Filozofia, psychologia, religia

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. 36 dowodów na istnienie diabła (Andre Frossard)
teologia, filozofia
9,00 zł do koszyka
2. 70-lecie Kościoła katowickiego
silesiana, Śląsk, Katowice, Kościół
8,00 zł do koszyka
3. Aby nie ustać w drodze... (ks. Mieczysław Maliński)
chrześcijaństwo
6,00 zł do koszyka
4. Adhortacja apostolska Familiaris consortio okca świętego Jana Pawła II (o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym
chrześcijaństwo, papiestwo
3,00 zł do koszyka
5. Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia ojca świętego Jana Pawła II (O pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie kościoła
chrześcijaństwo, papiestwo
3,00 zł do koszyka
6. Analityki pierwsze i wtóre (Arystoteles)
filozofia, logika
34,00 zł do koszyka
7. Anatomia sekty (Andrzej Zwoliński)
sekty
7,00 zł do koszyka
8. Anioły - pomocnicy Bga, przyjaciele ludzi. Modlitwy i rozważania (Tomasz Ważny CM)
chrześcijaństwo, angelologia
6,00 zł do koszyka
9. Antropologia funkcjonalna Bronisława Malinowskiego (Krzysztof J. Brozi)
filozofia, kultura
15,00 zł do koszyka
10. Antystres. Od dziś żyję inaczej (Andrzej Skarżyński)
psychologia, joga
9,00 zł do koszyka
11. Apokalipsa i miłosierdzie (Czesław Ryszka)
chrześcijaństwo, eschatologia, objawienia, apokalipsa
8,00 zł do koszyka
12. Apologia przeciw Rufinowi (św. Hieronim)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
30,00 zł do koszyka
13. Atlas biblijny
biblia, Palestyna, Ziemia Święta, Jerozolima
14,00 zł do koszyka
14. Atlas psychologiczny (Włodzimierz Szewczuk)
psychologia
10,00 zł do koszyka
15. Autentyczność i kicze. Artykuły i felietony (Paweł Beylin)
filozofia, estetyka, sztuka
14,00 zł do koszyka
16. Azania zamani. Mity, legendy i tradycje ludów Afryki Wschodniej (Eugeniusz Rzewuski)
Afryka, mitologia
25,00 zł do koszyka
17. Badania dotyczące zasad moralności (Dawid Hume)
filozofia, etyka
30,00 zł do koszyka
18. Badania nad rozwojem języka dziecka (zbior., red. Shugar, Smoczyńska)
psychologia
20,00 zł do koszyka
19. Bajki nie tylko dla dzieci (Mieczysław Maliński)
filozofia, religia
5,00 zł do koszyka
20. Bądź asertywny (Beverly Hare)
psychologia
7,00 zł do koszyka
21. Berit - przymierze (Kinga Strzelecka OSU)
judaizm, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
22. Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946 (Władysław Anders)
II wojna światowa, wspomnienia
25,00 zł do koszyka
23. Biblia a nauka (Tomasz Jelonek)
religia
5,00 zł do koszyka
24. Biblia dla dzieci. Stary Testament
religia, dla dzieci
15,00 zł do koszyka
25. Biblia dla moich dzieci (D. Rops)
religia
6,00 zł do koszyka
26. Biblia i jej historia: Stary Testament (red. E. Galbiati)
biblia, dla młodzieży
25,00 zł do koszyka
27. Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu - tom I (Księgi: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozue, Sędziów, Ruth, Królewskie pierwsze) (przekład ks. Jakuba Wujka)
Biblia, Stary Testament
28,00 zł do koszyka
28. Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu - tom II (Księgi: Królewskie drugie, trzecie i czwarte, Paralipomenon pierwsze i wtóre, Ezdraszowe, Nehemiaszowe, Esther, Job, Psalmów (przekład ks. Jakuba Wujka)
Biblia, Stary Testament
28,00 zł do koszyka
29. Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu - tom IV (cztery Ewangelie - Dzieje Apostolskie, Listy, Objawienie Jana Apostoła (przekład ks. Jakuba Wujka)
