Nauki przyrodnicze i o ziemi, zdrowie

Sortuj według: nazwy, ceny, daty dodania

1. 1000 słów o łowiectwie (Marek P. Krzemień)
łowiectwo, myślistwo
10,00 zł do koszyka
2. 1001 spotkań z nauką (James Trefil)
biologia, astronomia, fizyka, geologia
7,00 zł do koszyka
3. ABC przyrody w pytaniach i odpowiedziach (zbior.)
zoologia, przyroda
24,00 zł do koszyka
4. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Organ Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Vol.I.nr.2. (1923)
botanika, przed 1945
8,00 zł do koszyka
5. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Organ Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Vol.II, nr.3. (1924)
botanika, przed 1945
5,00 zł do koszyka
6. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Organ Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Vol.V. Nr.3. (1928) Księga jubileuszowa Emila Godlewskiego - część trzecia
botanika, przed 1945
5,00 zł do koszyka
7. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Organ Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Vol.VI, nr.3. (1929)
botanika, przed 1945
5,00 zł do koszyka
8. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Organ Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Vol.VII, nr.4. (1930)
botanika, przed 1945
5,00 zł do koszyka
9. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Organ Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Vol.XI Nr.3. (1934)
botanika, przed 1945
5,00 zł do koszyka
10. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Organ Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Vol.XI, nr.4. (1934)
botanika, przed 1945
5,00 zł do koszyka
11. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Organ Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Vol.XIII, nr.1. (1936)
botanika, przed 1945
5,00 zł do koszyka
12. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Organ Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Vol.XIII, nr.2. (1936)
botanika, przed 1945
5,00 zł do koszyka
13. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Organ Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Vol.XIV, nr.3. (1937)
botanika, przed 1945
5,00 zł do koszyka
14. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Organ Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Vol.XIV, nr.4. (1937)
botanika, przed 1945
5,00 zł do koszyka
15. Adam Wodziczko (A. Łobarzewska)
biografie, ochrona przyrody
3,00 zł do koszyka
16. Akupunktura (Maciej Borzęcki)
zdrowie, medycyna niekonwencjonalna, Chiny
6,00 zł do koszyka
17. Akwakultura, rybactwo i turystyka w Żabim Kraju
śląsk cieszyński, skoczów, chybie, ochrona przyrody, rybactwo, ichtiologia
7,00 zł do koszyka
18. Alergia (Wiesław Droszcz)
immunologia, alergologia
3,00 zł do koszyka
19. Alpenflora fur Alpenwanderer und Pflanzenfreunde (1914) (Jul. Hoffmann)
botanika, góry, obcojęzyczne, przed 1945
40,00 zł do koszyka
20. Analiza czynników determinujących wyniki rehabilitacji narządów ruchu u dzieci (Grossman, Rawicz-Mańkowski)
ortopedia, rehabilitacja
10,00 zł do koszyka
21. Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów lekarzy. Tom II: Mięśnie (A. Bochenek, M. Reicher)
medycyna, anatomia
15,00 zł do koszyka
22. Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny (zbior. pod red. J. Sokołowskiej-Pituchowej)
medycyna, anatomia
25,00 zł do koszyka
23. Anatomia funkcjonalna w zakresie studiów wychowania fizycznego. Tom II. Układy: naczyniowy, oddechowy, trawienny, moczowy, płciowy, nerwowy, wewnątrzwydzielniczy, narządw zmysłów, powłoka wspólna (Bogusław Marecki)
anatomia
6,00 zł do koszyka
24. Anatomia i embriologia ryb (Zygmunt Grodziński)
biologia, zoologia, ichtiologia
15,00 zł do koszyka
25. Anatomia i fizjologia człowieka. Podręcznik dla średnich szkół medycznych (Dzwonkowski, Michajlik, Ramotowski, Sylwanowicz)
medycyna, anatomia
24,00 zł do koszyka
26. Anatomia porównawcza kręgowców (Hoyer, Grodziński)
zoologia, anatomia
12,00 zł do koszyka
27. Anatomia roślin. Podręcznik dla studentów szkół wyższych (Edmund Malinowski)
biologia, botanika, rośliny, anatomia
22,00 zł do koszyka
28. Anatomia ssaków - tom IV (R. Poplewski)
zoologia, anatomia
14,00 zł do koszyka
29. Antarktische Tierwelt. Einfuhrung in die Biologie der Antarktis (Klaus Odening)
zoologia, antarktyka, fauna, obcojęzyczne
6,00 zł do koszyka
30. Antropologia (zbior., red. A. Malinowski, J. Strzałko)
biologia, antropologia
38,00 zł do koszyka
31. Arboretum kórnickie. Przewodnik (Władysław Bugała)
przyroda, dendrologia, zabytki
7,00 zł do koszyka
32. Asceza, moralność, zdrowie (Kinga Wiśniewska-Roszkowska)
zdrowie, uzależnienia, seksuologia, psychoogia
7,00 zł do koszyka
33. Astma. Walczymy z astmą naszego dziecka (Paul Carson)
mdycyna, astma, zdrowie
4,00 zł do koszyka
34. Atlas anatomii (E. de Bernabe Ortega)
anatomia, dla młodzieży
14,00 zł do koszyka
35. Atlas chorób i szkodników zbóż i kukurydzy
rolnictwo, ochrona roślin
15,00 zł do koszyka
36. Atlas hmyzich skudcu lesnich drewin (Novak, Hrozinka, Stary)
leśnictwo, entomologia
15,00 zł do koszyka
37. Atlas motyli (J. Moucha, B. Vancura)
motyle, entomologia
15,00 zł do koszyka
38. Babiogórski Park Narodowy (zbior., red. W. Szafer)
góry, Beskidy, przyroda, ochrona przyrody, folklor
14,00 zł do koszyka
39. Badania doświadczalne nad wpływem radiacji podziemnej na organizmy ludzi i zwierząt. Raport końcowy (Maria W. Ostrowska)
