Nowości z ostatnich 7 dni - kolekcje

1. 250. rocznica otwarcia biblioteki braci Załuskich w Warszawie 1747-1997 (kartka pocztowa) (proj. M. Osa)
pocztówki, Warszawa
2,00 zł do koszyka
2. Władysław III Warneńczyk (Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki, kartka pocztowa)) (proj. S. Małecki)
pocztówki
2,00 zł do koszyka
3. Rada konferencji biskupów Europy (kartka pocztowa) (proj. M. Jędrysik)
pocztówki, Kościół
2,00 zł do koszyka
4. Rada konferencji biskupów Europy 1997 / Jasna Góra (kartka pocztowa) (proj. J. Wysocki)
pocztówki, Kościół
2,00 zł do koszyka
5. Utworzenie polskiego dystryktu Rotary International (kartka pocztowa, 1997) (proj. M. Jędrysik)
pocztówki
2,00 zł do koszyka
6. X krajowy zjazd związku ochotniczych straży pożarnych RP 1997 (kartka pocztowa) (proj. R.A Nowakowscy)
pocztówki, pożarnictwo
2,00 zł do koszyka
7. 65 lat klubu sportowego Pocztowiec TP SA (kartka pocztowa) (proj. A. Jeziorkowski)
pocztówki, sport, poczta
2,00 zł do koszyka
8. 50. Wyścig Pokoju 1997 (kartka pocztowa) (proj. J. Wysocki)
pocztówki, sport, kolarstwo
2,00 zł do koszyka
9. I Międzynarodowa polsko-słowacja wystawa filatelistyczna Nowy Sącz 1997 (kartka pocztowa) (proj. H. Chyliński)
pocztówki, filatelistyka
2,00 zł do koszyka
10. Przez swoich niedoceniony... Gen. Ludomił A. Rayski (kartka pocztowa) (proj. J. Brodowski)
pocztówki, lotnictwo
3,00 zł do koszyka
11. 600 lat miasta Leżajsk (kartka pocztowa) (proj. A. Balcerzak)
pocztówki
2,00 zł do koszyka
12. 1000. rocznica śmierci św. Wojciecha (kartka pocztowa, 1997) (proj. A. Heidrich)
pocztówki
2,00 zł do koszyka
13. Światowy dzień telekomunikacji 17.05.2000. Telekomunikacja ruchoma (kartka pocztowa) (proj. J. Konarzewski)
pocztówki, telefonia
2,00 zł do koszyka
14. 10 lat Konwencji Praw Dziecka (kartka pocztowa) (proj. B. Batorska)
pocztówki
2,00 zł do koszyka
15. Polskie archeologiczne badania ratownicze na trasie gazociągu tranzytowego Jamał - Europa (kartka pocztowa) (proj. J. Brodowski)
pocztówki, archeologia
2,00 zł do koszyka
16. Mileniu państwowości Węgier i przyjaźni polsko-węgierskiej (kartka pocztowa) (proj. J. Brodowski)
pocztówki, Węgry, Stary Sącz
2,00 zł do koszyka
17. 500. rocznica urodzin Jana Łaskiego (kartka pocztowa) (proj. W. Wałkuski)
pocztówki
2,00 zł do koszyka
18. 1000-lecie powstania biskupstw w Polsce (kartka pocztowa) (proj. M. Jędrysik)
pocztówki
2,00 zł do koszyka
19. Stan wojenny a poczta (kartka pocztowa) (proj. M. Buszewicz)
pocztówki
3,00 zł do koszyka
20. 75. rocznica utworzenia Polskiego Urzędu Pocztowo-Telegraficznego nr 3 w Gdańsku (kartka pocztowa) (proj. T. Bogusławski)
pocztówki
2,00 zł do koszyka
21. Jan I Olbracht (Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki) (proj. S. Małecki)
pocztówki
2,00 zł do koszyka
22. Zygmunt I Stary (poczet królów i książąt polskich Jana Matejki) (proj. S. Małecki)
pocztówki
2,00 zł do koszyka