Biblia, chrześcijaństwo, Nowy testament
28,00 zł do koszyka
30. Biblija. Knigi swiaszczennowo pisanija wietchowo i nowowo zawieta w russkom pierewodie s priłożeniami
Biblia, pismo święte, rusycystyka
19,00 zł do koszyka
31. Biblijne ujęcie stworzenia świata wobec nauki (Stanisław Styś T.J.)
teologia, Biblia
5,00 zł do koszyka
32. Biografia Ducha Świętego (Maria Miduch)
chrześcijaństwo, teologia
12,00 zł do koszyka
33. Biskup Indian zachodniej Kanady - Vitalis Justyn Grandin (1829-1902) (Frank J. Dolphin)
biografie, Kościół, Ameryka, misje, Indianie
7,00 zł do koszyka
34. Biskup Michał. Prolegomena do portretu (Maciej J.Kononowicz)
Kościół, biografie, Łódż, Michał Klepacz
6,00 zł do koszyka
35. Biuletyn psychometryczny - tom I, 1966
psychologia, psychometria
5,00 zł do koszyka
36. Bliskie relacje interpersonalne (Diana Dwyer)
psychologia, psychologia społeczna
12,00 zł do koszyka
37. Bliżej Boga. Medytacje (Franciszek Grudniok)
chrześcijaństwo, religia
4,00 zł do koszyka
38. Bogowie i mity Rzymian (Mary Barnett)
mitologia, starożytność, Rzym
16,00 zł do koszyka
39. Bogowie New Age (Caryl Matrisciana)
sekty
5,00 zł do koszyka
40. Bogowie, demony i inni... (R.K. Narayan)
mitologia indyjska
14,00 zł do koszyka
41. Bóg i filozofia (Etienne Gilson)
filozofia, teologia
7,00 zł do koszyka
42. Bóg na ławie oskarżonych (Clive Staples Lewis)
chrześcijaństwo
9,00 zł do koszyka
43. Bóg na moich drogach (Roman E. Rogowski)
góry, esej, chrześcijaństwo
10,00 zł do koszyka
44. Bóg szukający człowieka. Podstawy filozofii judaizmu (Abraham Joshua Heschel)
judaizm
24,00 zł do koszyka
45. Bóg w stworzeniu (Jurgen Moltmann)
teologia, filozofia
26,00 zł do koszyka
46. Bóg, człowiek, świat. Ilustrowana encyklopedia dla młodzieży (zbior. )
chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
47. Bóg, Szatan, Mesjasz i...? (Artur Sandauer)
religia
7,00 zł do koszyka
48. Bóg. Życie i twórczość (Szymon Hołownia)
teologia, chrześcijaństwo, judaizm, islam
13,00 zł do koszyka
49. Bratnie dusze. TAjemnica dobrych związków (Thomas Moore)
psychologia, więzi
12,00 zł do koszyka
50. Brzozowski (W.Mackiewicz)
filozofia
7,00 zł do koszyka
51. Buddyjski pielgrzym w świątyniach Tybetu (według dziennika prowadzonego w latach 1899-1902) (Gonbodżab Cybikow)
Tybet, Lhasa, lamaizm, buddyzm, podróże
28,00 zł do koszyka
52. Buddyzm (wybór tekstów) (opr. J. Sieradzan i in.)
buddyzm
9,00 zł do koszyka
53. Buddyzm w swej specyfice i odrębności wobec chrześcijaństwa (Tadeusz Dajczer)
Buddyzm
14,00 zł do koszyka
54. Burza cichnie o zmierzchu (Francois Mauriac)
literaturoznawstwo, filozofia, socjologia
15,00 zł do koszyka
55. Bycie i czas (Martin Heidegger)
filozofia
38,00 zł do koszyka
56. Być chrześcijaninem dziś (red. ks. Marian Rusiecki)
religia, teologia
16,00 zł do koszyka
57. CAłość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności (Emmanuel Levinas)
filozofia
38,00 zł do koszyka
58. Całun turyński (Ian Wilson)
chrześcijaństwo
10,00 zł do koszyka
59. Całun turyński dzisiaj (Stanisław Waliszewski)
chrześcijaństwo, zabytki, relikwie
7,00 zł do koszyka
60. Cena miłości ojczyzny (Jerzy Popiełuszko)
chrześcijaństwo, PRL
3,00 zł do koszyka
61. Charaktery rozumów ludzkich (Michał Wiszniewski)
psychologia
16,00 zł do koszyka
62. Chodzący po morzu (Ks. M. Maliński)
religia, chrześcijaństwo
5,00 zł do koszyka
63. Chrystus zmartwychwstał. Motywy paschalne w pismach metropolity Iłariona (XI w.) (Wacław Hryniewicz)
chrześcijaństwo, prawosławie, średniowiecze, Ruś
18,00 zł do koszyka
64. Chrześcijańska koncepcja człowieka (E.L. Mascall)
filozofia
8,00 zł do koszyka
65. Chrześcijańska koncepcja świata i człowieka (Eric Lionel Mascall)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
66. Chrześcijańska wizja miłości, małżeństwa i rodziny (Władysław B. Skrzydlewski)
etyka, chrześcijaństwo
4,00 zł do koszyka
67. Chrześcijańska wizja moralności (Stanisław Witek)
etyka, chrześcijaństwo
8,00 zł do koszyka
68. Chrześcijańskie pisma greckie w przekładzie Nowego świata
biblia, Nowy Testament
5,00 zł do koszyka
69. Chwalmy niepokalaną z franciszkanami (M. M. Pośpiech)
religia, Przemyśl
5,00 zł do koszyka
70. Claude Bernard (Barbara Skarga)
filozofia
6,00 zł do koszyka