medycyna, fizjologia, geologia, radiofizyka
5,00 zł do koszyka
40. Badania hydrobiologiczne na terenie Wielkopolskiego Parki Narodowego (zbior.)
zoologia, limnologia, ichtiologia, Wielkopolska, parki narodowe
10,00 zł do koszyka
41. Bezkręgowce (CZesław Jura)
zoologia
12,00 zł do koszyka
42. Bibliografia Puszczy Białowieskiej 1967-1972 (Czesław Okołów)
białowieża, puszcza białowieska, bibliografia, bibliografie
4,00 zł do koszyka
43. Bieszczady [Przyroda Polska] (K. Zarzycki, Z. Głowaciński)
góry, bieszczady, biologia, przyroda
5,00 zł do koszyka
44. Biochemia (Lubert Stryer)
biochemia
34,00 zł do koszyka
45. Biochemia dla biologów (Jerzy Trojanowski)
biochemia
6,00 zł do koszyka
46. Biochemia roślin komplet I-II (Przemiany typowe - Metabolizm wtórny) (Jerzy Kączkowski)
botanika, biochemia
40,00 zł do koszyka
47. Biochemia rozwoju (Jean Brachet)
biochemia, embriologia, biologia
10,00 zł do koszyka
48. Biologia (Claude A. Villee)
biologia
45,00 zł do koszyka
49. Biologia bakterii (Kotełko, Sedlaczek, Lachowicz)
biologia, mikrobiologia
10,00 zł do koszyka
50. Biologia i medycyna kosmiczna (zbior.)
astronautyka, medycyna, biologia
9,00 zł do koszyka
51. Biologia inaczej (Roland Glaser)
biologia
2,00 zł do koszyka
52. Biologia molekularna. Informacja genetyczna (kpl. t.I-II) (red. Z. Lasota)
biologia
24,00 zł do koszyka
53. Biologia twórcza (Jean Rostand)
biologia, genetyka
2,00 zł do koszyka
54. Biologiczne podstawy psychiatrii (Stanisław Słowik)
psychiatria, biochemia
14,00 zł do koszyka
55. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (cz.I-II) (Zbigniew Bartkowiak)
biologia, zdrowie
6,00 zł do koszyka
56. Biometria (Eugene Schreider)
biologia, statystyka
4,00 zł do koszyka
57. Biomineralizacja i biomateriały (red. A. Szymański)
biochemia, biomineralogia, implanty
10,00 zł do koszyka
58. Biosfera (wybór artykułów z Scientific American)
biologia, fizyka, ekologia, biochemia
7,00 zł do koszyka
59. Błonkówki (Hymenoptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Część IV: Żądłówki (Aculeata) (Jerzy W. Szylczewski)
biologia, entomologia
4,00 zł do koszyka
60. Botanika (Benedykt Halicz)
biologia, botanika, rośliny
14,00 zł do koszyka
61. Botanika (Aniela Kozłowska)
botanika
12,00 zł do koszyka
62. Botanika. Podręcznik dla szkół wyższych (Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski)
botanika
19,00 zł do koszyka
63. Botanika. Podręcznik dla szkół wyższych (Strasburger, Noll, Schenck, Schimper)
botanika
14,00 zł do koszyka
64. Botanika. Podręcznik dla techników rolniczych (S. Tołpa, J. Radomski)
botanika, biologia
8,00 zł do koszyka
65. Botanika. Podręcznik do samokształcenia dla studiów zaocznych akademii rolniczych (Radomski, JAsnowska)
biologia, botanika
12,00 zł do koszyka
66. Bóle krzyża (Artur Dziak)
ortopedia, rehabilitacja
6,00 zł do koszyka
67. Budowa geologiczna Polski. Tom I. Stratygrafia. Część 1. Prekambr i paleozoik (zbior/ )
geologia
26,00 zł do koszyka
68. Bulimia i anoreksja. ZAburzenia odżywiania (Abraham, Llewelyn-Jones)
zdrowie, odżywianie, psychologia
12,00 zł do koszyka
69. Bytom. Walory przyrodnicze i krajobrazowe (album fot. )
silesiana, bytom, przyroda, fotografika
24,00 zł do koszyka
70. Chore dziecko (Obuchowska, Krawczyński)
dzieci, zdrowie
12,00 zł do koszyka
71. Choroby drobiu (Zenon Wachnik)
rolnictwo, hodowla, drób
4,00 zł do koszyka
72. Choroby i szkodniki roślin rolniczych (A. Nespiak, J. Opyrchałowa)
rolnictwo
8,00 zł do koszyka
73. Choroby królików (Friedrich Knorr)
hodowla, weterynaria
20,00 zł do koszyka
74. Chów nutrii (Roman Kopański)
hodowla, zwierzęta futerkowe, nutrie
5,00 zł do koszyka
75. Chrońmy przyrodę ojczystą i jej zabytki (1924) (Marjan Sokołowski)
ochrona przyrody, przed 1945
8,00 zł do koszyka
76. Ciało (Anthony Smith)
medycyna, fizjologia, anatomia
10,00 zł do koszyka
77. Ciąża po trzydziestce. Poradnik (Glade B. Curtis)
położnictwo, ciąża
12,00 zł do koszyka
78. Ciekawe, dlaczego mydło się pieni i inne pytania na temat nauki (B. TAylor)
dla dzieci
4,00 zł do koszyka
79. Cud w medycynie. Historie pacjentów (A. Mateja)
medycyna, zdrowie
7,00 zł do koszyka
80. Cukrzyca. Nauczanie samoopieki (Jan Tatoń)
diabetologia, zdrowie
7,00 zł do koszyka
81. Cytofizjologia. Podręcznik dla studentów medycyny (zbior., red. Ostrowski, Kawiak)
cytologia, fizjologia
5,00 zł do koszyka
82. CZerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (red. Z. Głowaciński)
fauna, ochrona przyrody
5,00 zł do koszyka
83. Człowiek - przyroda - cywilizacja. Kształtowanie zasobów przyrody oraz ochrona biosfery (Stefan Myczkowski)
ekologia, ochrona przyrody
7,00 zł do koszyka
84. Człowiek i jego środowisko (Marston Bates)
biologia, ekologia
8,00 zł do koszyka
85. Czy koniecznie ewolucja? (Clyde, Webster)
biologia, ewolucja, paleontologia, geologia, kreacjonizm
7,00 zł do koszyka
86. Czy znasz te zwierzęta (Jan Żabiński)
przyroda, fauna, zoologia
5,00 zł do koszyka
87. Ćwiczenia z botaniki (red. T. Gorczyński)
biologia, botanika
7,00 zł do koszyka
88. Ćwiczenia z fizjologii roślin (Michejda, Ratajczak)
biologia, botanika, biochemia
3,00 zł do koszyka
89. Ćwiczenia z zoologii bezkręgowców (Moraczewski, Riedel, Sołtyńska, Umiński)
