Filozofia, psychologia, religia

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. 36 dowodów na istnienie diabła (Andre Frossard)
teologia, filozofia
9,00 zł do koszyka
2. 7 nawyków skutecznego działania (Stephen R. Covey)
psychologia, poradniki psychologiczne
14,00 zł do koszyka
3. 70-lecie Kościoła katowickiego
silesiana, Śląsk, Katowice, Kościół
8,00 zł do koszyka
4. A dlaczego? Jak odpowiadać na trudne pytania dzieci (Eva Zoller)
psychologia wychowawcza, filozofia, dzieci, dziecko
12,00 zł do koszyka
5. Aby nie ustać w drodze... (ks. Mieczysław Maliński)
chrześcijaństwo
6,00 zł do koszyka
6. Adhortacja apostolska Familiaris consortio okca świętego Jana Pawła II (o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym
chrześcijaństwo, papiestwo
3,00 zł do koszyka
7. Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia ojca świętego Jana Pawła II (O pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie kościoła
chrześcijaństwo, papiestwo
3,00 zł do koszyka
8. Analityki pierwsze i wtóre (Arystoteles)
filozofia, logika
34,00 zł do koszyka
9. Anatomia sekty (Andrzej Zwoliński)
sekty
7,00 zł do koszyka
10. Antropologia funkcjonalna Bronisława Malinowskiego (Krzysztof J. Brozi)
filozofia, kultura
15,00 zł do koszyka
11. Antropologia społeczna Bronisława Malinowskiego (red. Flis, Paluch)
filozofia
15,00 zł do koszyka
12. Antystres. Od dziś żyję inaczej (Andrzej Skarżyński)
psychologia, joga
9,00 zł do koszyka
13. Apokalipsa i miłosierdzie (Czesław Ryszka)
chrześcijaństwo, eschatologia, objawienia, apokalipsa
8,00 zł do koszyka
14. Apokryfy Nowego Testamentu (Hugolin Langkammer)
chrześcijaństwo
20,00 zł do koszyka
15. Apologia przeciw Rufinowi (św. Hieronim)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo, patrologia
30,00 zł do koszyka
16. Atlas psychologiczny (Włodzimierz Szewczuk)
psychologia
10,00 zł do koszyka
17. Atrakcyjność, której nie zposób się oprzeć. Tajemnice osobistego magnetyzmu (Hogan, LaBay)
poradniki
6,00 zł do koszyka
18. Autentyczność i kicze. Artykuły i felietony (Paweł Beylin)
filozofia, estetyka, sztuka
14,00 zł do koszyka
19. Azania zamani. Mity, legendy i tradycje ludów Afryki Wschodniej (Eugeniusz Rzewuski)
Afryka, mitologia
25,00 zł do koszyka
20. Badania dotyczące zasad moralności (Dawid Hume)
filozofia, etyka
30,00 zł do koszyka
21. Badania nad rozwojem języka dziecka (zbior., red. Shugar, Smoczyńska)
psychologia
20,00 zł do koszyka
22. Bajki nie tylko dla dzieci (Mieczysław Maliński)
filozofia, religia
5,00 zł do koszyka
23. Bądź asertywny (Beverly Hare)
psychologia
7,00 zł do koszyka
24. Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce (Stanisław Borzym)
filozofia
15,00 zł do koszyka
25. Berit - przymierze (Kinga Strzelecka OSU)
judaizm, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
26. Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946 (Władysław Anders)
II wojna światowa, wspomnienia
25,00 zł do koszyka
27. Biblia a nauka (Tomasz Jelonek)
religia
5,00 zł do koszyka
28. Biblia dla dzieci. Stary Testament
religia, dla dzieci
15,00 zł do koszyka
29. Biblia dla moich dzieci (D. Rops)
religia
6,00 zł do koszyka
30. Biblia i jej historia: Stary Testament (red. E. Galbiati)
biblia, dla młodzieży
25,00 zł do koszyka
31. Biblia Święta to jest całe Pismo święte Starego i Nowego Testamentu
Biblia
12,00 zł do koszyka
32. Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu - tom I (Księgi: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozue, Sędziów, Ruth, Królewskie pierwsze) (przekład ks. Jakuba Wujka)
Biblia, Stary Testament
28,00 zł do koszyka
33. Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu - tom II (Księgi: Królewskie drugie, trzecie i czwarte, Paralipomenon pierwsze i wtóre, Ezdraszowe, Nehemiaszowe, Esther, Job, Psalmów (przekład ks. Jakuba Wujka)
Biblia, Stary Testament
28,00 zł do koszyka
34. Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu - tom IV (cztery Ewangelie - Dzieje Apostolskie, Listy, Objawienie Jana Apostoła (przekład ks. Jakuba Wujka)