71. Co wyrośnie z naszych dzieci (H. Geiger, H. Donat)
wychowanie, wiara, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
72. Cuda, wizjonerzy i pielgrzymi. Studium religijności mirakularnej końca XX wieku w Polsce (Hubert Czachowski)
chrześcijaństwo, religia
14,00 zł do koszyka
73. CZarny kot nocą (Artur Cieślar)
buddyzm
16,00 zł do koszyka
74. Człowiek - istota społeczna (Elliot Aronson)
psychologia, socjologia
10,00 zł do koszyka
75. Człowiek / Opis ciała ludzkiego (Rene Descartes [Kartezjusz])
filozofia, biologia, anatomia
20,00 zł do koszyka
76. Człowiek i jego pytania (Andre Frossard)
filozofia, polityka, dla młodzieży
6,00 zł do koszyka
77. Człowiek i osobowość w neotomizmie polskim (Henryk Piluś)
filozofia
13,00 zł do koszyka
78. CZłowiek jako wychowawca i nauczyciel (Ziemowit Włodarski)
pedagogika, wychowanie
5,00 zł do koszyka
79. Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia (Jarosław Bąbka)
niepełnosprawność, kalectwo
8,00 zł do koszyka
80. Człowiek w kulturze (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia
13,00 zł do koszyka
81. CZłowiek w kulturze (Mieczysław A. Krąpiec)
filozofia
20,00 zł do koszyka
82. Człowiek, wolność, Bóg (Wolfhart Pannenberg)
filozofia
16,00 zł do koszyka
83. Czterech jeźdźców Apokalipsy (Andrzej Tokarczyk)
eschatologia, filozofia, religia, apokalipsa
12,00 zł do koszyka
84. Czy fizyka jest nauką humanistyczną? (Michał Heller)
fizyka, filozofia
14,00 zł do koszyka
85. Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna? (Jacek Woźniakowski)
filozofia, chrześcijaństwo, literaturoznawstwo
16,00 zł do koszyka
86. Ćwiczenia duchowne (św. Ignacy Loyola)
religia, chrześcijaństwo
9,00 zł do koszyka
87. Dekalog (o. Jacek Salij)
chrześcijaństwo
5,00 zł do koszyka
88. Dembowski (Jerzy Ładyka)
filozofia, polityka, Edward Dembowski
7,00 zł do koszyka
89. Dialektyka negatywna (Theodor W. Adorno)
filozofia
38,00 zł do koszyka
90. Dialektyka postępu (Aleksander Cypko)
filozofia
5,00 zł do koszyka
91. Dialog (Wilhelm Ockham)
filozofia
30,00 zł do koszyka
92. Dialog i spór z Gyorgy Lukacsem (wybór tekstów)
filozofia, literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
93. Dialogi (Konfucjusz)
filozofia, chiny
16,00 zł do koszyka
94. Dialogi z Pawłem VI (Jean Guitton)
chrześcijaństwo, papiestwo
10,00 zł do koszyka
95. Dlaczego mężczyźni zdradzają (Michael A. Corey)
psychologia, więzi
8,00 zł do koszyka
96. Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia, etyka
14,00 zł do koszyka
97. Do końca ich umiłował. Liturgia Eucharystii (Jerzy Grześkowiak)
chrześcijaństwo
3,00 zł do koszyka
98. Dociekania nad prawem natury czyli o potrzebach człowieka (Maria Szyszkowska)
filozofia
12,00 zł do koszyka
99. Dorastanie do miłości (Henryk Łuczak)
chrześcijaństwo, dojrzewanie, małżeństwo, więzi
5,00 zł do koszyka
100. Doskonałość emocjonalna (Maya Phillips)
psychologia, poradniki
10,00 zł do koszyka
101. Dramat przemocy w historycznej perspektywie (red. Chrobaczyński, Wrzesiński)
filozofia, historia, polityka, media
15,00 zł do koszyka
102. Droga (Josemaria Escriva de Balaguer)
chrześcijaństwo
6,00 zł do koszyka
103. Droga / Bruzda / Kuźnia (Josemaria Escriva)
chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
104. Droga krzyżowa (Matka Teresa, brat Roger)
chrześcijaństwo
2,00 zł do koszyka
105. Droga krzyżowa w katedrze św. Jadwigi w Berlinie. Hans Urs von Balthasar rozmyśla nad rysunkami Josefa Hegenbartha
teologia, filozofia, rysunek
16,00 zł do koszyka
106. Drogi dociekań własnych. Fragmenty filozoficzne (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia
20,00 zł do koszyka
107. Drogi i bezdroża miłosierdzia (Józef Tischner)
teologia, chrześcijaństwo, Faustyna Kowalska
6,00 zł do koszyka
108. Drogi Królestwa. Życie religijne dzieci poniżej 8 lat (Francoise Destang)
religia, wychowanie, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
109. Drogi modlitwy (Michel Quoist)
religia
6,00 zł do koszyka
110. Duch liturgii (Joseph Ratzinger)
teologia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
111. Duch nie spadł z nieba (Hoimar von Ditfurth)
psychologia, neurologia, mózg, ewolucja
6,00 zł do koszyka
112. Dwa źródła moralności i religii (Henri Bergson)
filozofia
26,00 zł do koszyka
