Książki

Różności

Pocztówki

Książki

Różności

Pocztówki

2 zł

40 rocznica powrotu ziem zachodnich i północnych do Macierzy (1985, kartka pocztowa)

na rycinie szlak bojowy pierwszej i drugiej armii LWP
dodaj do koszyka

Pocztówki podobne do "40 rocznica powrotu ziem zachodnich i północnych do Macierzy (1985, kartka pocztowa)"