biologia, zoologia
12,00 zł do koszyka
90. Deszczownie i deszczowanie (Stanisław Drupka)
rolnictwo, uprawa
14,00 zł do koszyka
91. Dinozaury. Podróż do prehistorycznego świata (seria Odkrywca 3D)
Paleontologia, dla dzieci
14,00 zł do koszyka
92. Dlaczego się starzejemy? (Alex Comfort)
fizjologia, zdrowie
3,00 zł do koszyka
93. Domowe sposoby leczenia. Tysiące wskazówek, które pomogą w codziennych kłopotach ze zdrowiem
zdrowie
18,00 zł do koszyka
94. Dotrzeć do celu. Czy niewidomy może zostać prezydentem? (Kalbarczyk, Jurkowska)
niepełnosprawność, kalectwo, ślepota
8,00 zł do koszyka
95. Dowolnie na koń! Gawędy, anegdoty, humoreski nie tylko o koniach (Jan Janiszewski)
hipologia, konie, kawaleria, wspomnienia
6,00 zł do koszyka
96. Droga do zdrowia. Górnośląskie centrum rehabilitacji Repty (albumik)
lecznictwo, silesiana
8,00 zł do koszyka
97. Drożdże (Alina Skirgiełło)
biologia, przemysł spożywczy
3,00 zł do koszyka
98. Drugi i trzeci rok życia dziecka. Poradnik dla matek i ojców (zbior.)
dziecko, wychowanie, rozwój
10,00 zł do koszyka
99. Drzewa liściaste i iglaste. Przewodnik kieszonkowy (Bruno P. Kremer)
biologia, botanika, dendrologia
6,00 zł do koszyka
100. Drzewo Roku 2014
ochrona przyrody, dendrologia
7,00 zł do koszyka
101. Dwie pasje (Julian Huta)
myślistwo, łowiectwo, wspomnienia
7,00 zł do koszyka
102. Dziedzictwo człowieka z Neandertalu. Między nauką a wiarą (Hoimar von Ditfurth)
antropologia
12,00 zł do koszyka
103. Dziewięć wcieleń kota Deweya (Vicky Myron, Bret Witter)
koty
12,00 zł do koszyka
104. Dziki Hajmat (album fot. )
fotografika, silesiana, przyroda, flora, fauna
18,00 zł do koszyka
105. Ekologia (Hermann Remmert)
ekologia
14,00 zł do koszyka
106. Ekologia (Barbara Gallavotti)
biologia, ekologia, dla młodzieży
6,00 zł do koszyka
107. Ekologia człowieka. Historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów wspóczesnych (Bernard Campbell)
ekologia, antropologia
7,00 zł do koszyka
108. Ekologia i ochrona środowiska (klucz do ojczyzny) (J. Knaflewska)
dla dzieci, ochrona środowiska
5,00 zł do koszyka
109. Elementy geograficzne hydrologii (B.J. Knapp)
hydrologia, geografia
8,00 zł do koszyka
110. Encyklopedia dzikich zwierząt: Dżungla
zoologia, zwierzęta
10,00 zł do koszyka
111. Encyklopedia dzikich zwierząt: Góry
zoologia, zwierzęta, fauna, góry
10,00 zł do koszyka
112. Encyklopedia dzikich zwierząt: Lasy iglaste
fauna, zoologia
10,00 zł do koszyka
113. Encyklopedia dzikich zwierząt: Morza i oceany
zoologia, fauna, morze
10,00 zł do koszyka
114. Encyklopedia dzikich zwierząt: Prerie i pampay
zoologia, zwierzęta, fauna
10,00 zł do koszyka
115. Encyklopedia dzikich zwierząt: Równiny trawiaste
zoologia, zwierzęta, fauna
10,00 zł do koszyka
116. Encyklopedia dzikich zwierząt: Rzeki
zoologia, zwierzęta
10,00 zł do koszyka
117. Encyklopedia dzikich zwierząt: Sawanny afrykańskie
zoologia, fauna, Afryka
10,00 zł do koszyka
118. Encyklopedia dzikich zwierząt: Sawanny świata
fauna, zoologia
10,00 zł do koszyka
119. Encyklopedia dzikich zwierząt: Stepy i pustynie
zoologia, zwierzęta, fauna
10,00 zł do koszyka
120. Encyklopedia dzikich zwierząt: Tajga
zoologia, fauna
10,00 zł do koszyka
121. Encyklopedia dzikich zwierząt: Tundra i morza polarne
fauna, zoologia, Arktyka, morze
10,00 zł do koszyka
122. Encyklopedia dzikich zwierząt: Wrzosowiska i lasy mieszane
fauna, zoologia
10,00 zł do koszyka
123. Encyklopedia dzikich zwierząt: Wybrzeża morskie
fauna, zoologia, morze
10,00 zł do koszyka
124. Encyklopedia dzikich zwierząt: Wyspy
fauna, zoologia
10,00 zł do koszyka
125. Encyklopedia zdrowia (red. Gumułka, Rewerski)
medycyna, zdrowie
30,00 zł do koszyka
126. Encyklopedia zdrowia dziecka (zbior., red. K. Bożkowa)
medycyna, pediatria, zdrowie, wychowanie, dzieci
10,00 zł do koszyka
127. Encyklopedyczny słownik rehabilitacji (zbior. pod red. Gałkowskiego i Kiwerskiego)
rehabilitacja, traumatologia
14,00 zł do koszyka
128. Entomologia a gospodarka narodowa (zbior.)
entomologia
7,00 zł do koszyka
129. Erotyzm i techniki seksualne Wschodu (Zbigniew Lew-Starowicz)
seksuologia, erotyzm
12,00 zł do koszyka