113. Dynamika nerwic. Psychologiczne aspekty zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży (Irena Obuchowska)
psychologia, wychowanie, młodzież
14,00 zł do koszyka
114. Dzieci w sektach (Hayat el Mount Acir)
socjologia, socjopatia, psychologia, religia
8,00 zł do koszyka
115. Dzieci, pogódźcie się wreszcie! Dlaczego rodzeństwo nie może żyć tylko w zgodzie. Poradnik dla rodziców (G. Unverzagt)
wychowanie, dzieci
9,00 zł do koszyka
116. Dzieje biblijne Starego i Nowego Testamentu dla szkół katolickich (1923) (Konstanty Damroth)
chrześcijaństwo, przed 1945, silesiana
14,00 zł do koszyka
117. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom II. Wiedza (Strefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
27,00 zł do koszyka
118. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom IV. Bóg (Strefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
27,00 zł do koszyka
119. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom V. Wszechświat (Stefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
28,00 zł do koszyka
120. Dzieje ksiąg Starego Testamentu. Szkice z krytyki biblijnej (Witold Tyloch)
historia biblijna, stary testament, religioznawstwo
8,00 zł do koszyka
121. Dzieła - tom II: Droga doskonałości - Twierdza wewnętrzna - Księga fundacji (Święta Teresa od Jezusa (z Avili))
religia, teologia, chrześcijaństwo
28,00 zł do koszyka
122. Dzieła (Droga na górę Karmel - Noc ciemna - Pieśń duchowa - Żywy płomień miłości - Sentencje - Przestrogi - Poezje - Listy) (św. Jan od Krzyża)
chrześcijaństwo, teologia, poezja
39,00 zł do koszyka
123. Dzieło większe (Roger Bacon)
filozofia
35,00 zł do koszyka
124. Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej (błog. s. M. Faustyna Kowalska)
chrześcijaństwo
18,00 zł do koszyka
125. Dziennik 1952-1964 (Jean Guitton)
filozofia, pamiętniki
14,00 zł do koszyka
126. Dziennik intymny (Miguel de Unamuno)
dzienniki, filozofia
25,00 zł do koszyka
127. Dziennik uwodziciela i inne pisma (Soren Kierkegaard)
filozofia
24,00 zł do koszyka
128. Dziki odruch i nic więcej. Studium pedagogiczno-historyczne o karze fizycznej (Atanisław Adamek)
wychowanie, przemoc
8,00 zł do koszyka
129. Edukacja i czas. Wychowanie dla teraźniejszości (Józef Bańka)
filozofia, pedagogika
10,00 zł do koszyka
130. Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie (Paul Ricoeur)
filozofia
17,00 zł do koszyka
131. Eksperymentalna psychologia emocji (Janusz Reykowski)
psychologia
17,00 zł do koszyka
132. Elementarz metafizyki (Mieczysław Gogacz)
filozofia
12,00 zł do koszyka
133. Elementy filozofii (Antoni B. Stępień)
filozofia
8,00 zł do koszyka
134. Elementy logiki. Wykład dla prawników (Wolter, Lipczyńska)
logika
4,00 zł do koszyka
135. Elementy metodologii filozofii. Skrypt do wykładu (Józef Herbut)
filozofia, wnioskowanie, logika
12,00 zł do koszyka
136. Elementy psychologii lekarskiej i psychopatologii ogólnej (Marek Jarosz)
psychologia
9,00 zł do koszyka
137. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia, logika
22,00 zł do koszyka
138. Encyklika Centessimus annus (Jan Paweł II)
chrześcijaństwo
3,00 zł do koszyka
139. Encyklika Dominum et vicificantem ojca świętego Jana Pawła II o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata
religia, chrześcijaństwo, teologia
2,00 zł do koszyka
140. Encyklika Evangelium Vitae - O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego (Jan Paweł II)
chrześcijaństwo
4,00 zł do koszyka
141. Encyklika Laborem Exercens (o pracy ludzkiej) (Jan Paweł II)
religia, chrześcijaństwo, papiestwo
3,00 zł do koszyka
142. Encyklika Redemptor hominis (Jan Paweł II)
chrześcijaństwo, teologia
3,00 zł do koszyka
143. Encyklika Redemptoris Mater o błogosławionej Maryi dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła (Jan Paweł II)
chrześcijaństwo
3,00 zł do koszyka
144. Encyklika Redemptoris missio ojca świętego Jana Pawła II o stałej aktualności posłania misyjnego
chrześcijaństwo
3,00 zł do koszyka
145. Encyklika Veritatis splendor ojca świętego Jana Pawła II do wszystkich biskupó kościoła katolickiego o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła (Jan Paweł II)
chrześcijaństwo
3,00 zł do koszyka