Biblia, chrześcijaństwo, Nowy testament
28,00 zł do koszyka
35. Biblija. Knigi swiaszczennowo pisanija wietchowo i nowowo zawieta w russkom pierewodie s priłożeniami
Biblia, pismo święte, rusycystyka
19,00 zł do koszyka
36. Biblijna teologia przymierza (Augustyn Jankowski)
teologia, judaizm, chrześcijaństwo
6,00 zł do koszyka
37. Biblijne ujęcie stworzenia świata wobec nauki (Stanisław Styś T.J.)
teologia, Biblia
5,00 zł do koszyka
38. Biografia Ducha Świętego (Maria Miduch)
chrześcijaństwo, teologia
12,00 zł do koszyka
39. Biskup Indian zachodniej Kanady - Vitalis Justyn Grandin (1829-1902) (Frank J. Dolphin)
biografie, Kościół, Ameryka, misje, Indianie
7,00 zł do koszyka
40. Biskup Michał. Prolegomena do portretu (Maciej J.Kononowicz)
Kościół, biografie, Łódż, Michał Klepacz
6,00 zł do koszyka
41. Biuletyn psychometryczny - tom I, 1966
psychologia, psychometria
5,00 zł do koszyka
42. Bliskie relacje interpersonalne (Diana Dwyer)
psychologia, psychologia społeczna
12,00 zł do koszyka
43. Bliżej Boga. Medytacje (Franciszek Grudniok)
chrześcijaństwo, religia
4,00 zł do koszyka
44. Bogowie i mity Rzymian (Mary Barnett)
mitologia, starożytność, Rzym
16,00 zł do koszyka
45. Bogowie New Age (Caryl Matrisciana)
sekty
5,00 zł do koszyka
46. Bogowie, demony i inni... (R.K. Narayan)
mitologia indyjska
14,00 zł do koszyka
47. Bóg i filozofia (Etienne Gilson)
filozofia, teologia
7,00 zł do koszyka
48. Bóg na ławie oskarżonych (Clive Staples Lewis)
chrześcijaństwo
9,00 zł do koszyka
49. Bóg na moich drogach (Roman E. Rogowski)
góry, esej, chrześcijaństwo
10,00 zł do koszyka
50. Bóg szukający człowieka. Podstawy filozofii judaizmu (Abraham Joshua Heschel)
judaizm
24,00 zł do koszyka
51. Bóg w stworzeniu (Jurgen Moltmann)
teologia, filozofia
26,00 zł do koszyka
52. Bóg, człowiek, świat. Ilustrowana encyklopedia dla młodzieży (zbior. )
chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
53. Bóg, kasa i rock`n`roll (Szymon Hołownia, Marcin Prokop)
chrześcijaństwo
14,00 zł do koszyka
54. Bóg, Szatan, Mesjasz i...? (Artur Sandauer)
religia
7,00 zł do koszyka
55. Bóg. Życie i twórczość (Szymon Hołownia)
teologia, chrześcijaństwo, judaizm, islam
13,00 zł do koszyka
56. Bratnie dusze. TAjemnica dobrych związków (Thomas Moore)
psychologia, więzi
12,00 zł do koszyka
57. Brzozowski (W.Mackiewicz)
filozofia
7,00 zł do koszyka
58. Buddyjski pielgrzym w świątyniach Tybetu (według dziennika prowadzonego w latach 1899-1902) (Gonbodżab Cybikow)
Tybet, Lhasa, lamaizm, buddyzm, podróże
28,00 zł do koszyka
59. Buddyzm (wybór tekstów) (opr. J. Sieradzan i in.)
buddyzm
9,00 zł do koszyka
60. Buddyzm w swej specyfice i odrębności wobec chrześcijaństwa (Tadeusz Dajczer)
Buddyzm
14,00 zł do koszyka
61. Burza cichnie o zmierzchu (Francois Mauriac)
literaturoznawstwo, filozofia, socjologia
15,00 zł do koszyka
62. Bycie i czas (Martin Heidegger)
filozofia
38,00 zł do koszyka
63. Być chrześcijaninem dziś (red. ks. Marian Rusiecki)
religia, teologia
16,00 zł do koszyka
64. Byłam w Karmelu. Wspomnienia (Iwona Kowalska)
chrześcijaństwo, zakony
8,00 zł do koszyka
65. CAłość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności (Emmanuel Levinas)
filozofia
38,00 zł do koszyka
66. Całun turyński (Ian Wilson)
chrześcijaństwo
10,00 zł do koszyka
67. Całun turyński dzisiaj (Stanisław Waliszewski)
chrześcijaństwo, zabytki, relikwie
7,00 zł do koszyka
68. Cena miłości ojczyzny (Jerzy Popiełuszko)
chrześcijaństwo, PRL
3,00 zł do koszyka
69. Charaktery rozumów ludzkich (Michał Wiszniewski)
psychologia
16,00 zł do koszyka
70. Charaktery. Jak poznac człowieka od pierwszego spojrzenia (Jean Baptiste Delacour)
psychologia
14,00 zł do koszyka
71. Chodzący po morzu (Ks. M. Maliński)
religia, chrześcijaństwo
5,00 zł do koszyka
72. Chrystus zmartwychwstał. Motywy paschalne w pismach metropolity Iłariona (XI w.) (Wacław Hryniewicz)
chrześcijaństwo, prawosławie, średniowiecze, Ruś
18,00 zł do koszyka