130. Ewolucjonizm a parazytologia (Włodzimierz Michajłow)
zoologia, parazytologia
3,00 zł do koszyka
131. Fauna mrówek Pienińskiego Parku Narodowego (Witold Koehler)
biologia, entomologia, Pieniny
10,00 zł do koszyka
132. Fitogeografia części świata. Tom 2: Ameryka - Australia - Oceania - Antarktyda (Zbigniew Podbielkowski)
botanika, fitogeografia
12,00 zł do koszyka
133. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii ruchu (Wiesław Romanowski)
fizjologia, sport
8,00 zł do koszyka
134. Fizjologia roœlin (Eike Libbert)
botanika, fizjologia, biologia
14,00 zł do koszyka
135. Fizjologia zwierząt (Malcolm S. Gordon)
biologia, zoologia, fizjologia
16,00 zł do koszyka
136. Fizjologiczne mechanizmy zachowania (Bogdan Sadowski)
anatomia, fizjologia, biochemia
14,00 zł do koszyka
137. Fizjologiczne podstawy rozwoju i wychowania (red. Z. Jethon)
biologia, fizjologia, neurologia
5,00 zł do koszyka
138. Fizjologiczny mechanizm popędów i emocji (Władysław Traczyk)
neurologia
5,00 zł do koszyka
139. Fizjoterapia dla medycznych studiów zawodowych - wydział fizjoterapii (zbior. pod red. M. Weissa i Andrzeja Zembatego)
fizjoterapia, fizykoterapia, rehabilitacja
10,00 zł do koszyka
140. Fizyka i chemia życia (wybór z Scientific American)
biofizyka, biochemia
8,00 zł do koszyka
141. Fizyka medyczna i elementy biofizyki (Ignacy Adamczewski)
fizyka, biofizyka
12,00 zł do koszyka
142. Fizykoterapia. Podręcznik dla wydziałów fizjoterapii medycznych studiów zawodowych (Tadeusz Mika)
rehabilitacja, masaż, fizykoterapia, fizjoterapia, medycyna
10,00 zł do koszyka
143. Futro i jego dostawcy (Jan Żabiński)
zoologia, futrzarstwo, dla młodzieży
3,00 zł do koszyka
144. Gady jadowite. Atlas (Wacław Jaroniewski)
biologia, zoologia, gady, węże, atlas, zwierzęta
10,00 zł do koszyka
145. Gatunek homo sapiens. Biologia człowieka (Anthony Barnett)
biologia, fizjologia, antropologia
8,00 zł do koszyka
146. Gawędy o zwierzętach (Jan Żabiński)
przyroda, zoologia
4,00 zł do koszyka
147. Gdy mi ciebie zabraknie... (Kazimierz Winkler)
myślistwo, łowiectwo, wspomnienia
7,00 zł do koszyka
148. Genetyka molekularna (red. P. Węgleński)
biologia, genetyka
30,00 zł do koszyka
149. Geografia praktyczna: Erozja
dla dzieci, geologia, geografia
6,00 zł do koszyka
150. Geomorfologia ogólna (Mieczysław Klimaszewski)
geologia, geomorfologia
9,00 zł do koszyka
151. Gimnastyka izometryczna dla zdrowia i sylwetki (Ilse Buck)
gimnastyka, zdrowie
3,00 zł do koszyka
152. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w szkole (Kolodziejowie, Momola)
ortopedia, zdrowie
6,00 zł do koszyka
153. Gleboznawstwo i klasyfikacja gruntów (LAzar, Rodkiewicz)
geologia, geodezja
18,00 zł do koszyka
154. Gleboznawstwo ogólne (A. Musierowicz)
geologia, gleboznawstwo
14,00 zł do koszyka
155. Gleby murszowe i ich przeobrażenia podwpływem uprawy płużnej (Stanisław Kowaliński)
geologia, gleboznawstwo, rolnictwo
8,00 zł do koszyka
156. Glony (Zbigniew Podbielkowski)
biologia, algologia
7,00 zł do koszyka
157. Głębiny mórz a przeszłość Ziemi (D.B. Ericson, G. Wollin)
geologia, oceanologia, zlodowacenia
14,00 zł do koszyka
158. Gospodarstwo łowieckie (A. Haber, T. Pasławski, S. Zaborowski)
łowiectwo, myśliwstwo, las, zwierzyna
16,00 zł do koszyka
159. Grzyby i ich oznaczanie (Barbara Gumińska, Władysław Wojewoda)
biologia, mikologia, grzyby
14,00 zł do koszyka
160. Historia bytomskiej nauczycielskiej Solidarności (Janusz Michura)
Bytom, oświata, szkolnictwo, silesiana, związki zawodowe, Solidarność
18,00 zł do koszyka
161. Historia i dziedziczność (Francois Jacob)
biologia, antropologia, dziedziczność, neurologia, psychologia
9,00 zł do koszyka
162. Historie ziołowe (Marian Janusz Kawałko)
zielarstwo, ziołolecznictwo, medycyna naturalna, botanika, historia nauki, tradycja, zdrowie, kulinaria, kosmetyka
14,00 zł do koszyka
163. Hodowla koni (Jerzy Zwoliński)
hipologia, hodowla
46,00 zł do koszyka
164. Hodowla zwierząt futerkowych (Władysław Herman)
hodowla, zoologia
7,00 zł do koszyka
165. Hoemostaza (Aleksander Dawidowicz)
biologia
5,00 zł do koszyka
166. Hydrigrafia Tatr ZAchodnich (K. Wit, Z. Ziemońska)