146. Encykliki (Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II)
chrześcijaństwo
10,00 zł do koszyka
147. Encykliki i adhortacje 1979 - 1981 [Redemptor hominis, Dives in misericordia, Laborem exercens, Catechesi tradendae, Familiaris consortio] (Jan Paweł II)
religia, encyklika, adhortacja
12,00 zł do koszyka
148. Energia z kosmosu (Joseph Murphy)
psychologia
14,00 zł do koszyka
149. Erazm (Johan Huizinga)
filozofia, Erazm z Rotterdamu
15,00 zł do koszyka
150. Erotyka w aspekcie zdrowia psychicznego (zbior. pod red. M. Grzywak-Kaczyńskiej)
seksuologia, psychologia
4,00 zł do koszyka
151. Ethika nikomacheia / Politika (Etyka nikomachejska - Polityka, w oryginale) (Arystoteles)
filozofia, obcojęzyczne
30,00 zł do koszyka
152. Etyka (John A. Oesterle)
filozofia, etyka
9,00 zł do koszyka
153. Etyka (Benedykt de Spinoza)
filozofia, etyka
20,00 zł do koszyka
154. Etyka - główne systemy. Podręcznik dla uczniów szkół średnich (Ulrich Schrade)
filozofia, etyka
5,00 zł do koszyka
155. Etyka a duchowośc (Mark O`Keefe OSB)
teologia, chrześcijaństwo, etyka
10,00 zł do koszyka
156. Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa (Adam Krokiewicz)
filozofia, starożytność
12,00 zł do koszyka
157. Etyka lekarska (Stanisław Olejnik)
medycyna, etyka, obyczaje
8,00 zł do koszyka
158. Etyka solidarności (Józef Tischner)
filozofia, etyka
10,00 zł do koszyka
159. Etyka w doświadczeniu wewnętrznym (Andrzej Grzegorczyk)
filozofia, etyka
24,00 zł do koszyka
160. Etyka w Polsce. Słownik pisarzy (opr. L. Zdybel)
filozofia, literaturoznawstwo, etyka
20,00 zł do koszyka
161. Eutydem (Platon )
filozofia, starożytność
12,00 zł do koszyka
162. Eutyfron - Obrona Sokratesa - Kriton - Fedon (w oryginale greckim) (Platon)
literatura antyczna, literatura starożytna, filozofia, obcojęzyczne
25,00 zł do koszyka
163. Ewangelia i kultury. Od Leona XIII do Jana Pawła II (Herve Carrier)
chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
164. Ewangelia w moim życiu (Jean Guitton)
chrześcijaństwo, religia
7,00 zł do koszyka
165. Ewangelia według Marka / Apokalipsa (przeł. Cz. Miłosz)
Biblia, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
166. Ewangelie to jest błagaja wiest ili Nowyj Zawiet Gospoda naszewo Iisusa Christa (...)s priłożeniem knigi Psalmow
chrześcijaństwo, biblia, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
167. Ewolucja społecznej doktryny Kościoła (Stanisław Markiewicz)
religia, kościół
8,00 zł do koszyka
168. Fenomenologia egzystencjalna (William A. Luijpen)
filozofia
30,00 zł do koszyka
169. Filip Neri czyli ogień radości (Paul Turks)
chrześcijaństwo, biografie, hagiografia, wiek szesnasty
7,00 zł do koszyka
170. Filokalia. Teksty o modlitwie serca (opr. i przeł. J. Naumowicz)
chrześcijaństwo, źródła
24,00 zł do koszyka
171. Filotea czyli wstęp do życia pobożnego (św. Franciszek Salezy)
chrześcijaństwo
20,00 zł do koszyka
172. Filozofia czasu próby (Andrzej Grzegorczyk)
filozofia
18,00 zł do koszyka
173. Filozofia dla bystrzaków (Tom Morris)
filozofia
16,00 zł do koszyka
174. Filozofia i metodologia nauk [roczniki naukowe IV PWSZ w Wałbrzychu]
metodologia, filozofia
6,00 zł do koszyka
175. Filozofia i myśl społeczna Jana Pawła II (zbior.)
filozofia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
176. Filozofia po tej i tamtej stronie wieku. Materiały z konferencji naukowej 1999 (zbior., red. J. Bańka)
filozofia
12,00 zł do koszyka
177. Filozofia przyrody (Andrew G. van Melsen)
filozofia
15,00 zł do koszyka
178. Filozofia Rene Descartesa (Andrzej M. Ziółkowski)
filozofia, Kartezjusz
9,00 zł do koszyka
179. Filozofia rozwoju. Zarys stanowiska filozoficznego (Bolesław J. Gawecki)
filozofia
12,00 zł do koszyka
180. Filozofia społeczna (ks. Józef Majka)
religia, filozofia, społeczne
14,00 zł do koszyka
181. Filozofia szkolna w Polsce XVII wieku (Zbigniew Ogonowski)
filozofia, wiek siedemnasty, szkolnictwo, uczelnie
8,00 zł do koszyka
182. Filozofia świata. Wybrane zagadnienia i kierunki filozofii przyrody (Michał Heller)
filozofia
14,00 zł do koszyka
183. Filozofia techniki. Człowiek wobec odkrycia naukowego i technicznego (Józef Bańka)
filozofia
24,00 zł do koszyka
184. Filozofia współczesna (pod red. Z.Kuderowicza)
filozofia
14,00 zł do koszyka