73. Chrześcijańska koncepcja człowieka (E.L. Mascall)
filozofia
8,00 zł do koszyka
74. Chrześcijańska koncepcja świata i człowieka (Eric Lionel Mascall)
filozofia, teologia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
75. Chrześcijańska wizja miłości, małżeństwa i rodziny (Władysław B. Skrzydlewski)
etyka, chrześcijaństwo
4,00 zł do koszyka
76. Chrześcijańska wizja moralności (Stanisław Witek)
etyka, chrześcijaństwo
8,00 zł do koszyka
77. Chrześcijańskie pisma greckie w przekładzie Nowego świata
biblia, Nowy Testament
5,00 zł do koszyka
78. Chwalmy niepokalaną z franciszkanami (M. M. Pośpiech)
religia, Przemyśl
5,00 zł do koszyka
79. Claude Bernard (Barbara Skarga)
filozofia
6,00 zł do koszyka
80. Co wyrośnie z naszych dzieci (H. Geiger, H. Donat)
wychowanie, wiara, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
81. Co zrobić, gdy dziecko...? 111 pytań i odpowiedzi dla rodziców (Jan-Uwe Rogge)
wychowanie, dzieci, dziecko
10,00 zł do koszyka
82. Coaching czyli przebudzacz neuronów (MAciej Bennewicz)
psychologia
18,00 zł do koszyka
83. Coming Back. Tajemnice reinkarnacji
reinkarnacja, wedy, kryszna, kriśna
5,00 zł do koszyka
84. Cuda, wizjonerzy i pielgrzymi. Studium religijności mirakularnej końca XX wieku w Polsce (Hubert Czachowski)
chrześcijaństwo, religia
14,00 zł do koszyka
85. CZarny kot nocą (Artur Cieślar)
buddyzm
16,00 zł do koszyka
86. Człowiek - istota społeczna (Elliot Aronson)
psychologia, socjologia
10,00 zł do koszyka
87. Człowiek / Opis ciała ludzkiego (Rene Descartes [Kartezjusz])
filozofia, biologia, anatomia
20,00 zł do koszyka
88. Człowiek i jego pytania (Andre Frossard)
filozofia, polityka, dla młodzieży
6,00 zł do koszyka
89. Człowiek i osobowość w neotomizmie polskim (Henryk Piluś)
filozofia
13,00 zł do koszyka
90. CZłowiek jako wychowawca i nauczyciel (Ziemowit Włodarski)
pedagogika, wychowanie
5,00 zł do koszyka
91. Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia (Jarosław Bąbka)
niepełnosprawność, kalectwo
8,00 zł do koszyka
92. Człowiek w kulturze (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia
13,00 zł do koszyka
93. CZłowiek w kulturze (Mieczysław A. Krąpiec)
filozofia
20,00 zł do koszyka
94. Człowiek, wolność, Bóg (Wolfhart Pannenberg)
filozofia
16,00 zł do koszyka
95. Czterech jeźdźców Apokalipsy (Andrzej Tokarczyk)
eschatologia, filozofia, religia, apokalipsa
12,00 zł do koszyka
96. Czy fizyka jest nauką humanistyczną? (Michał Heller)
fizyka, filozofia
14,00 zł do koszyka
97. Czym są Wedy? Zarys myśli staroindyjskiej (Satsvarupa dasa Gosvami)
hinduizm
7,00 zł do koszyka
98. Ćwiczenia duchowne (św. Ignacy Loyola)
religia, chrześcijaństwo
9,00 zł do koszyka
99. Dekalog (o. Jacek Salij)
chrześcijaństwo
5,00 zł do koszyka
100. Dembowski (Jerzy Ładyka)
filozofia, polityka, Edward Dembowski
7,00 zł do koszyka
101. Dialektyka negatywna (Theodor W. Adorno)
filozofia
38,00 zł do koszyka
102. Dialog (Wilhelm Ockham)
filozofia
25,00 zł do koszyka
103. Dialog i spór z Gyorgy Lukacsem (wybór tekstów)
filozofia, literaturoznawstwo
14,00 zł do koszyka
104. Dialogi (Konfucjusz)
filozofia, chiny
19,00 zł do koszyka
105. Dialogi z Pawłem VI (Jean Guitton)
chrześcijaństwo, papiestwo
10,00 zł do koszyka
106. Diecezja cieszyńska w 80-lecie złączenia z luterańskim Kościołem w Polsce (dzieje i przewodnicy duchowi) (Ryszard Janik)
kościół, luteranizm, cieszyn, śląsk cieszyński
12,00 zł do koszyka
107. Dlaczego mężczyźni zdradzają (Michael A. Corey)
psychologia, więzi
8,00 zł do koszyka
108. Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne (Mieczysław Albert Krąpiec)
filozofia, etyka
14,00 zł do koszyka
109. Do końca ich umiłował. Liturgia Eucharystii (Jerzy Grześkowiak)
chrześcijaństwo
3,00 zł do koszyka
110. Dociekania nad prawem natury czyli o potrzebach człowieka (Maria Szyszkowska)
filozofia
12,00 zł do koszyka
111. Dogmatyka katolicka (W. Kalinowski, J. Rychlicki)
chrześcijaństwo, religia
6,00 zł do koszyka