góry, tatry, hydrologia, hydrografia
5,00 zł do koszyka
167. Hydrobiologia. Limnologia (Starmach, Wróbel, Pasternak)
biologia, hydrobiologia, chemia, zoologia
27,00 zł do koszyka
168. I kudłate i łaciate (Maria Sołtyńska)
zwierzęta, zoologia, przyroda, dla dzieci
5,00 zł do koszyka
169. Ilustrowany atlas niezwykłych płazów i gadów
zoologia, fauna, dla dzieci
5,00 zł do koszyka
170. Ilustrowany niezwykłych wodnych zwierząt
przyroda, morze, dla dzieci
5,00 zł do koszyka
171. Izotopy w służbie biologii (Janina Malec-Olecha)
radiologia, biologia
2,00 zł do koszyka
172. Ja, dziewczyna (D. Llewellyn-Jones, S. Abraham)
dojrzewanie, psychologia, seksuologia
10,00 zł do koszyka
173. Jak czytać i rozumieć wyniki badań lekarskich. Poradnik dla pacjenta (Izabella Barcińska)
zdrowie, diagnostyka
10,00 zł do koszyka
174. Jak radzić sobie z chorobą Alzheimera. Poradnik dla opiekunów (zbior.)
pielęgniarstwo, otępienie
4,00 zł do koszyka
175. Jak uchronić się przed zatruciem (Piotr R. Burda)
zdrowie, pierwsza pomoc, zatrucia
3,00 zł do koszyka
176. Jak żyć z alergią. Poradnik domowy (Samoliński, Zawisza)
alergologia, alergie, zdrowie
4,00 zł do koszyka
177. Jak żyć ze stwardnieniem rozsianym? (Elizabeth Forsyte)
medycyna
2,00 zł do koszyka
178. Jeszcze raz o zwierzętach (Jadwiga Wernerowa)
zoologia, fauna, dla dzieci
4,00 zł do koszyka
179. Kama sutra. Reguły miłości Watsjajany (spisał P.E. Lamairesse)
literatura indyjska, erotyka
9,00 zł do koszyka
180. Kampinoskie bobry (Piotr Topiński)
przyroda, fauna
6,00 zł do koszyka
181. Katalog fauny Polski. Część XXIII, tom 15. Chrząszcze (Coleoptera: Cerambycidae i Bruchidae) (Burakowski, Mroczkowski, Stefańska)
zoologia, entomologia, owady, fauna
24,00 zł do koszyka
182. Katalog kolekcji ptaków ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (Janina Potrzebowska-Dutka)
silesiana, biologia, ornitologia, muzealnictwo
4,00 zł do koszyka
183. Kierunek - początek życia (Włodzimierz Sedlak)
biologia, biofizyka, bioelektronika
12,00 zł do koszyka
184. Kiszonki (Zubrilin, Miszustin, Charczenko)
rolnictwo
5,00 zł do koszyka
185. Klejnoty morza. Ciekawostki o muszlach i kolekcjonerach (K. i W. Dworczyk)
muszle, moluskologia
14,00 zł do koszyka
186. Klon. Dolly była pierwsza (Gina Kolata)
biologia, genetyka, klonowanie
10,00 zł do koszyka
187. Klucz do oznaczania pospolitych porostów (Tadeusz Sulma)
botanika
4,00 zł do koszyka
188. Klucz do oznaczania wybranych gatunków drzewiastych (K. i K.M. Rostański)
botanika, dendrologia
9,00 zł do koszyka
189. Klucz do oznaczania zwierząt ssących Polski (Zeszyt 1. klucza do oznaczania zwierząt kręgowych Polski,1933) (Edward Lubicz Niezabitowski)
zoologia, przed 1945
12,00 zł do koszyka
190. Klucz do oznaczania zwierząt ssących Polski (zeszyt I klucza do oznaczania zwierząt kręgowych Polski, wyd. 1933 (Edward Lubicz Niezabitowski)
zoologia
10,00 zł do koszyka
191. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część III-V. Pierwogonki - Protura, Widłogonki - Diplura, Szczeciogonki - Thysanura (Jan Stach)
biologia, entomologia
5,00 zł do koszyka
192. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XXVIII. Muchówki - Diptera. Zeszyt 1 - wstępny (Przemysław Trojan)
biologia, entomologia
8,00 zł do koszyka
193. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XXVIII. Muchówki - Diptera. Zeszyt 14a. Ochotkowate - Tendipediae (Włodzimierz Romaniszyn)
biologia, entomologia
5,00 zł do koszyka
194. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XXVIII. Muchówki - Diptera. Zeszyt 23. Cyrtidae (Przemysław Trojan)
biologia, entomologia
4,00 zł do koszyka
195. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XXVIII. Muchówki - Diptera. Zeszyt 26. Omphralidae (Przemysław Trojan)
biologia, entomologia
4,00 zł do koszyka
196. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XXVIII. Muchówki - Diptera. Zeszyt 35-36. Conopidae, Pyrgotidae (Regina Trojanowa)
biologia, entomologia
5,00 zł do koszyka
197. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XXVIII. Muchówki - Diptera. Zeszyt 77 i 78. Hippoboscidae i Nycteribiidae (Sławomir Kozłowski)