185. Filozofia współczesna w zarysie (Witold Mackiewicz)
filozofia
7,00 zł do koszyka
186. Filozofia współczesna. BAdania nad pozytywizmem logicznym i egzystencjalizmem (Frederick Copleston)
filozofia
12,00 zł do koszyka
187. Filozofia współczesna. Główne nurty (Andrzej Miś)
filozofia, pozytywizm, marksizm, egzystencjalizm, personalizm, dekonstukcjonizm, fenomenologia, psychoanaliza
14,00 zł do koszyka
188. Filozofia życia (Karl W. F. von Schlegel)
filozofia
17,00 zł do koszyka
189. Filozoficzne korzenie pedagogiki radości (Alicja Żywczok)
psychologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
190. Filozoficzne podstawy logiki wielowartościowej (Eugeniusz Grodziński)
filozofia, logika
14,00 zł do koszyka
191. Filozofować w kontekście nauki (wybór tekstów, red. Heller, Michalik, Życiński)
filozofia
12,00 zł do koszyka
192. Florian Znaniecki. Życie i dzieło (Zygmunt Dulczewski)
filozofia, socjologia, biografie
14,00 zł do koszyka
193. Gdzie miłość leczyła trąd. Damian de Veuster 1840-1889 - opatrznościowy człowiek dla Hawajów (Brigitte Muth-Oelschner)
chrześcijaństwo, misje, trąd, biografie, Hawaje
5,00 zł do koszyka
194. Generał Ludwik Bogusławski 1773-1840 (BKD) (Mieczysław Chojnacki)
biografie, wiek dziewiętnasty, wojskowość
3,00 zł do koszyka
195. Generator charyzmy. Kreowanie osobowości menedżera (bez CD) (Paweł Smółka)
psychologia, zarządzanie
10,00 zł do koszyka
196. Geniusz i obłąkanie (Cesare Lombrozo)
psychologia
18,00 zł do koszyka
197. Geniusz kobiety. Aspekt etyczno-społeczny (ks. Henryk Misztal)
chrześcijaństwo, hagiografia, kobiety
8,00 zł do koszyka
198. Geny a charakter. Jak sobie radzić z genetycznym dziedzictwem? (HAmer, Copeland)
genetyka, neurologia, psychologia
13,00 zł do koszyka
199. Głębia bytu (Józef Życiński)
teologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
200. Głodne emocje. Jak schudnąć mądrze, skutecznie i na zawsze (Anna Sasin)
psychologia, asertywność, dietetyka
8,00 zł do koszyka
201. Gnoza (Gilles Quispel)
gnostycyzm, gnoza
28,00 zł do koszyka
202. Gnoza w aktualnym objawieniu (J. van Rijckenborgh)
gnoza
15,00 zł do koszyka
203. Godzina Fatimy (Czesław Ryszka)
chrześcijaństwo, objawienia, apokalipsa
9,00 zł do koszyka
204. Góra św. Anny. Zarys historii ośrodka kultu religijnego na Górnym Śląsku (wyd.1947) (Barnaba Stokowy OFM)
silesiana, sanktuaria, chrześcijaństwo
8,00 zł do koszyka
205. Góra Świętej Anny - sanktuarium diecezji opolskiej (album)
chrześcijaństwo, religia, silesiana
8,00 zł do koszyka
206. Granice historyczności (Barbara Skarga)
filozofia, historia
12,00 zł do koszyka
207. Granice racjonalności. Eseje z filozofii nauki (Józef Życiński)
filozofia
16,00 zł do koszyka
208. Grzech w wieku sekularyzacji (Berhard Haring)
teologia, etyka
12,00 zł do koszyka
209. Hagada. Opowiadania o wyjściu Izraelitów z Egiptu na dwa pierwsze wieczory święta Pesach
judaika, judaica, judaizm, reprinty
9,00 zł do koszyka
210. Hannah Arendt (Wolfgang Heuer)
psychologia, biografie
15,00 zł do koszyka
211. Heretycy. Panorama dziejów myśli kacerskiej i ruchu dysydenckiego w chrześcijaństwie (red. A. Holl)
średniowiecze, wiek szesnasty, herezje, sekty, bogomili, katarzy, waldensi, begardzi, husyci, anabaptyści
33,00 zł do koszyka
212. Herosi czyli klechdy greckie o bohaterach (Charles Kingsley)
mitologia, starożytność, Grecja, dla dzieci
7,00 zł do koszyka
213. Hipnoza i hipnoterapia (Lechosław Gapik)
hipnoza, psychologia
7,00 zł do koszyka
214. Hippiasz Mniejszy - Hippiasz Większy - Ion (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
215. Historia a tajemnica (Jean Lacroix)
filozofia
9,00 zł do koszyka
216. Historia biblijna Starego i Nowego Testamentu
chrześcijaństwo, biblia
5,00 zł do koszyka
217. Historia estetyki - tom 1: Estetyka starożytna (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia, estetyka
30,00 zł do koszyka
218. Historia estetyki: Estetyka nowożytna (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia, estetyka, sztuka
28,00 zł do koszyka
219. Historia filozofii - komplet 3 tomów (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
45,00 zł do koszyka
220. Historia filozofii - tom II: Filozofia nowożytna do roku 1830 (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