112. Dorastanie do miłości (Henryk Łuczak)
chrześcijaństwo, dojrzewanie, małżeństwo, więzi
5,00 zł do koszyka
113. Doskonałość emocjonalna (Maya Phillips)
psychologia, poradniki
10,00 zł do koszyka
114. Dramat przemocy w historycznej perspektywie (red. Chrobaczyński, Wrzesiński)
filozofia, historia, polityka, media
15,00 zł do koszyka
115. Droga (Josemaria Escriva de Balaguer)
chrześcijaństwo
6,00 zł do koszyka
116. Droga / Bruzda / Kuźnia (Josemaria Escriva)
chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
117. Droga krzyżowa (Matka Teresa, brat Roger)
chrześcijaństwo
2,00 zł do koszyka
118. Droga krzyżowa w katedrze św. Jadwigi w Berlinie. Hans Urs von Balthasar rozmyśla nad rysunkami Josefa Hegenbartha
teologia, filozofia, rysunek
16,00 zł do koszyka
119. Drogi dociekań własnych. Fragmenty filozoficzne (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia
20,00 zł do koszyka
120. Drogi i bezdroża miłosierdzia (Józef Tischner)
teologia, chrześcijaństwo, Faustyna Kowalska
6,00 zł do koszyka
121. Drogi Królestwa. Życie religijne dzieci poniżej 8 lat (Francoise Destang)
religia, wychowanie, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
122. Drogi modlitwy (Michel Quoist)
religia
6,00 zł do koszyka
123. Druga kromka chleba. Wybór myśli i aforyzmów z kazań, przemówień i rozważań (Stefan Wyszyński)
chrześcijaństwo, myśli, aforystyka
3,00 zł do koszyka
124. Duch dokonawca. Nowy testament o posłannictwie eschatologicznym Ducha Świętego (Augustyn Jankowski OSB)
teologia, chrześcijaństwo
5,00 zł do koszyka
125. Duch nie spadł z nieba (Hoimar von Ditfurth)
psychologia, neurologia, mózg, ewolucja
6,00 zł do koszyka
126. Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy (Stefan Wyszyński)
filozofia
10,00 zł do koszyka
127. Dwa źródła moralności i religii (Henri Bergson)
filozofia
26,00 zł do koszyka
128. Dynamika nerwic. Psychologiczne aspekty zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży (Irena Obuchowska)
psychologia, wychowanie, młodzież
14,00 zł do koszyka
129. Dysputy problemowe o prawdzie / Questiones disputatae de veritate (św. Tomasz z Akwinu)
filozofia
20,00 zł do koszyka
130. Działalność męskich zgromadzeń zakonnych wśród Polonii (zbior.)
chrześcijaństwo, zakony, Polonia, emigracja
15,00 zł do koszyka
131. Dzieci w sektach (Hayat el Mount Acir)
socjologia, socjopatia, psychologia, religia
8,00 zł do koszyka
132. Dzieci, pogódźcie się wreszcie! Dlaczego rodzeństwo nie może żyć tylko w zgodzie. Poradnik dla rodziców (G. Unverzagt)
wychowanie, dzieci
9,00 zł do koszyka
133. Dzieciak (Kevin Lewis)
przemoc, historie prawdziwe
6,00 zł do koszyka
134. Dzieje biblijne Starego i Nowego Testamentu dla szkół katolickich (1923) (Konstanty Damroth)
chrześcijaństwo, przed 1945, silesiana
14,00 zł do koszyka
135. Dzieje Chrystusa (Henri Daniel-Rops)
chrześcijaństwo
8,00 zł do koszyka
136. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom II. Wiedza (Strefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
27,00 zł do koszyka
137. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom IV. Bóg (Strefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
27,00 zł do koszyka
138. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom V. Wszechświat (Stefan Swieżawski)
filozofia, średniowiecze, renesans
28,00 zł do koszyka
139. Dzieje ksiąg Starego Testamentu. Szkice z krytyki biblijnej (Witold Tyloch)
historia biblijna, stary testament, religioznawstwo
8,00 zł do koszyka
140. Dzieła - tom I-II: (Droga na Górę Karmel - Noc ciemna - Pieśń duchowa - Żywy płomień miłości - Dzieła pomniejsze) (św. Jan od Krzyża)
teologia, chrześcijaństwo
29,00 zł do koszyka
141. Dzieła - tom II: Droga doskonałości - Twierdza wewnętrzna - Księga fundacji (Święta Teresa od Jezusa (z Avili))
religia, teologia, chrześcijaństwo
28,00 zł do koszyka
142. Dzieła (2-tomowe) (św. Teresa od Jezusa (z Avili))
chrześcijaństwo, teologia
50,00 zł do koszyka
