Książki

Różności

Pocztówki

Książki

Różności

Pocztówki

12 zł

Informator ekspozycji górnictwa i energetyki na wystawie: Województwo Katowickie w XX-leciu PRL, w woj. Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. 1 sierpnia - 31 paździenika 1964

Wydanie: SITG 1964

stron 127, opr.broszurowa
Cena: 12 zł
dodaj do koszyka

... a kiedy przeczytasz "Informator ekspozycji górnictwa i energetyki na wystawie: Województwo Katowickie w XX-leciu PRL, w woj. Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. 1 sierpnia - 31 paździenika 1964", możesz zajrzeć tu