12,00 zł do koszyka
221. Historia filozofii - tom III: Filozofia XIX wieku i współczesna (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
10,00 zł do koszyka
222. Historia filozofii indyjskiej (Erich Frauwallner)
filozofia, Indie, wedyzm, buddyzm, dżinizm, joga, wajsiesziki
36,00 zł do koszyka
223. Historia filozofii po góralsku (Józef Tischner)
filozofia, gwara, Podhale
12,00 zł do koszyka
224. Historia filozofii starożytnej. Tom III: systemy epoki hellenistycznej (Giovanni Reale)
filozofia, starożytność
18,00 zł do koszyka
225. Historia filozofii średniowiecznej (red. Jan Legowicz)
filozofia, średniowiecze
17,00 zł do koszyka
226. Historia filozofii średniowiecznej Europy zachodniej (Jan Legowicz)
filozofia, średniowiecze
14,00 zł do koszyka
227. Historia filozofii. Tom VIII: od Benthama do Russella (Frederick Copleston)
filozofia
20,00 zł do koszyka
228. Historia Kościoła (koplet t. 1-5) (red. Rogier, Aubert, Knowles)
chrześcijaństwo
150,00 zł do koszyka
229. Historia Kościoła katolickiego (Pierre Pierrard)
chrześcijaństwo, Kościół
8,00 zł do koszyka
230. Historia Kościoła katolickiego - tom 3`. Czasy nowożytne 1758-1914 (Marian Banaszak)
chrześcijaństwo, Kościół
15,00 zł do koszyka
231. Historia Kościoła katolickiego - tom 4. Czasy najnowsze 1914-1978 (Marian Banaszak)
chrześcijaństwo, Kościół
15,00 zł do koszyka
232. Historia Kościoła. Częśc 6. Czasy nowożytne. Kościół w okresie absolutyzmu i oświecenia (Bolesław Kumor)
chrześcijaństwo, Kościół, wiek siedemnasty, wiek osiemnasty
8,00 zł do koszyka
233. Historia naturalna miłości (Diane Ackerman)
psychologia, więzi, obyczaje
12,00 zł do koszyka
234. Historia psychologii (George S. Brett)
psychologia
12,00 zł do koszyka
235. Historia religii w starożytnej Grecji (Bogdan Kupis)
starożytność, religioznawstwo
7,00 zł do koszyka
236. Holbach (Marian Skrzypek)
filozofia
10,00 zł do koszyka
237. Homo agens. Sztudia nad aktywnością i podmiotowością człowieka (zbior.pod red.Czarneckiego i Dziemidoka)
filozofia
8,00 zł do koszyka
238. Humanizm i kultura świecka (zbior.)
filozofia, etyka, teologia, Oświecenie, marksizm
10,00 zł do koszyka
239. Humanizm i teologia (Werner Jaeger)
filozofia, teologia
6,00 zł do koszyka
240. Husserl i poszukiwanie pewności (Leszek Kołakowski)
filozofia
10,00 zł do koszyka
241. I ty jesteś Piłatem (Mieczysław Maliński)
chrześcijaństwo
5,00 zł do koszyka
242. Idea fenomenologii. Pięć wykładów (Edmund Husserl)
filozofia
28,00 zł do koszyka
243. Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej (Stanisław Brzozowski)
filozofia
30,00 zł do koszyka
244. Idę do Ciebie (ks. Mieczysław Maliński)
religia, chrześcijaństwo, dla dzieci
4,00 zł do koszyka
245. II polski synod plenarny - teksty robocze
chrześcijaństwo, kościół
10,00 zł do koszyka
246. Ikonostas i inne szkice (Paweł Florenski)
filozofia, teologia, sztuka, ikony, malarstwo, prawosławie
18,00 zł do koszyka
247. Ilustrowane historie biblijne
biblia, dla dzieci, dla młodzieży
8,00 zł do koszyka
248. Imię jej Klara (Ewa Szelburg-Zarembina)
chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
249. Inne kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (Roman Brandstaetter)
chrześcijaństwo, hagiografia
10,00 zł do koszyka
250. Ion - Charmides - Lizys (Platon)
filozofia
17,00 zł do koszyka
251. Istnienie świata (spojrzenie chrześcijanina-fizyka) (John Polkinghorne)
filozofia, teologia, fizyka
8,00 zł do koszyka
252. Istota i formy sympatii (Max Scheler)
filozofia
28,00 zł do koszyka
253. Ja, Franciszek (Carlo Carretto)
chrześcijaństwo
5,00 zł do koszyka
254. Jajko miejscami świeże czyli pytania dla teologów (Tadeusz Żychiewicz)
religia, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
255. Jak być lepszym w szkole. Trening mentalny dla dzieci i młodzieży (Gunda Lang)
psychologia, uczenie się
6,00 zł do koszyka
256. Jak być wolnym w związkach Medytacje nad współuzależnieniem (Veronica Ray)
psychologia, więzi
6,00 zł do koszyka
257. Jak ewangelizować ochrzczonych (Jose H. Prado Flores)
chrześcijaństwo
4,00 zł do koszyka
258. Jak kochać i być kochanym (Paul Hauck)
psychologia, więzi
8,00 zł do koszyka
259. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły (A.Faber, E.Mazlish)