143. Dzieła (Droga na górę Karmel - Noc ciemna - Pieśń duchowa - Żywy płomień miłości - Sentencje - Przestrogi - Poezje - Listy) (św. Jan od Krzyża)
chrześcijaństwo, teologia, poezja
39,00 zł do koszyka
144. Dzieła wybrane (święty Tomasz z Akwinu)
filozofia, teologia
20,00 zł do koszyka
145. Dzieło większe (Roger Bacon)
filozofia
24,00 zł do koszyka
146. DZienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej (s. M. Faustyna Kowalska)
chrześcijaństwo
18,00 zł do koszyka
147. Dziennik 1952-1964 (Jean Guitton)
filozofia, pamiętniki
14,00 zł do koszyka
148. Dziennik intymny (Miguel de Unamuno)
dzienniki, filozofia
20,00 zł do koszyka
149. Dziki odruch i nic więcej. Studium pedagogiczno-historyczne o karze fizycznej (Atanisław Adamek)
wychowanie, przemoc
8,00 zł do koszyka
150. Edukacja i czas. Wychowanie dla teraźniejszości (Józef Bańka)
filozofia, pedagogika
10,00 zł do koszyka
151. Efekt Lolity. Wizerunek nastolatek we współczesnych mediach i jak sobie z nim radzić (M. Gigi Durham)
psychologia, młodzież, media, psychologia społeczna, sekruologia
12,00 zł do koszyka
152. Eksperymentalna psychologia emocji (Janusz Reykowski)
psychologia
17,00 zł do koszyka
153. Elementarz metafizyki (Mieczysław Gogacz)
filozofia
12,00 zł do koszyka
154. Elementy filozofii (Antoni B. Stępień)
filozofia
8,00 zł do koszyka
155. Elementy psychologii lekarskiej i psychopatologii ogólnej (Marek Jarosz)
psychologia
9,00 zł do koszyka
156. Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej (Krzysztof Klimasiński)
psychologia, psychiatria
12,00 zł do koszyka
157. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk (Tadeusz Kotarbiński)
filozofia, logika
22,00 zł do koszyka
158. Encyklika Dominum et vicificantem ojca świętego Jana Pawła II o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata
religia, chrześcijaństwo, teologia
2,00 zł do koszyka
159. Encyklika Laborem Exercens (o pracy ludzkiej) (Jan Paweł II)
religia, chrześcijaństwo, papiestwo
3,00 zł do koszyka
160. Encyklika Redemptor hominis (Jan Paweł II)
chrześcijaństwo, teologia
3,00 zł do koszyka
161. Encyklika Redemptoris Mater o błogosławionej Maryi dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła (Jan Paweł II)
chrześcijaństwo
3,00 zł do koszyka
162. Encyklika Redemptoris missio ojca świętego Jana Pawła II o stałej aktualności posłania misyjnego
chrześcijaństwo
3,00 zł do koszyka
163. Encyklika Veritatis splendor ojca świętego Jana Pawła II do wszystkich biskupów kościoła katolickiego o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła (Jan Paweł II)
chrześcijaństwo
3,00 zł do koszyka
164. Encykliki (Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II)
chrześcijaństwo
10,00 zł do koszyka
165. Encykliki i adhortacje 1979 - 1981 [Redemptor hominis, Dives in misericordia, Laborem exercens, Catechesi tradendae, Familiaris consortio] (Jan Paweł II)
religia, encyklika, adhortacja
9,00 zł do koszyka
166. Encyklopedia Biblii. Postaci - pojęcia - informacje historyczne - środowisko naturalne - życie codzienne (zbior.)
biblia, judaizm, chrześcijaństwo, starożytność
15,00 zł do koszyka
167. Erazm (Johan Huizinga)
filozofia, Erazm z Rotterdamu
15,00 zł do koszyka
168. Erotyka w aspekcie zdrowia psychicznego (zbior. pod red. M. Grzywak-Kaczyńskiej)
seksuologia, psychologia
4,00 zł do koszyka
169. Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów (Artur Schopenhauer)
erystyka, komunikowanie, dyskusja
8,00 zł do koszyka
170. Eschatologia (Marcin Ziółkowski)
teologia, eschatologia
28,00 zł do koszyka
171. Ethika nikomacheia / Politika (Etyka nikomachejska - Polityka, w oryginale) (Arystoteles)
filozofia, obcojęzyczne
30,00 zł do koszyka
172. Etyka (John A. Oesterle)
filozofia, etyka
9,00 zł do koszyka
173. Etyka (Benedykt de Spinoza)
filozofia, etyka
20,00 zł do koszyka
174. Etyka a duchowośc (Mark O`Keefe OSB)
teologia, chrześcijaństwo, etyka
10,00 zł do koszyka
175. Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa (Adam Krokiewicz)
