Wyniki szukania

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. Anatomia biznesu. Motywacja (John Adair)
ekonomia, biznes, zarządzanie
12,00 zł do koszyka
2. Doskonała umiejętność komunikacji (Alan Barker)
Komunikacja, biznes, zarządzanie
8,00 zł do koszyka
3. Etyka w biznesie (Peter Pratley)
etyka, zarządzanie
14,00 zł do koszyka
4. Gemba kaizen (Masaaki Imai)
zarządzanie
28,00 zł do koszyka
5. Gospodarka wojskowa. Stan i perspektywy (Marian Koch)
zarządzanie, logistyka, wojskowość
8,00 zł do koszyka
6. Jak zorganizować prezentację (Andrew Bradbury)
Komunikacja, biznes, zarządzanie
8,00 zł do koszyka
7. Makroskop (Joel de Rosnay)
ekologia, socjologia, informacja, zarządzanie, biotechnika, globalizm
10,00 zł do koszyka
8. Mądry lider (Buzan, Dottino, Israel)
zarządzanie
10,00 zł do koszyka
9. Menedżment. Podstawy zarządzania (Leszek Korzeniowski)
zarządzanie
16,00 zł do koszyka
10. Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach (red. Król, Ludwiczyński)
zarządzanie
15,00 zł do koszyka
11. Negocjacje w biznesie (Zbigniew Nęcki)
negocjacje, komunikowanie się, psychologia, zarządzanie
12,00 zł do koszyka
12. Negocjacje. Jednostka - organizacja - kultura (A. S. Winch)
zarządzanie, psychologia, biznes
15,00 zł do koszyka
13. Podstawy zarządzania organizacjami (Ricky F. Griffin)
zarządzanie, ekonomia
32,00 zł do koszyka
14. Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej (Jerzy Leowski)
opieka zdrowotna, zarządzanie
14,00 zł do koszyka
15. Prakryka kierowania. Jak kierować firmą, innymi i sobą (red. D.M. Stewart)
zarządzanie
16,00 zł do koszyka
16. Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki (red. K. Mazurek-Łopacińska)
turystyka, zarządzanie
10,00 zł do koszyka
17. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w gospodarce rynkowej (Butra, Janowski, Kicki, Siewierski, Wanielista)
ekonomia, organizacja, zarządzanie, prawo, finanse
20,00 zł do koszyka
18. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej (red. A. Rapacz)
turystyka, zarządzanie, finanse, marketing
14,00 zł do koszyka
19. Psychospołeczne i pedagogiczne uwarunkowania pracy (red. M. Czapka)
praca, zarządzanie, pedagogika, psychologia
9,00 zł do koszyka
20. Skuteczny menedżer. Czego nie uczą w szkole o zarządzaniu ludźmi (Marta Pawlikowska-Okszta)
zarządzanie
14,00 zł do koszyka
21. Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury (zbior., red. M. Śliwa)
kultura, zarządzanie
15,00 zł do koszyka
22. Sztuka podejmowania decyzji
planowanie, zarządzanie
7,00 zł do koszyka
23. Teoria i algorytmy sterowania (Zdzisław Bubnicki)
sterowanie, optymalizacja, automatyka, zarządzanie, teoria gier
15,00 zł do koszyka
24. Traktat o dobrej robocie (Tadeusz Kotarbiński)
zarządzanie, prakseologia
10,00 zł do koszyka
25. Wprowadzenie do etyki biznesu (Chryssides, Kaler)
zarządzanie, ekonomia, etyka
12,00 zł do koszyka
26. Wykorzystanie potencjału dziedzictwa przemysłowego dla promocji turystycznej gmin i regionów (zbior.)
turystyka, zarządzanie, zagospodarowanie przestrzenne
10,00 zł do koszyka
27. Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i prakryka państw Unii Europejskiej (Kamilla Marchewska-Bartkowiak)
finanse
10,00 zł do koszyka
28. ZArządzanie finansami przedsiębiorstw w zarysie (Jan Śliwa)
ekonomia, finanse
14,00 zł do koszyka
29. ZArządzanie finansami przedsiębiorstw w zarysie (Jan Śliwa)
ekonomia, finanse
14,00 zł do koszyka
30. Zarządzanie marketingowe (Jan Karwowski)
zarządzanie, marketing
10,00 zł do koszyka
31. Zarządzanie przedsiębiorstwem w erze postindustrialnej (Materiały konferencji w Kazimierzu Dolnym, 2001, red. W. Sitko)
zarządzanie
7,00 zł do koszyka
32. Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym (Zofia Zawadzka)
finanse, bankowość
8,00 zł do koszyka
33. Zarządzanie zasobami ludzkimi (E. McKenna, N. Beech)
zarządzanie
12,00 zł do koszyka
34. Zarządzanie zasobami ludzkimi (Michael Armstrong)
zarządzanie
48,00 zł do koszyka