psychologia, poradniki psychologiczne, wychowanie, dzieci
14,00 zł do koszyka
260. Jak myślimy? (John Dewey)
psychologia
12,00 zł do koszyka
261. Jak odczytywać nocne koszmary (Christine Benoit)
psychologia, sny
10,00 zł do koszyka
262. Jak opanować przemoc w szkole. Vademecum wychowawcy (M. O`Moore, S.J. Minton)
wychowanie, agresja, szkolnictwo, młodzież
6,00 zł do koszyka
263. Jak pomóc dziecku nie pić? (Alicja Pacewicz)
alkoholizm, wychowanie
2,00 zł do koszyka
264. Jak wychować zdolne dziecko (David Lewis)
wychowanie, psychologia, inteligencja
7,00 zł do koszyka
265. Jak wychowywać? Mądrze i z miłością. Programy wychowawcze wspierające nauczycieli i rodziców (zbior.)
wychowanie, dzieci, młodzież
5,00 zł do koszyka
266. Jak wytrzymać ze sobą nawzajem (Joanna Chmielewska)
poradniki, psychologia, więzi
8,00 zł do koszyka
267. Jak zmienić swoje życie? Wielkie prawdy w 100 małych opowiastkach (Pierre Lefevre)
psychologia, poradniki
7,00 zł do koszyka
268. James (H. Buczyńska-Garewicz)
filozofia, pragmatyzm, William James
9,00 zł do koszyka
269. Jan Paweł II w Brazylii (30.VI.-11.vii.1980). Przemówienia, homilie, modlitwy
chrześcijaństwo, papiestwo, Jan Paweł II
12,00 zł do koszyka
270. Jan Paweł II, mój umiłowany poprzednik (Joseph Ratzinger (Benedykt XVI))
chrześcijaństwo, Jan Paweł II
6,00 zł do koszyka
271. Jan XXIII (Leone Algisi)
Kościół, papiestwo, biografie
10,00 zł do koszyka
272. Jedność doświadczenia filozoficznego (Etienne Gilson)
filozofia
20,00 zł do koszyka
273. Jedność filozofii i wielość języków. O filozoficznym przekładzie i jego funkcji poznawczej (Hanna Rosnerowa)
filozofia, lingwistyka, translatoryka
14,00 zł do koszyka
274. Jerzego Plechanowa koncepcja rewolucji rosyjskiej (Radzisława Gortat)
filozofia, marksizm
9,00 zł do koszyka
275. Jezuici w historii kryzysu jednego sumienia (A. Tondi)
zakony, jezuici
7,00 zł do koszyka
276. Jezus (komplet t. I-III: Zakładanie fundamentów - Wzrost - Szczyt) (ks. Mieczysław Maliński)
chrześcijaństwo
20,00 zł do koszyka
277. Jezus / Maryja (Jean Guitton)
chrześcijaństwo
14,00 zł do koszyka
278. Jogini i wspólnoty. Nowoczesna recepcja hinduizmu (Stanisław Tokarski)
hinduizm, joga
15,00 zł do koszyka
279. Judaizm (Witold Tyloch)
religie, judaizm
10,00 zł do koszyka
280. Judaizm. Parę głównych pojęć (Gershom Scholem)
religie, judaizm
7,00 zł do koszyka
281. Judaizm. Wybór tekstów (opr. Jaworski, Komorowski)
judaizm
14,00 zł do koszyka
282. Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego (Marian A. Żurowski)
prawo kanoniczne, małżeństwo
18,00 zł do koszyka
283. Kapelusz na wodzie. Gawędy o księdzu Tischnerze (Wojciech Bonowicz)
wspomnienia, biografie, filozofia
14,00 zł do koszyka
284. Kartezjusz (Ferdinand Alquie)
filozofia
15,00 zł do koszyka
285. Kartezjusz (Ferdinand Alquie)
filozofia
15,00 zł do koszyka
286. Kasztan (Jan Góra O.P.)
chrześcijaństwo, esej, wspomnienia
4,00 zł do koszyka
287. Kataryzm. Historia i system religijny (Mariusz Dobkowski)
teologia, dualizm, herezje, średniowiecze
20,00 zł do koszyka
288. Katolicka etyka wychowawcza (Jacek Woroniecki OP)
filozofia, etyka
45,00 zł do koszyka
289. KAzania (ks. Jerzy Popiełuszko)
chrześcijaństwo
3,00 zł do koszyka
290. Kazania (św. Cezary z Arles)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
30,00 zł do koszyka
291. Kazania i homilie (Chromancjusz z Akwilei)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
30,00 zł do koszyka
292. Kim jest człowiek? (Mieczysław Krąpiec)
filozofia
6,00 zł do koszyka
293. Klasowy charakter moralności (Romuald Jezierski)
filozodia, etyka
8,00 zł do koszyka
294. Kłamcy. Dlaczego boją się prawdy (Michel Fize)
psychologia
9,00 zł do koszyka
295. Kobieta asertywna (Stanlee Phelps, Nancy Austin)
psychologia
14,00 zł do koszyka
296. Kobiety i doświadczenie mistyczne w średniowieczu (Frances Beer)
średniowiecze, chrześcijaństwo, mistyka, Hildegarda z Bingen, Mechtylda z Magdeburga, Juliana z Norwich
20,00 zł do koszyka
297. Kochałem młodą dziewczynę (korespondencja) (Walter Trobisch)
religia, Afryka, listy
6,00 zł do koszyka
298. Kohelet i Syrach. Dwaj mędrcy Izraela (Tomasz Jelonek)
Biblia, biblistyka, Stary testament, judaizm
5,00 zł do koszyka
299. Koło życia i śmierci. Wybór tekstów na temat śmierci, odradzania się i umierania (red. Ph. Kapleau)
buddyzm zen
6,00 zł do koszyka
300. Koniec wieku nieodpowiedzialności. Eseje humanistyczne (Józef Kozielecki)
polityka, filozofia
8,00 zł do koszyka