filozofia, starożytność
12,00 zł do koszyka
176. Etyka lekarska (Stanisław Olejnik)
medycyna, etyka, obyczaje
8,00 zł do koszyka
177. Etyka solidarności (Józef Tischner)
filozofia, etyka
10,00 zł do koszyka
178. Etyka w doświadczeniu wewnętrznym (Andrzej Grzegorczyk)
filozofia, etyka
24,00 zł do koszyka
179. Etyka w Polsce. Słownik pisarzy (opr. L. Zdybel)
filozofia, literaturoznawstwo, etyka
20,00 zł do koszyka
180. Eutyfron - Obrona Sokratesa - Kriton - Fedon (w oryginale greckim) (Platon)
literatura antyczna, literatura starożytna, filozofia, obcojęzyczne
25,00 zł do koszyka
181. Ewangelia i kultury. Od Leona XIII do Jana Pawła II (Herve Carrier)
chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
182. Ewangelia w moim życiu (Jean Guitton)
chrześcijaństwo, religia
7,00 zł do koszyka
183. Ewangelia według Marka / Apokalipsa (przeł. Cz. Miłosz)
Biblia, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
184. Ewangelie to jest błagaja wiest ili Nowyj Zawiet Gospoda naszewo Iisusa Christa (...)s priłożeniem knigi Psalmow
chrześcijaństwo, biblia, obcojęzyczne
5,00 zł do koszyka
185. Ewolucja społecznej doktryny Kościoła (Stanisław Markiewicz)
religia, kościół
8,00 zł do koszyka
186. Ezoteryzm, okultyzm, satanizm w Polsce (zbior.)
ezoteryka, okultyzm, wicca, neopogaństwo
14,00 zł do koszyka
187. Fenomenologia egzystencjalna (William A. Luijpen)
filozofia
30,00 zł do koszyka
188. Filokalia. Teksty o modlitwie serca (opr. i przeł. J. Naumowicz)
chrześcijaństwo, źródła
24,00 zł do koszyka
189. Filotea czyli wstęp do życia pobożnego (św. Franciszek Salezy)
chrześcijaństwo
20,00 zł do koszyka
190. Filozofia czasu próby (Andrzej Grzegorczyk)
filozofia
18,00 zł do koszyka
191. Filozofia i metodologia nauk [roczniki naukowe IV PWSZ w Wałbrzychu]
metodologia, filozofia
6,00 zł do koszyka
192. Filozofia i myśl społeczna Jana Pawła II (zbior.)
filozofia, chrześcijaństwo
12,00 zł do koszyka
193. Filozofia miłości. Ewolucja i dialog (Jerzy Kaśków)
filozofia
14,00 zł do koszyka
194. Filozofia po tej i tamtej stronie wieku. Materiały z konferencji naukowej 1999 (zbior., red. J. Bańka)
filozofia
12,00 zł do koszyka
195. Filozofia przyrody (Andrew G. van Melsen)
filozofia
15,00 zł do koszyka
196. Filozofia rozwoju. Zarys stanowiska filozoficznego (Bolesław J. Gawecki)
filozofia
12,00 zł do koszyka
197. Filozofia społeczna (ks. Józef Majka)
religia, filozofia, społeczne
14,00 zł do koszyka
198. Filozofia szkolna w Polsce XVII wieku (Zbigniew Ogonowski)
filozofia, wiek siedemnasty, szkolnictwo, uczelnie
8,00 zł do koszyka
199. Filozofia sztuki. O stosunku sztuk plastycznych do przyrody. Bruno, czyli o boskiej i naturalnej zasadzie rzeczy rozmowa (F.W.J. Schelling)
filozofia, estetyka
35,00 zł do koszyka
200. Filozofia świata. Wybrane zagadnienia i kierunki filozofii przyrody (Michał Heller)
filozofia
14,00 zł do koszyka
201. Filozofia techniki. Człowiek wobec odkrycia naukowego i technicznego (Józef Bańka)
filozofia
24,00 zł do koszyka
202. Filozofia współczesna (pod red. Z.Kuderowicza)
filozofia
14,00 zł do koszyka
203. Filozofia współczesna. BAdania nad pozytywizmem logicznym i egzystencjalizmem (Frederick Copleston)
filozofia
12,00 zł do koszyka
204. Filozoficzne korzenie pedagogiki radości (Alicja Żywczok)
psychologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
205. Filozoficzne podstawy logiki wielowartościowej (Eugeniusz Grodziński)
filozofia, logika
14,00 zł do koszyka
206. Filozofować w kontekście nauki (wybór tekstów, red. Heller, Michalik, Życiński)
filozofia
12,00 zł do koszyka
207. Florian Znaniecki. Życie i dzieło (Zygmunt Dulczewski)
filozofia, socjologia, biografie
14,00 zł do koszyka
208. Gdzie miłość leczyła trąd. Damian de Veuster 1840-1889 - opatrznościowy człowiek dla Hawajów (Brigitte Muth-Oelschner)
chrześcijaństwo, misje, trąd, biografie, Hawaje
5,00 zł do koszyka
209. Generator charyzmy. Kreowanie osobowości menedżera (bez CD) (Paweł Smółka)
psychologia, zarządzanie
10,00 zł do koszyka
210. Geniusz i obłąkanie (Cesare Lombrozo)
psychologia
18,00 zł do koszyka
211. Geniusz kobiety. Aspekt etyczno-społeczny (ks. Henryk Misztal)
chrześcijaństwo, hagiografia, kobiety
8,00 zł do koszyka
212. Geny a charakter. Jak sobie radzić z genetycznym dziedzictwem? (HAmer, Copeland)
genetyka, neurologia, psychologia
13,00 zł do koszyka
213. Głębia bytu (Józef Życiński)
teologia, filozofia
10,00 zł do koszyka
214. Gnoza (Gilles Quispel)
gnostycyzm, gnoza
28,00 zł do koszyka
215. Gnoza w aktualnym objawieniu (J. van Rijckenborgh)
gnoza
15,00 zł do koszyka
216. Godzina Fatimy (Czesław Ryszka)
chrześcijaństwo, objawienia, apokalipsa