biologia, entomologia
4,00 zł do koszyka
198. Kobieta. Geografia intymna (Natalie Angier)
seksuologia
12,00 zł do koszyka
199. Komunikacja aternatywna osób głuchoniewidomych (red. M. Zaorska)
niepenosprawność, kalectwo
12,00 zł do koszyka
200. Konie rubinowe (Ireneusz J. Kamiński)
hipologia, konie, stadniny, jeździectwo, Janów Podlaski
14,00 zł do koszyka
201. Kozica - żywy symbol Tatr (Wojciech Gąsienica Byrcyn)
góry, Tatry, fauna, zoologia, przyroda
2,00 zł do koszyka
202. Kozy. Poradnik chowu (Zbigniew J. Tyszka)
hodowla, rolnictwo
6,00 zł do koszyka
203. Krajobraz wielkopolski i jego dzieje (Bogumił Krygowski)
geologia, geografia, klimatologia, przyroda, Wielkopolska
10,00 zł do koszyka
204. Kręgosłup. Klucz do zdrowia (Wiesław Niesłuchowski)
zdrowie, ortopedia, gimnastyka
4,00 zł do koszyka
205. Król oceanu (KArol Łukaszewicz)
oceanografia, fauna, kaszalot
3,00 zł do koszyka
206. Król tasmańskich stepów i inne opowieści ze świata ludzi i zwierząt (Andrzej Trepka)
zoologia, stekowce, australia, magadaskar, hawaje
6,00 zł do koszyka
207. Króliki miniaturowe (Michael Mettler)
hodowla zwierząt, króliki
5,00 zł do koszyka
208. Księgi rodowodowe żubrów MTOŹ 1961 (red. J. Żabiński)
zoologia, fauna, ochrona przyrody
12,00 zł do koszyka
209. Księżyc nie zając (Apoloniusz B. Kulig)
myślistwo, łowiectwo, wspomnienia
7,00 zł do koszyka
210. Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych - 39
ochrona przyrody, silesiana
6,00 zł do koszyka
211. Kuracja życia metodą dr Clark (Hulda R. Clark)
medycyna niekonwencjonalna, zdrowie
15,00 zł do koszyka
212. Kwiaciarstwo. Podręcznik dla techników ogrodniczych i policealnych studiów zawodowych (Chlebowski, Mynett)
kwiaciarstwo
5,00 zł do koszyka
213. Kwiaty i zwierzęta. Zarys ekologii kwiatów (Władysław Szafer, Helena Wojtusiakowa)
botanika, zoologia, ekologia
14,00 zł do koszyka
214. Kwiaty ogrodów skalnych (Bohm, Windsor, Svarc)
botanika, ogrodnictwo
10,00 zł do koszyka
215. Lasy i gospodarka
leśnictwo, silesiana
7,00 zł do koszyka
216. Leczenie końcami palców. Zdrowie - żywotność. Shiatsu (Tokujiro Namikoshi)
zdrowie, shiatsu
5,00 zł do koszyka
217. Lecznicze ćwiczenia oddechowe w chorobach płuc. Poradnik dla pacjentów ćwiczących w domu (Adam Rosławski)
zdrowie, medycyna, pulmonologia, rehabilitacja
3,00 zł do koszyka
218. Lekarz domowy. Rodzinny poradnik medyczny (zbior.)
zdrowie
19,00 zł do koszyka
219. Leki współczesnej terapii (J.K. Podlewski, A. Chwalibogowska-Podlewska)
farmacja, medycyna
14,00 zł do koszyka
220. Leksykon zwierząt: Ssaki - drapieżne, walenie, syreny, trąbowce, góralki, nieparzystokopytne, parzystokopytne
fauna, zoologia
10,00 zł do koszyka
221. Leksykon zwierząt: Ssaki - zajęczaki, gryzonie, drapieżne
fauna, zoologia
10,00 zł do koszyka
222. Leśna gazeta (Witai Bianki)
dla dzieci, przyroda
14,00 zł do koszyka
223. Leśne obrazki (1956) (Janina Antoniewicz)
przyroda, dla dzieci
8,00 zł do koszyka
224. Leśne obrazki (wyd 1956) (Janina Antoniewicz)
dla dzieci, przyroda, las
9,00 zł do koszyka
225. Leśne pejzaże. Opowiadania myśliwskie (Józef Żebrowski)
myślistwo, łowiectwo, wspomnienia
7,00 zł do koszyka
226. Lisy srebrzyste (M. Saraszewski)
hodowla, zwierzęta futerkowe, lisy
6,00 zł do koszyka
227. Małpy i małpiatki. Atlas (Z.Woliński, J.Towpik)
biologia, zoologia, zwierzęta, atlasy, małpy
18,00 zł do koszyka
228. Mały atlas anatomiczny (Witold Sylwanowicz)
medycyna, anatomia
5,00 zł do koszyka
229. Mały słownik zoologiczny - Ryby (zbiorowa)
zoologia, ichtiologia, ryby
9,00 zł do koszyka
230. MAsaż - leczniczy dotyk. Jak łagodzić bóle pleców, głowy i brzucha (H.-J. Horn)
masaż
6,00 zł do koszyka
