Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Anatomia biznesu. Motywacja (John Adair)
ekonomia, biznes, zarządzanie
12,00 zł do koszyka
2. Doskonała umiejętność komunikacji (Alan Barker)
Komunikacja, biznes, zarządzanie
8,00 zł do koszyka
3. Etyka w biznesie (Peter Pratley)
etyka, zarządzanie
14,00 zł do koszyka
4. Gemba kaizen (Masaaki Imai)
zarządzanie
28,00 zł do koszyka
5. Gospodarka wojskowa. Stan i perspektywy (Marian Koch)
zarządzanie, logistyka, wojskowość
8,00 zł do koszyka
6. Inwestowanie w nieruchomości (red. E. Kucharska-Stasiak)
ekonomia, nieruchomości, inwestycje, zarządzanie
10,00 zł do koszyka
7. Jak zorganizować prezentację (Andrew Bradbury)
Komunikacja, biznes, zarządzanie
8,00 zł do koszyka
8. Kierowanie (James A. F. Stoner, Ch. Wankel)
zarządzanie, ekonomia
35,00 zł do koszyka
9. Makroskop (Joel de Rosnay)
ekologia, socjologia, informacja, zarządzanie, biotechnika, globalizm
10,00 zł do koszyka
10. Mądry lider (Buzan, Dottino, Israel)
zarządzanie
10,00 zł do koszyka
11. Menedżment. Podstawy zarządzania (Leszek Korzeniowski)
zarządzanie
16,00 zł do koszyka
12. Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach (red. Król, Ludwiczyński)
zarządzanie
15,00 zł do koszyka
13. Negocjacje. Jednostka - organizacja - kultura (A. S. Winch)
zarządzanie, psychologia, biznes
15,00 zł do koszyka
14. Podstawy zarządzania organizacjami (Ricky F. Griffin)
zarządzanie, ekonomia
32,00 zł do koszyka
15. Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej (Jerzy Leowski)
opieka zdrowotna, zarządzanie
14,00 zł do koszyka
16. Prakryka kierowania. Jak kierować firmą, innymi i sobą (red. D.M. Stewart)
zarządzanie
16,00 zł do koszyka
17. Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki (red. K. Mazurek-Łopacińska)
turystyka, zarządzanie
10,00 zł do koszyka
18. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w gospodarce rynkowej (Butra, Janowski, Kicki, Siewierski, Wanielista)
ekonomia, organizacja, zarządzanie, prawo, finanse
20,00 zł do koszyka
19. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej (red. A. Rapacz)
turystyka, zarządzanie, finanse, marketing
14,00 zł do koszyka
20. Psychospołeczne i pedagogiczne uwarunkowania pracy (red. M. Czapka)
praca, zarządzanie, pedagogika, psychologia
9,00 zł do koszyka
21. Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury (zbior., red. M. Śliwa)
kultura, zarządzanie
15,00 zł do koszyka
22. Teoria i algorytmy sterowania (Zdzisław Bubnicki)
sterowanie, optymalizacja, automatyka, zarządzanie, teoria gier
15,00 zł do koszyka
23. Traktat o dobrej robocie (Tadeusz Kotarbiński)
zarządzanie, prakseologia
10,00 zł do koszyka
24. Wprowadzenie do etyki biznesu (Chryssides, Kaler)
zarządzanie, ekonomia, etyka
12,00 zł do koszyka
25. Wykorzystanie potencjału dziedzictwa przemysłowego dla promocji turystycznej gmin i regionów (zbior.)
turystyka, zarządzanie, zagospodarowanie przestrzenne
10,00 zł do koszyka
26. Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i prakryka państw Unii Europejskiej (Kamilla Marchewska-Bartkowiak)
finanse
10,00 zł do koszyka
27. ZArządzanie finansami przedsiębiorstw w zarysie (Jan Śliwa)
ekonomia, finanse
14,00 zł do koszyka
28. ZArządzanie finansami przedsiębiorstw w zarysie (Jan Śliwa)
ekonomia, finanse
14,00 zł do koszyka
29. Zarządzanie marketingowe (Jan Karwowski)
zarządzanie, marketing
10,00 zł do koszyka
30. Zarządzanie przedsiębiorstwem w erze postindustrialnej (Materiały konferencji w Kazimierzu Dolnym, 2001, red. W. Sitko)
zarządzanie
7,00 zł do koszyka
31. Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym (Zofia Zawadzka)
finanse, bankowość
8,00 zł do koszyka
32. Zarządzanie zasobami ludzkimi (E. McKenna, N. Beech)
zarządzanie
12,00 zł do koszyka
33. Zarządzanie zasobami ludzkimi (Michael Armstrong)
zarządzanie
48,00 zł do koszyka