9,00 zł do koszyka
217. Góra św. Anny. Zarys historii ośrodka kultu religijnego na Górnym Śląsku (wyd.1947) (Barnaba Stokowy OFM)
silesiana, sanktuaria, chrześcijaństwo
8,00 zł do koszyka
218. Granice historyczności (Barbara Skarga)
filozofia, historia
12,00 zł do koszyka
219. Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki (TAdeusz Ślipki SJ)
etyka, medycyna, wymiar sprawiedliwości
12,00 zł do koszyka
220. Grzech w wieku sekularyzacji (Berhard Haring)
teologia, etyka
12,00 zł do koszyka
221. Hagada. Opowiadania o wyjściu Izraelitów z Egiptu na dwa pierwsze wieczory święta Pesach
judaika, judaica, judaizm, reprinty
9,00 zł do koszyka
222. Hannah Arendt (Wolfgang Heuer)
psychologia, biografie
15,00 zł do koszyka
223. Herosi czyli klechdy greckie o bohaterach (Charles Kingsley)
mitologia, starożytność, Grecja, dla dzieci
7,00 zł do koszyka
224. Hipnoza i hipnoterapia (Lechosław Gapik)
hipnoza, psychologia
7,00 zł do koszyka
225. Hippiasz Mniejszy - Hippiasz Większy - Ion (Platon)
filozofia
12,00 zł do koszyka
226. Historia a tajemnica (Jean Lacroix)
filozofia
9,00 zł do koszyka
227. Historia biblijna Starego i Nowego Testamentu
chrześcijaństwo, biblia
5,00 zł do koszyka
228. Historia filozofii - tom II: Filozofia nowożytna do roku 1830 (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
12,00 zł do koszyka
229. Historia filozofii - tom III: Filozofia XIX wieku i współczesna (Władysław Tatarkiewicz)
filozofia
10,00 zł do koszyka
230. Historia filozofii indyjskiej (Erich Frauwallner)
filozofia, Indie, wedyzm, buddyzm, dżinizm, joga, wajsiesziki
36,00 zł do koszyka
231. Historia filozofii starożytnej. Tom III: systemy epoki hellenistycznej (Giovanni Reale)
filozofia, starożytność
18,00 zł do koszyka
232. Historia filozofii średniowiecznej (red. Jan Legowicz)
filozofia, średniowiecze
17,00 zł do koszyka
233. Historia filozofii średniowiecznej Europy zachodniej (Jan Legowicz)
filozofia, średniowiecze
14,00 zł do koszyka
234. Historia Kościoła (ks. Mieczysław Maliński)
chrześcijaństwo, kościół
10,00 zł do koszyka
235. Historia Kościoła (koplet t. 1-5) (red. Rogier, Aubert, Knowles)
chrześcijaństwo
150,00 zł do koszyka
236. Historia Kościoła katolickiego (Pierre Pierrard)
chrześcijaństwo, Kościół
8,00 zł do koszyka
237. Historia Kościoła katolickiego - tom 3`. Czasy nowożytne 1758-1914 (Marian Banaszak)
chrześcijaństwo, Kościół
15,00 zł do koszyka
238. Historia Kościoła katolickiego - tom 4. Czasy najnowsze 1914-1978 (Marian Banaszak)
chrześcijaństwo, Kościół
15,00 zł do koszyka
239. Historia Kościoła. Częśc 6. Czasy nowożytne. Kościół w okresie absolutyzmu i oświecenia (Bolesław Kumor)
chrześcijaństwo, Kościół, wiek siedemnasty, wiek osiemnasty
8,00 zł do koszyka
240. Historia naturalna miłości (Diane Ackerman)
psychologia, więzi, obyczaje
12,00 zł do koszyka
241. Historia psychologii (George S. Brett)
psychologia
12,00 zł do koszyka
242. Historia religii w starożytnej Grecji (Bogdan Kupis)
starożytność, religioznawstwo
7,00 zł do koszyka
243. Holbach (Marian Skrzypek)
filozofia
10,00 zł do koszyka
244. Homo agens. Sztudia nad aktywnością i podmiotowością człowieka (zbior.pod red.Czarneckiego i Dziemidoka)
filozofia
8,00 zł do koszyka
245. Humanizm i kultura świecka (zbior.)
filozofia, etyka, teologia, Oświecenie, marksizm
10,00 zł do koszyka
246. Humanizm i teologia (Werner Jaeger)
filozofia, teologia
6,00 zł do koszyka
247. Husserl i poszukiwanie pewności (Leszek Kołakowski)
filozofia
10,00 zł do koszyka
248. Hymny chrystologiczne Nowego Testamentu - najstarszy obraz Chrystusa (Hugolin Langkammer OFM)
religia, chrześcijaństwo, katolicyzm
6,00 zł do koszyka
249. I ty jesteś Piłatem (Mieczysław Maliński)
chrześcijaństwo
5,00 zł do koszyka
250. Idea fenomenologii. Pięć wykładów (Edmund Husserl)
filozofia
24,00 zł do koszyka
251. Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej (Stanisław Brzozowski)
filozofia
30,00 zł do koszyka
252. Idę do Ciebie (ks. Mieczysław Maliński)
religia, chrześcijaństwo, dla dzieci
4,00 zł do koszyka
253. II polski synod plenarny - teksty robocze
chrześcijaństwo, kościół
10,00 zł do koszyka
254. Ilustrowane historie biblijne
biblia, dla dzieci, dla młodzieży
8,00 zł do koszyka
255. Imię jej Klara (Ewa Szelburg-Zarembina)
chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
256. Indie od początku dziejów do podboju muzułmańskiego. Rozdział VII. Religia. Doktryny, systemy filozoficzne (nadbitka) (Arthur L. Basham)
Indie, wedyzm, buddyzm
3,00 zł do koszyka
257. Inkwizytor. Przesłuchania, wspomnienia, procesy (Natale Benazzi, Gian Franco Freguglia)
inkwizycja, czary, herezja
12,00 zł do koszyka