231. Medycyna naturalna (zbior.pod red.Janickiego i Rewerskiego)
medycyna, zdrowie, ziołolecznictwo, dietetyka
24,00 zł do koszyka
232. Medycyna sądowa w zarysie. Podręcznik dla studentów (St. Manczarski)
medycyna, kryminologia
10,00 zł do koszyka
233. Medycyna wychowania fizycznego i sportu. Wybrane zagadnienia (Tadeusz Dobrzański)
medycyna, fizjologia, traumatologia, sport
9,00 zł do koszyka
234. Meteorologika / O świecie (Arystoteles)
filozofia, fizyka, meteorologia, historia nauki
28,00 zł do koszyka
235. Mężczyzna po czterdziestce (Tadeusz Rożniatowski)
medycyna, zdrowie
2,00 zł do koszyka
236. Mianownictwo histologiczne (zbior. pod red. M. Wawrzyniaka)
histologia, medycyna
7,00 zł do koszyka
237. Mieszanki ziołowe w lecznictwie (Katalog 1953)
zielarstwo, ziołolecznictwo
5,00 zł do koszyka
238. Mieszkańcy zoo
dla dzieci, zoologia
5,00 zł do koszyka
239. Migrena (Antoni Prusiński)
zdrowie, medycyna
3,00 zł do koszyka
240. Mineralogia i petrografia dla geografów (Czekalska, Kunkel)
geologia
7,00 zł do koszyka
241. Model mózgu (J.Z. Young)
neurologia
7,00 zł do koszyka
242. Moje akwarium (Hans J. Mayland)
akwarystyka
15,00 zł do koszyka
243. Morele. Odmiany i uprawa (Robert Schreiber)
ogrodnictwo
5,00 zł do koszyka
244. Morphologie des Schadels von Bison Bonasus (Linnaeus 1758) [Morfologia czaszki żubra] (Wojciech Empel)
biologia, zoologia, żubr, obcojęzyczne
8,00 zł do koszyka
245. Morze Śródziemne (Łomniewski, Zaleski, Żmudziński)
oceanografia, oceanologia, geologia, zoologia, hydrologia
10,00 zł do koszyka
246. Morze żyje (M. Tarasow)
oceanografia, biologia morza, morze
7,00 zł do koszyka
247. Motyle Ziemi Chełmińskiej i terenów sąsiednich (Pruffer, Sołtys)
entomologia, owady, motyle
6,00 zł do koszyka
248. Mózgowe mechanizmy formowania wypowiedzi słownych (Bożydar KAczmarek)
neurologia, logopedia
7,00 zł do koszyka
249. Myśl badawcza w medycynie (William A. R. Thomson)
medycyna, fizyka, chemia, diagnostyka
7,00 zł do koszyka
250. Na początku był wodór (Hoimar von Ditfurth)
ewolucja, życie
9,00 zł do koszyka
251. Na ścieżkach życia. Historia naturalna zachowań zwierzęcych (DAvid Attenborough)
biologia, zoologia, behawior
12,00 zł do koszyka
252. Na tropach brakującego ogniwa (R.S. Dart, D. Craig)
paleontologia
10,00 zł do koszyka
253. Na tropach makroewolucji (Włodzimierz Michajłow)
biologia, ewolucja
3,00 zł do koszyka
254. Na tropach myśliwskiej przygody (Edward Kopczyński)
łowiectwo, myślistwo, polowania
8,00 zł do koszyka
255. Na tropach słonia afrykańskiego (Leonard Żyrkiewicz)
zoologia, fauna, Afryka
6,00 zł do koszyka
256. Naga małpa (Desmond Morris)
antropologia, ewolucjonizm, człowiek, behawioryzm
6,00 zł do koszyka
257. Najsmaczniejsze grzyby jadalne. Przewodnik kieszonkowy
grzyby
4,00 zł do koszyka
258. Największe zwierzęta (Świat w obrazach, 1954) (Roman Owidzki)
zoologia, dla dzieci
5,00 zł do koszyka
259. Nastolatka i jej ciało (Lucien Chaby)
dojrzewanie, młodzież
3,00 zł do koszyka
260. Nasze grzyby (Alina Skirgiełło)
grzyby, las
7,00 zł do koszyka
261. naturalnie kieszonkowy Atlas grzybów (Wiesław Kamiński)
grzyby, las
9,00 zł do koszyka
262. Nauka o chorobach wewnętrznych - komplet tomów I-VIII z suplementem (Witold Orłowski)
medycyna, interna
90,00 zł do koszyka
263. Nić życia. Wstęp do biologii molekularnej (John C. Kendrew)
biologia, biochemia
3,00 zł do koszyka
264. Nie dajmy się astmie (Korsak, Gieysztor)
zdrowie, astma
1,00 zł do koszyka
265. Niepełnosprawny kandydat na kierowcę kategorii B. Materiay dydaktyczne wspomagające szkolenie
niepełnosprawność
5,00 zł do koszyka
266. Nietoperze (Adam Krzanowski)
zoologia, ssaki
