami (Ricky F. Griffin)
zarządzanie, ekonomia
32,00 zł do koszyka
14. Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej (Jerzy Leowski)
opieka zdrowotna, zarządzanie
14,00 zł do koszyka
15. Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki (red. K. Mazurek-Łopacińska)
turystyka, zarządzanie
10,00 zł do koszyka
16. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w gospodarce rynkowej (Butra, Janowski, Kicki, Siewierski, Wanielista)
ekonomia, organizacja, zarządzanie, prawo, finanse
20,00 zł do koszyka
17. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej (red. A. Rapacz)
turystyka, zarządzanie, finanse, marketing
14,00 zł do koszyka
18. Psychospołeczne i pedagogiczne uwarunkowania pracy (red. M. Czapka)
praca, zarządzanie, pedagogika, psychologia
9,00 zł do koszyka
19. Public relations (Anthony Davis)
ekonomia, zarządzanie, informacja, public relations, marketing
34,00 zł do koszyka
20. Rework (Jason Fried, David Heinemeier Hansson)
zarządzanie, biznes
14,00 zł do koszyka
21. Skuteczny menedżer. Czego nie uczą w szkole o zarządzaniu ludźmi (Marta Pawlikowska-Okszta)
zarządzanie
14,00 zł do koszyka
22. Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury (zbior., red. M. Śliwa)
kultura, zarządzanie
15,00 zł do koszyka
23. Sztuka podejmowania decyzji
planowanie, zarządzanie
7,00 zł do koszyka
24. Teoria i algorytmy sterowania (Zdzisław Bubnicki)
sterowanie, optymalizacja, automatyka, zarządzanie, teoria gier
15,00 zł do koszyka
25. Traktat o dobrej robocie (Tadeusz Kotarbiński)
zarządzanie, prakseologia
10,00 zł do koszyka
26. Wykorzystanie potencjału dziedzictwa przemysłowego dla promocji turystycznej gmin i regionów (zbior.)
turystyka, zarządzanie, zagospodarowanie przestrzenne
10,00 zł do koszyka
27. Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i prakryka państw Unii Europejskiej (Kamilla Marchewska-Bartkowiak)
finanse
10,00 zł do koszyka
28. ZArządzanie finansami przedsiębiorstw w zarysie (Jan Śliwa)
ekonomia, finanse
14,00 zł do koszyka
29. ZArządzanie finansami przedsiębiorstw w zarysie (Jan Śliwa)
ekonomia, finanse
14,00 zł do koszyka
30. Zarządzanie marketingowe (Jan Karwowski)
zarządzanie, marketing
10,00 zł do koszyka
31. ZArządzanie prac. Organizowanie, planowanie, morywowanie, kontrola (red. Z. Jasiński)
zarządzenie, kadry
12,00 zł do koszyka
32. Zarządzanie przedsiębiorstwem w erze postindustrialnej (Materiały konferencji w Kazimierzu Dolnym, 2001, red. W. Sitko)
zarządzanie
7,00 zł do koszyka
33. Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym (Zofia Zawadzka)
finanse, bankowość
8,00 zł do koszyka
34. ZArządzanie strategiczne. Geneza - rozwój - priorytety (Gliński, Kuc, Szczepankowski)
ekonomia, zarządzanie
12,00 zł do koszyka
35. Zarządzanie zasobami ludzkimi (E. McKenna, N. Beech)
zarządzanie
12,00 zł do koszyka