258. Inne kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (Roman Brandstaetter)
chrześcijaństwo, hagiografia
10,00 zł do koszyka
259. Inteligencja emocjonalna (Daniel Goleman)
psychologia
15,00 zł do koszyka
260. Intuicja. Wiedza wykraczająca poza logikę (OSHO)
psychologia, poradniki psychologiczne
14,00 zł do koszyka
261. Ion - Charmides - Lizys (Platon)
filozofia
17,00 zł do koszyka
262. Istnienie świata (spojrzenie chrześcijanina-fizyka) (John Polkinghorne)
filozofia, teologia, fizyka
8,00 zł do koszyka
263. Istota i formy sympatii (Max Scheler)
filozofia
28,00 zł do koszyka
264. Ja - Ty - My. Psychologiczne mozliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich (Jerzy Melibruda)
psychologia, komunikowanie, więzi
6,00 zł do koszyka
265. Ja, Franciszek (Carlo Carretto)
chrześcijaństwo
5,00 zł do koszyka
266. Jajko miejscami świeże czyli pytania dla teologów (Tadeusz Żychiewicz)
religia, chrześcijaństwo
7,00 zł do koszyka
267. Jak być lepszym w szkole. Trening mentalny dla dzieci i młodzieży (Gunda Lang)
psychologia, uczenie się
6,00 zł do koszyka
268. JAk doskonalić asertywność. Praktycny podręcznik asertywności dla menedżerów (Anni Townend)
psychologia, poradniki psychologiczne
8,00 zł do koszyka
269. Jak ewangelizować ochrzczonych (Jose H. Prado Flores)
chrześcijaństwo
4,00 zł do koszyka
270. Jak kochać i być kochanym (Paul Hauck)
psychologia, więzi
8,00 zł do koszyka
271. Jak myślimy? (John Dewey)
psychologia
12,00 zł do koszyka
272. Jak odczytywać nocne koszmary (Christine Benoit)
psychologia, sny
10,00 zł do koszyka
273. Jak opanować przemoc w szkole. Vademecum wychowawcy (M. O`Moore, S.J. Minton)
wychowanie, agresja, szkolnictwo, młodzież
6,00 zł do koszyka
274. Jak pomóc dziecku nie pić? (Alicja Pacewicz)
alkoholizm, wychowanie
2,00 zł do koszyka
275. Jak wychować zdolne dziecko (David Lewis)
wychowanie, psychologia, inteligencja
7,00 zł do koszyka
276. Jak wychowywać? Mądrze i z miłością. Programy wychowawcze wspierające nauczycieli i rodziców (zbior.)
wychowanie, dzieci, młodzież
5,00 zł do koszyka
277. Jak wytrzymać z chłopakami i nie zwariować. Niezbędnik nastolatki (Aniela Cholewińska-Szkolik)
młodzież, psychologia
10,00 zł do koszyka
278. Jak zmienić swoje życie? Wielkie prawdy w 100 małych opowiastkach (Pierre Lefevre)
psychologia, poradniki
7,00 zł do koszyka
279. James (H. Buczyńska-Garewicz)
filozofia, pragmatyzm, William James
9,00 zł do koszyka
280. Jan Paweł II w Brazylii (30.VI.-11.vii.1980). Przemówienia, homilie, modlitwy
chrześcijaństwo, papiestwo, Jan Paweł II
12,00 zł do koszyka
281. Jan Paweł II, mój umiłowany poprzednik (Joseph Ratzinger (Benedykt XVI))
chrześcijaństwo, Jan Paweł II
6,00 zł do koszyka
282. Jan XXIII (Leone Algisi)
Kościół, papiestwo, biografie
10,00 zł do koszyka
283. Jedność filozofii i wielość języków. O filozoficznym przekładzie i jego funkcji poznawczej (Hanna Rosnerowa)
filozofia, lingwistyka, translatoryka
14,00 zł do koszyka
284. Jerzego Plechanowa koncepcja rewolucji rosyjskiej (Radzisława Gortat)
filozofia, marksizm
9,00 zł do koszyka
285. Jezuici w historii kryzysu jednego sumienia (A. Tondi)
zakony, jezuici
7,00 zł do koszyka
286. Jezus (komplet t. I-III: Zakładanie fundamentów - Wzrost - Szczyt) (ks. Mieczysław Maliński)
chrześcijaństwo
20,00 zł do koszyka
287. Jezus / Maryja (Jean Guitton)
chrześcijaństwo
14,00 zł do koszyka
288. Jezus cudotwórca (Tomasz Hergesel)
teologia, chrześcijaństwo
5,00 zł do koszyka
289. Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny (Leszek Kołakowski)
chrześcijaństwo
14,00 zł do koszyka
290. Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia (Joseph Ratzinger (Benedykt XVI))
chrześcijaństwo, teologia
8,00 zł do koszyka
291. Jogini i wspólnoty. Nowoczesna recepcja hinduizmu (Stanisław Tokarski)
hinduizm, joga
15,00 zł do koszyka
292. Judaizm (Witold Tyloch)
religie, judaizm
10,00 zł do koszyka
293. Judaizm. Wybór tekstów (opr. Jaworski, Komorowski)
judaizm
14,00 zł do koszyka
294. Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego (Marian A. Żurowski)
prawo kanoniczne, małżeństwo
18,00 zł do koszyka
295. Kapelusz na wodzie. Gawędy o księdzu Tischnerze (Wojciech Bonowicz)
wspomnienia, biografie, filozofia
14,00 zł do koszyka
296. Kartezjusz (Ferdinand Alquie)
filozofia
15,00 zł do koszyka
297. Kartezjusz (Ferdinand Alquie)
filozofia
15,00 zł do koszyka
298. Kasztan (Jan Góra O.P.)
chrześcijaństwo, esej, wspomnienia
4,00 zł do koszyka
299. Kataryzm. Historia i system religijny (Mariusz Dobkowski)
teologia, dualizm, herezje, średniowiecze
20,00 zł do koszyka
300. Katechizm Kościoła katolickiego
chrześcijaństwo
16,00 zł do koszyka