8,00 zł do koszyka
267. Nietoperze (J.J. Karpiński)
zoologia, fauna
4,00 zł do koszyka
268. Nieznana medycyna (Julia Schopick)
medycyna niekonwencjonalna, zdrowie
18,00 zł do koszyka
269. O astmie popularnie (W.Droszcz, M.Madalińska)
zdrowie, medycyna, astma
2,00 zł do koszyka
270. O chorobach serca u dzieci. Rady dla rodziców (K. Kubicka, D. Lisicka)
dzieci, medycyna, pediatria, kardiologia, zdrowie
2,00 zł do koszyka
271. O koniach, psach i kotach (Teodor Goździkiewicz)
wspomnienia, konie, psy
9,00 zł do koszyka
272. O Podarku podróżniku (1957) (Ludmiła Mariańska)
przyroda, dla dzieci, żubry
6,00 zł do koszyka
273. O pogodzie (Heinrich Ficker)
meteorologia
8,00 zł do koszyka
274. O. Andrzej CZesław Klimuszko. Franciszkanin z Elbląga (Krzysztof Kamiński)
biografie
7,00 zł do koszyka
275. Oblicze Ziemi (W.A. Obruczew)
geologia
10,00 zł do koszyka
276. Obrazki z życia ptaków w zimie (Jan Sokołowski)
ornitologia, ptaki
2,00 zł do koszyka
277. Obrazy roślinności krainy Gór Świętokrzyskich. Pamiętnik poszukiwań florystycznych Kazimierz Kazanowskiego (Edmund Massalski)
przyroda, flora, botanika, Góry Świętokrzyskie
12,00 zł do koszyka
278. Obserwacje fenologiczne nad drzewami i krzewami aklimatyzowanymi w ogrodzie botanicznym uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w latach 1957-1961 (Bielawska, Czubińska, Górska, Wolska)
botanika, dendrologia
5,00 zł do koszyka
279. Oceany. Zasoby i wykorzystanie (Stefan Michajłow)
morze, oceanografia, geologia
3,00 zł do koszyka
280. Ochota z łajkoj (W.G. Gusiew)
łowiectwo, myślistwo, psy, kynologia
10,00 zł do koszyka
281. Ochrona przyrody. Wystawa objazdowa (Muzeum Górnośląskie, 1951)
przyroda, muzealnictwo, Bytom
3,00 zł do koszyka
282. Ochrona ptaków (Jan Sokołowski)
ornitologia, ptaki, ochrona przyrody
5,00 zł do koszyka
283. Odnowa wody. Podstawy teoretyczne procesów (red. A.L. Kowal)
Hydrologia, ochrona środowiska, chemia
19,00 zł do koszyka
284. Ogólna fizjologia roślin (Stefan Gumiński)
botanika, fizjologia
12,00 zł do koszyka
285. Ogólna geografia roślin (Władysław Szafer)
botanika
15,00 zł do koszyka
286. Ogólna i porównawcza fizjologia zwierząt (William S. Hoar)
zoologia, fizjologia
18,00 zł do koszyka
287. Ogrody zoologiczne wczoraj - dziś - jutro (Karol Łukaszewicz)
zoologia
12,00 zł do koszyka
288. Ojcowski Park NArodowy (Gotkiewicz, SZafer)
przyroda, jura krakowsko-częstochowska, Ojców, ochrona przyrody
7,00 zł do koszyka
289. Oparzenia i odmrożenia (Jerzy L. Potocki)
zdrowie, medycyna, pierwsza pomoc, Butenko
3,00 zł do koszyka
290. Opowiadania o zwierzętach (Jadwiga Wernerowa)
zwierzęta, przyroda, dla dzieci
6,00 zł do koszyka
291. Opowieści o żywej materii (Paweł Jasienica)
biologia, biochemia, medycyna, . wspomnienia
12,00 zł do koszyka
292. Oskalpowana ziemia (Antonina Leńkowa)
ekologia, przyroda, środowisko
5,00 zł do koszyka
293. Osobnik, populacja, gatunek (Kazimierz Petrusewicz)
biologia, ekologia
9,00 zł do koszyka
294. Osteoporoza. Jak zapobiegać jej wystąpieniu. Jak żyć, gdy już jest (Jerzy Stodolny)
zdrowie
3,00 zł do koszyka
295. Otyłość bez tajemnic (Maciej Grójec)
medycyna, otyłość, dieta
8,00 zł do koszyka
296. Owady - szkodniki lasów liściastych (Jan Pruffer)
leśnictwo, entomologia, ochrona przyrody
4,00 zł do koszyka
297. Owady i ludzie (Jan Boczek)
entomologia
7,00 zł do koszyka
298. Owady naszych lasów (Witold Koehler, Zbigniew Schnaider)
entomologia, zoologia
15,00 zł do koszyka
299. Owady szkodniki składów i proguktów spożywczych (Melityna Gromadska)
entomologia, magazynowanie, przemysł spożywczy
6,00 zł do koszyka
300. Pająki (Lionel Bender)
zoologia, dla dzieci
6,00 zł do koszyka